Stu nhóm 6 bài tập số 4 - chiến lược chiêu thị - new

BÀI TẬP NHÓM 6
Danh sách nhóm

1. Ngô Thị Thanh Tâm
2. Nguyễn Thị Thanh Tâm
3. Nguyễn Ngọc Anh Thư
4. Nguyễn
4. Nguyễn Minh Thư
5. Nguyễn Tuấn Anh
6. Lê Thị Quỳnh Lan
7. Lê
7 Lê Nguyễn Kim Thoa
       Kim Thoa
8. PHạm Thị Hồng Thiện
9. Trần Quốc Cường
10. Phạm Quỳnh Thảo Nguyên
Câu 1: P4 (Promotion) là một trong những nhân tố quan trọng
quyết định phần lớn thành công của chiến lược tiếp thị
•  Tôi đồng ý với cách nghĩ P4 (Promotion) là một trong những nhân tố quan
  trọng quyết định phần lớn thành công của chiến lược tiếp thị.

•  Promotion là công việc mà nhằm lưu giữ hình ảnh của sản phẩm, dịch vụ
  trong trí nhớ của khách hàng đối với sản phẩm. Promotion bao gồm cả
  advertising( quảng cáo) đang
  advertising( quảng cáo) đang tồn tại của sản phẩm và publicity( quảng cáo
                             publicity( quảng
  qua truyền thông). Những hoạt động như advertising, sales( bán hàng), 
  PR( quan hệ công chúng) cũng được xem là một khía cạnh khác của
  p
  promotion.
  Promotion được coi là một bước quan trọn trong việc quảng cáo và tung
  ra sản phẩm. Vì vậy khi chúng ta làm promotion cũng như là chúng ta đang
  góp phần phát triển sản phẩm mới, cũng như xây dựng thêm hình ảnh
  công ty.
•  Bài học vỡ lòng dành cho sinh viên theo học các chuyên ngành marketing 
  là chiến lược tiếp thị hỗn hợp, thường được gọi tắt là 4P: Product (sản
        ợ   p ị    ợp,    g ợ gọ            (
  phẩm), Price (giá), Place (phân phối) và Promotion (khuyến mãi, truyền
  thông). Đây cũng là bốn yếu tố cơ bản và quan trọng bậc nhất mà các
  doanh nghiệp không thể bỏ qua khi xây dựng các chiến lược tiếp thị để
  đưa bất kỳ loại hình sản phẩm, dịch vụ nào ra thị trường.
P – Product (sản phẩm) thể hiện quan điểm mỗi sản phẩm đưa ra thị trường phải thực sự
là một giải pháp cho khách hàng → giải quyết nhu cầu thiết thực của khách hàng.
•  P – Price (giá) thể hiện quan điểm cho rằng giá của sản phẩm cần được
  nhìn nhận như là chi phí mà người mua sẽ bỏ ra Chi phí này không chỉ bao
                        ra.
  gồm chi phí mua sản phẩm mà còn cả chi phí sử dụng, vận hành, và cả hủy
  bỏ sản phẩm. Chi phí này phải tương xứng với lợi ích mà sản phẩm đem lại
  cho người mua Cần hiểu lợi ích ở đây bao gồm cả lợi ích lý tính lẫn lợi ích
        mua.Cần
  cảm tính.
•  P – Place (phân phối) đòi hỏi cách thức phân phối sản phẩm của doanh
      nghiệp phải tạo sự thuận tiện cho khách hàng. Điển hình của khía cạnh
      thuận tiện trong phân phối có thể kể đến mạng lưới máy ATM của các
        ậ ệ     gp   p          ạ g    y
      ngân hàng. Ngân hàng nào có nhiều máy, bố trí nhiều nơi, máy ít bị trục
      trặc khi rút tiền, ngân hàng đó sẽ có nhiều khách hàng mở thẻ.
P – Promotion (khuyến mãi, truyền thông) yêu cầu công tác truyền thông phải là sự
tương tác, giao tiếp hai chiều giữa doanh nghiệp với khách hàng. Doanh nghiệp lắng
nghe tâm tư, nguyện vọng của khách hàng và “nói” cho khách hàng nghe là sản phẩm sẽ
đáp ứng những tâm tư, nguyện vọng đó như thế nào. Một chiến lược truyền thông hiệu
quả phải là kết quả của sự giao tiếp, tương tác giữa sản phẩm, thương hiệu với khách
hàng để đạt được sự thông hiểu và cảm nhận sâu sắc từ khách hàng đối với sản phẩm, 
thương hiệu
    hiệu.
Câu 2. Giữa 4P và IMC có những khác biệt như:
   2. Giữa 4P và IMC có
_IMC được hiểu là một chiến dịch truyền thông tổng lực.Còn 4P là mô hình
Marketing cổ điển.
_Nếu chỉ chạy đ thuần quảng cáo là chưa đủ và cũng khó có thể mang
 Nế hỉ h đơn h ầ      ả  á   h  đủ, à ũ      ó hể
lại hiệu quả cần thiết. Giải pháp tốt nhất cho tình trạng khủng hỏang này
IMC (Integrated marketing communication) .
_Nếu Chiến lược chiêu thị (Promotion strategy) tập trung vào cả một
  ế   ế
lượng khách hàng lớn thì Chiến lược tiếp thị hỗn hợp (IMC – integrated
marketing communication strategy)
là các h t độ tiế thị kh ế mãi t i các điể bá h ặ tiế thị t
  á hoạt động tiếp  khuyến ãi tại á điểm bán hoặc tiếp    trực tiế
                                    tiếp
đến người tiêu dùng, tác động vào một nhóm nhỏ khách hàng.
•  Chúng ta có thể kể đến những dạng khác như các hoạt động “Quan Hệ
  Công Chúng” tức P R (Public Relation) các chương trính khuyến mãi
     Chúng tức P.R. (Public Relation), các
  (Promotion campaign), tham gia tài trợ cho những sự
  kiện thể thao, văn hoá, giải trí, những trò chơi truyền hính (Game Show), 
  các chương trính phát hàng mẫu, cho dùng thử sản phẩm hay dịch vụ, các
                 mẫu, cho           hay dịch vụ, các
  chương trình tiếp thị online, … 
•  _IMC có nhiều chức năng hơn so với 4P. Phần xây dựng chiến lược và
  chiến thuật được xem là phần chính yếu của kế hoạch IMC. Trong đó, các
  chức năng truyền thông marketing (marketing communication) bao gồm:
  Quảng cáo (Advertising), Quan hệ công chúng (Public Relation) (bao gồm:
  Sự kiện (Event), Tài trợ (Sponsorship), Quan hệ báo chí (Press Relation)),
  Khuyến mãi (Sales Promotion), Marketing trực tiếp (Direct marketing), Bán
  hàng cá nhân (Personal Selling), Dịch vụ khách hàng (Customer services),
  và Thiết kế bao bì (packaging) Các chức năng truyền thông này có thể
            (packaging).
  được thực hiện thông qua một hoặc nhiều các phương tiện truyền thông
  (media) như: TV, radio, báo, tạp chí, điểm bán hàng, pa‐nô, bảng hiệu, tờ
  rơi, poster, catalogues,
  rơi poster catalogues bao bì con người internet phương tiện giao
                 bì,   người, internet,
  thông,v.v…
Câu 3/ Hãy cho biết sự khác nhau giữa mục tiêu kinh doanh, mục tiêu tiếp
         thị, mục tiêu bán hàng và mục tiêu truyền thống.

 •   * Sự khác nhau giữa mục tiêu kinh doanh, mục tiêu tiếp thị, mục tiêu bán hàng
    và mục tiêu truyền thống là:

   Mục tiêu kinh doanh       Mục tiêu tiếp thị       Mục tiêu bán hàng     Mục tiêu truyền thống

- Đem lại lợi ích cho công ty  - Có được phản ứng nhanh    - Hệ thống quản lý      - Xây dựng sự nhân thức.
- Sản phẩm được khách
   p     ợ        chóng từ khách hàng bằng
                   g       g  g   - Quản lý hàng hóa
                                 Q   ý  g        - Cung cấp kiến thức.
                                                 g p
hàng tin cậy và sử dụng     các chương trình truyền    - Quản lý con người     - Tạo ấn tượng tích cực.
- Đáp ứng các yêu cầu, thị   thông             - Đạt lợi nhuận do công ty  - Đạt được vị thế thuận lợi
hiếu của khách hàng       - Lập được danh sách khách   đề ra.            trong tâm trí khách hàng
- Cơ sở để công ty thành    hàng triển vọng cho lực                   - Tạo ra sự quan tâm mua
công trong tương lai
          lai.     lượng bán hàng, cung cấp
                      hàng                       hàng
- Nổ lực tìm ra nhiều giải   thông tin để củng cố hình                  - Thực hiện giao dịch
pháp, chương trình khuyến    ảnh, nhãn hiệu và uy tín của
mãi…, để khiến khách hàng    công ty.
mua hàng của công ty chứ    - Xem xét đánh giá của
không phải của các đối thủ   khách hàng về 1 thông điệp
cạnh tranh           nào đó thông qua mức độ và
- Khai thác triệt để những cơ  tính chất phản ứng đáp lại.
hội để dẫn đến thành công
•  Câu 5: Trong 6 công cụ của chiến lược chiêu thị thì theo em công cụ quảng
  cáo là quan trọng nhất vì sao, cho vd minh họa ?

Trong 6 công cụ của chiến lược chiêu thị thì theo em công cụ quảng cáo là quan trọng
nhất vì:
trong chiến lược chiêu thị thì quảng cáo chiếm 70% trong tổng chi phí cho hoạt động
marketing. chính vì vậy quảng cáo được xem là linh hồn cjo mỗi chiến dịch marketing của
DN.Chính vì vậy quảng cáo đống vai trò rất lớn trong thành công của DN.
Ví dụ minh họa cụ thể tình huống /trường hợp chiến lược chiêu thị bị thất bại vì thiếu
công cụ này hay đã xảy ra sai lầm trong công tác họach định của công cụ này là:
       hay đã
Trường hợp của vedan là một minh chứng cụ thể cho chiến lược chiêu thị bị thất bại:đó là
công cụ PR.
Vedan là một thương hiệu có tiếng được người tiêu dùng tin tưởng, nhưng khi sự cố
nước thải công nghiệp của vedan là ô h ể môi trường xảy ra. thì lò tin của người
  ớ hả ô     hệ ủ     d làm ô nhiểm ô     ờ  ả   hì lòng   ủ    ờ
tiêu dùng đối với vedan đã bị giảm sút đáng kể, ảnh hưởng tới sức mua, tới doanh thu và
lợi nhuận của DN.Vedan đã chậm trễ trongtiến trình giải quyết vấn đề.khâu PRcủa vedan
không làm việc hiệu quả gây hậu quả làm ảnh hưởng lớn tới DN.
   g    ệ ệ q g y ậ q             g
Câu 6: Nếu công ty của bạn dành ra 2 tỷ đồng để quảng cáo cho sản phẩm đồ chơi
mà bạn đã chọn ở bài tập chương 3 từ 10/2011 – 2/2012. Thành hãy lập ngay 1
chiến lược tiếp thị ngắn hạn để đạt mua tiêu kinh doanh với 2 tỷ ngân sách.
  ế     ế    ắ    ể

 I/ Chiến lược tiếp thị ngắn hạn để đạt mục tiêu kinh doanh với
  /     ợ   p ị g    ạ   ạ ụ
   2 tỷ ngân sách
              Chiến lược sản phẩm
              Gía
               í
              Phân phối
1.Chiến lược sản phẩm
Định hình, sản xuất sản phẩm trên thị trường: chia sản phẩm thành 2 loại
chính là Trung bình và Cao cấp Đối với sản phẩm Trung bình thì giá < 200 000
              cấp. Đối                < 200.000 
VNĐ, đối với sản phẩm Cao cấp thì giá > 200.000 VNĐ. Do đó, mức giá dành
cho cả hai loại sản phẩm có mức TB là 200.000/sản phẩm đồ chơi.
Quảng cáo, tiếp thị ra mắt sản phẩm: 
Dùng TVC: Quảng cáo trên các kênh truyền hình dành cho gia đình và thiếu nhi như HTV, 
SCTV, v.v….
SCTV v v
Tích cực phát triển các chương trình PR cho sản phảm mới này.

Bao bì, tem nhãn: Bao bì đẹp, bắt mắt, thu hút trẻ em, hình ảnh dễ nhìn, ko gây mất
thiện cảm, tem nhãn và bả hà h rõ ràng.
 hiệ ả     hã à bảo hành õ à

Bảo hành: bảo hành, sữa chữa cho các loại sản phẩm đồ chơi.
•  Báo, media, event: các báo như Báo khăn quàng đỏ, Báo nhi đồng, mực tiếp, 
  Vteen, v.v..Tổ chức các chương trình dành cho trẻ em và gia đình tại các khu
  vui chơi, công viên, trường học, thử sức sáng tạo và chơi thoải mái với sản
                    ử             ả      ả
  phẩm đồ chơi của công ty cũng như quảng cáo sản phẩm cho công ty.
•  2.Giá
•  Chiết khấu: cho các cửa hàng, đại lý phân phối đồ chơi.
                g, ạ ý p    p
•  Áp dụng chương trình giảm giá cho từng mặt hàng.
•  Tặng kèm sản phẩm đồ chơi hoặc sản phẩm kèm theo.
•  Phân phối
•  Tập trung phân phối, trưng bày sản phẩm mới này tại các cửa hàng, đại lý
   ập   gp   p ,    g y    p      y ạ       g, ạ ý
  bán đồ chơi trong kênh phân phối cũ.
•  Chú ý nhắc nhở đại lý thao tác giới thiệu sản phẩm mới này đến khách
  hàng.
    g
•  Tìm kiếm thêm nhiều vệ tinh, những cửa hàng độc quyền tại các địa điểm
  gần trường học, khu dân cư, khu vui chơi, mua sắm.
•  Liên hệ tổ chức những buổi giới thiệu sản phẩm đồ chơi ngay tại các
  trường học ( mẫu giáo, tiểu học, trường dân lập, công lập, quốc tế).
•  Phát triển mạng lưới tương tự với các vùng ven, ko chỉ nội thành mà là
  ngoại thành và các quận lân cận.
•  II.Mức doanh số cần đạt được:
•  Số lượng sản phẩm: 10 000 sản phẩm/ mỗi loại ( gồm 2 loại Trung bình và
         phẩm: 10.000 sản phẩm/ mỗi   ( gồm 2 loại
  Cao cấp)
•  Gía: Trung bình khoảng 200.000/1 sản phẩm đồ chơi
•  Mức lợi nhuận/sản phẩm: 100 000/ 1 sản phẩm đồ chơi
            phẩm: 100.000/ 1 sản
Thank you
Thank you
1 de 18

Recomendados

Luận văn: Thái độ của người tiêu dùng với quảng cáo mỹ phẩm por
Luận văn: Thái độ của người tiêu dùng với quảng cáo mỹ phẩmLuận văn: Thái độ của người tiêu dùng với quảng cáo mỹ phẩm
Luận văn: Thái độ của người tiêu dùng với quảng cáo mỹ phẩmDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
9.7K visualizações26 slides
Chiến lược marketing mix của Vinamilk Việt nam por
Chiến lược marketing mix của Vinamilk Việt namChiến lược marketing mix của Vinamilk Việt nam
Chiến lược marketing mix của Vinamilk Việt namRoyal Scent
73.9K visualizações16 slides
Kinh tế vi mô_Chuong 3 pdf.ppt por
Kinh tế vi mô_Chuong 3 pdf.pptKinh tế vi mô_Chuong 3 pdf.ppt
Kinh tế vi mô_Chuong 3 pdf.pptCan Tho University
83.8K visualizações22 slides
bài tập kinh tế vi mô por
bài tập kinh tế vi môbài tập kinh tế vi mô
bài tập kinh tế vi môTrung Billy
886.1K visualizações30 slides
Chiến lược sản phẩm por
Chiến lược sản phẩmChiến lược sản phẩm
Chiến lược sản phẩmCẩm Tú
143.2K visualizações52 slides
Hành vi mua của khách hàng por
Hành vi mua của khách hàngHành vi mua của khách hàng
Hành vi mua của khách hàngVũ Hồng Phong
69K visualizações68 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Bài tập môn nguyên lý kế toán por
Bài tập môn nguyên lý kế toánBài tập môn nguyên lý kế toán
Bài tập môn nguyên lý kế toánHọc Huỳnh Bá
203.6K visualizações11 slides
Vinamilk por
VinamilkVinamilk
VinamilkLuyến Hoàng
77.9K visualizações21 slides
Phân tích môi trường marketing vi mô por
Phân tích môi trường marketing vi môPhân tích môi trường marketing vi mô
Phân tích môi trường marketing vi môNguyễn Ngọc Phan Văn
29.3K visualizações28 slides
Chuong 2 môi trường marketing. marketing căn bản por
Chuong 2  môi trường marketing. marketing căn bảnChuong 2  môi trường marketing. marketing căn bản
Chuong 2 môi trường marketing. marketing căn bảnKhanh Duy Kd
84.7K visualizações51 slides
80 cau trac_nghiem_nguyen_ly_ke_toan_www.ou.zest.vn por
80 cau trac_nghiem_nguyen_ly_ke_toan_www.ou.zest.vn80 cau trac_nghiem_nguyen_ly_ke_toan_www.ou.zest.vn
80 cau trac_nghiem_nguyen_ly_ke_toan_www.ou.zest.vnVân Võ
41.3K visualizações10 slides
Nghiên cứu Marketing por
Nghiên cứu MarketingNghiên cứu Marketing
Nghiên cứu MarketingBlueseed Digital
59.4K visualizações129 slides

Mais procurados(20)

Bài tập môn nguyên lý kế toán por Học Huỳnh Bá
Bài tập môn nguyên lý kế toánBài tập môn nguyên lý kế toán
Bài tập môn nguyên lý kế toán
Học Huỳnh Bá203.6K visualizações
Vinamilk por Luyến Hoàng
VinamilkVinamilk
Vinamilk
Luyến Hoàng77.9K visualizações
Phân tích môi trường marketing vi mô por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Phân tích môi trường marketing vi môPhân tích môi trường marketing vi mô
Phân tích môi trường marketing vi mô
Nguyễn Ngọc Phan Văn29.3K visualizações
Chuong 2 môi trường marketing. marketing căn bản por Khanh Duy Kd
Chuong 2  môi trường marketing. marketing căn bảnChuong 2  môi trường marketing. marketing căn bản
Chuong 2 môi trường marketing. marketing căn bản
Khanh Duy Kd84.7K visualizações
80 cau trac_nghiem_nguyen_ly_ke_toan_www.ou.zest.vn por Vân Võ
80 cau trac_nghiem_nguyen_ly_ke_toan_www.ou.zest.vn80 cau trac_nghiem_nguyen_ly_ke_toan_www.ou.zest.vn
80 cau trac_nghiem_nguyen_ly_ke_toan_www.ou.zest.vn
Vân Võ41.3K visualizações
Nghiên cứu Marketing por Blueseed Digital
Nghiên cứu MarketingNghiên cứu Marketing
Nghiên cứu Marketing
Blueseed Digital59.4K visualizações
Th true milk por Ngoc Dieu Nguyen
Th true milkTh true milk
Th true milk
Ngoc Dieu Nguyen84.5K visualizações
Kế hoạch truyền thông mẫu por Thanh Vân Trần
Kế hoạch truyền thông mẫuKế hoạch truyền thông mẫu
Kế hoạch truyền thông mẫu
Thanh Vân Trần100.6K visualizações
Customer relationship management por harnsterlove
Customer relationship managementCustomer relationship management
Customer relationship management
harnsterlove11.1K visualizações
De thi-trac-nghiem-marketing-can-ban por Lan Anh Nguyễn
De thi-trac-nghiem-marketing-can-banDe thi-trac-nghiem-marketing-can-ban
De thi-trac-nghiem-marketing-can-ban
Lan Anh Nguyễn171.4K visualizações
CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ (BOP) por pikachukt04
CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ (BOP)CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ (BOP)
CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ (BOP)
pikachukt0466K visualizações
Tổng hợp câu hỏi ôn thi quản trị bán hàng (có đáp án chi tiết) por 希夢 坂井
Tổng hợp câu hỏi ôn thi quản trị bán hàng (có đáp án chi tiết)Tổng hợp câu hỏi ôn thi quản trị bán hàng (có đáp án chi tiết)
Tổng hợp câu hỏi ôn thi quản trị bán hàng (có đáp án chi tiết)
希夢 坂井77.5K visualizações
Phân đoạn thị trường thị trường xà bông tắm por Giang Coffee
Phân đoạn thị trường thị trường xà bông tắmPhân đoạn thị trường thị trường xà bông tắm
Phân đoạn thị trường thị trường xà bông tắm
Giang Coffee75.3K visualizações
Vinamilk truong hoangthuyminh qtkd_2008 por hụng hung
Vinamilk truong hoangthuyminh qtkd_2008Vinamilk truong hoangthuyminh qtkd_2008
Vinamilk truong hoangthuyminh qtkd_2008
hụng hung18.3K visualizações
Lập kế hoạch Marketing cho 1 quán coffee mới mở. por Vu Huy
Lập kế hoạch Marketing cho 1 quán coffee mới mở.Lập kế hoạch Marketing cho 1 quán coffee mới mở.
Lập kế hoạch Marketing cho 1 quán coffee mới mở.
Vu Huy184.3K visualizações

Destaque

E-Promotion Giai phap quang cao va ban hang cho cac doanh nghiep por
E-Promotion Giai phap quang cao va ban hang cho cac doanh nghiep E-Promotion Giai phap quang cao va ban hang cho cac doanh nghiep
E-Promotion Giai phap quang cao va ban hang cho cac doanh nghiep Bui Binh
960 visualizações27 slides
Quản trị marketing - Chiến lược chiêu thị por
Quản trị marketing - Chiến lược chiêu thịQuản trị marketing - Chiến lược chiêu thị
Quản trị marketing - Chiến lược chiêu thịTuong Huy
59.2K visualizações85 slides
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU por
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUXÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUDigital Story
35K visualizações52 slides
Xây dựng mô hình quản trị tiền mặt hiệu quả tại công ty cổ phần thương mại má... por
Xây dựng mô hình quản trị tiền mặt hiệu quả tại công ty cổ phần thương mại má...Xây dựng mô hình quản trị tiền mặt hiệu quả tại công ty cổ phần thương mại má...
Xây dựng mô hình quản trị tiền mặt hiệu quả tại công ty cổ phần thương mại má...https://www.facebook.com/garmentspace
4.3K visualizações86 slides
DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BÓN MỸ VIỆT por
DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BÓN MỸ VIỆTDỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BÓN MỸ VIỆT
DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BÓN MỸ VIỆTCông ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
11.8K visualizações98 slides
Luận văn marketing: Xây dựng chiến lược Marketing Mix cho sản phẩm phân bón. por
Luận văn marketing: Xây dựng chiến lược Marketing Mix cho sản phẩm phân bón.Luận văn marketing: Xây dựng chiến lược Marketing Mix cho sản phẩm phân bón.
Luận văn marketing: Xây dựng chiến lược Marketing Mix cho sản phẩm phân bón.Nguyễn Công Huy
30.8K visualizações59 slides

Destaque(8)

E-Promotion Giai phap quang cao va ban hang cho cac doanh nghiep por Bui Binh
E-Promotion Giai phap quang cao va ban hang cho cac doanh nghiep E-Promotion Giai phap quang cao va ban hang cho cac doanh nghiep
E-Promotion Giai phap quang cao va ban hang cho cac doanh nghiep
Bui Binh960 visualizações
Quản trị marketing - Chiến lược chiêu thị por Tuong Huy
Quản trị marketing - Chiến lược chiêu thịQuản trị marketing - Chiến lược chiêu thị
Quản trị marketing - Chiến lược chiêu thị
Tuong Huy59.2K visualizações
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU por Digital Story
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUXÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
Digital Story35K visualizações
Xây dựng mô hình quản trị tiền mặt hiệu quả tại công ty cổ phần thương mại má... por https://www.facebook.com/garmentspace
Xây dựng mô hình quản trị tiền mặt hiệu quả tại công ty cổ phần thương mại má...Xây dựng mô hình quản trị tiền mặt hiệu quả tại công ty cổ phần thương mại má...
Xây dựng mô hình quản trị tiền mặt hiệu quả tại công ty cổ phần thương mại má...
Luận văn marketing: Xây dựng chiến lược Marketing Mix cho sản phẩm phân bón. por Nguyễn Công Huy
Luận văn marketing: Xây dựng chiến lược Marketing Mix cho sản phẩm phân bón.Luận văn marketing: Xây dựng chiến lược Marketing Mix cho sản phẩm phân bón.
Luận văn marketing: Xây dựng chiến lược Marketing Mix cho sản phẩm phân bón.
Nguyễn Công Huy30.8K visualizações
Bai tieu luan_tìm hiểu về các chiến lược kinh doanh của CANIFA por Oanh Hoàng
Bai tieu luan_tìm hiểu về các chiến lược kinh doanh của CANIFABai tieu luan_tìm hiểu về các chiến lược kinh doanh của CANIFA
Bai tieu luan_tìm hiểu về các chiến lược kinh doanh của CANIFA
Oanh Hoàng37.3K visualizações
Lập kế hoạch bán hàng cho sản phẩm Trà bí đao Wonderfarm por Vu Huy
Lập kế hoạch bán hàng cho sản phẩm Trà bí đao WonderfarmLập kế hoạch bán hàng cho sản phẩm Trà bí đao Wonderfarm
Lập kế hoạch bán hàng cho sản phẩm Trà bí đao Wonderfarm
Vu Huy105K visualizações

Similar a Stu nhóm 6 bài tập số 4 - chiến lược chiêu thị - new

Stu nhom 9 chieu thi por
Stu nhom 9 chieu thiStu nhom 9 chieu thi
Stu nhom 9 chieu thiQuảng Cáo Vietnam
776 visualizações21 slides
Chiến lược xúc tiến hỗn hợp por
Chiến lược xúc tiến hỗn hợpChiến lược xúc tiến hỗn hợp
Chiến lược xúc tiến hỗn hợpbookbooming1
3.7K visualizações12 slides
Chapter 12 __chien_luoc_xuc_tien_hon_hop por
Chapter 12 __chien_luoc_xuc_tien_hon_hopChapter 12 __chien_luoc_xuc_tien_hon_hop
Chapter 12 __chien_luoc_xuc_tien_hon_hopLê Nguyễn Organization
770 visualizações12 slides
Stu nhóm 4 bài 4( chiến lược chiêu thị ) new por
Stu nhóm 4 bài 4( chiến lược chiêu thị ) newStu nhóm 4 bài 4( chiến lược chiêu thị ) new
Stu nhóm 4 bài 4( chiến lược chiêu thị ) newQuảng Cáo Vietnam
6.8K visualizações21 slides
Stu nhom2-bt 04- promotion strategy por
Stu nhom2-bt 04- promotion strategyStu nhom2-bt 04- promotion strategy
Stu nhom2-bt 04- promotion strategyQuảng Cáo Vietnam
746 visualizações42 slides
Stu nhom 5 chieu thi [compatibility mode] por
Stu nhom 5  chieu thi [compatibility mode]Stu nhom 5  chieu thi [compatibility mode]
Stu nhom 5 chieu thi [compatibility mode]Quảng Cáo Vietnam
771 visualizações28 slides

Similar a Stu nhóm 6 bài tập số 4 - chiến lược chiêu thị - new(20)

Chiến lược xúc tiến hỗn hợp por bookbooming1
Chiến lược xúc tiến hỗn hợpChiến lược xúc tiến hỗn hợp
Chiến lược xúc tiến hỗn hợp
bookbooming13.7K visualizações
Stu nhóm 4 bài 4( chiến lược chiêu thị ) new por Quảng Cáo Vietnam
Stu nhóm 4 bài 4( chiến lược chiêu thị ) newStu nhóm 4 bài 4( chiến lược chiêu thị ) new
Stu nhóm 4 bài 4( chiến lược chiêu thị ) new
Quảng Cáo Vietnam6.8K visualizações
Stu nhom2-bt 04- promotion strategy por Quảng Cáo Vietnam
Stu nhom2-bt 04- promotion strategyStu nhom2-bt 04- promotion strategy
Stu nhom2-bt 04- promotion strategy
Quảng Cáo Vietnam746 visualizações
Stu nhom 5 chieu thi [compatibility mode] por Quảng Cáo Vietnam
Stu nhom 5  chieu thi [compatibility mode]Stu nhom 5  chieu thi [compatibility mode]
Stu nhom 5 chieu thi [compatibility mode]
Quảng Cáo Vietnam771 visualizações
Stu nhom 12 chien luoc chieu thi por Quảng Cáo Vietnam
Stu nhom 12 chien luoc chieu thiStu nhom 12 chien luoc chieu thi
Stu nhom 12 chien luoc chieu thi
Quảng Cáo Vietnam4.7K visualizações
Time Universal Digital Marketing Proposal Template 2016 por Time Universal
Time Universal Digital Marketing Proposal Template 2016Time Universal Digital Marketing Proposal Template 2016
Time Universal Digital Marketing Proposal Template 2016
Time Universal29.7K visualizações
MAR14.doc por Luanvan84
MAR14.docMAR14.doc
MAR14.doc
Luanvan84489 visualizações
Chương 8 Chính sách xúc tiến hỗn hợp por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Chương 8 Chính sách xúc tiến hỗn hợpChương 8 Chính sách xúc tiến hỗn hợp
Chương 8 Chính sách xúc tiến hỗn hợp
Nguyễn Ngọc Phan Văn44.1K visualizações
Xuc tien cho san pham nuoc khoang vital cua cty sxkdxnk binh minh tai phia bac por Quynh Bui
Xuc tien cho san pham nuoc khoang vital cua cty sxkdxnk binh minh tai phia bacXuc tien cho san pham nuoc khoang vital cua cty sxkdxnk binh minh tai phia bac
Xuc tien cho san pham nuoc khoang vital cua cty sxkdxnk binh minh tai phia bac
Quynh Bui1.9K visualizações
Marketing thoi dai_moi_phillip_kotler por Huyen Tran Nguyen
Marketing thoi dai_moi_phillip_kotlerMarketing thoi dai_moi_phillip_kotler
Marketing thoi dai_moi_phillip_kotler
Huyen Tran Nguyen601 visualizações
Bai thuyet-trinh-cua-philip-kotler-tai-vietnam por hoangvanhoa
Bai thuyet-trinh-cua-philip-kotler-tai-vietnamBai thuyet-trinh-cua-philip-kotler-tai-vietnam
Bai thuyet-trinh-cua-philip-kotler-tai-vietnam
hoangvanhoa919 visualizações
Mar06 một số giải pháp marketing nhầm hoàn thiện và nâng cao mức độ thỏa mãn ... por Hee Young Shin
Mar06 một số giải pháp marketing nhầm hoàn thiện và nâng cao mức độ thỏa mãn ...Mar06 một số giải pháp marketing nhầm hoàn thiện và nâng cao mức độ thỏa mãn ...
Mar06 một số giải pháp marketing nhầm hoàn thiện và nâng cao mức độ thỏa mãn ...
Hee Young Shin2.6K visualizações
CHUONG 1.pdf por myNguyen530
CHUONG 1.pdfCHUONG 1.pdf
CHUONG 1.pdf
myNguyen53010 visualizações
Chính sách quảng cáo sản phẩm dưỡng da Pond’s của công ty Unilever por luanvantrust
Chính sách quảng cáo sản phẩm dưỡng da Pond’s của công ty UnileverChính sách quảng cáo sản phẩm dưỡng da Pond’s của công ty Unilever
Chính sách quảng cáo sản phẩm dưỡng da Pond’s của công ty Unilever
luanvantrust190 visualizações
2272919 bc-tranh-ngh-marketing-phuongcmogmailcom-ftu por Minh Phạm Nhật
2272919 bc-tranh-ngh-marketing-phuongcmogmailcom-ftu2272919 bc-tranh-ngh-marketing-phuongcmogmailcom-ftu
2272919 bc-tranh-ngh-marketing-phuongcmogmailcom-ftu
Minh Phạm Nhật344 visualizações
HỚT VÁNG SỮA VÀ CHU KỲ SỐNG.docx por VitAnhV12
HỚT VÁNG SỮA VÀ CHU KỲ SỐNG.docxHỚT VÁNG SỮA VÀ CHU KỲ SỐNG.docx
HỚT VÁNG SỮA VÀ CHU KỲ SỐNG.docx
VitAnhV1212 visualizações

Mais de Quảng Cáo Vietnam

Tiếp thị giáo dục por
Tiếp thị giáo dụcTiếp thị giáo dục
Tiếp thị giáo dụcQuảng Cáo Vietnam
75 visualizações10 slides
Marketing giao duc por
Marketing giao ducMarketing giao duc
Marketing giao ducQuảng Cáo Vietnam
48 visualizações10 slides
Stu nhom 8 so 4 por
Stu nhom 8 so 4Stu nhom 8 so 4
Stu nhom 8 so 4Quảng Cáo Vietnam
736 visualizações28 slides
Stu nhom 1 truong ho danhchieu thi por
Stu nhom 1  truong ho danhchieu thiStu nhom 1  truong ho danhchieu thi
Stu nhom 1 truong ho danhchieu thiQuảng Cáo Vietnam
529 visualizações20 slides
Group 9 pricing strategy por
Group 9 pricing strategyGroup 9 pricing strategy
Group 9 pricing strategyQuảng Cáo Vietnam
383 visualizações13 slides
Price - STU - group 07 por
Price - STU - group 07Price - STU - group 07
Price - STU - group 07Quảng Cáo Vietnam
724 visualizações35 slides

Mais de Quảng Cáo Vietnam(20)

Stu nhom 1 truong ho danhchieu thi por Quảng Cáo Vietnam
Stu nhom 1  truong ho danhchieu thiStu nhom 1  truong ho danhchieu thi
Stu nhom 1 truong ho danhchieu thi
Quảng Cáo Vietnam529 visualizações
Group 9 pricing strategy por Quảng Cáo Vietnam
Group 9 pricing strategyGroup 9 pricing strategy
Group 9 pricing strategy
Quảng Cáo Vietnam383 visualizações
Price - Nhom 2 stu price por Quảng Cáo Vietnam
Price - Nhom 2  stu pricePrice - Nhom 2  stu price
Price - Nhom 2 stu price
Quảng Cáo Vietnam573 visualizações
Price - Nhom 5 stu bai tap nhom lan 2 por Quảng Cáo Vietnam
Price - Nhom 5  stu bai tap nhom lan 2Price - Nhom 5  stu bai tap nhom lan 2
Price - Nhom 5 stu bai tap nhom lan 2
Quảng Cáo Vietnam588 visualizações
Nhóm 6 – lớp ltqt 01 + 02 por Quảng Cáo Vietnam
Nhóm 6 – lớp ltqt 01 + 02Nhóm 6 – lớp ltqt 01 + 02
Nhóm 6 – lớp ltqt 01 + 02
Quảng Cáo Vietnam5.6K visualizações
Price - nhom 12 - Stu l10 qt01 02_nhom 12 por Quảng Cáo Vietnam
Price - nhom 12 - Stu l10 qt01 02_nhom 12Price - nhom 12 - Stu l10 qt01 02_nhom 12
Price - nhom 12 - Stu l10 qt01 02_nhom 12
Quảng Cáo Vietnam468 visualizações
Nhom 3 2 - bai tap mon QTMAR - chiến lược sản phẩm por Quảng Cáo Vietnam
Nhom 3 2 - bai tap mon QTMAR - chiến lược sản phẩm Nhom 3 2 - bai tap mon QTMAR - chiến lược sản phẩm
Nhom 3 2 - bai tap mon QTMAR - chiến lược sản phẩm
Quảng Cáo Vietnam1.9K visualizações
Bai tap nhom 2 - chiến lược sản phẩm - thuong hieu - nhom 2 tai khen por Quảng Cáo Vietnam
Bai tap nhom 2 - chiến lược sản phẩm - thuong hieu - nhom 2 tai khenBai tap nhom 2 - chiến lược sản phẩm - thuong hieu - nhom 2 tai khen
Bai tap nhom 2 - chiến lược sản phẩm - thuong hieu - nhom 2 tai khen
Quảng Cáo Vietnam758 visualizações
Bai tap nhom 2 - chiến lược sản phẩm - nhom 2 tai khen por Quảng Cáo Vietnam
Bai tap nhom 2 -  chiến lược sản phẩm - nhom 2 tai khenBai tap nhom 2 -  chiến lược sản phẩm - nhom 2 tai khen
Bai tap nhom 2 - chiến lược sản phẩm - nhom 2 tai khen
Quảng Cáo Vietnam12.8K visualizações
nhom 10 - Qt marketing - bai tap san pham - phan 1 por Quảng Cáo Vietnam
nhom 10 - Qt marketing - bai tap san pham - phan 1nhom 10 - Qt marketing - bai tap san pham - phan 1
nhom 10 - Qt marketing - bai tap san pham - phan 1
Quảng Cáo Vietnam764 visualizações

Stu nhóm 6 bài tập số 4 - chiến lược chiêu thị - new

 • 1. BÀI TẬP NHÓM 6 Danh sách nhóm 1. Ngô Thị Thanh Tâm 2. Nguyễn Thị Thanh Tâm 3. Nguyễn Ngọc Anh Thư 4. Nguyễn 4. Nguyễn Minh Thư 5. Nguyễn Tuấn Anh 6. Lê Thị Quỳnh Lan 7. Lê 7 Lê Nguyễn Kim Thoa Kim Thoa 8. PHạm Thị Hồng Thiện 9. Trần Quốc Cường 10. Phạm Quỳnh Thảo Nguyên
 • 2. Câu 1: P4 (Promotion) là một trong những nhân tố quan trọng quyết định phần lớn thành công của chiến lược tiếp thị
 • 3. Tôi đồng ý với cách nghĩ P4 (Promotion) là một trong những nhân tố quan trọng quyết định phần lớn thành công của chiến lược tiếp thị. • Promotion là công việc mà nhằm lưu giữ hình ảnh của sản phẩm, dịch vụ trong trí nhớ của khách hàng đối với sản phẩm. Promotion bao gồm cả advertising( quảng cáo) đang advertising( quảng cáo) đang tồn tại của sản phẩm và publicity( quảng cáo publicity( quảng qua truyền thông). Những hoạt động như advertising, sales( bán hàng),  PR( quan hệ công chúng) cũng được xem là một khía cạnh khác của p promotion. Promotion được coi là một bước quan trọn trong việc quảng cáo và tung ra sản phẩm. Vì vậy khi chúng ta làm promotion cũng như là chúng ta đang góp phần phát triển sản phẩm mới, cũng như xây dựng thêm hình ảnh công ty.
 • 4. Bài học vỡ lòng dành cho sinh viên theo học các chuyên ngành marketing  là chiến lược tiếp thị hỗn hợp, thường được gọi tắt là 4P: Product (sản ợ p ị ợp, g ợ gọ ( phẩm), Price (giá), Place (phân phối) và Promotion (khuyến mãi, truyền thông). Đây cũng là bốn yếu tố cơ bản và quan trọng bậc nhất mà các doanh nghiệp không thể bỏ qua khi xây dựng các chiến lược tiếp thị để đưa bất kỳ loại hình sản phẩm, dịch vụ nào ra thị trường.
 • 5. P – Product (sản phẩm) thể hiện quan điểm mỗi sản phẩm đưa ra thị trường phải thực sự là một giải pháp cho khách hàng → giải quyết nhu cầu thiết thực của khách hàng. • P – Price (giá) thể hiện quan điểm cho rằng giá của sản phẩm cần được nhìn nhận như là chi phí mà người mua sẽ bỏ ra Chi phí này không chỉ bao ra. gồm chi phí mua sản phẩm mà còn cả chi phí sử dụng, vận hành, và cả hủy bỏ sản phẩm. Chi phí này phải tương xứng với lợi ích mà sản phẩm đem lại cho người mua Cần hiểu lợi ích ở đây bao gồm cả lợi ích lý tính lẫn lợi ích mua.Cần cảm tính.
 • 6. P – Place (phân phối) đòi hỏi cách thức phân phối sản phẩm của doanh nghiệp phải tạo sự thuận tiện cho khách hàng. Điển hình của khía cạnh thuận tiện trong phân phối có thể kể đến mạng lưới máy ATM của các ậ ệ gp p ạ g y ngân hàng. Ngân hàng nào có nhiều máy, bố trí nhiều nơi, máy ít bị trục trặc khi rút tiền, ngân hàng đó sẽ có nhiều khách hàng mở thẻ. P – Promotion (khuyến mãi, truyền thông) yêu cầu công tác truyền thông phải là sự tương tác, giao tiếp hai chiều giữa doanh nghiệp với khách hàng. Doanh nghiệp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của khách hàng và “nói” cho khách hàng nghe là sản phẩm sẽ đáp ứng những tâm tư, nguyện vọng đó như thế nào. Một chiến lược truyền thông hiệu quả phải là kết quả của sự giao tiếp, tương tác giữa sản phẩm, thương hiệu với khách hàng để đạt được sự thông hiểu và cảm nhận sâu sắc từ khách hàng đối với sản phẩm,  thương hiệu hiệu.
 • 7. Câu 2. Giữa 4P và IMC có những khác biệt như: 2. Giữa 4P và IMC có _IMC được hiểu là một chiến dịch truyền thông tổng lực.Còn 4P là mô hình Marketing cổ điển. _Nếu chỉ chạy đ thuần quảng cáo là chưa đủ và cũng khó có thể mang Nế hỉ h đơn h ầ ả á h đủ, à ũ ó hể lại hiệu quả cần thiết. Giải pháp tốt nhất cho tình trạng khủng hỏang này IMC (Integrated marketing communication) . _Nếu Chiến lược chiêu thị (Promotion strategy) tập trung vào cả một ế ế lượng khách hàng lớn thì Chiến lược tiếp thị hỗn hợp (IMC – integrated marketing communication strategy) là các h t độ tiế thị kh ế mãi t i các điể bá h ặ tiế thị t á hoạt động tiếp khuyến ãi tại á điểm bán hoặc tiếp trực tiế tiếp đến người tiêu dùng, tác động vào một nhóm nhỏ khách hàng.
 • 8. Chúng ta có thể kể đến những dạng khác như các hoạt động “Quan Hệ Công Chúng” tức P R (Public Relation) các chương trính khuyến mãi Chúng tức P.R. (Public Relation), các (Promotion campaign), tham gia tài trợ cho những sự kiện thể thao, văn hoá, giải trí, những trò chơi truyền hính (Game Show),  các chương trính phát hàng mẫu, cho dùng thử sản phẩm hay dịch vụ, các mẫu, cho hay dịch vụ, các chương trình tiếp thị online, … 
 • 9. _IMC có nhiều chức năng hơn so với 4P. Phần xây dựng chiến lược và chiến thuật được xem là phần chính yếu của kế hoạch IMC. Trong đó, các chức năng truyền thông marketing (marketing communication) bao gồm: Quảng cáo (Advertising), Quan hệ công chúng (Public Relation) (bao gồm: Sự kiện (Event), Tài trợ (Sponsorship), Quan hệ báo chí (Press Relation)), Khuyến mãi (Sales Promotion), Marketing trực tiếp (Direct marketing), Bán hàng cá nhân (Personal Selling), Dịch vụ khách hàng (Customer services), và Thiết kế bao bì (packaging) Các chức năng truyền thông này có thể (packaging). được thực hiện thông qua một hoặc nhiều các phương tiện truyền thông (media) như: TV, radio, báo, tạp chí, điểm bán hàng, pa‐nô, bảng hiệu, tờ rơi, poster, catalogues, rơi poster catalogues bao bì con người internet phương tiện giao bì, người, internet, thông,v.v…
 • 10. Câu 3/ Hãy cho biết sự khác nhau giữa mục tiêu kinh doanh, mục tiêu tiếp thị, mục tiêu bán hàng và mục tiêu truyền thống. • * Sự khác nhau giữa mục tiêu kinh doanh, mục tiêu tiếp thị, mục tiêu bán hàng và mục tiêu truyền thống là: Mục tiêu kinh doanh Mục tiêu tiếp thị Mục tiêu bán hàng Mục tiêu truyền thống - Đem lại lợi ích cho công ty - Có được phản ứng nhanh - Hệ thống quản lý - Xây dựng sự nhân thức. - Sản phẩm được khách p ợ chóng từ khách hàng bằng g g g - Quản lý hàng hóa Q ý g - Cung cấp kiến thức. g p hàng tin cậy và sử dụng các chương trình truyền - Quản lý con người - Tạo ấn tượng tích cực. - Đáp ứng các yêu cầu, thị thông - Đạt lợi nhuận do công ty - Đạt được vị thế thuận lợi hiếu của khách hàng - Lập được danh sách khách đề ra. trong tâm trí khách hàng - Cơ sở để công ty thành hàng triển vọng cho lực - Tạo ra sự quan tâm mua công trong tương lai lai. lượng bán hàng, cung cấp hàng hàng - Nổ lực tìm ra nhiều giải thông tin để củng cố hình - Thực hiện giao dịch pháp, chương trình khuyến ảnh, nhãn hiệu và uy tín của mãi…, để khiến khách hàng công ty. mua hàng của công ty chứ - Xem xét đánh giá của không phải của các đối thủ khách hàng về 1 thông điệp cạnh tranh nào đó thông qua mức độ và - Khai thác triệt để những cơ tính chất phản ứng đáp lại. hội để dẫn đến thành công
 • 11. Câu 5: Trong 6 công cụ của chiến lược chiêu thị thì theo em công cụ quảng cáo là quan trọng nhất vì sao, cho vd minh họa ? Trong 6 công cụ của chiến lược chiêu thị thì theo em công cụ quảng cáo là quan trọng nhất vì: trong chiến lược chiêu thị thì quảng cáo chiếm 70% trong tổng chi phí cho hoạt động marketing. chính vì vậy quảng cáo được xem là linh hồn cjo mỗi chiến dịch marketing của DN.Chính vì vậy quảng cáo đống vai trò rất lớn trong thành công của DN. Ví dụ minh họa cụ thể tình huống /trường hợp chiến lược chiêu thị bị thất bại vì thiếu công cụ này hay đã xảy ra sai lầm trong công tác họach định của công cụ này là: hay đã Trường hợp của vedan là một minh chứng cụ thể cho chiến lược chiêu thị bị thất bại:đó là công cụ PR. Vedan là một thương hiệu có tiếng được người tiêu dùng tin tưởng, nhưng khi sự cố nước thải công nghiệp của vedan là ô h ể môi trường xảy ra. thì lò tin của người ớ hả ô hệ ủ d làm ô nhiểm ô ờ ả hì lòng ủ ờ tiêu dùng đối với vedan đã bị giảm sút đáng kể, ảnh hưởng tới sức mua, tới doanh thu và lợi nhuận của DN.Vedan đã chậm trễ trongtiến trình giải quyết vấn đề.khâu PRcủa vedan không làm việc hiệu quả gây hậu quả làm ảnh hưởng lớn tới DN. g ệ ệ q g y ậ q g
 • 12. Câu 6: Nếu công ty của bạn dành ra 2 tỷ đồng để quảng cáo cho sản phẩm đồ chơi mà bạn đã chọn ở bài tập chương 3 từ 10/2011 – 2/2012. Thành hãy lập ngay 1 chiến lược tiếp thị ngắn hạn để đạt mua tiêu kinh doanh với 2 tỷ ngân sách. ế ế ắ ể I/ Chiến lược tiếp thị ngắn hạn để đạt mục tiêu kinh doanh với / ợ p ị g ạ ạ ụ 2 tỷ ngân sách Chiến lược sản phẩm Gía í Phân phối
 • 13. 1.Chiến lược sản phẩm Định hình, sản xuất sản phẩm trên thị trường: chia sản phẩm thành 2 loại chính là Trung bình và Cao cấp Đối với sản phẩm Trung bình thì giá < 200 000 cấp. Đối < 200.000  VNĐ, đối với sản phẩm Cao cấp thì giá > 200.000 VNĐ. Do đó, mức giá dành cho cả hai loại sản phẩm có mức TB là 200.000/sản phẩm đồ chơi. Quảng cáo, tiếp thị ra mắt sản phẩm:  Dùng TVC: Quảng cáo trên các kênh truyền hình dành cho gia đình và thiếu nhi như HTV,  SCTV, v.v…. SCTV v v Tích cực phát triển các chương trình PR cho sản phảm mới này. Bao bì, tem nhãn: Bao bì đẹp, bắt mắt, thu hút trẻ em, hình ảnh dễ nhìn, ko gây mất thiện cảm, tem nhãn và bả hà h rõ ràng. hiệ ả hã à bảo hành õ à Bảo hành: bảo hành, sữa chữa cho các loại sản phẩm đồ chơi.
 • 14. Báo, media, event: các báo như Báo khăn quàng đỏ, Báo nhi đồng, mực tiếp,  Vteen, v.v..Tổ chức các chương trình dành cho trẻ em và gia đình tại các khu vui chơi, công viên, trường học, thử sức sáng tạo và chơi thoải mái với sản ử ả ả phẩm đồ chơi của công ty cũng như quảng cáo sản phẩm cho công ty.
 • 15. 2.Giá • Chiết khấu: cho các cửa hàng, đại lý phân phối đồ chơi. g, ạ ý p p • Áp dụng chương trình giảm giá cho từng mặt hàng. • Tặng kèm sản phẩm đồ chơi hoặc sản phẩm kèm theo.
 • 16. Phân phối • Tập trung phân phối, trưng bày sản phẩm mới này tại các cửa hàng, đại lý ập gp p , g y p y ạ g, ạ ý bán đồ chơi trong kênh phân phối cũ. • Chú ý nhắc nhở đại lý thao tác giới thiệu sản phẩm mới này đến khách hàng. g • Tìm kiếm thêm nhiều vệ tinh, những cửa hàng độc quyền tại các địa điểm gần trường học, khu dân cư, khu vui chơi, mua sắm. • Liên hệ tổ chức những buổi giới thiệu sản phẩm đồ chơi ngay tại các trường học ( mẫu giáo, tiểu học, trường dân lập, công lập, quốc tế). • Phát triển mạng lưới tương tự với các vùng ven, ko chỉ nội thành mà là ngoại thành và các quận lân cận.
 • 17. II.Mức doanh số cần đạt được: • Số lượng sản phẩm: 10 000 sản phẩm/ mỗi loại ( gồm 2 loại Trung bình và phẩm: 10.000 sản phẩm/ mỗi ( gồm 2 loại Cao cấp) • Gía: Trung bình khoảng 200.000/1 sản phẩm đồ chơi • Mức lợi nhuận/sản phẩm: 100 000/ 1 sản phẩm đồ chơi phẩm: 100.000/ 1 sản