l¡

›
. g.
EVALUATION AND GIFT FOR THE
WINNER

› Pan akilo¡ dr- lou-estancar¡ dr Ic-: ›:f~: u'›. ~vra'= :c1.clpo: a 5-: 
cm-Aamdo pov...
EVALUADON AND GIF¡ FOR ? HE
WNNR

l ííàñlítbiàhííílíí
Éíáíhvynãlvííí
IÚKí-Iln-Vlínhtltllkmlíàí
lilúízn híilí ÉUJÀÃ
¡naun-a...
_M_
EVALUMION AND C
WINNER

 

upar-OU¡
l Ébàtnfík u un-uo-
¡PII-wllfbbt. hu¡
.. e c
._ .7

Iv
ki'

'há-s' ; __¡.
a =
u: 
Í
U
. ~ ›
77x. 
x 
E.  - -'
' 7 d à-TÍ;  b”.
lt. 

 

 

 

 

 

u. ..
__'í-

l -' --J

. “L x n 3
 x" V' '
_g _ y
› . t
. A . 

~ * à
¡Á-

. é; 

i' 
~ JI
 'H
svanunou AND GIFT FOR ! HE
WINNER

ràuàuonxaucmuush-dkrlíliuní
lrubtnlvtlfb-n Ii 4-,114 H M1¡ : LOLWQOOS
w. . . . mxu-. u....
j¡

sd'
Preparando el english day
Preparando el english day
Preparando el english day
Preparando el english day
Preparando el english day
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Preparando el english day

611 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Preparando el english day

 1. 1. l¡ › . g.
 2. 2. EVALUATION AND GIFT FOR THE WINNER › Pan akilo¡ dr- lou-estancar¡ dr Ic-: ›:f~: u'›. ~vra'= :c1.clpo: a 5-: cm-Aamdo povpvofraarus do : v: -. d: em: : «i-á ÍtÍ': .f7'| Ê*: f'I"I-3 "IMCOd'“í on 1a comuna can 'f 'n c» dra-tr* un caraca-r ccfef. a began-avança. S: exerça-o | _'ñ ¡amn- a pç: ¡Eíy 9;', ãgãkgkãgñtãfídv u¡ E45. Êmcxtcc a¡ ! w Clcno : c: y om; ,qhüñvpu . ao rena ¡ x 4 a ; , 1a p», 7 . ;.. _ 935gb : M b¡ › m»- ! ético o Pvhzcr Cimo : Un drcnmo_ p àtaózniooThlccLg : scãqpvdomçfoavcbaaàa
 3. 3. EVALUADON AND GIF¡ FOR ? HE WNNR l ííàñlítbiàhííílíí Éíáíhvynãlvííí IÚKí-Iln-Vlínhtltllkmlíàí lilúízn híilí ÉUJÀÃ ¡naun-anu- ~un. u›-rn¡-n¡_ -n-ncun-nu-: pm-n na_ o »abraçou nu: - a vital-n- axu-así
 4. 4. _M_
 5. 5. EVALUMION AND C WINNER upar-OU¡ l Ébàtnfík u un-uo- ¡PII-wllfbbt. hu¡
 6. 6. .. e c
 7. 7. ._ .7 Iv
 8. 8. ki' 'há-s' ; __¡.
 9. 9. a =
 10. 10. u: Í
 11. 11. U
 12. 12. . ~ › 77x. x E. - -' ' 7 d à-TÍ; b”.
 13. 13. lt. u. ..
 14. 14. __'í- l -' --J . “L x n 3 x" V' ' _g _ y › . t . A . ~ * à ¡Á- . é; i' ~ JI 'H
 15. 15. svanunou AND GIFT FOR ! HE WINNER ràuàuonxaucmuush-dkrlíliuní lrubtnlvtlfb-n Ii 4-,114 H M1¡ : LOLWQOOS w. . . . mxu-. u. , nn V' nu- mamona-c nun-n». .. :nzwhvqragp › (u, b. . . s-. qun. Nu. ; 4 lüvúnhñunyhit -hñ-W-mrru- Lur-cnrvnmuvh- u. .. n Inn-ungg. ¡muwa u naun. .. x. ..¡. ._. .v, ,¡¡, .¡, sy _ , u
 16. 16. j¡ sd'

×