O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Správné Sestavování Krycích Párů

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Javys zm-46-11-1-00045-01300
Javys zm-46-11-1-00045-01300
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 70 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Správné Sestavování Krycích Párů

 1. 1. Správné sestavování krycích párů Ing. Veronika Staňková
 2. 2. Chovatelství <ul><li>Základem chovatelské </li></ul><ul><li>činnosti je výběr chovného </li></ul><ul><li>páru, při kterém vybíráme </li></ul><ul><li>především podle plemenných </li></ul><ul><li>znaků obou jedinců. </li></ul><ul><li>Šlechtění zvířat je cílevědomé zlepšování znaků a vlastností zvířat změnou jejich genové výbavy. Uvedeme si, jak cílenou plemenitbou a vhodnou volbou rodičovských párů zlepšíme úroveň populace plemen, které chováme, jaký druh selekce jedinců pro další reprodukci ovlivní kvalitu populace, jak dosáhneme ustálenosti plemene v požadovaných exteriérových znacích a vlastnostech výkonu a jak selekcí ovlivníme úroveň zdraví. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Šlechtění zvířat provádíme ve dvou krocích: </li></ul><ul><ul><li>výběr (selekce) vhodných samců a samic jako rodičů příští generace </li></ul></ul><ul><ul><li>volba systému páření vybraných jedinců ( metoda plemenitby ) </li></ul></ul>
 4. 4. 1. Selekce <ul><li>Je volbou rodičů příští </li></ul><ul><li>generace. Tímto výběrem </li></ul><ul><li>se změní četnosti genů </li></ul><ul><li>populace v příští generaci </li></ul><ul><li>- rozšíří se geny jedinců </li></ul><ul><li>vybraných k páření a zároveň </li></ul><ul><li>jsou odstraněny geny jedinců </li></ul><ul><li>k páření nezvolených. </li></ul><ul><li>Selekci rozdělujeme na: </li></ul><ul><ul><li>přírodní </li></ul></ul><ul><ul><li>umělou </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Selekce přírodní: </li></ul><ul><li>- vybírá k reprodukci jedince, </li></ul><ul><li>kteří se nejlépe vyrovnali s  </li></ul><ul><li>životními podmínkami. </li></ul><ul><li>- hlavním znakem přírodního výběru je tzv.fitness, což je reprodukční způsobilost projevující se ve schopnosti zvířete předat své geny do příští generace. </li></ul><ul><li>- přírodní selekce působí proti </li></ul><ul><li>zvýhodnění jakéhokoliv znaku </li></ul><ul><li>s výjimkou fitness. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Selekce umělá: </li></ul><ul><li>Je realizována chovatelem </li></ul><ul><li>(který vybírá zvířata dle </li></ul><ul><li>fenotypu znaku, na němž </li></ul><ul><li>mu záleží) ve třech krocích: </li></ul><ul><ul><li>Umělá selekce mezi dospělými zvířaty (rodiči příští generace) – rozhodnutí chovatele </li></ul></ul><ul><ul><li>Přírodní selekce mezi vybranými jedinci – různá plodnost rodičů </li></ul></ul><ul><ul><li>Přírodní selekce mezi narozenými jedinci – různá životaschopnost mláďat </li></ul></ul>
 7. 7. Metody selekce <ul><li>Selekce prováděná chovatelem může být dle výběru zvířat pozitivní nebo negativní. </li></ul><ul><li>Pozitivní: výběr nejlepších zvířat pro produkci příští generace - do reprodukce vybíráme zvířata, která nám svými znaky co nejvíce vyhovují </li></ul><ul><li>Negativní: vyřazení zvířat s nejhorším vývinem znaků a vlastností, např. nositelů závažných a dědičných vad </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Selekce na všechno je na nic! </li></ul><ul><li>Je třeba si stanovit pořadí znaků, které jsou pro nás důležité a na které chceme selektovat, tedy pár nejdůležitějších vlastností, které mají pro chov zásadní význam: </li></ul><ul><ul><li>- zdraví </li></ul></ul><ul><ul><li>- povaha </li></ul></ul><ul><ul><li>- exteriér funkční povahy </li></ul></ul>
 9. 9. Pracovní linie a výstavní linie? Chyba! <ul><li>Exteriér by měl být vždy funkční povahy, protože není-li krása a výkon v souladu, ztrácejí exteriérově vynikající zvířata bez pracovního uplatnění svůj smysl. </li></ul><ul><li>Výstavní linie obvykle ztrácejí žádoucí zdraví, protože jsou do chovu zařazováni jedinci bez prověření výkonem. Větší jistotu zdraví budeme mít jistě u pracovního psa, u kterého bude díky výsledkům práce více pravděpodobné, že netrpí nějakou srdeční vadou ani těžší stupněm dysplazie. U psa šampiona však víme pouze to, jak vypadá. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Nejlepším příkladem, kde se odděleně šlechtí výstavní a pracovní linie, jsou němečtí ovčáci a sibiřští huskyové. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Opravdovému chovateli nejde jen o získané tituly, ale především o to, aby chystané spojení bylo pro další chov přínosem. Nechce odchovat jednoho šampióna, ale jde mu především o spoustu zdravých, povahově vyrovnaných mláďat, která budou svým novým majitelům dělat jen radost a nebudou mít zdravotní problémy. </li></ul>
 12. 12. Dokumentace je nutností! <ul><li>Každý chovatelský klub by měl chovatelům v případě potřeby poskytnout bonitační karty chovných jedinců, evidenci složených zkoušek a zdravotních vyšetření (dědičné vady chrupu, kloubů, srdce, očí). </li></ul><ul><li>Měl by se zabývat i </li></ul><ul><li>kontrolou dědičnosti zdraví. </li></ul><ul><li>Spojení, ze kterého se </li></ul><ul><li>narodila postižená štěňata </li></ul><ul><li>by se nemělo v žádném </li></ul><ul><li>případě opakovat a zjistí-li </li></ul><ul><li>se u chovného zvířete, že je </li></ul><ul><li>přenašečem určitého </li></ul><ul><li>onemocnění, měl by být </li></ul><ul><li>okamžitě vyřazen z chovu. </li></ul>
 13. 13. Bonitační karta
 14. 14. 2. Metody plemenitby <ul><li>Plemenitba zvířat je cílevědomé rozmnožování zvířat k dosažení maximálního genetického zisku, či k dosažení znaků a vlastností podmiňujících využití zvířat ve společenském životě. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Formy plemenitby: </li></ul><ul><ul><li>čistokrevná plemenitba – páření příslušníků jednoho plemene </li></ul></ul><ul><ul><li>křížení – páření zvířat různých plemen </li></ul></ul>
 16. 16. Čistokrevná plemenitba <ul><ul><ul><ul><ul><li>Čistokrevnou plemenitbou chápeme páření jedinců jednoho plemene. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Čistokrevnost plemene dokazuje </li></ul></ul><ul><ul><li>jeho rodokmen!! </li></ul></ul><ul><ul><li>Zvířata, která jsou sice po rodičích s  </li></ul></ul><ul><ul><li>průkazem původu, ale samy ho nemají, </li></ul></ul><ul><ul><li>jsou považována za křížence. </li></ul></ul>
 17. 19. <ul><li>Metodami čistokrevné plemenitby lidé záměrně vytvářeli první plemena. </li></ul><ul><li>Volba stejnorodá: tato metoda se používá se k upevňování požadovaných znaků a využívá se zde páření tzv. podobného s podobným. </li></ul><ul><li>Volba vyrovnávací: používá se při odstraňování některých nedostatků v chovu, kdy se pro vyrovnání nežádoucího znaku u jednoho z rodičů vybírá jedinec, který tento znak nevykazuje. </li></ul><ul><li>POZOR! </li></ul><ul><li>Postup některých chovatelů, kdy k vyrovnání jednoho nedostatku používají partnera (nositele) protikladného nedostatku (malá fena x přerostlý pes), je zcela chybný!! </li></ul>
 18. 20. ANO!
 19. 21. NE!
 20. 22. A. Vlastní čistokrevná plemenitba, osvěžení krve <ul><li>Páříme dva jedince stejného plemene s řádně doloženým původem. </li></ul><ul><li>Osvěžení krve je použití samce téhož plemene, který není s našimi zvířaty příbuzný a pochází z nějaké vzdálené země (prostorová izolace). </li></ul>
 21. 23. B. Příbuzenská plemenitba <ul><li>Metoda chovu, kterou upevňujeme v populaci znaky a vlastnosti jedince, na kterého je příbuzenská plemenitba vedena. </li></ul><ul><li>Pozor! Jedná se o geny, které kontrolují znaky a vlastnosti bez ohledu na to, zda jsou žádoucí či nežádoucí. </li></ul><ul><li>Abychom si neupevnili nežádoucí znaky a vlastnosti, musíme dokonale odhadnout genotypovou hodnotu jedince metodami kontroly dědičnosti. </li></ul><ul><li>Nejhorší ze způsobů použití příbuzenské plemenitby je ten, kdy je vedena na jedince, o kterém víme jen to, že je šampión. Takováto příbuzenská plemenitba by nikdy neměla být vedena a v mnoha státech je zakázána jako metoda týrání chovem. </li></ul>
 22. 25. Příklad: <ul><li>Chovatel měl vynikajícího psa, který kryl úspěšně 4 feny a dal s nimi velmi kvalitní potomstvo bez vad a nežádoucích vlastností. </li></ul><ul><li>Pes sám byl z vrhu 4 štěňat, ovšem jeho sourozenci měli 4 vylučující vady (2x podkus, 1x kryptorchismus a 1x ektropium). Přesto se chovatel rozhodl pro příbuzenskou plemenitbu, kdy kryl tohoto psa na jeho vlastní vnučku. </li></ul><ul><li>Hodnota koeficientu příbuznosti Fx očekávaného vrhu byla 12,5%, což je dost vysoká hodnota při jednom společném předkovi. </li></ul><ul><li>Ve vrhu měl 5 štěňat, všechna však nechal utratit, protože všechna měla vylučující vady sourozenců otce, měla sníženou mentalitu a trpěla mnoha různými nemocemi. </li></ul>
 23. 26. <ul><li>Při čistokrevné plemenitbě jde o páření dvou jedinců, kteří jsou spolu příbuzní do páté generace rodokmenu. </li></ul><ul><li>Hovoříme o ní pouze v tom případě, když se vyskytuje jeden nebo více společných předků v rodokmenu na straně otcovské i mateřské. Je-li společný předek v rodokmenu pouze na straně jedné, o příbuzenskou plemenitbu se nejedná. </li></ul><ul><li>Základní vlastností příbuzenské plemenitby je to, že kumuluje geny. A to nejen ty žádoucí, ale i nežádoucí. </li></ul><ul><li>Stoupá tak homozygotnost a upevňují se znaky. </li></ul><ul><li>Při neuváženém používání příbuzenské plemenitby hrozí inbrední deprese , která se projeví sníženou plodností, slabou konstitucí, zmenšováním tělesného formátu a sníženou odolností proti nemocem. </li></ul>
 24. 27. Koeficient příbuznosti Fx <ul><li>Vyjadřuje rozsah příbuznosti. </li></ul><ul><li>Jeho výpočet je geneticky docela složitý a pro potřeby chovatelů psů postačí návod známého českého chovatele psů p. Horáka. Jeho postup spočívá ve výpočtu součtu generací, ve kterých se vyskytují společní předci, po odečtení jedné. Tato hodnota je pak srovnávána s tabulkou, ve které je uveden koeficient příbuznosti v %. </li></ul><ul><li>Pokud je tento koeficient menší než 6,5%, nelze při spojení těchto rodičů hovořit o příbuzenské plemenitbě. </li></ul>
 25. 28. C. Liniová plemenitba <ul><li>Linii zakládá vynikající jedinec, samec. </li></ul><ul><li>Intenzivní chovatelská práce je charakterizována vytvářením skupin chovatelsky cenných zvířat, která se vyznačují žádoucími plemennými znaky a povahovými vlastnostmi. Při dostatečné početnosti těchto skupin se hovoří o linii a při chovatelské práci s nimi o liniové plemenitbě . </li></ul><ul><li>Jestliže je tato linie natolik široká, že je schopna samostatné reprodukce, vykazuje určitý stupeň příbuznosti a vyznačuje se určitým stupněm ustálenosti některých znaků, hovoří se o plemenné linii . Ta zpravidla trvá čtyři až pět generací, aby se dosáhlo nežádoucího rozsahu příbuznosti. </li></ul>
 26. 29. <ul><li>Jde tedy o využití vynikajícího genofondu společného předka, ověřeného v kontrole dědičnosti, který se bude nacházet na straně otcovské i mateřské ve vzdálenosti 3-4 volných generací (u jednoho z rodičů ve třetí a u druhého ve čtvrté generaci předků, případně u obou rodičů ve čtvrté generaci předků). </li></ul>
 27. 30. <ul><li>Jestliže se podobná linie zvířat odvozuje od jediného předka, hovoří se o linii genealogické . </li></ul><ul><li>Jde o výčet samčích potomků, pokračovatelů zakladatele linie. </li></ul><ul><li>Linie se obvykle jmenuje po jejím zakladateli a další pokračovatelé převezmou jeho jméno s římskou číslicí, podle toho, kolikátí jsou v pořadí. S pravými liniemi se nejčastěji setkáváme u koní a skotu, u psů prakticky neexistují. </li></ul><ul><li>Mnohem častěji se u chovatelů setkáte s rodinami, které jsou po feně (matce). </li></ul><ul><li>Při ovlivňování úrovně chovu nelze činnost chovatele zaměřovat pouze na volbu rodičovského páru podle jejich plemenných znaků. Své chovatelské záměry musí chovatel řídit i genealogickým výběrem . Jeho součástí je znalost předků rodičovského páru, jejich plemenných znaků a především jejich výsledků v chovu. </li></ul><ul><li>Pro ostatní chovatele jsou významné tzv. bonitační kódy . </li></ul>
 28. 31. Bonitační kód: <ul><li>JCh. SR Paris Qeira Cevelob </li></ul><ul><li>Chovná – 82 – MVDr. Štourač </li></ul><ul><li>1-4, 4-3, 5-3, 15-4, 19-2, 24-4, 25-2, 30-4, 32-3, 76-5 </li></ul>
 29. 33. Křížení <ul><li>Cílem je změna některých vlastností původního plemene, zásadní změna plemene nebo vytvoření plemene nového. </li></ul><ul><li>Původní plemeno je trvale změněno a změny žádoucím směrem je dosaženo rychleji než čistokrevnou plemenitbou. </li></ul>
 30. 34. Přilití krve <ul><li>Jednorázové užití samce jiného plemene do populace. </li></ul><ul><li>U psů je příkladem využití malého müsterlandského ohaře k českým strakatým psům, využití sealyhamského teriéra ke krytí českým teriérem nebo využití feny českéh fouska ke krytí krátkosrstým ohařem. </li></ul>
 31. 35. Malý müsterlandský ohař x český strakatý pes
 32. 36. Sealyhamský teriér x český teriér
 33. 37. Český fousek x krátkosrstý ohař
 34. 38. Meliorační křížení <ul><li>V podstatě totéž co přilití krve, ale nejednorázové. </li></ul><ul><li>Plemeníka jiného plemene použijeme vždy jednou za x generací, protože chceme jeho krev v určitém procentu udržet stále, aby se nevytrácela. </li></ul><ul><li>Příkladem jsou známé lovecké lajky v zemích bývalého Sovětského svazu. Pro ostrost smyslů a dlouhověkost se každou sedmou generaci přilévala krev vlka. </li></ul>
 35. 40. Novoplemenné křížení <ul><li>Cílem je vytvoření nového plemene za použití dvou či více plemen současných. </li></ul><ul><li>Snahou je spojit jednotlivé přednosti několika plemen do plemene nového. </li></ul><ul><li>Příkladem je černý teriér, který byl vyšlechtěn křížením plemen velký knírač, rottweiler, erdelteriér. </li></ul>
 36. 41. Velký knírač + rottweiler + erdelteriér = černý teriér
 37. 42. Převodné křížení <ul><li>Na jedno plemeno, které nám svými vlastnostmi nevyhovuje se stále připouští jiné. </li></ul><ul><li>Za 4 generace se toto považuje za 100% překřížené a čistokrevné. </li></ul><ul><li>V USA se použil pes českého fouska ke zlepšení loveckých vlastností grifonů. </li></ul>
 38. 43. Užitkové křížení <ul><li>Je používáno pro zvláštní účel s určitým cílem odchovat psa – křížence, s vynikajícími vlastnostmi, lepšími než mají ti, ze kterých vznikl. </li></ul><ul><li>Např. nejlepší jedinci loveckých psů jsou kříženci anglického setra s bretaňským ohařem. </li></ul><ul><li>Dalším příkladem je křížení labradorů s pudly, kde výsledkem je kříženec velmi vhodný pro asistenční služby. Tento kříženec netrpí DKK a je využitelný bez zdravotních potíží až do vysokého věku (na rozdíl od čistokrevného labradora). Na těchto křížencích se již dále nechová, protože by se jejich „heterózní efekt“ v dalších generacích již neprojevil nebo by byl slabý. </li></ul>
 39. 44. Labradoodle
 40. 45. Mezidruhové křížení <ul><li>Lze ho provádět jen mezi fylogeneticky nejbližšími druhy, které mají obyčejně stejný počet chromozomů (kůň x osel, lama x velbloud, kůň x zebra, mezi všemi šelmami rodu Canis – vlk, pes, šakal, kojot, pes dingo). </li></ul><ul><li>Kříženci jsou odolnější proti nemocem, déle žijí a jsou vytrvalí. Na vzhledu kříženců má výrazný podíl tzv. maternální efekt (vzhled matky). </li></ul><ul><li>Kromě mezidruhových kříženců rodu Canis jsou všichni ostatní mezidruhoví kříženci (bastardi, hybridi) neplodní. </li></ul>
 41. 46. 3. Odhad plemenné hodnoty PH <ul><li>Genotypovou hodnotu psa či feny odhadujeme podle těchto údajů: </li></ul><ul><ul><li>plemenná hodnota předků </li></ul></ul><ul><ul><li>vlastní užitková a chovná hodnota jedince </li></ul></ul><ul><ul><li>užitková a plemenná hodnota jeho vlastních sourozenců </li></ul></ul><ul><ul><li>užitková, příp. plemenná hodnota jeho vlastního potomstva </li></ul></ul>
 42. 47. <ul><li>Vlastní užitkovou a chovnou hodnotu jedince udávají jeho vlastní výsledky na výstavách, zkouškách, případně výsledky veterinárních vyšetření na sledované dědičné choroby a defekty. Hovoříme o fenotypové hodnotě jedince. </li></ul><ul><li>Každý pes či fena slouží jako společník člověka, někteří hlídají, jiní jsou využíváni pro potřeby myslivosti nebo jsou to hledači návykových látek. Jsou tedy pro člověka nějak užiteční a mají užitkovou hodnotu . </li></ul><ul><li>Když pes a fena splní požadavky na zařazení do reprodukce, splnili požadavky na kvalitu exteriéru úspěšným absolvováním výstavy, úspěšně prošli bonitací, u pracovních plemen složili požadované zkoušky a u některých plemen splnili kritéria zdraví, jsou zařazeni do chovu a mají chovnou hodnotu . </li></ul>
 43. 48. <ul><li>Ovšem i chovná hodnota vypovídá málo o jejich vlastním genotypu. Selekce chovných jedinců by tedy měla být genotypová, to znamená, že bychom měli u psů a fen využívaných v reprodukci dokázat co nejpřesněji odhadnout jejich genotypovou hodnotu – plemennou hodnotu . </li></ul><ul><li>K odhadu genotypu jednotlivých psů a fen nám nejlépe slouží metody kontroly dědičnosti. </li></ul>
 44. 49. <ul><li>V kontrole dědičnosti nás zajímají znaky a vlastnosti dědičné. </li></ul><ul><li>Plemenná hodnota (PH) psa je vyjádřena souborem dědičných exteriérových znaků, pracovních vloh a ukazatelů genetického zdraví především předků, sourozenců a vlastního potomstva hodnoceného jedince. </li></ul><ul><li>Odhad PH podle předků můžeme uvádět tak, že do chovné karty psa nebo feny poznamenáme že: </li></ul><ul><li>- otec neměl P1, měl kratší osrstění </li></ul><ul><li>- matka trpěla lysivostí při kojení </li></ul><ul><li>- DKK otce A, matky B </li></ul><ul><li>- oba rodiče vynikající pracovní vlohy </li></ul><ul><li>Odhad PH podle sourozenců můžeme rovněž uvádět takto: </li></ul><ul><li>- jeden ze sourozenců byl kryptorchid </li></ul><ul><li>- dva sourozenci měli kýlu </li></ul><ul><li>- jediný z vrhu šesti štěňat splnil podmínky chovnosti </li></ul><ul><li>- dva sourozenci měli vylučující podkus </li></ul>
 45. 50. <ul><li>Pro tyto vady a nedostatky rodičů, sourozenců a polosourozenců může mít náš jedinec vlohy. </li></ul><ul><li>Jako skryté vlohy je náš jedinec může přenášet do dalších generací. Proto je hodnocení psů a fen podle kvality potomstva první a základní metodou odhadu plemenné hodnoty, tedy odhadem genotypu psa i feny. </li></ul><ul><li>To, co jsme si uvedli jako vady a nedostatky rodičů, se může projevit u potomstva námi hodnoceného jedince, a to je potom i důkazem, že náš hodnocený jedinec je nositelem vlohy pro tyto vady a nedostatky a neměl by být dále využit v chovu. </li></ul>
 46. 51. Pro hodnocení znaků a vlastností, ze kterých budeme dělat závěry v kontrole dědičnosti, je naprosto důležité: <ul><li>- hodnotit objektivně, přesně a jednotně ve všech kritériích stanovených pro hodnocení </li></ul><ul><li>- vybírat do reprodukce psy a feny podle kritérií důležitých pro plemeno (zejména u loveckých plemen hodnotíme vlohy, nikoli jen samotný exteriér) </li></ul><ul><li>- chovnou hodnotu psa a feny nebrat jako dogma pro další chov (jedinci ověnčení tituly z výstav a zkoušek nemusejí nutně dávat to nejlepší a nejvýkonnější potomstvo, každého psa je třeba nejprve ověřit v kontrole dědičnosti) </li></ul>
 47. 52. <ul><li>- v chovu využívat výsledky kontroly dědičnosti dokonale a bez výjimek pro ty, kteří byli vyhodnoceni jako zhoršovatelé populace (každý jeden jejich potomek postižený vylučující vadou nebo dědičnou chorobou má řadu sourozenců – nositelů vlohy, kteří budou příčinou rozšíření těchto vad v mnoha dalších generacích) </li></ul><ul><li>- chovné psy a feny hodnotit podle kvality jejich potomstva – PH, a ne zdůrazňovat pouze jejich vlastní exteriérové kvality. </li></ul><ul><li>- příbuzenskou plemenitbu vést jen a pouze na jedincích ověřených v kontrole dědičnosti, tedy těch, kteří byli vybráni jako zlepšovatelé populace </li></ul>
 48. 53. Kříženci <ul><li>Často slýcháme názor, že kříženci jsou nejlepší. Opustíme-li čistokrevný chov, budeme podle jejich názoru produkovat zdravá, životaschopná a výkonná štěňata. </li></ul><ul><li>Produkce kříženců však nezajistí selekci na nežádoucí znaky, vlastnosti a dědičné choroby. Ty jsou kontrolovány recesivními alelami, které mohou zůstat skryté a neprojevené po několik generací. Výsledek takového chovu tedy nemá žádný smysl. </li></ul>
 49. 54. <ul><li>Stejně je tomu i u „čistokrevných bezpapíráků“. Ti vznikli spojením dvou podobných jedinců, kteří jsou potomky těch, kteří kdysi nebyli vodní pro chov čistokrevných psů s průkazem původu. Jsou bez jakékoliv kontroly exteriérových defektů, vlastností a dědičných chorob. </li></ul>
 50. 57. <ul><li>Hlavní podstatou chovu psů je zušlechťování plemen a selekce nežádoucích znaků, vlastností a dědičných chorob. Chov čistokrevných psů, kteří jsou garantem všeho toho, co od nich očekáváme, psů zdravých, dobré kondice, výkonných, snadno cvičitelích a ovladatelných, líbivého zevnějšku – to jsou argumenty proti křížencům, kteří jsou v podstatě jen náhodným chovatelským produktem. </li></ul>
 51. 58. Ekonomika chovu německé dogy <ul><li>Chovatelská stanice NATINOR </li></ul><ul><li>finanční náklady – vrh „B“ </li></ul><ul><li>vrh B - se narodil v sobotu 19.ledna 2008 </li></ul><ul><li>narozeno 9 štěňátek (3 euthanazie), zůstalo 6 štěňátek: 4 žíhané fenky, 1 žíhaný pejsek a 1 žlutý pejsek. </li></ul><ul><li>matka: Ch . Apolenka Lilly Natinor </li></ul><ul><li>otec: Ich . Tiberio Norach </li></ul>
 52. 59. FENA: <ul><li>náklady na veterinární péči: </li></ul><ul><li>očkování proti herpes viru - Eurican Herpes 205 inj. 2x á 1300Kč = 2 600,- Kč </li></ul><ul><li>císařský řez: 8000,- Kč </li></ul><ul><li>stehy: 50,- Kč </li></ul><ul><li>léky na bolest - Rimadyl 100mg 6tbl. á 65 Kč = 390,- Kč </li></ul><ul><li>poporodní eklampsie – Calciweyxol inj. 150 Kč + B Neuron inj. 150 Kč = 300,- Kč </li></ul><ul><li>minerální doplňky – Petvital tbl. 3 balení á 294 Kč = 882,- Kč </li></ul><ul><li>péče o mléčnou žlázu v průběhu kojení – Eutra gel 2 balení á 220 Kč = 440,- Kč </li></ul><ul><li>Náklady celkem na veterinární péči : 12 662,- Kč </li></ul>
 53. 60. <ul><li>2. náklady na výživu: </li></ul><ul><li>granule – Royal Canin GIANT babydog 15 kg (1990,- Kč) 4 balení (po dobu březosti a laktace) 7 960,- Kč </li></ul><ul><li>ochrana pohybového aparátu – Caniviton 1kg 1200,- Kč </li></ul><ul><li>maso (hovězí svalovina+konzervy Rex) – po dobu březosti a laktace cca 5 000,- Kč </li></ul><ul><li>vejce á 2 Kč – po dobu březosti a laktace denně, celkem cca 240,- Kč </li></ul><ul><li>Náklady celkem na výživu: 15 400,- Kč </li></ul>
 54. 61. <ul><li>Náklady na fenu po dobu březosti a laktace: </li></ul><ul><li>Veterinární péče – 12 662,- Kč </li></ul><ul><li>Výživa – 15 400,- Kč </li></ul><ul><li>CELKEM = 28 062,- Kč </li></ul>
 55. 62. ŠTĚŇATA: <ul><li>Náklady na veterinární péči: </li></ul><ul><li>3 štěňata euthanazie do třetího dne věku – T61 inj. á 100 Kč = 300,- Kč </li></ul><ul><li>ošetření očí při otevírání – Ophtalmo Framykoin mast = 40,- Kč </li></ul><ul><li>odčervení – Banminth paste á 257 Kč 2x = 514,- Kč </li></ul><ul><li>odčervení- Caniverm tbl. á 40 Kč 6x = 240,- Kč </li></ul><ul><li>očkování vrhu – Nobivac Puppy inj. á 200 Kč 2x = 2400,- Kč </li></ul><ul><li>návštěvy rodinného veter. lékaře – kontrola vrhu + matky á 100 Kč 10x = 1000,- Kč </li></ul><ul><li>Náklady celkem na veterinární péči: 4494,- Kč </li></ul>
 56. 63. <ul><li>Náklady na chovatelskou dokumentaci: </li></ul><ul><li>EU pas á 200 Kč = 1 200 Kč </li></ul><ul><li>čipy á 400 Kč = 2 400 Kč </li></ul><ul><li>průkaz původu NEDO á 179 Kč = 1 074 Kč </li></ul><ul><li>exportní průkaz původu 1x = 357 Kč </li></ul><ul><li>expediční náklady ČMKU = 83 Kč </li></ul><ul><li>poplatek KCHND za zápis štěňat á 100 Kč = 600 Kč </li></ul><ul><li>poplatek za krytí psem vedeným v KCHND = 100 Kč </li></ul><ul><li>cestovné poradci chovu = 1 500 Kč </li></ul><ul><li>poplatek za krytí majiteli krycího psa = 12 000 Kč </li></ul><ul><li>náklady za poštovné při posílání PP doporučeně 4x ČR + 1x Chorvatsko = 182,- Kč </li></ul><ul><li>Náklady celkem na chovatelskou dokumentaci: 19 496,- Kč </li></ul>
 57. 65. <ul><li>Náklady na výživu: </li></ul><ul><li>Royal Canin Reproduction 1st age milk 2kg = 1 725,- Kč </li></ul><ul><li>granule – Royal Canin GIANT babydog 15 kg 1990 Kč 4 balení = 7 960,- Kč </li></ul><ul><li>kuře á cca 69 Kč 30x = 2 070,- Kč </li></ul><ul><li>konzervy IAMS Puppy á 50 Kč 30x = 1 500,- Kč </li></ul><ul><li>jogurty á 6 Kč 40x = 240,- Kč </li></ul><ul><li>vejce á 2 Kč 30X = 60,- Kč </li></ul><ul><li>rýže 5 kg á 28 Kč = 140,- Kč </li></ul><ul><li>krupicová kaše 3 kg á 12 Kč = 36,- Kč </li></ul><ul><li>podpora pohybového aparátu – Caniviton 1kg = 1 200,- Kč </li></ul><ul><li> - Alavis 3 = 500,- Kč </li></ul><ul><li>esenciální aminokyseliny – Dermanorm á 600 Kč 2x = 1200,- Kč </li></ul><ul><li>Náklady na výživu celkem: 16 631,- Kč </li></ul>
 58. 67. Finanční shrnutí vrh „B“ <ul><li>Náklady </li></ul><ul><li>Náklady celkem na veterinární péči feny: 12 662,- Kč </li></ul><ul><li>Náklady celkem na výživu feny: 15 400,- Kč </li></ul><ul><li>Náklady celkem na veterinární péči štěňat: 4 494,- Kč </li></ul><ul><li>Náklady celkem na chovatelskou dokumentaci štěňat: 19 496,- Kč </li></ul><ul><li>Náklady celkem na výživu štěňat: 16 631,- Kč </li></ul><ul><li>Náklady na odchov celkem: 68 683,- Kč </li></ul>
 59. 68. <ul><li>Zisk </li></ul><ul><li>Zisk z prodeje štěňat: </li></ul><ul><li>Cena za 1 štěně = 15 000,- Kč </li></ul><ul><li>Celkem 6 štěňat (jedno zůstává u chovatelů dále do chovu) </li></ul><ul><li>Prodej 5ti štěňat = 5 x 15 000,- Kč </li></ul><ul><li>Celkem zisk: 75 000,- Kč </li></ul>
 60. 69. <ul><li>zisk - náklady = čistý zisk </li></ul><ul><li>75 000,- Kč - 68 683,- Kč </li></ul><ul><li>= </li></ul><ul><li>6 317,- Kč </li></ul><ul><li>Čistý zisk za odchov štěňat činí 6 317,- Kč </li></ul>
 61. 70. <ul><li>Děkuji za pozornost! </li></ul>

×