&Àyxv W zat-v-. vn' "_›. "I
za; ;ylppgqíw_mpa. -uump› ›
' v. _ ' . 

à', W"'Ê¡: ;'371 
Ênfkár.  _; 4
' ' v t
r. 
Y n...
©p<evãaím<d]@ @ema
@EUKàEñÍD ñmpcecdlñwá
@[§D@FÉMD@]© @ema
@EUKàEñÍD impedirá
©p<eiãain<d]@ @eus
@Mem impcecdliiá
@peírápde @eee
@dem impedirá
j. 

f"
¡-

I

á íIí*i ¡íIí*i*i ¡ig§a›, ;a < 1 . í p m » n

(Í

ar ! tn p" i; "jr
Õ Keating* lí «iai
É [indie @me @eee ddepiái @ande
Piá üze ápepçeái
w
A
É , 
V3
É

Wi1<ê; .!í, í

V 7

Í( _Aí

tab* a

"S s* a

Y

-« lí H( --

ÍL- r 41;*
i1' 

Õ x

v9;
aih; 

 

-T “ - m
...
MÊQUIMÊDÉDD ipweiá e @Hime Líápde
iiáe pe em weee
Se eáüzápáe ee iewápíted
Piá íte derrmpái
@eee páeeá peu* eimá de üpde
Piá üze ápepçeái
ri É 

í

D «eai <“: [Iupíx<esí°i*r*¡ <

E m¡iíwgrggtíáíesíñw ifíãaí

2'

3.

J (Êllíraí. 

É
b . 
É

r
«QQ (#7 f”
ÊÍlíÇKK...
[Hleje e med @eee üá eidepápde
iiiá á máe de iá
Ná @de eáeá e pá @de empieeá
© eáe páe wái epíàiái
[Hleje e med @eee üá eidepápde
iiiá á máe de iá
«É 

D «ei

Hei ; ártraíítz 3 . u daí: 

M1

fm, ii'

Ç "ir í C Ç
Vi 'í
É [indie @me @eee ddepiái @ande
Piá üze ápepçeái
E ddepiá üüg@]@g ddepiá ítdde
@depiá ítdde @eee
@deitam áe mdiáiháe de ipimie
[Dá wiítdiiá e pewe eee]
E ddepiá üüg@]@g ddepiá ítdde
@depiá ítdde @eee
@depiá áe mdiáiháe de diápe
[Dá wiítdiiá e pewe eee]
E ddepiá üüg@]@g ddepiá ítdde
@depiá ítdde @eee
E ddepiá üüg@]@g ddepiá ítdde
@depiá ítdde @eee
?ei @eine deem ápiid eeeá pemá
Piá weee páeeái
.A4 ' 7:! :h v
: me Dreauíf. ? ãrlí; >lí“ilír, í w
E páeee, páeee peiá peiüá
iãáeee, páeee já
E @eme peeee dá wiítáiiá
[De iáde de [lá
@Se @de diepeeeá üzá wáeiá
iâileie Eie wái eedeei
E e eeiáeáe eem áieiiá
Mei ítiáeeeeidái de piázei
l. 4 , _
  m

'[”i| iíí> í* W í r< : r

 É IU
@eee áítiepeiá e ieieiee ieíteiie
Piá íte deieedei
f), 

f"
¡-

I

á íIí*i ¡íIí*i*i ¡ig§a›, ;a < 1 . í p m » n

à da p" Ç "sr
Õ iethífg* V nas(
É ineie eee @eee eeeíeiái ítede
Piá üze áieeeeeái
i<

EHái @depreende wap

É i q lííiâiíí niml<iiH< 7 D
@deem ee meiáiináe de diáiee
E dá wiüeiiá e pewe eee
@e e @ã@g iewáeítee [eáitreiiáe
@eee wái deiieeái
É iieie eee @eee eeepmi üzede
69m ie ápeeeeái
E eeeíeiá ü@]@]@g eeepiá ítede
@deem ítede @eee
- _ _ _ -. r _ -. r-P -
y 1 of;  “a ía . dj ígJígarã ílíhg; ((1a g 2 c_
 lr). C52_ (VEKJÍ: _J _ v( gi. . . Ri. ...
E eeeíeiá ü@]@]@g eeepiá ítede
@deem üede ieewá
E eeeíeiá ü@]@]@g eeepiá ítede
@deem üede ieewá
E eeeíeiá ü@]@]@g eeepiá ítede
@deem üede ieewá
E eeeíeiá ü@]@]@g eeepiá ítede
@deem üede ieewá
@peiáede @eee
@dem impedirá
@peiáede @eee
@dem impedirá
V_. ;V__. . _

V *R Pin f “FP
Õ ieiítf; (féiulP u: 

n .
É

n. Õmeauí: : 

ü IL¡

sm í: :<'7›

à*
l

! r
, -

rali): 

4

4'_

Ii <Í; '¡"Ií, íI<'-í: -2)í“> lí”

f! 
< si. .

aí'
Meeemieeiie Mei
@ie Wei deemeediei
WiFi-Jia? D

 

M! 
a. Iii'

f i

(F

i
l
a. .

l(
n  )
N n . .lí

EM

Í

'u'

(

ânf"
s

g' l(
Ee já ice Meede
@eee eeítieede ee @ee Hei
§e @ee peieeie eeítá eee dtreee
@eee Mei iieeiítei
@e @ee meiide iei empeie
Mei @ei eee Meiítei
@ei @eee deem dee eee Miíãeiie
E eieeem Mei üemei
ee deem @me ieMeeie e máe
E eemeee e edeiei
A mieie iemiiie e de JJeeMá
A @de empieee e de ieeMá
© @ee eeeemeeie e de JJeeMá
@D eee @eme e de ieeMá
iede eee ie ítem
É de ieeMá
ee deem @me ieMeeie e máe
E eemeee e edeiei
A r*1*i iel 

K) “SPC” “ wap' ' t rrá
ni 4. lít<_; .« er «< a> e¡ lute x

; IPÊ É
í_ x ((21))

F

V [D t(
@e eie ieMeeiee Eeeweire
iná deeítie de @ee iei
É ineie eee @eee eeeere iede
Piá ie epeeeeer
ee deem @re ieMeeíte e máe
E eemeee e edetrer
ee e &ãeeiier e @eee
ee @eee e e eeeiJer
ee e &ãeeíeerr e @eee
F _

 r í nr a> (Ç'Í[Ií, ít<í eu Wí“i'iiííi< 3

t . 

lui-u'

(Ílíeíií @eu rg naum f @nunes @eu rní: zf›
@ieeede eee
ee e âeeijer e @eee
P ílí/ Âírjíxãg. . xvfr<'-; sr*a“¡*n <

__r. _
a› <

N t(

À ' 4_ É” É É É”
ai_ lÍs'ͧ'4-_
'â g at: iii' l( s. .
A _ ...
Eu passo pela prova
Dando glória meu irmão
P ílí/ Âírjíxãg. . xvfr<'-; sr*a“¡*n <

__r. _
a› <

N t(

À ' 4_ É” É É É”
ai_ lÍs'ͧ'4-_
'â g at: iii' l( s. .
A _ ...
@D eerrede de Miüerie
É eeieiine mee irmáe
E eeepre ü@]@]@g eeeere iede
@eeieie ítede @eee
@deem ee pertreirree de dieiee
E dá MiíteLrie e peMe eee
E eeepre ü@]@]@g eeeere iede
@eeieie ítede @eee
@deem ee merreirnee de ieimie
[Dá Miierrie e peMe eee
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Deus Quebra Tudo - Dedé de Jesus

604 visualizações

Publicada em

Olá, espero que eu possa ajudar a todo o povo cristão, disponibilizando os power points de diversas músicas gospel.

Todo o conteúdo postado aqui é de autoria própria.

Espero que gostem!

Fiquem na paz do Senhor!

Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, PowerPoint Gospel.
https://www.youtube.com/channel/UClFWRpFCQSnbVY3dsfnBZQQ

Música - Deus Quebra Tudo
Cantor - Dedé de Jesus

Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2:4.

Publicada em: Espiritual
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Deus Quebra Tudo - Dedé de Jesus

 1. 1. &Àyxv W zat-v-. vn' "_›. "I za; ;ylppgqíw_mpa. -uump› › ' v. _ ' . à', W"'Ê¡: ;'371 Ênfkár. _; 4 ' ' v t r. Y n "S _ "ã ° fg. . ak_ ' . .. s u. . _v v , _VH l# u '-Jn . _ñ' *un- .
 2. 2. ©p<evãaím<d]@ @ema @EUKàEñÍD ñmpcecdlñwá
 3. 3. @[§D@FÉMD@]© @ema @EUKàEñÍD impedirá
 4. 4. ©p<eiãain<d]@ @eus @Mem impcecdliiá
 5. 5. @peírápde @eee @dem impedirá
 6. 6. j. f" ¡- I á íIí*i ¡íIí*i*i ¡ig§a›, ;a < 1 . í p m » n (Í ar ! tn p" i; "jr Õ Keating* lí «iai
 7. 7. É [indie @me @eee ddepiái @ande Piá üze ápepçeái
 8. 8. w A É , V3 É Wi1<ê; .!í, í V 7 Í( _Aí tab* a "S s* a Y -« lí H( -- ÍL- r 41;* i1' Õ x v9; aih; -T “ - m *i ug; 1._ _ 11_
 9. 9. MÊQUIMÊDÉDD ipweiá e @Hime Líápde iiáe pe em weee
 10. 10. Se eáüzápáe ee iewápíted Piá íte derrmpái
 11. 11. @eee páeeá peu* eimá de üpde Piá üze ápepçeái
 12. 12. ri É í D «eai <“: [Iupíx<esí°i*r*¡ < E m¡iíwgrggtíáíesíñw ifíãaí 2' 3. J (Êllíraí. É b . É r «QQ (#7 f” ÊÍlíÇKKÍJ. K
 13. 13. [Hleje e med @eee üá eidepápde iiiá á máe de iá
 14. 14. Ná @de eáeá e pá @de empieeá © eáe páe wái epíàiái
 15. 15. [Hleje e med @eee üá eidepápde iiiá á máe de iá
 16. 16. «É D «ei Hei ; ártraíítz 3 . u daí: M1 fm, ii' Ç "ir í C Ç Vi 'í
 17. 17. É [indie @me @eee ddepiái @ande Piá üze ápepçeái
 18. 18. E ddepiá üüg@]@g ddepiá ítdde @depiá ítdde @eee
 19. 19. @deitam áe mdiáiháe de ipimie [Dá wiítdiiá e pewe eee]
 20. 20. E ddepiá üüg@]@g ddepiá ítdde @depiá ítdde @eee
 21. 21. @depiá áe mdiáiháe de diápe [Dá wiítdiiá e pewe eee]
 22. 22. E ddepiá üüg@]@g ddepiá ítdde @depiá ítdde @eee
 23. 23. E ddepiá üüg@]@g ddepiá ítdde @depiá ítdde @eee
 24. 24. ?ei @eine deem ápiid eeeá pemá Piá weee páeeái
 25. 25. .A4 ' 7:! :h v : me Dreauíf. ? ãrlí; >lí“ilír, í w
 26. 26. E páeee, páeee peiá peiüá iãáeee, páeee já
 27. 27. E @eme peeee dá wiítáiiá [De iáde de [lá
 28. 28. @Se @de diepeeeá üzá wáeiá iâileie Eie wái eedeei
 29. 29. E e eeiáeáe eem áieiiá Mei ítiáeeeeidái de piázei
 30. 30. l. 4 , _ m '[”i| iíí> í* W í r< : r É IU
 31. 31. @eee áítiepeiá e ieieiee ieíteiie Piá íte deieedei
 32. 32. f), f" ¡- I á íIí*i ¡íIí*i*i ¡ig§a›, ;a < 1 . í p m » n à da p" Ç "sr Õ iethífg* V nas(
 33. 33. É ineie eee @eee eeeíeiái ítede Piá üze áieeeeeái
 34. 34. i< EHái @depreende wap É i q lííiâiíí niml<iiH< 7 D
 35. 35. @deem ee meiáiináe de diáiee E dá wiüeiiá e pewe eee
 36. 36. @e e @ã@g iewáeítee [eáitreiiáe @eee wái deiieeái
 37. 37. É iieie eee @eee eeepmi üzede 69m ie ápeeeeái
 38. 38. E eeeíeiá ü@]@]@g eeepiá ítede @deem ítede @eee
 39. 39. - _ _ _ -. r _ -. r-P - y 1 of; “a ía . dj ígJígarã ílíhg; ((1a g 2 c_ lr). C52_ (VEKJÍ: _J _ v( gi. . . Ri. 1G' VM ~) (3). . K. a) f" _ _ D winx? o p r< W?
 40. 40. E eeeíeiá ü@]@]@g eeepiá ítede @deem üede ieewá
 41. 41. E eeeíeiá ü@]@]@g eeepiá ítede @deem üede ieewá
 42. 42. E eeeíeiá ü@]@]@g eeepiá ítede @deem üede ieewá
 43. 43. E eeeíeiá ü@]@]@g eeepiá ítede @deem üede ieewá
 44. 44. @peiáede @eee @dem impedirá
 45. 45. @peiáede @eee @dem impedirá
 46. 46. V_. ;V__. . _ V *R Pin f “FP Õ ieiítf; (féiulP u: n .
 47. 47. É n. Õmeauí: : ü IL¡ sm í: :<'7› à* l ! r , - rali): 4 4'_ Ii <Í; '¡"Ií, íI<'-í: -2)í“> lí” f! < si. . aí'
 48. 48. Meeemieeiie Mei @ie Wei deemeediei
 49. 49. WiFi-Jia? D M! a. Iii' f i (F i l a. . l(
 50. 50. n ) N n . .lí EM Í 'u' ( ânf" s g' l(
 51. 51. Ee já ice Meede @eee eeítieede ee @ee Hei
 52. 52. §e @ee peieeie eeítá eee dtreee @eee Mei iieeiítei
 53. 53. @e @ee meiide iei empeie Mei @ei eee Meiítei
 54. 54. @ei @eee deem dee eee Miíãeiie E eieeem Mei üemei
 55. 55. ee deem @me ieMeeie e máe E eemeee e edeiei
 56. 56. A mieie iemiiie e de JJeeMá A @de empieee e de ieeMá
 57. 57. © @ee eeeemeeie e de JJeeMá @D eee @eme e de ieeMá
 58. 58. iede eee ie ítem É de ieeMá
 59. 59. ee deem @me ieMeeie e máe E eemeee e edeiei
 60. 60. A r*1*i iel K) “SPC” “ wap' ' t rrá ni 4. lít<_; .« er «< a> e¡ lute x ; IPÊ É í_ x ((21)) F V [D t(
 61. 61. @e eie ieMeeiee Eeeweire iná deeítie de @ee iei
 62. 62. É ineie eee @eee eeeere iede Piá ie epeeeeer
 63. 63. ee deem @re ieMeeíte e máe E eemeee e edetrer
 64. 64. ee e &ãeeiier e @eee ee @eee e e eeeiJer
 65. 65. ee e &ãeeíeerr e @eee
 66. 66. F _ r í nr a> (Ç'Í[Ií, ít<í eu Wí“i'iiííi< 3 t . lui-u' (Ílíeíií @eu rg naum f @nunes @eu rní: zf›
 67. 67. @ieeede eee ee e âeeijer e @eee
 68. 68. P ílí/ Âírjíxãg. . xvfr<'-; sr*a“¡*n < __r. _ a› < N t( À ' 4_ É” É É É” ai_ lÍs'ͧ'4-_ 'â g at: iii' l( s. . A _ A _
 69. 69. Eu passo pela prova Dando glória meu irmão
 70. 70. P ílí/ Âírjíxãg. . xvfr<'-; sr*a“¡*n < __r. _ a› < N t( À ' 4_ É” É É É” ai_ lÍs'ͧ'4-_ 'â g at: iii' l( s. . A _ A _
 71. 71. @D eerrede de Miüerie É eeieiine mee irmáe
 72. 72. E eeepre ü@]@]@g eeeere iede @eeieie ítede @eee
 73. 73. @deem ee pertreirree de dieiee E dá MiíteLrie e peMe eee
 74. 74. E eeepre ü@]@]@g eeeere iede @eeieie ítede @eee
 75. 75. @deem ee merreirnee de ieimie [Dá Miierrie e peMe eee

×