O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Huidige Regelgeving 
• Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz) 
• Besluit hygiëne en veilig...
Komende Regelgeving 
• Besluit tot wijziging van 
het Bhvbz 
• Waarom wijziging 
Bhvbz? 
‐ Modernisering 
regelgeving 
(ba...
Nieuwe Wet 
Sturingsfilosofie 
• Middelenwetgeving > doelenwetgeving 
• Eigen verantwoordelijkheid 
• Flexibiliteit en maa...
Komende Regelgeving 
‐ Nieuwe sturingsfilosofie: 
‐ Reikwijdte regelgeving (zwemvijvers / 
tijdelijke baden) 
‐ Structuur ...
Komende Regelgeving 
Mogelijk misverstand 
• Geheel nieuwe zwemwaterregelgeving ? 
• Nieuwe Zwemwaterwet 
• Vervanging Whv...
Komende Regelgeving 
Proces 
• Fase I: wijziging Bhvbz, met 
instandhouding 
van Whvbz 
(wijziging voorzien op 01‐01‐2015)...
Aanverwante Regelgeving 
Arbeidsomstandighedenwet 
• Warenwet 
• Warenwetbesluit attractie‐ en speeltoestellen 
• Warenwet...
Badinrichting 
• Badinrichtingen versus zwemlocaties 
• Zwemlocaties = oppervlaktewater / kustwater 
• Badinrichtingen = k...
Nieuwe BHVBZ hs 2 
Nieuw hoofdstuk II: Badinrichtingen 
Par. 1: Algemene bepalingen en zorgplicht 
Par. 2: Bassins > 0,5 m...
Nieuwe BHVBZ 
Risicoanalyse ‐ 1 
zorgplicht 
risicoanalyse 
maatregelen 
uitvoering 
verslaglegging 
actualisering 
• Home...
Nieuwe BHVBZ 
• Risico’s badinrichtingen 
‐ gezondheid (microbiologische of chemische 
verontreinigingen) 
‐ letsel 
‐ ver...
Nieuwe BHVBZ 
Verantwoordelijkheden exploitant / houder 
(gemeenten e.a.): 
• Zwemwaterkwaliteit, artikel 4 
• Luchtkwalit...
Nieuwe BHVBZ 
• Cyclus risicoanalyse, artikel 6 
Verantwoordelijkheden uitvoerder 
regelgeving (provincie) 
• Registratie ...
Nieuwe BHVBZ 
Verantwoordelijkheden toezichthouder 
(provincie) 
• Whvbz 
• Taakverwaarlozingsregels Provinciewet 
• Ander...
Nieuwe BHVBZ 
badmeester / manager / technicus 
• Badmeester etc. geen wettelijke status 
• Exploitant / houder wel wettel...
Conclusies 
Komende regelgeving = wijziging Bhvbz met instandhouding Whvbz (01‐01‐2015) 
• Op termijn: Omgevingswet waar d...
Stelling 
• Toezicht dat er geen verdrinking 
plaats heeft is geen 
verantwoordelijkheid van de 
ouders, maar van de badme...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

BorgingOnline - Erik Hordijk - Zwembad Congres 2014

Hoe is het gesteld met de nieuwe wet- & regelgeving vanaf 2015?

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

BorgingOnline - Erik Hordijk - Zwembad Congres 2014

 1. 1. Huidige Regelgeving • Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) • Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) • Regeling hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Rhvbz) • Regeling kennisgeving badinrichtingen • Home Back 
 2. 2. Komende Regelgeving • Besluit tot wijziging van het Bhvbz • Waarom wijziging Bhvbz? ‐ Modernisering regelgeving (badinrichtingen) • Home Back 
 3. 3. Nieuwe Wet Sturingsfilosofie • Middelenwetgeving > doelenwetgeving • Eigen verantwoordelijkheid • Flexibiliteit en maatwerk • Kansen en nieuwe mogelijkheden (innovatie) • Huidige ontwikkelingen zelfregulering (bijv.: Keurmerk Veilig en Schoon) • Home Back 
 4. 4. Komende Regelgeving ‐ Nieuwe sturingsfilosofie: ‐ Reikwijdte regelgeving (zwemvijvers / tijdelijke baden) ‐ Structuur regelgeving (begrippen / redacties) ‐ Eenvoudigere regelgeving / grotere inzichtelijkheid • Home Back 
 5. 5. Komende Regelgeving Mogelijk misverstand • Geheel nieuwe zwemwaterregelgeving ? • Nieuwe Zwemwaterwet • Vervanging Whvbz • Nee dus… • Op termijn worden het zwemmen en baden geregeld op basis van de komende Omgevingswet • Intussen slechts aanpassing Bhvbz met instandhouding • Home Back 
 6. 6. Komende Regelgeving Proces • Fase I: wijziging Bhvbz, met instandhouding van Whvbz (wijziging voorzien op 01‐01‐2015) • Fase II: regelen in komende Omgevingswet (op termijn) • Home Back 
 7. 7. Aanverwante Regelgeving Arbeidsomstandighedenwet • Warenwet • Warenwetbesluit attractie‐ en speeltoestellen • Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen • Woningwet • Bouwbesluit 2012 • Drinkwaterwet • Wet milieubeheer • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht • Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden • Wet publieke gezondheid • Provinciewet • Home Back 
 8. 8. Badinrichting • Badinrichtingen versus zwemlocaties • Zwemlocaties = oppervlaktewater / kustwater • Badinrichtingen = kunstmatig aangelegde baden, geen contact met grondwater • Bijvoorbeeld: ‐ Zwembaden, openlucht / overdekt‐ Peuterspeelbaden‐ Whirlpools‐ Floating tanks‐ Fish spa’s‐ Campings Hotels‐ Wellness‐ Sauna’s‐ Pretparken ‐ Ziekenhuizen en zorginstellingen • Zwemmen / baden / duiksport • Randgebeuren (kleedhokjes, douches, toiletten, speelmaterialen, etc.) • Lucht (overdekte badinrichtingen) • Home Back 
 9. 9. Nieuwe BHVBZ hs 2 Nieuw hoofdstuk II: Badinrichtingen Par. 1: Algemene bepalingen en zorgplicht Par. 2: Bassins > 0,5 m. Par. 3: Bassins < 0,5 m. (peuterspeelbaden) Par. 4: Bassins met helofytenfilter (zwemvijvers) Par. 5: Bassins met verhoogd zoutgehalte (floating tanks, bronbaden) Par. 6: Bassins met eigen bron Par. 7: Bassins met eenmalig gebruik water Par. 8: Fish spa’s • Home Back 
 10. 10. Nieuwe BHVBZ Risicoanalyse ‐ 1 zorgplicht risicoanalyse maatregelen uitvoering verslaglegging actualisering • Home Back 
 11. 11. Nieuwe BHVBZ • Risico’s badinrichtingen ‐ gezondheid (microbiologische of chemische verontreinigingen) ‐ letsel ‐ verdrinking • Bescherming gezondheid gebruikers / bezoekers badinrichtingen als het gaat om hygiëne en veiligheid • Doel huidige / komende regelgeving • Home Back 
 12. 12. Nieuwe BHVBZ Verantwoordelijkheden exploitant / houder (gemeenten e.a.): • Zwemwaterkwaliteit, artikel 4 • Luchtkwaliteit, artikel 4 • Onderzoek, artikel 5 • Zorgplicht (incl. randgebeuren), artikel 2a • Cyclus risicoanalyse, artikel 6 • Home Back 
 13. 13. Nieuwe BHVBZ • Cyclus risicoanalyse, artikel 6 Verantwoordelijkheden uitvoerder regelgeving (provincie) • Registratie • Ontheffingsverlening • Nadere voorschriften • Last tot sluiting • Home Back 
 14. 14. Nieuwe BHVBZ Verantwoordelijkheden toezichthouder (provincie) • Whvbz • Taakverwaarlozingsregels Provinciewet • Andere wijze van toezicht a.g.v. sturingsfilosofie • Eindverantwoordelijkheid bij exploitant • Risico van harde handhavingsacties • Risico van straf‐ en civielrechtelijke aansprakelijkheid • Home Back 
 15. 15. Nieuwe BHVBZ badmeester / manager / technicus • Badmeester etc. geen wettelijke status • Exploitant / houder wel wettelijke status • Verantwoordelijkheden badmeester etc. in te vullen via verantwoordelijkheden exploitant /houder • In de praktijk: ieder een rol bij de zorgplicht en de cyclus risicoanalyse • Eindverantwoordelijkheid bij exploitant / houder • Iets anders is aansprakelijkheid achteraf • Home Back 
 16. 16. Conclusies Komende regelgeving = wijziging Bhvbz met instandhouding Whvbz (01‐01‐2015) • Op termijn: Omgevingswet waar de regels over zwemmen en baden in terugkomen • Verantwoordelijkheden > doelstelling regelgeving / nieuwe sturingsfilosofie • Eigen verantwoordelijkheid / maatwerk / innovatie • Nieuw hoofdstuk II badinrichtingen • Zorgplicht • Zwemwaterkwaliteit • Luchtkwaliteit • onderzoek • Cyclus risicoanalyse rondom zorgplicht (sturingsfilosofie) • Aansprakelijkheid achteraf minder van belang • Andere vorm van toezicht (sturingsfilosofie) • Eindverantwoordelijkheid exploitant • Verantwoordelijkheden gebruiker / bezoeker niet vanuit regelgeving, maar vanuit civiele recht • Home Back 
 17. 17. Stelling • Toezicht dat er geen verdrinking plaats heeft is geen verantwoordelijkheid van de ouders, maar van de badmeester! • Ergo: eigen verantwoordelijkheid ouders via algemene voorwaarden / huisregels werkt in de praktijk niet!! • Home Back 

×