Anúncio

BT 90'.docx

15 de Mar de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

BT 90'.docx

  1. Câu 1: 1. Vẽ hình chiếu bằng (1,5đ) 2. Vẽ hình cắt đứng (1,5đ) (THỜI GIAN 90’) 3. Vẽ hình thực mặt xiên P (1,5đ) 4. Ghi đầy đủ kích thước (0,5đ) (P)
  2. Câu 2: 1. Vẽ hình chiếu bằng (1,5đ) 2. Vẽ mặt cắt A-A (1,5đ) 3. Vẽ hình chiếu trục đo (1,5đ) 4. Ghi đầy đủ kích thước (0,5đ)
Anúncio