O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

51. pm muhely osszefoglalo szerepkorok a projektekben-2021 november 18

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 6 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a 51. pm muhely osszefoglalo szerepkorok a projektekben-2021 november 18 (20)

Anúncio

Mais de Pronay46 (14)

51. pm muhely osszefoglalo szerepkorok a projektekben-2021 november 18

  1. 1. Prónay 51. PM Muhely osszefoglalo - Szerepkorok a projektekben-2021 november 18 1 ÖSSZEFOGLALÓ FELJEGYZÉS 51.PM MŰHELY (2021. november 18) MUNKÁJÁRÓL Téma: „Szerepkörök a projektekben – feladatok, hatáskörök, felelősségek ” Időpont: 2021. november 16. 16-18 óra Helyszín: BME I. ép. B. 110 tanácsterem (Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2) és online videokonferencia (az előadás video hozzáférhető: https://youtu.be/1fQxCYGRoHU) Személyes részvétellel (2) : Fodor Andrea, Prónay Gábor A Műhelyben online részvevők (9) : Alexandrovics Vladimir, Bognár András, Czifra Julianna, Kerese István, Kuczogi Tamás, Oltyán Gábor, Papp László, Salamon Sándor, Tóth Nándor Prónay Gábor levezető elnökként meglepetésként érzékelte, hogy az eredetileg személyes jelenléttel meghirdetett Műhelyen csak a online lehetőség kihasználásával vettek részt érdeklődők. A Műhely indításaként Prónay Gábor köszöntötte a Fodor Andreát, a Projektcoach Consulting Kft. ügyvezetőjét, tanácsadót, trénert, PMI-PBA business analyst-et, valamint a online közvetítésbe bekapcsolódó, érdeklődő kollégákat. A Műhely workshopja a kollégák választásának megfelelően a folyamatosan fejlődő projektmenedzsment egyre növekvő számú szerepköreinek (projektvezető, szponzor, projektportfólió menedzser, business analyst, scrum master, product owner, agile coach…) feladatait, hatásköreit, felelősségeit és együttműködésük lehetőségeit kívánta megvitatni, hogy a gyakran tapasztalt bizonytalanságok csökkenjenek. A Műhely bevezető blog-előadását Fodor Andrea késztette el és ez olvasható a https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html oldalon. A szakmai összefoglaló a Linkedin csoportban (www.linkedin.com/groups/4315748) követhető. Fodor Andrea bevezetésként elmondta, hogy a globalizálódó, digitalizálódó világban a projektmenedzsment szerepe nő, az egyre gyorsabban eredményre törekvő projektek szinte „projekt gyárakban” kívánnak „futószalagon” értéket létrehozni egyre rövidebb idő alatt. Mind ezek egyre nagyobb munkamegosztást igényelnek, illetve új módszertanok, és azok egyre újabb változatai tűnnek fel, ami növekvő számú szerepkör (projektvezető, szponzor, projektportfólió menedzser, business analyst, scrum master, product owner, agile coach…) megjelenéssel jár, ahol az egyes szerepkörök feladatai, hatáskörei, felelősségei és együttműködési lehetőségei nagyon különbözőképpen kerülnek definiálásra. Ezeket az ellenmondásokat és a vele járó bizonytalanságokat kívánja eloszlatni a Műhely beszélgetés.. A megnövekedett feladatmennyiség kezelésére, és a leszállítás gyorsítására jellemzően két megoldási irány mutatkozik: egyesek projektportfólió menedzsment erősítésével, mások agilis szervezeti átalakítással próbálkoznak. A két működés gyakran keveredik, különböző hibrid megoldásokat hozva létre. A szerepkörök szervezeten belüli definiálásának hiánya, a szerepkörök átfedései, a módszertanok és értelmezések keveredéséből származó értelmezési problémák miatt (elsősorban IT érintettségű projekteknél) gyakran tapasztalható feszültség, értetlenség, beletörődés a közreműködők részéről. A Műhely alábbiakban felsorolt szerepköröket tekintette át a résztvevők tapasztalatainak felhasználásával :
  2. 2. Prónay 51. PM Muhely osszefoglalo - Szerepkorok a projektekben-2021 november 18 2 Szerepkör Irányzat Hivatalos/általános értelmezés Gyakorlatban HAGYOMÁNYOS PROJEKTSZEREPEK Projektvezető Hagyományos, esetleg hibrid (hagyományos projekt, agilis fejlesztés) Az elérendő cél teljesítésért felelős csapat vezetője (PMBOK7) Változatok: • Több szervezetnél létezik Üzleti és IT projektvezető • Szállító cégeknél sokszor a szállítónál is van PM, aki együttműködik a megrendelő oldali (fő) projektvezetővel Business Analyst (Üzleti Elemző) Hagyományos és agilis A BA a product scope-ért felelős, biztosítja, hogy a projektben létrehozandó termék, szolgáltatás feleljen meg az üzleti igénynek (PMI Guide for Business Analysis) Régebben: szakmai projektvezető, üzleti munkacsoport vezető, PLB. Sokszor keveredik a rendszerszervezői munkakörrel. Szponzor Hagyományos A projektvezető és a projekt team döntési hatáskörén túlnyúló döntésekért felelős személy (PMBOK7), aki a projekt célkitűzéseiért, az erőforrások biztosításáért és a működés meghatározásáért felelős. A szponzor szerepét nagyon sok helyen már bizottságok látják el, projekt vagy portfóliószinten. Business Owner Hagyományos Az üzleti döntésekért felelős személy. Jellemzően – de nem mindig – a terméket átvevő szakterület vezetője Sok szervezetnél, ahol a projekt felsőbb szintű irányítását bizottságok látják el, vagy a finanszírozás központi, ott szponzor helyett Business Owner kerül kötelezően kijelölésre
  3. 3. Prónay 51. PM Muhely osszefoglalo - Szerepkorok a projektekben-2021 november 18 3 Szerepkör Irányzat Hivatalos/általános értelmezés Gyakorlatban Projektportfólió manager Hagyományos, esetleg agilis (de nem Spotify) A portfólióba tartozó projektek összeségének irányítója. -EPMO (Enterprise PMO) - IT PMO - Adminisztratív PMO - Egy vagy több AGILIS SZEREPEK Scrum Master Agilis (Scrum) A scrum master biztosítja, hogy a csapat agilis értékeket és elveket szerint működjön, segít kialakítani és követni azokat a szabályokat gyakorlatokat, amelyekről a csapat megállapodott. Product Owner Agilis A product owner felelőssége, hogy a fejlesztő csapat munkájának eredményeként előálló termék értéke maximális legyen. Valós szerepe eltér, attól függően, hogy valódi üzleti hatáskörrel bír, vagy egy fejlesztő csapatban kerül valaki kinevezésre, ilyenkor inkább Business Analyst feladatokat lát el. Van rá példa, ahol pusztán technikai feladata van. Agile Coach Agilis Az agilis coach olyan személy, aki felelős az agilis folyamatok létrehozásáért és fejlesztéséért egy csapaton vagy egy vállalaton belül. Spotify model: állandó csapatokra épít, ahol nincs szükség Scrum Masterre. A csapatok az Agile Coach segítségével felállítják a működési modelljüket, az Agile Coach ez után elhagyja a csapatot/ritkítja a jelenlétet. Egy Agile coach a csapatokkal dolgozik együtt. Szervezeti szint: az Agile Coach a
  4. 4. Prónay 51. PM Muhely osszefoglalo - Szerepkorok a projektekben-2021 november 18 4 Szerepkör Irányzat Hivatalos/általános értelmezés Gyakorlatban szervezeti átalakításért felelős „transzformátor”, szervezeti szintű funkciót lát el. Chapter Lead Agilis (Spotify) A Spotify modellben a csapatokban lévő szakmai kompetenciák vezetője, koordinátora (pl. a Business Analystek chapter vezetője felelős a Business Analystek szakmai standardjaiért, a szakmai fejlődésért) Tribe lead Agilis (Spotify) A Spotify modellben az üzleti Tribe vezetője, a célkitűzések meghatározásának felelőse. EGYÉB SZEREPEK Business/Enterprise Architect Hagyományos A jó üzleti megoldások megtalálásáért, a stratégiai irányok tartásáért felelős személy, aki szervezeti szinten átlátja az üzleti és technikai működést, és segíti a jó döntések meghozatalát. IT /Solution Architect Hagyományos Az IT megoldás(ok) kialakításáért felelős személy - szervezeti szintű - projekt szintű Az üzleti elemző (Business Analyst) a szervezeti változások „ügynöke”, korábban, kevésbé integrált környezetben ez a szervező volt. Az üzleti elemzésben
  5. 5. Prónay 51. PM Muhely osszefoglalo - Szerepkorok a projektekben-2021 november 18 5 bekövetkezett igény változások miatt a projekt feladatainak meghatározásban a termék terjedelem (üzleti igények, aminek a végtermékben kell megjelennie) és projekt terjedelme (feladatok összessége, technikai megvalósítás) szétváló felelőségekként az üzleti elemző és a projektmenedzser feladataiként jelennek meg. Az üzleti elemző munkája már a projektet megelőzőenelkezdődik (üzleti igény feltárása). A célok meghatározását követő tervezében más az üzleti elemző a projektmenedzser együtt, annak tanácsadójaként vesz részt (a projektmenedzser másik tanácsadója a technológiai vezető). A tervezési munkában, a követelmények meghatározásában partner még a teszt menedzser is (a végtermék jó tesztelhetősége is követelmény). A projekt befejezést követően, a létrehozott eredmény üzleti működése során, az üzleti elemző feladatait jelenti az üzleti célok teljesülésének felmérése, beszámolása. Az agilitást a feladatok és ezzel az értékteremtés gyors megoldása követeli meg. Az megvalósító egyik megoldásban a scrum technikában a product owner a termék értékére maximalizál (klasszikusan ez az üzleti elemzőnek megfelelő szerep lenne), a product backlog (megvalósítandó követelménylista) specifikálója. A scrum master a csapat működésérefigyel, miközben a cél, hogy a megoldó csapat önszerveződő módon, maximális teljesítménye működjön. Az agilitás más megoldását jelenti a spotify model, ahol a teljes szervezet agilissá válik a tribe-okba szervezéssel (szakmai részleg a törzsfőnök vezetésével).A tribe squad- okra bomlik, ahol a csapatban product owner, esetlegesen üzleti elemző (BA), fejlesztő,tesztelő dolgozik együtt (itt scrum masterre nincs szükség), ami elősegítheti a keresztkompetenciák kialakulását. Az egyes kompetenciák szakmai charterekbe tartoznak, amelyek vezetője biztosítja a szakmai és módszertani alapokak a chapter tagoknak. Sajnos a szerepkörök sok helyen elkezdtek keveredni, önálló életet élni, és ez gyakran okoz frusztrációt a projektek résztvevői számára. Ezáltal fontosabbá válik, mint valaha, hogy minden cég alkossa meg a saját működési modelljét, saját szerepköreit, határozza meg azok pontos felelősségét és feladatait a leszállítási folyamatban. Összefoglalva megállapítható, hogy a Műhely résztvevői áttekinthették az egyre sokoldalúbb projektek szerepköreit, elsősorban az üzleti elemzőre és a projektmenedzserre illetve az agilis scrum és spotify model szerepköreire koncentrálva. Ezek az ismeretek lehetőséget adnak a szükséges kompetencia igények áttekintésére és egyúttal a projektmenedzsment kultúra fejlesztésére, a projektek sikerességét növelő szervezeti modellek kiválasztására. A Műhelyről készült video hozzáférhető: https://youtu.be/1fQxCYGRoHU A PM Műhely résztvevői a jövőbeli témajavaslatok keresése során, elfogadták - Prónay Gábor által támogatott – kiemelkedő tapasztalatú Pécs László PMO vezető (Alstom Transport Hungary) javaslatát a 2022. február 10-én megrendezésre kerülő 52. PM Műhely témájának: "Projektmenedzsment helye, szerepe és kapcsolatai a változásmenedzsment folyamatában”. A Műhely az alábbi kérdésekre keresi a választ : 1. Az eddigi tapasztalataik alapján milyen nehézségeket tapasztaltak a változtatás stratégiájának és a végrehajtó projekt taktikájának összehangolásában? 2. A változásmenedzsment folyamat védnöke és a változtatási végrehajtó projekt szponzora azonos vagy különböző személy ? Megoldások előnyei és hátrányai ?
  6. 6. Prónay 51. PM Muhely osszefoglalo - Szerepkorok a projektekben-2021 november 18 6 3. A változásmenedzsment első szakaszának (érzékelés, előkészítés, döntés, bejelentés) milyen bemeneteket kell előkészíteni, majd biztosítani a változásmenedzsment második szakaszának a változási döntést végrehajtó projekt sikere érdekében? 4. A változtatási döntést végrehajtó projekt milyen kimenetelekkel tudja támogatni a változásmenedzsment folyamat harmadik (mérés, értékelés visszacsatolás), valamint negyedik (változás megerősítése és továbbfejlesztése) szakaszainak sikerét? 5. Tapasztalatuk szerint a változás sikerkritériumai és sikertényezői mennyire határozzák meg és hogyan befolyásolják az eldöntött változást végrehajtó projekt sikerkritériumait és sikertényezőit? A Műhely beszélgetés bevezető blogja, várhatóan 2021.decemberétől lesz olvasható a https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html oldalon. Az 52. Projektmenedzsment Műhely beszélgetést 2022. február 10-én csütörtökön, 16–18 óra között tartjuk a BME ipari parkban levő (Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2) B. épület 110 tanácstermében. Online hozzáférést a YouTube video közvetítés biztosít (jelentkezőknek az elérhetőség kiküldésre kerül) Budapest, 2021. november 22. Dr. Prónay Gábor

×