O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Quy trình hoạch định chiến lược pr

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 52 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Quy trình hoạch định chiến lược pr (20)

Anúncio

Mais de Nguyễn Ngọc Phan Văn (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Quy trình hoạch định chiến lược pr

 1. 1. LOGO LOGO www.trungtamtinhoc.edu.vn QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PR Nhóm 1 : D01A21
 2. 2. www.trungtamtinhoc.edu.vn DANH SÁCH THÀNH VIÊN : Vy Thị Như Ý Nguyễn Ngọc Phan Văn Nguyễn Nguyễn Bảo Khuyên Huỳnh Mỹ Phương Uyên Huỳnh Thị Thanh Lộc Mai Thị Thuý Tiên Trịnh Văn Trang Bùi Mạnh Biển Huỳnh Văn Viên Đào Ngọc Hùng
 3. 3. www.trungtamtinhoc.edu.vn QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH
 4. 4. www.trungtamtinhoc.edu.vn NỘI DUNG Phân tích tình hình Xác định mục tiêu Xác định công chúng Xác định thông điệp Xác định chiến lược và chiến thuật Xác định khung thời gian và nguồn lực Đánh giá và kiểm tra Ví dụ minh hoạ
 5. 5. www.trungtamtinhoc.edu.vn I . PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH Phản ánh điều kiện , hoàn cảnh môi trường bên trong và bên ngoài tổ chức . Tiến hành một chương trình nhằm chấn chỉnh những nhận thức sai hoặc hiểu lầm của công chúng . Tăng cường bảo vệ danh tiếng uy tính của tổ chức . Tiến hành chương trình để khắc phục một vấn đề hoặc tình huống xấu . Triển khai thực hiện những chương trình hoạt động cụ thể ( khai trương , giới thiệu sản phẩm mới ) Tình thế PR
 6. 6. www.trungtamtinhoc.edu.vn I . PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH Mục đích • Xác định vấn đề (problems) / cơ hội (opportunities) dưới góc độ PR , truyền thông . Cách thức • Dựa vào thông tin nghiên cứu đầu vào . • Nêu lên vấn đề (5W+1H) • Làm sáng tỏ vấn đề / cơ hội Phương pháp • Mô hình phân tích PEST • Mô hình phân tích SWOT
 7. 7. www.trungtamtinhoc.edu.vn MÔ HÌNH PHÂN TÍCH PEST Mô hình phân tích PEST được sử dụng để phân tích môi trường bên ngoài
 8. 8. www.trungtamtinhoc.edu.vn MÔ HÌNH PHÂN TÍCH PEST Những yếu tố nào ảnh hưởng đến tổ chức ? Yếu tố nào trở nên quan trọng trong thời gian tới ? Yếu tố nào quan trọng nhất hiện nay ? Nhận diện các vấn đề mà tổ chức không thể kiểm soát Khám phá các vấn dể mà tổ chức có thể góp ý kiến cho các cuộc tranh luận. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ NỘI TẠI
 9. 9. www.trungtamtinhoc.edu.vn MÔ HÌNH PHÂN TÍCH SWOT
 10. 10. www.trungtamtinhoc.edu.vn MÔ HÌNH PHÂN TÍCH SWOT Mối quan hệ giữa tổ chức và các giới hữu quan . Thiếu thông tin hoặc hiểu sai lệch thông tin Sự hiểu lầm Định kiến
 11. 11. www.trungtamtinhoc.edu.vn MÔ HÌNH PHÂN TÍCH SWOT Nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định tính Phương pháp nghiên cứu . Nghiên cứu tư liệu ( thứ cấp ) Phương pháp thu thập thông tin Nghiên cứu hiện trường ( sơ cấp )
 12. 12. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU Phân biệt mục tiêu và mục đích . Mục đích ( Goal ) Mục tiêu ( Objective ) • Là kết quả cuối cùng được mong đợi . • Rộng hơn , tổng quát hơn . • Chung chung • Định tính (không đo lường được ) • Dài hạn • Các bước để đạt được mục đích . • hẹp hơn cụ thể hơn . • Rõ ràng . • Định lượng ( đo lường được ) • Ngắn hạn
 13. 13. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU Phân loại mục tiêu Mục tiêu ngắn hạn Mục tiêu dài hạn - Mục tiêu có thể đo lường và xác định ngay lập tức nhưng chúng lại có ít mối quan hệ đến mục tiêu tổng quát - Vd : số lượng phát hành , số người theo dõi , …… - Mục tiêu được xác định trong mục tiêu chung của tổ chức - Vd : Lợi nhuận , thị phần , doanh số , ….
 14. 14. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU Phân loại mục tiêu Mục tiêu kết quả Mục tiêu quá trình - Tạo ra sự thay đổi thái độ và tác động lên hành vi của công chúng . - Vd : Nhận được 80% sự ủng hộ của CBCNV đối với hệ thống quản lý chất lượng của công ty đến tháng 5/2015 - Thông tin cho công chúng và tạo sự nhận biết về một vấn đề , sự kiện hay một sản phẩm - Vd : Sản xuất và phân phát 100 bản tin nội bộ trong năm 2015
 15. 15. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU Cấp độ thiết lập mục tiêu Thay đổi nhận thức Thay đổi thái độ và ý kiến Thay đổi hành vi Thiết lập mục tiêu thực tế : 7 quy tắc vàng trong việc thiết lập mục tiêu : Phù hợp với mục tiêu tổ chức Mục tiêu PR rõ ràng và cụ thể Tôn trọng phạm vi ngân sách Gắn liền với khung thời gian cụ thể Mục tiêu phải có tính khả thi Tuân thủ trật tự ưu tiên Định lượng càng nhiều càng tốt
 16. 16. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU
 17. 17. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU Ràng buộc với mục tiêu Ràng buộc bên trong : Ai sẽ làm công việc đó , chi phí , khi nào tiến hành , ai sẽ là người ra quyết định , các hệ thống hỗ trợ … Ràng buộc bên ngoài : đặc điểm của nhóm công chúng mục tiêu , môi trường văn hoá , sức ép cạnh tranh , cơ sở hạ tầng …
 18. 18. www.trungtamtinhoc.edu.vn III. XÁC ĐỊNH CÔNG CHÚNG Là ý kiến của nhóm công chúng , đó vừa là nguyên nhân , vừa là kết quả của hoạt động PR
 19. 19. www.trungtamtinhoc.edu.vn III. XÁC ĐỊNH CÔNG CHÚNG Cộng đồng • Thủ lĩnh ý kiến • Nhóm gây áp lực • giới truyền thông Tài chính • Truyền thông tài chính • Cổ đông / chủ sở hữu • Ngân hàng • Tổ chức tài chính • Các nhà đầu tư Nội bộ • Nhân viên • Quản lý giám đốc • Nhân viên tiềm năng • Công đoàn • Những người nghỉ hưu Thương mại • Nhà cung cấp • Nhà bán sỉ , bán lẻ • Khách hàng • Khách hàng tiềm năng • đối thử cạnh tranh Chính phủ • Đại biểu quốc hội • Uỷ ban chuyên ngành dịch vụ công • Chính quyền địa phương Nước ngoài • Khách hàng • Chính phủ • Ngân hàng quốc tế • Tổ chức quốc tế • Đối tác kinh doanh Công chúng của công ty có thể chia thành các nhóm
 20. 20. www.trungtamtinhoc.edu.vn III. XÁC ĐỊNH CÔNG CHÚNG  Có thể phân làm 2 nhóm công chúng :  Công chúng chính  Công chúng phụ  Công chúng mục tiêu được xác định thông qua nghiên cứu , bao gồm những đặc điểm nhân khẩu học và tâm lý : tuổi , giới tính , địa vị , thu nhập , nơi cư ngụ , lối sống sở thích .
 21. 21. www.trungtamtinhoc.edu.vn III. XÁC ĐỊNH CÔNG CHÚNG Xác định nhóm công chúng khái quát có liên hệ với tổ chức phân chia nhóm khái quát thành nhóm cụ thể hơn và xem xét mức độ ảnh hưởng của nhóm đó đến tổ chức Xác định mức độ ưu tiên của các nhóm Vd : Nhóm khách hàng cần dành nỗ lực PR 25% • Khách hàng hiện tại 10% • Khách hàng tiềm năng 5% • Cửa hàng bán lẻ tích cực 7% • Cửa hàng bán lẻ mới 3%
 22. 22. www.trungtamtinhoc.edu.vn III. XÁC ĐỊNH CÔNG CHÚNG Không mất thời gian đối với những nhóm công chúng không quan tâm đến những điều bạn đang làm hay đang nói . Đối với những nhóm công chúng quan trọng nhưng không năng động , cần khéo léo tạo dựng hình ảnh đẹp . Đối với những nhóm công chúng năng động bạn sẽ nhận được những hành vi tích cực từ họ .
 23. 23. www.trungtamtinhoc.edu.vn IV.XÁC ĐỊNH THÔNG ĐIỆP [Image Info] www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use.
 24. 24. www.trungtamtinhoc.edu.vn IV.XÁC ĐỊNH THÔNG ĐIỆP [Image Info] www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use. Yêu cầu • Tập hợp những quan điểm hiện có . • Xác định nội dung có thể thay đổi những quan điểm đó . • Nhận diện được những yếu tố thuyết phục • Mang tính xác thực
 25. 25. www.trungtamtinhoc.edu.vn IV.XÁC ĐỊNH THÔNG ĐIỆP [Image Info] www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use. -Lựa chọn sắc thái giọng điệu và phong cách ngôn -ngữ đảm bảo sự liên kết và phù hợp. Giọng văn -Tăng khả năng nhận xét và ghi nhớ của công chúng. -Tránh nhàm chán và bất lợi về tâm lý. Sự lặp lại -Thông điệp cần truyền tải như thế nào? -Có cần sử dụng hình ảnh đi kèm hay không?... Hình thức -Thời gian công bố thích hợp, tạo ra tâm lý tích cực Thời gian Những vấn đề cần lưu ý trong trình bày
 26. 26. www.trungtamtinhoc.edu.vn V. XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN THUẬT Mục đích Mục tiêu Mục tiêu Chiến lược Chiến lược Chiến lược Chiến lược Chiến thuật Chiến thuật Chiến thuật Chiến thuật Chiến thuật Chiến thuật
 27. 27. www.trungtamtinhoc.edu.vn V. XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN THUẬT CHIẾN LƯỢC CHIẾN THUẬT • Là kế hoạch bao quát , mô tả cách thức chính yếu để đạt được mục tiêu • Nền tảng để xây dựng chương trình chiến thuật • Là hoạt động cụ thể thực thi để triển khai chiến lược , từ đó đạt được mục tiêu đề ra • Sử dụng các công cụ truyền thông để truyền tải thông điệp đến công chúng mục tiêu  Truyền thông kiểm soát ( quảng cáo , tờ rơi , bản tin , báo cáo tài chính , video . Website,.....)  Truyền thông không kiểm soát ( quan hệ báo chí , sự kiện , tài trợ , giao tiếp cá nhân ,….)
 28. 28. www.trungtamtinhoc.edu.vn V. XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN THUẬT CHIẾN LƯỢC CHIẾN THUẬT Cách thức thực hiện mục tiêu đã đặt ra. Những vấn đề cụ thể sẽ phải thực hiện để đạt được mục tiêu đó. Căn cứ xây dựng
 29. 29. www.trungtamtinhoc.edu.vn V. XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN THUẬT Từ chiến lược đến chiến thuật Khi xây dựng chiến thuật cần lưu ý : Sử dụng chiến lược để định hướng cho quá trình thảo luận đưa ra ý tưởng; Loại bỏ những hoạt động không có tính chiến lược; Liên kết chiến thuật với chiến lược & chiến lược với mục tiêu; Những chiến lược PR khác nhau cần phải sử dụng các chiến thuật khác nhau . Nếu cần thay đổi bạn nên thay đổi chiến thuật trước khi quyết định thay đổi chiến lược. Mỗi kỹ thuật điều có những điểm mạnh điểm yếu riêng .
 30. 30. www.trungtamtinhoc.edu.vn V. XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN THUẬT Cân nhắc khi lựa chọn chiến thuật • Tiếp cận được đối tượng công chúng mục tiêu • Tạo nên sự tác động mong muốn • Đáng tin cậy và có khả năng ảnh hưởng để truyền tải thông điệp • Nội dung, sắc thái , hiệu ứng phù hợp với thông điệp . • Triển khai được • Đáp ứng về ngân sách • Đáp ứng về thời gian • Đảm bảo nguồn nhân lực Tính thích hợp Tính khả thi
 31. 31. www.trungtamtinhoc.edu.vn VI. XÁC ĐỊNH KHUNG THỜI GIAN VÀ NGUỒN LỰC Xác định khung thời gian : Khung thời gian Thời hạn chót của các công việc Nguồn lực phù hợp Nguồn lực Nhân lực Chi phí Trang thiết bị. Xác định nguồn lực :
 32. 32. www.trungtamtinhoc.edu.vn VII. ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA - Diễn ra một cách liên tục, thường xuyên. - Phân tích, xem xét những kết quả sau cùng của một chương trình hay một chiến dịch PR - Diễn ra theo từng đợt và ít thường xuyên. - Quay ngược trở lại theo định kỳ nhằm nhận diện các thay đổi chiến lược có thể nắm bắt
 33. 33. www.trungtamtinhoc.edu.vn VII. ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM TRA Lợi ích của việc đánh giá và kiểm tra Giúp doanh nghiệp luôn ở thế chủ động Giúp nhận diện những dấu hiệu nguy hiểm trước khi vấn đề thật sự xuất hiện Giúp tập trung nổ lực , đảm bảo hiệu suất của chi phí Khuyến khích tổ chức quản lý tốt , tạo điều kiện phát huy tin thần trách nhiệm
 34. 34. www.trungtamtinhoc.edu.vn VIII. VÍ DỤ MINH HOẠ Tập đoàn P&G được thành lập tại mỹ năm 1837, tại Việt Nam P&G tại Việt Nam thì Unilever mới chỉ bắt đầu hoạt động kinh doanh từ năm 1995
 35. 35. www.trungtamtinhoc.edu.vn
 36. 36. www.trungtamtinhoc.edu.vn
 37. 37. www.trungtamtinhoc.edu.vn PHÂN TÍCH MÔ HÌNH PEST  Chính trị: Độ ổn định chính trị cao Người dân có nhận thức Quan điểm tích cực về đầu tư trực tiếp nước ngoài
 38. 38. www.trungtamtinhoc.edu.vn PHÂN TÍCH MÔ HÌNH PEST Văn hóa: Không có tình trạng phân chia nhóm sản phẩm tiêu dùng Không có sự phân biệt về công việc hay thu nhập Tâm lý chung là sính hàng ngoại
 39. 39. www.trungtamtinhoc.edu.vn PHÂN TÍCH MÔ HÌNH PEST Công nghệ khoa học hiện đại Các phần mềm, chương trình thiết kế hiện đại nhất Công nghệ:
 40. 40. www.trungtamtinhoc.edu.vn PHÂN TÍCH MÔ HÌNH PEST Tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam gần đây thuộc hàng cao trong khu vực Thu nhập bình quân đầu người ở mức trung bình và thấp  Kinh tế:
 41. 41. www.trungtamtinhoc.edu.vn PHÂN TÍCH MÔ HÌNH SWOT Điểm mạnh (Strengths) Là nhãn hiệu giặt số một ở châu âu Hệ thống nhận diện sản phẩm được đầu tư kĩ trên toàn quốc Môi trường văn hóa doanh nghiệp mạnh Được hỗ trợ tài chính của tập đoàn P&G toàn cầu. Nắm giữ các công nghệ nguồn trên phạm vi thế giới
 42. 42. www.trungtamtinhoc.edu.vn PHÂN TÍCH MÔ HÌNH SWOT Điểm yếu (Weaknesses) Người nước ngoài nắm giữ các vị trí chủ chốt Khủng hoảng kinh tế Giá cả một số mặt hàng Ariel của P&G vẫn khá cao
 43. 43. www.trungtamtinhoc.edu.vn PHÂN TÍCH MÔ HÌNH SWOT Cơ hội (Opporturnities) Kế thừa và chuyển giao nhanh chóng công nghệ hiện đại tiến tiến Thị trường trong nước của Việt Nam đã lớn mạnh hơn trước Trình độ dân trí Việt Nam ngày càng cao Việt Nam có cơ cấu dân số trẻ Việt Nam đang chuyển mạnh sang nền kinh tế thị trường
 44. 44. www.trungtamtinhoc.edu.vn PHÂN TÍCH MÔ HÌNH SWOT Thách thức (Threats) Tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam còn thấp Phân bố dân cư không đồng đều Đối thủ cạnh tranh không ngừng tăng lên
 45. 45. www.trungtamtinhoc.edu.vn XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU Giúp cho phụ nữ Việt Nam mạnh dạn thay đổi thói quen giặt giũ trước đây để tiếp cận với công nghệ một bước giặt Thách thức những vết bẩn cứng đầu
 46. 46. www.trungtamtinhoc.edu.vn XÁC ĐỊNH CÔNG CHÚNG MỤC TIÊU Ariel đã xác định được những bà mẹ trong quá trình nuôi dưỡng những đứa con trưởng thành chính là nhóm công chúng cần hướng tới hàng đầu. Diva Mỹ Linh đã chia sẻ: “Những sản phẩm gia dụng mang tính đột phá như bột giặt Ariel rất hữu ích cho phụ nữ có thêm thời gian dành riêng cho mình hay chăm sóc chồng con. Đây cũng là điều mình rất tự hào khi giới thiệu bột giặt Ariel đến phụ nữ Việt Nam”.
 47. 47. www.trungtamtinhoc.edu.vn XÁC ĐỊNH THÔNG ĐIỆP Ariel lan tỏa thông điệp sẽ mang lại những thay đổi mới mẻ và tích cực cho chị em nội trợ trong việc giặt giũ và chăm sóc gia đình, giúp họ tự tin hơn trong việc tạo ra một “cuộc cách mạng” cho riêng mình : từ bỏ những thói quen cũ để tiếp cận với những tư tưởng hiện đại . Thông điệp “ sức mạnh một bước giặt “ với điểm nhấn “ công nghệ đột phá “ có thể thách thức mọi vết bẩn cứng đầu
 48. 48. www.trungtamtinhoc.edu.vn XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN THUẬT Mục đích Thiết lập bột giặt Ariel là sản phẩm dẫn đầu thị trường về bột giặt trong nhận thức công chúng Mục tiêu Người tiêu dùng đặc biệt là sự đồng thuận của các bà mẹ, chấp nhận thông điệp : “Sức mạnh một bước Giặt “ Xây dựng được định vị “giặt sạch” với sự tăng điểm ổn định của thuộc tính “giặt sạch quần áo triệt để và giữ màu “ Chiến lược Thách thức mọi vết bẩn cứng đầu Vậy thì điều gì khiến người mẹ bị thuyết phục một cách thông minh và trọn vẹn hơn? Chiến thuật Họp báo, ra thông cáo báo chí, phỏng vấn, tổ chức thi tìm hiểu sản phẩm, quảng cáo,… Báo cáo nghiên cứu, tài liệu, diễn đàn trao đổi thông tin, trao giải thưởng,..
 49. 49. www.trungtamtinhoc.edu.vn XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN THUẬT Hình ảnh một số hoạt động của Ariel
 50. 50. www.trungtamtinhoc.edu.vn XÁC ĐỊNH KHUNG THỜI GIAN VÀ NGUỒN LỰC Text in here Text in here “ Sức mạnh một bước giặt “ bắt đầu từ năm 2013
 51. 51. www.trungtamtinhoc.edu.vn ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM TRA Sau 3 năm tung chiến dịch khắp Việt Nam , thương hiệu vẫn tiếp tục tăng trưởng một cách thần kì: Theo điều tra cho thấy: - Địa điểm được khách hàng chọn lựa mua sản phẩm bột giặt Ariel nhiều nhất là cửa hàng tạp hoá chiếm 68%. - Người tiêu dùng chọn lựa mua sản phẩm bột giặt Ariel tại siêu thị và chợ cũng chiếm tỉ lệ khá cao, lần lượt là 18% và 20% - Các nơi khác chiếm một tỉ lệ khá khiếm tốn là 11%. Ariel đã có bước khởi đầu đầy khởi sắc khi bắt đầu tiêu thụ sản phẩm ở Việt Nam khi thị trường bột giặt tưởng chừng như đã được định vị.
 52. 52. LOGO LOGO www.trungtamtinhoc.edu.vn www.themegallery.com D01A21 số dzách

Notas do Editor

 • Đào hữu hùng
 • Các bên hữu quan là các cá nhân hay nhóm có tác động, và chịu tác động của các kết cục chiến lược, họ có quyền đòi hỏi đối với thành tích của doanh nghiệp.
 • Các bên hữu quan là các cá nhân hay nhóm có tác động, và chịu tác động của các kết cục chiến lược, họ có quyền đòi hỏi đối với thành tích của doanh nghiệp.
 • Pampers, Tide, Ariel, Whisper, Pantene, Downy, Oral-B, Olay, Head & Shoulders và Gillette

×