Constructing yourself Constructing athens

Eleonora Goussiari
Eleonora GoussiariPsychologist em Δήμος Παλαιού Φαλήρου
CONSTRUCTING YOURSELF -
CONSTRUCTING ATHENS
ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΗ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΕΝΟΣ – ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΓΚΟΥΣΙΑΡΗ
ΠΜΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» – ΕΜΠΟ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΜΠΕΤΤΥ ΤΣΑΚΑΡΕΣΤΟΥ
Attention! Work in Progress…
Constructing yourself  Constructing athens
Constructing yourself  Constructing athens
Κρατικά έργα, ιδιωτική - εταιρική
πρωτοβουλία, αυτόνομες κινήσεις
πολιτών συντίθενται σ' ένα
πολύμορφο μωσαϊκό,
προσφέροντας διαφορετικές
αφηγήσεις για τον εαυτό και την
πόλη. Το κάθε εγχείρημα συμβάλλει
με διαφορετικό τρόπο στη
συγκρότηση της εικόνας της Αθήνας
και των πολιτών της.
Οι πολίτες αποτελούν
μέρος του δικτύου της
πόλης. Ζουν σε αυτή, τη
δημιουργούν και
αλληλεπιδρούν μαζί της.
Μεμονωμένα και
συλλογικά υποκείμενα
βρίσκονται σε διαρκή
διάλογο με την πόλη.
Το "Constructing
Athens" επιχειρεί να
αναδείξει την ταυτότητα
της Αθήνας, όπως αυτή
προκύπτει μέσα από την
πολλαπλότητα των
διαφορετικών δράσεων,
εγχειρημάτων και
αναγνώσεων των
ιδιαιτεροτήτων της
πόλης και των πολιτών
της.
City branding – More than a logo
• Ένα σήμα κατατεθέν γίνεται brand μόνο όταν αναγνωρίζεται και αντιπροσωπεύει κάποιο νόημα στα
εξωτερικά ακροατήρια.
• Τα place brands αποτελούν «αντιπροσωπεύσεις ταυτότητας τόπου, που χτίζουν μια θετική εσωτερική
(δημόσιοι, ιδιωτικοί και η κοινωνία των πολιτών των ενδιαφερομένων) και εξωτερική (τουρίστες,
επενδυτές, επιχειρηματίες, μετανάστες) εικόνα», που οδηγεί σε ένα brand που ικανοποιεί, που μένει στο
μυαλό καθενός, που συσχετίζεται με ποιότητα και άλλους ευνοϊκούς συσχετισμούς με το brand (δηλαδή,
θετική εικόνα και φήμη) που συνδέεται με ένα όνομα ή σύμβολο που εκπροσωπεί μια χώρα, πόλη ή
περιοχή.
• Η Αθήνα έχει ένα ισχυρό brand name που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το όνομα, την ιστορία και τον
πολιτισμό της. Εγκαταστάσεις, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, ακτές, εκτεταμένες υποδομές μεταφορών,
νυχτερινή ζωή και σύγχρονες πολιτιστικές δραστηριότητες.
• Η υψηλή συγκέντρωση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας (ΟΠΑ), μια πληθώρα ερευνητικών εργαστηρίων και μια
ζωντανή κοινότητα απο ‘start-ups’ εταιρείες και νέες δυναμικές επιχειρήσεις. Η ιδέα της "Καινοτομίας" είναι
στην πρώτη γραμμή της ημερήσιας διάταξης του Δημου Αθηναίων.
• Μια ζωντανή και συνεχώς μεταβαλλόμενη πόλη: ένα από τα παγκόσμια κέντρα, τουριστικός προορισμός,
ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, ιδανικό κέντρο για τη σύλληψη, την επώαση και την μεταφορά των
ιδεών.
BE-LIVE IN ATHENS TODAY
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
• Δήμος Αθηναίων
Ο Δήμος Αθηναίων θέτει σε εφαρμογή πολυδιάστατα αναπτυξιακά προγράμματα σε
συνεργασία με σημαντικούς εταίρους, με στόχο να μεταμορφώσει την Αθήνα με τη συμμετοχή
των πολιτών σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή Μητρόπολη με νέες παραγωγικές και κοινωνικές
δομές, ανθηρή καινοτομική οικονομία, που θα σφίζει από δημιουργικότητα, με έντονα
εξωστρεφή, κοινωνικό χαρακτήρα.
Μια πόλη λειτουργική για τους κατοίκους της και ελκυστική για τους επισκέπτες της.
KEY PARTNERS – KEY ACTIVITIES
• Ένας δυναμικός οργανισμός που έχει προορισμό τη
βελτίωση των δομών της πόλης, μέσω του
σχεδιασμού, προγραμματισμού και της υλοποίησης
αναπτυξιακών έργων.
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
• Τα έργα που εντάσσονται σε αυτό τον άξονα αποσκοπούν στη δημιουργία των συνθηκών και των υποδομών για την
ανάπτυξη δυναμικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που μπορούν να καταστήσουν την Αθήνα
πρότυπο και κινητήρια δύναμη για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
EUROPE DIRECT ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ο Δήμος Αθηναίων συμμετέχει στο δίκτυο Ευρωπαϊκής
Πληροφόρησης - Europe Direct, έχοντας αξιολογηθεί
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως ένας από τους δεκαεννιά
φορείς σε όλη την Ελλάδα, που είναι επιλέξιμοι για να
παρέχουν τις ανάλογες υπηρεσίες στον πολίτη.
GREEN BUSINESS IS SMART BUSINESS
Το πρόγραμμα GoGreen είναι μια πρωτοβουλία που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εστιάζει στην παράδοση ενός εξατομικευμένου
«πράσινου προγράμματος κατάρτισης» το οποίο έχει ως
στόχο του τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων
των επιχειρηματιών και επαγγελματιών σε θέματα
αποτελεσματικής εισαγωγής και διαχείρισης πράσινων
επιχειρηματικών πρακτικών.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
• Στον άξονα αυτό εντάσσονται έργα, επενδύσεις και προγράμματα για την αξιοποίηση της κοινωνικής
οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Αναπτύσσεται με βάση το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ανασυγκρότησης που έχει καταρτίσει ο Δήμος
Αθηναίων και περιλαμβάνει δράσεις με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, την κοινωνική ένταξη
και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με ιδιαίτερη έμφαση στους αστέγους, στα άτομα
που διαβιούν στο όριο της φτώχειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τόνωση των ευάλωτων πληθυσμών
που διαβιούν στις υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας.
KEY PARTNERS - KEY ACTIVITIES
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Περιφέρεια Αττικής
Ανάμεσα σε άλλους, τομείς δημοσίων πολιτικών που δραστηριοποιείται η
Αποκεντρωμένη Κρατική Διοίκηση και μας αφορούν είναι:
Μετάνάστευση: Διαχείριση θεμάτων χορήγησης, ανανέωσης, απόρριψης,
ανάκλησης αδειών διαμονής.
Δημόσια Περιουσία – Κρατικός Πλούτος: Κοινωφελείς Περιουσίες:
διαχείριση, εποπτεία και εκκαθάριση ιδρυμάτων, κληροδοτημάτων και
σχολαζουσών κληρονομιών.
Χωροταξία/ Πολεοδομία και Περιβάλλον: εξειδίκευση γενικών κατευθύνσεων και εφαρμογή οδηγιών
περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής, προστασία και αξιοποίηση υδάτινων πόρων, ορυκτών
πόρων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εργαστηριακός έλεγχος υλικών δημοσίων έργων και εκτέλεση ποιοτικών
ελέγχων.
Τεχνόπολις – Γκάζι / Jazz Festival κ.ά.
Η πορεία της «Τεχνόπολις» τα τελευταία τριάμισι χρόνια συμπυκνώνει
τον τρόπο που ο δήμος Αθηναίων θέλει να λειτουργεί, τόνισε ο δήμαρχος
Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης, κατά την παρουσίαση του προγράμματος
«Καλοκαίρι 2014» της «Τεχνόπολις» του δήμου Αθηναίων και το πρόγρα-
μμα των δράσεων του Κόμβου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας –
INNOVATHENS.
Δράσεις:
Εβδομάδες
Καινοτομίας
Ενεργό
Εργαστήριο
Hub
Καινοτομίας Co-Working
Spaces
Θερμοκοιτίδες
Επιχειρήσεων
Το INNOVATHENS γεννήθηκε από τη συνεργασία του Δήμου
Αθηναίων με 6 συνδέσμους καινοτόμων επιχειρήσεων. Είναι, όμως,
ένα σχήμα ανοιχτό σε κάθε συνεργασία που προέρχεται από τον
ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό κόσμο.
Το INNOVATHENS υποστηρίζει κάθε νέα ιδέα και κάθε απόπειρα
ομάδων επιχειρηματιών και της δίνει την ώθηση που χρειάζεται
για να σταθεί στην αγορά της καινοτομίας.
NEWNESS: INNOVATION & CREATIVITY
Impact Hub Athens – Νέος Κόμβος Επιχειρηματικότητας
Μία προσπάθεια στην Αθήνα για την επιχειρηματικότητα . Ένα
μέρος που εμπνέει και φέρνει κοντά ανθρώπους, που μπορούν
να φέρουν την αλλαγή μέσα από υπεύθυνες και βιώσιμες
πρωτοβουλίες.
Constructing yourself  Constructing athens
Constructing yourself  Constructing athens
KEY PARTNERS-KEY ACTIVITIES
ARTISTIC TRADITION & INNOVATION
Φεστιβάλ Αθηνών
Μια μεγάλη γιορτή που συνεχίζεται για 56 καλοκαίρια, από την οποία έχουν περάσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα
του θεάτρου, της μουσικής, του χορού (Κάλλας, Sain-Saens, Ροστροπόβιτς, Παβαρότι, τον Λεωνίδα Καβάκος, Θεοδωράκης,
Χατζιδάκις ,Σαββόπουλος κ.α.)
Η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Φεστιβάλ» ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την οργάνωση μουσικών, θεατρικών και άλλων
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, την έκδοση και διάθεση εντύπων, βιβλίων και άλλων εκδόσεων, καθώς και
οπτικοακουστικών μέσων με θέματα που αφορούν στην προβολή των εκδηλώσεων της. Γίνεται διαρκής προσπάθεια για
να συντονίσει το βηματισμό της με τα σημαντικά, ομοειδή ευρωπαϊκά φεστιβάλ.
Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας
ιδρύθηκε από την Κινηματογραφική Εταιρεία Αθηνών (Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία) με σκοπό να φωτίσει άγνωστες πτυχές
του ποιοτικού ανεξάρτητου κινηματογράφου. Το Φεστιβάλ άνοιξε τις
πύλες του τον Σεπτέμβριο του 1995 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Oι ταινίες που προβάλλονται έχουν ένα κοινό περίπου
50.000 κινηματογραφόφιλων.
Μέγαρο Μουσικής
Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, είναι ένα ολοκληρωμένο πολυδύναμο
πολιτιστικό κέντρο υψηλών προδιαγραφών, από τα ελάχιστα στον κόσμο,
αποτελεί πυρήνα πολιτισμού, με βασικούς άξονες προγραμματισμού
την τέχνη και την εκπαίδευση.
Η Γιορτή Βιβλίου
Ο Σύλλογος Εκδοτών Βιβλίου Αθηνών δεν επιθυμεί απλώς
να συνεχίσει έναν αθηναϊκό θεσμό, αλλά να δημιουργήσει
ένα παλλόμενο σημείο αναφοράς για τους Αθηναίους μέσα από τη
συνάντηση των πολιτών με τα βιβλία, τους δημιουργούς και την
εκκίνηση νέων αφηγήσεων.
Η Art-Athina είναι σήμερα μία από τις μακροβιότερες
εκθέσεις Σύγχρονης Τέχνης στην Ευρώπη και το
μεγαλύτερο ετήσιο εικαστικό γεγονός στην Ελλάδα.
Σημείο συνάντησης για τη διεθνή καλλιτεχνική
δημιουργία, φέρνει κοντά σημαντικές Ελληνικές και ξένες
αίθουσες τέχνης, πολιτιστικούς φορείς, επιμελητές,
συλλέκτες, κριτικούς τέχνης και, σαφώς, το φιλότεχνο
κοινό.
Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση
είναι ένας τόπος πολιτισμού για το θέατρο, το χορό, τη
μουσική, τα εικαστικά και τα γράμματα. Αποστολή της
είναι η προβολή του σύγχρονου πολιτισμού, η υποστήριξη
των Ελλήνων δημιουργών, η καλλιέργεια διεθνών
συνεργασιών, η εκπαίδευση για τα παιδιά και η διά βίου
μάθηση για ανθρώπους κάθε ηλικίας, σε ένα χώρο
ανοιχτό και προσιτό σε όλους.
Το κοινωφελές «Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης»
καταρτίζει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δραστηριοτήτων,
εγκαινιάζοντας συνεργασίες με γνωστά Ιδρύματα και
πολιτιστικούς φορείς της χώρας και του εξωτερικού,
σχεδιάζοντας και υλοποιώντας έγκυρα εκπαιδευτικά
προγράμματα, σεμινάρια, workshops και εισάγοντας
νέους θεσμούς που υποστηρίζουν τις νέες και τους νέους
δημιουργούς.
Constructing yourself  Constructing athens
Athens Street Festival
BE A PART | Change the City |
Η πόλη μας πρέπει να αλλάξει, να αποκτήσει νέο
χαρακτήρα και αισθητική, να σταματήσει να είναι
η πόλη των κατοίκων σε απόγνωση και να μετατραπεί
σε μια πόλη που οι κάτοικοι της μπορεί να έχουν δυσκολίες,
όπως παντού άλλωστε, αλλά παλεύουν για να βελτιώσουν
τη ζωή τους.
To Athens Street Art Festival 2014 πηγαίνει Smart Park
Καλλιτέχνες ζωντανεύουν χώρους στην Αθήνα . 30 Ευρωπαίοι και 30 Έλληνες street artists, ξεκινούν να
μεταμορφώσουν την Αθήνα ζωντανεύοντας με τις δημιουργίες τους χώρους στο Smart Park, στα Σπάτα,
δημόσια κτίρια του αστικού ιστού σε διάφορους δήμους της Αττικής, βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες,
καθώς και άλλους δημόσιους χώρους.
Αθηναϊκό Δίκτυο Καλλιτεχνών
http://athensartnetwork.blogspot.gr/
Constructing yourself  Constructing athens
• Μια πολύπλευρη παρέμβαση, που θα υλοποιηθεί σε δυο φάσεις και έχει ως πρωταρχικό στόχο τη
συμβολή στη γενικότερη ανασύνθεση του κέντρου της Αθήνας. Η παρέμβαση και το πλαίσιο της
υλοποίησής της βασίζονται στην προαπαιτούμενη στέρεα και πλούσια διερεύνηση των
περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών και δυνατοτήτων σε όλα τα
επίπεδα: επιστημονικό-ερευνητικό, τεχνικό, θεσμικό. Το εγχείρημα είναι εφικτό, το έργο είναι
κατασκευαστικά εύκολο και μαζί με την παρέμβαση αυτή προβλέπεται να αντιμετωπιστούν όλες οι
συνέπειες και επιδράσεις της στην πόλη.
• Athens: The “Eye of the Hurricane” ή “The apple of our Eye”?
How can we create social sustainability in Athens avoiding
gentrification and eviction?
• Το 2006, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.SNF.org)
ανακοίνωσε τα σχέδιά του για τη χρηματοδότηση της
δημιουργίας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), έργο που περιλαμβάνει την κατασκευή και
τον πλήρη εξοπλισμό νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για
την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) και την Εθνική
Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), καθώς και τη δημιουργία του Πάρκου
Σταύρος Νιάρχος, συνολικής έκτασης 170.000 τ.μ.
Η ΣΥΝ-ΟΙΚΙΑ Πιττάκη φωτίζει το Ψυρρή!
"Πρέπει να φέρουμε το δικό μας φως στο σκοτάδι. Κανείς δεν θα το κάνει για εμάς."
Τσαρλς Μπουκόφσκι
IMAGINE THE CITY
• Η πλατφόρμα «Φαντάσου την πόλη» σχεδιάστηκε και αναπτύσσεται με σκοπό να ανοίγει έναν δημιουργικό
διάλογο ανάμεσα στους πολίτες, την κοινότητα των μελετητών και δημιουργών και τους τοπικούς φορείς για τον
σχεδιασμό και τις αποφάσεις των έργων ανάπλασης κοινής ωφέλειας στις ελληνικές πόλεις.
IMAGINE THE CITY
Το μέχρι πρότινος αναξιοποίητο δημοτικό περίπτερο μεταμορφώνεται σε έναν ανοιχτό τόπο συνάντησης,
εργασίας και δράσης των εθελοντικές ομάδων πολιτών που επιθυμούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής της πόλης τους. Το παρόν έργο αντιστοιχεί σε μία από τις πέντε προτάσεις που κατέθεσαν
στο Δήμο Αθηναίων ομάδες εργασίας του δικτύου Imagine The City με στόχο την αναβάθμιση της οδού
Αθηνάς. Η πρόταση αυτού προέκυψε από την αναγνώριση της αναγκαιότητας να αποκτήσει η ψηφιακή
πλατφόρμα ΣυνΑθηνά (www.synathina.gr) και ένα φυσικό χώρο συνάντησης, δικτύωσης και συνεργασίας
για τους ενεργούς πολίτες της Αθήνας.
• Solution Making for Social Crisis: Οργανωμένη προσπάθεια αντιμετώπισης
ανθρωπιστικής κρίσης. Σε πρόσφατες έρευνες, καταγράφηκε ότι περισσότερα από 700
κτίρια είναι άδειο σε περιοχές γύρω από το κέντρο και ότι περισσότεροι από 130.000
κάτοικοι έχουν μετακινηθεί την τελευταία δεκαετία: Διάθεση αναξιοποίητων δημόσιων
κτιρίων για τη φιλοξενία αστέγων, Ενίσχυση δημοσίου διαλόγου για μείωση
εγκληματικότητας. Επιδίωξη μεγαλύτερης συνεργατικότητας κι επικοινωνίας μεταξύ
των εταίρων.
• Creativity: Αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων Αθήνα 2004 για πολιτιστικές
δράσεις, Διεθνή Διαγωνιστικά Τμηματά στο Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου για
μεγαλύτερη προσέλκυση ξένων καλλιτεχνών με στόχο την ανάδειξη του festival σε
global event, Διαδραστικός Πολιτιστικός Χάρτης (multilingual) σε Info Quest σε
κεντρικά σημεία της πόλης/ δυνατότητα ανοιχτής καταχώρησης, ώστε να λειτουργεί
ως ψηφιακή διασυνδετική πλατφόρμα.
• Sustainability & Smartness: Ανάπλαση πόλης: Υπέργεια parking για αποσυμφορηση
κυκλοφορίας, Συγκοινωνία: επέκταση ωραρίων συγκοινωνιών, Πράσινα Οχήματα,
Πράσινα Κτίρια, ΑΠΕ/ χώροι πράσινου, έμφαση στην καθαριότητα, Ανάπλαση
προσόψεων ιστορικών κτιρίων.
Value propositions
PRIORITY LIST
Key Resources
• ΕΣΠΑ
• Χρηματοδότηση Ιδιωτικών Φορέων
• Co – Creation
• Ευρωπαϊκοί πόροι
Customer Relationships
• Media
• Κατασκευαστικές Εταιρίες
• Εργολάβοι
• Διαφημιστικές Εταιρίες
• Εταιρίες οργάνωσης παραγωγής Φεστιβάλ
Channels
• TV & Radio Spots
• Internet
• Social Media / Facebook, Twiter, YouTube, Vimeo κ.α.
• Purchase on-line / Word of mouth.
Customer Segments
• Σ.Ε.Β.
• Επιχειρηματίες
• Πολίτες
• Καλλιτέχνες
• Επισκέπτες
• Εργαζόμενοι
• Εταιρίες
Revenue Streams
• Crowd funding
• Χορηγίες και δωρεές ιδιωτικών φορέων
• Ενοικιάσεις Δημόσιων χώρων
• Δημοτικά τέλη
Cost structure
• Μισθοί, ενοίκια, έξοδα μετακίνησης, sites, κιόσκια info-quest
• Έξοδα συντήρησης, κατασκευών, επέκτασης συγκοινωνιών, parking.
1 de 27

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Herbology 101 End Of Course AssignmentHerbology 101 End Of Course Assignment
Herbology 101 End Of Course Assignmentjhouser87
4.3K visualizações63 slides
powerpointpowerpoint
powerpointremscarter97
93 visualizações8 slides
PresentationPresentation
Presentationschoolslr
488 visualizações13 slides
Mediterraneo spaMediterraneo spa
Mediterraneo spa6032837
192 visualizações5 slides

Destaque(20)

Herbology 101 End Of Course AssignmentHerbology 101 End Of Course Assignment
Herbology 101 End Of Course Assignment
jhouser874.3K visualizações
powerpointpowerpoint
powerpoint
remscarter9793 visualizações
RSS 2013 - A re-analysis of the Cochrane Library data]RSS 2013 - A re-analysis of the Cochrane Library data]
RSS 2013 - A re-analysis of the Cochrane Library data]
Evangelos Kontopantelis454 visualizações
PresentationPresentation
Presentation
schoolslr488 visualizações
Linear Local Website Audit PowerPointLinear Local Website Audit PowerPoint
Linear Local Website Audit PowerPoint
Sean Brown354 visualizações
Mediterraneo spaMediterraneo spa
Mediterraneo spa
6032837192 visualizações
Internal 2013 - General practice clinical systemsInternal 2013 - General practice clinical systems
Internal 2013 - General practice clinical systems
Evangelos Kontopantelis326 visualizações
SAPC 2012 - exception reportingSAPC 2012 - exception reporting
SAPC 2012 - exception reporting
Evangelos Kontopantelis329 visualizações
รายงาน Life transfomationรายงาน Life transfomation
รายงาน Life transfomation
ณรงค์ สัพโส145 visualizações
Презентация компании KDTeam (2014 г.)Презентация компании KDTeam (2014 г.)
Презентация компании KDTeam (2014 г.)
Александр Крылов578 visualizações
Social media in real lifeSocial media in real life
Social media in real life
Denise Bahs344 visualizações
Project UX - DemositeProject UX - Demosite
Project UX - Demosite
NDN Group456 visualizações
Internal 2014 - data signpostingInternal 2014 - data signposting
Internal 2014 - data signposting
Evangelos Kontopantelis804 visualizações
생명 게임 –_병균_vs_항체생명 게임 –_병균_vs_항체
생명 게임 –_병균_vs_항체
snugdc785 visualizações
Criminologia sildehareCriminologia sildehare
Criminologia sildehare
Leibimar Andreina Paradas Mendoza380 visualizações
RekonsilasiRekonsilasi
Rekonsilasi
sansantika_2.8K visualizações
Just fire lti at it!Just fire lti at it!
Just fire lti at it!
kingmook913 visualizações
Softcomputing for decision supportSoftcomputing for decision support
Softcomputing for decision support
Maikel Leyva571 visualizações
Water dictionaryWater dictionary
Water dictionary
schoolslr409 visualizações

Similar a Constructing yourself Constructing athens(20)

Athens city branding the documentAthens city branding the document
Athens city branding the document
christina kou104 visualizações
Talk forward 24 04 press releaseTalk forward 24 04 press release
Talk forward 24 04 press release
talk forward118 visualizações
Rebranding Athens: The ABC and Agora Project. Rebranding Athens: The ABC and Agora Project.
Rebranding Athens: The ABC and Agora Project.
SmartCitiesTeam1.2K visualizações
Future museum- Final AssigmentFuture museum- Final Assigment
Future museum- Final Assigment
Panagiota Markou10 visualizações
To mouseio tou mellontosTo mouseio tou mellontos
To mouseio tou mellontos
MariaVolti49 visualizações
AxonesAxones
Axones
24news283 visualizações
Το μουσείο του μέλλοντος .pdfΤο μουσείο του μέλλοντος .pdf
Το μουσείο του μέλλοντος .pdf
AlexandraKoutromanou11 visualizações
National Theatre National Theatre
National Theatre
FutureleadersGR751 visualizações
Poster Design ProjectPoster Design Project
Poster Design Project
MelinaCharalampidi29 visualizações
graphic design projectgraphic design project
graphic design project
AngelikaChaidouti25 visualizações
Το Μουσείο του ΜέλλοντοςΤο Μουσείο του Μέλλοντος
Το Μουσείο του Μέλλοντος
SMARAGDI MITROPOULOU224 visualizações
Το Μουσείο του ΜέλλοντοςΤο Μουσείο του Μέλλοντος
Το Μουσείο του Μέλλοντος
PanagiotaGiotaKontou88 visualizações
ομάδα α ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣομάδα α ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
ομάδα α ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
Μαρία Τσουκανέλη391 visualizações
Η Κοινσεπ εξωστρέφειαΗ Κοινσεπ εξωστρέφεια
Η Κοινσεπ εξωστρέφεια
Maximos Pyrovetsis222 visualizações
Nea Apxh programmeNea Apxh programme
Nea Apxh programme
Konstantin Tsimas299 visualizações

Constructing yourself Constructing athens

 • 1. CONSTRUCTING YOURSELF - CONSTRUCTING ATHENS ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΗ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΕΝΟΣ – ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΓΚΟΥΣΙΑΡΗ ΠΜΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» – ΕΜΠΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΜΠΕΤΤΥ ΤΣΑΚΑΡΕΣΤΟΥ Attention! Work in Progress…
 • 4. Κρατικά έργα, ιδιωτική - εταιρική πρωτοβουλία, αυτόνομες κινήσεις πολιτών συντίθενται σ' ένα πολύμορφο μωσαϊκό, προσφέροντας διαφορετικές αφηγήσεις για τον εαυτό και την πόλη. Το κάθε εγχείρημα συμβάλλει με διαφορετικό τρόπο στη συγκρότηση της εικόνας της Αθήνας και των πολιτών της. Οι πολίτες αποτελούν μέρος του δικτύου της πόλης. Ζουν σε αυτή, τη δημιουργούν και αλληλεπιδρούν μαζί της. Μεμονωμένα και συλλογικά υποκείμενα βρίσκονται σε διαρκή διάλογο με την πόλη. Το "Constructing Athens" επιχειρεί να αναδείξει την ταυτότητα της Αθήνας, όπως αυτή προκύπτει μέσα από την πολλαπλότητα των διαφορετικών δράσεων, εγχειρημάτων και αναγνώσεων των ιδιαιτεροτήτων της πόλης και των πολιτών της.
 • 5. City branding – More than a logo • Ένα σήμα κατατεθέν γίνεται brand μόνο όταν αναγνωρίζεται και αντιπροσωπεύει κάποιο νόημα στα εξωτερικά ακροατήρια. • Τα place brands αποτελούν «αντιπροσωπεύσεις ταυτότητας τόπου, που χτίζουν μια θετική εσωτερική (δημόσιοι, ιδιωτικοί και η κοινωνία των πολιτών των ενδιαφερομένων) και εξωτερική (τουρίστες, επενδυτές, επιχειρηματίες, μετανάστες) εικόνα», που οδηγεί σε ένα brand που ικανοποιεί, που μένει στο μυαλό καθενός, που συσχετίζεται με ποιότητα και άλλους ευνοϊκούς συσχετισμούς με το brand (δηλαδή, θετική εικόνα και φήμη) που συνδέεται με ένα όνομα ή σύμβολο που εκπροσωπεί μια χώρα, πόλη ή περιοχή. • Η Αθήνα έχει ένα ισχυρό brand name που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το όνομα, την ιστορία και τον πολιτισμό της. Εγκαταστάσεις, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, ακτές, εκτεταμένες υποδομές μεταφορών, νυχτερινή ζωή και σύγχρονες πολιτιστικές δραστηριότητες. • Η υψηλή συγκέντρωση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας (ΟΠΑ), μια πληθώρα ερευνητικών εργαστηρίων και μια ζωντανή κοινότητα απο ‘start-ups’ εταιρείες και νέες δυναμικές επιχειρήσεις. Η ιδέα της "Καινοτομίας" είναι στην πρώτη γραμμή της ημερήσιας διάταξης του Δημου Αθηναίων. • Μια ζωντανή και συνεχώς μεταβαλλόμενη πόλη: ένα από τα παγκόσμια κέντρα, τουριστικός προορισμός, ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, ιδανικό κέντρο για τη σύλληψη, την επώαση και την μεταφορά των ιδεών.
 • 6. BE-LIVE IN ATHENS TODAY ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ • Δήμος Αθηναίων Ο Δήμος Αθηναίων θέτει σε εφαρμογή πολυδιάστατα αναπτυξιακά προγράμματα σε συνεργασία με σημαντικούς εταίρους, με στόχο να μεταμορφώσει την Αθήνα με τη συμμετοχή των πολιτών σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή Μητρόπολη με νέες παραγωγικές και κοινωνικές δομές, ανθηρή καινοτομική οικονομία, που θα σφίζει από δημιουργικότητα, με έντονα εξωστρεφή, κοινωνικό χαρακτήρα. Μια πόλη λειτουργική για τους κατοίκους της και ελκυστική για τους επισκέπτες της.
 • 7. KEY PARTNERS – KEY ACTIVITIES • Ένας δυναμικός οργανισμός που έχει προορισμό τη βελτίωση των δομών της πόλης, μέσω του σχεδιασμού, προγραμματισμού και της υλοποίησης αναπτυξιακών έργων.
 • 8. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ • Τα έργα που εντάσσονται σε αυτό τον άξονα αποσκοπούν στη δημιουργία των συνθηκών και των υποδομών για την ανάπτυξη δυναμικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που μπορούν να καταστήσουν την Αθήνα πρότυπο και κινητήρια δύναμη για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
 • 9. EUROPE DIRECT ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ο Δήμος Αθηναίων συμμετέχει στο δίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - Europe Direct, έχοντας αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως ένας από τους δεκαεννιά φορείς σε όλη την Ελλάδα, που είναι επιλέξιμοι για να παρέχουν τις ανάλογες υπηρεσίες στον πολίτη. GREEN BUSINESS IS SMART BUSINESS Το πρόγραμμα GoGreen είναι μια πρωτοβουλία που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εστιάζει στην παράδοση ενός εξατομικευμένου «πράσινου προγράμματος κατάρτισης» το οποίο έχει ως στόχο του τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επιχειρηματιών και επαγγελματιών σε θέματα αποτελεσματικής εισαγωγής και διαχείρισης πράσινων επιχειρηματικών πρακτικών.
 • 10. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ • Στον άξονα αυτό εντάσσονται έργα, επενδύσεις και προγράμματα για την αξιοποίηση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αναπτύσσεται με βάση το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ανασυγκρότησης που έχει καταρτίσει ο Δήμος Αθηναίων και περιλαμβάνει δράσεις με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, την κοινωνική ένταξη και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με ιδιαίτερη έμφαση στους αστέγους, στα άτομα που διαβιούν στο όριο της φτώχειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τόνωση των ευάλωτων πληθυσμών που διαβιούν στις υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας.
 • 11. KEY PARTNERS - KEY ACTIVITIES ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Περιφέρεια Αττικής Ανάμεσα σε άλλους, τομείς δημοσίων πολιτικών που δραστηριοποιείται η Αποκεντρωμένη Κρατική Διοίκηση και μας αφορούν είναι: Μετάνάστευση: Διαχείριση θεμάτων χορήγησης, ανανέωσης, απόρριψης, ανάκλησης αδειών διαμονής. Δημόσια Περιουσία – Κρατικός Πλούτος: Κοινωφελείς Περιουσίες: διαχείριση, εποπτεία και εκκαθάριση ιδρυμάτων, κληροδοτημάτων και σχολαζουσών κληρονομιών. Χωροταξία/ Πολεοδομία και Περιβάλλον: εξειδίκευση γενικών κατευθύνσεων και εφαρμογή οδηγιών περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής, προστασία και αξιοποίηση υδάτινων πόρων, ορυκτών πόρων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εργαστηριακός έλεγχος υλικών δημοσίων έργων και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων. Τεχνόπολις – Γκάζι / Jazz Festival κ.ά. Η πορεία της «Τεχνόπολις» τα τελευταία τριάμισι χρόνια συμπυκνώνει τον τρόπο που ο δήμος Αθηναίων θέλει να λειτουργεί, τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης, κατά την παρουσίαση του προγράμματος «Καλοκαίρι 2014» της «Τεχνόπολις» του δήμου Αθηναίων και το πρόγρα- μμα των δράσεων του Κόμβου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – INNOVATHENS.
 • 12. Δράσεις: Εβδομάδες Καινοτομίας Ενεργό Εργαστήριο Hub Καινοτομίας Co-Working Spaces Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων Το INNOVATHENS γεννήθηκε από τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με 6 συνδέσμους καινοτόμων επιχειρήσεων. Είναι, όμως, ένα σχήμα ανοιχτό σε κάθε συνεργασία που προέρχεται από τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό κόσμο. Το INNOVATHENS υποστηρίζει κάθε νέα ιδέα και κάθε απόπειρα ομάδων επιχειρηματιών και της δίνει την ώθηση που χρειάζεται για να σταθεί στην αγορά της καινοτομίας. NEWNESS: INNOVATION & CREATIVITY Impact Hub Athens – Νέος Κόμβος Επιχειρηματικότητας Μία προσπάθεια στην Αθήνα για την επιχειρηματικότητα . Ένα μέρος που εμπνέει και φέρνει κοντά ανθρώπους, που μπορούν να φέρουν την αλλαγή μέσα από υπεύθυνες και βιώσιμες πρωτοβουλίες.
 • 15. KEY PARTNERS-KEY ACTIVITIES ARTISTIC TRADITION & INNOVATION Φεστιβάλ Αθηνών Μια μεγάλη γιορτή που συνεχίζεται για 56 καλοκαίρια, από την οποία έχουν περάσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του θεάτρου, της μουσικής, του χορού (Κάλλας, Sain-Saens, Ροστροπόβιτς, Παβαρότι, τον Λεωνίδα Καβάκος, Θεοδωράκης, Χατζιδάκις ,Σαββόπουλος κ.α.) Η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Φεστιβάλ» ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την οργάνωση μουσικών, θεατρικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, την έκδοση και διάθεση εντύπων, βιβλίων και άλλων εκδόσεων, καθώς και οπτικοακουστικών μέσων με θέματα που αφορούν στην προβολή των εκδηλώσεων της. Γίνεται διαρκής προσπάθεια για να συντονίσει το βηματισμό της με τα σημαντικά, ομοειδή ευρωπαϊκά φεστιβάλ.
 • 16. Φεστιβάλ Κινηματογράφου Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας ιδρύθηκε από την Κινηματογραφική Εταιρεία Αθηνών (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) με σκοπό να φωτίσει άγνωστες πτυχές του ποιοτικού ανεξάρτητου κινηματογράφου. Το Φεστιβάλ άνοιξε τις πύλες του τον Σεπτέμβριο του 1995 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Oι ταινίες που προβάλλονται έχουν ένα κοινό περίπου 50.000 κινηματογραφόφιλων. Μέγαρο Μουσικής Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, είναι ένα ολοκληρωμένο πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο υψηλών προδιαγραφών, από τα ελάχιστα στον κόσμο, αποτελεί πυρήνα πολιτισμού, με βασικούς άξονες προγραμματισμού την τέχνη και την εκπαίδευση. Η Γιορτή Βιβλίου Ο Σύλλογος Εκδοτών Βιβλίου Αθηνών δεν επιθυμεί απλώς να συνεχίσει έναν αθηναϊκό θεσμό, αλλά να δημιουργήσει ένα παλλόμενο σημείο αναφοράς για τους Αθηναίους μέσα από τη συνάντηση των πολιτών με τα βιβλία, τους δημιουργούς και την εκκίνηση νέων αφηγήσεων.
 • 17. Η Art-Athina είναι σήμερα μία από τις μακροβιότερες εκθέσεις Σύγχρονης Τέχνης στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο ετήσιο εικαστικό γεγονός στην Ελλάδα. Σημείο συνάντησης για τη διεθνή καλλιτεχνική δημιουργία, φέρνει κοντά σημαντικές Ελληνικές και ξένες αίθουσες τέχνης, πολιτιστικούς φορείς, επιμελητές, συλλέκτες, κριτικούς τέχνης και, σαφώς, το φιλότεχνο κοινό. Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση είναι ένας τόπος πολιτισμού για το θέατρο, το χορό, τη μουσική, τα εικαστικά και τα γράμματα. Αποστολή της είναι η προβολή του σύγχρονου πολιτισμού, η υποστήριξη των Ελλήνων δημιουργών, η καλλιέργεια διεθνών συνεργασιών, η εκπαίδευση για τα παιδιά και η διά βίου μάθηση για ανθρώπους κάθε ηλικίας, σε ένα χώρο ανοιχτό και προσιτό σε όλους. Το κοινωφελές «Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης» καταρτίζει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, εγκαινιάζοντας συνεργασίες με γνωστά Ιδρύματα και πολιτιστικούς φορείς της χώρας και του εξωτερικού, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας έγκυρα εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, workshops και εισάγοντας νέους θεσμούς που υποστηρίζουν τις νέες και τους νέους δημιουργούς.
 • 19. Athens Street Festival BE A PART | Change the City | Η πόλη μας πρέπει να αλλάξει, να αποκτήσει νέο χαρακτήρα και αισθητική, να σταματήσει να είναι η πόλη των κατοίκων σε απόγνωση και να μετατραπεί σε μια πόλη που οι κάτοικοι της μπορεί να έχουν δυσκολίες, όπως παντού άλλωστε, αλλά παλεύουν για να βελτιώσουν τη ζωή τους. To Athens Street Art Festival 2014 πηγαίνει Smart Park Καλλιτέχνες ζωντανεύουν χώρους στην Αθήνα . 30 Ευρωπαίοι και 30 Έλληνες street artists, ξεκινούν να μεταμορφώσουν την Αθήνα ζωντανεύοντας με τις δημιουργίες τους χώρους στο Smart Park, στα Σπάτα, δημόσια κτίρια του αστικού ιστού σε διάφορους δήμους της Αττικής, βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες, καθώς και άλλους δημόσιους χώρους. Αθηναϊκό Δίκτυο Καλλιτεχνών http://athensartnetwork.blogspot.gr/
 • 21. • Μια πολύπλευρη παρέμβαση, που θα υλοποιηθεί σε δυο φάσεις και έχει ως πρωταρχικό στόχο τη συμβολή στη γενικότερη ανασύνθεση του κέντρου της Αθήνας. Η παρέμβαση και το πλαίσιο της υλοποίησής της βασίζονται στην προαπαιτούμενη στέρεα και πλούσια διερεύνηση των περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών και δυνατοτήτων σε όλα τα επίπεδα: επιστημονικό-ερευνητικό, τεχνικό, θεσμικό. Το εγχείρημα είναι εφικτό, το έργο είναι κατασκευαστικά εύκολο και μαζί με την παρέμβαση αυτή προβλέπεται να αντιμετωπιστούν όλες οι συνέπειες και επιδράσεις της στην πόλη. • Athens: The “Eye of the Hurricane” ή “The apple of our Eye”? How can we create social sustainability in Athens avoiding gentrification and eviction?
 • 22. • Το 2006, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.SNF.org) ανακοίνωσε τα σχέδιά του για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), έργο που περιλαμβάνει την κατασκευή και τον πλήρη εξοπλισμό νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) και την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), καθώς και τη δημιουργία του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, συνολικής έκτασης 170.000 τ.μ.
 • 23. Η ΣΥΝ-ΟΙΚΙΑ Πιττάκη φωτίζει το Ψυρρή! "Πρέπει να φέρουμε το δικό μας φως στο σκοτάδι. Κανείς δεν θα το κάνει για εμάς." Τσαρλς Μπουκόφσκι IMAGINE THE CITY • Η πλατφόρμα «Φαντάσου την πόλη» σχεδιάστηκε και αναπτύσσεται με σκοπό να ανοίγει έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στους πολίτες, την κοινότητα των μελετητών και δημιουργών και τους τοπικούς φορείς για τον σχεδιασμό και τις αποφάσεις των έργων ανάπλασης κοινής ωφέλειας στις ελληνικές πόλεις.
 • 24. IMAGINE THE CITY Το μέχρι πρότινος αναξιοποίητο δημοτικό περίπτερο μεταμορφώνεται σε έναν ανοιχτό τόπο συνάντησης, εργασίας και δράσης των εθελοντικές ομάδων πολιτών που επιθυμούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της πόλης τους. Το παρόν έργο αντιστοιχεί σε μία από τις πέντε προτάσεις που κατέθεσαν στο Δήμο Αθηναίων ομάδες εργασίας του δικτύου Imagine The City με στόχο την αναβάθμιση της οδού Αθηνάς. Η πρόταση αυτού προέκυψε από την αναγνώριση της αναγκαιότητας να αποκτήσει η ψηφιακή πλατφόρμα ΣυνΑθηνά (www.synathina.gr) και ένα φυσικό χώρο συνάντησης, δικτύωσης και συνεργασίας για τους ενεργούς πολίτες της Αθήνας.
 • 25. • Solution Making for Social Crisis: Οργανωμένη προσπάθεια αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης. Σε πρόσφατες έρευνες, καταγράφηκε ότι περισσότερα από 700 κτίρια είναι άδειο σε περιοχές γύρω από το κέντρο και ότι περισσότεροι από 130.000 κάτοικοι έχουν μετακινηθεί την τελευταία δεκαετία: Διάθεση αναξιοποίητων δημόσιων κτιρίων για τη φιλοξενία αστέγων, Ενίσχυση δημοσίου διαλόγου για μείωση εγκληματικότητας. Επιδίωξη μεγαλύτερης συνεργατικότητας κι επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων. • Creativity: Αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων Αθήνα 2004 για πολιτιστικές δράσεις, Διεθνή Διαγωνιστικά Τμηματά στο Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου για μεγαλύτερη προσέλκυση ξένων καλλιτεχνών με στόχο την ανάδειξη του festival σε global event, Διαδραστικός Πολιτιστικός Χάρτης (multilingual) σε Info Quest σε κεντρικά σημεία της πόλης/ δυνατότητα ανοιχτής καταχώρησης, ώστε να λειτουργεί ως ψηφιακή διασυνδετική πλατφόρμα. • Sustainability & Smartness: Ανάπλαση πόλης: Υπέργεια parking για αποσυμφορηση κυκλοφορίας, Συγκοινωνία: επέκταση ωραρίων συγκοινωνιών, Πράσινα Οχήματα, Πράσινα Κτίρια, ΑΠΕ/ χώροι πράσινου, έμφαση στην καθαριότητα, Ανάπλαση προσόψεων ιστορικών κτιρίων. Value propositions PRIORITY LIST
 • 26. Key Resources • ΕΣΠΑ • Χρηματοδότηση Ιδιωτικών Φορέων • Co – Creation • Ευρωπαϊκοί πόροι Customer Relationships • Media • Κατασκευαστικές Εταιρίες • Εργολάβοι • Διαφημιστικές Εταιρίες • Εταιρίες οργάνωσης παραγωγής Φεστιβάλ Channels • TV & Radio Spots • Internet • Social Media / Facebook, Twiter, YouTube, Vimeo κ.α. • Purchase on-line / Word of mouth.
 • 27. Customer Segments • Σ.Ε.Β. • Επιχειρηματίες • Πολίτες • Καλλιτέχνες • Επισκέπτες • Εργαζόμενοι • Εταιρίες Revenue Streams • Crowd funding • Χορηγίες και δωρεές ιδιωτικών φορέων • Ενοικιάσεις Δημόσιων χώρων • Δημοτικά τέλη Cost structure • Μισθοί, ενοίκια, έξοδα μετακίνησης, sites, κιόσκια info-quest • Έξοδα συντήρησης, κατασκευών, επέκτασης συγκοινωνιών, parking.