O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Terminologija lgbttiq

Obuka za nastavnike u srednjoj školi o terminologiji LGBT i osnaživanje nastavnika i učenika.

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Terminologija lgbttiq

 1. 1. LGBT terminologija Aleksa Adamović, nastavnik biologije Živkica Đorđević, stručni saradnik-pedagog
 2. 2. Zašto je važno upoznati se sa terminologijom vezanom za manjinske grupe? • Sistem jezika određuje osnove našeg poimanja sveta • Poznavanje i uvažavanje terminologije manjinskih grupa pokazuje stepen poštovanja • Terminologija svakodnevno raste i razvija se zajedno sa zajednicom koja je koristi
 3. 3. Pol •Društveno uslovljena medicinska i zakonska klasifikacija na osnovu bioloških karakteristika •Tek u 18.veku pol nastaje kao kreacija kakvim ga danas znamo, imenovan je muški i ženski pol kao poseban (Thomas Lacquer, Making sex: Body and gender from Greeks to Freud) •Savremena medicina definiše/normira pol kroz: -Primarne polne karakteristike, prisutne po rođenju -Sekundarne polne karakteristike, ispoljavaju se tokom puberteta •2 pola su medicinski i administrativno konstruisana kao standard i sve što se u njih ne uklapa koriguje se Interseksualnost
 4. 4. Rod • Društveno konstruisana kategorija utemeljena na polnim razlikama • Termin je prvi put upotrebio psiholog Robert Stoler 1968. godine u svojim istraživanjima o transseksualnosti. Rod je termin koji pre ima psihološku i sociološku nego biološku konotaciju • Prezentuje se i odigrava kroz kulturalno uspostavljene rodne uloge • Menja se kroz prostor i kroz vreme
 5. 5. Seksualna orijentacija • Pitanje emotivne, romantične i/ili seksualne privlačnosti prema drugoj osobi • Seksualna orijentacija NIJE pitanje izbora Heteroseksualnost Homoseksualnost Biseksualnost
 6. 6. Seksualna orijentacija i seksualna praksa/ponašanje Nisu isto, iako se mogu poklapati
 7. 7. Vežba: • Razlika između pola, roda i seksualne orijentacije
 8. 8. Polni/Rodni identitet • Unutrašnji, lični doživljaj pola/roda koji može i ne mora da se podudara sa biološkim polom i društvenim definisanjem pola/roda. • Individualni konstrukt.
 9. 9. LGBTTIQ L ⟶ LEZBEJKA G ⟶ GEJ B ⟶ BISEKSUALNA OSOBA T ⟶ TRANSRODNA OSOBA T ⟶ TRANSSEKSUALNA OSOBA I ⟶ INTERSEKSUALNA OSOBA Q ⟶ QUEER (KVIR)
 10. 10. Lezbejka Žena koju emotivno, romantično i/ili seksualno privlače druge žene. Martina Navratilova Elen Dedženeris Ana Brnabić Džodi Foster
 11. 11. Gay Muškarci koga emotivno, romantično i/ili seksualno privlače drugi muškarci . Keri Grant Ventvort Miler Šon Hajers Pedro Almodovar
 12. 12. Biseksualne osobe Osobe koje privlače emotivno, romantično i/ili seksualno osobe oba pola. . Kristen Stewart Neli Furtado Marlon Brando David Bowie
 13. 13. Trans Transrodna osoba-osoba čiji rodni identitet i/ili rodno izražavanje nije u skladu sa tradicionalnim rodnim ulogama i normama • Neki od transrodnih identiteta: – Transeksualna osoba – Buč lezbejke – Drag kings – Drag queens
 14. 14. Transeksualne osobe Osobe koje žele i nameravaju da promene/prilagode svoj pol, željenom/pravom polu Chaz Bono Balian Buschbaum Kim Petras Helena Vuković
 15. 15. Drag queen Oliver Mandić Rupaul Conchita Wurst Boki 13
 16. 16. Drag kings Severina Sigourney Weaver Natalie Portman Scarlett Johansson
 17. 17. Interseksualna osoba Osoba koja se rađa sa polnim i reproduktivnim organima koji nisu jasno definisani kao izričito ženski ili muški. Interseksualna osoba može imati nerazvijene rreproduktivne organe ili karakteristike oba pola. U proseku 1 od 2000 beba se rodi sa nekim od interseksualnih poremećaja.
 18. 18. Treći međunarodni intersex forum, Malta, 2013.
 19. 19. Queer (srp. kvir) Kao termin (u engleskom jeziku) u početku je korišćen kao pogrdan naziv za neheteroseksualne i rodno nestandardne osobe. Danas ima pre svega karakter političkog -Nepristajanje na “samorazumljivo” prihvatanje društvenih pravila -Preispitivanje i/ili odbijanje nametnutih normi patrijarhalne binarne polno/rodne tradicije -Kreiranje prostora, kultura i izražavanja koji prevazilaze zatvorene “kutije” LGB ili heteroseksualnosti -Omogućavanje slobodnog samodefinisanja van normi; izbegavanje krutih društvenih kategorija – normativa -Statement lične i kolektivne politike koja uviđa pitanje rodne, polne i seksualne opresije
 20. 20. Coming out – autovanje, autovati se • “coming out of the closet” • Proces prepoznavanja, prihvatanja, vrednovanja svoje seksualne orijentacije i identiteta i njihovog otkrivanja drugima • Nošenje sa socijalnim reakcijama i stavovima prema LGBT osobama (eksterni, internalizovani)
 21. 21. Homofobija
 22. 22. Istraživanje „Odnos građana prema diskriminaciji u Srbiji“ (Kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti) 30% ima protiv da im LGBT osoba bude komšija 32% ne želi LGBT osobu za koleginicu 48% ne želi LGBT osobu na mestu državnika 46% ne želi LGBT osobu za prijatelja 58% ne želi da LGBT osoba bude vaspitač 79% ne želi LGBT osobe u svojoj porodici
 23. 23. Istraživanje o stanju ljudskih prava (Izvestaj Beogradskog centra za ljudska prava) Većina srednjoškolaca/ki, čak 80% podržava diskriminaciju prema LGBT osobama, dok 38% mladića uzrasta od 14 do 19 godina opravdava nasilje nad LGBT populacijom.
 24. 24. Istraživanje o nasilju nad LGBT osobama (Labris) 60% LGBT osoba je doživelo neki oblik nasilja 32,5% je doživelo emocionalno nasilje, kao jedan oblik nasilja 24,1% je uz opisanu vrsu nasilja doživelo i fizičko nasilje i egzistencijalnu ugroženost SAMO 10% je doživljeno nasilje prijavilo policiji 2,9% je nasilje koje je doživelo prijavilo pravosudnim organima
 25. 25. Razlozi za neprijavljivanje: • Nisi autovani • Ne poznaju procedure • Nemaju poverenje u policiju, sudstvo, tužilaštvo • Boje se dalje diskriminacije
 26. 26. „Pride“ ili Parada ponosa Organizuje se kako bi se skrenula pažnja javnosti na probleme sa kojima se suočavaju oni koji pripadaju seksualnim i rodnim manjinama, u smislu ostvarivanja jednog od osnovnih ljudskih prava, a to je pravo na život i slobodu. Svoje početke „parada ponosa“ ima u Stounvolskoj revoluciji koja se odigrala u noći između 26. i 27. jula 1969. kada su se drag queensice pobunile protiv policijske racije, stalnog maltretiranja i hapšenja.
 27. 27. Problematična terminologija Homoseksualac/homoseksualka/homoseksualna osoba/homoseksualizam (medikalizacija) Gej muškarac, lezbejka, istopolno orijentisane osobe/žene/muškarci Seksualna opredeljenost/seksualno opredeljenje/seksualna preferencija Seksualna orjentacija/lezbejska seksualna orjentacija/gej seksualna orjentacija
 28. 28. “priznati homoseksualnost/priznao/la da je gej” Deklarisati se kao gej muškarac/lezbejka, ..., autovati se, napraviti kaming aut Gej lobi/gej agenda/gej mafija Pokret za LG prava, LGBTTIQ pokret/aktvizam Specijalna prava Jednaka prava, ravnopravan tretman

×