Σταυρούλα Μπραϊμη Μπότση - Καλές πρακτικές κοινωνικής αλληλεγγύης & τοπικής υγείας Δήμο Σουλίου

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ -

Σταυρούλα Μπραΐμη – Μπότση, Δήμαρχος Σουλίου

“Καλές Πρακτικές Κοινωνικής Αλληλεγγύης &
Τοπικής Υγείας στο Δήμο Σουλίου”

22/11/2013
Δήμος Σουλίου
Ο Δήμος Σουλίου είναι ένας κατεξοχήν ορεινός δήμος στην
ενδοχώρα του Ν. Θεσπρωτίας, της περιφέρειας Ηπείρου.
Περιλαμβάνονται 31 Τοπικές και 1 Δημοτική Κοινότητα.
314.000 στρέμματα

10.130 κάτοικοι
Έδρα Δήμου: Παραμυθιά
Ιστορική έδρα: Σαμονίδα Σουλίου.
Αποστάσεις
• Παραμυθιά - Αθήνα 427 χιλιόμετρα
• Παραμυθιά - Θεσσαλονίκη, μέσω της Εγνατίας ,
298 χιλιόμετρα και ο χρόνος που απαιτείται,
είναι περίπου 3 ώρες.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

2
Δήμος Σουλίου
• Παραμυθιά (Κεντρικός Δρόμος)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

3
Δήμος Σουλίου
• Φωτογραφία της Παραμυθιάς από του Αιωροπτεριστές του Δήμου μας

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

4
Δήμος Σουλίου
• Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Δονάτου.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

5
Δήμος Σουλίου
• Η πόλη της Παραμυθιάς

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

6
Δήμος Σουλίου
• Λίμνη Χότχοβα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

7
Δήμος Σουλίου
• Άποψη του όρους Γκορίλα Παραμυθιάς

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

8
Δήμος Σουλίου
• Ιερός Ναός Παναγίας Παρηγορήτριας Παραμυθιάς

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

9
Δήμος Σουλίου
• Σχολείο Βούλγαρη

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

10
Δήμος Σουλίου
• Ο ποταμός Καλαμάς

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

11
Δήμος Σουλίου
• Αρχαία Ελέα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

12
Δήμος Σουλίου
• Ο ποταμός Αχέροντας

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

13
Δήμος Σουλίου
• Το ιστορικό Σούλι

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

14
Δήμος Σουλίου
• Βουλευτήριο Σουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

15
Δήμος Σουλίου
• Πηγάδια Σουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

16
Δήμος Σουλίου
• Μύλοι Σουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

17
TAYTOTHTA ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΜΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτική

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Δημότες & Μόνιμοι Κάτοικοι του Δήμου Σουλίου οι οποίοι
πληρούν τις προϋποθέσεις

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δήμος Σουλίου

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Δήμος Σουλίου

ΦΟΡΕΑΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΜΕΡ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ
Πληροφορίες

Με Super Market Περιοχής, Τοπικές Επιχειρήσεις, Πολιτιστικοί
Σύλλογοι, Gorilistas (εθελοντική ομάδα), ιδιώτες πολίτες
1/12/2012 – σήμερα
Ο Δήμος στον ετήσιο προϋπολογισμό του περιλαμβάνει κωδικό για τα ετήσια έξοδα του
Κοινωνικού Παντοπωλείο και αφορά προμήθεια ειδών διατροφής, βρεφικά είδη, καθαριστικά
είδη και είδη ατομικής υγιεινής.

http://www.dimossouliou.gov.gr/
ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

18
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Σουλίου
• Χώρος που στεγάζετε το κοινωνικό παντοπωλείο

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

19
Κοινωνικό Παντοπωλείο
•Διάφορες ανακοινώσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

20
Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Εξυπηρετούνται 65 οικογένειες
• Τρόποι συλλογής ειδών:Μέσω των καλαθιών που υπάρχουν στα Super Market
–Μέσω πολιτιστικών συλλόγων
–Μέσω εθελοντικών ομάδων (Gorilistas)
–Μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων (αντί για εισιτήριο οι πολίτες έδιναν τρόφιμα για το Κοιν.
Παντοπωλείο),
–Από τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου Σουλίου
–Μέσω ιδιωτών πολιτών

•Προβλήματα: δεν υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις τροφίμων στα όρια του Δήμου ώστε να
παρέχουν τα είδη τους.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

21
TAYTOTHTA ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΜΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παροχή γευμάτων αγάπης
Κοινωνική Πολιτική

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Δημότες & Μόνιμοι Κάτοικοι του Δήμου Σουλίου οι οποίοι
πληρούν τις προϋποθέσεις

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δήμος Σουλίου – ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Δήμος Σουλίου – ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ

ΦΟΡΕΑΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΜΕΡ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ

Μητρόπολη, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Gorilistas (εθελοντική
ομάδα), ιδιώτες πολίτες ,
1/12/2012 – σήμερα
Μηδενικό

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

22
TAYTOTHTA ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΜΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μεταφορά ΑμεΑ στο ΚΔΑΠ - ΜΕΑ
Κοινωνική Πολιτική

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

ΑμεΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δήμος Σουλίου

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Δήμος Σουλίου

ΦΟΡΕΑΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΜΕΡ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2011 έως σήμερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

23
TAYTOTHTA ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΜΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οργανωμένες δράσεις πρόληψης μέσω εξειδικευμένων
εξετάσεων
Τοπική υγεία

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Δημότες & Μόνιμοι Κάτοικοι του Δήμου Σουλίου οι οποίοι
πληρούν τις προϋποθέσεις

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δήμος Σουλίου

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Δήμος Σουλίου

ΦΟΡΕΑΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΜΕΡ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ

Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς
2011 έως σήμερα
-

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

24
Αγροτικό Ιατρείο Νεοχωρίου

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

25
Ασύρματο Internet στην Πόλη της Παραμυθιάς
• Ζώνες κάλυψης Wifi στην Πόλη της Παραμυθιάς

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

26
Ασύρματο Internet στην Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου
• Ζώνη κάλυψης Wifi στην Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

27
Εγκατάσταση Ασύρματου Wifi internet
• Σχεδιασμός Δικτύου internet (Αφετηρία Αγροτικό Ιατρείο Νεοχωρίου)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

28
Εγκατάσταση Ασύρματου Wifi internet
• Σχεδιασμός Δικτύου internet (Αφετηρία Δημαρχείο Παραμυθιάς)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

29
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
• Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και σας περιμένω όλους στο Δήμο μας.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

30
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ -

Σταυρούλα Μπραΐμη – Μπότση, Δήμαρχος Σουλίου

“Καλές Πρακτικές Κοινωνικής Αλληλεγγύης &
Τοπικής Υγείας στο Δήμο Σουλίου”

22/11/2013
1 de 31

Recomendados

Δημήτριος Γαλαμάτης - Δημοτικός ανταποκριτής Δήμου Βόλβης por
Δημήτριος Γαλαμάτης - Δημοτικός ανταποκριτής Δήμου ΒόλβηςΔημήτριος Γαλαμάτης - Δημοτικός ανταποκριτής Δήμου Βόλβης
Δημήτριος Γαλαμάτης - Δημοτικός ανταποκριτής Δήμου ΒόλβηςPolisConference
347 visualizações5 slides
UPLO Turning the city into a playground por
UPLO Turning the city into a playgroundUPLO Turning the city into a playground
UPLO Turning the city into a playgroundUplo Social Coop
387 visualizações36 slides
Ημερίδα- "Η πόλη είμαστε εμείς" por
Ημερίδα- "Η πόλη είμαστε εμείς"Ημερίδα- "Η πόλη είμαστε εμείς"
Ημερίδα- "Η πόλη είμαστε εμείς"Network_for_Childrens_Rights
283 visualizações4 slides
Nea Apxh programme por
Nea Apxh programmeNea Apxh programme
Nea Apxh programmeKonstantin Tsimas
299 visualizações29 slides
εισηγηση 8ου θεματοσ por
εισηγηση 8ου θεματοσεισηγηση 8ου θεματοσ
εισηγηση 8ου θεματοσkosalive
386 visualizações4 slides
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι por
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοιΥποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοιKatBregianni
2.6K visualizações30 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Grid computing por
Grid computingGrid computing
Grid computingΡεβέκα Θεοδωροπούλου
445 visualizações3 slides
Γεώργιος Τέντης - Πληροφοριακό σύστημα ελέγχου και ανάλυσης οικονομικών στοιχ... por
Γεώργιος Τέντης - Πληροφοριακό σύστημα ελέγχου και ανάλυσης οικονομικών στοιχ...Γεώργιος Τέντης - Πληροφοριακό σύστημα ελέγχου και ανάλυσης οικονομικών στοιχ...
Γεώργιος Τέντης - Πληροφοριακό σύστημα ελέγχου και ανάλυσης οικονομικών στοιχ...PolisConference
1.1K visualizações50 slides
Passive expert - sourcing, for policy making in the EU por
Passive expert - sourcing, for policy making in the EUPassive expert - sourcing, for policy making in the EU
Passive expert - sourcing, for policy making in the EUYannis Charalabidis
427 visualizações18 slides
Aegean startups : Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας στο Αιγαίο por
Aegean startups : Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας στο ΑιγαίοAegean startups : Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας στο Αιγαίο
Aegean startups : Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας στο ΑιγαίοYannis Charalabidis
357 visualizações26 slides
Μιχάλης Χρηστάκης - Δράσεις Κλεισθένη por
Μιχάλης Χρηστάκης - Δράσεις ΚλεισθένηΜιχάλης Χρηστάκης - Δράσεις Κλεισθένη
Μιχάλης Χρηστάκης - Δράσεις ΚλεισθένηPolisConference
1.4K visualizações28 slides
e-ΤΡΙΚΑΛΑ por
e-ΤΡΙΚΑΛΑe-ΤΡΙΚΑΛΑ
e-ΤΡΙΚΑΛΑPoillie Vassisoali
717 visualizações42 slides

Destaque(17)

Γεώργιος Τέντης - Πληροφοριακό σύστημα ελέγχου και ανάλυσης οικονομικών στοιχ... por PolisConference
Γεώργιος Τέντης - Πληροφοριακό σύστημα ελέγχου και ανάλυσης οικονομικών στοιχ...Γεώργιος Τέντης - Πληροφοριακό σύστημα ελέγχου και ανάλυσης οικονομικών στοιχ...
Γεώργιος Τέντης - Πληροφοριακό σύστημα ελέγχου και ανάλυσης οικονομικών στοιχ...
PolisConference1.1K visualizações
Passive expert - sourcing, for policy making in the EU por Yannis Charalabidis
Passive expert - sourcing, for policy making in the EUPassive expert - sourcing, for policy making in the EU
Passive expert - sourcing, for policy making in the EU
Yannis Charalabidis427 visualizações
Aegean startups : Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας στο Αιγαίο por Yannis Charalabidis
Aegean startups : Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας στο ΑιγαίοAegean startups : Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας στο Αιγαίο
Aegean startups : Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας στο Αιγαίο
Yannis Charalabidis357 visualizações
Μιχάλης Χρηστάκης - Δράσεις Κλεισθένη por PolisConference
Μιχάλης Χρηστάκης - Δράσεις ΚλεισθένηΜιχάλης Χρηστάκης - Δράσεις Κλεισθένη
Μιχάλης Χρηστάκης - Δράσεις Κλεισθένη
PolisConference1.4K visualizações
e-ΤΡΙΚΑΛΑ por Poillie Vassisoali
e-ΤΡΙΚΑΛΑe-ΤΡΙΚΑΛΑ
e-ΤΡΙΚΑΛΑ
Poillie Vassisoali717 visualizações
Cities as Platforms_Ψηφιακός Αστικός Σχεδιασμός μέσα από το Διαδίκτυο των Πρα... por Charalampos Tsitlakidis
Cities as Platforms_Ψηφιακός Αστικός Σχεδιασμός μέσα από το Διαδίκτυο των Πρα...Cities as Platforms_Ψηφιακός Αστικός Σχεδιασμός μέσα από το Διαδίκτυο των Πρα...
Cities as Platforms_Ψηφιακός Αστικός Σχεδιασμός μέσα από το Διαδίκτυο των Πρα...
Charalampos Tsitlakidis296 visualizações
Smart Cities - Η τρέχουσα κατάσταση στους Δήμους της Ελλάδας por Yannis Charalabidis
Smart Cities - Η τρέχουσα κατάσταση στους Δήμους της Ελλάδας Smart Cities - Η τρέχουσα κατάσταση στους Δήμους της Ελλάδας
Smart Cities - Η τρέχουσα κατάσταση στους Δήμους της Ελλάδας
Yannis Charalabidis1.4K visualizações
Χριστίνα Κακδέρη & Παναγιώτης Τσαρχόπουλος - Διακυβέρνηση ευφυών πόλεων. προς... por PolisConference
Χριστίνα Κακδέρη & Παναγιώτης Τσαρχόπουλος - Διακυβέρνηση ευφυών πόλεων. προς...Χριστίνα Κακδέρη & Παναγιώτης Τσαρχόπουλος - Διακυβέρνηση ευφυών πόλεων. προς...
Χριστίνα Κακδέρη & Παναγιώτης Τσαρχόπουλος - Διακυβέρνηση ευφυών πόλεων. προς...
PolisConference2.7K visualizações
Hiteeksha NMIMS Mumbai por ING Vysya Bank
Hiteeksha NMIMS MumbaiHiteeksha NMIMS Mumbai
Hiteeksha NMIMS Mumbai
ING Vysya Bank14.6K visualizações
Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα Chapter 5 por Yannis Charalabidis
Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα Chapter 5Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα Chapter 5
Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα Chapter 5
Yannis Charalabidis302 visualizações
Smart Cities - Εξυπνες Πόλεις por Yannis Charalabidis
Smart Cities - Εξυπνες ΠόλειςSmart Cities - Εξυπνες Πόλεις
Smart Cities - Εξυπνες Πόλεις
Yannis Charalabidis2.3K visualizações
Modelling and Simulation Approaches for Techno-Societal Phenomena por Yannis Charalabidis
Modelling and Simulation Approaches for Techno-Societal Phenomena Modelling and Simulation Approaches for Techno-Societal Phenomena
Modelling and Simulation Approaches for Techno-Societal Phenomena
Yannis Charalabidis555 visualizações
Smart buildings por Ancy Varghese
Smart buildingsSmart buildings
Smart buildings
Ancy Varghese21K visualizações
LinkedIn SlideShare: Knowledge, Well-Presented por SlideShare
LinkedIn SlideShare: Knowledge, Well-PresentedLinkedIn SlideShare: Knowledge, Well-Presented
LinkedIn SlideShare: Knowledge, Well-Presented
SlideShare579.8K visualizações
Mobile Is Eating the World (2016) por a16z
Mobile Is Eating the World (2016)Mobile Is Eating the World (2016)
Mobile Is Eating the World (2016)
a16z1.7M visualizações

Similar a Σταυρούλα Μπραϊμη Μπότση - Καλές πρακτικές κοινωνικής αλληλεγγύης & τοπικής υγείας Δήμο Σουλίου

ιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξης por
ιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξηςιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξης
ιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξηςforkeratea
581 visualizações5 slides
προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf por
προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdfπρογραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf
προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdfrkpd2014
649 visualizações44 slides
Παιδί και Πόλη, στηρίζοντας την οικοδόμηση μιας αυτόνομης σχέσης por
Παιδί και Πόλη, στηρίζοντας την οικοδόμηση μιας αυτόνομης σχέσηςΠαιδί και Πόλη, στηρίζοντας την οικοδόμηση μιας αυτόνομης σχέσης
Παιδί και Πόλη, στηρίζοντας την οικοδόμηση μιας αυτόνομης σχέσηςNetwork_for_Childrens_Rights
1.2K visualizações69 slides
Κεντρική Ομιλία Παρούτογλου por
Κεντρική Ομιλία ΠαρούτογλουΚεντρική Ομιλία Παρούτογλου
Κεντρική Ομιλία Παρούτογλουialmopia.gr
120 visualizações26 slides
«Πολιτιστικές Πολιτικές και Τοπική Ανάπτυξη» por
 «Πολιτιστικές Πολιτικές και Τοπική Ανάπτυξη» «Πολιτιστικές Πολιτικές και Τοπική Ανάπτυξη»
«Πολιτιστικές Πολιτικές και Τοπική Ανάπτυξη»PostScriptum
607 visualizações106 slides
Axones por
AxonesAxones
Axones24news
283 visualizações7 slides

Similar a Σταυρούλα Μπραϊμη Μπότση - Καλές πρακτικές κοινωνικής αλληλεγγύης & τοπικής υγείας Δήμο Σουλίου(20)

ιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξης por forkeratea
ιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξηςιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξης
ιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξης
forkeratea581 visualizações
προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf por rkpd2014
προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdfπρογραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf
προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf
rkpd2014649 visualizações
Παιδί και Πόλη, στηρίζοντας την οικοδόμηση μιας αυτόνομης σχέσης por Network_for_Childrens_Rights
Παιδί και Πόλη, στηρίζοντας την οικοδόμηση μιας αυτόνομης σχέσηςΠαιδί και Πόλη, στηρίζοντας την οικοδόμηση μιας αυτόνομης σχέσης
Παιδί και Πόλη, στηρίζοντας την οικοδόμηση μιας αυτόνομης σχέσης
Network_for_Childrens_Rights1.2K visualizações
Κεντρική Ομιλία Παρούτογλου por ialmopia.gr
Κεντρική Ομιλία ΠαρούτογλουΚεντρική Ομιλία Παρούτογλου
Κεντρική Ομιλία Παρούτογλου
ialmopia.gr 120 visualizações
«Πολιτιστικές Πολιτικές και Τοπική Ανάπτυξη» por PostScriptum
 «Πολιτιστικές Πολιτικές και Τοπική Ανάπτυξη» «Πολιτιστικές Πολιτικές και Τοπική Ανάπτυξη»
«Πολιτιστικές Πολιτικές και Τοπική Ανάπτυξη»
PostScriptum607 visualizações
Axones por 24news
AxonesAxones
Axones
24news283 visualizações
4 χρόνια φοιτητής, 4 χρόνια πολίτης por Koroivos BC
4 χρόνια φοιτητής, 4 χρόνια πολίτης4 χρόνια φοιτητής, 4 χρόνια πολίτης
4 χρόνια φοιτητής, 4 χρόνια πολίτης
Koroivos BC183 visualizações
Talk forward 24 04 press release por talk forward
Talk forward 24 04 press releaseTalk forward 24 04 press release
Talk forward 24 04 press release
talk forward118 visualizações
Constructing yourself Constructing athens por Eleonora Goussiari
Constructing yourself  Constructing athensConstructing yourself  Constructing athens
Constructing yourself Constructing athens
Eleonora Goussiari282 visualizações
Teyxos1 por dimossikionion
Teyxos1Teyxos1
Teyxos1
dimossikionion2.9K visualizações
Ο πολιτιστικός προγραμματισμός στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγραμματισμο... por odc ensemble
Ο πολιτιστικός προγραμματισμός στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγραμματισμο...Ο πολιτιστικός προγραμματισμός στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγραμματισμο...
Ο πολιτιστικός προγραμματισμός στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγραμματισμο...
odc ensemble965 visualizações
καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη por samostimes
καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη
καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη
samostimes2.2K visualizações
Εφημερίδα "Εν Διδυμοτείχω" - Φύλλο 2ο por ale3andro
Εφημερίδα "Εν Διδυμοτείχω" - Φύλλο 2οΕφημερίδα "Εν Διδυμοτείχω" - Φύλλο 2ο
Εφημερίδα "Εν Διδυμοτείχω" - Φύλλο 2ο
ale3andro964 visualizações
2010-2011 Στόχοι και Δράσεις por paidistinpoli
2010-2011 Στόχοι και Δράσεις2010-2011 Στόχοι και Δράσεις
2010-2011 Στόχοι και Δράσεις
paidistinpoli633 visualizações
2010-2011 | Στόχοι και Δράσεις por paidistinpoli
2010-2011 | Στόχοι και Δράσεις 2010-2011 | Στόχοι και Δράσεις
2010-2011 | Στόχοι και Δράσεις
paidistinpoli271 visualizações
Teyxos4 por dimossikionion
Teyxos4Teyxos4
Teyxos4
dimossikionion3K visualizações
Apologismos por 24news
ApologismosApologismos
Apologismos
24news275 visualizações
Αμαλία Ζέπου - Πλατφόρμα Συνεργατικότητας συνΑθηνά por PolisConference
Αμαλία Ζέπου - Πλατφόρμα Συνεργατικότητας συνΑθηνάΑμαλία Ζέπου - Πλατφόρμα Συνεργατικότητας συνΑθηνά
Αμαλία Ζέπου - Πλατφόρμα Συνεργατικότητας συνΑθηνά
PolisConference551 visualizações

Mais de PolisConference

Κωνσταντίνος Τσιλογιάννης - Οργάνωση και λειτουργία γεωγραφικών πληροφοριακών... por
Κωνσταντίνος Τσιλογιάννης - Οργάνωση και λειτουργία γεωγραφικών πληροφοριακών...Κωνσταντίνος Τσιλογιάννης - Οργάνωση και λειτουργία γεωγραφικών πληροφοριακών...
Κωνσταντίνος Τσιλογιάννης - Οργάνωση και λειτουργία γεωγραφικών πληροφοριακών...PolisConference
483 visualizações22 slides
Ελευθέριος Κεραμιδάκης - Οδηγός πολιτικής προστασίας Δήμου Θερμαϊκού por
Ελευθέριος Κεραμιδάκης - Οδηγός πολιτικής προστασίας Δήμου ΘερμαϊκούΕλευθέριος Κεραμιδάκης - Οδηγός πολιτικής προστασίας Δήμου Θερμαϊκού
Ελευθέριος Κεραμιδάκης - Οδηγός πολιτικής προστασίας Δήμου ΘερμαϊκούPolisConference
480 visualizações4 slides
Ιωακείμ Μουρατίδης - Τοπικό σύμφωνο κοινωνικής αλληλεγγύης Δήμου Δράμας por
Ιωακείμ Μουρατίδης - Τοπικό σύμφωνο κοινωνικής αλληλεγγύης Δήμου ΔράμαςΙωακείμ Μουρατίδης - Τοπικό σύμφωνο κοινωνικής αλληλεγγύης Δήμου Δράμας
Ιωακείμ Μουρατίδης - Τοπικό σύμφωνο κοινωνικής αλληλεγγύης Δήμου ΔράμαςPolisConference
393 visualizações8 slides
ΑνδρέαςΤόσκας - Πρότυπος τρόπος διαχείρισης βιολογικών προϊόντων - Δήμος Γρεβ... por
ΑνδρέαςΤόσκας - Πρότυπος τρόπος διαχείρισης βιολογικών προϊόντων - Δήμος Γρεβ...ΑνδρέαςΤόσκας - Πρότυπος τρόπος διαχείρισης βιολογικών προϊόντων - Δήμος Γρεβ...
ΑνδρέαςΤόσκας - Πρότυπος τρόπος διαχείρισης βιολογικών προϊόντων - Δήμος Γρεβ...PolisConference
392 visualizações11 slides
Μίλτος Τασούλης - Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοιχτού χώρου Δήμου Κορδε... por
Μίλτος Τασούλης - Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοιχτού χώρου Δήμου Κορδε...Μίλτος Τασούλης - Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοιχτού χώρου Δήμου Κορδε...
Μίλτος Τασούλης - Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοιχτού χώρου Δήμου Κορδε...PolisConference
958 visualizações33 slides
Κυριακή Νικολαίδου - Χαρτογράφηση προβλημάτων Υπηρεσιών Δήμου Κεφαλλονιάς por
Κυριακή Νικολαίδου - Χαρτογράφηση προβλημάτων Υπηρεσιών Δήμου ΚεφαλλονιάςΚυριακή Νικολαίδου - Χαρτογράφηση προβλημάτων Υπηρεσιών Δήμου Κεφαλλονιάς
Κυριακή Νικολαίδου - Χαρτογράφηση προβλημάτων Υπηρεσιών Δήμου ΚεφαλλονιάςPolisConference
810 visualizações18 slides

Mais de PolisConference(20)

Κωνσταντίνος Τσιλογιάννης - Οργάνωση και λειτουργία γεωγραφικών πληροφοριακών... por PolisConference
Κωνσταντίνος Τσιλογιάννης - Οργάνωση και λειτουργία γεωγραφικών πληροφοριακών...Κωνσταντίνος Τσιλογιάννης - Οργάνωση και λειτουργία γεωγραφικών πληροφοριακών...
Κωνσταντίνος Τσιλογιάννης - Οργάνωση και λειτουργία γεωγραφικών πληροφοριακών...
PolisConference483 visualizações
Ελευθέριος Κεραμιδάκης - Οδηγός πολιτικής προστασίας Δήμου Θερμαϊκού por PolisConference
Ελευθέριος Κεραμιδάκης - Οδηγός πολιτικής προστασίας Δήμου ΘερμαϊκούΕλευθέριος Κεραμιδάκης - Οδηγός πολιτικής προστασίας Δήμου Θερμαϊκού
Ελευθέριος Κεραμιδάκης - Οδηγός πολιτικής προστασίας Δήμου Θερμαϊκού
PolisConference480 visualizações
Ιωακείμ Μουρατίδης - Τοπικό σύμφωνο κοινωνικής αλληλεγγύης Δήμου Δράμας por PolisConference
Ιωακείμ Μουρατίδης - Τοπικό σύμφωνο κοινωνικής αλληλεγγύης Δήμου ΔράμαςΙωακείμ Μουρατίδης - Τοπικό σύμφωνο κοινωνικής αλληλεγγύης Δήμου Δράμας
Ιωακείμ Μουρατίδης - Τοπικό σύμφωνο κοινωνικής αλληλεγγύης Δήμου Δράμας
PolisConference393 visualizações
ΑνδρέαςΤόσκας - Πρότυπος τρόπος διαχείρισης βιολογικών προϊόντων - Δήμος Γρεβ... por PolisConference
ΑνδρέαςΤόσκας - Πρότυπος τρόπος διαχείρισης βιολογικών προϊόντων - Δήμος Γρεβ...ΑνδρέαςΤόσκας - Πρότυπος τρόπος διαχείρισης βιολογικών προϊόντων - Δήμος Γρεβ...
ΑνδρέαςΤόσκας - Πρότυπος τρόπος διαχείρισης βιολογικών προϊόντων - Δήμος Γρεβ...
PolisConference392 visualizações
Μίλτος Τασούλης - Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοιχτού χώρου Δήμου Κορδε... por PolisConference
Μίλτος Τασούλης - Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοιχτού χώρου Δήμου Κορδε...Μίλτος Τασούλης - Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοιχτού χώρου Δήμου Κορδε...
Μίλτος Τασούλης - Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοιχτού χώρου Δήμου Κορδε...
PolisConference958 visualizações
Κυριακή Νικολαίδου - Χαρτογράφηση προβλημάτων Υπηρεσιών Δήμου Κεφαλλονιάς por PolisConference
Κυριακή Νικολαίδου - Χαρτογράφηση προβλημάτων Υπηρεσιών Δήμου ΚεφαλλονιάςΚυριακή Νικολαίδου - Χαρτογράφηση προβλημάτων Υπηρεσιών Δήμου Κεφαλλονιάς
Κυριακή Νικολαίδου - Χαρτογράφηση προβλημάτων Υπηρεσιών Δήμου Κεφαλλονιάς
PolisConference810 visualizações
Γαβριήλ Κουρής - Καινοτόμες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η περί... por PolisConference
Γαβριήλ Κουρής - Καινοτόμες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η περί...Γαβριήλ Κουρής - Καινοτόμες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η περί...
Γαβριήλ Κουρής - Καινοτόμες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η περί...
PolisConference583 visualizações
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα por PolisConference
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότηταΓεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα
PolisConference437 visualizações
Σπύρος Νικολόπουλος & Παναγιώτης Τσαρχόπουλος - Βελτιώνω την πόλη μου – ολοκλ... por PolisConference
Σπύρος Νικολόπουλος & Παναγιώτης Τσαρχόπουλος - Βελτιώνω την πόλη μου – ολοκλ...Σπύρος Νικολόπουλος & Παναγιώτης Τσαρχόπουλος - Βελτιώνω την πόλη μου – ολοκλ...
Σπύρος Νικολόπουλος & Παναγιώτης Τσαρχόπουλος - Βελτιώνω την πόλη μου – ολοκλ...
PolisConference2K visualizações
Γιώργος Καραμανώλης - Ανοικτή καινοτομία - Ανοικτές τεχνολογίες - Ανθρώπινα δ... por PolisConference
Γιώργος Καραμανώλης - Ανοικτή καινοτομία - Ανοικτές τεχνολογίες - Ανθρώπινα δ...Γιώργος Καραμανώλης - Ανοικτή καινοτομία - Ανοικτές τεχνολογίες - Ανθρώπινα δ...
Γιώργος Καραμανώλης - Ανοικτή καινοτομία - Ανοικτές τεχνολογίες - Ανθρώπινα δ...
PolisConference422 visualizações
Αθανάσιος Τζάκρης - Θεσμοί και εφαρμογές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικον... por PolisConference
Αθανάσιος Τζάκρης - Θεσμοί και εφαρμογές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικον...Αθανάσιος Τζάκρης - Θεσμοί και εφαρμογές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικον...
Αθανάσιος Τζάκρης - Θεσμοί και εφαρμογές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικον...
PolisConference517 visualizações
Λουκάς Πέτρου - P.A.N.D.O.R.A robot: ανάπτυξη ρομποτ για την ανεύρεση επιζώντ... por PolisConference
Λουκάς Πέτρου - P.A.N.D.O.R.A robot: ανάπτυξη ρομποτ για την ανεύρεση επιζώντ...Λουκάς Πέτρου - P.A.N.D.O.R.A robot: ανάπτυξη ρομποτ για την ανεύρεση επιζώντ...
Λουκάς Πέτρου - P.A.N.D.O.R.A robot: ανάπτυξη ρομποτ για την ανεύρεση επιζώντ...
PolisConference413 visualizações
Rappel - Thessaloniki by bus por PolisConference
Rappel - Thessaloniki by busRappel - Thessaloniki by bus
Rappel - Thessaloniki by bus
PolisConference431 visualizações
Αντώνης Παρασκευόπουλος - Open city: σχεδιάζοντας την έξυπνη πόλη του μέλλοντος por PolisConference
Αντώνης Παρασκευόπουλος - Open city: σχεδιάζοντας την έξυπνη πόλη του μέλλοντοςΑντώνης Παρασκευόπουλος - Open city: σχεδιάζοντας την έξυπνη πόλη του μέλλοντος
Αντώνης Παρασκευόπουλος - Open city: σχεδιάζοντας την έξυπνη πόλη του μέλλοντος
PolisConference695 visualizações
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών... por PolisConference
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...
PolisConference456 visualizações
Λουκία Ντεμίρη & Ολυμπία Χαλκιαδάκη - Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για... por PolisConference
Λουκία Ντεμίρη & Ολυμπία Χαλκιαδάκη - Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για...Λουκία Ντεμίρη & Ολυμπία Χαλκιαδάκη - Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για...
Λουκία Ντεμίρη & Ολυμπία Χαλκιαδάκη - Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για...
PolisConference615 visualizações
Κωνσταντίνος Χριστοδούλου - Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, διασυνοριακή – διακ... por PolisConference
Κωνσταντίνος Χριστοδούλου - Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, διασυνοριακή – διακ...Κωνσταντίνος Χριστοδούλου - Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, διασυνοριακή – διακ...
Κωνσταντίνος Χριστοδούλου - Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, διασυνοριακή – διακ...
PolisConference342 visualizações
Στάθης Ραγκούσης - Χρηματοδοτικά προγράμματα Elena & Jessica por PolisConference
Στάθης Ραγκούσης - Χρηματοδοτικά προγράμματα Elena & JessicaΣτάθης Ραγκούσης - Χρηματοδοτικά προγράμματα Elena & Jessica
Στάθης Ραγκούσης - Χρηματοδοτικά προγράμματα Elena & Jessica
PolisConference1K visualizações
Ιωάννης Ζηρίνης - Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020: Στόχευση, Χρηματοδότηση και ΟΤΑ por PolisConference
Ιωάννης Ζηρίνης - Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020: Στόχευση, Χρηματοδότηση και ΟΤΑΙωάννης Ζηρίνης - Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020: Στόχευση, Χρηματοδότηση και ΟΤΑ
Ιωάννης Ζηρίνης - Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020: Στόχευση, Χρηματοδότηση και ΟΤΑ
PolisConference8.7K visualizações
Στέλιος Μπονάτος - Incredible Crete por PolisConference
Στέλιος Μπονάτος - Incredible CreteΣτέλιος Μπονάτος - Incredible Crete
Στέλιος Μπονάτος - Incredible Crete
PolisConference489 visualizações

Σταυρούλα Μπραϊμη Μπότση - Καλές πρακτικές κοινωνικής αλληλεγγύης & τοπικής υγείας Δήμο Σουλίου

 • 1. «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ - Σταυρούλα Μπραΐμη – Μπότση, Δήμαρχος Σουλίου “Καλές Πρακτικές Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Τοπικής Υγείας στο Δήμο Σουλίου” 22/11/2013
 • 2. Δήμος Σουλίου Ο Δήμος Σουλίου είναι ένας κατεξοχήν ορεινός δήμος στην ενδοχώρα του Ν. Θεσπρωτίας, της περιφέρειας Ηπείρου. Περιλαμβάνονται 31 Τοπικές και 1 Δημοτική Κοινότητα. 314.000 στρέμματα 10.130 κάτοικοι Έδρα Δήμου: Παραμυθιά Ιστορική έδρα: Σαμονίδα Σουλίου. Αποστάσεις • Παραμυθιά - Αθήνα 427 χιλιόμετρα • Παραμυθιά - Θεσσαλονίκη, μέσω της Εγνατίας , 298 χιλιόμετρα και ο χρόνος που απαιτείται, είναι περίπου 3 ώρες. ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 2
 • 3. Δήμος Σουλίου • Παραμυθιά (Κεντρικός Δρόμος) ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 3
 • 4. Δήμος Σουλίου • Φωτογραφία της Παραμυθιάς από του Αιωροπτεριστές του Δήμου μας ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 4
 • 5. Δήμος Σουλίου • Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Δονάτου. ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 5
 • 6. Δήμος Σουλίου • Η πόλη της Παραμυθιάς ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 6
 • 7. Δήμος Σουλίου • Λίμνη Χότχοβα ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 7
 • 8. Δήμος Σουλίου • Άποψη του όρους Γκορίλα Παραμυθιάς ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 8
 • 9. Δήμος Σουλίου • Ιερός Ναός Παναγίας Παρηγορήτριας Παραμυθιάς ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 9
 • 10. Δήμος Σουλίου • Σχολείο Βούλγαρη ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 10
 • 11. Δήμος Σουλίου • Ο ποταμός Καλαμάς ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 11
 • 12. Δήμος Σουλίου • Αρχαία Ελέα ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 12
 • 13. Δήμος Σουλίου • Ο ποταμός Αχέροντας ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 13
 • 14. Δήμος Σουλίου • Το ιστορικό Σούλι ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 14
 • 15. Δήμος Σουλίου • Βουλευτήριο Σουλίου ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 15
 • 16. Δήμος Σουλίου • Πηγάδια Σουλίου ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 16
 • 17. Δήμος Σουλίου • Μύλοι Σουλίου ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 17
 • 18. TAYTOTHTA ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνική Πολιτική ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ Δημότες & Μόνιμοι Κάτοικοι του Δήμου Σουλίου οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δήμος Σουλίου ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δήμος Σουλίου ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ Πληροφορίες Με Super Market Περιοχής, Τοπικές Επιχειρήσεις, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Gorilistas (εθελοντική ομάδα), ιδιώτες πολίτες 1/12/2012 – σήμερα Ο Δήμος στον ετήσιο προϋπολογισμό του περιλαμβάνει κωδικό για τα ετήσια έξοδα του Κοινωνικού Παντοπωλείο και αφορά προμήθεια ειδών διατροφής, βρεφικά είδη, καθαριστικά είδη και είδη ατομικής υγιεινής. http://www.dimossouliou.gov.gr/ ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 18
 • 19. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Σουλίου • Χώρος που στεγάζετε το κοινωνικό παντοπωλείο ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 19
 • 20. Κοινωνικό Παντοπωλείο •Διάφορες ανακοινώσεις ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 20
 • 21. Κοινωνικό Παντοπωλείο • Εξυπηρετούνται 65 οικογένειες • Τρόποι συλλογής ειδών:Μέσω των καλαθιών που υπάρχουν στα Super Market –Μέσω πολιτιστικών συλλόγων –Μέσω εθελοντικών ομάδων (Gorilistas) –Μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων (αντί για εισιτήριο οι πολίτες έδιναν τρόφιμα για το Κοιν. Παντοπωλείο), –Από τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου Σουλίου –Μέσω ιδιωτών πολιτών •Προβλήματα: δεν υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις τροφίμων στα όρια του Δήμου ώστε να παρέχουν τα είδη τους. ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 21
 • 22. TAYTOTHTA ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Παροχή γευμάτων αγάπης Κοινωνική Πολιτική ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ Δημότες & Μόνιμοι Κάτοικοι του Δήμου Σουλίου οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δήμος Σουλίου – ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δήμος Σουλίου – ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ Μητρόπολη, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Gorilistas (εθελοντική ομάδα), ιδιώτες πολίτες , 1/12/2012 – σήμερα Μηδενικό ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 22
 • 23. TAYTOTHTA ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Μεταφορά ΑμεΑ στο ΚΔΑΠ - ΜΕΑ Κοινωνική Πολιτική ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ ΑμεΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δήμος Σουλίου ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δήμος Σουλίου ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2011 έως σήμερα ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 23
 • 24. TAYTOTHTA ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Οργανωμένες δράσεις πρόληψης μέσω εξειδικευμένων εξετάσεων Τοπική υγεία ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ Δημότες & Μόνιμοι Κάτοικοι του Δήμου Σουλίου οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δήμος Σουλίου ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δήμος Σουλίου ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς 2011 έως σήμερα - ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 24
 • 25. Αγροτικό Ιατρείο Νεοχωρίου ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 25
 • 26. Ασύρματο Internet στην Πόλη της Παραμυθιάς • Ζώνες κάλυψης Wifi στην Πόλη της Παραμυθιάς ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 26
 • 27. Ασύρματο Internet στην Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου • Ζώνη κάλυψης Wifi στην Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 27
 • 28. Εγκατάσταση Ασύρματου Wifi internet • Σχεδιασμός Δικτύου internet (Αφετηρία Αγροτικό Ιατρείο Νεοχωρίου) ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 28
 • 29. Εγκατάσταση Ασύρματου Wifi internet • Σχεδιασμός Δικτύου internet (Αφετηρία Δημαρχείο Παραμυθιάς) ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 29
 • 30. ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ • Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και σας περιμένω όλους στο Δήμο μας. ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 30
 • 31. «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ - Σταυρούλα Μπραΐμη – Μπότση, Δήμαρχος Σουλίου “Καλές Πρακτικές Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Τοπικής Υγείας στο Δήμο Σουλίου” 22/11/2013