O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

"ХУБАВА СИ, МОЯ ГОРО, ПРЕЗ XXI ВЕК" – MICROSOFT POWERPOINT 2003

765 visualizações

Publicada em

Мултимедийна презентация на тема "Хубава си, моя горо, през XXI век". Изготвена от Пламена Христова Господинова на Microsoft PowerPoint 2003.

 • Seja o primeiro a comentar

"ХУБАВА СИ, МОЯ ГОРО, ПРЕЗ XXI ВЕК" – MICROSOFT POWERPOINT 2003

 1. 1. “Хубава си, моя горо, през XXI век” НапредНапредЗа менЗа мен
 2. 2. “Обичам те, мое мило отечество! Обичам твоите балкани, гори, сипеи, скали и техните бистри и студени извори! Обичам те, мой мили краю! Обичам те от всичката си душа и сърце, ако ти и да си обречен на тежки страдания и неволи! Всичко, що е останало в моята осиротяла душа добро и свято - всичко е твое!” Любен Каравелов СъдържаниеСъдържание 4. Нуждата4. Нуждата от гораот гора 5. Всеки ден5. Всеки ден 9. Умишлени9. Умишлени пожарипожари 10. Дървени10. Дървени въглищавъглища 1. Любен1. Любен КаравеловКаравелов 2.2. ““Хубава си,Хубава си, моя горомоя горо”” 6. Без гора няма6. Без гора няма животживот 8. Дърводобивни8. Дърводобивни фирмифирми 3. Гората в3. Гората в българскатабългарската литературалитература 7. Незаконен7. Незаконен дърводобивдърводобив 13. За мен13. За мен 12. Мото12. Мото
 3. 3. исател, борец за свобода, патриот. С две думи – истински българин. Това е Любен Каравелов. Роден е в град Копривщица. Учил в родния си град, а по- късно в Русия. Но вместо да се занимава с търговия, както е настоявал баща му, решил да се бори за Освобождението на България от турско робство. Той не е водил чети в бой с турците из Балкана, но заедно с Васил Левски и Христо Ботев създават БРЦК – организация, която подготвила Освобождението на България. Любен Каравелов И писал много, защото знаел, че словото е по-силно и от най- острата сабя. П КъмКъм съдържаниесъдържание
 4. 4. Хубава си, моя горо Хубава си, моя горо, миришеш на младост, но вселяваш в сърцата ни само скръб и жалост; който веднъж те погледа, той вечно жалее, че не може под твоите сенки да изтлее, а комуто стане нужда веч да те остави, той не може, дорде е жив да те заборави... Любен Каравелов - “Душата на новите революционни идеи” КъмКъм съдържаниесъдържание
 5. 5. КОРИЦА Гората в българската литература ората е важен образ в българската литература. Изграждането й като мотив започва от митологията и народните песни, преминавайки през Възрожденската и Следосвобожденската литература. С течение на времето образът на гората приема функциите на майка и любима за героите. Тези два динамични образа допълват цялостния мотив за гората в българската литература. Г КъмКъм съдържаниесъдържание
 6. 6. Голямо изображение Анимации орите от горския фонд на България съхраняват над 80% от защитените растения и над 60% от застрашените от изчезване видове животни в страната. Горите на България са част от европейското и световно горско богатство. Те имат глобално и национално екологично, икономическо, социално и културно значение. Те имат значителна роля за намаляване емисиите от парникови газове в атмосферата, като свързват въглерода в натрупаната биомаса и фактически поглъщат СО2. Нуждата от гора Г КъмКъм съдържаниесъдържание
 7. 7. секи ден в България се изсича гора  с площ от 100 футболни игрища. От 1992 г. до 2005 г. площта на гората е намаляла с приблизително 15% . Годишно се изсичат над 6.5 млн плътни куб м дървесина за огрев. Около 1/3 - 2 млн куб. м., се добиват незаконно. Годишно над 1 млн куб. м. промишлена дървесина се добива незаконно. Годишно над 100 млн. лв. се отклоняват от държавата от незаконен дърводобив. Според 67% от гражданите, причините за отчайващото състояние в сектора са корупцията (28%) и слабият контрол (39%), гласят резултатите от Представително изследване за анализ на горския сектор в България (2003).  Всеки ден... В
 8. 8. Текст заглавие изображение изображение КОРИЦА ългария е една от малкото страни в Централна и Източна Европа, в която горските територии намаляват с обезпокоителни темпове. Унищожаването на Българската гора е сред най-значимите екологични проблеми. редвид експертните прогнози относно глобалното изменение в климата и намаляването на горите в света, се очертават заплахи от загиване на местни видове растения, животни и местообитания, намаляване и изчезване на ресурса за отопление, промяна в климата, намаляване на сладките води, опустиняване на земеделски земи, намаляване на хранителните добиви, влошаване на качеството на живот на Балканите. Без гора няма живот П Б КъмКъм съдържаниесъдържание
 9. 9. коло 50% от домакинствата в България се отопляват само на дърва, като ползват годишно над 6 млн. плътни куб. м. дървесина. Чести са злоупотребите в общински горски фонд при този добив, като отговорни са както служителите на горите, така и местните хора. Добитите за местно население дърва се продават в големите градове наблизо. Отчитат се по-малко от действително изсечените количества. Преднамерено се допуска непопълване или фалшифициране на необходимите документи (превозни билети, разрешително за сеч и др.) Добива се най-често до пътищата, като там се разстройва насаждението. Незаконен дърводобив О
 10. 10. ирмите често са толерирани от политически сили и горската администрация. Някои от фирмите са се превърнали в монополисти, в печеленето на търгове в съответните. Един от начините за присвояване е чрез добиване на по-големи количества и с по-добро качество, от посоченото в документите. Методите са чрез предварително занижаване на посочените количества и качество, прехвърляне на количества от един участък в друг, добив само в близки до пътя обекти. При тези практики се изготвят документи с невярно съдържание (сортиметни със занижени количество и качество, превозни билети  и други). Дърводобивни фирми Ф
 11. 11. периода 2000 – 2003г. в страната рязко се повиши броят на умишлените пожари. Основна жертва станаха широколистните гори, тъй като при повечето пожари, кората на широколистните дървета само обгаря, а качеството на дървесината не спада. Въпреки това, след пожари, фирми закупуват дървесината за 1/5 от действителната й цена в България и я препродават на многократно по-висока стойност в съседните балкански държави (Гърция и Турция), с печалба между 20 и 40 пъти. Умишлени пожари В
 12. 12. рез последните 5 години, поради модата да се използват дървени въглища за барбекюта, се изсичат все повече широколистни гори. Технологията с “жизни” (натруване на дървесината на големи купчини и изгаряне с намален приток на кислород) води и до друга вредна последица - отделяне на вредни емисии във въздуха. Практиката показва, че отговорните органи – държавни лесничейства и сътоветните регионални инспекции по околната среда и водите, рядко упражняват ефективен контрол за спазване на законодателството. Дървени въглища П
 13. 13. Нека опазим българската гора, защото ако не го направим...
 14. 14. ...това ни чака! КъмКъм съдържаниесъдържание
 15. 15. Мото “Природата е и ден и нощ, слънце, месец и зора. Затова ти пази я, та и тя теб да те пази!”
 16. 16. За мен Пламена Христова Господинова Русенски университет “Ангел Къвчев” гр. Русе

×