Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki?(20)

Anúncio

Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki?

 1. Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016 Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki?
 2. Tervetuloa webinaariin! Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016 • Aihe: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? • Kesto: 60 min • Esitä rohkeasti kysymyksiä, vastaamme webinaarin niihin lopuksi
 3. Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016 Heidi Eronen Tuotepäällikkö heidi.eronen@planeetta.net @EronenHeidi fi.linkedin.com/in/heidieronen Lupu Pitkänen Järjestelmäasiantuntija lupu.pitkanen@planeetta.net @LupuPitkanen fi.linkedin.com/in/lupupitkanen Puhujat
 4. • Webhostingin evoluutio: Palvelimista pilvipalveluihin • Pilvipalveluiden evoluutio • Palvelun valinta • Missä menen nyt ja siirtyminen uusiin toimintatapoihin • Kysymyksiä ja vastauksia Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016 Webinaarin agenda
 5. Webhostingin evoluutio: Palvelimista pilvipalveluihin Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 6. Webhostingin evoluutio: Palvelimista pilvipalveluihin • Perusteet: Mistä kaikesta webhosting koostuu? • World WideWebin kaupallistuminen 1994-1997 • Yleistyminen ja "Dot Com" buumi 1998-2002 • Web 2.0 ja virtualisointi, 2003-2008 • Pilvipalvelut 2009-2015 • Tulevaisuus pilven takana 2016 -> Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 7. Mistä webhosting koostuu? Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 8. Mistä webhosting koostuu? • Sivusto/sovellus HTTP-protokollalla selaimille palvelimen toimesta • Verkkotunnus (domain) ja sen nimipalvelut (DNS) ohjaavat IP-osoitteeseen • Rauta: Fyysinen palvelinlaite, verkkoyhteydet, tallennus, palvelinkeskus • Softa: Käyttöjärjestelmä, web-palvelin, sovellusalusta, tietokannat • Palveluntarjoaja tai mahdollisesti useita jotka toimivat eri kerroksissa • Palvelut:Varmistukset, valvonta, tuki, tietoturva Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 9. Webin kaupallistuminen 1994-1997 Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 10. • 1990-luvun taitteessa kehitettyWWW aluksi lähinnä akateemisessa käytössä • Domain nimet kaupallisesti saataville 1995 • Isommilla yrityksillä ja brändeillä omia sivustoja, portaalit • Usein vielä omat fyysiset palvelimet ja yksi sivusto per IP-osoite • Pääosin staattisia sivustoja, alkeellista toiminnallisuutta (CGI-skriptit) • Ensimmäiset webhosting-palvelutarjoajat Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016 Webin kaupallistuminen 1994-1997
 11. Yleistyminen + DotCom 1998-2002 • Edullinen webhotelli (shared hosting) lyö läpi, yrityksillä kotisivut • Vuokrapalvelimet ja kuormantasaus • Välivaiheen valmisratkaisu:Appliancet, softa ja rauta samassa paketissa • Sovellusalustoina LAMP (Linux,Apache, MySQL, PHP), ASP ja Java • SSL-salaus/HTTPS yleistyy, verkkokauppa • Sovellusvuokraus alkaa, vielä ei puhuta pilvipalveluista (SaaS) Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 12. Web 2.0, virtualisointi 2003-2008 • Web 2.0:Toiminnallisempi ja osallistavampi web • Julkaisujärjestelmät ja frameworkit (Wordpress, Drupal, Joomla!) yleistyvät • Ketterämpi sovellusalusta Ruby on rails, tehokkaampi web-palvelin nginx • Agile metodit kehityksessä lyöneet läpi • Suomessa fi-verkkotunnusten sääntelyä vapautetaan 2003 • Virtualisointi ja ensimmäiset IaaS-pilvipalvelut Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 13. Pilvipalvelut 2009-2015 • Laaja kirjo PaaS ja XaaS pilvipalveluja saataville • Virtuaalikoneet valtavirtaa, dynaaminen skaalautuvuus/hinnoittelu • DevOps kulttuuri, kehitys + operaatiot nivoutuvat • Konfiguraatioautomaatio, versionhallinta, jne. standardeja työtapoja • Docker sovelluskontit (application containers) • Uudet sovellusalustat kuten node.js haastavat LAMP:in Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 14. Tulevaisuus pilven takana 2016 -> λ Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 15. Tulevaisuus pilven takana 2016 -> • Jatkuva julkaisu (continuous delivery) standardi toimintatapa • Docker tai vastaavat sovelluskontit valtavirtaa • Kaikki liikenne salattua (HTTPS/TLS) • Tallennus:Arkistointi objekteina, kaikki muu SSD- levyillä ja johdannaisilla • Oma pilvi kaikkien saatavilla, hybrid/private cloud • Sovellukset ajossa ilman palvelimia: NoOps/Lambda tai sovellus kokonaan selaimessa Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 16. Pilvipalveluiden evoluutio Ote John McCarthy:n puheesta MIT Centennial:ssa vuodelta 1961 Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016 "Computing may someday be organized as a public utility just as the telephone system is a public utility. Each subscriber needs to pay only for the capacity he actually uses, but he has access to all programming languages characteristic of a very large system … Certain subscribers might offer service to other subscribers … The computer utility could become the basis of a new and important industry."
 17. Pilvipalvelut ovat Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016 Internetin kautta tarjottavaa kapasiteetti- tai ohjelmistopalveluita, jotka palvelun käyttäjät saavat käyttöönsä palveluna, ilman oman laitteiston tai ohjelmiston hankkimista. Itsepalvelu Skaalautuminen Ohjelmistorajapinnat (API:t)Maksa käytöstä Saatavuus Käyttövalmis
 18. Pilvipalveluiden käyttö Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016 • Pilvipalveluita hyödynnetään jo yli 80 prosentissa organisaatioita Suomessa • Pilvipalveluiden käyttö kasvaa keskimäärin 30 prosenttia vuonna 2016 sanoo Gartnerin tutkimus
 19. Miksi pilvipalveluita? • Liiketoiminnan ja uusien ratkaisujen kokeileminen ketterämmäksi • Kustannustehokkuus –Skaalautuvuus –Maksaminen käytön mukaan –Automaation lisääminen • Sopimuksien joustavuus – Ei pitkää sitoutumista • Hinnoittelun joustavuus Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 20. Pilvipalveluiden hyödyntämisen esteet 1. Palveluiden tuntemus 2. Tietoturvariskit 3. Sijainti 4. Kustannustekijät 5. Juridiset kysymykset Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-2957. 2014, 3. Pilvipalvelut . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2016]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2014/icte_2014_2014-11-25_kat_003_fi.html Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 21. Nykyaikainen pilvimaisema Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 22. Palvelumallit Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 23. Käyttöönottomallit Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016 Hybrid Cloud Public Cloud Private Cloud Community Cloud
 24. Miten valita sopiva palvelu? Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 25. Miten valita sopiva palvelu? Arvioi mitä nykyisten ympäristöjen ja toimintatapojen “pilveistäminen” tarkoittaa? - Sovelluksen arkkitehtuuri – Käytössä olevat henkilöresurssit – Toimintatavat – Tietoturvavaatimukset (julkinen vai yksityinen pilvi) – Datan sijaintivaatimukset – Tukipalvelut Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 26. Hinnoittelu, SLA:t, sopimukset • Kustannusten perusteena "sopimus" vai todellinen käyttö? • Joustavatko hinnat kummatkin suuntaan? • SLA:t mittarit • Sopimuskaudet Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 27. Tietoturva Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016 • Datan sijainti • Datan sijainti on monille organisaatioille tärkeä kysymys pilvipalveluissa. Organisaatio saattaa edellyttää, että data sijaitsee joko Suomessa tai ainakin EU-alueella. • Datan hallinnointioikeudet: • Osapuolet (Toimittaja, ohjelmiston toimittaja, alihankkijat) • Alueet (jos mennään kotimaan rajojen ulkopuolelle) • Lisäpalvelut • Palomuuraus,VPN- palvelut, tietojen turvaamisen, - salauksen ja varmuuskopionnin optiot
 28. Sudenkuopat • Datan sijainti • Juridiset kysymykset – Sopimus- ja vastuukäytännöt • Tukipalvelut – Paikallisen tuen saaminen • Palvelun siirrettävyys Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 29. Siirtyminen uusiin toimintatapoihin Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 30. Siirtyminen uusiin toimintatapoihin Tavoitteita jotka pysyneet samoina 1990-luvulta asti: • Websovellusten ja -sivustojen kehitys tehokasta/ketterää (time to market) • Suorituskyky sekä skaalautuvuus vaihtelevien käyttäjämäärien mukaan • Tietoturvallisuus, vikasietostuus ja käytettävyys • Kustannussäästöt infrastruktuurissa • Toimittajariippumattomuus • Selkeä vastuunjako Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 31. Käytän webhotellia, palvelimia tai virtuaalikoneita, miksi pilveen? • Webhotelli ei skaalaudu ja tietoturva ei ole välttämättä riittävä • Jos sivusto tai sovellus on fyysisen palvelimen "vankina", vikatilanteista toipuminen voi olla hyvin hidasta sekä skaalaaminen hidasta ja vaikeaa, sama pätee osittain virtuaalikoneisiin • Parhaimmillaan vastuut vähenevät ja ennakoitavuus kasvaa, jalostuneempaa palvelua Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 32. Miten vanha websivusto tai -sovellus taipuu palvelimelta pilveen? • Valmiin PaaS-alustan käyttöönotto joka ei edellytä sen omien rajapintojen käyttöä, eikä sovelluksen koodaamista uudelleen pilveä varten • Ylläpidetyn IaaS-kapasiteetin hankkiminen, jossa palveluntarjoaja tai konsultti huolehtii operaatioista (tietoturva, konfigurointi, yms.) Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 33. Mitä tehdä jos julkaisujärjestelmällä tehty sivusto on jäänyt tuuliajolle? • Jos sivuston toteuttaja ei enää käytettävissä tai huolehdi julkaisujärjestelmästä, harkitse sen hankkimista palveluna (Wordpress tai Drupal as a Service) • Korkeampi kustannus kuin pelkkä webhotelli tai palvelintila, mutta pienempi verratuna siihen että sivustolla tartutetaan haittaohjelmia asiakkaille Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 34. Mitä tehdä kun palvelinten ylläpitoon ei ole aikaa? • Jos haluat jatkaa ylläpitoa itse, käytä konfiguraatioautomaatiota (esim.Ansible) • Vaihtoehtoisesti ulkoista ylläpito ja konfigurointi kokonaan palveluntarjoajalle • Pitkällä tähtäimellä pilvinatiiviksi, ei palvelimia Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 35. Miten uusi websovellus kannattaa toteuttaa tai vanha uudistaa? • Pilvinatiivi voi koodata sovelluksen rakentumaan useiden erikoistuneiden pilvipalveluiden varaan • Docker sovelluskonttien käyttöä kannattaa harkita/testata joka tapauksessa • Harkitse vähintään uusia sovellusalustoja (node.js) tai edes web-palvelinta (nginx) • Myös PaaS- tai ylläpidettyä alustaa, jotta voit keskittyä koodaamiseen Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 36. Jatkuvaan julkaisuun (continuous delivery), miksi ja miten? Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 37. Jatkuvaan julkaisuun (continuous delivery), miksi ja miten? • Käyttäjät vaativat uusia ominaisuuksia saataville yhä nopeammassa tahdissa • Jäykkien julkaisusyklien (esim. 4 kertaa vuodessa) sijasta uusi versio voidaan julkaista periaatteessa koska tahansa • Testaaminen ja koko deployment prosessi automatisoitu ja virtaviivaistettu • Mahdollistajina mm. versionhallinta, Docker sovelluskontit ja konfiguraatioautomaatio Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 38. Kysymyksiä ja vastauksia Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
 39. Kiitos osallistumisesta ja kysymyksistä! Materiaalit ovat saatavissa Slidesharessa www.slideshare.net/planeetta Seuraa pilvipalveluiden kehitystä blogissamme blog.planeetta.net Planeetta Internet Webinaari: Oletko pilvinatiivi vai palvelimen vanki? 13.4.2016
Anúncio