หลักการอ่านจับใจความสำคัญ

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
21 de Jul de 2014
หลักการอ่านจับใจความสำคัญ
1 de 1

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

แบบฝึกหัดแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดHansa Srikrachang
การบริหารจิตและเจริญปัญญาการบริหารจิตและเจริญปัญญา
การบริหารจิตและเจริญปัญญาพัน พัน
ชุดกิจกรรม เรื่อง รายงานการศึกษาค้นคว้า  ชุด รูปแบบและจุดมุ่งหมายของรายงานชุดกิจกรรม เรื่อง รายงานการศึกษาค้นคว้า  ชุด รูปแบบและจุดมุ่งหมายของรายงาน
ชุดกิจกรรม เรื่อง รายงานการศึกษาค้นคว้า ชุด รูปแบบและจุดมุ่งหมายของรายงานSAKANAN ANANTASOOK
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรีSivagon Soontong
อริยสัจ ๔ ม.๒อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒Evesu Goodevening
รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก พร้อมแบบฝึกหัดรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก พร้อมแบบฝึกหัด
รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก พร้อมแบบฝึกหัดMethaporn Meeyai

Mais procurados(20)

Destaque

กลุ่มที่ ๑กลุ่มที่ ๑
กลุ่มที่ ๑Nongkran Jarurnphong
งานนำเสนอ1ภาษาไทย(ประโยคความรวม) (2)งานนำเสนอ1ภาษาไทย(ประโยคความรวม) (2)
งานนำเสนอ1ภาษาไทย(ประโยคความรวม) (2)Nongkran Jarurnphong
ชนิดของประโยคแบ่งตามเจตนา ๕ ๙ชนิดของประโยคแบ่งตามเจตนา ๕ ๙
ชนิดของประโยคแบ่งตามเจตนา ๕ ๙Nongkran Jarurnphong
ประโยคตามเจตนา 7ประโยคตามเจตนา 7
ประโยคตามเจตนา 7Nongkran Jarurnphong
ประโยคความรวม กลุ่ม๓ประโยคความรวม กลุ่ม๓
ประโยคความรวม กลุ่ม๓Nongkran Jarurnphong
กลุ่มที่ ๒กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่ ๒Nongkran Jarurnphong

Destaque(14)

Similar a หลักการอ่านจับใจความสำคัญ

เนื้อหางานภาษาไทยเนื้อหางานภาษาไทย
เนื้อหางานภาษาไทยกนกพิชญ์ วังวร
ใบความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญใบความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ
ใบความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญPiyarerk Bunkoson
เธšเธ—เธ„เธงเธเธšเธ—เธ„เธงเธ
เธšเธ—เธ„เธงเธkhaowpun
บทที่ 4 การอ่านตีความบทที่ 4 การอ่านตีความ
บทที่ 4 การอ่านตีความAj.Mallika Phongphaew
บทที่ 3 หลักการอ่านบทที่ 3 หลักการอ่าน
บทที่ 3 หลักการอ่านAj.Mallika Phongphaew
ทักษะการอ่านทักษะการอ่าน
ทักษะการอ่าน0872191189

Similar a หลักการอ่านจับใจความสำคัญ(18)

Mais de Rung Kru

แบบฝึก5.2แบบฝึก5.2
แบบฝึก5.2Rung Kru
แบบฝึก5.1แบบฝึก5.1
แบบฝึก5.1Rung Kru
ใบความรู้ที่ 5.3ใบความรู้ที่ 5.3
ใบความรู้ที่ 5.3Rung Kru
ใบความรู้ที่ 5.2ใบความรู้ที่ 5.2
ใบความรู้ที่ 5.2Rung Kru
ใบความรู้ที่ 5.1ใบความรู้ที่ 5.1
ใบความรู้ที่ 5.1Rung Kru
ใบความรู้ที่ 5.3ใบความรู้ที่ 5.3
ใบความรู้ที่ 5.3Rung Kru

Mais de Rung Kru(20)

หลักการอ่านจับใจความสำคัญ