O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ถ้าบอกกันก่อนเรียนจบ
คงไมตกขบวนเศรษฐี
Taylor Pearson
สารบัญ
ก่อนเข้าเรื่อง 7
ส่วนที่หนึ่ง: โลกนี้จะไม่มีงานให้ท�าแล้วเหรอเนี่ย? 17
บทที่ 1 บทเรียนเรื่องโลกาภิวัตน์จากบริษัทอีว...
ส่วนที่ห้า: โอกาสท�าก�าไรที่คุณหาไม่ได้มาก่อน 163
บทที่ 11 ได้เวลาโกยเงินกันแล้ว 175
บทที่ 12 ท�าอย่างที่ใจต้องการ 199
บทท...
5
มีโบนัสให้โหลดฟรีด้วย!
ขอบคุณครับที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ กดไปที่ http://taylorpearson.me/eoj
ดูข้อมูลเสริมต่อไปนี้โดยไม่มี...
7
“ต้องรอให้น�้ำลดลงก่อน
เรำถึงจะเห็นว่ำใครแก้ผ้ำว่ำยน�้ำมำตลอด”
- วอร์เร็น บัฟเฟตต์
“สวัสดีค่ะ อยากนวดแบบพิเศษไหมคะ?” สาว...
8
ถ้าบอกกันก่อนเรียนจบ คงไม่ตกขบวนเศรษฐี
มีธุรกิจข้ามชาติสองแห่ง ซึ่งผลิตอาหารเสริมกับให้บริการด้านการตลาด
ออนไลน์
อีกคนหน...
9
ก่อนเข้าเรื่อง
ด้วยตัวเอง ตอนนี้เจสซีกลายเป็นฟรีแลนซ์พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนไอโฟน
มาได้หนึ่งปีแล้ว
คนต่อมาคือแดน นอริส เขาขา...
10
ถ้าบอกกันก่อนเรียนจบ คงไม่ตกขบวนเศรษฐี
เป้เดินทางยี่ห้อไมนาลของตัวเองทั้งคู่ใช้เวลาแค่30วันก็สามารถระดมทุน
ได้ 341,393 ...
11
ก่อนเข้าเรื่อง
จูเลียนเข้าโรงเรียนกฎหมายที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกา เขามี
ผลการเรียนดีเยี่ยม จึงได้เข้าท�างานในบริษั...
ส่วนที่หนึ่ง
โลกนี้จะไม่มีงานให้ท�า
แล้วเหรอเนี่ย?
19
ส่วนที่ 1: โลกนี้จะไม่มีงานให้ท�าแล้วเหรอเนี่ย?
“ผมรู้สึกเป็นเกียรติมำกที่ได้มำยืนอยู่กับ
ผู้รับปริญญำกิตติมศักดิ์ท่ำนอ...
20
ถ้าบอกกันก่อนเรียนจบ คงไม่ตกขบวนเศรษฐี
ผมก็เพิ่งกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มบัณฑิตที่ยังไม่มีงานท�า แต่พูดไปก็โชคดีกว่า
คนตกงาน...
21
ส่วนที่ 1: โลกนี้จะไม่มีงานให้ท�าแล้วเหรอเนี่ย?
จริงอยู่ที่ผมมีประสบการณ์น้อยกว่า แต่พอพวกเขาแจงเรื่องวิธี
สร้างบริษัทใ...
36
ถ้าบอกกันก่อนเรียนจบ คงไม่ตกขบวนเศรษฐี
ร ถ้ายาวไ ไม่อ่าน ขอ ้ ี่นี่
ผู้คนทั่วโลกก�ำลังมีกำรศึกษำดีขึ้นเรื่อยๆ
ท�ำให้วิธ...
63
ส่วนที่ 2: ท�ำไมงำนถึงหำยไปหมดเอำตอนนี้?
เรื่องของพระราชาเฮนรี่ท�าให้เราเห็นว่าการเป็นคนกลุ่มแรกๆ ที่เล็งเห็นข้อ
จ�ากัด...
125
เดี๋ยวนี้ใครๆ ก็มีสมาร์ทโฟนทั้งนั้น
ฟังดูจืดชืดชะมัด ขอใหม่ครับ
ใครๆ ก็มีคอมพิวเตอร์อยู่ในกระเป๋าทั้งนั้น
ก็ยังจืดอยู่...
237
บทสรุป: งานแห่งอนาคต
อะไรจะเป็นมรดกตกทอดของคุณ
“วอชิงตันไม่ใช่ที่น่ำอยู่เลยล่ะ ค่ำเช่ำก็แพง อำหำร
ก็ไม่ได้เรื่อง ฝุ่นเ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

ตัวอย่างหนังสือ ถ้าบอกกันก่อนเรียนจบ คงไม่ตกขบวนเศรษฐี

ชื่อหนังสือ : ถ้าบอกกันก่อนเรียนจบ คงไม่ตกขบวนเศรษฐี
ผู้เขียน : Taylor Pearson
สำนักพิมพ์ : Bingo
จำนวนหน้า : 272 หน้า ปกอ่อน

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ตัวอย่างหนังสือ ถ้าบอกกันก่อนเรียนจบ คงไม่ตกขบวนเศรษฐี

 1. 1. ถ้าบอกกันก่อนเรียนจบ คงไมตกขบวนเศรษฐี Taylor Pearson
 2. 2. สารบัญ ก่อนเข้าเรื่อง 7 ส่วนที่หนึ่ง: โลกนี้จะไม่มีงานให้ท�าแล้วเหรอเนี่ย? 17 บทที่ 1 บทเรียนเรื่องโลกาภิวัตน์จากบริษัทอีวิลจีเนียส 27 บทที่ 2 เรื่องที่พูดกันมานานเกิดขึ้นจริงตรงหน้าแล้ว 37 บทที่ 3 ท�าไมคนที่จบบริหารธุรกิจและนิติศาสตร์ถึงตกงาน 45 ส่วนที่สอง: ท�าไมงานถึงหายไปหมดเอาตอนนี้? 53 บทที่ 4 วิถีชีวิตที่คุณเลือกได้เอง 71 ส่วนที่สาม: ความเสี่ยงที่คุณมองไม่เห็น 83 บทที่ 5 ท�ายังไงไม่ให้ตกเป็นไก่งวง 87 ส่วนที่สี่: การตลาดแบบลองเทล ท�าไมเด็กที่ชอบนั่งหลังห้องถึงร�่ารวย? 103 บทที่ 6 ต้นทุนการสร้างสรรค์สินค้าก�าลังลดลง 113 บทที่ 7 การกระจายสินค้าที่ใครก็ท�าได้ 125 บทที่ 8 มีตลาดเกิดขึ้นใหม่ทุกวัน 129 บทที่ 9 วิธีก้าวทีละขั้นสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 137 บทที่ 10 การเรียนรู้งานแบบเก่าที่กลับมาอีกครั้ง 145
 3. 3. ส่วนที่ห้า: โอกาสท�าก�าไรที่คุณหาไม่ได้มาก่อน 163 บทที่ 11 ได้เวลาโกยเงินกันแล้ว 175 บทที่ 12 ท�าอย่างที่ใจต้องการ 199 บทที่ 13 ใช้ชีวิตให้คุ่มค่า กุญแจดอกสุดท้ายสู่ความมั่งคั่ง 213 บทสรุป: งานแห่งอนาคต 231
 4. 4. 5 มีโบนัสให้โหลดฟรีด้วย! ขอบคุณครับที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ กดไปที่ http://taylorpearson.me/eoj ดูข้อมูลเสริมต่อไปนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 9 บทสัมภาษณ์ฉบับเต็มของนักธุรกิจสิบรายที่ปรากฏตัวในเล่มนี้จะบอก รายละเอียดการก่อร่างสร้างธุรกิจจนประสบความส�าเร็จของพวกเขา 9 หนังสือธุรกิจ 67 เล่มที่จะเติมพลังใจของคุณ 9 เครื่องมือและตัวช่วย49อย่างที่คุณใช้ตอนก่อตั้งและขยับขยายธุรกิจ 9 ตารางท�างานแบบเห็นผลใน 90 วัน ซึ่งจะช่วยให้คุณลงมือท�าตาม เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้จริง 9 เว็บบอร์ดพูดคุยส่วนตัวเพื่อหารือเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ คุณจะได้ พูดคุยกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ได้ให้ก�าลังใจ ผลักดัน และช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน บอกก่อนนะครับ คนในเล่มที่ผมใส่ทั้งชื่อและนามสกุล คือคนที่มีตัวตน อยู่จริงๆ ส่วนใครที่ผมพูดชื่ออย่างเดียว แสดงว่านั่นเป็นชื่อปลอมที่ผมใส่ ไว้เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวครับ
 5. 5. 7 “ต้องรอให้น�้ำลดลงก่อน เรำถึงจะเห็นว่ำใครแก้ผ้ำว่ำยน�้ำมำตลอด” - วอร์เร็น บัฟเฟตต์ “สวัสดีค่ะ อยากนวดแบบพิเศษไหมคะ?” สาวไทยคนสวยยิ้มให้ ถือเมนู ไว้ในวงแขน คนที่ยืนถัดจากผมสามสิบเมตรคือแดน แอนดรูส์ เขามากับ รองเท้าแตะ กางเกงขาสั้น และเสื้อซานมิเกล มองยังไงก็ไม่เหมือนซีอีโอ บริษัทข้ามชาติสักนิด แต่นั่นแหละ ในบาร์ดับลินเนอร์ไม่มีใครดูเป็น ผู้บริหารสักคนอยู่แล้วผมเองก็เพิ่งร่วมงานกับแดนแดนกับเอียนร่วมกันลง ทุนธุรกิจอีคอมเมิร์ช โดยผมมีหน้าที่ดูแลในส่วนการตลาดออนไลน์ คนที่ยืนติดกับแดนคือทราวิส แจมิสัน อดีตนักเพาะกายล�่าบึ้ก ทราวิสสวมเสื้อคอวีสีขาวกับยีนส์ตัวฟิต ใส่รองเท้าหนังสีน�้าตาล ทราวิส ก่อนเข้าเรื่อง
 6. 6. 8 ถ้าบอกกันก่อนเรียนจบ คงไม่ตกขบวนเศรษฐี มีธุรกิจข้ามชาติสองแห่ง ซึ่งผลิตอาหารเสริมกับให้บริการด้านการตลาด ออนไลน์ อีกคนหนึ่งเป็นสาวอเมริกันผมเป็นลอน สวมกระโปรงบาหลีสีสัน สดใสมือถือแก้ววิสกี้ก�าลังหัวเราะร่าเริงเธอชื่อเอลิซ่าดูเซ็ทท์เธอท�าธุรกิจ เกี่ยวกับการตรวจแก้เนื้อหาให้กับนักเขียน พอผมเดินเข้าไปใกล้ ทุกคนก็หันมา “ขอต้อนรับสู่เอเชีย” แดน พยักหน้า “ขอบคุณครับ” ผมตอบจากใจจริง พนักงานเสิร์ฟสาวเดินเข้ามา “ต้องการเครื่องดื่มไหมคะ?” “ขอเป็นวิสกี้แล้วกัน” เมื่อเธอเดินจากไปแดนก็บอกว่า“นี่เพิ่งคุยเรื่องสัมมนาสุดสัปดาห์ ที่จะถึงเลย มีคนจองที่นั่งเต็มหมดแล้ว มีคนมากันตั้ง 75 คนแน่ะ” เขาพูดอย่างกับเพิ่งได้เหรียญทองโอลิมปิกมีคนแค่75คนในงาน สัมมนาธุรกิจเนี่ยนะ? เป็นงานสัมมนาที่เล็กที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเลย พอตกดึก เหล่าผู้ที่จะเข้าร่วมสัมมนาก็ทยอยโผล่มาในผับ คนแรกคือจิมมี่ผู้ก่อตั้งบริษัทขายอุปกรณ์การเดินทางร่วมกับดั๊ก คู่เกลอชาวสวิสคู่นี้พบกันในโครงการแลกเปลี่ยนที่แคนาดา ตอนตะลอน อยู่ในอเมริกาพวกเขาก็เกิดตกลงใจลาออกจากงาน แล้วเอาเงินเก็บมาใช้ ไปพลางระหว่างตั้งบริษัท ตอนนั้นดั๊กยังท�างานที่นิวซีแลนด์ ส่วนจิมมี่เพิ่ง เดินทางกลับจากฟิลิปปินส์หลังจากเสาะหาโรงงานผลิตเสื้อเชิ้ตที่สามารถ ซึมชับเหงื่อได้ดีและเกิดรอยยับยาก คนที่เดินตามมาคือเจสซี ลอว์เลอร์ ตอนอายุ 20 เจสซีท�าหนังอิน ดี้ในลอสแองเจลิสอยู่พักใหญ่แต่ล้มเลิกไป เขาหันมาเรียนเขียนโปรแกรม
 7. 7. 9 ก่อนเข้าเรื่อง ด้วยตัวเอง ตอนนี้เจสซีกลายเป็นฟรีแลนซ์พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนไอโฟน มาได้หนึ่งปีแล้ว คนต่อมาคือแดน นอริส เขาขายบริษัทออกแบบเว็บไซต์ได้เงิน มากพอใช้จ่ายหนึ่งปีตอนนี้เขาก�าลังตั้งบริษัทสตาร์ทอัพด้านซอฟต์แวร์ชื่อ อินฟอร์มลี โดยหวังให้เป็นตัวช่วยครบวงจรส�าหรับผู้ท�าธุรกิจออนไลน์ นี่มันอะไรกัน? ถึงผมเคยอ่านเรื่องการเป็นผู้ประกอบการในหนังสือ ยอดนิยมอย่างท�ำน้อยแต่รวยมำก(The4-HourWorkweek)แถมมีเพื่อน เป็นฟรีแลนซ์และเจ้าของบริษัทเล็กๆ หลายคน แต่เรื่องที่ผมจะเล่าให้คุณ ฟังนั้น ผมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี เวลาผ่านไปสองปี งานสัมมนาทางธุรกิจเล็กๆ ครั้งนั้นก็โตขึ้นไปอีก 4 เท่า จากตอนแรกที่มีคนเข้าร่วม 75 คน แต่งานสัมมนาที่จัดในปี 2014 มีผู้ เข้าร่วมเพิ่มขึ้นเป็น 300 คน ที่ผ่านมาผมเป็นคนบริหารธุรกิจหลายอย่างให้กับแดนและเอียน อย่างเช่นธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ขายเคาน์เตอร์เครื่องดื่มแบบพับได้ของพวกเขา ผมก็เป็นคนดูแล ผมขายเคาน์เตอร์พวกนี้ให้กับโรงแรมและบริษัทรับจัด งานจนยอดขายเติบโตขึ้น527%ในช่วงเวลาสองปีเดียวกันกับที่ค่าแรงใน อเมริกาโตขึ้น 0.5% ต่อปี จิมมี่เข้าร่วมการประชุมอีกครั้งส่วนดั๊กก็ออกจากงานในนิวซีแลนด์ แล้ว จิมมี่พับโครงการเสื้อเชิ้ตแบบยับยากไว้ก่อน ปลายปี 2013 ทั้งสอง คนหันไปพึ่งเว็บไซต์คิกสตาร์ทเตอร์1 เพื่อโฆษณาระดมทุนหาเงินมาผลิต 1 เว็บไซต์คิกสตาร์ทเตอร์ (Kickstarter.com) จะเปิดโอกาสให้คุณน�าเสนอโครงการของ ตัวเองต่อสาธารณะ เพื่อดึงดูดผู้ที่สนใจให้เข้ามาร่วมลงทุนสนับสนุนและท�าให้โครงการที่ คุณคิดกลายเป็นจริงขึ้นมา
 8. 8. 10 ถ้าบอกกันก่อนเรียนจบ คงไม่ตกขบวนเศรษฐี เป้เดินทางยี่ห้อไมนาลของตัวเองทั้งคู่ใช้เวลาแค่30วันก็สามารถระดมทุน ได้ 341,393 ดอลลาร์ จึงหันมาผลิตสินค้าที่มีแววรุ่งกว่าแทน เจสซี ลอว์เลอร์ ก็กลับมาเหมือนกัน งานฟรีแลนซ์รับจ้างเขียน โปรแกรมเติบโตขึ้นอย่างมาก จากที่เขาเคยฉายเดี่ยวท�าทุกอย่างก็กลาย เป็นบริษัทพัฒนาแอพบนไอโฟน เขาดูแลกิจการจากบ้านในเวียดนาม ใน ระหว่างที่นั่งซดน�้ามะพร้าวเขาก็น�าก�าไรที่ได้มาสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเอง พร้อมจัดรายการวิทยุพ็อดคาสท์ เล่าสรรพคุณยาเพิ่มสมรรถภาพสมอง ไปด้วย แดน นอริส ก็กลับมาเช่นกัน เขาใช้เงินเก็บเกือบทั้งหมดกับเวลา อีกเก้าเดือนไปกับการก่อตั้งบริษัทซอฟต์แวร์ แต่เขาล้มเหลว เงินเก็บเริ่ม ร่อยหรอ สองสัปดาห์ก่อนที่เขาต้องกลับไปหางานประจ�าเพื่อหาเงินเลี้ยง ครอบครัวในออสเตรเลีย แดนก็ได้เปิดเว็บไซต์ดับบลิวพีเคิร์ฟที่ให้บริการ ช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์และมีแนวโน้มว่าจะสร้างรายได้ถึงหนึ่งล้านดอลลาร์ ในปี 2015 ผมแทบไม่อยากเอาเรื่องพวกเขามาเทียบกับชีวิตเพื่อนๆ ผมที่เรียน มหาวิทยาลัยมาด้วยกันเลย แม็กซ์จบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยโคลัมบัสพร้อมกับผมเขา เข้าท�างานในบริษัทบัญชีใหญ่แห่งหนึ่งในเมือง แต่ผลการประเมินงานใน ช่วงสองปีที่ผ่านมาท�าให้แม็กซ์วิตก ถึงเขาจะท�างาน 50-60 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ติดต่อกันหลายเดือน แต่เขาก็รั้งล�าดับสามจากพนักงานทั้งหมด ห้าคนเขาโอเคกับค่าครองชีพที่ขึ้นปีละ3%พ่อแม่ของแฟนเขาก็รู้สึกภูมิใจ ก็เรียกได้ว่าเขา “ทุ่มเทให้กับงานอย่างมาก” ล่ะครับ
 9. 9. 11 ก่อนเข้าเรื่อง จูเลียนเข้าโรงเรียนกฎหมายที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกา เขามี ผลการเรียนดีเยี่ยม จึงได้เข้าท�างานในบริษัทกฎหมายชั้นน�า เขาวางแผน เหมือนหลายคนที่ท�างานกฎหมาย คือใช้เวลา 3-5 ปีบากบั่นท�างาน อาจ เป็นเวลา80-100ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อสร้างชื่อเสียงและปลดหนี้ทางการ ศึกษา หลังจากนั้นเขาก็เริ่มสร้างครอบครัว แล้วหาทางย้ายไปอยู่เมืองที่ เล็กกว่าและมีค่าครองชีพต�่ากว่า เพื่อลดเวลาท�างาน และมีเวลาส่วนตัว มากขึ้น ส่วนมารีก็เข้าศึกษาต่อโรงเรียนแพทย์เธอก�าลังอยู่ในกระบวนการ เลือกสาขาเฉพาะทาง เดิมทีเธอตั้งใจจะเรียนเวชศาสตร์ครอบครัว แต่ รัฐบาลก็เพิ่งจะลดวงเงินที่ระบบประกันสุขภาพจะจ่ายให้แพทย์ในสาขาที่ ให้บริการชุมชนใกล้บ้านผู้ป่วยอย่างแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว มารีกลัว จะผ่อนเงินกู้ทางการศึกษาคืนไม่ไหวและไม่สามารถมีชีวิตที่ดีตามที่เธอ ต้องการได้ มารีจึงหันไปเลือกเรียนวิสัญญีวิทยาแทน โดยหวังว่าค่า ตอบแทนจะไม่หดหายตามไปอีก มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่? เพื่อนผมที่มีใบปริญญาติดตัวแตกต่าง จากผู้ประกอบการ 300 คนที่สวมรองเท้าแตะอยู่ที่กรุงเทพฯ ตรงไหนกัน? มองจากภายนอก ทั้งสองกลุ่มต่างก็เป็นคนที่มีความฉลาดหลัก แหลมและขยันท�างาน แต่ท�าไมกลุ่มหนึ่งถึงต้องใช้ชีวิตแบบกลัวตกงาน ทั้งที่ใช้เวลาท�างานยาวนานหลายชั่วโมงและรับเงินเดือนน้อยนิด ในขณะ ที่อีกกลุ่มได้รับโอกาสใหม่ๆ อย่างท่วมท้นจนไม่รู้ว่าจะท�ายังไงกับมันดี? สองปีหลังจากไปกรุงเทพฯ ครั้งแรก ในที่สุดผมก็เข้าใจ
 10. 10. ส่วนที่หนึ่ง โลกนี้จะไม่มีงานให้ท�า แล้วเหรอเนี่ย?
 11. 11. 19 ส่วนที่ 1: โลกนี้จะไม่มีงานให้ท�าแล้วเหรอเนี่ย? “ผมรู้สึกเป็นเกียรติมำกที่ได้มำยืนอยู่กับ ผู้รับปริญญำกิตติมศักดิ์ท่ำนอื่น นักต่อสู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนวิลเลียม สคำแบส ก็อยู่กับเรำที่นี่ เพื่อตรวจสอบกำรกระท�ำ อันโหดร้ำยของมหำวิทยำลัย ที่ปล่อยให้คุณ จบกำรศึกษำออกไปเจอกับตลำดงำนแบบนี้” - สตีเฟ่น โคลเบิร์ท กล่าวในพิธีมอบปริญญาของ มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น ในปี 2011 ในปี2011เว็บไซต์ยูทูบตรงหน้าผมได้สุ่มมาฉายวิดีโอปาฐกถาของสตีเฟ่น โคลเบิร์ท ในพิธีมอบปริญญาของมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น ตอนนั้น ตลาดแรงงานตกต�่าย�่าแย่ที่สุดในรอบหลายสิบปีพอดี ผมเงยหน้าจากโน้ตบุ๊กพร้อมยิ้มข�า
 12. 12. 20 ถ้าบอกกันก่อนเรียนจบ คงไม่ตกขบวนเศรษฐี ผมก็เพิ่งกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มบัณฑิตที่ยังไม่มีงานท�า แต่พูดไปก็โชคดีกว่า คนตกงานรายอื่น ตรงที่ผมยังไม่ได้ท�าอะไรให้ขัดหูขัดตาพ่อแม่จนพวกท่าน เตะโด่งออกจากบ้าน ใครที่เคยดูรายการสร้างแรงบันดาลใจอย่างเท็ดทอล์ก(TEDTalk) หรือเคยอ่านบทความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน คง อดรู้สึกตื่นเต้นหรือคิดฝันไปไกลไม่ได้ใช่ไหม? โอกาสมากมายถาโถมเข้า มาแต่พอเราคว้าโอกาสนั่นไว้ไม่ได้สักอย่างเราก็รู้สึกไร้ความสามารถอย่าง บอกไม่ถูกเลย มันอาจขึ้นอยู่กับว่าคุณฟังใครพูดแต่ที่แน่ๆพอถึงวิกฤติเศรษฐกิจ ในอเมริกาตอนปลายปี2008แค่ไตรมาสเดียวเม็ดเงินก็ระเหยหายไปแล้ว 5.1 ถึง 7 ล้านล้านดอลลาร์ มีผู้ประท้วงมาตั้งเต็นท์อยู่ในเขตโลว์เวอร์ แมนแฮตตัน เรียกร้องให้รัฐบาลจับพวกนายธนาคารที่วอลสตรีทขังคุก จริงอยู่ที่หลายคนคงคิดว่าเศรษฐกิจมันก็ต้องมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาอยู่แล้ว แต่ผมมองว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่ก�าลังเกิดขึ้น บนโลกต่างหาก อย่างที่สตีฟ จ็อบส์ เคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่า “ทุกสิ่งรอบตัวที่กลายมาเป็นชีวิตประจ�าวันของคุณเป็นฝีมือของ คนที่ไม่ได้ฉลาดกว่าคุณเลย คุณปรับเปลี่ยนมันได้ คุณท�าเรื่องที่ส่งผล สะเทือนกับมันได้คุณสร้างบางสิ่งขึ้นมาให้คนอื่นใช้ด้วยได้เมื่อคุณเข้าใจ เรื่องนี้ คุณจะไม่มีวันเป็นคนเดิมอีกต่อไป” ตอนนี้ทุกคนออกแบบชีวิตของตัวเองได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน สมัยก่อนผมไม่เชื่อหรอก แต่พอผมได้ไปเสวนากับเพื่อนๆที่ท�าธุรกิจระหว่างเดินกลับบ้าน ทุกครั้ง ผมกลับอดคิดไม่ได้ว่า “พวกนั้นมันไม่ได้ฉลาดกว่าผมเลยนี่หว่า”
 13. 13. 21 ส่วนที่ 1: โลกนี้จะไม่มีงานให้ท�าแล้วเหรอเนี่ย? จริงอยู่ที่ผมมีประสบการณ์น้อยกว่า แต่พอพวกเขาแจงเรื่องวิธี สร้างบริษัทให้ฟัง มันก็ไม่ได้เกินความสามารถผมเลย ลองดูอย่างเก้าอี้ที่คุณนั่งอยู่สิ คุณอาจออกแบบมันได้ดีกว่านี้ ก็ได้ หรืออย่างหนังสือเล่มนี้ คุณก็สามารถเขียนได้ดีกว่านี้ด้วย นักเขียน และผู้ประกอบการอย่างเจมส์อัลทูเชอร์ได้พิมพ์หนังสือของตัวเองชื่อเลิก เป็นตัวเลือก (Choose Yourself) เขาขายมันได้เป็นหมื่นเล่มเลย ลองเป็น เมื่อ 20 ปีก่อน ไม่มีใครคิดหรอกว่าคนธรรมดาจะขายหนังสือได้ขนาดนั้น มีแต่ส�านักพิมพ์ใหญ่ๆ เท่านั้นแหละที่ท�าได้ อย่างวิชาที่คุณเคยเข้าเรียน คุณก็สร้างหลักสูตรออนไลน์ที่ดีกว่า เปิดสอนได้ ถ้าคุณเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม คุณก็เปิดหลักสูตรสอน วิธีเข้าท�างานกับบริษัทให้ค�าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดได้ถ้าคุณเป็น นักโภชนาการ คุณก็สร้างหลักสูตรสอนวิธีปรับปรุงนิสัยการกินอาหารที่มี ประโยชน์ใน 30 วันได้ ลองมีโอกาสประสบความส�าเร็จรออยู่มากมายขนาดนี้ ท�าไมถึง ยังไม่มีใครตรวจสอบมหาลัยใจร้าย ที่ปล่อยให้ผมออกมาเผชิญกับตลาด งานสุดโหดแบบนี้อีกล่ะ? อะไร องาน? อะไร อการเ น ้ ระกอ การ? เวลาเราได้ยินค�าว่า“งาน”ก็จะนึกภาพคนอยู่ในคอกสี่เหลี่ยมกรอกรายงาน อย่างตั้งใจ ส่วนเวลาเราได้ยินค�าว่า “ผู้ประกอบการ” ก็จะนึกถึงคนอย่าง มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก, สตีฟ จ็อบส์ หรือบิล เกตส์ นี่ก็ชี้ให้เห็นภาพที่ต่างกันสุดขั้วระหว่างสองค�า
 14. 14. 36 ถ้าบอกกันก่อนเรียนจบ คงไม่ตกขบวนเศรษฐี ร ถ้ายาวไ ไม่อ่าน ขอ ้ ี่นี่ ผู้คนทั่วโลกก�ำลังมีกำรศึกษำดีขึ้นเรื่อยๆ ท�ำให้วิธีท�ำงำนที่ดีที่สุดก�ำลังถูกถ่ำยทอดไปทุกส่วนของโลก เทคโนโลยีกำรสื่อสำรที่ก้ำวหน้ำท�ำให้เรำติดต่อ ว่ำจ้ำง และบริหำรจัดกำร ทั้งแรงงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม รวมไปถึงแรงงำนที่ใช้ควำมรู้ได้ง่ำยขึ้นด้วย คนที่มองหำงำนมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเป็นเท่ำตัวด้วยควำมเร็วสูงมำกๆ ข่ำวร้ำยยังไม่หมด นอกจำกงำนของคุณจะถูกต่ำงชำติแย่งไปแล้ว กำรแข่งขันภำยในประเทศเองก็ดุเดือดขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน ควำมเป็นอยู่ของคุณกับผมไม่ได้ถูกต่ำงชำติเบียดเบียนเท่ำนั้น เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ก�ำลังเติบโตอยู่ในละแวกใกล้ๆ กันนี้ ก็จะมำท�ำงำนแทนคุณด้วย
 15. 15. 63 ส่วนที่ 2: ท�ำไมงำนถึงหำยไปหมดเอำตอนนี้? เรื่องของพระราชาเฮนรี่ท�าให้เราเห็นว่าการเป็นคนกลุ่มแรกๆ ที่เล็งเห็นข้อ จ�ากัด/ชี้ขาดนั้นท�าให้อังกฤษกลายเป็นมหาอ�านาจอย่างยาวนานจนกระทั่ง เกิดสงครามโลกสองครั้งนั่นแหละ ย เ อตสำห ม วำม ่ง น องต อ ส ำยด โลกเปลี่ยนโฉมไปอย่างมากในช่วง 350 ปีหลังสมัยพระราชาเฮนรี่ หลาย ประเทศเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมไปเป็นอุตสาหกรรม ข้อจ�ากัด/ชี้ขาดเปลี่ยนจากที่ดินมาเป็นเงินทุนสถาบันหลักเปลี่ยน จากรัฐชาติมาเป็นธนาคาร ผู้เล่นหลักเปลี่ยนจากกษัตริย์มาเป็นนาย ธนาคาร เรื่องของนายธนาคาร นาธาน รอธส์ชายด์ กับกษัตริย์ปรัสเซีย เฟรดริช วิลเฮ็ล์มที่สาม สะท้อนการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เป็นอย่างดี
 16. 16. 125 เดี๋ยวนี้ใครๆ ก็มีสมาร์ทโฟนทั้งนั้น ฟังดูจืดชืดชะมัด ขอใหม่ครับ ใครๆ ก็มีคอมพิวเตอร์อยู่ในกระเป๋าทั้งนั้น ก็ยังจืดอยู่ไหมหว่า? ทุกคนเข้าถึงความรู้ของมนุษย์ได้ทั้งหมดแค่ปลายนิ้วสัมผัสวันละ24ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7 วัน และปีละ 365 วัน ค่อยเข้าท่าหน่อย ถ้าจะให้เด็ดที่สุดต้องพูดว่า ช่องทางเปิดโล่งหมดแล้ว เดี๋ยวนี้ถึงคุณจะนั่ง อยู่ในอพาร์ตเม้นต์ คุณก็ติดต่อหาใครก็ได้ทั่วโลก แถมคล่องตัวและทันใจ กว่าที่บริษัทเมื่อ 20 ปีก่อนท�าได้เสียอีก อินเทอร์เน็ตท�าให้คุณส่งต่อข้อมูล และเข้าถึงผู้คนในแวดวงธุรกิจได้อย่างง่ายดายอย่างที่ไม่มีใครฝันถึง มาก่อน บทที่ 7 การกระจายสินค้าที่ใครก็ท�าได้
 17. 17. 237 บทสรุป: งานแห่งอนาคต อะไรจะเป็นมรดกตกทอดของคุณ “วอชิงตันไม่ใช่ที่น่ำอยู่เลยล่ะ ค่ำเช่ำก็แพง อำหำร ก็ไม่ได้เรื่อง ฝุ่นเยอะดูไม่ได้ ศีลธรรมก็ด่ำงพร้อย จงไปทำงตะวันตกเถอะพ่อหนุ่ม ไปซะ แล้ว ก้ำวหน้ำไปพร้อมกับประเทศนี้” - ค�ากล่าวของโฮเรซ กรีลีย์ ถึงผู้ตั้งรกรากชาวอเมริกันในทศวรรษ 1800 หลังจบมหาวิทยาลัย ร็อบ วอลลิง ก็ไปเป็นผู้จัดการโครงการในบริษัท ก่อสร้างที่พ่อของเขาท�ามากว่า 42 ปี เขารู้จักเจ้าของทุกคนจึงได้ท�าหน้าที่ ฝ่ายบริหารอย่างรวดเร็ว มุ่งหน้าสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูง เขาลาออกจากงานนั้นมาได้สิบกว่าปีแล้ว ตั้งแต่สังหรณ์ใจว่า ตัวเอง “เกิดมาเพื่อสิ่งที่ต่างออกไป หรือยิ่งใหญ่กว่านี้” “แปลกดีไหมล่ะที่ผมพูดว่าใหญ่กว่าเพราะตอนนี้ผมก�าลังบริหาร บริษัทที่มีขนาดเล็กจิ๋วกว่าบริษัทเดิมที่ผมอาจได้เป็นผู้บริหารหลายเท่า ตอนนั้นผมอายุ 22 นะ ดันคิดว่าถ้ามองย้อนกลับมาจากตอนอายุ 65 แล้ว เห็นตัวเองท�างานในบริษัทผู้รับเหมางานไฟฟ้าตลอดชีวิตถึงจะเป็นผู้บริหาร

×