O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

LIFE IP: Kohti kiertotaloutta, Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 12 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (8)

Anúncio

Semelhante a LIFE IP: Kohti kiertotaloutta, Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus (SYKE) (20)

Mais de Prizztech (20)

Anúncio

LIFE IP: Kohti kiertotaloutta, Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus (SYKE)

 1. 1. LIFE IP: Kohti kiertotaloutta -hanke LIFE IP CIRCWASTE-FINLAND - hankevalmistelun taustat ja tilanne Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Tuhkasta timantteja III – Liiketoimintaa teollisista symbiooseista ja sivutuotteista – seminaari, Pori 3.2.2015
 2. 2. ● ”LIFE” on Euroopan Unionin ympäristöteeman rahoitusinstrumentti ○ tavoitteena on suuret ja pitkät hankkeet, joiden tavoitteena on EU:n alueen ympäristöpolitiikan ja lainsäädännön toimeenpano, päivittäminen ja kehittäminen ○ rahoitusta myönnetään eurooppalaisille pilotti- ja demonstraatiohankkeille (ei tutkimukselle) ○ jokaiselle EU-maalle luvattu ohjelman aikana 2 Life IP- hanketta ● LIFE Integrated Programme IP –rahoitusohjelman yksi painopiste on jätesuunnitelmien toimeenpano ○ YM päätöksellä SYKE koordinoi hakemuksen valmistelua ○ Muita teemoja Ilma, Vesi ja Natura ● LIFE on ennennäkemätön mahdollisuus saada ulkopuolista rahoitusta kansallisen strategisen ohjelman toimeenpanoon 3.2.2015TuuliMyllymaa,SYKE 2 Tavoitteena LIFE IP - rahoitus valtakunnallisen jätesuunnitelman toteuttamiseen
 3. 3. 3 Hankkeen teemana on Kohti kiertotaloutta ● Kiertotalous on EU:n vahva ympäristöpoliittinen ja strateginen painopistealue, joka hallitsee vahvasti myös tutkimusrahoitusta ● Kiertotalouden periaatteet ovat myös valtakunnallisen jätesuunnitelman ydinviestejä
 4. 4. 1. Tuotannon ja kulutuksen materiaalitehokkuuden lisääminen 2. Kierrätyksen edistäminen 3. Haitallisten aineiden hallinta 4. Ilmastovaikutusten hillitseminen 5. Jätteiden käsittelyn terveys- ja ympäristöhaittojen vähentäminen 6. Jätehuollon toimiva organisointi 7. Jäteosaamisen kehittäminen 8. Kansainvälisten jätesiirtojen parempi hallinta 4 Hankkeen toteutettava valtakunnallista jätesuunnitelmaa. VALTSUn pääteemat vuoteen 2016 ovat:
 5. 5. ● Tavoitteena tukea ja aktivoida konkreettista alueellista toimintaa: ○ Toteutetaan n. 20 alueellista, aitoon tekemiseen kytkeytyvää pilottihanketta, jotka toteuttavat valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita • lähes 30 rahoitusta saavaa toimijaa (tutkimuslaitoksia, pieniä ja keskisuuria yrityksiä, viranomaisia, kunnallista toimijoita jne.) ○ Käynnistetään käytännön prosesseja ja toimintamalleja, joilla aktivoidaan toimijoita uuteen, kiertotaloutta edistävään tekemiseen ja saadaan aikaan jätehuollon systeeminen muutos • Koordinaattorina SYKE, paikallisen työn tukena ja alueellisten prosessien edistäjänä alueellinen, maakuntaliittojen vetämä koordinointiorganisaatio (maakuntaliitto + ELYt + kunnat + jätehuoltoyritykset) • Asiantuntijatyötä tukeva kiertotalouden asiantuntijaverkosto (ml. MOTIVA ja SYKE), nk. Resurssiviisauskeskus, jonka tarkoituksena on jalkauttaa parhaita toimia myös muille alueille ○ Myöhemmin tavoitteena liittää mukaan täydentäviä pilottihankkeita toteuttamaan nyt puuttuvia tavoitteita • (Mikäli rahoitus järjestyy) Mahdollisuus jonkin ihan uuden ja innovatiivisen kokeilemiselle? 5 Hankkeen idea kiteytettynä
 6. 6. ● Lounais-Suomi: Satakunta ja Varsinais-Suomi ● Karjala: Pohjois-Karjala, Etelä- Karjala ● Keski-Suomi ● Alueiden kattama asukasmäärä, 1,3 milj. noin neljännes Suomen väkiluvusta ● Lounais-Suomen osuus pilottien EU-rahasta 50 % Hankkeen ydinalueet 50 % 18 % 12 % 20 %
 7. 7. ● Toukokuussa 2014 oli kaikille (jäte)alan toimijoille avoin mahdollisuus ilmoittautua mukaan hankkeeseen pilottihankkeeksi ● Jatkoon valittiin pilottihankkeet, jotka vahvimmin tukevat valtakunnallista jätesuunnitelmaa ● Haettava EU-rahoitus (12) – 15 milj. euroa ○ Omarahoitus (8) - 10 milj. euroa = edunsaajien oma panos, TEKES, Sitra, YM, TEM ● Hankkeen kesto 2015 – 2022 (7 vuotta) ● Elokuussa jätetty aiehakemus pääsi jatkoon ○ Kaikkiaan 19 kpl 37 hakemuksesta hyväksyttiin jatkoon, mukana myös toinen suomalainen hanke (Vesi-teema) ● Varsinainen hakemus jätetään huhtikuussa, vastaukset kesäkuussa, aloitus lokakuussa 2015 7 Rahoitushaun eteneminen ja tilanne nyt
 8. 8. 8 Työpaketti i Koordinointi Työpaketit 1 - 17 Työpaketti iii Aluehallinto Lounais- Suomi Koordinaattori SYKE Satakunta Keski- Suomi Pohjois- Karjala Etelä- Karjala Alueellinen koordinaattori: Varsinais-Suomen liitto Alueellinen koordinaattori: Keski-Suomen liitto Alueellinen koordinaattori: Etelä-Karjalan liitto Alueellinen koordinaattori: Pohjois-Karjalan liitto Action Action Action Action Action Action Action Action Action Action Action Action Action Action Action Action Action Työpaketti ii Kiertotalouden asiantuntijaverkosto SYKE Motiva Suppl.act. Suppl.act. Suppl.act. Suppl.act. Suppl.act. Asiantuntijaverkoston koordinointi: Ohjausryhmä Ministeriöt Sitra, TEKES, Kuntaliitto, ELYt
 9. 9. ● Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen infrarakenteissa ● Maa-ainesten kierrätyspuisto ● Sivuvirtojen jalostaminen tuotteiksi ● Resurssitehokas rakentaminen ● Kuluttajalähtöinen kiertotalous, kuluttajien neuvontapalvelut ● Ruokajätteet kiertotaloudessa, hävikin minimointi ● Teollisuuden, asuinalueiden (kaupungit, haja-asutus) jätteiden ja sivuvirtojen kartoittaminen ja tehostamien, symbioosit ● Materiaalien kierrätyskonseptit/puistot + Täydentävät demot, joiden kiertotaloutta tukevat aihealueet päätetään myöhemmin o ajoittuvat hankkeen loppupäähän => Tavoitteena jätehuollon systeemiset muutokset ja kierrätystavoitteiden saavuttaminen 9 Pilottihankkeiden teemat
 10. 10. 3.2.2015TuuliMyllymaa,SYKE 10 Hanke vahvistaa liiketoimintaa ● Ympäristöliiketoiminnasta toivotaan yhtä Suomen talouden tulevaisuuden tukipilaireista ○ TEM käynnisti Cleantechin strategisen ohjelman hallitusohjelman mukaisesti v. 2012, tavoitteena uusia työpaikkoja ● Ympäristölainsäädäntö ja strategiset ohjelmat ovat liiketoiminnan reunaehtojen asettajia - parhaimmillaan myös mahdollistajia, mutta samalla on kyettävä luopumaan vanhasta lainsäädännöstä, joka hidastaa uusia avauksia. ● ”Valtio ei häiritse yrityksiä vaan avaa niille latua. Hallinto ei näivetä kilpailua vaan herättää sitä. Julkinen sektori ei valtaa markkinoita vaan luo niitä. Seuraavaksi julkinen sektori luo cleantechin kuluttajamarkkinoita.” - Ajatushautomo Demos Helsingin haastattelemat johtavat virkamiehet. ● “Ainoastaan sellaiset yritykset, jotka huomioivat resurssi- tehokkuuden, ainoastaan niillä tulee olemaan edellytyksiä jatkossa. Se ei ole vaihtoehto, se on lähtökohta.” - Mari Pantsar-Kallio, Sitran Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teeman johtaja ● Yhteiskunnalla voi olla iso merkitys kuluttajamarkkinan luomisessa. Pekka Soini , Tekesin pääjohtaja
 11. 11. ● Jyri Seppälä ● Laura Saikku ● Hanna Salmenperä ● Kati Pitkänen ● Tuuli Myllymaa 11 Kohti kiertotaloutta hankkeen valmisteluryhmä
 12. 12. 3.2.2015TuuliMyllymaa,SYKE 12 Kiitos mielenkiinnostanne! Yhdessä tekemällä voidaan tuottaa timantteja

×