Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Anúncio

Animated title abstract [Autosaved].ppsx

 1. Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд 2022 онд хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажлууд
 2. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
 3. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлууд № Хийгдсэн ажил Батлагдсан дүн 2022 онд санхүүжсэн дүн 2023 онд санхүүжих дүн Гүйцэтгэж байгаа компани 1 Жишиг сум 4.000.000.000 879.000.000 2.813.000.000 “Бажа мандал” ХХК 2 Сумыг хилийн боомтын цэвэрлэх байгууламжтай холбох бохир ус зайлуулах шугам 650.000.000 650.000.000 “Нягтхолбоос констракшн” ХХК 3 Хяраан голын гүүр 592.900.000 592.900.000 “Хавай интернешнл групп” ХХК
 4. ЖИШИГ СУМ 879.000.000 төгрөгөөр “Жишиг сум” төслийн хүрээнд "Бажа мандал" ХХК шинээр барих дулааны станцын зураг төсвийн ажлыг хийж гүйцэтгэхээр ажиллаж байна. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
 5. ХЯРААН ГОЛЫН ГҮҮР Сумын Цөх 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байрлах Хяраан голын гүүрийн барилгын ажлыг улсын төсвийн 600 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилтээр 4.7 метрийн өргөнтэй, 12 метрийн урттай төмөр бетон хийцтэйгээр Улаанбаатар хотын Хай-вэй интернэшнл групп ХХК хийж барилгын ажил 100 хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж улсын комисст хүлээлгэн өгөөд байна. Ингэснээр Алтанбулагчууд бид бүхэн найдвартай бат бөх хийцтэй гүүрийг ашиглах боломж нөхцөл бүрдэж байна
 6. СУМЫГ ХИЛИЙН БООМТЫН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖТАЙ ХОЛБОХ БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМ Сумын төвд 2.2 км урттай газарт бохир ус зайлуулах ерөнхий шугам хоолойг шинээр татаж цэвэрлэх байгууламжтай холбох дэд бүтцийн ажил хийгдэж байна. Уг ажлыг 2022 оны улсын төсвийн 650,000,000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилтээр Улаанбаатар хотын харьяа Нягт холбоос констракшн ХХК хийж гүйцэтгэж байна. Бохир ус зайлуулах шугам хоолой тавих ажлын хүрээнд 1.1 км урттай газарт ф300 диаметртэй хоолойг 4 метрийн гүнд угсарч холбох ажил, 18 ширхэг бохир усны худгийг барьж байгуулах ажил хийгдээд байна. Түүнчлэн ф160 диаметртэй шугам хоолойн угсралт холболтын ажлыг 700 метр урттай газарт хийж гүйцэтгээд байна. Сумын төвд бохир ус зайлуулах шугам хоолой угсарч холбох дэд бүтцийн ажлын гүйцэтгэл 70 хувийн
 7. Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр T
 8. Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлууд № Хийгдсэн ажил Батлагдсан дүн 2022 онд санхүүжсэн дүн Гүйцэтгэсэн компани 1 ЕБС цахим анги байгуулах 13.900.000 13.900.000 “Майтеч”ХХК 2 ЕБС-ийн дээвэр засвар 56.500.000 56.500.000 “Индио менежмент” ХХК 3 Соёлын төвд тоног төхөөрөмж авах 20.000.000 20.000.000 “Акустика музыка” ХХК 4 Гүний худаг гаргах /Улаан бургас/ 20.000.000 20.000.000 “Эвлэл” ХХК 5 Зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 50.000.000 50.000.000 “Есөн эрдэнэ”ХХК 6 2 дугаар цэцэрлэгийн сантехникийн засвар 106.100.000 106.100.000 “Даян өгөөж” ХХК Нийт дүн 266.500.000 266.500.000
 9. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД ЦАХИМ АНГИ БАЙГУУЛАХ Аймгийн орон нутаг хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 13.900.000 төгрөгөөр Ерөнхий боловсролын сургуульд “Цахим анги” байгуулах ажилд “Майтеч” ХХК-аас шууд худалдан авалтаар ажлыг 100% гүйцэтгэн ажлын хэсэг хүлээн авсан.
 10. Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 56.500.000 төгрөгийн өртөгтэй ерөнхий боловсролын сургуулийн дээвэр засварын ажилд “Индио менежмент” ХХК тендерт шалгарч дээврийн засварын ажлыг 100% хийж гүйцэтгэсэн. Сумын Засаг даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/38 тоот захирамжаар ажлын хэсэг томилогдон хяналт тавин ажиллаж улсын комисс хүлээн авсан. ЕБС-ИЙН ДЭЭВЭР ЗАСВАР
 11. Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн 20.000.000 төгрөгөөр Соёлын төвд “Тоног төхөөрөмж худалдан авах” ажилд тендер зарлаж “Акустика музыка” ХХК шалгарч ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Сумын Засаг даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/36 тоот захирамжаар томилогдсон 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг гэрээний дагуу шаардлага хангуулан холбогдох бичиг баримтын хамт танилцаж 2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр хүлээн авсан. Соёлын төвд тоног төхөөрөмж авах
 12. Аймгийн орон нутаг хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 20.000.000 төгрөгөөр “Улаан бургас”-нд гүний худаг гаргах ажилд “Эвлэл” ХХК тендерт шалгарч ажлыг 100% гүйцэтгэн улсын комисс хүлээн авсан. Гүний худаг гаргах /Улаан бургас/
 13. Аймгийн замын сангийн хөрөнгөөр 50.000.000 төгрөгийн өртөгтэй “Зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг хийх ажилд тендер зарлаж “Сэлэнгэ Есөн Эрдэнэ” ХХК шалгарч сумын авто замд хэрэглэгдэх тээврийн хэрэгслийг зохицуулахад зориулж огцом эргэлтийн тэмдэг 2 ширхэг, конус түмбэ 30 ширхэг, шонтой зогсоолын тэмдэг 2 ширхэг,туслах тэмдэг 2 ширхэгийг тус бүр зураг төсөвт тусгаж, 3,6 км хайрган замын засварын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Сумын Засаг даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/80 тоот захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг хяналт тавин ажиллаж улсын комисс хүлээн авсан. Зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг
 14. Аймгийн орон нутаг хөгжлийн сангийн хөрөнгийн 106.100.000 төгрөгөөр “Дамбо 2-р цэцэрлэгийн сантехникийн засвар”-ын ажилд “Даян Өгөөж” ХХК тендерт шалгарч ажлыг 100% гүйцэтгэн улсын комисс хүлээн авсан. 2 дугаар цэцэрлэгийн сантехникийн засвар
 15. Аймгийн байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар
 16. Аймгийн байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд № Хийгдсэн ажил Батлагдсан дүн 2022 онд санхүүжсэн дүн Гүйцэтгэсэн компани 1 2021 онд хийгдсэн ойн зурвасны усалгааны эх үүсвэрийг шийдэх 25.000.000 25.000.000 “Эвлэл” ХХК 2 Ойн зурвас байгуулах /5 га/ 55.000.000 55.000.000 Агро форест” ХХК 3 Ногоон төгөл байгуулах 94.000.000 94.000.000 “Тэнгэрлэг ой” ХХК 4 Байгальд ээлтэй био жорлон байгуулах /Ногоон төгөл, 2 элс/ 20.000.000 20.000.000 “Чухаг арвис” ХХК Нийт дүн 470.500.000 470.500.000
 17. Аймгийн байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар 25.000.000 төгрөгөөр “2021 онд хийгдсэн ойн зурвасны усалгааны эх үүсвэрийг шийдэх” ажилд “Эвлэл” ХХК тендерт шалгарч ажлыг 100% хийж гүйцэтгэж улсын комисс хүлээн авсан. 2021 онд хийгдсэн ойн зурвасны усалгааны эх үүсвэрийг шийдэх
 18. Цөх 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байрлах "Хоёр элс"-ний дэргэд элсний нүүлтээс хамгаалах зорилгоор аймгийн байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний 55.000.000 төгрөгөөр “Ойн зурвас байгуулах” 5 га газрыг хашаажуулан Улиас, Хайлаас гэх мэт 2520 ширхэг мод бутыг тариалах ажлыг "Агро форест" ХХК-ийн хамт олон хийж гүйцэтгэв. Ойн зурвас байгуулах /5 га/
 19. Аймгийн байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар 25.000.000 төгрөгөөр “2021 онд хийгдсэн ойн зурвасны усалгааны эх үүсвэрийг шийдэх” ажилд “Эвлэл” ХХК тендерт шалгарч ажлыг 100% хийж гүйцэтгэж улсын комисс хүлээн авсан. 2021 онд хийгдсэн ойн зурвасны усалгааны эх үүсвэрийг шийдэх
 20. Аймгийн байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар 94.000.000 төгрөгийн санхүүжилтээр “Тэнгэрлэг ой” ХХК тендерт шалгарч Ахмадын толгойд байрлах "Сүхбаатар цогцолбор“-ын эргэн тойрны 1 га газарт 400 метр урттай төмөр хашааг барьж хашаажуулан Ногоон төгөл Голт бор, Монос, Шинэс, Хайлаас, Нарс, Нохойн хошуу, Агч зэрэг олон нэр төрлийн 900 ширхэг мод бутыг тарьж суулгав. Түүнчлэн тарьж суулгасан мод бутны усалгааг хийхэд шаардагдах усалгааны холболт системийг хийв. Спортын талбайн худагтай холболт хийж усны 5 тн багтаамжтай нөөцлүүрийн сав байрлуулж усалгаа хийх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэв.
 21. Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр
 22. Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлууд № Хийгдсэн ажил Батлагдсан дүн 2022 онд санхүүжсэн дүн Гүйцэтгэсэн компани 1 64 айлын орон сууцны өнгө үзэмж, тохижилт 98.976.400 98.976.400 “Хүнхсэрвэн” ХХК 2 Хогийн цэгийг хашаажуулах 33.145.800 33.145.800 “Ачлалт төмөр хэлхээ” ХХК 3 ЕБС цахим анги байгуулах 13.950.000 13.950.000 “Майтеч”ХХК 4 Интернет номын сан 15.000.000 15.000.000 “БСБ компьютерс” ХХК 5 Шинэ суурьшлын бүсэд гүний худаг гаргах, худгийн барилга барих, худгийн автоматжуулалт 56.449.600 56.449.600 “Топ дриллинг” ХХК
 23. Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн 98.976.400 төгрөгөөр “Нийтийн эзэмшлийн 64-н айлын орон сууцны өнгө үзэмж, тохижилт”-ын ажилд “Хүнхсэрвэн” ХХК тендерт шалгарч засварын ажлыг 100% хийж гүйцэтгэн улсын комисс хүлээн авсан. 64 айлын орон сууцны өнгө үзэмж, тохижилт
 24. Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 33.145.800 төгрөгөөр “Хогын цэгийн урд хэсгийг хашаажуулах” ажилд “Ачлалт төмөр хэлхээ” ХХК тендерт шалгарч ажлын гүйцэтгэл 100%-тай хийж гүйцэтгэсэн. Хогийн цэгийн урд хэсгийг хашаажуулах
 25. Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 13.950.000 төгрөгөөр Ерөнхий боловсролын сургуульд “Цахим анги” байгуулах ажилд “Майтеч” ХХК-аас шууд худалдан авалтаар ажлыг 100% гүйцэтгэн ажлын хэсэг хүлээн авсан. ЕБС цахим анги байгуулах
 26. Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 15.000.000 төгрөгийн өртөгтэй “Интернет номын сан” байгуулах ажилд “БСБ КОМПЬТЕРС” ХХК-аас шууд худалдан авалтаар ажлыг 100% хийж гүйцэтгэсэн. Сумаас ажлын хэсэг хяналт тавьж худалдан авсан төхөөрөмжийг хүлээн авсан. Интернет номын сан
 27. Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 56.449.600 төгрөгийн санхүүжилтээр “Шинэ суурьшлын бүсэд гүний худаг гаргах, худгийн автоматжжуулалт, худгийн барилга барих” ажилд “Топ дриллинг” ХХК тендерт шалгарч ажлын гүйцэтгэл 90%-тай гүйцэтгэж байна.Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг хяналт тавин ажиллаж байна. Шинэ суурьшлын бүсэд гүний худаг гаргах, худгийн барилга барих, худгийн автоматжуулалт
 28. 2022 онд сумын халаалтын төв болон дулааны шугам сүлжээнд нийт 292 сая төгрөгийн засвар үйлчилгээний ажил хийв. Үүнээс: Сумын халаалтын төвд Аймгийн онцгой комиссын 100 сая төгрөгийн хөрөнгөөр КВР-1.8 марк усан халаалтын зуух 1 ширхэг, Буга өндөр ХХК-ын 100 сая төгрөгийн санхүүжилтээр КВР-1.4 маркын усан халаалтын зуух 1 ширхэг, зуухны бусад тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээнд сумын төсвийн хөрөнгөөр 64 сая төгрөгийн ажил хийгдэв. Халаалтын төвийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад нийт 264 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийв. Булагийн гудамжны 16 айлын орон сууц чиглэлийн 50 метр дулааны шугамыг Буга өндөр ХХК-ын 28 сая төгрөгийн санхүүжилтээр бүрэн сольж шинэчлэв. Халаалтын төвийн засвар, үйлчилгээ
 29. Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай "Эрүүл мэндийн төв"-ийн ажилчдын 3 айлын орон сууц барих ажил Сумын У.Энхбямба даргатай "Эрүүл мэндийн төв"-ийн хамт олон дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан эмнэлгийн ажилчдын 3 айлын орон сууц барих ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Ажилчдын сууц барих ажилд тус сумын Ц.Саранцэцэг захиралтай Баян-Ундарга ХХК 3 сая төгрөгийн өртөг бүхий 300 ш блок; Т.Энхбаяр захиралтай Тэргүүн тэлмэн ХХК 0.3 сая төгрөгийн өртөг бүхий 1 тн цемент, сумын засаг даргын нөөцөөс 10.5 сая төгрөгийн өртөг бүхий палк модон материалын дэмжлэг туслалцаа, бусад хувь иргэд аа-н нэгжүүд боломж бололцоогоороо тусламж дэмжлэг үзүүлсэн байна. Эмнэлгийн ажилчдын орон сууц барихад дэмжлэг тусламж үзүүлж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад халуун талархал илэрхийлье.
 30. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа
Anúncio