Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Contemporary Art: The Black Color (Negrul in arta contemporana)

 1. negrul.în arta contemporană
 2. o scurtă a t i l a g o m b o s incursiune.
 3. 01. Istoria negrului 02. Sfumato, chiaroscuro, tenebroso 03. Fotografia low-key 04. Negrul în pictura abstractă 05. Sculptură 06. Estetica negrului cuprins
 4. Istoria negrului Mitologie, filozofie, psihologie, culoare - non-culoare Tranziția istorică a negrului în pictură De la sfumato la tenebrosso Pictorialismul și depașirea acestui curent Definiție. Alfred Stieglitz: The Steerage Ansel Adams, Edward Weston, Man Ray Fotografia low-key Ce reprezintă. Contemporani: Yousuf Karsh, Irving Penn, Post-moderniști: Bill Henson, Juha Arvid Helminen. Depășirea postimpresionismului Abstractizarea artei. Expresionismul German. Kandinsky. Suprematismul Malevich. Opere și concept. Avangarda rusă. Expresionismul American (action painting) Ad Reinhardt, Franz Kline și Pierre Soulages. Comparație. Nouveau Realisme și Minimalismul Lucio Fontana vs. Frank Stella Desfășurarea prezentării Pop Art Robert Rauschenberg Negrul în sculptură. Concluzii. Louise Nevelson cuprins
 5. Istorianegrului Scurt istoric  Negrul a precedat lumina: linia genezei religioase sau a astrofizicii  Mitologia greacă face din Nyx, zeița nopții, fiica lui Chaos, vidul primordial, si mamă lui Uranus si Gaia, cerul si pământul  Republica lui Platon. Mitul Peșterii. Cunoaștere. Lumea Ideilor  Jean Chevalier, simbolistica negrului (bine/rău, viață/moarte etc)  Psihanaliză (Freud – conștient/subconștient)  Este sau nu negrul o culoare? (Newton 1665 – spectrul de culoare, prisma, fascicolele luminoase, ROGVAIV). Posibilă discuție liberă.  Da Vinci in al sau "Tratat despre pictura", afirma că „negrul nu este o culoare”.  La începutul secolului al XX-lea artiștii au început să redea treptat albului și negrului statutul de culori autentice.
 6.  Ochiul uman poate sesiza contrastul doar dacă diferența dintre lumina emisă sau reflectată de două suprafețe alăturate depășește un anumit prag.  Atât Kandinsky cât și Paul Klee au studiat contrastele de coloare însă o contribuție majoră o are elvețianul Johannes Itten care definește cele șapte tipuri de contraste (contrastul culorilor în sine, contrastul clar-obscur, contrastul cald-rece, contrastul complementarelor, contrastul simultan, contrastul de calitate, contrastul de cantitate)  Contrastul cel mai pregnant unde putem încadra negrul și albul este cel închis-deschis (C-O). Denumirea contrastului clar-obscur vine din it. “chiaroscuro” (apoi lat.).  Acesta este contrastul care corespunde închisului și deschisului având la bază valorația, adică raportul dintre valorile deschise și cele închise, dintre culorile luminoase și întunecate, fie policrome sau monocrome. Contrastul dintre alb și negru reprezintă „vârful” acestui contrast.  Atât albul pur cât și negrul pur sunt noțiuni teoretice fără corespondent în lumea obiectelor naturale, unde cel mai luminos alb este sulfatul de bariu, iar cel mai întunecat negru este catifeaua neagră cu o luminozitate de 1-2%. Percepția culorilor și a contrastelor Percepțiaculorilor
 7. 1 Sfumato 2 Chiaroscuro Sfumato Leonardo da Vinci a pionierat tehnica sfumato pentru a înmuia tranziția graduală de la lumină la întuneric. În notele sale despre pictură, el spune că lumina și umbra ar trebui să se amestece „fără linii sau granițe, ca și fumul” (mai multe straturi translucide pentru a crea un spectru tonal gradual de la întuneric la lumină) Descrie contrastul proeminent dintre lumină și umbră și măiestria artistului de a se juca cu acestea pentru a crea iluzia unor forme tridimensionale. Totul pleacă de la ideea că forma este detectabilă numai în prezența luminii. 1503, L. În Renaștere, tehnica a devenit una esențială pentru toți pictorii „religioși” care urmau viziunile Sfintei Brigitta de Suedia, care susținea că a văzut lumina lui Hristos. În picturile cu scene religioase, artiștii au redat această “lumină sfântă” ca sursă de iluminare, bazându-se puternic pe clar-obscur.
 8. Renaștere Asemănări și diferențe între chiaroscuro și tenebroso Dacă clar-obscurul religios din Renaștere a servit pentru a crea scene de liniște și calm, în Baroc, pictori precum Caravaggio, Rubens, Rembrandt ș.a., au avut tendința să folosească stilul pentru un efect cât mai dramatic.
 9. Tenebroso Pictura Tenebriştilor dă întunericului o valoare pozitivă transformându-l într-un negru "activ". Contrastele foarte puternice dintre zonele luminoase și cele foarte întunecate (adeseori negre, răspândite uneori pe zone foarte mari) în picturile din secolul al XVII-lea au fost expresia unei tendințe stilistice definite drept Pittura tenebrosa. Negrul face ca celelalte culori să trăiască.
 10. Fotografia trebuie să reprezinte ceva prin ea însăși Pictorialismul, care a dominat scsena fotografică de la sf. sec XIX și începutul sec. XX, a fost o mișcare în care nu penetrase încă fotografia "straight", fotografii încercând să creeze diverse scene care păreau mai degrabă pictate decât fotografiate. S-au utilizat plăci de sticlă, metal alte suporturi, care s-au supus la diverse procese chimice pentru a produce efecte variate. Pictorialismulșidepășireaacsteimișcări Pictorialismul George Seeley, The Black Bowl, cca. 1907
 11. Alfred Stieglitz (1864–1946), cu timpul, schimba ideea că o fotografie trebuie să semene cu o pictură, susținând că o fotografie trebuie să exprime ceva prin ea însăși. Alfred Stieglitz 1864-1946 AlfredStieglitz The Steerage, cca. 1907, pub. 1915
 12. În anul 1932, Weston și Adams au înființat Grupul f/64 care s-a orientat spre promovarea a ceea ce numeau ei „straight photography”, adică fotografia realistă, neretușată în niciun fel, impunând astfel renunțarea la pictorialism. Edward Weston 1886-1958 EdwardWeston Pepper No. 30 (1930)
 13. Muntele Moran, lumina naturală cade doar pe piscul vârfului muntelui, iar restul fotografiei este un amestec de griuri foarte închise; Ansel Adams 1902-1984 AnselAdams
 14. Yousuf Karsh ( 1 9 0 8 – 2 0 0 2 ) În stilul fotografic al unuia dintre cei mai notabili portretiști din toate timpurile, canadianul Yousuf Karsh (1908–2002), lumina doar conturează chipul, alteori ea doar o luminează mai mult sau mai puțin intens, dar din punct de vedere artistic lumina joacă parcă un rol secundar pe o scenă alături de subiectul principal. Astfel, portretele sale au zone mari de negru și subiectul apare ca o pată în acel neant acromatic. YousufKarsh
 15. YousufKarsh
 16. Dintre postmoderniști, se pot menționa australianul Bill Henson al cărui subiect principal este in genere nudul uman in diverse ipostaze, adeseori vulnerabil dar expresiv dând impresia de fragilitate BillHensen Bill Hensen n. 1955
 17. BillHenson
 18. Low-key Juha Arvid Helminen n. 1977 Un alt artist care a creat o serie de fotografii low-key pe care le-a expus în numeroase expoziții din lume este finlandezul Juha Arvid Helminen care își intitulează seria The Invisible Empire (Imperiul invizibil) și face trimitere la scutul pe care îl oferă negrul, la ororile celui de-al II-lea Razboi Mondial, s.a. “
 19. TheInvisibleImpire
 20. TheInvisibleImpire
 21. KazimirMmalevich Kazimir Malevich (1878 - 1935)
 22. KazimirMmalevich
 23. A fost pentru prima data când cineva picta ceva ce nu reprezenta ceva anume, punând accent doar pe formă și culoare. Malevich a dorit sa creeze un punct de plecare de la zero intitulându-si, sugestiv, expoziția din Petrograd, 1915: Ultima Expozitie a Picturii Futuriste 0,10. Într-unul din colturile camerei (loc destinat icoanei) unde era expoziția era expus Pătratul Negru, făcând aluzie la icoana creștină. Printre exponate era si o cruce neagră pictată pe fond alb care probabil avea aceleași aluzii. Era vorba de o noua icoana pentru lumea artei. KazimirMmalevich Ultima Expozitie a Picturii Futuriste 0,10, Petrograd, 1915 Am eliberat arta de greutatea moartă a realității  Bidimensionalitate  Culori și forme geometrice (aproape) pure  Există 3 sau 4 versiuni ale Pătratului Negru  Nu este un negru pur ci rezultatul amestecului a mai multor pigmenți foarte închiși (spun unii specialiști)  principii solide de compoziție  sub negrul aparent al picturii se regăsesc alte culori vizibile printre crăpături  dorința de ruptura totala de ceea ce era considerata arta, trecerea totală de la figurativ la non-figurativ absolut, abis.  La înmormântarea sa pătratul negru, deja emblemă, l-a urmat.  Originalitate, autenticitate, raritate Michelangelo a mutilat o bucata magnifică de piatră pentru al său David
 24. AdReinhardt Ad Reinhardt (1913 - 1967) O pânză pătrată (neutră, fără formă), de 1,5 metri lățime, de 1,5 metri înălțime, la fel de înaltă ca un om, la fel de largă ca brațele întinse ale omului (nu mari, nu mici, fără dimensiuni), fără compoziție, o formă verticală care neaga o forma orizontala (fără formă, fără vârf, fără fund, fără direcție), trei culori (mai puțin sau mai puțin) întunecate (fără lumină) fără contraste, fără urma perilor pensulei, fără suprafață (lucioasă, fără textură, neliniară, fără margini dure, fără margini moi), care nu reflectă împrejurimile sale - o pictură pură, abstractă, fără timp, fără spațiu, fără schimbare, fără relaționare, conștient de sine, ideal, transcendent, conștient de nimic altceva decât de artă.
 25. Negrul “aparent”  Rezistă reproducerii  1963 MoMA  Ochiul uman trebuie să se adapteze  Se poate traduce prin faptul că arta nu se arată în mod superficial  La fel ca Malevich, Reinheardt insită pe separarea totală a artei de viață, de realitate.  Influențează arta conceptuală și Minimalismul anilor ’60 (e.g. Frank Stella) AdReinhardt
 26. Expresionismul American Franz Kline, Forme albe, 1955 Pierre Soulages, 3 aprilie 1954, 1954
 27. PiereSoulages
 28. PiereSoulages
 29. PiereSoulages Începând cu anii 1975– 1980, Soulages trece de la negru la “ultranegru” În cazul lui Soulages nu e vorba câtuși de puțin de mono- cromie, ci de o practică monopigmentară extrem de subtilă, producând prin reflexie fascicule luminoase variate ce se interpun între spectator și pânză. Deci, putem vorbi și de un soi de un soi de transcendență, o interacțiune cu opera de artă. .
 30. FranzKline Vreau să transmit, prin lucrările pe care le realizez emoțiile, mele! Kline (abstracționist gestual, de altfel) si-a numit tabloul Forme albe. Voia, fără îndoiala, sa atragă atenția nu doar asupra liniilor, ci si a pânzei, pe care o transforma într-o oarecare măsura. Oricât de simple ar fi tușele, ele creează o impresie de spațiu, ca si cum partea de jos s-ar retrage spre centru. Kline pune o întrebare retorica si anume aceea daca emoțiile artistului sunt transmise prin lucrările create sau nu si in același timp își propune sa creeze o conexiune cu privitorul.
 31. Robert Rauschenberg ( 1 9 2 5 – 2 0 0 8 ) Reprezentant al Pop Art-ului sau Neo Dadaismului, este un experimentalist american având printre altele o serie de picturi negre create intre 1951 si 1953. A pictat pe bucăți de ziar sau alte materiale perisabile lipite de pânză, ansamblu pe care ulterior pictează cu negru. Are și alte lucrări în care a așezat o capră mumificată sau diverse păsări pe varii suporturi (influențe Dada, vezi Duchamp), Riding Bikes etc. RobertRauschenberg . Untitled (Glossy Black Painting), 1951.
 32. Lucio Fontana În seria Concetto spaziale, Attesa din 1959 tratează pânza astfel creata ca pe un obiect si nu ca pe o suprafața creând astfel un soi de relație intre spațiu și opera de artă. Una dintre operele sale, o pânză pictată în negru, în forma de ou și perforata a fost vândută cu 16 milioane de lire sterline in 2015 la o casa de licitație din Anglia. LucioFontana Italianul de origine argentiniană, Lucio Fontana (Nouveau Realisme), tot prin anii `50, abordează mai multe medii țintind ideea de spațiu cosmic si vid. Tehnica caracteristica a acestui artist era perforarea sau tăierea pânzei, cartonului sau metalului pictate cu tușe negre, abundente creând diverse forme care se întrezăreau prin perforările fizice. .
 33. LouiseNevelson Loiuse Nevelson 1 8 9 9 - 1 9 8 8 Artista americana de origine ucraineană, Louise Nevelson, a creat sculpturi de dimensiuni considerabile asamblând diverse obiecte din lemn peste care aplica vopsea neagra. Sculpturile din lemn ale artistei sunt emblematice mai multor mișcări diferite, printre care expresionismul abstract, cubismul și suprarealismul. Monocromatice și de obicei negre, Nevelson a asamblat sculpturile folosind bucăți de lemn pe care le-a primit sau le-a găsit pe aruncate pe stradă. Abordează identitatea de loc si director (vezi Mona Hautum, Shirin Neshat s.a.). .
 34. LouiseNevelson Palatul Doamnei N. (1964-1977)
 35. LouiseNevelson Louise Nevelson Plazza, anii ‘70.
 36. C o p y r i g h t : R o b e r t G o m b o s , 2 0 1 9 D i s t r i b u t i o n a l l o w e d w i t h p r o p e r c r e d i t : R o b e r t G o m b o s o f J a s m i n e D i r e c t o r y mulțumesc.
Anúncio