O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Rapport Företagarens vardag Göteborg 2014

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 6 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

Semelhante a Rapport Företagarens vardag Göteborg 2014 (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Rapport Företagarens vardag Göteborg 2014

  1. 1. www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Företagarens vardag i Göteborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare – nu och framöver.
  2. 2. Valåret 2014 är här. Hur villkoren för Sveriges småföretagare ska förbättras är förmodligen en fråga som kommer att diskuteras intensivt under valrörelsen. Idag finns en bred enighet om att småföretagen är en viktig del av Sveriges utveckling. Det är här många av jobben skapas, det är här nästa storföretag utvecklas och det är här som en stor del av innovation och utveckling sker. Småföretagens villkor är av stor betydelse för oss. Vi jobbar dagligen med många av dem. 2012 genomförde vi en undersökning för att ta reda på hur företagarna själva såg på sin situation. Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen: Vi ville kartlägga de främsta hoten för tillväxt, de främsta utmaningarna och vilka prioriteringar de ansåg sig behöva göra. Nu har vi gjort en uppföljning av den undersökningen. Tyvärr ser vi i svaren att stressen ökar och att många tycker att det har blivit svårare att driva företag. Men vi ser också att företagen ligger i startgroparna för rekryteringar och då inte minst av ungdomar. Vi ser också att glädjen i företagandet är den största drivkraften. Genom att lyfta angelägna områden för småföretagen vill vi bidra till en fortsatt dialog om hur vi kan förbättra situationen för svenska företagare. Frågorna är viktiga. Inte bara för dem själva utan för hela samhället. Resultat av den nationella undersökningen: • 29 procent tycker att det har blivit svårare att driva företag de senaste fyra åren. • Högst upp på önskelistan: 88 procent vill ha enklare regler för företag. • Bara 1 av 5 tycker att politikerna prioriterar företagarfrågor. • Ohälsan ökar, 4 av 10 har sömnproblem på grund av stress. • Vart femte företag har utsatts för ekonomisk brottslighet. Trots allt: glädje är den viktigaste anledningen till att driva företag.
  3. 3. Företagarna i Göteborg siktar framåt. Fler än hälften av företagen i regionen, 54 procent, planerar att expandera under 2014 och 2015, jämfört med 48 procent i landet totalt. Framför allt planerar företagarna i Göteborg att utöka den befintliga verksamheten (85 procent), även om flera också planerar en utökning av affärsidén och att etablera sig på nya orter inom Sverige. Hälften av företagen (51 procent) planerar också att anställa fler under året. Men samtidigt som företagarna i regionen satsar på expansion är det också många som anser att de jobbar för mycket. 65 procent, högst andel i Sverige tillsammans med företagarna i Malmö och Gävle, säger att de skulle vilja arbeta mindre för att hinna med sin familj. Dessutom anger 44 procent, vilket även det är högre än rikssnittet, att de arbetar så mycket att de inte hinner med att sköta sin egen hälsa. Däremot verkar inte Göteborgarna oroa sig särskilt mycket för framtiden. På punkt efter punkt, till exempel på frågan om de känner oro inför den egna pensionen eller om de känner oro för vem Göteborg – jobbar för mycket, men känner ingen oro för framtidensom ska ta över företaget i framtiden, ligger företagarna i Göteborg konsekvent under rikssnittet. Och även om var tredje känner sig ensam i sin roll som företagare är även det lägre än snittet för riket. Lägre är också andelen som uppger att de har blivit utsatta för ekobrott. 14 procent i Göteborg har drabbats, jämfört med 19 procent i riket. Här har företagarna svårast att hinna med sin familj (snittet 62 %) 1. Göteborg/Malmö/Gävle 65 % 2. Falun och Borlänge 62 % 3. Umeå 61 % Här tycker företagarna att riksdags- politikerna ger låg prioritet till företagarfrågor (snittet 45 %) 1. Luleå 56 % 2. Örebro 52 % 3. Falun och Borlänge/Göteborg 51 % Har ni planer på att expandera under 2014-2015? JaNejVet ej54% 34% 12%
  4. 4. 36% 28% 27% Utöka affärsidénExpansion av den befintliga verksamhetenEtablering på fler orter i Sverige0%20%40%60%80%100% 85% 20% 19% Hur kommer expansionen äga rum? Flera svarsalternativ möjliga.
  5. 5. Vad skulle företagarna behöva för att kunna leva upp till sin fulla potential? Utifrån svaren i undersökningen har vi tagit fram årets önskelista från företagarna i Göteborg. 1. Enklare regler På första plats kommer, precis som i resten av landet, en önskan om ett enklare regelverk för mindre företag. 84 procent tycker att den här frågan är viktig eller mycket viktig. 2. Lägre skatter för mindre företag Ytterligare en viktig fråga i regionen är lägre skatter för företag. 78 procent av göteborgarna anser att det är viktigt, vilket placerar frågan på andra plats. Företagarnas önskelista 2014 3. Ökat samarbete mellan näringsliv och samhällets övriga aktörer På tredje plats kommer en önskan om ökat samarbete mellan näringsliv och samhällets övriga aktörer. Sju av tio företag i Göteborg tycker att det här är en viktig eller mycket viktig fråga. 4. Fler kvinnor som företagare Sju av tio företagare i regionen anser också att fler kvinnor som företagare är viktigt, något mer än rikssnittet på 65 procent. 5. Ökat erfarenhetsutbyte med andra företagare Trots att företagarna i Göteborg inte känner sig lika ensamma i sin roll som i övriga landet är det fortfarande nästan hälften (47 procent) som säger att de skulle behöva utbyta erfarenheter med andra företagare för att kunna driva företaget på ett optimalt sätt. 45 procent anser också att de behöver mer kunskap om personalfrågor, 44 procent att de skulle behöva lära sig mer om marknadsföring och försäljning och 38 procent att de behöver lära sig mer om skatteregler. 18% PersonalfrågorErfarenhet från andra företagareMarknadsföring och försäljningSkattereglerIT och teknik0%10%20%30%40%50% 47% 45% 44% 38% 36% Vilket eller vilka av följande områden känner du att du skulle behöva mer kunskap om för att kunna driva företaget på ett optimalt sätt? Flera svarsalternativ möjliga. Instämmer inte alls?? Instämmer helt80%60%40%20%0%20%40%60%80% 30% 35% 19% 21% 15% 15% 13% 9% 9% 16% 14% 14% 9% (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) 20% 27% -21% -21% -24% -29% 24%32% 40% -45% -54% -57% -36% 15%35%Jag skulle vilja arbeta mindre för att hinna med min familjJag arbetar så mycket att jag inte hinner sköta min hälsaJag sover ofta dåligt för att jag är stressad i mitt arbeteInstämmer inte alls?? Instämmer helt80%60%40%20%0%20%40%60%80% 30% 35% 19% 21% 15% 15% 13% 9% 9% 16% 14% 14% 9% (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) 20% 27% -21% -21% -24% -29% 24%32% 40% -45% -54% -57% -36% 15%35%Jag skulle vilja arbeta mindre för att hinna med min familjJag arbetar så mycket att jag inte hinner sköta min hälsaJag sover ofta dåligt för att jag är stressad i mitt arbete I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?
  6. 6. © 2014 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc. Christian Karlsson Ansvarig för mindre och medelstora företag, PwC Göteborg 010-213 15 58 christian.karlsson@se.pwc.com Kontakt Riksrapporten baseras på 500 intervjuer från småföretag med 2–50 anställda. Utöver riksrapporten har tolv lokala rapporter tagits fram. I lokalrapporten har mellan 75 och 100 intervjuer gjorts. Det totala antalet intervjuer för lokal- och riksrapport uppgår till 1100 intervjuer. De intervjuade är främst ägare till företaget men i vissa fall har även vd utfrågats. Undersökningen ägde rum i februari och mars 2014 via telefonintervjuer. Urvalet är slumpmässigt och undersökningen har administrerats av Novus.

×