O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

36 összefoglaló feljegyzés szervezeti változások menedzsmentje -2018január25

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 4 Anúncio

36 összefoglaló feljegyzés szervezeti változások menedzsmentje -2018január25

Baixar para ler offline

A PM Műhely résztvevői megismerve a szervezetfejlesztés modern összetevőit és azok felhasználási módjait azokat illeszteni tudták a napi gyakorlatukhoz. A közös beszélgetés, gondolkozás elősegítette, hogy a résztvevők ösztönzést kapjanak az architektúra menedzsment módszertanának felhasználásra projektmenedzseri munkájuk eredményességének növelésében. Részletes szakmai összefoglaló a
oldalon olvasható

A PM Műhely következő 37. űlésére 2018. április 19-én kerül sor, ahol Kovács Attila moderálásával „A PROJEKTEK BESZERZÉSEK KRITIKUS KÉRDÉSEI ÉS AZOK MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI” kerülnek megvitatásra. Az előzetes február közepétől olvasható a http://blog.mfor.hu/projekt oldalon A Műhely következő, őszre tervezett időpontjai: 2018. szeptember 20., november 15.

A PM Műhely résztvevői megismerve a szervezetfejlesztés modern összetevőit és azok felhasználási módjait azokat illeszteni tudták a napi gyakorlatukhoz. A közös beszélgetés, gondolkozás elősegítette, hogy a résztvevők ösztönzést kapjanak az architektúra menedzsment módszertanának felhasználásra projektmenedzseri munkájuk eredményességének növelésében. Részletes szakmai összefoglaló a
oldalon olvasható

A PM Műhely következő 37. űlésére 2018. április 19-én kerül sor, ahol Kovács Attila moderálásával „A PROJEKTEK BESZERZÉSEK KRITIKUS KÉRDÉSEI ÉS AZOK MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI” kerülnek megvitatásra. Az előzetes február közepétől olvasható a http://blog.mfor.hu/projekt oldalon A Műhely következő, őszre tervezett időpontjai: 2018. szeptember 20., november 15.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a 36 összefoglaló feljegyzés szervezeti változások menedzsmentje -2018január25 (20)

Mais de Pronay46 (20)

Anúncio

36 összefoglaló feljegyzés szervezeti változások menedzsmentje -2018január25

  1. 1. Prónay G 36 Összefoglaló feljegyzés -Szervezeti változások menedzsmentje -2018január25 1 ÖSSZEFOGLALÓ FELJEGYZÉS 36.PM MŰHELY (2018. január 25.) MUNKÁJÁRÓL Téma: „Szervezeti változások menedzsmentje” Időpont: 2018. január 25. 16-18 óra Helyszín: BME Infopark I. ép. B. 110. terem A Műhely munkájában részt vettek (34): Balogh István, Bálint Ákos, Blumenschein Máté, Bolfán Bence, Czifra Julianna, Csordás Csaba, Csörget László, Gadó Zita Éva, Jávorfi Anzsé, Juszt Péter, Kerékfy Pál, Kovács Attila, Koszper Károly, Lasztovicza László, Makovényi Anna, Oltyán Gábor, Papp László, Péter Gábor, Prónay Gábor, Rozsovits Péter, Szalai András, Szeles János, Szkenderovics Ildikó, Szűcs Endre,Tolnai János, Tóth Ádám, Tuscher Béla, Ulicsák Béla,Varga Bettina,Vereczki Brigitta, Véry Zoltán, Vitószki Márta, Zentai Tamás, Zsidi Adrienn. Prónay Gábor levezető elnökként köszöntötte a megjelenteket, a Műhely munka bevezetőjeként elmondta, hogy a rendkívül gyors technológiai-, piaci fejlődés, a versenyhelyzetek kiéleződése a vállalatok innovatív alkalmazkodását követeli meg, ami a megfelelő stratégia kidolgozása és kultúra fejlesztés mellett a szervezeti átalakítást is megköveteli. A szervezetek átalakítása rendkívül összetett és mivel a munkatársakat alapvetően érintő folyamat érzékeny a megvalósítás professzionalizmusára. Ezt segíti a változást megvalósító eljárásrend kidolgozása és a megvalósító projektmenedzsment. A szervezetfejlesztés összetettségének megértését, a sikeres megoldáshoz szükséges projektmenedzsment gyakorlat megtalálását kívánja elősegíteni a Műhely beszélgetés. Köszönet Bálint Ákosnak és Vereczkei Brigittának a projektekben nagy gyakorlatot szerzett tanácsadóknak, hogy tapasztalataikra építve vállalták a téma végiggondolását, feldolgozását és mediátorként a Műhely munka támogatását. Bálint Ákos és Vereczkei Brigitta bemutatkozásként elmondták, hogy vezetői tanácsadó cégükben a projektmenedzsment mellett architektúra menedzsmenttel foglalkoznak és itt valósítják meg a gyakorlatban a két terület összekapcsolását. A technológiai- és üzleti fejlődés a vállalatok változását, a külső környezethet való alkalmazkodást, valamint az ehhez illeszkedő belső környezet fejlesztését követeli meg, ami egy rendkívül komplex feladat és rendszerszintű megközelítést követel meg. Ehhez ismerni kell a vállalati architektúra felépítést és a benne szereplő, hatékony működést megvalósító elemek kapcsolatát. Az architektúra menedzser feladata ennek megfelelően az, hogy új elemeket úgy építsen a rendszerbe, hogy ezzel egy jobb, a stratégiai céloknak megfelelő rendszer jöjjön létre. A részvevők megjegyzéséből kiderült, hogy ilyen pozíció csak kevés helyen létezik és ott is csak az IT rendszerek illesztéséhez kapcsolódóan. A vállalati architektúra elmei : • üzleti architektúra (üzleti stratégia, governace/szabályzási rendszer, szervezeti felépítés, üzleti folyamatok) • adat architektúra (logikai adatstruktúrák/adat értelmezés) o fizikai adatstruktúra (adatbázisok, nyilvántartások) o adatmenedzsment struktúra • alkalmazás architektúra (IT alkalmazások és azok kapcsolata egymással, a szervezettel és az üzleti folyamatokkal) • technológiai architektúrák (minden technológia ami a működéshez szükséges : épületek, alapszoftverek, hardverek) • szociális architektúra (munkatársak és együttműködések) A vállalati architektúra elemeit a projektmenedzsereknek ismerniük kell, hogy az általuk vezetett stratégiai célokat megvalósító projektekhez szükséges adatokat,információkat,
  2. 2. Prónay G 36 Összefoglaló feljegyzés -Szervezeti változások menedzsmentje -2018január25 2 szakértőket időben megtalálják és így sikeresen tudják kezelni a projekt által kezdeményezett változásokat. A változások megfelelő menedzseléséhez a meglevő architektúra adja a kiinduló pontot. A változásokhoz sikeres végig viteléhez erőteljes megvalósítási szándék szükséges (ezt fejezheti ki a meglevő stratégia vagy ennek hiányában a vezető egyéni érdeke, esetleg a munkatársak egyéni érdekének eredője), de látni kell, hogy a változásoknak stratégiát és emberi erőforrást érintő oldala egyaránt van. A változás stratégiai összetevőit a vízió, misszió és megvalósítás (alaptevékenység átalakítás, technológia fejlesztés, termék/szolgáltatás fejlesztés, innováció) adja. A változás létrehozásának meghatározó összetevője a kompetens emberi erőforrás rendelkezésre állása, amit ennek teljes ismeretében lehet megfelelő menedzsmenttel a hatékony és eredményes teljesítési fázisba segíteni (a változások kezdetben feszültséget, ellenállást váltanak ki, amit a közös célok elfogadtatásával létrejött együttműködés tud feloldani). Annak érdekében, hogy a változások kontrollált keretek között valósulhassanak meg, olyan módszertani keretrendszert kell kialakítani, amely az architektúra fejlesztését teljes körűen kezeli és biztosítja a kapcsolatot az üzemeltetési módszerekkel, a megoldás fejlesztési módszertanokkal és a változások menedzseléséhez szükséges projektmenedzsment módszertanokkal. Architektúra fejlesztési módszertanoknak nevezzük azokat a módszertanokat, amelyek a vállalat üzleti képességeinek megváltoztatása érdekében a teljes működésre, integráltan tekintenek és a fejlesztést is az összes dimenzió figyelembe vételével tervezik és hajtják végre. Ilyen módszertanok jellemzően: TOGAF, BPR, OD Üzemeltetés menedzsment módszertanok azok a módszertanok, amelyek a vállalat folyamatos működését, öntanulását és fejlesztését biztosítják. Ilyen módszertanok jellemzően: minőségirányítási rendszerek (ISO), Lean, SixSigma Projekt-, program- és portfolió menedzsment módszertanok biztosítják a változások megvalósulásának tervezhetőségét és kontrollját. Ezek a módszertanok olyan általános keretrendszert biztosítanak, amelyek működési folyamataikban, szerep és felelősségi rendszereiben, kontrolljaikban a változások céljainak elérésére fókuszálnak. A projektek meghatározott időre szólnak, átmenetiek és olyan új állapotot hoznak létre, amely korábban nem létezett. A legelterjedtebb projekt módszertanok: PRINCE,PMBOK,IPMA,Agile,SCRUM Megoldás fejlesztési módszertanok alatt olyan módszertanokat értünk, amelyek a fizikai megvalósításhoz adnak működési és/vagy technológiai kereteket. Informatikai fejlesztések esetén ilyen keretmódszertanok az egy-egy meghatározó technológiához (például: SAP SDM, Microsoft Solutions Framework) kapcsolódó bevezetési módszertanok, de ehhez hasonló módszertanokkal találkozhatunk az építőiparban, gyártásban és más területeken is.
  3. 3. Prónay G 36 Összefoglaló feljegyzés -Szervezeti változások menedzsmentje -2018január25 3 Az egyes menedzsment keretrendszerek kapcsolódnak egymáshoz. A TOGAF nemzetközi vállalati architektúra fejlesztési módszertanban összekapcsolódnak az üzemeletetés menedzsment-, projekt-program portfólió menedzsment és a szakma specifikus keret módszertanok. A vállalatok napi működését alapvetően az üzleti tervezés és az üzemeltetés menedzsment garantálja. Az üzleti tervezés azonban – ideális esetben egy professzionális üzleti stratégiából levezetetten – változási igényeket is támaszt, amelyek a vállalati architektúrán tervezhetők, a változások megvalósítása pedig projektmenedzsmenttel biztosítható. A tényleges megoldások így ennek a két módszertani keretrendszernek a közös, integrált alkalmazásával biztosíthatók. Kihívást jelent a stratégia-, a motiváció- és a felkészültség hiánya. Összefoglalva megállapítható volt, hogy a Műhely résztvevői a szervezetfejlesztés modern összetevőit és azok felhasználási módjait megismerték és illeszteni tudták a napi gyakorlatukhoz. A közös beszélgetés, gondolkozás elősegítette, hogy a résztvevők ösztönzést kapjanak az architektúra menedzsment módszertanának felhasználásra projektmenedzseri munkájuk eredményességének növelésében. A PM Műhely résztvevői a jövőbeli témajavaslatok keresése során, Prónay Gábor ajánlatára elfogadták Kovács Attila javaslatát a következő, 2018. április 19-én megrendezésre kerülő 37. PM Műhely témájának. Ez a Műhely a projektek beszerzések kritikus kérdéseit és azok megoldási lehetőségeit vizsgálja, keresve a hatékony, sikeres megoldásokat. A Műhely beszélgetés bevezető blogját, a téma felvezetőjét Kovács Attila készíti. A blog várhatóan 2018. februárr közepétől lesz olvasható a http://blog.mfor.hu/projekt oldalon. A Műhely következő, őszre tervezett időpontjai: 2018. szeptember 20 (38), november 15 (39). FELHÍVÁS2 !!!!! A 21. PM Fórum részvételre, a hazai projektmenedzsment szakma szervezeteinek éves rendezvényére, 2018. április 5-én kerül sor Budapesten. A Fórum az elmúlt évekhez hasonlóan foglalkozik • az államigazgatás projektmenedzsment gyakorlattal, ahol a stratégiai jelentőségű, országos projektek kerülnek elemzésre. A szekcióban országos nagy projektek felelős vezetőinek megszólalása várható. • innováció- és startup menedzsmenttel, ahol szekció a startup- és nagyvállalati innovációs projektek menedzsment kérdéseivel foglakozik. A szekció szakmai témáival, hazai- és nemzetközi gyakorlat bemutatásával elő kívánja segíteni az ipari-egyetemi innovációs együttműködéseket. • a projektek döntési megoldásaival (előkészítés, csoport döntés, kockázatok), ahol az elemző szekció, a projektben meghatározó döntések legfontosabb elemeit vizsgálja, javaslatokat adva a projekt sikerét elősegítő hatékonyság javításra. • a projektmenedzsment legújabb trendjeivel, ahol a bemutató szekció a nemzetközi gyakorlatban megtalálható erőteljes hangsúlyt kapó megoldásokat (green PM, virtuális PM, komplex PM, demográfiai változások, digitalizáció) elemzi a hazai tapasztalatok tükrében. • projektmenedzsmentet érintő HR gyakorlattal, ahol a szekció a PM-hez szükséges kompetenciákat vizsgálja hangsúlyt fektetve a generáció változások hatásaira. Az előadás tartásra történő részletes felhívás a www.hte.hu/projekt2018 oldalon (korábbi Fórumok programjai és kiadványai:www.hte.hu/web/projekt2016, www.hte.hu/web/projekt2017). Részvételi jelentkezés határideje : 2018. március 30.
  4. 4. Prónay G 36 Összefoglaló feljegyzés -Szervezeti változások menedzsmentje -2018január25 4 A 37. Projektmenedzsment Műhelybeszélgetést 2018. április 19-én csütörtökön, 16–18 óra között tartjuk a BME HIT Infoparkbeli tanácstermében. (1117. Bp. Magyar Tudósok körútja 2. I. ép. B. szárny, I. em.110.) Budapest, 2018.január 29. Dr. Prónay Gábor

×