Kertas 1 matematik tahun 3 2017

Rodzer Jaimis
Rodzer JaimisTeacher em sk pekan telupid

Peperiksaan Pertengahan Tahun Matematik Tahun 3

1
BULATKAN JAWAPAN YANG BETUL
1. Empat ribu tiga ratus lima dalam angka ialah
A. 4 305 C. 4 350
B. 4 315 D. 4 355
2. Antara berikut,yangmanakah nilai yang paling besar?
A. 5 451 C. 5 626
B. 5 466 D. 5 662
3. Nilai tempat bagi digit 7 dalam angka 7 453 ialah
A. Sa C. Ratus
B. Puluh D. Ribu
4. Antara bentuk berikut,yangmanakah dipadankan
dengan betul?
A. 2 980 - Dua ribu sembilan ratus lapan
B. 5 306 - Lima ribu tiga ratus enam
C. 7 191 - Tujuh ribu satu ratus sembilan belas
D. 9 080 - Sembilan ribu lapan ratus lapan
5. Apakah nombor selepas 4 299
A. 4 200 C. 4 298
2
B. 4 297 D. 4 300
6. 900 + 70 + 6 = _______________
A. 967 C. 976
B. 987 D. 978
7. 1 800 – 20 = _________________
A. 1 820 C. 1 604
B. 1 780 D. 1 640
8. 7 884 – 226 = _________________
A. 7 778 C. 7 558
B. 7 658 D. 7 458
9.
Susunan
bilangan sepuluh sepuluh yang betul dalam
petak di atas ialah
A. 8 240 C. 8 040
B. 8 140 D. 8 004
10. Nyatakan nilai tempat 9 752 pada angka yang bergaris
8 130 8 150 8 160 8 170
3
A. Sa
B. Puluh
C. Ratus
D. Ribu
11. Kira.
A. 4 993 C. 4 981
B. 4 963 D. 4 963
12. Apakah nombor 200 lebih daripada 8 240
A. 8 340 C. 6 540
B. 8 440 D. 6 640
13. Lengkapkan
8 922
+
8 954
A. 22 C. 32
4 1 2 1
+ 8 7 2
4
B. 23 D. 33
14. Susunan nombor manakah mengikut urutan menaik.
A. 6 293, 5 984, 4 849, 7 012 C. 4 849, 5 984, 6 293, 7012
B. 4 849, 7 012, 5 984, 6 293 D. 7 012, 6 293, 5 984, 4 849
15. Yang manakah menunjukkan nilai abakus di bawah.
A. 1 712 C. 5 712
B. 1 716 D. 5 716
16. Hitung.
A. 2 978 C. 4 162
B. 4 853 D. 4 163
17. Hitung beza antara 8 783 dengan 3 548 ialah
A. 5 235 C. 5 445
B. 5 345 D. 5 455
2 493 + =
5
18. Lengkapkan
7 8 4 = ratus 8 puluh 4 sa
A. 1 C. 7
B. 4 D. 8
19. Hasil tolak manakah yang paling kurang
A. 5 000 - 2 480 C. 5 000 - 3 720
B. 5000 - 1 590 D. 5 000 - 2 530
20. 7 002 dalam perkataan ialah
A. Tujuh ribu dua puluh C. Tujuh ratus dua puluh
B. Tujuhribu dua D. Tujuh ratus dua
21.
Operasi asas darab bagi rajah di atas ialah
A. 3 x 3 = 9 C. 6 x 3 = 18
B. 3 x 6 = 18 D. 6 x 6 = 36
22. 100 x 7 = ____________
6
A. 7 C. 700
B. 70 D. 7 000
23. 1 0 2
x 5
________
Hitung hasil darabdi atas
A. 510 C. 560
B. 550 D. 5 010
24.
Pilih pernyataaanyang menunjukkan ayat matematik bahagi
di atas
A. 48 ÷ 8 = 6 C. 40 ÷ 5 = 8
B 48 ÷ 6 = 8 D. 28 ÷ 4 = 6
25. 9 745 - 32 - 701 = __________
A. 9 312 C. 9 012
B. 9 212 D. 9 011
26. 3 647 + 2 286 = ____________
7
A. 5 901 C. 5 913
B. 5 903 D. 5 933
27. Lengkapkan
A. 635 C. 633
B. 634 D. 632
28. Terdapat 1 125 orang murid lelaki dan 1 127 orangmurid
perempuan di dalam sebuah sekolah. Berapakah jumlah
murid di dalam sekolah itu ?
A. 2 222 C. 2 252
B. 2 225 D. 2 522
29. 50 ÷ 5 = __________
A. 50 C. 3
B. 10 D. 5
Kampung Kawa 1 390
Kampung Indah 865
7 9 5 6
-
7 3 2 2
8
30. Jadual di atas menunjukkan bilangan selimutyang didermakan
kepada mangsa banjir di dua buah kampung. Kira jumlah
selimut yang didermakan.
A. 2 205 C. 2 255
B. 2 215 D. 2 522l
31. Selesaikan .
A. 7 683 C. 7 783
B. 7693 D. 7 793
32. 12 x 7 = ____________
A. 74 C. 94
B. 84 D. 104
33. Cari beza di antara nombor paling besar dan nombor
palingkecil berikut.
122, 142, 12, 35
A. 10 C. 130
B. 120 D. 400
34. 3 ribu + 5 ratus + 2 sa = ___________
- 2 4 1 3
5 2 8 0
9
A. 352 C. 3 205
B. 3 052 D. 3 502
35. Nombor di bawah dibilang ratus-ratus. Apakah nilai Q
A. 8 300 C. 8 490
B. 8 320 D. 8 590
36. Sebanyak 12 kumpulan kanak-kanakmenyertai peraduan
mewarna sempena Hari Pekerja. Setiap kumpulan ada 9 kotak
Warna. Berapa kotak warna semuanya ?
A. 21 C. 102
B. 92 D. 108
37.
Nyatakan nilai tempat bagi nombor yang bergaris
A. Sa C. Ratus
B. Puluh D. Ribu
38. Razak dapat 82 markah dalam ujian matematik. Said
mendapat 7 markah lebih dari Razak. Jumlah markah mereka
ialah
A. 89 C. 171
B. 128 D. 175
8 290 Q
8 753
10
39. 8 075 dalam perkataan ialah
A. Lapan ribu tujuh ratus lima
B. Lapan ribu lima ratus tujuh
C. Lapan ribu tujuh puluh
D. Lapan ribu tujuh puluh lima
40.
Nombor yang manakah mewakili rajah di atas
A. 1 443 C. 5 443
B. 1 447 D. 5 847
“SELAMAT MENJAWAB SEMOGA BERJAYA”

Recomendados

Matematik kertas 2 tahun 3 2017 por
Matematik kertas 2 tahun 3 2017Matematik kertas 2 tahun 3 2017
Matematik kertas 2 tahun 3 2017Rodzer Jaimis
1.7K visualizações8 slides
Matematik Tahun 2 PKSR 2 Kertas 1 por
Matematik Tahun 2 PKSR 2 Kertas 1Matematik Tahun 2 PKSR 2 Kertas 1
Matematik Tahun 2 PKSR 2 Kertas 1Norazlin Mohd Rusdin
6.2K visualizações11 slides
Maths year 3 paper 1 por
Maths year 3 paper 1Maths year 3 paper 1
Maths year 3 paper 1cikgumathavy
5.6K visualizações9 slides
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1 por
Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 5 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 5 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1Eja Jaafar
12.4K visualizações5 slides
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematik por
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematikKertas 1 thn 3 pat 2016 matematik
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematikSk Kuala Namadan
499 visualizações9 slides
Mathematics Year 1 PKSR 1 Paper 1 2017 por
Mathematics Year 1 PKSR 1 Paper 1 2017Mathematics Year 1 PKSR 1 Paper 1 2017
Mathematics Year 1 PKSR 1 Paper 1 2017Norazlin Mohd Rusdin
7.2K visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Ujian matematik tahun2 kertas1 por
Ujian matematik tahun2 kertas1Ujian matematik tahun2 kertas1
Ujian matematik tahun2 kertas1marshiza
128.6K visualizações16 slides
Ujian MatematikTahun 3 Kertas 1 por
Ujian MatematikTahun 3 Kertas 1Ujian MatematikTahun 3 Kertas 1
Ujian MatematikTahun 3 Kertas 1marshiza
41K visualizações10 slides
Ujian math tahun 2 kertas 2 por
Ujian math tahun 2 kertas 2Ujian math tahun 2 kertas 2
Ujian math tahun 2 kertas 2marshiza
52.7K visualizações6 slides
Mate mac tahun 3 por
Mate mac tahun 3Mate mac tahun 3
Mate mac tahun 3mussktcm
1.7K visualizações11 slides
Math y1 dlp paper 2 por
Math y1 dlp paper 2Math y1 dlp paper 2
Math y1 dlp paper 2Wany Hardy
2.4K visualizações6 slides
Soalan matematik tahun 2 2014 por
Soalan matematik tahun 2 2014Soalan matematik tahun 2 2014
Soalan matematik tahun 2 2014Mahyuddin Abdullah
786 visualizações6 slides

Mais procurados(20)

Ujian matematik tahun2 kertas1 por marshiza
Ujian matematik tahun2 kertas1Ujian matematik tahun2 kertas1
Ujian matematik tahun2 kertas1
marshiza128.6K visualizações
Ujian MatematikTahun 3 Kertas 1 por marshiza
Ujian MatematikTahun 3 Kertas 1Ujian MatematikTahun 3 Kertas 1
Ujian MatematikTahun 3 Kertas 1
marshiza41K visualizações
Ujian math tahun 2 kertas 2 por marshiza
Ujian math tahun 2 kertas 2Ujian math tahun 2 kertas 2
Ujian math tahun 2 kertas 2
marshiza52.7K visualizações
Mate mac tahun 3 por mussktcm
Mate mac tahun 3Mate mac tahun 3
Mate mac tahun 3
mussktcm1.7K visualizações
Math y1 dlp paper 2 por Wany Hardy
Math y1 dlp paper 2Math y1 dlp paper 2
Math y1 dlp paper 2
Wany Hardy2.4K visualizações
Soalan matematik tahun 2 2014 por Mahyuddin Abdullah
Soalan matematik tahun 2 2014Soalan matematik tahun 2 2014
Soalan matematik tahun 2 2014
Mahyuddin Abdullah786 visualizações
kertas 1 matematik tahun 4 por Norfaizah Salim
kertas 1 matematik tahun 4kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4
Norfaizah Salim22.1K visualizações
MID YEAR EXAMINATION MATHEMATICS YEAR 2 por marshiza
MID YEAR EXAMINATION MATHEMATICS YEAR 2MID YEAR EXAMINATION MATHEMATICS YEAR 2
MID YEAR EXAMINATION MATHEMATICS YEAR 2
marshiza41K visualizações
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r por marshiza
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2rPeperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r
marshiza59.8K visualizações
Final year Exam - Mathematics Year 2 por marshiza
Final year Exam - Mathematics Year 2 Final year Exam - Mathematics Year 2
Final year Exam - Mathematics Year 2
marshiza14.5K visualizações
Matematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian Sept por Nor Asmah Md Top
Matematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian SeptMatematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian Sept
Matematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian Sept
Nor Asmah Md Top487 visualizações
Ujian Matematik Kertas 2 Tahun 3 por marshiza
Ujian Matematik Kertas 2 Tahun 3Ujian Matematik Kertas 2 Tahun 3
Ujian Matematik Kertas 2 Tahun 3
marshiza14K visualizações
Mathematics Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017 por Norazlin Mohd Rusdin
Mathematics Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017Mathematics Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017
Mathematics Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017
Norazlin Mohd Rusdin11.2K visualizações
Ujian Penilaian Semester 1 Matematik Tahun 3 Kertas 1 por PuworkUtara OnSlideshare
Ujian Penilaian Semester 1 Matematik Tahun 3 Kertas 1Ujian Penilaian Semester 1 Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Penilaian Semester 1 Matematik Tahun 3 Kertas 1
PuworkUtara OnSlideshare37.7K visualizações
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1 por marshiza
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
marshiza200.1K visualizações
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1 por marshiza
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1
marshiza2.9K visualizações
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2 por marshiza
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
marshiza107.8K visualizações
Year 3 Mathematics Exercise por leepooiyan
Year 3 Mathematics ExerciseYear 3 Mathematics Exercise
Year 3 Mathematics Exercise
leepooiyan9.9K visualizações
Final exam math f1 por Haswatihosman
Final exam math f1Final exam math f1
Final exam math f1
Haswatihosman1.4K visualizações
Soalan matematik tahun 2 por Nur Haryati Mohd Noor
Soalan matematik tahun 2Soalan matematik tahun 2
Soalan matematik tahun 2
Nur Haryati Mohd Noor18.9K visualizações

Similar a Kertas 1 matematik tahun 3 2017

Soalan matematik tahun 3 por
Soalan matematik tahun 3Soalan matematik tahun 3
Soalan matematik tahun 3Sarimah Busu
1.3K visualizações10 slides
Soalan math tahun 4 2016 yg betul por
Soalan math tahun 4 2016 yg betulSoalan math tahun 4 2016 yg betul
Soalan math tahun 4 2016 yg betulencikudang
681 visualizações12 slides
M3 k1 t5 mac por
M3 k1 t5 macM3 k1 t5 mac
M3 k1 t5 mackayrull81
143 visualizações7 slides
math 1-mid year 4 por
 math 1-mid year 4 math 1-mid year 4
math 1-mid year 4shukry 814
272 visualizações10 slides
Math Tahun 2 k1 - 2018.docx por
Math Tahun 2 k1 - 2018.docxMath Tahun 2 k1 - 2018.docx
Math Tahun 2 k1 - 2018.docxSITINORASHIKINBINTIM1
3 visualizações11 slides
UJIAN MAC MATEMATIK TAHUN 2 K1 edit by cg nadjmi.docx por
UJIAN MAC MATEMATIK TAHUN 2 K1 edit by cg nadjmi.docxUJIAN MAC MATEMATIK TAHUN 2 K1 edit by cg nadjmi.docx
UJIAN MAC MATEMATIK TAHUN 2 K1 edit by cg nadjmi.docxmohdsharil9
11 visualizações9 slides

Similar a Kertas 1 matematik tahun 3 2017(20)

Soalan matematik tahun 3 por Sarimah Busu
Soalan matematik tahun 3Soalan matematik tahun 3
Soalan matematik tahun 3
Sarimah Busu1.3K visualizações
Soalan math tahun 4 2016 yg betul por encikudang
Soalan math tahun 4 2016 yg betulSoalan math tahun 4 2016 yg betul
Soalan math tahun 4 2016 yg betul
encikudang681 visualizações
M3 k1 t5 mac por kayrull81
M3 k1 t5 macM3 k1 t5 mac
M3 k1 t5 mac
kayrull81143 visualizações
math 1-mid year 4 por shukry 814
 math 1-mid year 4 math 1-mid year 4
math 1-mid year 4
shukry 814272 visualizações
UJIAN MAC MATEMATIK TAHUN 2 K1 edit by cg nadjmi.docx por mohdsharil9
UJIAN MAC MATEMATIK TAHUN 2 K1 edit by cg nadjmi.docxUJIAN MAC MATEMATIK TAHUN 2 K1 edit by cg nadjmi.docx
UJIAN MAC MATEMATIK TAHUN 2 K1 edit by cg nadjmi.docx
mohdsharil911 visualizações
ppt math tahun2.docx por amira ali
ppt math tahun2.docxppt math tahun2.docx
ppt math tahun2.docx
amira ali24 visualizações
Maty2p2 por Nita Sue
Maty2p2Maty2p2
Maty2p2
Nita Sue538 visualizações
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3 por miena1
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
miena1384 visualizações
Aoalatan pksr 2 matematik tahun 3 por Putra Adam Hisham
Aoalatan pksr 2 matematik tahun 3Aoalatan pksr 2 matematik tahun 3
Aoalatan pksr 2 matematik tahun 3
Putra Adam Hisham592 visualizações
soalan matematik kssr - kertas 1 por habibah yusoff
soalan matematik kssr - kertas 1soalan matematik kssr - kertas 1
soalan matematik kssr - kertas 1
habibah yusoff1.9K visualizações
MATEMATIK TAHUN 2 KERTAS 1 por Zurainah Lokman
MATEMATIK TAHUN 2 KERTAS 1MATEMATIK TAHUN 2 KERTAS 1
MATEMATIK TAHUN 2 KERTAS 1
Zurainah Lokman349 visualizações
Ujian mt tahun 4 k1 kssr mac 2014 por jelawati
Ujian mt tahun 4 k1 kssr  mac 2014Ujian mt tahun 4 k1 kssr  mac 2014
Ujian mt tahun 4 k1 kssr mac 2014
jelawati280 visualizações
matematik tahun 4 por Muhamad Dzahhir
matematik tahun 4matematik tahun 4
matematik tahun 4
Muhamad Dzahhir593 visualizações
Matematik kertas 1 (pksr 1) por shayouty mustafa
Matematik kertas 1 (pksr 1)Matematik kertas 1 (pksr 1)
Matematik kertas 1 (pksr 1)
shayouty mustafa108 visualizações
UPT MATEMATIK TAHUN 5.pdf por SYARANIMoe
UPT MATEMATIK TAHUN 5.pdfUPT MATEMATIK TAHUN 5.pdf
UPT MATEMATIK TAHUN 5.pdf
SYARANIMoe72 visualizações
Bab1 por Muhammad Ismail
Bab1Bab1
Bab1
Muhammad Ismail4.5K visualizações
Mt tahun 5 k1 2018 ppt por Amy Karamah
Mt tahun 5 k1 2018 pptMt tahun 5 k1 2018 ppt
Mt tahun 5 k1 2018 ppt
Amy Karamah98 visualizações
Ubb april 2014 paper1 por Zul Majid
Ubb april 2014 paper1Ubb april 2014 paper1
Ubb april 2014 paper1
Zul Majid194 visualizações

Kertas 1 matematik tahun 3 2017

 • 1. 1 BULATKAN JAWAPAN YANG BETUL 1. Empat ribu tiga ratus lima dalam angka ialah A. 4 305 C. 4 350 B. 4 315 D. 4 355 2. Antara berikut,yangmanakah nilai yang paling besar? A. 5 451 C. 5 626 B. 5 466 D. 5 662 3. Nilai tempat bagi digit 7 dalam angka 7 453 ialah A. Sa C. Ratus B. Puluh D. Ribu 4. Antara bentuk berikut,yangmanakah dipadankan dengan betul? A. 2 980 - Dua ribu sembilan ratus lapan B. 5 306 - Lima ribu tiga ratus enam C. 7 191 - Tujuh ribu satu ratus sembilan belas D. 9 080 - Sembilan ribu lapan ratus lapan 5. Apakah nombor selepas 4 299 A. 4 200 C. 4 298
 • 2. 2 B. 4 297 D. 4 300 6. 900 + 70 + 6 = _______________ A. 967 C. 976 B. 987 D. 978 7. 1 800 – 20 = _________________ A. 1 820 C. 1 604 B. 1 780 D. 1 640 8. 7 884 – 226 = _________________ A. 7 778 C. 7 558 B. 7 658 D. 7 458 9. Susunan bilangan sepuluh sepuluh yang betul dalam petak di atas ialah A. 8 240 C. 8 040 B. 8 140 D. 8 004 10. Nyatakan nilai tempat 9 752 pada angka yang bergaris 8 130 8 150 8 160 8 170
 • 3. 3 A. Sa B. Puluh C. Ratus D. Ribu 11. Kira. A. 4 993 C. 4 981 B. 4 963 D. 4 963 12. Apakah nombor 200 lebih daripada 8 240 A. 8 340 C. 6 540 B. 8 440 D. 6 640 13. Lengkapkan 8 922 + 8 954 A. 22 C. 32 4 1 2 1 + 8 7 2
 • 4. 4 B. 23 D. 33 14. Susunan nombor manakah mengikut urutan menaik. A. 6 293, 5 984, 4 849, 7 012 C. 4 849, 5 984, 6 293, 7012 B. 4 849, 7 012, 5 984, 6 293 D. 7 012, 6 293, 5 984, 4 849 15. Yang manakah menunjukkan nilai abakus di bawah. A. 1 712 C. 5 712 B. 1 716 D. 5 716 16. Hitung. A. 2 978 C. 4 162 B. 4 853 D. 4 163 17. Hitung beza antara 8 783 dengan 3 548 ialah A. 5 235 C. 5 445 B. 5 345 D. 5 455 2 493 + =
 • 5. 5 18. Lengkapkan 7 8 4 = ratus 8 puluh 4 sa A. 1 C. 7 B. 4 D. 8 19. Hasil tolak manakah yang paling kurang A. 5 000 - 2 480 C. 5 000 - 3 720 B. 5000 - 1 590 D. 5 000 - 2 530 20. 7 002 dalam perkataan ialah A. Tujuh ribu dua puluh C. Tujuh ratus dua puluh B. Tujuhribu dua D. Tujuh ratus dua 21. Operasi asas darab bagi rajah di atas ialah A. 3 x 3 = 9 C. 6 x 3 = 18 B. 3 x 6 = 18 D. 6 x 6 = 36 22. 100 x 7 = ____________
 • 6. 6 A. 7 C. 700 B. 70 D. 7 000 23. 1 0 2 x 5 ________ Hitung hasil darabdi atas A. 510 C. 560 B. 550 D. 5 010 24. Pilih pernyataaanyang menunjukkan ayat matematik bahagi di atas A. 48 ÷ 8 = 6 C. 40 ÷ 5 = 8 B 48 ÷ 6 = 8 D. 28 ÷ 4 = 6 25. 9 745 - 32 - 701 = __________ A. 9 312 C. 9 012 B. 9 212 D. 9 011 26. 3 647 + 2 286 = ____________
 • 7. 7 A. 5 901 C. 5 913 B. 5 903 D. 5 933 27. Lengkapkan A. 635 C. 633 B. 634 D. 632 28. Terdapat 1 125 orang murid lelaki dan 1 127 orangmurid perempuan di dalam sebuah sekolah. Berapakah jumlah murid di dalam sekolah itu ? A. 2 222 C. 2 252 B. 2 225 D. 2 522 29. 50 ÷ 5 = __________ A. 50 C. 3 B. 10 D. 5 Kampung Kawa 1 390 Kampung Indah 865 7 9 5 6 - 7 3 2 2
 • 8. 8 30. Jadual di atas menunjukkan bilangan selimutyang didermakan kepada mangsa banjir di dua buah kampung. Kira jumlah selimut yang didermakan. A. 2 205 C. 2 255 B. 2 215 D. 2 522l 31. Selesaikan . A. 7 683 C. 7 783 B. 7693 D. 7 793 32. 12 x 7 = ____________ A. 74 C. 94 B. 84 D. 104 33. Cari beza di antara nombor paling besar dan nombor palingkecil berikut. 122, 142, 12, 35 A. 10 C. 130 B. 120 D. 400 34. 3 ribu + 5 ratus + 2 sa = ___________ - 2 4 1 3 5 2 8 0
 • 9. 9 A. 352 C. 3 205 B. 3 052 D. 3 502 35. Nombor di bawah dibilang ratus-ratus. Apakah nilai Q A. 8 300 C. 8 490 B. 8 320 D. 8 590 36. Sebanyak 12 kumpulan kanak-kanakmenyertai peraduan mewarna sempena Hari Pekerja. Setiap kumpulan ada 9 kotak Warna. Berapa kotak warna semuanya ? A. 21 C. 102 B. 92 D. 108 37. Nyatakan nilai tempat bagi nombor yang bergaris A. Sa C. Ratus B. Puluh D. Ribu 38. Razak dapat 82 markah dalam ujian matematik. Said mendapat 7 markah lebih dari Razak. Jumlah markah mereka ialah A. 89 C. 171 B. 128 D. 175 8 290 Q 8 753
 • 10. 10 39. 8 075 dalam perkataan ialah A. Lapan ribu tujuh ratus lima B. Lapan ribu lima ratus tujuh C. Lapan ribu tujuh puluh D. Lapan ribu tujuh puluh lima 40. Nombor yang manakah mewakili rajah di atas A. 1 443 C. 5 443 B. 1 447 D. 5 847 “SELAMAT MENJAWAB SEMOGA BERJAYA”