O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Rapport Företagarens vardag Karlstad 2014

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 6 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (17)

Semelhante a Rapport Företagarens vardag Karlstad 2014 (18)

Anúncio

Mais recentes (20)

Anúncio

Rapport Företagarens vardag Karlstad 2014

  1. 1. www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Företagarens vardag i Karlstad 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare – nu och framöver.
  2. 2. Valåret 2014 är här. Hur villkoren för Sveriges småföretagare ska förbättras är förmodligen en fråga som kommer att diskuteras intensivt under valrörelsen. Idag finns en bred enighet om att småföretagen är en viktig del av Sveriges utveckling. Det är här många av jobben skapas, det är här nästa storföretag utvecklas och det är här som en stor del av innovation och utveckling sker. Småföretagens villkor är av stor betydelse för oss. Vi jobbar dagligen med många av dem. 2012 genomförde vi en undersökning för att ta reda på hur företagarna själva såg på sin situation. Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen: Vi ville kartlägga de främsta hoten för tillväxt, de främsta utmaningarna och vilka prioriteringar de ansåg sig behöva göra. Nu har vi gjort en uppföljning av den undersökningen. Tyvärr ser vi i svaren att stressen ökar och att många tycker att det har blivit svårare att driva företag. Men vi ser också att företagen ligger i startgroparna för rekryteringar och då inte minst av ungdomar. Vi ser också att glädjen i företagandet är den största drivkraften. Genom att lyfta angelägna områden för småföretagen vill vi bidra till en fortsatt dialog om hur vi kan förbättra situationen för svenska företagare. Frågorna är viktiga. Inte bara för dem själva utan för hela samhället. Resultat av den nationella undersökningen: • 29 procent tycker att det har blivit svårare att driva företag de senaste fyra åren. • Högst upp på önskelistan: 88 procent vill ha enklare regler för företag. • Bara 1 av 5 tycker att politikerna prioriterar företagarfrågor. • Ohälsan ökar, 4 av 10 har sömnproblem på grund av stress. • Vart femte företag har utsatts för ekonomisk brottslighet. Trots allt: glädje är den viktigaste anledningen till att driva företag.
  3. 3. Vid en första anblick är det lätt att tro att det är motigt för företagarna i Karlstad. På frågan om de kommer att rekrytera under de kommande tolv månaderna svarar bara 35 procent ja, vilket är minst i landet. Samma sak på frågan om de planerar att expandera under 2014 och 2015. Där svarar bara 35 procent av företagarna i Karlstad ja, jämfört med 48 procent i hela Sverige. Men på frågan om varför de inte planerar att expandera vänder den negativa bilden över i något positivt. 29 procent, långt mer än rikssnittet på 10 procent, svarar att de helt enkelt är nöjda som det är och inte vill bli större. Samma positiva bild får vi när vi tittar på hur företagarna i Karlstad mår. Även om hela 58 procent svarar att de skulle vilja jobba mindre för att hinna med sin familj verkar Karlstadföretagarna generellt må bättre än i Sverige i stort. I Karlstad är det 31 procent som anger att de arbetar så mycket att de inte hinner sköta sin hälsa jämfört med 40 procent i hela landet. Karlstadföretagarna sover bättre, är mindre oroliga för framtiden och känner sig mindre ensamma i sin roll Karlstad – nöjdast i Sverigesom företagare. Däremot är det något fler (25 procent) som inte hinner sköta sin privatekonomi på grund av hög arbetsbelastning. Inte konstigt att drygt varannan företagare i länet (52 procent) anger att det främsta skälet till att driva företag är att det är roligt, även det en siffra som skiljer sig markant från rikssnittet på 36 procent. Bara sju procent av Karlstadsföretagarna uppger också att de har blivit utsatta för ekobrott, vilket är betydligt lägre än rikssnittet på 19 procent. Här ser flest företag inget rekryteringsbehov (snittet 35 %) 1. Karlstad 51 % 2. Helsingborg 49 % 3. Falun/Borlänge 44 % Kommer ni att rekrytera personal under de kommande tolv månaderna? JaNejVet ej35% 51% 14%
  4. 4. Instämmer inte alls?? Instämmer helt80%60%40%20%0%20%40%60%80% 27% 19% 19% 21% 15% 15% 13% 9% 9% 16% 14% 9% 12% (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) 31% 23% -21% -21% -24% -29% 37%32% 48% -45% -54% -57% -36% 11%31%Jag skulle vilja arbeta mindre för att hinna med min familjJag arbetar så mycket att jag inte hinner sköta min hälsa Jag känner mig ensam i min roll som företagare Instämmer inte alls?? Instämmer helt80%60%40%20%0%20%40%60%80% 27% 19% 19% 21% 15% 15% 13% 9% 9% 16% 14% 9% 12% (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) 31% 23% -21% -21% -24% -29% 37%32% 48% -45% -54% -57% -36% 11%31%Jag skulle vilja arbeta mindre för att hinna med min familjJag arbetar så mycket att jag inte hinner sköta min hälsa Jag känner mig ensam i min roll som företagare I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?
  5. 5. Vad skulle företagarna behöva för att kunna leva upp till sin fulla potential? Utifrån svaren i undersökningen har vi tagit fram årets önskelista från företagarna i Karlstad. 1. Enklare regler På första plats kommer, precis som i resten av landet, en önskan om ett enklare regelverk för mindre företag. Hela 89 procent tycker att den här frågan är viktig eller mycket viktig. 2. Ökat samarbete mellan näringsliv och samhällets övriga aktörer På andra plats kommer en önskan om mer samarbete mellan näringsliv och samhällets övriga aktörer. Åtta av tio (84 procent) av företagen i Karlstad tycker att det här är en viktig eller mycket viktig fråga. Företagarnas önskelista 2014 3. Lägre skatter för mindre företag Ytterligare en viktig fråga i Karlstad är lägre skatter för företag, 81 procent av företagen i regionen tycker att det är viktigt eller mycket viktigt för företagandet i Sverige. 4. Ökat samarbete mellan företag 69 procent av företagen i Karlstad anser att ett ökat samarbete mellan olika företag är viktigt eller mycket viktigt, och 52 procent säger att erfarenhetsutbyte med andra företagare är något de skulle vilja ha mer av. 5. Ökad kunskap om marknadsföring och försäljning Nära varannan av företagarna i Karlstad (45 procent) anser att de behöver mer kunskap om marknadsföring och försäljning för att kunna driva sitt företag på ett optimalt sätt. 43 procent anger också att de behöver mer kunskap om personalfrågor, och 41 procent att de skulle behöva lära sig mer om IT och teknik. 36% 28% 27% Erfarenheten från andra företagareMarknadsföring och försäljningPersonalfrågor0%10%20%30%40%50%60% 52% 45% 43% Vilket eller vilka av följande områden känner du att du skulle behöva mer kunskap om för att kunna driva företaget på ett optimalt sätt? Flera svarsalternativ möjliga. Mindre viktigtMycket viktigtViktigtEnklare regelverk för mindre företagÖkat samarbete mellan näringsliv och samhällets aktörer Lägre skatter för mindre företag40%20%0%20%40%60%80%100% 9%29% Inte alls viktigt43% 16%65% 41% 60% 13% 15% 3% 4% (Vet ej: 2%) Hur viktiga anser du följande förändringar är för företagande i Sverige framöver?
  6. 6. © 2014 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc. Henrik Lindh Kontorschef Karlstad, PwC 010-212 78 22 henrik.lindh@se.pwc.com Kontakt Riksrapporten baseras på 500 intervjuer från småföretag med 2–50 anställda. Utöver riksrapporten har tolv lokala rapporter tagits fram. I lokalrapporten har mellan 75 och 100 intervjuer gjorts. Det totala antalet intervjuer för lokal- och riksrapport uppgår till 1100 intervjuer. De intervjuade är främst ägare till företaget men i vissa fall har även vd utfrågats. Undersökningen ägde rum i februari och mars 2014 via telefonintervjuer. Urvalet är slumpmässigt och undersökningen har administrerats av Novus.

×