Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Dun præsentation: Rikke Toft Nørgård(20)

Anúncio

Mais de Rikke Toft Noergaard(20)

Último(20)

Anúncio

Dun præsentation: Rikke Toft Nørgård

 1. Værdi-baseret Visions-drevet Didaktisk Design Tænkning Innovation i undervisningen gennem værdifuld og meningsgivende brug af teknologier Rikke Toft Nørgård Adjunkt, ph.d. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet rtoft@tdm.au.dk @RikkeToftN
 2. Hvad er problemet mht Innovation i undervisningen gennem værdifuld og meningsgivende brug af teknologier MEN: Hvis det skal ske så må vi • I højere grad se på os selv som didaktiske interaktions- og oplevelsesdesignere • Med bestemte værdier for hvilken atmosfære eller stemning der skal farve vores undervisnings-interaktion og -oplevelse • I højere grad reflektere over hvad vil vi designe for – hvad vil vi designe imod • På baggrund af en bestemt vision for hvilke interaktions-former eller oplevelses- former der skal være i centrum • Dernæst reflektere kritisk over hvordan teknologier kan understøtte/fremme dette MEN: Vi er som undervisere og universitet for pressede på tid og får ikke ressourcer til ‘bare at gøre det’ – derfor • Bliver det traditionelt: Vi gør det vi kender • Samme indhold: forelæsninger med slides fra sidste år • Samme form: 3 x 15 mins oplæg m gruppearbejde i alle kurser • Bliver det det samme på en anden måde: Vi gør det vi kender – nu bare med teknologier • Tavle/powerpoint, forelæsning/screencast, aflevering/LMS assignments, evaluering/digital evaluering MEN: Traditionsbåren praksis er ikke tilstrækkelig hvis vi vil bruge teknologier meningsfuldt
 3. Hvis vi ikke gør det risikerer vi • at det er medierne og teknologierne der sætter den didaktiske og pædagogiske dagsorden • at tilpasse undervisningen og dens værdier, visioner og missioner efter teknologien/systemet istedet for den anden vej rundt • ikke at udnytte teknologier som de idegenererende og problemløsende didaktiske værktøjer de er • at morgendagens undervisningsteknologier ikke følger med morgendagens undervisningstænkning • at nye teknologier præserverer konservative uddannelsessyn (the banking model of education) fx Clickers, MOOCs, LMS …værdi-baseret visions-drevet didaktisk design tænkning forsøger at designe mod den risiko
 4. Hvad bygger det på • 4 gennemløb af IT-Didaktisk Design • 2 gennemløb af Computerspilsteori • 2 gennemløb af Webkommunikation • 2 gennemløb af Game.Play.Theory • 1 gennemløb af Game-Play.Design
 5. Hvis man gerne vil vide mere • Nørgård, Rikke Toft & Paaskesen, Rikke Berggreeen (2016 - fothcoming). Open-ended education: How open-endedness might foster playful technological imagination, enterprising and participation. Conjunctions. Transdiciplinary Journal of Cultural Participation. Forthcoming special issue on Playful Participation. (Under publication) • Nørgård, Rikke Toft & Bengtsen, Søren (2016). Academic Citizenship beyond the Campus: a call for the placeful university. Higher Education Research & Development, Vol. 35, No. 1, pp. 4-16. • Aaen, Janus & Nørgård, Rikke Toft (2015). Participatory Academic Communities: a transdiciplinary perspective on participation in education beyond the institution. Conjunctions. Transdiciplinary Journal of Cultural Participation, Vol. 2, No. 2, pp. 67-98. • Nørgård, Rikke Toft (2015). Educational Design Thinking: on overcoming present tensions between educators and designers in design processes with new technologies within educational settings. Conference paper for Ethnography and Education Conference, 21., 22. and 23. September 2015, New College, Oxford University. • Bengtsen, Søren & Nørgård, Rikke Toft (2014). Becoming Jelly: a call for gelatinous pedagogy within higher education. Conference paper published in: Bayne S, Jones C, de Laat M, Ryberg T & Sinclair C. (Eds.) Proceedings of the 9th International Conference on Networked Learning 2014, pp. 17-24. • Nørgård, Rikke Toft (2014). Open formations: networked thinking and tinkering: Rethinking the People, Processes and Products of Learning Contexts as Open Formations. Conference paper for Rethinking Educational Ethnography – Researching on-line communities and interactions, The Fourth Annual Conference, University of Copenhagen: ‘Exploring the Learning Context’”, 3. & 4. June 2014.
 6. Model for didaktisk design tænkning Mission Teknologier Vision Aktiviteter VærdierVærdi-baseret? Visions-drevet? Didaktisk Design Tænkning? …hva’ er det?!?
 7. Model for didaktisk design tænkning: eksplicitte værdier for undervisning Mission Teknologier Vision Aktiviteter Værdier
 8. V Æ R D I B A S E R E T Hvilke værdier der danner fundamentet for vores uddannelse, undervisning og læring farver alt andet – atosfære der stemmer til hvad?
 9. V Æ R D I B A S E R E T
 10. V Æ R D I B A S E R E T
 11. Værdi-baseret akademisk praksis The Virtuous University: The moral bases of Academic Practice • Sandfærdighed • Præcision • Oprigtighed • Respekt • Opmærksomhed • Ærlighed • Autenticitet • Mod • Medfølelse • Storsindethed • Autonomi • Omsorg (Nixon 2008) 1.Thecorevaluesofeducation shouldemanatefromthe activities,technologiesand missionsofourteaching
 12. Model for didaktisk design tænkning: værdifulde aktiviteter Mission Teknologier Vision Aktiviteter Værdier
 13. Værdier bliver til vision gennem udvalgte aktiviteter (Dettmer 2005, p. 73 Hvilke ‘værdifulde’ aktiviteter der udgør kernen af vores undervisningsdesign former interaktionen og oplevelsen?
 14. Værdier bliver til vision gennem udvalgte aktiviteter (Dettmer 2005, p. 73
 15. Værdier bliver til vision gennem udvalgte aktiviteter (Dettmer 2005, p. 73
 16. Collaboration Communication Critical thinking Creativity Citizenship National Education Organisation 2.Thecoreactivitiesineducation iswherevaluesmeetvision througheducationalinteractions andexperiences with institutions,technologiesand teaching
 17. Model for didaktisk design tænkning: emergerende vision Mission Teknologier Vision Aktiviteter Værdier
 18. Visionen emergerer gennem processen (eller ikke)
 19. Såhvadervisionenfordeværdifuldeaktiviteter? Hvadskalopståher?
 20. Såhvadervisionenfordeværdifuldeaktiviteter? Hvadskalopståher?
 21. 3.Thecorevisionin educationisemerging (ornot)throughthe iterativedesign processthatis educational developmentonthe groundsofvalue- basedvision-driven teachingwitha mission
 22. Model for didaktisk design tænkning: teknologier Mission Teknologier Vision Aktiviteter Værdier
 23. Teknologiertil at understøtteden værdifuldevisionog forløseden meningsfuldemission(eller ikke)
 24. 4.Thecoretechnologiesineducationhave theinteractionalandexperientialsetupthat enablesthemissionandthatinvitesfor, supportsandpromotesthevisionand valuesattheheartof ourteaching
 25. Model for didaktisk design tænkning: meningsfuld mission Mission Teknologier Vision Aktiviteter Værdier
 26. Missionen:Hvad sigter vimod? Hvorfor? Hvad skal det dogende med?
 27. 5.Thecoremissionineducationiswhere thevisionistransformedintoconcrete valuableandmeaningfuloutcomesof ourteachingbyourstudents Hvadsigtervimod(misison), Medhvad(teknologier), Påhvilkenmåde(vision), Hvordan(aktiviteter), Hvorfor(værdier)
 28. Mission Teknologier Vision Aktiviteter Værdier 1.Thecorevaluesofeducationshould emanatefromtheactivities,technologies andmissionsofourteaching 2.Thecoreactivitiesineducationiswhere valuesmeetvisionthrougheducational interactionsandexperiences with institutions,technologiesandteaching 3.Thecorevisionineducationis emerging(ornot)throughtheiterative designprocessthatiseducational developmentonthegroundsofvalue- basedvision-driventeachingwitha mission 4.Thecoretechnologiesineducation havetheinteractionalandexperiential setupthatenablesthemissionand invitesfor,supportsandpromotesthe visionandvaluesattheheartof our teaching 5.Thecoremissionineducationiswhere thevisionistransformedintoconcrete valuableandmeaningfuloutcomesof ourteachingbyourstudents
 29. Om vi kan bruge teknologier værdifuldt og meningsfuldt i undervisningen så de hjælper til med at forløse, understøtte, booste eller muliggøre værdier, vision og mission afhænger af Om der er overensstemmelse mellem • Værdifundamentet og kerneaktiviteterne  • Kerneaktiviteterne og den drivende vision  • Den drivende vision og det teknologiske setup & anvendelse  • Det teknologiske setup og den store mission Vigtigheden af evaluering (virkeligheds-tjek) og iteration (design- tilretning) Hvadsigtervimod(misison),medhvad(teknologier),på hvilkenmåde(vision),hvordan(aktiviteter),hvorfor(værdier)
 30. Hvorfor skal vi forholde os til det? • Behov for viden om gode ‘forbidnere’ mellem værdier – aktiviteter – visioner – teknologier – missioner • At gøre de skjulte/tavse ‘forbindere’ synlige – at italesætte dem og diskutere dem – også med de studerende • Behov for udvikling af værdi-økologier for undervisningsudvikling • Behov for stærke visioner der driver værket (implikation: undervisningsudvikling som iterativ, processuel, refleksiv, lyttende, interesseret, evaluerende, emergerende) • Kan dette også bruges som et redskab for vild undervisningsudvikling? Hvad er dets anvendelighed og potentiale? • Vi har stadig ikke særligt stærke modeller for dette • Hvis der ikke er tæt forbindelse mellem lagene – hvad er faren for fremtidens teknologiinkorporerende universitet?

Notas do Editor

 1. Kan det bruges I praksis? Hvad er dets mulige potentiale? Baggrunden for det: LKL, CHES, ABC Curriculum Hvad er kvalitet I universitetsundervisningen?
 2. Studerendes eget bud
 3. Aktivitet 1: Ozobot Theory Jam som ‘hard fun’ med teoretiske perspektiver Aktivitet 2: Studenterpræsentationer som engageret formidling og vidensspredning (from academic waste to worth) Kursus: Game.Play.Design & ITDD Design som opbygning af praktiserende forskningsfællesskaber Uddannelse: IT-Didaktisk Design som undervisningsbaseret forskning + panel
Anúncio