O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

CV_Ranka_Papic__srp

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

CV_Ranka_Papic__srp

  1. 1. Ranka Papić Milana Vujaklije 10 Beograd fiksni: (011) 2288-927 mobilni: (064) 1888-646 e-mail: papicranka@gmail.com LIČNI PODACI Datum rođenja: 18.10.1978 Mesto rođenja: Priboj, Srbija Državljanstvo: Srpsko CILJ Pozicija u okviru mog polja rada i stručnosti. ZAPOSLENJA Intesa banka, Beograd, Srbija Avgust 2005 – Novembar 2005 Saradnik za verifikaciju podataka • Pregled tabela sa podacima • Verifikacija podataka/dokumentacije Raiffeisen banka, Beograd, Srbija Novembar 2005 – do danas Saradnik za telefonsku naplatu potraživanja • Odgovorna za prikupljanje zaostalih plaćanja • Rešavanje različitih problema nastalih tokom procesa naplate • Prikupljanje podataka koristeći više različitih programskih platformi • Uspešno organizovala protokol zvanja klijenata Viši saradnik za telefonsku naplatu potraživanja • Odgovorna za organizovanje tabela i pravljenje protokola • Pravljenje različitih tipova izveštaja i sortiranje podataka • Obuka novih zaposlenih u okviru radne jedinice • Obučavala i bila odgovorna za veliki broj novih zaposlenih Viši saradnik za administraciju potraživanja • Odgovorna za više tehnika provere podataka • Izvršavala mnoge zadatke koristeći programe za administraciju • Odgovorno lice za sakupljanje podataka radi dalje analize i prezentacije koristeći licencirane programe u vlasništvu Banke • Rešavanje reklamacija u domenu poslova odeljenja • Izrada instrukcija i priručnika • Saradnja sa eksternim agencijama u cilju unapređenja naplate potraživanja • Priprema izveštaja i kontrola tačnosti podataka
  2. 2. • Razvoj i održavanje izveštaja koji prate rad odeljenja za naplatu potrazivanja • Obračun ispunjenja mesečnih ciljeva zaposlenih u Odseku za telefonsku naplatu i izrada Incentive šeme za isplatu zarada Specijalista za organizaciju i procese • Mapiranje procesa na nivou Banke i redovno ažuriranje • Podrška u sprovodjenju merenja procesnih aktivnosti; kontrolna merenja • Koordinacija procesa potpisivanja lokalnih procedura, kao i procesa distribucije grupnih direktiva • Prikupljanje statusa stepena primene grupnih direktiva na lokalnom nivou • Priprema redovnih izveštaja iz domena rada Odeljenja • Ažuriranje organizacionih šema, liste ovlašćenih potpisnika, baze autorizovanih potpisnika Viši Specijalista za organizaciju i procese • Uspostavljanje Business Process Management System-a (BPMS) u saradnji sa vlasnikom procesa • Praćenje rezultata BPMS-a na mesečnom nivou i izveštavanje vlasnika procesa • Podrška u uspostavljanju ključnih pokazatelja produktivnosti (KPI) • Podrška u primeni Lean/Six Sigma metodologije na projektima koji se bave unapređenjem procesa • Praćenje statusa Lean/Six Sigma projekata • Kalkulacija finansijskih efekata Lean/Six Sigma projekata i ostalih inicijativa koje doprinose povećanju produktivnosti • Priprema materijala za Izvrsni odbor • Obavljanje aktivnosti vezanih za implementaciju sistema Interne kontrole na nivou Banke (mapiranje procesa, podrška vlasniku procesa prilikom popunjavanja standardnih obrazaca) • Mapiranje procesa na nivou Banke i redovno ažuriranje • Kalkulacija standardne jedinice vremena (SUT) koji služi za izračunavanje standardne jedinice troška proizvoda (SUC) • Podrška u sprovodjenju merenja procesnih aktivnosti; kontrolna merenja • Aktivnosti vezane za organizacionu strukturu • Koordinacija procesa potpisivanja lokalnih procedura, kao i procesa distribucije grupnih direktiva • Prikupljanje statusa stepena primene grupnih direktiva na lokalnom nivou • Ažuriranje regulatornih dokumenata iz domena rada Odeljenja • Priprema redovnih izveštaja iz domena rada Odeljenja • Ažuriranje organizacionih šema, liste ovlašćenih potpisnika, baze autorizovanih potpisnika • Project Portfolio Management Office aktivnosti: Upravljanje projektnim portfoliom, Budžetiranje projekata, Praćenje i izveštavanje o projektnom portfoliu
  3. 3. OBRAZOVANJE Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Srbija Smer Menadžment Decembar 2003 Gimnazija, Priboj, Srbija June 1997 VEŠTINE Jezik – Engleski viši srednji nivo – čitanje i pisanje Kompjuteri - Microsoft Office, Visio, Adonis, Lotus Notes, Internet, licencirani programi Banke Hobi – Čitanje knjiga i lično usavršavanje.

×