O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Presentation: Delårsrapport for januar-juni 2016

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Regnskabsmeddelelse 2014
Regnskabsmeddelelse 2014
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 17 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de PostNord (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Presentation: Delårsrapport for januar-juni 2016

 1. 1. 2. kvartal 2016 12-08-2016
 2. 2. 2 Oversigt – resultat PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016 SEK mio. Q2 2016 Q2 2015  H1 2016 H1 2015  FY 2015 Nettoomsætning 9.590 9.666 -1% 19.228 19.699 -2% 39.351 EBITDAI 213 934 917 1.697 2.436 Justeret EBIT 1) -1 33 299 345 927 EBIT -270 503 30 815 564 Periodens resultat -282 390 -63 593 278 Pengestrøm fra driftsaktiviteter 387 -127 598 1.013 1.670 Nettogæld 1.020 743 1.020 743 -171 1) Justeret for poster, der påvirker sammenligneligheden. For mere information, se delårsrapporten januar-juni 2016.
 3. 3. 2. kvartal 2016 3  Markedstendenserne: − Fortsat fald i brevmængderne − Fortsat vækst inden for e-handel − Hård konkurrence på logistikmarkedet − Svag konjunktur i Norge og Finland  Ny postlov i Danmark – nye posttjenester fra 1. juli  Igangværende udredning af den svenske postlovgivning  Kreditfacilitet på SEK 2 mia. refinansieret  G.P. Spedition erhvervet i Danmark  PostNord Strålfors har indgået aftale om at afhænde ikke- nordiske aktiviteter  PostNords miljømål godkendt af Science Based Targets PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
 4. 4. Markedsudvikling 4  Brevmængderne faldt samlet med 8% i forhold til 2. kvartal 2016 • -17% i Danmark • -6% i Sverige  Pakkemængderne steg samlet med 9% i forhold til 2. kvartal 2015 • E-handelsrelaterede B2C pakker steg med 15% BREVE, MIO. ENHEDER PAKKER, MIO. ENHEDER PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016 0 50 100 150 200 250 300 350 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16 Sverige,A-post Sverige,B-post Danmark, A-post Danmark, B-post og C-post 0 10 20 30 40 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16 Pakker,total
 5. 5. PostNord, koncern FORTSAT FOKUS PÅ HARMONISERET TILBUD I NORDEN OG OMSTILLING AF BREVVIRKSOMHEDEN 5 NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætning SEK 9.590 mio. (9.666 mio.) – Nettoomsætningen faldt med 1% ekskl. valutaeffekter og erhvervelser – Faldende brevmængder, vækst inden for e-handelsrelaterede tjenester og fortsat hård konkurrence på logistikmarkedet  Justeret EBIT på SEK -1 mio. (33 mio.), EBIT på SEK -270 mio. (503 mio.) – Poster, der påvirker sammenligneligheden, på netto SEK -269 mio. (470 mio.) vedrører primært poster relateret til salg af Strålfors' ikke-nordiske aktiviteter – Gennemførte besparelsesprogrammer reducerede driftsomkostningerne – Der gennemføres løbende tilpasninger og effektiviseringer for at imødekomme de faldende brevmængder-4 -2 0 2 4 6 8 10 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
 6. 6. PostNord Sverige 6 0 2 4 6 8 10 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætningen steg med 1% – Brevmængderne faldt i alt med 6% – Øget omsætning i E-commerce & Logistics primært som følge af fortsat vækst inden for e-handel.  Justeret EBIT på SEK 91 mio. (173 mio.), EBIT på SEK 76 mio. (173 mio.) – Omkostningsniveauet er tilpasset til lavere mængder – Negativt påvirket af højere sociale bidrag til unge PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
 7. 7. PostNord Danmark 7 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 1,000 2,000 3,000 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætningen faldt med 1% – Brevmængderne faldt med 17% – Prisjusteringen for A-breve modvirkede delvist de faldende mængder – Større B2C-pakkemængder – Positiv udvikling inden for tungere logistik  Justeret EBIT på SEK -222 mio. (-202 mio.), EBIT på SEK -253 mio. (298 mio.) – Lavere brevindtægter er endnu ikke fuldt ud blevet opvejet af omkostningstilpasninger – Omfattende handlingsprogrammer gennemføres PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
 8. 8. PostNord Norge 8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 500 1,000 1,500 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætningen faldt med 9% og med 2% ekskl. valuta og erhvervelser – Logistikmarkedet blev påvirket af en svag udvikling i den norske økonomi på grund af det kraftige fald i olieprisen  EBIT på SEK -4 mio. (-5 mio.) – Der gennemføres et omfattende program for at reducere omkostningerne og opveje faldet i indtægter. PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
 9. 9. PostNord Finland 9 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 100 200 300 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætningen steg med 44% og med 11% ekskl. valuta og erhvervelser – Større pakkemængder  EBIT på SEK -3 mio. (-1 mio.) – Integreringsomkostninger i forbindelse med købet af Uudenmaan Pikakuljetus Oy (UPK) belastede resultatet PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
 10. 10. PostNord Strålfors 10 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 200 400 600 800 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætningen steg med 3% og med 7% ekskl. valuta og erhvervelser – Øget omsætning fra nye kundeaftaler i Finland og Norge  Justeret EBIT på SEK 34 mio. (8 mio.) EBIT på SEK -189 mio. (8 mio.) – Resultatet blev påvirket af poster relateret til det igangværende salg af ikke-nordiske aktiviteter – Forbedringen af det justerede driftsresultat skyldes gennemførte besparelsesprogrammer PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016 * Justeret EBIT-margin *
 11. 11. SEK 9.722 mio. 11 Omkostningsudvikling * Ekskl. omstruktureringsomkostninger KONCERNENS DRIFTSOMKOSTNINGER, SEK MIO.KONCERNENS OMKOSTNINGSUDVIKLING 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Omstruktureringsomkostninger Øvrige omkostninger og af- og nedskrivninger* Transportomkostninger Personaleomkostninger* * Inkl. omkostningsinflation -1% +3% -1%+1% SEK 9.936 mio. PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
 12. 12. 12 Udvikling i pengestrøm PENGESTRØM I 2. KVARTAL 2016, SEK MIO.  Pengestrøm fra driftsaktiviteter SEK 387 mio. (-127 mio.)  Pengestrøm fra investeringsaktiviteter SEK -622 mio. (-208 mio.) − Likvide midler på SEK 300 mio. blev placeret i virksomhedscertifikater − Investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver vedrører primært infrastruktur til den integrerede produktionsmodel  Periodens pengestrøm SEK -255 mio. (1.017 mio.) PostNord AB (publ),2. kvartal 2016 53 334 -622 -20 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 FFO Ændring i driftskapital Investeringer Finansiering
 13. 13. 13 Nettogæld SEK mio. 30. jun 2016 31. mar 2016 31. dec 2015 Rentebærende gæld 3.854 3.849 3.840 Pensioner og sygepensionsordninger -620 -1.051 -1.867 Langfristede og kortfristede aktiver -560 -254 -250 Likvide midler -1.654 -1.905 -1.894 Nettogæld 1.020 639 -171 Nettogæld/EBITDAI 0,6 0,3 -0,1 Nettogældsætningsgrad, % 13 7 -2 Finansielt beredskab 3.955 3.905 3.894  Nettogælden steg med SEK 381 mio. til SEK 1.020 mio. – Påvirket af omregning af pensionsforpligtelser som følge af det lavere renteniveau  Finansielt beredskab på SEK 3.955 mio., heraf likvide midler på SEK 1.654 mio. PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
 14. 14. 14 Kreditprofil Kredit Samlet værdi SEK mia. Udnyttet værdi SEK mia. Revolverende kreditfacilitet med forfald i 2019, SEK 2,0 0,0 Virksomhedscertifikater, SEK 3,0 0,0 Kreditinstitutter 1,5 0,7 MTN-obligationer, SEK 6,0 2,9 I alt udnyttet, 30. juni 2016 3,6 Kreditter med kort forfaldstid 0,1 FORFALDSSTRUKTUR, 30. JUNI, SEK MIO.OVERSIGT, KREDITTER, 30. JUNI 2016 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2016 2017 2018 2019 2020- Kassekredit Kreditinstitutter MTN-obligationer En ikke-udnyttet revolverende kredit (RCF) på SEK 2,0 mia. er tilgængelig med forfald i 2019 PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
 15. 15. Område Nøgletal Resultat 30. juni 2016 Mål Lønsomhed Forrentning af operativ kapital -2,3% 10,5% Kapitalstruktur Nettogældsæt- ningsgrad 13% 10-50% Udbyttepolitik Udbytte 2016: Intet udbytte 2015: Intet udbytte 40-60% af årets resultat (normværdi 50%) Finansielle mål 15  Målene er langsigtede og skal vurderes over en periode på 3-5 år  De finansielle mål blev vedtaget på generalforsamlingen 2014 PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
 16. 16. 16 Disclaimer This document does not contain an offer of securities in the United States or any other jurisdiction; securities may not be offered or sold in the United States absent registration or exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Any offer of securities will be made, if at all, by means of a prospectus or offering memorandum issued by PostNord. Forward-looking statements Statements made in this document relating to future status or circumstances, including future performance and other trend projections are forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. There can be no assurance that actual results will not differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements due to many factors, many of which are outside the control of PostNord. Forward-looking statements herein apply only as at the date of this document. PostNord will not undertake any obligation to publicly update or revise these forward-looking statements to reflect future events, new information or otherwise except as required by law. PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016
 17. 17. 17 postnord.com Gunilla Berg, CFO, +46 10 436 28 10 Per Mossberg, Kommunikationsdirektør, +46 10 436 39 15 ir@postnord.com PostNord AB (publ), 2. kvartal 2016

×