Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK(20)

Anúncio

energian-hinta-ja-yotyo-luottamushenkilopaneeli.pdf

  1. Energian hinnan nousu ja yötyö teollisuudessa SAK:n luottamushenkilöpaneeli Syyskuu 2022 N=380 Aineisto kerättiin 9.-16.9.2022
  2. Vastaajat (n 380) % 14 14 7 66 14 86 60 25 15 11 24 24 26 16 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Paperiliitto ry Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Rakennusliitto ry Liitto: Teollisuusliitto Nainen Sukupuoli: Mies Luottamusmies Työsuojeluvaltuutettu Luottamustehtävä: Toimii molemmissa tehtävissä 0-19 20-49 50-99 100-249 Edustamien henkilöisden lukumäärä: yli 250
  3. Tehdäänkö teidän työpaikallanne jo nyt yötyötä? 24% 43% 74% 90% 52% 76% 57% 26% 10% 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rakennusliitto ry Teollisuusliitto Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Paperiliitto ry Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
  4. Onko työehtosopimuksessanne sovittu yötyöstä maksettavista palkanlisistä tai muista korvauksista? 98% 98% 92% 89% 92% 2% 2% 0% 8% 6% 0% 0% 8% 4% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Paperiliitto ry SEL Rakennusliitto ry Teollisuusliitto Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
  5. Onko teidän työpaikallanne keskusteltu yötyön määrän lisäämisestä energian hinnan nousun takia? 0% 2% 4% 8% 6% 100% 96% 94% 90% 92% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rakennusliitto ry Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Paperiliitto ry Teollisuusliitto Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
  6. Jos kyllä: Kuinka keskustelut työnantajan kanssa ovat sujuneet? 50% 0% 47% 46% 50% 100% 53% 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Paperiliitto ry (n=2) SEL (n=1) Teollisuusliitto (n=19) Yhteensä (n=22) Huonosti Vaihtelevasti Hyvin
  7. Onko työnantaja lisännyt yötyötä energian hinnan nousun takia? 0% 0% 2% 4% 2% 100% 100% 97% 96% 97% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Rakennusliitto ry Teollisuusliitto Paperiliitto ry Yhteensä Kyllä Ei En osaa sanoa
  8. Jos kyllä: Onko yötyön lisääminen energian hinnannousun takia herättänyt vastustusta työntekijöiden keskuudessa? (n=6) 50% 25% 33% 50% 75% 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Paperiliitto ry N=2 Teollisuusliitto N=4 Yhteensä Ei ollenkaan Vain vähän Melko paljon / Paljon
  9. Jos yötyötä lisätty: Onko energian hintojen vuoksi yötyötä lisätessä sovittu lisäkorvauksesta TES:n vuoro- ja yötyölisien lisäksi? N=6 50% 17% 50% 100% 83% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Paperiliitto ry n=2 Teollisuusliitto n=4 Yhteensä Kyllä Ei
Anúncio