O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Digital teknologi og erhvervsdidaktik.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 22 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Digital teknologi og erhvervsdidaktik.pptx (20)

Mais de Marianne Riis (20)

Anúncio

Mais recentes (14)

Digital teknologi og erhvervsdidaktik.pptx

 1. 1. Koblingen mellem digital teknologi og erhvervsdidaktik Marianne Riis, docent, ph.d Forskningsprogrammet ‘Digitale læringsmiljøer og didaktisk design’ Center for Skole og Læring @Absalon
 2. 2. Pointer • Digitale teknologier er ikke neutrale, men tilbyder forskellige betydningsfulde handlemuligheder • Digitale teknologier kan understøtte og udvide handlemuligheder og didaktiske intentioner – men de kan også hæmme og begrænse! • Digitale teknologier kan fungere som mål, midler og rum for læring og undervisning • Meningsfuld forståelse og anvendelse af digital teknologi kræver derfor dyb og bred viden – ikke blot om teknologierne, men også om koblingen til og samspillet med fag, erhverv og didaktikker. ↓↓↓ Didaktiske til- og fravalg
 3. 3. Erhvervsuddannelsernes særkende • Erhvervsuddannelser er først og fremmest erhvervs- og arbejdsmarkedsorienterede • Erhvervsuddannelser (flertallet) er organiseret som vekseluddannelser • Erhvervsuddannelser styres i vid udstrækning af arbejdsmarkedets parter • Erhvervsuddannelser er mangfoldige i forhold til fagligt indhold og elevgrupper ↓↓↓ Kræver fokus på erhvervsdidaktik
 4. 4. Erhvervsdidaktik • Handler om at fokusere på ”praktisk- teoretisk planlægning, gennemførelse, vurdering og kritisk analyse af erhvervsspecifikke uddannelses-, undervisnings- og læreprocesser” (Hiim & Hippe 2005, s. 24). • Fokus på de erhvervsfunktioner og erhvervsopgaver, som eleverne skal varetage i oplæring og som faglærte .. → mening og motivation Se Brodersen & Riis (in press) Hiim & Hippe (2005) i Juul & Riis (in press_a)
 5. 5. Didaktiske til- og fravalg Se Juul & Riis (in press_b)
 6. 6. Den meningsfulde kobling med digital teknologi • Kræver kontekstuel teknologiforståelse og –anvendelse Se Lomholt & Holmboe (in press) og Riis, Hansen & Holmboe (2021) • Samspil mellem forskellige typer af viden TPAC-modellen oversat i Holmboe & Riis (in press)
 7. 7. Det digitalt teknologiske aspekt • Kræver bred og dyb viden om digital teknologi og feltets centrale begreber og fænomener → • Hvordan – og hvorfor – kan teknologien forstås og anvendes af elever og lærere? • Hvad er det særlige ved den konkrete teknologi? • Hvad er det for handlemuligheder (affordances) teknologien tilbyder?
 8. 8. Handlemuligheder (affordances) • Affordance henviser til et objekts latente handlemuligheder i form af reelle (Gibson, 1979) eller subjektivt opfattede egenskaber (Norman, 1990), som objektet stiller til rådighed for aktøren. • Skruetrækkeren tilbyder mig en reel mulighed for at skrue, men jeg kan også opfatte (og dermed bruge) den som et våben. • Affordances er relationelle, kontekstafhængige og kan være meget komplekse og skal derfor læres → stejl læringskurve, meningsløst design?
 9. 9. 6 handlemuligheder med digital teknologi Laurillard (2012) bearbejdet i Holmboe & Riis (in press) OBS! De fleste teknologier er multifunktionelle og multimodale - og kan dermed anvendes på forskellige måder og til forskellige formål. Se Hachmann & Carlsen (in press)
 10. 10. Understøttende digitale teknologier (midler og rum) Funktionelle læremidler, der skal didaktiseres – se Lomholt & Ravn (in press)
 11. 11. - handlemuligheder → didaktiske til- og fravalg
 12. 12. Padlet-portfolio som bindeled (grænseobjekt) Se Riis, Rasmussen & Brodersen (2019), Riis & Brodersen (2021)
 13. 13. Det 3. læringsrum – medieret af digital teknologi gennem grænsekrydsning Digitale grænseobjekter - kan fungere som rum for dokumentation, refleksion og fælles meningsforhandling på tværs Se Riis & Brodersen (in press_b) og evt. Riis, Andersen & Hald (2022)
 14. 14. Det faglige og erhvervsrettede aspekt • Kræver dyb og bred viden om fag, faglighed og de erhverv, der uddannes til • Fordring om praksisrelatering - og erhvervsrettethed – også i grundfag (jf. §30 i BEK nr 2499 af 13/12/2021) • Identitet, historik, indhold og praksis adskiller sig fra fag til fag • Mange fag og erhverv udøves vha. digitale teknologier, som dermed også bliver mål i sig selv
 15. 15. Faglige digitale teknologier (mål og rum) Se Mikkelsen (in press), Ravn (in press) Wahlgren (in press) og Aakrog & Wahlgren (in press)
 16. 16. Det pædagogisk-didaktiske aspekt • Kræver dyb og bred viden om både almen-, fag- og erhvervsdidaktik • Afhængigt af den didaktiske intention med undervisningen vil de forskellige didaktikker træde mere eller mindre frem → til- og fravalg ↓↓↓ • Hvad skal eleverne lære – hvorfor og hvordan? Se Juul & Oettingen (in press) og Riis & Brodersen (in press_a)
 17. 17. Didaktiske spørgsmål → til- og fravalg! Se Riis & Brodersen (in press_a)
 18. 18. Spørgsmål?? Kommentarer?? Se evt. mere på min forskningsblog: https://mariis.net/blog/
 19. 19. Opslag i ‘Erhvervsdidaktisk opslagsbog’ - bogen udkommer på Hans Reitzels Forlag i januar 2023 • Brodersen, A. & Riis, M. (in press). Motivation. • Hachmann, R. & Carlsen, D. (in press). Multimodalitet. • Holmboe, P. & Riis, M. (in press). It-didaktik. • Juul, H.L. & Oettingen, A. V. (in press). Almendidaktik. • Juul, H.L. & Riis, M. (in press_a). Didaktiske modeller. • Juul, H.L. & Riis, M. (in press_b). Indhold. • Lomholt, P. & Holmboe, P. (in press). Erhvervsrettet teknologiforståelse. • Lomholt, P. & Ravn, M. (in press). Læremidler. • Mikkelsen, M.M. (in press). Simulation. • Ravn, M. (in press). Materialitet. • Riis, M. & Brodersen, A. (in press_a). Fag- og erhvervsdidaktik. • Riis, M. & Brodersen, A. (in press_b). Grænsekrydsning. • Wahlgren, B. (in press). Teori og praksis. • Aarkrog, V. & Wahlgren, B. (in press). Undervisningsmiljø.
 20. 20. Øvrige referencer • Gibson, J. J. (1979:1986). The Ecological Approach to Visual Perception. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers • Hiim, H. & Hippe, E. (2005). Didaktik for fag- og professionslærere. Gyldendal. • Jank, W. & Meyer, H. (20o6). Didaktiske modeller. Grundbog i didaktik. Gyldendal. • Laurillard. D. (2012). Teaching as design science. Building pedagogical patterns for learning and technology. Routledge. • Norman, D. A. (1990). The design of everyday things. Doubleday. • Riis, M., Andersen, B.L. & Hald, A.M. (2022). Multimodale scenarier i de pædagogiske diplomuddannelser – domænekendskab. Professionshøjskolen Absalon. • Riis, M., Hansen, J.J. & Holmboe, P. (2021). Teknologiforståelse for alle? fagdidaktisk analyse af erhvervsuddannelsernes nye grundfag Erhvervsinformatik. Learning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi, 10(10), 350-381. • Riis, M. & Brodersen, A. (2021). Designing for boundary crossing and ICT-based boundary objects in dual VET. I N. Bonderup Dohn, J. J. Hansen, S. Børsen Hansen, T. Ryberg, M. de Laat, & S. B. Hansen (red.), Conceptualizing and innovating education and work with networked learning (s. 37-51). Springer. • Riis, M., Rasmussen, C.L. & Brodersen, A. (2019). Skitse til en grænsekrydsningsdidaktik i erhvervsuddannelser: Med fokus på muligheder for at skabe samspil og sammenhæng gennem brug af informations- og kommunikationsteknologi. Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Københavns Professionshøjskole.
 21. 21. Udkommer i januar 2023 - på Hans Reitzels Forlag 58 opslag med cases!
 22. 22. Yderligere inspiration 👍 Fokus på hvordan digitale teknologier kan udvide og forstærke handlemuligheder. 4 digitale læringsrum, der styrker individuel og kollaborativ handlekraft, vidensopbygning og -deling samt interaktion med omverdenen. • Det individuelle rum • Arbejdsgruppe • Interessefællesskab • Åbne forbindelser

×