Office 365 představení

P
Office 365
se představuje
Pro Futuro Consulting – Váš partner sluţby Office 365


PŘEDSTAVENÍ                PRO FUTURO
OFFICE 365                            JIŘÍ SNÍTIL
                     CONSULTING A.S.
                      FREYOVA 12/1
                              JIRI.SNITIL@PFC-GROUP.COM
                      PRAHA 9, 19 00
                                  725 424 643
                     WWW.PROFUTURO.CZ
Trendy ovlivňující způsob naší práce
 Zařízení                           Mobilita                        Cloud

  95%                             71%                          39%
               PRACOVNÍKŮ                        MALÝCH A STŘEDNĚ                   MALÝCH A STŘEDNĚ
                                            VELKÝCH FIREM                     VELKÝCH FIREM
  POUŢÍVÁ K PRÁCI ALESPOŇ JEDNO                VYŢADUJE TECHNOLOGII, KTERÁ              BUDE BĚHEM TŘÍ LET PLATIT
  VLASTNÍ ZAŘÍZENÍ.                      JEJICH ZAMĚSTNANCŮM UMOŢNÍ              ZA CLOUDOVÉ SLUŢBY.
                                PRACOVAT KDEKOLI A KDYKOLI.
 Zdroj: Forrester Research Inc., Welcome To The Multidevice,  Zdroj: Průzkum Edge Strategies provedený společností  Zdroj: Zpráva Edge Strategies sestavená společností
 Multiconnection World, leden 2011; základ: 3 900 online    Microsoft Corp., „SMB Business in the Cloud 2012“,   Microsoft Corp., „SMB Cloud Adoption Study 2011“
 dospělých v USA                        8. února 2012
Výzvy pro středně velké firmy

  Naši mobilní zaměstnanci potřebují přístup  Týmy musí mít moţnost spolupracovat
   nejen k e-mailu, a bez nutnosti VPN.       na stejných dokumentech.
  Přístup                                      Práce
  kdekoli musíme i na cestách.
    Pracovat                 Musíme mít jistotu, ţe vše fungujevna mobilních
                                          i týmu
                            zařízeních kaţdého zaměstnance.V některých případech chceme větší kontrolu   Pokud nastane problém, potřebujeme,
nad tím, jaké nástroje naši zaměstnanci mají.     aby jej někdo začal řešit.
  Jednoduché                                   Nejlepší
  IT zaměstnance od důleţitých projektů. IT
  Správa sloţité infrastruktury zdrţuje naše                  hodnota
                          Nyní si více neţ kdy dříve hlídáme náklady.
Představujeme řešení Office 365: Ideální volbu pro vaše podnikání

           Cloudové sluţby pro zvýšení produktivity hostované společností Microsoft
                                       Webové
 Známá sada Office  Firemní e-mail     Sdílení dokumentů
                                      konference
Řešení Office 365 přináší vaší firmě klíčové výhody    Přístup                     Práce
    kdekoli                     v týmu    Jednoduché                  Nejlepší
    IT                      hodnota
Přístup kdekoli          VAŠI
  VYSOCE
 ZABEZPEČENÝ

E-MAIL       LIDÉ
         KALENDÁŘE
SDÍLENÉ A ONLINE
DOKUMENTY
         SCHŮZKY
Přístup kdekoli          VAŠI
  VYSOCE
 ZABEZPEČENÝ

E-MAIL       LIDÉ
         KALENDÁŘE
SDÍLENÉ A ONLINE
DOKUMENTY
         SCHŮZKY
Přístup kdekoli          VAŠI
  VYSOCE
 ZABEZPEČENÝ

E-MAIL       LIDÉ
         KALENDÁŘE
SDÍLENÉ A ONLINE
DOKUMENTY
         SCHŮZKY
Přístup kdekoli          VAŠI
  VYSOCE
 ZABEZPEČENÝ

E-MAIL       LIDÉ
         KALENDÁŘE
SDÍLENÉ A ONLINE
DOKUMENTY
         SCHŮZKY
Práce v týmuSDÍLENÍ EFEKTIVNÍ
 NÁZORŮ    SCHŮZKY

ÚPRAVY     PODPORA
 DOKUMENTŮ    NA VÍCE
        PLATFORMÁCH
Práce v týmuSDÍLENÍ EFEKTIVNÍ
 NÁZORŮ    SCHŮZKY

ÚPRAVY     PODPORA
 DOKUMENTŮ    NA VÍCE
        PLATFORMÁCH
Práce v týmuSDÍLENÍ EFEKTIVNÍ
 NÁZORŮ    SCHŮZKY

ÚPRAVY     PODPORA
 DOKUMENTŮ    NA VÍCE
        PLATFORMÁCH
Práce v týmuSDÍLENÍ EFEKTIVNÍ
 NÁZORŮ    SCHŮZKY

ÚPRAVY     PODPORA
 DOKUMENTŮ    NA VÍCE
        PLATFORMÁCH
Jednoduché IT JEDNODUCHÁ   ZABEZPEČENÍ/
  SPRÁVA     SHODA VYSOKÁ     NEPŘETRŢITÉ
        MONITOROVÁNÍ
                „Zaměstnanci v oddělení IT mají nyní o 50 % času více
                – tento čas mohou věnovat novým iniciativám.“
DOSTUPNOST               - Sune T. Perlman, IT manaţer, Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s
Jednoduché IT JEDNODUCHÁ   ZABEZPEČENÍ/
  SPRÁVA     SHODA VYSOKÁ     NEPŘETRŢITÉ
        MONITOROVÁNÍ
                „Někteří naši zaměstnanci dostávali aţ 200
                nevyţádaných nebo zavirovaných e-mailů denně.“
DOSTUPNOST                         - Jan Najvárek, spolumajitel, ARTIN, s.r.o
Jednoduché IT JEDNODUCHÁ   ZABEZPEČENÍ/
  SPRÁVA     SHODA VYSOKÁ     NEPŘETRŢITÉ
        MONITOROVÁNÍ
                „Dosáhli jsme lepší kontinuity podnikání, a máme tak
                lepší a spolehlivější zákaznické sluţby.“
DOSTUPNOST                        - Paraic Nolan, finanční ředitel, Big Red Book
Jednoduché IT JEDNODUCHÁ   ZABEZPEČENÍ/
  SPRÁVA     SHODA


                „… s řešením Office 365 jsou díky profesionálům ze
 VYSOKÁ     NEPŘETRŢITÉ
        MONITOROVÁNÍ
                společnosti Microsoft a široké komunitě Office 365
                problémy velmi rychle vyřešeny.“
DOSTUPNOST                 - Doug Green, prodejní inţenýr a marketingový manaţer, PSI Solutions
Nejlepší hodnota


MINIMÁLNÍ     SNADNO
 POČÁTEČNÍ
        ŠKÁLOVATELNÉ
 NÁKLADY


 LICENCE     VŢDY     „Namísto vysoké počáteční investice máme menší
  VÁZANÉ            předvídatelné měsíční náklady.“
 NA UŢIVATELE  AKTUÁLNÍ         - Byron Nutley, viceprezident podnikových operací, Zyvex Technologies
Nejlepší hodnota


MINIMÁLNÍ     SNADNO
 POČÁTEČNÍ
        ŠKÁLOVATELNÉ
 NÁKLADY


 LICENCE     VŢDY
                „Úspornost řešení Microsoft Office 365 je pro nás
                velkou výhodou. Můţeme podle potřeby přidávat
  VÁZANÉ            nebo odebírat licence a poštovní schránky, a naše
 NA UŢIVATELE  AKTUÁLNÍ    firma je tak flexibilnější.“
                         - Tom Eytcheson, prezident, Dynamic Information Solutions
Nejlepší hodnota


MINIMÁLNÍ     SNADNO
 POČÁTEČNÍ
        ŠKÁLOVATELNÉ
 NÁKLADY


 LICENCE     VŢDY
                „Uţ nemusíme vyhrazovat prostředky na pořízení
                nových licencí nebo upgradů. „To je velká úspora,
  VÁZANÉ           která zároveň pomáhá udrţet jednotnost v rámci
 NA UŢIVATELE  AKTUÁLNÍ    organizace.“
                                - Kristian Wachtell, kardiolog, SKARF
Nejlepší hodnota


MINIMÁLNÍ     SNADNO
 POČÁTEČNÍ
        ŠKÁLOVATELNÉ
 NÁKLADY


 LICENCE     VŢDY     „Nemusíme se bát, ţe bychom kvůli nákladům
                nemohli zaměstnancům poskytnout nejnovější
  VÁZANÉ
 NA UŢIVATELE  AKTUÁLNÍ    moţnosti.“
                     - Travis Morrison, hlavní administrátor systémů, New Belgium Brewing
Ukázka
Představení Office 365 (ČJ) http://youtu.be/jjWpTSj7HRg
Sluţba Office 365 je ideální volbou pro malé a střední firmy                            „Office 365 je
      „Je to opravdu     „Moje první
                             jasná volba pro
      výhodné řešení,    zkušenost se
                             malé a střední
      které službu Google  sluţbou Office 365
                             firmy... Sluţba Office
      Apps strčí do     ve mě zanechala
                             365 si na sebe sama
      kapsy.“        velký dojem…“
                             vydělá.“
Office 365 je flexibilní řešení pro různé typy zaměstnanců
 PRACOVNÍCI
          PRACOVNÍCI NA
                   SEZÓNNÍ     PRACOVNÍCI
          VÝROBNÍCH/
S INFORMACEMI    PRODEJNÍCH    PRACOVNÍCI     PŘIPOJENÍ
           PLOCHÁCH              VZDÁLENĚ
Kaţdá firma je jedinečná; vyberte si plán, který vyhovuje vašim potřebám

              PLÁNY PRO FIRMY                                    PLÁNY PRO PRACOVNÍKY NA
                                                        VÝROBNÍCH/PRODEJNÍCH PLOCHÁCH
                  Plán E1      Plán E2      Plán E3      Plán E4                            Plán K1         Plán K2
                   180 Kč na     320 Kč na     480 Kč na     530 Kč na
                 uživatele/měsíc  uživatele/měsíc  uživatele/měsíc  uživatele/měsíc                          90 Kč na       180 Kč na
                                                                           uživatele/měsíc    uživatele/měsíc
E-mail, kalendář, antivirový
program a ochrana proti
nevyţádané poště, osobní archiv                                        Exchange Online Kiosk
                                                        Na základě cen pro USA
                                                        *Pro hlasové služby je momentálně vyžadován server v místě zákazníka.
Weby pro spolupráci
                                                        SharePoint Online Kiosk
Videokonference

Zasílání rychlých zpráv a stav                                         Office Web Apps

Office Web Apps*

Aplikace sady Office pro stolní
počítače (jako předplatné)

Hlasová schránka a pokročilé
moţnosti archivace

Pracovní postup a BI                                           Pro hlasové služby je momentálně vyžadován server v místě zákazníka.
(sluţby Access/Visio/Excel)                                        Plán E1 zahrnuje přístup ke službě Office Web Apps pouze ke čtení.
                                                     Ceny na evropských trzích.
Hlasové sluţby*
                                                     Ceny se mohou měnit podle kurzu Kč vůči €
                                                     *Pro hlasové služby je momentálně vyžadován server Lync Server v místě zákazníka.
Rádi vám pomůţeme pochopit další kroky a připravit se na ně

     POCHOPIT            OBJEVIT
    Funkce a postup
                   Migrace

                   Integrace obchodního
    Zabezpečení dat a shoda    systému


    Podpora            Pracovní postupy


    Řízení            Řešení pro partnery
1 de 27

Recomendados

Par IT Postrehu FIT CVUT 27.1.2010Par IT Postrehu FIT CVUT 27.1.2010
Par IT Postrehu FIT CVUT 27.1.2010milansames
365 visualizações34 slides
ASSIST Software Services ASSIST Software Services
ASSIST Software Services Marta Havránková
109 visualizações8 slides
Asas pembentukan slaasAsas pembentukan slaas
Asas pembentukan slaasRobishah Din
832 visualizações49 slides
Bentuk pantunBentuk pantun
Bentuk pantunRobishah Din
3.7K visualizações3 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Office 365 představení

Citrix StoryCitrix Story
Citrix StoryMarketingArrowECS_CZ
58 visualizações2 slides
Caleum firemni profilCaleum firemni profil
Caleum firemni profilJosef Ladra
304 visualizações11 slides
TouchpediaTouchpedia
TouchpediaNess Technologies
350 visualizações10 slides
Komunikace na dalkuKomunikace na dalku
Komunikace na dalkuAV MEDIA, a.s.
617 visualizações8 slides

Similar a Office 365 představení(20)

Citrix StoryCitrix Story
Citrix Story
MarketingArrowECS_CZ58 visualizações
Caleum firemni profilCaleum firemni profil
Caleum firemni profil
Josef Ladra304 visualizações
Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdfDigitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf
Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf
IvanaPavelkov1122 visualizações
TouchpediaTouchpedia
Touchpedia
Ness Technologies350 visualizações
Komunikace na dalkuKomunikace na dalku
Komunikace na dalku
AV MEDIA, a.s.617 visualizações
CReativeMagesCReativeMages
CReativeMages
CReativeMages221 visualizações
New Focus - co dělámeNew Focus - co děláme
New Focus - co děláme
Martin Humpolec534 visualizações
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LRMS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LR
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LR
Jaromir Sponar321 visualizações
Citrix Product BrochureCitrix Product Brochure
Citrix Product Brochure
MarketingArrowECS_CZ76 visualizações
E docat by onlio onepager_new_2012E docat by onlio onepager_new_2012
E docat by onlio onepager_new_2012
Onlio212 visualizações
BrandBook společnosti AspectWorksBrandBook společnosti AspectWorks
BrandBook společnosti AspectWorks
BrandBakers3.3K visualizações
OldanyGroupOldanyGroup
OldanyGroup
Jaroslav Prodelal234 visualizações
Moderní technologie v kancelářích Ernst & YoungModerní technologie v kancelářích Ernst & Young
Moderní technologie v kancelářích Ernst & Young
AV MEDIA, a.s.424 visualizações
Konference Partsip prezentace MachKonference Partsip prezentace Mach
Konference Partsip prezentace Mach
PARTSIP: Partnerská síť informačních profesionálů391 visualizações
Příručka Aimtečáka 1.01Příručka Aimtečáka 1.01
Příručka Aimtečáka 1.01
Sabina Follprechtová656 visualizações
Příležitosti "mraku" pro firmyPříležitosti "mraku" pro firmy
Příležitosti "mraku" pro firmy
BizEasier290 visualizações

Office 365 představení

 • 2. Pro Futuro Consulting – Váš partner sluţby Office 365 PŘEDSTAVENÍ PRO FUTURO OFFICE 365 JIŘÍ SNÍTIL CONSULTING A.S. FREYOVA 12/1 JIRI.SNITIL@PFC-GROUP.COM PRAHA 9, 19 00 725 424 643 WWW.PROFUTURO.CZ
 • 3. Trendy ovlivňující způsob naší práce Zařízení Mobilita Cloud 95% 71% 39% PRACOVNÍKŮ MALÝCH A STŘEDNĚ MALÝCH A STŘEDNĚ VELKÝCH FIREM VELKÝCH FIREM POUŢÍVÁ K PRÁCI ALESPOŇ JEDNO VYŢADUJE TECHNOLOGII, KTERÁ BUDE BĚHEM TŘÍ LET PLATIT VLASTNÍ ZAŘÍZENÍ. JEJICH ZAMĚSTNANCŮM UMOŢNÍ ZA CLOUDOVÉ SLUŢBY. PRACOVAT KDEKOLI A KDYKOLI. Zdroj: Forrester Research Inc., Welcome To The Multidevice, Zdroj: Průzkum Edge Strategies provedený společností Zdroj: Zpráva Edge Strategies sestavená společností Multiconnection World, leden 2011; základ: 3 900 online Microsoft Corp., „SMB Business in the Cloud 2012“, Microsoft Corp., „SMB Cloud Adoption Study 2011“ dospělých v USA 8. února 2012
 • 4. Výzvy pro středně velké firmy Naši mobilní zaměstnanci potřebují přístup Týmy musí mít moţnost spolupracovat nejen k e-mailu, a bez nutnosti VPN. na stejných dokumentech. Přístup Práce kdekoli musíme i na cestách. Pracovat Musíme mít jistotu, ţe vše fungujevna mobilních i týmu zařízeních kaţdého zaměstnance. V některých případech chceme větší kontrolu Pokud nastane problém, potřebujeme, nad tím, jaké nástroje naši zaměstnanci mají. aby jej někdo začal řešit. Jednoduché Nejlepší IT zaměstnance od důleţitých projektů. IT Správa sloţité infrastruktury zdrţuje naše hodnota Nyní si více neţ kdy dříve hlídáme náklady.
 • 5. Představujeme řešení Office 365: Ideální volbu pro vaše podnikání Cloudové sluţby pro zvýšení produktivity hostované společností Microsoft Webové Známá sada Office Firemní e-mail Sdílení dokumentů konference
 • 6. Řešení Office 365 přináší vaší firmě klíčové výhody Přístup Práce kdekoli v týmu Jednoduché Nejlepší IT hodnota
 • 7. Přístup kdekoli VAŠI VYSOCE ZABEZPEČENÝ E-MAIL LIDÉ KALENDÁŘE SDÍLENÉ A ONLINE DOKUMENTY SCHŮZKY
 • 8. Přístup kdekoli VAŠI VYSOCE ZABEZPEČENÝ E-MAIL LIDÉ KALENDÁŘE SDÍLENÉ A ONLINE DOKUMENTY SCHŮZKY
 • 9. Přístup kdekoli VAŠI VYSOCE ZABEZPEČENÝ E-MAIL LIDÉ KALENDÁŘE SDÍLENÉ A ONLINE DOKUMENTY SCHŮZKY
 • 10. Přístup kdekoli VAŠI VYSOCE ZABEZPEČENÝ E-MAIL LIDÉ KALENDÁŘE SDÍLENÉ A ONLINE DOKUMENTY SCHŮZKY
 • 11. Práce v týmu SDÍLENÍ EFEKTIVNÍ NÁZORŮ SCHŮZKY ÚPRAVY PODPORA DOKUMENTŮ NA VÍCE PLATFORMÁCH
 • 12. Práce v týmu SDÍLENÍ EFEKTIVNÍ NÁZORŮ SCHŮZKY ÚPRAVY PODPORA DOKUMENTŮ NA VÍCE PLATFORMÁCH
 • 13. Práce v týmu SDÍLENÍ EFEKTIVNÍ NÁZORŮ SCHŮZKY ÚPRAVY PODPORA DOKUMENTŮ NA VÍCE PLATFORMÁCH
 • 14. Práce v týmu SDÍLENÍ EFEKTIVNÍ NÁZORŮ SCHŮZKY ÚPRAVY PODPORA DOKUMENTŮ NA VÍCE PLATFORMÁCH
 • 15. Jednoduché IT JEDNODUCHÁ ZABEZPEČENÍ/ SPRÁVA SHODA VYSOKÁ NEPŘETRŢITÉ MONITOROVÁNÍ „Zaměstnanci v oddělení IT mají nyní o 50 % času více – tento čas mohou věnovat novým iniciativám.“ DOSTUPNOST - Sune T. Perlman, IT manaţer, Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s
 • 16. Jednoduché IT JEDNODUCHÁ ZABEZPEČENÍ/ SPRÁVA SHODA VYSOKÁ NEPŘETRŢITÉ MONITOROVÁNÍ „Někteří naši zaměstnanci dostávali aţ 200 nevyţádaných nebo zavirovaných e-mailů denně.“ DOSTUPNOST - Jan Najvárek, spolumajitel, ARTIN, s.r.o
 • 17. Jednoduché IT JEDNODUCHÁ ZABEZPEČENÍ/ SPRÁVA SHODA VYSOKÁ NEPŘETRŢITÉ MONITOROVÁNÍ „Dosáhli jsme lepší kontinuity podnikání, a máme tak lepší a spolehlivější zákaznické sluţby.“ DOSTUPNOST - Paraic Nolan, finanční ředitel, Big Red Book
 • 18. Jednoduché IT JEDNODUCHÁ ZABEZPEČENÍ/ SPRÁVA SHODA „… s řešením Office 365 jsou díky profesionálům ze VYSOKÁ NEPŘETRŢITÉ MONITOROVÁNÍ společnosti Microsoft a široké komunitě Office 365 problémy velmi rychle vyřešeny.“ DOSTUPNOST - Doug Green, prodejní inţenýr a marketingový manaţer, PSI Solutions
 • 19. Nejlepší hodnota MINIMÁLNÍ SNADNO POČÁTEČNÍ ŠKÁLOVATELNÉ NÁKLADY LICENCE VŢDY „Namísto vysoké počáteční investice máme menší VÁZANÉ předvídatelné měsíční náklady.“ NA UŢIVATELE AKTUÁLNÍ - Byron Nutley, viceprezident podnikových operací, Zyvex Technologies
 • 20. Nejlepší hodnota MINIMÁLNÍ SNADNO POČÁTEČNÍ ŠKÁLOVATELNÉ NÁKLADY LICENCE VŢDY „Úspornost řešení Microsoft Office 365 je pro nás velkou výhodou. Můţeme podle potřeby přidávat VÁZANÉ nebo odebírat licence a poštovní schránky, a naše NA UŢIVATELE AKTUÁLNÍ firma je tak flexibilnější.“ - Tom Eytcheson, prezident, Dynamic Information Solutions
 • 21. Nejlepší hodnota MINIMÁLNÍ SNADNO POČÁTEČNÍ ŠKÁLOVATELNÉ NÁKLADY LICENCE VŢDY „Uţ nemusíme vyhrazovat prostředky na pořízení nových licencí nebo upgradů. „To je velká úspora, VÁZANÉ která zároveň pomáhá udrţet jednotnost v rámci NA UŢIVATELE AKTUÁLNÍ organizace.“ - Kristian Wachtell, kardiolog, SKARF
 • 22. Nejlepší hodnota MINIMÁLNÍ SNADNO POČÁTEČNÍ ŠKÁLOVATELNÉ NÁKLADY LICENCE VŢDY „Nemusíme se bát, ţe bychom kvůli nákladům nemohli zaměstnancům poskytnout nejnovější VÁZANÉ NA UŢIVATELE AKTUÁLNÍ moţnosti.“ - Travis Morrison, hlavní administrátor systémů, New Belgium Brewing
 • 23. Ukázka Představení Office 365 (ČJ) http://youtu.be/jjWpTSj7HRg
 • 24. Sluţba Office 365 je ideální volbou pro malé a střední firmy „Office 365 je „Je to opravdu „Moje první jasná volba pro výhodné řešení, zkušenost se malé a střední které službu Google sluţbou Office 365 firmy... Sluţba Office Apps strčí do ve mě zanechala 365 si na sebe sama kapsy.“ velký dojem…“ vydělá.“
 • 25. Office 365 je flexibilní řešení pro různé typy zaměstnanců PRACOVNÍCI PRACOVNÍCI NA SEZÓNNÍ PRACOVNÍCI VÝROBNÍCH/ S INFORMACEMI PRODEJNÍCH PRACOVNÍCI PŘIPOJENÍ PLOCHÁCH VZDÁLENĚ
 • 26. Kaţdá firma je jedinečná; vyberte si plán, který vyhovuje vašim potřebám PLÁNY PRO FIRMY PLÁNY PRO PRACOVNÍKY NA VÝROBNÍCH/PRODEJNÍCH PLOCHÁCH Plán E1 Plán E2 Plán E3 Plán E4 Plán K1 Plán K2 180 Kč na 320 Kč na 480 Kč na 530 Kč na uživatele/měsíc uživatele/měsíc uživatele/měsíc uživatele/měsíc 90 Kč na 180 Kč na uživatele/měsíc uživatele/měsíc E-mail, kalendář, antivirový program a ochrana proti nevyţádané poště, osobní archiv Exchange Online Kiosk Na základě cen pro USA *Pro hlasové služby je momentálně vyžadován server v místě zákazníka. Weby pro spolupráci SharePoint Online Kiosk Videokonference Zasílání rychlých zpráv a stav Office Web Apps Office Web Apps* Aplikace sady Office pro stolní počítače (jako předplatné) Hlasová schránka a pokročilé moţnosti archivace Pracovní postup a BI Pro hlasové služby je momentálně vyžadován server v místě zákazníka. (sluţby Access/Visio/Excel) Plán E1 zahrnuje přístup ke službě Office Web Apps pouze ke čtení. Ceny na evropských trzích. Hlasové sluţby* Ceny se mohou měnit podle kurzu Kč vůči € *Pro hlasové služby je momentálně vyžadován server Lync Server v místě zákazníka.
 • 27. Rádi vám pomůţeme pochopit další kroky a připravit se na ně POCHOPIT OBJEVIT  Funkce a postup  Migrace Integrace obchodního  Zabezpečení dat a shoda  systému  Podpora  Pracovní postupy  Řízení  Řešení pro partnery

Notas do Editor

 1. Účel snímku: Tímto snímkem uvítejte své hosty a určete jejich očekávání z prezentace. Cílem prezentace je vytvořit vztah s vašimi novými nebo stávajícími zákazníky, informovat je o cloudu a představit jim službu Office 365.Účel prezentace: Vytvořit vztah s vašimi novými nebo stávajícími zákazníky a představit jim službu Office 365. Jako předvádějící máte následující cíle:Představit se a ukázat hodnotu, kterou můžete zákazníkovi přinést.Zdůraznit hlediska řešení.Ukázat, že o službě Office 365 dokážete profesionálně hovořit.Rozšířit konverzaci (je-li to vhodné) na případné aktuální investice účastníků do produktů a služeb společnosti Microsoft.Jak tento snímek představit: Pomocí níže uvedeného obsahu vysvětlete, co mohou účastníci od prezentace očekávat.Co si mohou zákazníci z této prezentace odnést?Dozví se o funkcích a výhodách služby Office 365 a cloudu.Získají okamžité reakce na otázky a obavy související s přechodem na službu Office 365 nebo cloud.Promluví si s někým, kdo rozumí informačním technologiím a specifickým obchodním potřebám.Získají rady pro další postup a kroky.
 2. Představení partnera: Než se do této prezentace pustíme, rádi bychom vám krátce řekli, kdo jsme, co děláme a tak dále.Výhody setkání s partnerem:Osobní setkání se skutečným člověkem spojeným se společností Microsoft.Diskuse o řešeních pro jedinečné IT a obchodní potřeby konkrétního zákazníka.Komentáře a reakce na obavy o stávajících investicích zákazníka do produktů společnosti Microsoft.Ukažte, že se chcete dozvědět více o jejich firmě a profesionálně s nimi probrat různá řešení.
 3. Účel snímku: Navázat spojení s účastníky.Jak tento snímek představit: Vysvětlete statistiky trhu.Zdroj pro cloud:Studie společnosti Microsoft na téma přijetí cloudu malými a středními firmami (Microsoft SMB Cloud Adoption study), březen 2011http://www.microsoft.com/presspass/emea/presscentre/pressreleases/MSSMBCloudAdoption.mspxV rámci průzkumu bylo osloveno 3 258 malých a středních firem, které zaměstnávají až 250 pracovníků v 16 zemích po celém světě, a které se podělily o své názory na cloud computing a svůj přístup k němu.  Úvod:Promluvili jsme si s mnoha firmami velikostí podobné té vaší, abychom pochopili vaši situaci, problémy a obavy související s infrastrukturou IT. Dozvěděli jsme se, že jednotlivé středně velké firmy se v mnohém liší a mají své specifické problémy. Malé firmy vkládají počáteční investice do IT a velké společnosti s tisíci zaměstnanci mohou při implementaci IT řešení využít množstevních slev. Možná přemýšlíte takto:Musíte být rychlejší a lepší než konkurence.Musíte být flexibilní a rychle reagovat na zákazníky i změny na trhu.Máte velké klienty a nestojíte o křehké systémy a výpadky, které mohou negativně ovlivnit to, jak vás zákazníci vnímají.Chcete používat nejnovější technologii, díky které budou vaši zaměstnanci pracovat chytřeji.
 4. Účel snímku: Ukázat, že rozumíte problémům a obavám firem a tomu, proč mohou zákazníci s přechodem na cloud otálet.Jak tento snímek představit: S každým kliknutím se ve všech čtyřech polích zobrazí odrážky. Přečtěte je nahlas. Poté pohovořte o problémech uvedených níže. Poté klikněte ještě jednou a zobrazte sloupeček s hodnotou, kterou jednotlivá pole přinášejí, a pomocí bodů níže shrňte výhody. Přístup kdekoli – výzvy:Velké procento zaměstnanců tráví dnes alespoň část dne mimo kancelář. Omezený přístup k dokumentům, e-mailu a kalendářům má vliv na jejich produktivitu a úroveň služeb, které poskytují zákazníkům. Mobilní zaměstnanci potřebují přístup nejen k e-mailu, a to bez použití VPN.Firmy bojují s konkurencí a zároveň musí hledat nové projekty a získávat zákazníky. Na trhu plném konkurence je nutné, aby měli zaměstnanci informace a odpovědi na dosah.Firmy potřebují lepší a rychlejší způsob, jak svou práci prezentovat zákazníkům.Přístup kdekoli – výhody:Přístup kdekoli je důležitý, protože chcete uživatelům zajistit přístup k e-mailu a obsahu, i když jsou na cestách nebo mimo kancelář.Chcete-li získat nového zákazníka, potřebujete mít po ruce nástroje, kterými rozptýlíte jeho obavy. K tomu také potřebujete efektivní způsob prezentace produktů a provedení zákazníkům.Určitě také chcete vytvořit komunitu, kde zaměstnanci každý den nepracují v jedné kanceláři.Práce v týmu – výzvy:Stejné aplikace pro všechny zaměstnance znamenají, že všichni aplikaci nebo rozhraní používají stejně. Zaměstnanci pracující z domu a zaměstnanci v kanceláři mohou mít problémy s komunikací a spoluprací, pokud nemají přístup ke stejným řešením.Ztracený čas nebo útržkovité používání samostatných řešení pro e-mail, spolupráci, zasílání rychlých zpráv nebo zabezpečení komunikace mají vliv na práci v týmu a časový rámec poskytování služeb. Nedostatečné možnosti zasílání zpráv a spolupráce ovlivňují schopnost členů týmů společně pracovat na dokumentech a plánech.Práce v týmu – výhody:Chcete minimalizovat obavy související se spoluprací zaměstnanců a poskytnout pracovníkům z domova i v kanceláři stejný software.Jednotné řešení pro komunikaci zvyšuje produktivitu, protože umožňuje snadnější spolupráci více uživatelů.Jednoduché IT – výzvy:Mnoho společností využívá obsáhlé IT a mají pocit, že jsou svázány se svými servery a nemohou tak IT zaměřit na strategičtější činnosti.Pak tu máme také obavy ze zabezpečení a spolehlivosti. Firmy se bojí nevyžádané pošty a virů – zvláště, pokud by to mělo dopad na zákazníky.Další starosti s IT způsobují potíže s integrací a funkcemi a nesnadné používání.I nově nasazené řešení vyžaduje čas k zaškolení zaměstnanců, který pracovníci IT ani koncový uživatel nemají.Jednoduché IT – výhody:Chcete zjednodušit infrastrukturu IT.Chcete, aby telefonická podpora pro IT byla k dispozici vždy, když ji potřebujete.Chcete mít kontrolu nad přístupem k citlivým dokumentům.Chcete, aby všechny služby spolu od začátku spolupracovaly a vy mohli trávit méně času integrací řešení a více času prací na důležitějších projektech.Potřebujete vědět, že jsou vaše data v bezpečí a vaše systémy vás nezklamou.V problémových situacích, například v případě výpadku elektrické energie nebo přírodní katastrofy, potřebujete plán pro kontinuitu práce.Nejlepší hodnota – výzvy: Je těžké udržet si přehled o nákladech na licence a při jejich výměně často dochází k nedorozuměním. Dalším problémem jsou vysoké kapitálové náklady, které na společnosti čekají při upgradu nebo výměně serveru. Společnosti nechtějí ztrácet čas instalací a platit za upgrady a řešení potíží.Stále více firem musí dnes fungovat s menším rozpočtem a menším počtem zaměstnanců v IT.A co se vším tím hardwarem a softwarem, co společnosti již vlastní? Firmy se často bojí, že přijdou o prostředky, které již do aktuální infrastruktury investovaly. A nakonec platí, že i když by mnoho společností rádo využívalo další funkce a výhody nových řešení, nechtějí za ně utrácet peníze.Nejlepší hodnota – výhody:Každá koruna dobrá. Chcete mít jistotu, že investujete do technologií, které mají nejnižší celkové náklady na vlastnictví, ale zároveň nejvyšší návratnost v produktivitě koncového uživatele.Chcete každý měsíc platit předvídatelné částky a snadno zvětšit nebo zmenšit rozsah využívaných služeb.Chcete jednodušší licence. Nechcete, aby se aktualizace a nová nasazení staly prací na plný úvazek, ale přesto chcete využívat nejnovější technologie.
 5. Účel snímku: Vysvětlit, co služba Office 365 na nejvyšší úrovni představuje. Pamatujte, že pokud většina lidí slyší „Office 365“, vnímá pouze slovo „Office“ a představí si „Word, PowerPoint, Excel“. Pod pojmem „cloud“ si představí pouze „webové aplikace“, což v jejich pojetí je pouze verze sady Office v prohlížeči, něco jako Google Apps. Je proto důležité se právě těmto 2 bodům věnovat důkladně a dostatečně dlouho.Jak tento snímek představit: Přejděte z předchozího snímku touto větou: „Když pomyslím na všechny výzvy, kterým tyto firmy čelí, jsme rádi, že existuje řešení, které pro ně bude mít smysl.“Přehled:Office 365 je služba pro zvýšení produktivity využívající cloud hostovaná společností Microsoft.Office 365 zahrnuje nejnovější verzi známých aplikací sady Office (Word, PowerPoint, Excel, Outlook), které můžete používat v počítači i notebooku. Office 365 nabízí firemní e-mail a kalendář, integrovanou ochranu před viry a nevyžádanou poštou, možnost sdílení dokumentů, funkce pro prezentace, zasílání rychlých zpráv a audiovizuální konference.(Pokud si myslíte, že zákazníci znají názvy produktů, zmiňte je.) Všechny tyto služby fungují na základě našich řešení podnikové třídy – Exchange Online pro e-mail, SharePoint Online pro sdílení dokumentů a podnikové procesy, Lync Online pro rychlé zprávy, přehled o stavu a konference.Všechny tyto služby jsou integrované, aby bez problémů spolupracovaly. Vy tak můžete odeslat zprávu nebo naplánovat online schůzku v aplikaci Outlook či jakékoli jiné aplikaci sady Office. Všechny tyto služby jsou navíc podporovány a zajištěny stejnou smlouvou o úrovni služeb (na rozdíl od Googlu, který v rámci SLA nepodporuje funkci Google Hangout).Toto řešení perfektně pracuje se sadou Office, kterou znáte a používáte. Vaši zaměstnanci se nemusí učit zacházet s novým nástrojem ani po vás nebudou chtít další zaškolení.Služba Office 365 je jedinečná tím, že byla navržena pro bezproblémovou práci online i offline:Řekněme, že pracujete na návrhu a potřebujete komentáře svých partnerů nebo zákazníků. Začnete na návrhu pracovat na svém počítači a poté jej s partnery nebo zákazníky bezpečně nasdílíte [pomocí služby SharePoint Online] a počkáte si na jejich komentáře. Partneři či zákazníci mají k dokumentům přístup a mohou na nich s vámi spolupracovat online namísto zasílání různých verzí tam a zpět e-mailem. Pokud jste offline, například v letadle, můžete na dokumentech dále pracovat i bez připojení k internetu [pomocí aplikace SharePoint Workspace]. Služba Office 365 vás automaticky vyzve k nahrání dokumentu, jakmile budete opět připojeni.Další výhodou tohoto scénáře je, že pokud nějaký dokument sdílíte pomocí služby Office 365, máte k němu přístup [prostřednictvím Office Web Apps] odkudkoli pomocí nejčastěji používaných prohlížečů (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome). Pokud v prohlížeči otevřete nebo upravíte soubor, můžete si být jisti, že formát, se kterým jste se hodiny trápili, bude perfektně zachován. Toto služba Google Apps zajistit nedokáže.Další jedinečnou charakteristikou řešení Office 365 je, že se jedná o služby podnikové třídy přinášející spolehlivost a zabezpečení, které očekáváte.Nenarušujeme vaše požadavky na ochranu osobních údajů a zachování důvěrnosti použitím automatické technologie vyhledávání k procházení vašich e-mailů za účelem cílené inzerce stejně, jako to dělá Google.Další a volitelné informace k jednotlivým komponentám:Známá sada Office – Office Professional PlusBezproblémové připojení a funkčnost pomocí cloudových služeb – pro nejlepší pracovní výsledky na počítači PC a Mac, v telefonu i v prohlížeči (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome).Přední nástroj na zvýšení produktivity je nyní jednoduše připojen a dodáván cloudovými službami.Nabídka flexibilního řešení s platbami za využité služby a licencemi vázanými na uživateleKompletní prostředí, které znáte ze sady Office, s integrací služeb v řešení Office 365 Zjednodušené uživatelské nastavení pro předkonfigurování služebVždy nejnovější verze aplikací Office, včetně služby Office Web AppsPodpora formátu ODF: Zobrazování a úpravy dokumentů ve formátu ODF ve službě Office Web AppsPodpora nových prohlížečů: Používejte služby Office Web Apps s prohlížeči Chrome a IE9 v nativním režimu Firemní e-mail – Exchange OnlineE-mail, kalendář a kontakty v cloudu s neustále aktuální ochranou před viry a nevyžádanou poštou.25GB schránkaOutlook a Outlook Web AccessŠpičkový antivirový a antispamový program (Forefront)Sdílené kalendáře, kontakty a úkolyMobilní e-mail pro většinu mobilních zařízení včetně zařízení BlackBerry, iPhone, Nokia a Windows PhoneArchivace e-mailů a funkce pro shoduVysoce kvalitní náhledy dokumentů sady Office v přílohách s integrací služeb Outlook Web App a Office Web AppsSdílení dokumentů – SharePoint Online Synchronizace kolegů, partnerů a zákazníků a aktualizace dokumentů díky týmovému webu služby SharePoint Online. Centrální online úložiště a správa obsahu: Rychlejší a jednodušší přístup k obsahu, snadnější sdílení souborů se zákazníkyVyhledávání osob (SharePoint Online): Rychlejší přístup k interním specialistům Nahrávání, zobrazování, sdílení a úprava důležitých dokumentů, nápadů a stavů s kolegy téměř odkudkoliSynchronizace týmů a řízení důležitých projektůNahrávání dokumentů na týmový web několika jednoduchými krokySnadné vyhledávání důležitých dokumentů a osobVždy aktuální podnikové informace a novinky Udělte přístup na týmové weby a nastavte oprávnění10 GB na klienta + 500 MB na uživatele Externí sdílení a spolupráce pomocí podpory Windows LiveID pro SharePoint Partner AccessPřidání služby SharePoint Online k podnikovému připojení prostřednictvím koncového bodu WCFŠkálovatelnost webu až pro 100 000 uživatelůMožnost připojení k seznamům a knihovnám dokumentů díky aktualizaci Windows Phone 7.5 „Mango“ Webové konference – Lync OnlineZasílání rychlých zpráv, stav a online schůzky v cloudu s audiovizuálními konferencemi a sdílením obrazovek. Zasílání rychlých zpráv a stav – rychlá sdělení nebo kontrola dostupnosti uživatele.Audiovizuální hovory mezi počítači – pozvěte kolegy, zákazníky a partnery k prezentacím a virtuálním schůzkám ve službě Lync Online, které zahrnují audiovizuální a webové konference z počítačů. Komunikujte jediným kliknutím z aplikací Outlook a SharePoint a ostatních aplikací služby Office Online schůzky s audiovizuálními konferencemi a sdílením obrazovek – jednoduché sdílení online schůzek několika kliknutímiVytvořte schůzku jediným kliknutím a připojte se k ní z aplikace Outlook – externí uživatelé se mohou zúčastnit také prostřednictvím webového prohlížeče a zobrazit si obsah schůzkyIntegrace kalendáře s aplikacemi Outlook a ExchangeKomunikace a konference na cestách díky mobilním klientům služby Lync na více platformáchIntegrace zařízení Apple s klientem Lync pro počítače Mac a přístup ze zařízení iPad
 6. Účel snímku: Vysvětlit hlavní výhody služby Office 365 na nejvyšší úrovni.Jak tento snímek představit: Přejděte z předchozího snímku větou: „Díky všem službám podnikové třídy, které byly navrženy pro bezproblémovou spolupráci, služba Office 365 vaší firmě přináší vysokou hodnotu a mnoho výhod. Pojďme si připomenout 4 oblasti, o kterých jsme se bavili dříve jako o hlavních výhodách důležitých pro vaše podnikání na trhu s nemovitostmi. Každé z nich se budeme chvíli věnovat podrobně.“
 7. Účel snímku: Pobavit se o hlavních prvcích a výhodách konceptu „přístup kdekoli“. Umožněte účastníkům položit otázky nebo se dozvědět podrobnější informace. Jak tento snímek představit: Věnujte chvíli vysvětlení pojmu „přístup kdekoli“. Poté podle bodů níže přejděte k jednotlivým tématům. Kdykoli to bude možné, nezapomeňte na snímcích obrazovky zobrazit konkrétní položky, které podpoří vaše sdělení. Přehled:Jak jsme uvedli dříve, jednou z vašich nejurgentnějších potřeb je zajistit uživatelům, kteří jsou neustále na cestách, snadný přístup k e-mailům, dokumentům, kontaktům a schůzkám a umožnit jim tak pracovat efektivněji. Potřebujete mít jistotu, že bez ohledu na to, kde se nacházejí, mají ke všemu bezpečný přístup, a to bez VPN.Se službou Office 365 mohou vaši zaměstnanci pracovat odkudkoli téměř z jakéhokoli zařízení – z počítače PC a Mac, ze zařízení Windows Phone, iPhone, Android a Blackberry. Pokud mají své zařízení, nezáleží na tom, zda jsou u klienta, v hotelu nebo v kanceláři. Mají přístup ke stejným funkcím, informacím a kontaktům, jako všichni ostatní. I bez notebooku mají stále přístup k e-mailu, kalendáři, kontaktům a schůzkám prostřednictvím chytrých telefonů nebo jednoho z hlavních prohlížečů (se službami Outlook Web App a Lync Mobile pro zasílání rychlých zpráv a online schůzky).Vysoce zabezpečený e-mail:Se službou Office 365 máte přístup k e-mailu odkudkoli prostřednictvím počítače PC nebo Mac, zařízení Windows Phone, iPhone, Android nebo Blackberry.Na jakémkoli zařízení s připojením k internetu a jedním z hlavních prohlížečů, včetně prohlížeče Internet Explorer, Firefox, Safari nebo Chrome, se můžete přihlásit do služby Outlook Web App.Řešení Office 365 využívá Exchange Online, poštovní službu určenou firmám s nejlepší ochranou proti virům a nevyžádané poště ve své třídě.Office 365 používá šifrování SSL (Secure Socket Layer). Toto je právě to „s“ v „https“ u zabezpečených webů, například u vašeho bankovního účtu. Znamená to, že můžete bezpečně přenášet data z jakéhokoli umístění. Své e-maily můžete také digitálně podepsat a šifrovat a ochránit je tak před neoprávněným přístupem. Služba Office 365 bezproblémově spolupracuje s aplikací Outlook s 25GB uživatelskými schránkami; posílat můžete přílohy až do velikosti 25 MB.Pro správu všech svých e-mailů a veškeré hlasové pošty máte pouze jednu složku doručených zpráv s jednotným zasíláním zpráv. Nemusíte tak ztrácet čas a energii sledováním všech míst, na kterých vás ostatní mohou zastihnout. Vždy budete mít snadno přehled o svých informacích.Ztratili jste telefon? Můžete z něj snadno vymazat data a zabránit tak neoprávněnému přístupu.Služba Outlook Web App v režimu pro aplikace prohlížeče IE9 umožňuje uživatelům spustit OWA pouhým kliknutím a používat ji bez rušení odděleně od ostatních relací prohlížeče. Uživatelé také obdrží upozornění na příchozí e-mail a rychlou zprávu, pokud je aplikace minimalizována nebo skryta, a mají rychlejší přístup k nejčastějším příkazům aplikace OWA na panelu nástrojů.
 8. Lidé:Se službou Office 365 máte kdekoli přístup k lidem, se kterými spolupracujete, a můžete tak obdržet rychleji odpověď a pokračovat v práci, ať jste kdekoli.Se službou Lync Online, která je součástí řešení Office 365, vidíte stav všech uživatelů ve firmě, ať už jsou online, zaneprázdnění, na schůzce, pryč nebo offline.Vědět, kdo je online nebo offline, je velmi důležité. Když potřebujete něco rychle vyřešit, víte, koho „šťouchnout“ (nebo komu poslat rychlou zprávu), abyste dostali odpověď. Nemusíte posílat e-mail, který bude akorát čekat u někoho v doručené poště.I když nejste u notebooku, vidíte stav všech uživatelů a můžete jim poslat rychlou zprávu ze svého smartphonu (Windows Phone, iPhone, Android) pomocí služby Lync Mobile. Vidíte také jejich stav a můžete jim po přihlášení do aplikace OWA poslat rychlou zprávu pomocí jednoho z hlavních prohlížečů (Internet Explorer, Firefox, Safari nebo Chrome) a služby Lync Web App.Pokud jste na cestách a nemáte kontaktní údaje, například telefonní číslo, některého ze svých kolegů u sebe v telefonu, můžete údaje kolegů (včetně jejich telefonních čísel) vyhledat ve firemním adresáři přímo ze svého smartphonu.Protože je služba Lync Online součástí řešení Office 365, je jednoduše propojena s aplikací Outlook, SharePoint a jinými aplikacemi sady Office, jako je Word. Znamená to, že stav uživatelů vidíte přímo uvnitř všech těchto nástrojů a můžete jim poslat rychlou zprávu přímo z aplikace Outlook, OWA a Word a dokonce i ze služby SharePoint.Lync Online navíc přináší více než jen stav a zasílání rychlých zpráv. Po zahájení rychlé konverzace můžete ve stejném okně přejít do hovoru, přetáhnout další uživatele a zahájit konferenční hovor, přidat video a změnit konverzaci na videokonferenční hovor, nasdílet dokumenty nebo plochu a změnit vše na online schůzku, aniž byste museli odejít z původního okna konverzace.Kromě aplikace Lync služba Office 365 přináší každému uživateli na intranetu stránku My Site, kde si můžete založit svůj vlastní online profil jako na Facebooku. Všichni ve firmě tak vidí, jakou pozici v organizaci máte, na jakých projektech pracujete, jaký jste vytvořili obsah a zda máte společné kolegy.Na základě profilů, štítků a obsahu, který vaši kolegové vytvořili, můžete ve službě SharePoint Online vyhledávat pomocí klíčových slov. SharePoint požadovaného uživatele zobrazí a pomůže vám najít interního odborníka, kterého potřebujete. Konzultanti a pracovníci ve zdravotnictví tak snadněji zjistí, kdo se na co specializuje, mohou zákazníkům rychleji poskytnout odpověď a díky sdílení vědomostní databáze dokážou rychleji řešit problémy.Díky tomu, že jsou služby SharePoint Online a Lync Online propojeny, můžete na stránce My Site vidět, zda jsou uživatelé zaneprázdnění nebo dostupní (jejich stav), a rozhodnout se, jak je co nejlépe kontaktovat.
 9. Přístup kdekoli ke sdíleným dokumentům:Se službou Office 365 můžete ukládat a spravovat všechny dokumenty pomocí služby SharePoint Online tak, abyste k nim měli přístup odkudkoli. Všechny dokumenty se také automaticky zálohují.Jste-li na cestách, můžete zobrazovat, procházet a přidávat komentáře ke sdíleným dokumentům ve službě SharePoint Online díky Centru Office pro Windows Phone. Můžete se také ke službě SharePoint přihlásit z jakéhokoli počítače a zobrazovat, procházet a provádět menší úpravy pomocí služby Office Web App a samotného prohlížeče. To vše v prohlížečích Internet Explorer, Firefox, Safari nebo Chrome, takže na zařízení vůbec nepotřebujete nainstalovanou sadu Office. Jedinečné na službě Office 365 je to, že Centrum Office a Office Web App otevřou dokumenty sady Office zcela věrně. Znamená to, že po otevření souboru v telefonu nebo v prohlížeči se vůbec nerozhodí formátování. Vyladění formátu dokumentu vám možná zabralo hodiny, takže ho určitě nebudete chtít nakonec pokazit, když si dokument potřebujete pouze zobrazit nebo v něm udělat malou změnu.I když jste offline, řešení SharePoint Workspace zajišťuje bezproblémovou práci díky synchronizaci sdílených dokumentů na osobním počítači, takže je můžete otevřít, i když zrovna nejste připojeni ke službě SharePoint. Pokud offline provedete v dokumentu nějaké změny, dokument se automaticky aktualizuje, jakmile budete zase online. Pokud všechny své dokumenty ukládáte a spravujete ve službě SharePoint, již nemusíte posílat sem a tam velké soubory, když na nich potřebujete pracovat zároveň s kolegy. Služba SharePoint Online zařídí správu verzí za vás, takže se nemusíte bát, že ve schránce budete mít různé verze s různými změnami nebo že si zvolíte nesprávnou verzi dokumentu.Řešení SharePoint Online také podporuje spolupráci online, takže vy i vaši kolegové můžete používat a upravovat stejný dokument zároveň.Co je služba Office Web Apps? Služba Office Web Apps je online společníkem aplikací Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint a Microsoft OneNote a umožňuje vám zobrazovat a upravovat dokumenty pomocí webového prohlížeče. Má stejně známé uživatelské rozhraní jako aplikace sady Office a je plně kompatibilní, takže vaše dokumenty vždy vypadají tak, jak mají.
 10. Přístup kdekoli ke sdílenému kalendáři a online schůzkám:Mnoho z nás se každý den musí účastnit několika schůzek a některé z nich se mohou v průběhu dne změnit. Je proto důležité, abyste měli kdykoli přístup ke kalendáři s podrobnostmi o schůzkách a mohli se jich zúčastnit, i když jste na cestách.Se službou Office 365 se můžete se svým smartphonem připojit ke kalendáři v aplikaci Outlook, takže máte přehled o své další schůzce, můžete vytvářet schůzky nové (které se synchronizují zpět s aplikací Outlook, jakmile se vrátíte do kanceláře) a jediným kliknutím poslat vzkaz „Opozdím se“ organizátorovi schůzky, pokud uvíznete v dopravní zácpě (pouze pro zařízení Windows Phone).Služba Office 365 velmi usnadňuje aktualizaci kalendářů a poskytování podrobných informací k jednotlivým schůzkám. To je zvláště důležité pro uživatele pracující na pozici dispečera, kteří vytvářejí rozpisy servisních návštěv a potřebují všem technikům poskytnout podrobné informace o schůzce.Když jste na cestách, můžete se odkudkoli snadno zúčastnit online schůzek pomocí aplikace OWA nebo z aplikace Lync Mobile na smartphonu. Namísto zadání ID konference a účastníka vám aplikace Lync Mobile zavolá na mobilní telefon a připojí vás ke konferenčnímu hovoru.Na svém telefonu můžete dokonce sledovat prezentaci, pokud předvádějící používá aplikaci PowerPoint Broadcasting, součást služby Office 365.
 11. Účel snímku: Pro následující čtyři snímky pohovořte o tom, jak služba Office 365 podporuje spolupráci uživatelů. Umožněte účastníkům položit otázky nebo se dozvědět podrobnější informace. Jak tento snímek představit: Projděte jednotlivé odrážky a na základě bodů níže sdělte účastníkům další podrobnosti.Přehled: Chápeme, že proto, abyste byli produktivní a odlišili se od konkurence, je velmi důležité, aby technologie, kterou používáte, podporovala snadnou a efektivní spolupráci v rámci organizace i s vašimi partnery a zákazníky.Sdílení názorů – lepší tok informací:Abyste mohli efektivně spolupracovat, potřebujete sdílet názory a zlepšit tok informací.Díky službě SharePoint můžete ukládat všechny dokumenty, obrázky, databáze zásob, zápisy z jednání a harmonogramy projektu centrálně a usnadnit jejich prohledávání všem uživatelům ve společnosti. Budete tak moci sdílet názory, data v reálném čase, odborné informace a stavy projektu otevřeně a efektivněji.Externím uživatelům můžete zajistit v rámci extranetu zabezpečený přístup k projektovým webům nebo dokumentům, takže můžete snáze sdílet důvěrné informace a větší soubory s partnery a zákazníky.
 12. Efektivní schůzky pro lepší komunikaci:S řešením Office 365 můžete plánovat online [Lync] schůzky s kolegy, partnery a zákazníky, i když řešení Lync nebo Office 365 nepoužívají.Online schůzka zahrnuje audio, video, rychlé zprávy, sdílení obrazovky a tabule pro maximální a efektivní komunikaci bez ohledu na to, zda se tým nachází ve stejné budově nebo v jiných částech světa.Můžete vytvářet a sdílet poznámky ze schůzek v aplikaci OneNote v rámci schůzky Lync a zobrazit všem stejnou stránku.Se službou Office 365 vidíte stav ukazující dostupnost nebo zaneprázdnění v kalendářích všech svých kolegů (v aplikaci Outlook) po celém světě, takže můžete schůzky snadněji plánovat s více lidmi.Služba 365 nabízí podporu několika jazyků určenou pro mezinárodní organizace.Aplikace Lync nabízí okamžitý překlad rychlých zpráv.Poznámka: Pokud aplikaci Lync používáte pro tento webový seminář, což byste měli, upozorněte na to nyní, a pokud vám to čas dovolí, udělejte krátkou ukázku panelu, průzkumu nebo anotací, aby prezentace byla interaktivnější a zábavnější.
 13. Současná úprava dokumentů:Se službou SharePoint Online můžete soubory snadno ukládat a sdílet online – i s kolegy, kteří službu Office 365 nepoužívají – a můžete na stejném dokumentu pracovat zároveň s ostatními. Nemusíte si tak navzájem posílat dokument e-mailem a dělat si starosti s různými verzemi nebo čekat, až ostatní svou práci dokončí a dokument upraví.Služba SharePoint Online zvládá správu více autorů v rámci stejného dokumentu tak, že když jeden uživatel provádí v dokumentu úpravy, služba určitou část dokumentu uzamkne.Protože jsou všechny služby propojené, uvidíte v případě více autorů stejného dokumentu jejich jména a stav a můžete jim v aplikaci Office zaslat rychlou zprávu a diskutovat s nimi o změnách, které v dokumentu právě provádíte.
 14. Podpora na různých platformách:Pro maximální zjednodušení spolupráce služba Office 365 podporuje více platforem, včetně systémů Windows, Mac, Windows Phone, iOS, Android, Blackberry a Symbian.Konkrétně snímky obrazovek, které zde vidíte, jsou ukázkami aplikace Lync Mobile v systému Windows Phone, iPhone a Android.Díky tomu, že je služba Office Web Apps dostupná na všech hlavních prohlížečích, včetně prohlížečů Internet Explorer, Firefox, Safari a Chrome, můžete spolupracovat na jakémkoli počítači s připojením k internetu.
 15. Účel snímku: U následujících 4 snímků promluvte o tom, jak služba Office 365 zjednodušuje život zaměstnancům IT oddělení. Umožněte účastníkům u tohoto snímku klást dotazy. Jak tento snímek představit: Shrňte, co myslíme výrazem „jednoduché IT“, a poté projděte všechny čtyři body, poskytněte další informace na základě poznámek níže a snímek ukončete tím, že přečtete citace zákazníků.Přehled:Office 365 je hostovaná nebo cloudová služba podporovaná a poskytovaná společností Microsoft. Zjednodušuje váš svět IT a přináší klid, který potřebujete. Přesto však máte i nadále kontrolu nad tím, na čem vám záleží. Následující snímky zdůrazňují některé funkce, které tuto výhodu dokládají. Jednodušší správa IT:Nastavení a správa služby Office 365 jsou jednoduché i pro uživatele, který zrovna není technický typ. Získáte funkce pro produktivitu, komunikaci a spolupráci, které se navzájem doplňují a spolupracují s nástroji, které již používáte, takže můžete trávit méně času řešením problémů s integrací a doplňky. Například služba Exchange Online byla vytvořena tak, aby bez problémů spolupracovala s aplikací Outlook. Podporuje také Blackberry Enterprise Server (BES).Získáte přístup ke snadno použitelným ovládacím prvkům pro správu a možnost nainstalovat sadu Office bez odinstalování předchozích verzí. To vše podporují přední funkce zabezpečení a záruka na 99,9 % doby provozu s finanční pojistkou.Snadnopoužitelná webová konzola pro správu zjednodušuje přidávání a odstraňování uživatelů, správu e-mailu a nastavování zásad pro sdílení dokumentů.Sadu Office nainstalujete rychle a zrychlíte nasazení a testování tím, že zajistíte provoz souběžně se stávajícími aplikacemi sady Office.Portál stavu služby a kanály RSS poskytují aktuální informace o dostupnosti služby.Vzdálená funkce PowerShell povoluje skriptování běžných úkolů a přístup k nezpracovaným datům za účelem vytváření sestav.Díky zásadám aktualizace služeb přátelským k IT máte nad vším kontrolu.Všechny nástroje pro správu byly navrženy tak, aby společně fungovaly hned od začátku. Nástroj pro řešení potíží svépomocí je bezplatné a obsáhlé řešení, díky kterému můžete vyřešit problémy či potíže, na které jste mohli v souvislosti se sadou Office 365 nebo službami narazit.Integrace s aplikací Dynamics CRM Online.
 16. Zabezpečení a shoda:Služba Office 365 přináší několik nástrojů na vyhledávání virů, které jsou součástí řešení Exchange Online a zajišťují aktualizovanou ochranu proti virům a nevyžádané poště prostřednictvím filtrů. Zaměstnanci IT si tak nemusí dělat starosti se škodlivým softwarem a mohou se soustředit na produktivnější oblasti.Funkce vzdáleného vymazání umožňuje uživateli nebo správci IT odstranit všechna organizační data v mobilním zařízení.Díky zásadám, které vám umožňují vytvářet seznamy schválených mobilních zařízení, využívat zámek pomocí kódu PIN a mazat důvěrné firemní informace ze ztracených telefonů, můžete mobilní zařízení ovládat s větším zabezpečením.Důvěrné a citlivé firemní informace můžete chránit pomocí prevence ztráty dat.Díky řízení přístupu na základě rolí (RBAC) mohou zaměstnanci IT kontrolovat, kdo má k čemu přístup, a mohou nastavit oprávnění pro interní a externí (zákazníci, partneři) přístup k týmovému webu a webům pro sdílení souborů.
 17. Kontinuita práce:V rámci ochrany před selháním v rámci datových center nebo místních sítí služba Office 365 zajišťuje nepřetržité zálohování dat na georedundantní servery, a chrání tak vaše data před selháním, ztrátami, náhodným smazáním nebo poškozením. Datová centra společnosti Microsoft jsou budována od začátku, aby byla v daném prostředí udržitelná.Umístění po celém světě v Severní Americe, Jižní Americe, Evropě a Asii pomáhají optimalizovat výkon.Datová centra společnosti Microsoft používají nejnovější hardware a redundantní zdroje napájení.99% SLA s finanční pojistkou:Služba Office 365 také zahrnuje záruku na 99,9 % doby provozu a smlouvu o úrovni služby s finanční pojistkou. To znamená méně starostí o IT.
 18. Nepřetržitá podpora ITPředplatitelé služby Office 365 získávají globální nepřetržitou profesionální podporu IT po telefonu, i pokud se problém týká pouze jediného uživatele, nebo podporu prostřednictvím elektronických lístků. Všechny plány mají přístup k podpoře v rámci komunity s moderátorem. Zákazníci si tak mohou být jisti, že vždy obdrží pomoc a jejich problém bude rychle odstraněn. U většiny předplatných si mohou zákazníci vytvořit lístky podpory, kdykoli jsou potřeba.Předplatitelé mohou také kontaktovat podporu společnosti Microsoft a konzultovat problém přímo s techniky podpory.Společnost Microsoft disponuje centry podpory po celém světě s místními telefonními linkami ve více než 38 zemích a podporou po telefonu ve 20 jazycích poskytovanou rodilými mluvčími nebo prostřednictvím tlumočníků.(Další skvělý bod, který můžete zmínit, pokud máte čas.)Připraveno k použití:Nástroje pro správu zahrnuté ve službě Office 365 přinášejí úplnou kontrolu IT bez potřeby dalších nástrojů.Nástroje Visual Studio 2010 a SharePoint pro tvorbu, testování a balení řešení v izolovaném prostoru.„Důvodem pro přechod do cloudu bylo to, abych nemusel najímat zkušené pracovníky IT.“1„Nastavení služby Office 365 je intuitivní a snadné. Je to přirozená volba pro naše potřeby v oblasti IT.“ Dick van Weering, manažer IT, GITP
 19. Účel snímku: Věnujte se největším výhodám služby Office 365. Umožněte účastníkům položit otázky nebo se dozvědět podrobnější informace. Jak tento snímek představit: Vysvětlete, co myslíme výrazem „nejlepší hodnota“, a poté projděte všechny čtyři body, poskytněte další informace na základě poznámek níže a snímek ukončete tím, že přečtete citace zákazníků.PřehledZvláště pro firmy v oblasti realit platí, že lidé jsou vaším nejcennějším majetkem. Investujte proto do těch nejlepších nástrojů, aby vaši zaměstnanci mohli vždy podávat nejlepší výkony. Služba Office 365 přináší nejlepší hodnotu na základě toho, co získáváte a co potřebujete. Hned to vysvětlím…Minimální počáteční náklady:Služba Office 365 nevyžaduje žádné investice do hardwaru. Získáte nejnovější firemní nástroje, včetně e-mailu podnikové třídy s 25GB schránkami, bez nutnosti investovat do infrastruktury nebo aktualizace serveru. Pokud odstraníte své servery, odstraníte i související náklady na jejich údržbu. Vše nasadíte rychle a snadno a služby Office 365 a uživatele pak spravujete z jediné centrální konzoly pro správu.Služba Office 365 je založena na službách, které vaši zaměstnanci znají. To znamená méně času stráveného vzděláváním zaměstnanců pro nové aplikace.Získáte sadu integrovaných funkcí pro zvýšení produktivity, se kterými můžete minimalizovat náklady a problémy související s integrací jednotlivých řešení.
 20. Snadné škálováníS funkcí Office 365 získáváte předvídatelné měsíční náklady s různými plány přesně podle toho, co vaši uživatelé vyžadují. Máte-li pracovníky, kteří nepotřebují úplnou sadu Office, ale vyžadují přístup k e-mailu a webům služby SharePoint pro HR (například barmani nebo řidiči), můžete pro tyto uživatele zvolit plán K (pro uživatele na terminálech), který je výrazně levnější než plán E. Můžete tak těmto uživatelům poskytnout určité nástroje na zvýšení produktivity, které jste si dříve nemohli dovolit. Uživatel v tomto plánu má přístup k e-mailu a službě SharePoint jednoduše prostřednictvím internetového prohlížeče.Zaměstnáváte-li sezónní pracovníky, můžete snadno přidávat a mazat uživatele tak, jak je potřebujete. Těmto pracovníkům můžete zajistit stejné a nejnovější verze technologií společnosti Microsoft a nemusíte kupovat trvalé licence.
 21. Licence vázané na uživateleJednodušší licence sady Office Professional Plus (v rámci plánu E3 nebo E4 služby Office 365) vázané na uživatele, nikoli na zařízení.Strávíte méně času sledováním licencí a získáte více možností pro uživatele, protože sadu Office můžete nainstalovat až na 5 zařízeních na jednoho uživatele.
 22. Vždy aktuálníV případě přihlášení ke službě Office 365 budete vždy používat nejnovější verze technologií společnosti Microsoft.Předplatné Plánu E3 nebo E4 služby Office 365 zahrnuje předplatné sady Office Professional Plus 2010, a poskytuje vám tak přístup k nejnovější verzi sady Microsoft Office bez nutnosti zakoupení licencí. Snadno provedete standardizaci, takže všichni ve společnosti budou používat stejnou a nejnovější verzi sady Office bez ohledu na to, kdy si naposledy koupili počítač nebo notebook.Poznámka: Sada Office Professional Plus 2010 zahrnuje aplikace Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access, InfoPath, SharePoint Workspace a Lync a službu Office Web Apps.
 23. Pokyny pro předvádějícího: Využijte tento čas k předvedení služby Office 365 účastníkům. Jak předvést ukázku: Níže je uveden odkaz na ukázky služby Office 365 určené partnerům. Vyberte si možnost, která vám nejvíce vyhovuje. http://demoshowcasesuite.com/Theme/ThemePage/Office365 K dispozici máte různé typy ukázek:VideoukázkuUkázku, kterou procházíte kliknutímPokud vám ukázka služby nevyhovuje nebo se na ni necítíte, pusťte účastníkům jedno z těchto videí:„Co pro mě služba Office 365 znamená“http://www.youtube.com/watch?v=Vn-qSzO_0lgNebo si vyberte některé z nejnovějších videí na adrese:http://www.youtube.com/user/MicrosoftOffice365http://www.microsoft.com/en-us/office365/customer-stories.aspx
 24. Účel tohoto snímku: Když jste teď probrali to, co si vy a zákazníci myslíte o službě Office 365, můžete vše podpořit sděleními odborníků na dané odvětví. Použijte tento snímek jako další důkaz hodnoty a výhod služby Office 365. Jak tento snímek představit: Kliknutím zobrazíte část s citáty; přečtěte účastníkům celý citát (níže) a poskytněte také celý kontext. Možnosti úvoduPokud potřebujete účastníky ještě lépe přesvědčit, zde máte názory na Office 365 analytiků odvětví.Neřiďte se pouze tím, co říkáme my. Podívejte se, co o službě Office 365 říkají analytici odvětví. Citace analytiků„Je to úplně jiná liga, která představuje novou generaci výpočetních technologií.“ Microsoft’s Office 365 Will Shake Up IT Edward Moltzen, CRN  „Týden zkoušení beta verze služby Office 365 zkušebním centrem CRN ukázal, že se jedná o více než jednoduchou online sadu nástrojů na zvýšení produktivity. Společnost Microsoft převedla vše potřebné pro každodenní práci s počítači do cloudu způsobem, který přináší užitečný přístup pro každou firmu, podnik nebo vládní orgán. Zajímavé.– The Guardian, 19. dubna 2011 „S cenou od 6 USD za místo měsíčně je služba Office 365 jasnou volbou pro malé a střední firmy... stojí za to, protože je velká šance, že si služba Office 365 na sebe sama vydělá. – Tony Bradley, PC World „Po prvním vyzkoušení služby Office 365 na mě udělalo dojem, co se společnosti Microsoft zatím podařilo. Je to užitečný balíček pro firmy, které požadují výhody aplikací v cloudu a zároveň nechtějí přijít o zkušenosti s nástroji pro uživatele i zaměstnance IT.“– eWeek „Pro jednotlivce a malé firmy byly tyto funkce dříve tak nedosažitelné, jako by vůbec neexistovaly. Jakmile ale sadu Office spojíte s hostovanými službami v řešení Office 365, uživatelé je mohou začít používat zajímavě a efektivně.“– Windows IT Pro „Je to opravdu výhodné řešení, které službu Google Apps strčí do kapsy.“ The 15 Best Products Of 2011, Edward Moltzen
 25. Účel snímku: Na tomto snímku ukažte, že Office 365 je flexibilní řešení, které vyhoví jedinečným pracovním scénářům různých středně velkých zákazníků a odvětví. Jak tento snímek použít: Pomocí informací níže vysvětlete čtyři uživatelské segmenty uvedené na tomto snímku. Pomocí příkladů z odvětví navažte vztah s publikem.Pracovníci s informacemi:Organizace, ve kterých většina pracovníků používá po celý den počítač, například firmy v oblasti práva, finančních služeb, poradenství a projektování.Vaším cílem je to, aby všichni měli přístup k osobním nástrojům na zvýšení produktivity (sada Office Professional Plus) a mohli vytvářet externí sítě a sdílet tak soubory a dokumenty externě s partnery a zákazníky. Pracovníci na terminálech:Společnosti zaměstnávající pracovníky bez přiřazeného počítače nebo snadného přístupu k e-mailům a informačním webům, například dělníky, maloobchodníky, pracovníky na hale a zdravotníky.Zajištění služeb ke zvýšení produktivity pro takové uživatele bývalo příliš nákladné. S plány K služby Office 365 si však můžete dovolit pro ně zajistit firemní e-maily, umožnit jim přístup k interním serverům, například k portálu lidských zdrojů, a co víc, zahrnout je všechny do jednoho centrálního firemního adresáře (GAL).Příklady odvětví: výroba, zdravotnické služby, maloobchod, doprava a pohostinství. Sezónní pracovníci:Společnosti se sezónními výkyvy v prodeji a poptávce, které musí najmout velký počet pracovníků během krátké doby a zajistit jim přístup k nástrojům, aplikacím a informacím.Potřebujete infrastrukturu IT, ve které se velmi snadno postaráte o nové uživatele a po skončení poptávky je odstraníte.Příklady odvětví: daňové služby, pronájem sportovního vybavení, pohostinství. Zaměstnanci pracující na dálku:Společnosti, které potřebují podpořit velký počet zaměstnanců pracujících na dálku, například v oblasti IT a profesionálních služeb.Potřebujete infrastrukturu IT, která podporuje online a offline přístup, e-mail v mobilním telefonu, přístup kdekoli k dokumentům a kontaktům a komunikační platformu, která pomáhá vytvářet pocit komunity. (pokud máte čas, můžete přidat další)Více umístění:Společnosti s pobočkami nebo více pracovišti, například v oblasti maloobchodu, bankovnictví; restaurace.Jednodušší způsob nasazení a správy společného řešení pro komunikaci a spolupráci v rámci celé organizace na různých místech.
 26. Účel snímku: Ukázat různé dostupné možnosti licencování, které splní individuální potřeby zákazníků. Jak tento snímek představit: Projděte volby na snímku a pomocí dalších poznámek níže odpovězte na dotazy účastníků nebo poskytněte další kontext. Toto je ideální pokračování předchozího snímku, kde popisujeme, jak služba Office 365 vyhovuje firmám a jejich potřebám.Další informaceMěsíční nebo roční fakturace nabízí flexibilitu a kontrolu nad výdaji na IT.S měsíční fakturací můžete podle potřeby rozsah služeb rozšířit nebo zmenšit a platit pouze za to, co potřebujete.Plány s novými funkcemi pomáhají zákazníkům službu maximálně využít za nejlepší možnou hodnotu.Pokud lehce zkombinujete firemní plán s plánem pro pracovníky na veřejných terminálech, snadno zajistíte funkce vyžadované pro různé potřeby uživatelů.
 27. Účel snímku: Když jste teď získali zájem účastníků o cloud a službu Office 365, použijte tento snímek a promluvte o tématech, která by měli „pochopit“ a o kterých by měli získat „další informace“, když budou přemýšlet o dalších krocích. Vyvažte témata, kterým je třeba věnovat pozornost, s jedinečnou hodnotou služby Office 365, a buďte lepší než konkurence. Jak tento snímek představit: Spustí se animace se seznamem témat pod výrazy „pochopit“ a „další informace“. PochopitToto jsou témata, která chcete pochopit a ze kterých chcete mít dobrý pocit, když přemýšlíte, jak pro vás bude cloud užitečný. Funkce a postupJednotné přihlašováníStejné prostředí pro všechny služby na zvýšení produktivityDlouhodobý závazek dodavatele na mapě produktuSledování nástrojů na zvýšení produktivity připravených pro firmy Zabezpečení dat a shodaZásady ochrany údajů, které zabraňují lidem sdílet informaceVe shodě se standardy, na kterých vám záleží PodporaNabízí SLA pro podporu, ze které budete mít dobrý poctPouze podpora po telefonu oproti e-mailu ŘízeníÚroveň řízení přístupu, kterou potřebujeteMožnost řídit náklady na licence tak, jak chceteDalší informaceTato témata je vhodné dále probrat s partnerem, abyste si byli jisti, že máte všechny informace a podporu, kterou potřebujete pro hladký přechod. MigraceSem patří migrace dat poštovních schránek na službu Exchange Online a přesun dokumentů z veřejných složek do služby SharePoint Online.Úspěšná a bezproblémová migrace vyžaduje důkladné plánování.Nejlepší je spolupracovat s partnerem, ať už za účelem školení interních zaměstnanců IT ohledně migrace nebo jejího provedení. Integrace obchodního systémuPromluvte si s partnerem o tom, jak lze službu Office 365 integrovat se stávajícími podnikovými aplikacemi.Získejte další informace o migraci původního systému do aplikace v cloudu, která bez problémů spolupracuje se službou Office 365, např. Dynamics CRM Online. Pracovní postupySpolečnosti, které mají vlastní pracovní postupy pro poštu a dokumenty integrované ve stávající infrastruktuře, by se měly zaměřit na to, jak migrace na službu Office 365 tyto firemní postupy ovlivní.Toto řešení by mělo optimalizovat stávající pracovní postupy využitím integrovaných funkcí služeb Exchange Online nebo SharePoint Online. Řešení partnerůZjistěte, jaké služby a řešení partnerů jsou dostupné na webu Office 365 Marketplace a jaké z nich budou pro vaši firmu užitečné.