O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Parabula ng Nawawalang Tupa

 • Entre para ver os comentários

Parabula ng Nawawalang Tupa

 1. 1. Lukas 15: 1-7
 2. 2. Ang lahat ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumalapit Kay Hesus upang makinig.
 3. 3. Ang mga Fariseo at Eskriba ay nagbulung-bulungan.
 4. 4. Sinasabi nila: Tinataggap nito ang mga makasalanan at kumakaing kasama nila.
 5. 5. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa kanila.
 6. 6. Sino sa inyo ang may isandaang tupa …
 7. 7. at nawala ang isa…..
 8. 8. hindi ba niya iiwanan ang siyamnapu't siyam sa ilang…
 9. 9. at hanapin ang nawawalang tupa hanggang makita ito?
 10. 10. Kapag nakita niya, papasanin niya ito sa kaniyang balikat na nagagalak.
 11. 11. Pagdating niya sa bahay, tatawagin niyang sama-sama ang kaniyang mga kaibigan at mga kapit-bahay.
 12. 12. Sasabihin niya sa kanila: Makigalak kayo sa akin sapagkat natagpuan ko na ang nawala kong tupa.
 13. 13. Sinasabi ko sa inyo: Sa gayunding paraan magkakaroon ng kagalakan sa langit sa isang makasalanang nagsisi.
 14. 14. Ang kagalakang ito ay higit pa kaysa siyamnapu't-siyam na mga matuwid na hindi kailangang magsisi

×