Anúncio

NYSE

31 de Jan de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

NYSE

 1. UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Management contabil, audit și control Lucrare de disertație Auditul intern și managementul riscurilor Absolvent, Roxana-Iuliana Mihai Coordonator științific, Conf. univ. dr. Cristina BOTA-AVRAM 2022
 2. Principalele subiecte abordate Conceptul de risc Funcția de management al riscului în cadrul unei entități Caracteristici ale pieței de capital din New York Legea Sarbanes-Oxley Analiza riscurilor identificate în cadrul eșantionului ales Analiza rolului auditului intern în managementul riscului în cadrul eșantionului ales
 3. Eșantionul studiului de caz COMPANII LISTATE LA NYSE NUME COMPANIE DOMENIU ALIBABA COMERT AMBEV INDUSTRIE PRODUCATOARE BANK OF AMERICA FINANCIAR BANCO BRADESCO FINANCIAR COCA COLA INDUSTRIE PRODUCATOARE FARFETCH LIMITED COMERT ING FINANCIAR NOKIA TEHNOLOGIE PHILIPS TEHNOLOGIE SIEMENS TEHNOLOGIE
 4. Sursele de risc conform legii SOX Comerciale/ juridice Concurența Clienții Angajații Răspunderea față de mediu Echipamentele/ tehnologia Finanțele/ economia Frauda/Corupția Comportamentul uman Lipsa obiectivelor Evenimentele naturale Influențele politice Răspunderea pentru produse/servicii Percepția publicului Furnizorii
 5. Riscurile analizate Strategice • Guvernare • Reputațional • Concurențial • Sustenabilitate • Proprietate intelectuală Operaționale • Afacere • Rezultat operațional și cash-flow • Securitate cibernetică • Aprovizionare Financiare • Piață • Credit • Lichiditate • Schimb valutar Legale • Reglementare • Conformitate • Proceduri legale
 6. Analiza riscurilor identificate în cadrul eșantionului de entități
 7. Analiza informațiilor despre riscuri în fiecare companie 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ALIBABA FARFETCH LIMITED AMBEV COCA COLA BANK OF AMERICA BRADESCO ING NOKIA PHILIPS SIEMENS COMPANIE RISCURI STRATEGICE RISCURI OPERATIONALE RISCURI FINANCIARE RISCURI LEGALE
 8. Analiza informațiilor despre fiecare tip de risc identificate în fiecare domeniu 80% 90% 73% 80% 88% 63% 75% 83% 88% 0% 100% 83% 83% 67% 100% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% COMERT INDUSTRIA PRODUCATOARE FINANCIAR TEHNOLOGIE RISCURI STRATEGICE RISCURI OPERATIONALE RISCURI FINANCIARE RISCURI LEGALE
 9. Analiza rolului auditului intern în managementul riscului la entitățile analizate 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ANALIZA FIECĂREI RESPONSABILITĂȚI A AUDITULUI INTERN ÎN FUNCȚIE DE DOMENIUL DE ACTIVITATE COMERȚ INDUSTRIA PRODUCĂTOARE FINANCIAR TEHNOLOGIE
 10. Concluzii  cea mai mare importanță este acordată riscurilor legale;  companiile din domeniul financiar au prezentat cele mai multe tipuri de risc;  prin eliminarea, tratarea sau evitarea unor riscuri, profiturile vor fi mai mari sau pierderile pot fi reduse sau chiar eliminate;  cea mai importantă etapă din procesul de gestionare a riscurilor este identificarea;  auditul intern contribuie la atingerea obiectivelor folosind procedurile interne și prevederile legale;  NYSE acționează ca o poartă de acces pentru companiile care doresc să strângă bani prin vânzarea de acțiuni.
 11. Vă mulțumesc pentru atenție!
Anúncio