New microsoft word document (2)

R
Biopsikologji

1.Cka eshte anioni?
-Anioni  eshte grimce me ngarkese elektrike negative ( ne fushen elektrike shkon
kah anoda pozitive).


2.Cka eshte kationi?
-Kationi eshte grimce me ngarkese elektrike pozitive ( ne fushen elektrike shkon
kah katoda pozitive).


3.C'eshte membrana e potencializuar?
Gradienti elektrokimik i detyron jonet te levizin neper membrane dhe si rezultat
ndahet ngarkesa elektrike pozitive apo negative ne membrane dhe quhet
membrane e potencializuar (potencial membranor)


4.Perqendrimi i joneve brenda dhe jashte membranes?
Brenda membranes jane te perqendruara jonet e Kaliumit (pozitive) dhe Anionet
proteinike ( negative. Nderkaq jashte membranes jane jonet e Natriumit (pozitive)
dhe te Clorit (negative).
5.Kush e ruan potencialin membranor te qetesise?
Potencialin membranor te qetesise e ruan pompa Na/K. (Natirum/Kalium)


6.Ku gjenerohet potenciali i veprimit?
Potenciali i veprimit gjenerohet ne akson hillock.


7.Si ndahen fijet nervore ne baze te shpejtesise se potencialit te veprimit dhe shkalles se
mielinizimit?
Ne baze te shpejtesise se potencialit te veprimit dhe shkalles se mielinizimit, fijet
nervore ndahen ne:
Fije nervore A (alfa, beta, gama, delta) - kane diameter te trashe, kane shkalle te
larte te mielines dhe shpejtesia e potencialit te veprimit eshte e madhe
Fijet B - kane diameter mesatar dhe me pak mieline, shpejtesia e p.v eshte me e
ulet se tek fijet A.
Fijet C- kane diameter te holle dhe jane te pamielinizuara, shpejtesia e potencialit
te veprimit eshte shume e ulet.


8.Cilat jane pjeset e neuronit?
Pjeset e neuronit jane: Dendritet, trupi i neuronit dhe aksoni (neuriti).


9.Cili eshte roli neurofiziologjik i dendriteve?
Roli neurofiziologjik i dendriteve eshte te pranojne sinjalet nga neuronet tjera
permes lidhjeve sinaptike.


10.Cili eshte roli i trupit te neuronit?
Trupi i neuronit ka rol metabolik si dhe e perpunon informacionin qe merr nga
dendritet.


11.Si quhen ne nje emer te perbashket dendritet me trupin e neuronit?
Dendritet dhe trupi i neuronit me nje emer quhen "pjese integruese" te neuronit.


12.C'eshte aksoni dhe cilat jane pjeset e tij?
Aksoni eshte degezimi i gjate i neuronit. Aksoni mund te kete disa degezime qe
quhen Aksone Kolaterale si dhe fundesat e tij qe quhen Aksone Terminale.
13.Nga ku lirohen neurotransmiteret?
14.Ku krijohet sinapsa?
Sinapsa krijohet ne mes te dendriteve te nje neuroni dhe aksonit te neuronit
tjeter.


15.Cfare natyre kimike ka membrana?
Membrana ka natyre kimike hipoproteinike dhe selektive.


16.Cilat kanale jonike gjenden ne dendrite?
Ne dendrite gjenden kanalet jonike pasive si dhe ato aktive te hapura nga
neurotransmiteret.


17.Ku gjenden kanalet pasive te aksonet e mielinizuara?
Kanalet pasive te aksonet e mielinizuara gjenden ne nyje te Ranvierit.


18.Ku gjenden kanalet qe hapen nga neurotransmiteret dhe ku ata qe hapen nga voltazha?
Kanalet qe hapen nga neurotransmiteret gjenden ne dentrite dhe trup te neuronit,
nderkaq ato qe hapen nga voltazha gjenden ne akson dhe akson hillock.


19.Cilat kanale jonike luajne rol ne ruajtjen e potencialit membranor te qetesise?20.Me cilin komunikim qelizor kemi te bejme nese lirohet acetilkolini si neurotransmiter?
Kur lirohet acetilkolini si neurotransmiter kemi te bejme me komunikimin qelizor
neurokrin.


21.Cilat hormone i liron palca mbiveshkore?
Palca mbiveshkore liron hormonin adrenaline ( nuk e di per hormone tjera).


22.Cilat jane ngjajshmerite dhe dallimet mes komunikimit qelizor neurokrin dhe neuroendokrin?
23.Cili eshte dallimi ne mes te atomit, jonit, anionit dhe kationit?
Atomi eshte grimce elektroneutrale.
Joni eshte grimce me ngarkese elektrike (pozitive ose negative)
Anioni eshte jon me ngarkese negative
Kationi eshte jon me ngarkese pozitive.


24.C'eshte potenciali i veprimit?
Neuronet komunikojne ne distanca te medha duke gjeneruar sinjale qe quhen
impulse nervore ose Potencial i Veprimit.


25.Cilat jane elementet e potencialit te veprimit?
Elementet e potencialit te veprimit jane: Potenciali latent ( i qetesise),
depolarizimi, potenciali majë, repolarizimi dhe hiperpolarizimi.


26.Ne cilen pjese te potencialit te veprimit rritet leshueshmeria e Na?
Leshueshmeria e Na rritet ne Depolarizim.


27.C'eshte periodi refraktor absolut dhe ai relativ?
Periodi refraktor absolut eshte kur neuroni nuk mund te gjeneroje nje potencial
tjeter veprimi, sepse kanalet e Na jane te mbyllura dhe kanalet e K jane te
hapura. Nderkaq potenciali refraktor relative eshte kur neuroni mundet te
gjeneroje potencial tjeter veprimi pasi qe te hapen kanalet per kalimin e Na, pra
pasi te ndodh depolarizimi.


28.Cilat jane llojet e potencialeve?
Llojet e potencialeve jane:
-potenciali i veprimit, dhe
-potenciali lokal.


29.Cka eshte potenciali Maja?
Te potenciali Maja fillon te zhduket depolariizimi ( mbyllen kanalet e Na) keshtu
hapen kanalet per kalimin e joneve te K dhe fillon repolarizimi.


30.Sa jone i transmeton pompa Na/K ?
Pompa Na/K i transmeton jashte membranestri jone te Na dhe i fut brenda dy jone
te K.


31.Cilat jane elementet e harkut refleksiv?
Elementet e harkut refleksiv jane:
- receptori
- fijet nervore aferente (senzitive)
- SNQ ( gjegjesisht palca kurrizore)
- fijet nervore eferente (motorike)
- efektori


32.Cilat qeliza e krijojne mielinen ne SNQ e cilat ne SNP?
Ne SNQ mielinen e krijojne qelizat gliale oligodentrocite, nderkaq ne SNP qelizat
e Shwanit.


33.C'eshte mielina?
Mielina eshte nje shtrese e bardhe e krijuar nga qelizat gliale (mbeshtetese) qe
ka keto funksione:
- te mbroje neuronet nga demtimet,
- te rrise shpejtesine e potencialit te veprimit.


34.C'eshte skleroza multiple?
Skleroza multiple eshte semundje autoimune, progresive qe shfaqet si pasoje e
mungeses se mielines.
35.Si quhet pjesa qe lidh hemisferat e trurit?
Pjesa qe lidh hemisferat e trurit quhet Corpus Callosum..


36.Kush e ka rolin e "recepsionistit"?
Rolin e "recepsionistit" e luan Talami.


37.Si quhen neuronet ne SNQ e si ne SNP?
Neuronet ne SNQ quhen berthama, nderkaq ne SNP quhet ganglione.
38. Cilet nerva dalin nga SNP?
Nga SNP dalin nervat spinalë dhe nervat kranialë.


39.Cilet nerva e prodhojn acetilkolinen e cilet noradrenalinen?
Neurotransmiterë jane acetilkolina dhe noradrenalina. Acetilkolina lirohet nga
neuronet preganglionare parasimpatike dhe simpatike si dhe nga postganglionaret
parasimpatike, nderkaq Noradrenalina lirohet nga neuronet postganglionare
simpatike.


40.Roli i palces se zgjatur?
Palca e zgjatur eshte qender e rregullimit te rrahjes se zemres, qender qe
rregullon frymemarrjen, qender vazomotore ( rregullon shtypjen e gjakut), qender
qe rregullon veprimtarite si: lemza, kolla, teshtitja, gelltitja.


41.Roli i trurit te vogel?
Truri i vogel luan rol ne drejtpeshim, koordinon levizjet muskulore.


42.Roli i hipotalamusit?
Hipotalami lidh sistemin nervor me ate endokrin, eshte qender e emocioneve,
urise, etjes, seksit, rregullimit te temperatures.


43. Nga kush krijohen berthamat qendrore te trurit?
Berthamat qendrore te trurit krijohen nga diencefaloni (ndermjet-truri, ketu
gjenden hipotalamusi dhe talamusi).


44. komunikimin nderqelizor edhe dallimet mes tyre ?
Autokrin: nje qelize liron mesazher, e vetrregullon funksionin e vet. Parakrin: nje
qelize liron mesazher dhe paralajmeron qelizat tjera(qelizat fqinje), p.sh. tek
testosteroni. Neurokrin: nje qelize komunikon me nje tjeter permes sinapsave
duke liruar neurotransmiter, nuk kalojne ne gjak. Endokrin: lirojne hormonet te
cilat derdhen ne gjak, perhapen dhe veprojne aty ku ka receptor. Neuroendokrin:
lirohet neurohormoni ne gjak. qito jon do sene qka jon than gjat ligjeratav.
Autokrin: nje qelize liron mesazher, e vetrregullon funksionin e vet. Parakrin: nje
qelize liron mesazher dhe paralajmeron qelizat tjera(qelizat fqinje), p.sh. tek
testosteroni. Neurokrin: nje qelize komunikon me nje tjeter permes sinapsave
duke liruar neurotransmiter, nuk kalojne ne gjak. Endokrin: lirojne hormonet te
cilat derdhen ne gjak, perhapen dhe veprojne aty ku ka receptor. Neuroendokrin:
lirohet neurohormoni ne gjak. qito jon do sene qka jon than gjat ligjeratav.

Recomendados

Sinapsat dhe neurotransmiterët por
Sinapsat dhe neurotransmiterëtSinapsat dhe neurotransmiterët
Sinapsat dhe neurotransmiterëtErzana Bakiu
9.1K visualizações14 slides
potenciali i aksionit por
 potenciali i aksionit potenciali i aksionit
potenciali i aksionitRamadan Lohaj
2.9K visualizações49 slides
SISTEMI NERVOR QENDROR por
SISTEMI NERVOR QENDRORSISTEMI NERVOR QENDROR
SISTEMI NERVOR QENDRORDentistry
19.1K visualizações36 slides
Struktura dhe Funksionet e Sistemit Nervor por
Struktura dhe Funksionet e Sistemit NervorStruktura dhe Funksionet e Sistemit Nervor
Struktura dhe Funksionet e Sistemit NervorQlirimDubova
7.5K visualizações18 slides
Sistemi nervor por
Sistemi nervorSistemi nervor
Sistemi nervorAtien Mati
175 visualizações5 slides
Mammals por
MammalsMammals
MammalsEr! Haxhiaj
1.6K visualizações23 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
23.4K visualizações69 slides
Getting into the tech field. what next por
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5.6K visualizações22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.3K visualizações99 slides
How to have difficult conversations por
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.9K visualizações19 slides
Introduction to Data Science por
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.2K visualizações51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices por
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K visualizações42 slides

Destaque(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd23.4K visualizações
Getting into the tech field. what next por Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero5.6K visualizações
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.3K visualizações
Introduction to Data Science por Christy Abraham Joy
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy82.2K visualizações
Time Management & Productivity - Best Practices por Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K visualizações
The six step guide to practical project management por MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K visualizações
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... por RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.6K visualizações
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... por Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K visualizações
12 Ways to Increase Your Influence at Work por GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K visualizações
ChatGPT webinar slides por Alireza Esmikhani
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani30.3K visualizações
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... por DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K visualizações
Barbie - Brand Strategy Presentation por Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K visualizações
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well por Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K visualizações
Introduction to C Programming Language por Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K visualizações
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... por Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K visualizações
9 Tips for a Work-free Vacation por Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K visualizações
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince por Empowered Presentations
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.9K visualizações
How to Map Your Future por SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K visualizações

New microsoft word document (2)

 • 1. Biopsikologji 1.Cka eshte anioni? -Anioni eshte grimce me ngarkese elektrike negative ( ne fushen elektrike shkon kah anoda pozitive). 2.Cka eshte kationi? -Kationi eshte grimce me ngarkese elektrike pozitive ( ne fushen elektrike shkon kah katoda pozitive). 3.C'eshte membrana e potencializuar? Gradienti elektrokimik i detyron jonet te levizin neper membrane dhe si rezultat ndahet ngarkesa elektrike pozitive apo negative ne membrane dhe quhet membrane e potencializuar (potencial membranor) 4.Perqendrimi i joneve brenda dhe jashte membranes? Brenda membranes jane te perqendruara jonet e Kaliumit (pozitive) dhe Anionet proteinike ( negative. Nderkaq jashte membranes jane jonet e Natriumit (pozitive) dhe te Clorit (negative). 5.Kush e ruan potencialin membranor te qetesise? Potencialin membranor te qetesise e ruan pompa Na/K. (Natirum/Kalium) 6.Ku gjenerohet potenciali i veprimit? Potenciali i veprimit gjenerohet ne akson hillock. 7.Si ndahen fijet nervore ne baze te shpejtesise se potencialit te veprimit dhe shkalles se mielinizimit? Ne baze te shpejtesise se potencialit te veprimit dhe shkalles se mielinizimit, fijet nervore ndahen ne: Fije nervore A (alfa, beta, gama, delta) - kane diameter te trashe, kane shkalle te larte te mielines dhe shpejtesia e potencialit te veprimit eshte e madhe Fijet B - kane diameter mesatar dhe me pak mieline, shpejtesia e p.v eshte me e ulet se tek fijet A. Fijet C- kane diameter te holle dhe jane te pamielinizuara, shpejtesia e potencialit te veprimit eshte shume e ulet. 8.Cilat jane pjeset e neuronit?
 • 2. Pjeset e neuronit jane: Dendritet, trupi i neuronit dhe aksoni (neuriti). 9.Cili eshte roli neurofiziologjik i dendriteve? Roli neurofiziologjik i dendriteve eshte te pranojne sinjalet nga neuronet tjera permes lidhjeve sinaptike. 10.Cili eshte roli i trupit te neuronit? Trupi i neuronit ka rol metabolik si dhe e perpunon informacionin qe merr nga dendritet. 11.Si quhen ne nje emer te perbashket dendritet me trupin e neuronit? Dendritet dhe trupi i neuronit me nje emer quhen "pjese integruese" te neuronit. 12.C'eshte aksoni dhe cilat jane pjeset e tij? Aksoni eshte degezimi i gjate i neuronit. Aksoni mund te kete disa degezime qe quhen Aksone Kolaterale si dhe fundesat e tij qe quhen Aksone Terminale. 13.Nga ku lirohen neurotransmiteret? 14.Ku krijohet sinapsa? Sinapsa krijohet ne mes te dendriteve te nje neuroni dhe aksonit te neuronit tjeter. 15.Cfare natyre kimike ka membrana? Membrana ka natyre kimike hipoproteinike dhe selektive. 16.Cilat kanale jonike gjenden ne dendrite? Ne dendrite gjenden kanalet jonike pasive si dhe ato aktive te hapura nga neurotransmiteret. 17.Ku gjenden kanalet pasive te aksonet e mielinizuara? Kanalet pasive te aksonet e mielinizuara gjenden ne nyje te Ranvierit. 18.Ku gjenden kanalet qe hapen nga neurotransmiteret dhe ku ata qe hapen nga voltazha?
 • 3. Kanalet qe hapen nga neurotransmiteret gjenden ne dentrite dhe trup te neuronit, nderkaq ato qe hapen nga voltazha gjenden ne akson dhe akson hillock. 19.Cilat kanale jonike luajne rol ne ruajtjen e potencialit membranor te qetesise? 20.Me cilin komunikim qelizor kemi te bejme nese lirohet acetilkolini si neurotransmiter? Kur lirohet acetilkolini si neurotransmiter kemi te bejme me komunikimin qelizor neurokrin. 21.Cilat hormone i liron palca mbiveshkore? Palca mbiveshkore liron hormonin adrenaline ( nuk e di per hormone tjera). 22.Cilat jane ngjajshmerite dhe dallimet mes komunikimit qelizor neurokrin dhe neuroendokrin? 23.Cili eshte dallimi ne mes te atomit, jonit, anionit dhe kationit? Atomi eshte grimce elektroneutrale. Joni eshte grimce me ngarkese elektrike (pozitive ose negative) Anioni eshte jon me ngarkese negative Kationi eshte jon me ngarkese pozitive. 24.C'eshte potenciali i veprimit? Neuronet komunikojne ne distanca te medha duke gjeneruar sinjale qe quhen impulse nervore ose Potencial i Veprimit. 25.Cilat jane elementet e potencialit te veprimit? Elementet e potencialit te veprimit jane: Potenciali latent ( i qetesise), depolarizimi, potenciali majë, repolarizimi dhe hiperpolarizimi. 26.Ne cilen pjese te potencialit te veprimit rritet leshueshmeria e Na? Leshueshmeria e Na rritet ne Depolarizim. 27.C'eshte periodi refraktor absolut dhe ai relativ? Periodi refraktor absolut eshte kur neuroni nuk mund te gjeneroje nje potencial tjeter veprimi, sepse kanalet e Na jane te mbyllura dhe kanalet e K jane te hapura. Nderkaq potenciali refraktor relative eshte kur neuroni mundet te
 • 4. gjeneroje potencial tjeter veprimi pasi qe te hapen kanalet per kalimin e Na, pra pasi te ndodh depolarizimi. 28.Cilat jane llojet e potencialeve? Llojet e potencialeve jane: -potenciali i veprimit, dhe -potenciali lokal. 29.Cka eshte potenciali Maja? Te potenciali Maja fillon te zhduket depolariizimi ( mbyllen kanalet e Na) keshtu hapen kanalet per kalimin e joneve te K dhe fillon repolarizimi. 30.Sa jone i transmeton pompa Na/K ? Pompa Na/K i transmeton jashte membranestri jone te Na dhe i fut brenda dy jone te K. 31.Cilat jane elementet e harkut refleksiv? Elementet e harkut refleksiv jane: - receptori - fijet nervore aferente (senzitive) - SNQ ( gjegjesisht palca kurrizore) - fijet nervore eferente (motorike) - efektori 32.Cilat qeliza e krijojne mielinen ne SNQ e cilat ne SNP? Ne SNQ mielinen e krijojne qelizat gliale oligodentrocite, nderkaq ne SNP qelizat e Shwanit. 33.C'eshte mielina? Mielina eshte nje shtrese e bardhe e krijuar nga qelizat gliale (mbeshtetese) qe ka keto funksione: - te mbroje neuronet nga demtimet, - te rrise shpejtesine e potencialit te veprimit. 34.C'eshte skleroza multiple? Skleroza multiple eshte semundje autoimune, progresive qe shfaqet si pasoje e mungeses se mielines.
 • 5. 35.Si quhet pjesa qe lidh hemisferat e trurit? Pjesa qe lidh hemisferat e trurit quhet Corpus Callosum.. 36.Kush e ka rolin e "recepsionistit"? Rolin e "recepsionistit" e luan Talami. 37.Si quhen neuronet ne SNQ e si ne SNP? Neuronet ne SNQ quhen berthama, nderkaq ne SNP quhet ganglione. 38. Cilet nerva dalin nga SNP? Nga SNP dalin nervat spinalë dhe nervat kranialë. 39.Cilet nerva e prodhojn acetilkolinen e cilet noradrenalinen? Neurotransmiterë jane acetilkolina dhe noradrenalina. Acetilkolina lirohet nga neuronet preganglionare parasimpatike dhe simpatike si dhe nga postganglionaret parasimpatike, nderkaq Noradrenalina lirohet nga neuronet postganglionare simpatike. 40.Roli i palces se zgjatur? Palca e zgjatur eshte qender e rregullimit te rrahjes se zemres, qender qe rregullon frymemarrjen, qender vazomotore ( rregullon shtypjen e gjakut), qender qe rregullon veprimtarite si: lemza, kolla, teshtitja, gelltitja. 41.Roli i trurit te vogel? Truri i vogel luan rol ne drejtpeshim, koordinon levizjet muskulore. 42.Roli i hipotalamusit? Hipotalami lidh sistemin nervor me ate endokrin, eshte qender e emocioneve, urise, etjes, seksit, rregullimit te temperatures. 43. Nga kush krijohen berthamat qendrore te trurit? Berthamat qendrore te trurit krijohen nga diencefaloni (ndermjet-truri, ketu gjenden hipotalamusi dhe talamusi). 44. komunikimin nderqelizor edhe dallimet mes tyre ?
 • 6. Autokrin: nje qelize liron mesazher, e vetrregullon funksionin e vet. Parakrin: nje qelize liron mesazher dhe paralajmeron qelizat tjera(qelizat fqinje), p.sh. tek testosteroni. Neurokrin: nje qelize komunikon me nje tjeter permes sinapsave duke liruar neurotransmiter, nuk kalojne ne gjak. Endokrin: lirojne hormonet te cilat derdhen ne gjak, perhapen dhe veprojne aty ku ka receptor. Neuroendokrin: lirohet neurohormoni ne gjak. qito jon do sene qka jon than gjat ligjeratav.
 • 7. Autokrin: nje qelize liron mesazher, e vetrregullon funksionin e vet. Parakrin: nje qelize liron mesazher dhe paralajmeron qelizat tjera(qelizat fqinje), p.sh. tek testosteroni. Neurokrin: nje qelize komunikon me nje tjeter permes sinapsave duke liruar neurotransmiter, nuk kalojne ne gjak. Endokrin: lirojne hormonet te cilat derdhen ne gjak, perhapen dhe veprojne aty ku ka receptor. Neuroendokrin: lirohet neurohormoni ne gjak. qito jon do sene qka jon than gjat ligjeratav.