O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Vaso Ungido - Dedé de Jesus

467 visualizações

Publicada em

Olá, espero que eu possa ajudar a todo o povo cristão, disponibilizando os power points de diversas músicas gospel.

Todo o conteúdo postado aqui é de autoria própria.

Espero que gostem!

Fiquem na paz do Senhor!

Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, PowerPoint Gospel.
https://www.youtube.com/channel/UClFWRpFCQSnbVY3dsfnBZQQ

Música - Vaso Ungido
Cantor - Dedé de Jesus

Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2:4.

Publicada em: Espiritual
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Vaso Ungido - Dedé de Jesus

 1. 1. « a , H JK . t à É¡ t? ç. MWS: _N 0._ s ' x. : , I N »kk ¡ . ÉX Íxk , _ Y
 2. 2. AQGDÕÍ @(23%) Mãnssea EUMÕCÕÍG)
 3. 3. @wweàítãa calca @m5 Acqmñ UD@§§@ Ucla¡
 4. 4. @êmcàüãa @kg íf@@ í'@mpíl@ <§]@ ©ííkãlçã©
 5. 5. @anca cqcmâmmlcv) @cam EñÍDê]LfD@]ãJ @©m@@ @a íFànUãacr
 6. 6. 'X ~ l O O l Nao façg med @cam @Em 'h t¡ 'meu compromissm é _rjgJcva i Q
 7. 7. Ma, ífãaücv) ca ífêaücc» mcàâmca @cê @Cêüñâ mw mâcmciâcr ífâüâcr'
 8. 8. Em) pcàgàmâü da) mmcçñcdlàzncílce; Um @WÍÊQD @cw cqcmwcv) criar'
 9. 9. @anñciêicdb @Em @caga mcacõcçñca ®@ fm?
 10. 10. cm rílW-; Ígíauf - - Q , _ _ J I ><. <-; Lc Vaàw< >
 11. 11. ii. % Sçjam @És W7@Ú@[f'©§@ Exemplos vivas SeghçÊ_
 12. 12. É' A _Ear voce f©ñ ê] @Em Jesus Cristo, Sar q: . ›¡&44
 13. 13. AQGDÕÍ @cam Mãznsca culmñccüc)
 14. 14. @crwcaítãa cóJca @cacms Acqmñ @casaca Ucmcr
 15. 15. @acmcaüa @ka ífcaca íampíw @a @waçã@
 16. 16. @anca @Mamma @camas Mamma] @Qnmacga a ífaüacr
 17. 17. 'X ~ l O O l Nao façg med @cam @Em 'h t¡ 'meu compromissm é @alva i Q
 18. 18. @am ífaücv) ca ífaüca mcascmca @ca @actas mma macmciacr ífaílacr'
 19. 19. ,_ k N É 4 à , _ _c IWTÉN a> ? É . A 'í "tr Chfã* H -13 Q '4 4 H a ( 'Fífca (Tlíngrlígüâfí. í¡w1<a>I<; .«<-sc
 20. 20. @aa aaacm a @aaa @ka &Scacmíñacf @ama paaaacrcaüa para @aaífñílacr
 21. 21. r . c- , a . ~. A¡ @ze cacacañca a aaa Onde vocês pee; sta__¡§_ _. _a - o a
 22. 22. f'. o g. . p 1 j. .-. Tlregnàs sa Líncêlaüñaa @aa pe Pois é santo e _ggrgm _
 23. 23. Aaañ @am Massa amñccüa
 24. 24. @craífaíta cala [Bacula Aguaí¡ aaaaa Uau'
 25. 25. @aaaüa @la ífaa íamaíla aa acíaçaa
 26. 26. @uma @Mamma @aaa mamaía @amacga a íFaUacr'
 27. 27. 'X ~ l O O l Nao façp med @am @Em 'h a t¡ 'meu compromissp a _rjgJcva Q Q
 28. 28. Ê@U@g íFaHa a ífaüa maamma @a @aaa mma cmacmciacr íFaUacr'
 29. 29. © ñcrmaa @Wa @ama @macia @aaüaaaa @Wa @aaa cria @acabam
 30. 30. Aaíàacrüítacrñaa a pcraañaaaaa (Zhaña @la aaa acrcõpcrña “aa aaa”
 31. 31. Mñwam aampcra caacmcãaaaa macrcra Maa crua [maca aa cdlñañmacr
 32. 32. @amam aaa aaa pac? @ama @a mñü a aaa
 33. 33. Raaaaaaa @mam @aaa Uma aa
 34. 34. Ami¡ ítam Massa culcmñccüa
 35. 35. @mfaíta cóJa @aaa Acqañ cmaaaa [law
 36. 36. @aaaüa @la ífaa íamcpíla aa acíaçaa
 37. 37. @Ma @Maaaa ®aMa maaaa @amacga a íFaUacr'
 38. 38. 'X ~ l O O l Nao faça med @am aum] '. '] ]¡ 'Meu compromisso a _rpJ va Q Q
 39. 39. Ê@U@g íFaHa a ífaüa maama @a ErDaMa ma maaaacr íFaUacr
 40. 40. C0) ñcrmaaa Eaücraüñaünaa
 41. 41. @Ma maña @Ma BaaMa ? amam acrñílünacr
 42. 42. í_<? ›.c. cf. ac**. < _j T , H _>. A - 9,¡ «É ' 1"": 'âh Ma. . f
 43. 43. F a ? iai I 1.1:” cíí'l, c«<a cc"~c= ':= :c c-<'-; c:: “cí; cc› »u
 44. 44. É acraañaa aacr cacrñaíàaa É aaaacr @Ma aa üaaMa a @aacmacr
 45. 45. A@Mñ ítam Massa Mañaa
 46. 46. @crafaíta cala EIDaMa A@Mñ aaaaa lIMcr
 47. 47. @aaaüa ala ífaa ? ampla ala acíaçaa
 48. 48. @Ma @Macmala ®aMa maaala @amacga a cÍFaUacr
 49. 49. 'X ~ l O O l Nao faça med @am cmclcñ] '. '] ]¡ 'Il/ leu compromisso a _rjglcva Q Q
 50. 50. Ê@U@g íFaHa a ífaüa maama @a ErDaMa ma mamilacr íFaUacr

×