O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Lassila&Tikanoja yhtiöesittely, Eero Hautaniemi. Pörssi-illassa 17.3.2020.

66 visualizações

Publicada em

Lassila&Tikanoja yhtiöesittely, toimitusjohtaja Eero Hautaniemi. Pörssisäätiön Pörssi-illassa 17.3.2020.

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Lassila&Tikanoja yhtiöesittely, Eero Hautaniemi. Pörssi-illassa 17.3.2020.

 1. 1. LASSILA &TIKANOJA – ARVOA KIERTOTALOUDELLA Eero Hautaniemi,toimitusjohtaja Pörssi-ilta 17.3.2020
 2. 2. 2© Lassila & Tikanoja Oyj
 3. 3. L&TVUONNA 2019 3© Lassila & Tikanoja Oyj Ympäristöpalvelut 39% Teollisuuspalvelut 12% Kiinteistöpalvelut Suomi 31% Kiinteistöpalvelut Ruotsi 17% Suomi 82% Ruotsi 17% Venäjä 1% 2,46 EUR LIIKEVAIHDON KASVU -2,2% 5,7% LIIKEVOITTO,% LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA/OSAKE 45,0MEUR LIIKEVOITTO 8 200 VUODEN LOPUSSA TYÖNTEKIJÖITÄ 784.3 MEUR LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN LIIKEVAIHTO MAITTAIN
 4. 4. TEEMME KIERTOTALOUDESTATOTTA 4© Lassila & Tikanoja Oyj LIIKEVAIHTO 311 MEUR LIIKEVOITTO -PROSENTTI 10,5 % LIIKEVAIHTO 99 MEUR LIIKEVOITTO -PROSENTTI 10,1 % LIIKEVAIHTO 249 MEUR LIIKEVOITTO -PROSENTTI -1,6 % LIIKEVAIHTO 132 MEUR LIIKEVOITTO -PROSENTTI 3,8 % KIINTEISTÖPALVELUT Ruotsi KIINTEISTÖPALVELUT Suomi TEOLLISUUSPALVELUTYMPÄRISTÖPALVELUT Luvut 2019
 5. 5. KOHTI KIERTOTALOUTTA © Lassila & Tikanoja Oyj 5
 6. 6. MEILLÄ EI OLE VARAA HUKATA MATERIAALEJA © Lassila & Tikanoja Oyj 6 HEITÄMME POIS 80 % KULUTTAJATUOTTEISTA JA NIIDEN MATERIAALEISTA JA KÄYTÄMME NIITÄ TEHOTTOMASTI. KESKIMÄÄRIN MATERIAALEJA KÄYTETÄÄN VAIN KERRAN. SUOMALAISTEN YLIKULUTUSPÄIVÄ 2019 OLI PERJANTAINA 5.4. AUTOJEN KÄYTTÖASTE ON NOIN 8 %. 31 % RUUASTA MENEE HUKKAAN. RUOKAHÄVIKIN RAHALLINEN MENETYS EU- TASOLLA 140 MILJARDIA EUROA. SUOMEN YHDYSKUNTA- JÄTTEESTÄ KIERRÄTETÄÄN 41 %. TAVOITE VUODELLE 2035 ON 65 %. RESURSSIEN TARVE KASVAA 20 VUODEN AIKANA ENERGIA +32 % TERÄS +57 % VESI +32 % VILJELYMAA +200 % YKSIN SUOMESSA KÄYTETÄÄN 180 000 000 t MATERIAALIA VUOSITTAIN. TEOLLISUUS JA KAIVOSTOIMINTA TUOTTAVAT 80 % KAIKISTA JÄTTEISTÄ.
 7. 7. MEILLÄ EI OLE VARAA HUKATAJO KERRAN RAKENNETTUA © Lassila & Tikanoja Oyj 7 70 % SUOMEN VARALLISUUDESTA MUODOSTUU RAKANNETUSTA YMPÄRISTÖSTÄ. 30–40 % MATERIAALEISTA KÄYTETÄÄN RAKENTAMISEEN. KIINTEISTÖILLÄ PYSTYTÄÄN TUOTTAMAAN ARVOA VAIN 15 % BKT:STA. KIINTEISTÖJEN KÄYTTÖASTE ON ALLE 20. SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSHAITAT 450 MILJ. EUROA. KIINTEISTÖT KÄYTTÄVÄT 40 % ENERGIASTA. 40 % CO2-PÄÄSTÖISTÄ AIHEUTUU KIINTEISTÖISTÄ. 10–15 % RAKENNUS- MATERIAALEISTA MENEE JÄTTEEKSI RAKENNUSAIKANA. KIINTEISTÖJEN KORJAUSVELKA 30–50 MILJARDIA EUROA.
 8. 8. KASVAVATJA KUNNIANHIMOISETTAVOITTEETLUOVAT MARKKINAPOTENTIAALIA KESTÄVILLE RATKAISUILLE © Lassila & Tikanoja Oyj 8 EU:n pitkän aikavälin strategia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Suomen yhdyskuntajätteen toteutunut kierrätysaste ja tavoitteet Toteutunut, % Tavoite,% Lähde: Tilastokeskus, VALTSULähde: Työ- ja elinkeinoministeriö
 9. 9. KUNNIANHIMOISETILMASTOTAVOITTEETSIIRTÄVÄT PAINOPISTETTÄTEOLLISUUDEN JA MAATALOUDEN MATERIAALIVIRTOIHIN © Lassila & Tikanoja Oyj 9 Jäte- ja sivuvirtojen määrä Suomessa Yhdyskuntajäte, kotitaloudet Yhdyskuntajäte, yritykset Rakentaminen Teollisuus Energia-ala Kaivostoiminta Metsäteollisuus 0,7 % 59 % 11 % 12 % 10 % 5 % 1,2 % 1,3 % Maatalous Lähde: Tilastokeskus
 10. 10. L&T:N STRATEGIA – ENEMMÄN ARVOA KIERTOTALOUDELLA © Lassila & Tikanoja Oyj 10
 11. 11. Parannamme kiinteistöjen arvoa ja käyttäjien tyytyväisyyttä Hoidamme yhteiskunnan materiaalit kiertoon Hyödynnämme teollisuuden ja yhteiskunnan sivuvirrat Parannamme energiatehokkuutta HUOMISELLA TÖISSÄ ASIAKKAILLE Tuemme asiakkaiden vastuullisuutta, luomme erinomaisia asiakaskokemuksia ja kehitämme alamme parhaita palveluita. HENKILÖSTÖLLE Tarjoamme merkityksellistä työtä, pidämme huolta henkilöstöstämme ja luomme mahdollisuuksia kehittyä. YHTEISKUNNALLE Torjumme ilmastonmuutosta, tuomme uusia ratkaisuja kiertotalouteen ja edistämme sosiaalista vastuuta työllistämisen kautta. OMISTAJILLE Pyrimme nopeaan kasvuun kestävää kehitystä edistävissä liiketoiminnoissa ainutlaatuiselle kiertotalousosaamisella. Orgaanisen kasvun rinnalla investoimme tulevaisuuden markkinoihin. TEEMME TOTTA
 12. 12. © Lassila & Tikanoja Oyj 12 Vuonna 2019 L&T:n hoidossa oli 14 000 kiinteistöä, joissa teimme 1,1 MILJOONAA kiinteistöjen elinkaarta tai parempia olosuhteita tukevaa huoltotoimenpidettä. Vuonna 2019 L&T teki asiakkailleen yhteensä 4 200 energiansäästöehdotusta ja asiakkaamme pystyivät korvaamaan 2,6 Twh fossiilienergiaa bio- ja kierrätyspolttoaineilla. Vuonna 2019 L&T keräsi talteen 800 000 tonnia asiakkaiden materiaaleja.Näistä uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen päätyi 54,8 % eli yhteensä pidimme lähes 450 000 tonnia materiaalia kierrossa. TYÖTURVALLISUUSTOIMENPITEET KIERRÄTYSASTE HUOLTOTOIMENPITEET ENERGIANSÄÄSTÖEHDOTUKSET Vuonna 2019 L&T:läiset tekivät yli 54 000 turvallisuutta parantavaa toimenpidettä. Tavoitteenamme on 0 tapaturmaa. 28 814 turvallisuushavaintokierrosta, 10 132 työturvallisuustuokiota ja yli 3 182 vaaranarviointia Arvoa asiakkaille 55 000 yritystä ja 120 000 kotitaloutta
 13. 13. © Lassila & Tikanoja Oyj 13
 14. 14. © Lassila & Tikanoja Oyj 14
 15. 15. ENEMMÄN ARVOA SIDOSRYHMILLE – L&T:N STRATEGISETTAVOITTEETVUOSILLE 2019–2024 15© Lassila & Tikanoja Oyj NPS > 25 Palveluiden suositteluaste ASIAKKAILLE > 80 % Henkilöstön suositteluaste TYÖNTEKIJÖILLE Hiilikädenjäljen kasvu > Liikevaihdon kasvu Hiilijalanjälki -50 % vuoteen 2030 mennessä (verrattuna vuoteen 2018) Positiivinen ympäristövaikutus YHTEISKUNNALLE Liikevaihdon kasvu > 5 % Sijoitetun pääoman tuotto 15 % Velkaantumisaste < 125 % Kannattava kasvu Vakavaraisuus OSAKKEENOMISTAJILLE
 16. 16. 0,85 0,68 0,44 0,89 0,57 0,47 0,98 1,13 0,87 0,89 0,90 0,55 0,55 0,55 1,10 0,50 0,75 0,85 0,92 0,92 0,92 0,92 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tulos/osake (EPS) Osingot ja lisäosingot sekä pääoman palautukset L&T MAKSAA OMISTAJILLEEN TASAISTA OSINKOA 16© Lassila & Tikanoja Oyj Osinkojen määrä on sidottu tilikauden tuloksiin.Voitot, joita ei pidetä tarpeellisina L&T:n terveen kehityksen varmistamisen kannalta, jaetaan osakkeenomistajille. IFRS 15 -standardia sovellettiin takautuvasti tammikuun 1. päivästä 2018 alkaen.Vuoden 2017 tilinpäätöstiedot on oikaistu uuden standardin mukaisiksi. 16 OSINKOHISTORIA
 17. 17. Huomisella töissä.

×