O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

yo'nalishga kirish HEMIS (2).pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
fizika hemis.pptx
fizika hemis.pptx
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 22 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (15)

Anúncio

yo'nalishga kirish HEMIS (2).pptx

 1. 1. Axborot boshqaruv tizimlarining mamlakatimizdagi rivoji va tutgan o’rni To’ychiyeva Robiya / 35-22 5
 2. 2. 1.Axborotlashgan jamiyatni shakllantirish jarayonlari. 2.O’zbekiston Respublikasi axborotlashtirish milliy tizimini shakllantirishning huquqiy bazasi . 3. O‘zbekistonda yagona iqtisodiy axborot tizimini qurish konsepsiyasi. Reja:
 3. 3. Yangi XXI asrda mamlakatlarning milliy iqtisodi globallashib, axborotlashgan iqtisod shakliga aylanmoqda. Ya’ni milliy iqtisoddagi axborot va bilimlarning tutgan o'rni tobora yuksalmoqda va ular strategik resursga aylangan. Dunyoda jamg'arilgan axborot va bilmlarning 90 % i so‘nggi 30 yil mobaynida yaratilgan. Axborot va bilmlar hajmining kundan-kunga ortib borishi milliy iqtisodning barcha sohalarida. jumladan, ta ’limda ham axborot-kommunikatsiyalar texnologiyalaridan keng ko'lamda samarali foydalanishni talab etmoqda.
 4. 4. Hozirgi zamon fan texnika taraqqiyoti axborot oqimining juda ham kengayishiga olib keldi. Axborot oqimining tobora kengayib borayotganidan shu narsa ham dalolat bera oladiki, o'tgan asrning 70-yillari o'rtalariga keliboq ishlab chiqarish kuchlari taraqqiyoti shunday darajaga yetgan ediki, ulardan oqilona foydalanish, ijtimoiy ishlab chiqarishni jadallashtirish uchun yiliga 10" arifmetik amalni bajarish kerak bo'ladi. Tabiiyki. Bunday murakkab hisob kitobni cho't qoqib amalga oshirib bo'lmaydi. 10 milliard kishini bir yil davomida tinmay ishlagan taqdirdagina shuncha arifmetik amalni yecha olishi mumkin.
 5. 5. Axborotlashtirish jarayoni deganda — inson faoliyatining muhim yo'nalishlarida olingan bilimlardan samarali foydalanish uchun ko'rilgan kopleks chora- tadbirlar tushuniladi.
 6. 6. Jamiyatni axborotlashtirish — yuridik va jismoniy shaxslarning axborotga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun axborot resurslari, axborot texnologiyalari hamda axborot tizimlaridan foydalangan holda sharoit yaratishning tashkiliy ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy- texnikaviy jarayonidir. Axborotlashgan jamiyat — ko'pchilik ishlovchilarning axborot, ayniqsa uning oliy shakli bolmish bilimlarni ishlab chiqarish, saqlash,qayta ishlash va amalga oshirish bilan band bo'lgan jamiyatidir.
 7. 7. Axborot madaniyati deganda — jamiyat a’zolarining axborotdan maqsadli foydalanish, axborotni qayta ishlash va uzatish, zamonaviy texnik tashkiliy vositalardan va usullaridan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishi tushuniladi.
 8. 8. Axborotlashgan jamiyatning o'ziga xos jihatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi: • axborot iqtisodiyotining rivojlanishi; • axborot tangligini bartaraf etish; • axborot texnologiyasining globalligiga erishish; • turli axborot resurslariga erkin kirib borilishi; • axborot resurslarining ustunligini ta’minlash; • yangi axborot texnikasi va texnologiyalarini keng qo'llash; • boshqaruv faoliyatida axborotdan samarali foydalanish.
 9. 9. „Axborotlashgan jamiyat" tushunchasini birinchilar qatorida amerikalik iqtisodchi olim F. Maxlup (Fritz Machlup ) ilmiy doiraga kiritgan. U monopoliya raqobatida patentlashtirish tizimining tutgan o'rnini statistik usullar asosida o'rganib, AQSh yalpi ichki mahsulotida axborotning miqdoriy jihatdan tavsiflanishini ko'rib chiqdi. Olim axborotni tovar sifatida qabul qilish konsepsiyasiga asoslangan holda Amerikada kelajakda jamiyat rivojlanishining asosiy sharti „axborotlashgan iqtisod“ bo'lishi g'oyasini ilgari surdi. 1902-1983
 10. 10. Iqtisodchi olim F. Maxlup birinchilardan bo'lib milliy boylikning qanday qismi axborot mahsulotlari va xizmatlarini ishlab chiqarish, qayta ishlash va tarqatish hisobiga vujudga kelishini hamda bilim, umuman u bilan bog'liq bo'lgan yalpi milliy mahsulot qismini aniqlash masalasini ko'ndalang qo'ydi. U AQSh milliy iqtisodini to'la tadqiq qildi va bilmlar yaratadigan 30 ta tarmoqni belgilab oldi hamda ularni 5 ta guruhga ajratdi:maorif; ilmiy tadqiqot va ishlab chiqarish; aloqa va ommaviy axborot vositalari; axborot mashinalari va vositalari; axborot xizmatlari.
 11. 11. Jamiyatni kompyuterlashtirish, axborot texnologiyalarini rivojlantirish bo'yicha vazifalarni hal etish uchun 2002-yil 30-mayda O’zbekiston Respublikasi Prezidentining „Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to'g'risida‘’ gi farmonda belgilangan chora-tadbirlarning amalga oshirilishi axborotlashtirishning milliy tizimlari barpo etilishini,iqtisodiyotga va jamiyatning har bir a’zosi hayotiga kompyuter texnikasi va axborot texnologiyalari ommaviy joriy etilishi uchun shart- sharoitlarni ta’minlaydi,jahon bozorida mamlakatimizi iqtisodiyotinig raqobat bardoshliligini oshiradi.
 12. 12. Prezident Farmonini bajarish yuzasidan Vazirlar Mahkamasi qaror qabul qildi va 2002—2010-yillarda kompyuterlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish dasturini tasdiqladi.Unda telekommunikatsiyalar va ma’lumotlar uzatishni rivojlantirish, axborot resurslaridan foydalanish, Internet tarmog'ida o'z saytlarini yaratishning maqsadli yo'nalishlari belgilandi.
 13. 13. 2003-yilda qabul qilingan yangi tahrirdagi „Axborotlashtirish to'g'risida“gi Qonun bilan uning huquqiy tayanchi yaratilib, axborotlashtirishning iqtisodiy huquqiy va tashkiliy asoslari aniqlanadi va axborotlashtirish sohasida davlat siyosatining asosiy yo’nalishlari belgilab berildi. 1995-yil fevralda o’zbekiston respublikasi vazirlar Mahkamasining “uzpak” ma’lumotlar uzatish milliy tarmog’ini yaratish(mumt) va xalqaro tarmoqlarga,shu jumladan,internetga chiqish to’g’risidagi qarori qabul qilindi.ushbu qarorga asosan, korxona telekommunikatsiya xizmatIni ko'rsatish bo'yicha „Milliy operator va provayder" maqomini oldi va xo’jalik hisobidagi ,,UzNET “ informatsion-kompyuter xizmati uning tarkibiga kiritildi.
 14. 14. 1991— 2008-yillarda 400 dan ortiq normativ-huquqiy hujjatlar chiqarildi.Axborotlashtirish faoliyati sohasida qonunchilik yaratish yo'lidagi muhim qadam sifatida 1995-yil 25-yanvarda qabul qilingan „Axborot,axborotlashtirish va axborotni himoya qilish to'g'risida“gi O'zbekiston respublikasi Qonunining qabul qilinishini va kuchga kiritilishini ko'rsatish lozim.
 15. 15. Bu Qonun ishlab chiqaruvchilar va iste’molchilar o'rtasidagi munosabatlarni quyidagicha tartibga soldi: — axborot resurslarini yaratish,yig’ish, qayta ishlash,to'plash asosida shakllantirish va undan foydalanish va iste’molchilarga taqdim etish; — axborot texnologiyalarini va ularni ta’minlash vositalarini yaratish va undan foydalanish; — axborotni, axborot jarayonlari va axborot almashuvida ishtirok etuvchi subyektlar, huquqlarini himoya qilish.
 16. 16. Axborot texnologiyalarini rivojlantirishning olti ustivor yo'nalishi quyidagilardan iborat: 1) davlat statistika tizimi, kredit-moliya va bank tizimlari; 2) elektron ma’lumotlar bazasi; 3) fan-texnika axborot (FTA) tarmog'i; 4) ta’lim,kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash,ijtimoiy muhofaza va sog’liqni saqlash sohalari axborot tizimlari; 5) ma’lumotlarni uzatish va aloqa tizimlari; 6) favqulotda holatlarning oldini olish va xabar berishning axborot tizimlarini yaratish.
 17. 17. 2000-yildan boshlab O'zbekiston Moliya vazirligida global integrirlashgan axborot- analitik tizimi ishga tushib, respublikamiz byudjetiga oid faoliyatni axborot bilan ta’minlab,quyidagi ishlarni amalga oshirishni nazarda tutadi:
 18. 18. • respublika byudjeti (RB) xarajatlarini shakllantirish; • respublika byudjeti xarajatlarini aniqlash; • respublika byudjeti bo'yicha rejalashtirish va indeksatsiyani aniqlash; • pul mablag'lari bilan moliyalashtirish; • maqsadli moliyalashtirish sxemalari bo'yicha hisob olib borish; • respublika byudjeti g'azna va haqiqiv xarajatlarini hisoblash; • mahalliy byudjet tushumlarini hisoblash; • respublika byudjeti xarajatlarini aniqlash va bashorat qilish; • byudjet tashkilotlari o'rtasida qisqa muddatli sudalar, subvensivalar va o'zaro hisob- kitoblarni amalga oshirish.
 19. 19. Global integrirlashgan axborot-analitik tizimi yordamida har kuni respublikarniz Moliya vazirligiga 214 ta tijorat banklaridan, valuta birjasidan, Markaziy bankdan axborot uzatilib, Moliya vazirligidan esa bu tashkilotlarga qayta ishlangan axborot va ma'lumotlar yuboriladi. Bundan ko'rinib turibdiki, republikamiz moliya tizimi yagona iqtisodiy axborot tizimini qurishga har tomonlama tayyor turibdi.
 20. 20. 1997-yiIdan boshlab mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi yagona iqtisodiy axborot tizimi sohasidagi ishlarni boshlab yuborgan, Respublikamiz aholisini nafaqa bilan ta’minlashda ma’lumotlar bazasi shakllantirilgan,nafaqalar hajmini hisoblash va ularning indeksatsiyasi to'lov hujjatlari shakllari bir me’yorga keltirilgan.
 21. 21. Respublikamizdagi barcha tijorat banklari Markaziy bankning axborot markazi bilan bank telekommunikatsion tarmog'i orqali ulangan. Markaziy bank tomonidan bank axborotini uzatish tarmog'i yaratilgan bo'lib, u raqamli va kommutatsiya paketlari tarmoqlari majmuasidan iborat. Ushbu telekommunikatsiya tarmog'i Toshkent shahrida 1996-yildan beri samarali faoliyat ko'rsatib kelyapti. Tarmoq yordamida tijorat banklarining barcha filiallaridan Markaziy bankning bosh axborotlashtirish markaziga 64 Kbit/s tezlikda ma’lumotlar uzatilib, tizim raqamli optik tolali va radioreleli aloqa tarmoqlari yordamida faoliyat yuritadi.
 22. 22. E’tiboringiz uchun rahmat

×