Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Rockwool Fonden(20)

Último(20)

Anúncio

Briefing: Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien

 1. BRIEFING VELFÆRDSSTAT OG BEFOLKNING I SKANDINAVIEN
 2. PROGRAM Kl. 10.00-10.05 Velkomst ved moderator Rolf Ejlertsen. Kl. 10.05-10.25 Oplæg ved forskningschef Jan Rose Skaksen. Kl. 10.25-10.30 Afklarende spørgsmål. Kl. 10.30-10.55 Paneldebat ved professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet, professor Grete Brochmann fra Oslos Universitet og professor Joakim Palme fra Uppsala Universitet. Kl. 10.55-11.15 Spørgsmål og debat.
 3. BOGENS INDHOLD • Bogen beskriver udviklingen siden 1960’erne i de tre skandinaviske velfærdssamfund: Norge, Sverige og Danmark. • Mange dimensioner beskrives: • Arbejdsmarked og makroøkonomi. • Demografi og familieforhold. • Indvandring. • Skatter og offentlige udgifter. • Uddannelse. • Sundhed. • Og meget mere. • Bogens fremstillinger baseres på kendte datakilder – fx OECD.
 4. HVORFOR EN SÅDAN BOG? • De tre lande har meget til fælles: • Historie. • Sprog. • Alle tre lande har valgt en universel velfærdsstat som samfundsmodel. • De har i høj grad et fælles udgangspunkt - men overordnet set, hvor står de tre lande i dag – hvad er status for den universelle velfærdsstat i tre varianter: • Tre velstillede og ret velfungerende lande. • På mange områder er de over tiden blevet mere ens. • På enkelte områder er de blevet mere forskellige.
 5. EKSEMPLER PÅ, AT DE ER BLEVET MERE ENS • Nogle meget overordnede eksempler – i bogen findes mange flere, der går mere i dybden om familieforhold, bolighold, tidsanvendelse i familier, erhvervsforhold, beskatning, politiske partier, globalisering og mm.
 6. ARBEJDSMARKEDET - LEDIGHED
 7. ULIGHED – GINI I DISPONIBLE INDKOMSTER
 8. OFFENTLIG SEKTOR – ANDEL AF BESKÆFTIGELSEN
 9. FERTILITET
 10. EKSEMPLER PÅ, AT DE ER BLEVET MERE FORSKELLIGE
 11. BNP PR. INDBYGGER
 12. ANTAL IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE
 13. ANMELDTE FORBRYDELSER PER 100.000 INDBYGGERE
 14. HVORFOR TENDENS TIL MERE ENSARTETHED? • Alle tre lande udbyggede velfærdsstaten voldsomt i 60’erne og start 70’erne. Udbygningen blev prioriteret på forskellig vis i de tre lande. • Fra oliekriserne og fremefter blev det tydeligt, at der var strukturelle problemer: Høj ledighed og underskud på betalingsbalance. Voksende offentlig gæld og manglende holdbarhed af offentlige finanser. • Problemerne gav anledning til en reformproces: Arbejdsmarkedsreformer/reformer af overførselsindkomster. Mere fokus på nødvendighed af prioriteringer i den offentlige sektor. ”Ændre for at bevare”. • Reformerne har givet mere ensartethed.
Anúncio