Anúncio

44. pm muhely oosszefoglalo nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13

Pronay46
Pronay46
25 de Feb de 2020
44. pm muhely oosszefoglalo   nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13
44. pm muhely oosszefoglalo   nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13
44. pm muhely oosszefoglalo   nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13
Próximos SlideShares
Blog  meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...
Carregando em ... 3
1 de 3
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a 44. pm muhely oosszefoglalo nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13(20)

Mais de Pronay46(20)

Anúncio

44. pm muhely oosszefoglalo nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13

  1. Prónay G 44. PM Muhely oosszefoglalo - NLP erzelem kozpontu PM -2020február13 1 ÖSSZEFOGLALÓ FELJEGYZÉS 44. M MŰHELY (2020. február 13) MUNKÁJÁRÓL Téma: „NLP az agilitás EQ-ja avagy az érzelem központú projektmenedzsment” Időpont: 2020. február 13. 16-18 óra Helyszín: BME Infopark I. ép. B. 110. terem A Műhely munkájában részt vettek (40): Almay Nikolett, Balogh István, Balogh Katalin, Bella Szilvia, Blumenschein Máté, Borcsinszky Zoltán, Csalló Miklós, Csényi Sándor, Csordás Csaba, Csüllög Zsigmond, Eisnel Erzsébet, Gyulay Tibor, Juszt Péter, Karasán Krisztina, Károly Anett, Kerékfy Pál, Klimkó Gábor, Kovács Endre, Kovács Imre, Ködmön Marianna, Kunsági László, Lehoczki Adorján, Mészáros Edina, Mojzes Petra, Nagy Csaba, Oltyán Gábor, Pácsonyi Imre, Papp Zsuzsanna, Patai Flóra, Pécs László, Péter Gábor, Prónay Gábor, Michelberger Balázs, Szeszler Zsolt, Szkenderovics Ildikó, Szödényi Ákos, Szörényi Balázs, Thomán Gusztávné, Tolnai Gábor, Vértes Ádám. Prónay Gábor levezető elnökként köszöntötte a megjelenteket, külön tisztelettel Mészáros Edinát a mai Műhely téma vezetőjét. A nagyszámú, új érdeklődőre tekintettel röviden bemutatta a Műhely munkát a bevezető blogokkal (https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html) és az összefoglalót tartalmazó linkedin csoporttal (www.linkedin.com/groups/4315748). Felhívta a figyelmet az április 2-i 23. PM Fórumra (www.hte.hu/web/projekt2020) a PM szakma éves találkozójára, valamint a májusban kiírásra kerülő ÉV PM-je pályázatra (www.evprojektmenedzsere.hu). Kérte a résztvevők hozzájárulást Csényi Sándor kollégánk fotó készítéséhez, amit senki nem ellenzett. A jelenlegi Műhely munka bevezetőjeként rámutatott a választott téma rendkívüli aktualitására. A technológia fejlődés és a globalizáció terjedése okozta gazdasági-társadalmi feszültségek feloldását kereső szakemberek új közgazdasági elmélet és gazdaság politika kialakításában látják a megoldást, ami az emberek központba állítását (a tőkével szemben), a kölcsönösség és az együttműködés fejlesztését követeli meg a jólét növeléséhez. Ez menedzseri szempontból azzal a következményekkel jár, hogy a szakmai fejlődés mellett megnő a képességek, attitűdök szerepe, a tudás-tapasztalatok hatékony felhasználása. A Műhely beszélgetés ezen kérdések áttekintését, a jövőbeli követelményekhez való alkalmazkodást kívánta elősegíteni. A téma moderátorának a megelőző Műhely Mészáros Edina jelentkezését fogadta el, aki a Műhely beszélgetés előkészítésére a https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html oldalon minden részletre kitérő, egyértelműen megfogalmazott előadás szöveget tett közzé. Mészáros Edina bevezetésként rákérdezett az NLP (Neuro Lingvisztikus Programozás) módszer ismertségére, amit a résztvevők nagyobb része visszaigazolt. Az NLP módszert kitalálok az eredményeiket sikeres emberek működéséből levont tanulságokra építve hozták létre (N=idegrendszer az élmények tára, L= a közvetítő nyelv, P=az élmények pozitívvá alakítása). Ennek megfelelően megneveztek 6 képességet, ami a sikerhez szükséges : bizalom kialakítás és fenntartás – rugalmas viselkedés – saját érzelmi állapot tudatosítás – partner érzelmi állapot tudatosítás – saját érzelmei állapot változtatás – partner érzelmi állapot változtatás. A bizalomra épített jó kapcsolat az érzelmi intelligencia része. A következőkben Mészáros Edina megkérdezte a résztvevőket, hogy milyen kérdésekre, problémákra szeretnének a Műhelyen választ kapni. A résztvevők a következő témákat sorolták fel : csapatmunka fejlesztése (együttműködés érettségének fokozása), munkatársak meggyőzése, a stratégia megismertetése és elfogadtatása, bizalom építés módzerei, konfliktus kezelés, „nehéz” ügyfelek kezelése, heves vita rendezése, ötletek”eladása”- meggyőzés, gondolkodás fejlesztés. Ezt követően a „gondolatbeli alma” kísérletre kerületek felszólításra a résztvevők. Becsukott szemmel egy almára gondol mindenki, amit utána elmond a közösségnek. A tanulság, hogy mindenki másképpen fogalmaz (van aki a színre, van aki az illatra, van aki a roppanós
  2. Prónay G 44. PM Muhely oosszefoglalo - NLP erzelem kozpontu PM -2020február13 2 harapásra, van aki az érzéseire utalt). A kísérlet rámutatott arra, hogy mindenki másként, más érzékszervi csatornáin kapott élményeit mutatta be. Az NLP programozás ennek megfelelően figyelembe veszi, hogy mindenkinek más az érzékszervi prioritása. Vannak akik az érzékszervi észlelést/tapasztalást(N), mások szóbeli-testnyelvi kommunikációt (L), megint mások a kommunikációt személyes céljaik gyorsabb elérésére (P) használják. Ennek megfelelően fontos, hogy az emberi kapcsolatokban fel tudjuk térképezni a partnerünk élmény feldolgozási prioritásait. Alapszabály = a partner hosszan követése (80%), amit követhet a vezetés (20%). A hosszabb követés nagyon hasznos, mert sok információ megszerezhető, ami az emberekben megvan. Vezetői hiba szokott lenni a KÖVETÉS kihagyása. A konfliktus kezelésnél is rendkívül fontos a probléma feltárása, de közben figyelni kell a vezetői és munkatársi felelősségek szétválasztására. A módszertan fontos része a jó állapot/siker okozta jó érzés RÖGZÍTÉSE. Ez Pavlov-i reflex módszerrel elérhető, ha a jó érzésre gondolva testrész érintésre kerül sor, amit később alkalmaz visszatérhet a a jó érzés. Ez tulajdonképpen a VAKOG (Vizual- Auditív- Kinesztézia/tapintás-Olfaktorikus/szaglás- Gusztatorikus/ízlelés) rendszer alkalmazása érintéses (kinesztatikus) rögzítéssel.A gyakorlatban ezt jelenti a vállalati himnusz eléneklése reggelenként, az ima étkezések előtt, az iskolába jövő gyerekek átölelése. Gondolatok „tagadásos parancsokkal” is bevihetők, de a pozitív felszólítások hatásosabbak. A FELTÁRÓ-KÖVETŐ rész a probléma megértését célozza. Csak ezt feltárva születhet meg, hogy mit szeretnénk. Működésünk megváltoztatásához az érettségi szintjeink (érettségi sorrendben : környezet – viselkedés-képességek-hiedelmek/értékek – identitás/misszió) megértésére. Ismerni kell, hogy a probléma megoldását mindig egy szinttel feljebb kell megoldani, mint ahol keletkezett, ahogy az A. Einstein megfogalmazta. A MIÉRT kérdés nem hatékony, mert a hiedelmekre utaló kérdés és a probléma „körbejárásához” vezet. Helyette jobb a szándékra utaló kérdés, mert ez a motivációt tárhatja fel. A problémát jelző ügyfélkezelésnél is rendkívül fontos a követés, hogy azt követően empátiával kezelve lehessen megoldást ajánlani. HÁRÍTÁS helyesen tartalékként fogható fel ami „retraining”-el megoldható, aminek keretében megtudhatjuk, hogy a hárító mit szeretne az eredetileg kitűzött helyett. Az NLP manipulációs eszköz és ezért fontos érzékeltetni, hogy alkalmazása közös érdekből történik, segítő szándékkal. Ha ez nem sikerül, akkor az ellenség kép megmarad és a probléma nem oldható meg. Ismeretlennel való találkozáskor célszerű érzelmet érintő kérdéseket feltenni a legutóbbi sikerekről, élményekről. Összefoglalva megállapítható volt, hogy a Műhely résztvevői áttekinthették az NLP legfontosabb axiómáit (az emberek nem a valóságra reagálnak, hanem a világról alkotott saját belső térképükre, a viselkedések szándéka szubjektív, a tiszta nyitott érzékszervi csatornákra nincs pótlék) és gyakorlati tapasztalatok alapján problémáikra kerestek kaptak választ a módszer alkalmazásával. A közös beszélgetés, gondolkozás elősegítette, hogy a résztvevők felismerjék az bizalmat, együttműködést, kölcsönösséget elősegítő megoldásokat lehetővé téve, hogy sikeresebbek lehessenek munkájukban, vezetői feladataik megoldásában. A PM Műhely résztvevői a jövőbeli témajavaslatok keresése során, elfogadták Gyulay Tibor javaslatát a 2020. május 21-én megrendezésre kerülő 45. PM Műhely témájának. Ez a Műhely az "Projektmenedzsment és tudásmenedzsment több dimenziós kapcsolata" témát, ahol megismerhető, hogy a szervezetek hogyan tudnak hatékonyan bánni a megszerzett tudással, megismerve a tudásszervezés ciklusait, a projekt tapasztalatok „visszaforgatását” a PM tudásvagyonba, a tudás tervezést, a szervezeti tudásmenedzsment fejlesztési lehetőségeit. A Műhely beszélgetés bevezető blogja, várhatóan 2020. március elejétől lesz olvasható a https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html oldalon.
  3. Prónay G 44. PM Muhely oosszefoglalo - NLP erzelem kozpontu PM -2020február13 3 A Műhely őszre tervezett időpontjai: 2020. szeptember 17 (tervezett téma : örömteli életvitel és sikeresség a PM-ben), november 19 (tervezett téma : a konfliktus kezelés). A 45. Projektmenedzsment Műhely beszélgetést 2020. május 21-én csütörtökön, 16–18 óra között tartjuk a BME HIT Infoparkbeli tanácstermében. (1117. Bp. Magyar Tudósok körútja 2. I. ép. B. szárny, I. em.110.). Téma : Tudásmenedzsment. és projektmenedzsment kapcsolata. Budapest, 2020.február 13. Dr. Prónay Gábor
Anúncio