O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 28 Anúncio

Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin

Kuntien kokonaisarkkitehtuuria käsittelevässä Kurttu-seminaarissa 30.10.2013 pitämäni esitelmä.

Laita viesti, jos haluat slidet käyttöösi, paivi.sutinen@espoo.fi, Jaan materiaalia vastavuoroisuusperiaatteella sekä yhdessä tekemisen ja oppimisen hengessä.

Kuntien kokonaisarkkitehtuuria käsittelevässä Kurttu-seminaarissa 30.10.2013 pitämäni esitelmä.

Laita viesti, jos haluat slidet käyttöösi, paivi.sutinen@espoo.fi, Jaan materiaalia vastavuoroisuusperiaatteella sekä yhdessä tekemisen ja oppimisen hengessä.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Semelhante a Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin (20)

Mais de Paivi Sutinen (11)

Anúncio

Mais recentes (17)

Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin

 1. 1. Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin Kurttu –seminaari 30.10.2013, Kuntatalo Päivi Sutinen KT, palvelujen kehittämisjohtaja
 2. 2. Missä ollaan, minne mennään ja miten sinne päästään?  Kunnan haaste on kansallinen haaste  Kokonaisarkkitehtuurilla kustannusvaikuttavuutta ja tuottavuutta  Teoriaa vai käytäntöä  Yhteentoimivuutta, missä?  Kokonaisarkkitehtuurisatsaus, siis miksi? Päivi Sutinen - @PSutinen 29.10.2013 2
 3. 3. Missä ollaan? Kunnan haaste on kansallinen haaste 29.10.2013 3
 4. 4. Haasteena toiminnan ja talouden tasapaino tulevaisuudessa • Kustannusvaikuttavuus paremmaksi – lupaus veronmaksajille (asukas ja yritys) • Tuottavuus paremmaksi – lupaus työntekijöille (henkilöstö ja yritys) Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 29.10.2013 4
 5. 5. Ratkaisu 1. Tunnistetaan haasteen juurisyyt Kriittistä miten muutetaan Asiakkuuden määrittäminen siiloutuu • johtaminen ja toiminta hallinnoinnista asiakkuusperustaiseen toiminnan hallintaan ja kehittämiseen • tehtävien ja velvoitteiden hoitaminen asiakaspalveluksi • organisaatio/yksikkö määrittää • professio määrittää • asiakas on jokaisen siilon asiakas erikseen • asiakastieto ei leviä • asiakkuus pirstaloituu TEKEMINEN, TUOTTAVUUS, VAIKUTTAVUUS Päivi Sutinen - @PSutinen
 6. 6. Ratkaisu 2. Otetaan haasteet haltuun asiakkuus edellä Asiakkuuksien hallinta Palvelujen järjestäminen Palvelutuotanto Asiakkaat, käyttäjät, järjestäjät, tuottajat, kehittäjät Hyvinvointi, elinvoima, kilpailukyky palvelut, prosessit, tieto Johtaminen ja kehittäminen kokonaisarkkitehtuuri työkaluna Päivi Sutinen - @PSutinen 29.10.2013 6
 7. 7. Missä ollaan? Kokonaisarkkitehtuurilla kustannusvaikuttavuutta ja tuottavuutta 29.10.2013 7
 8. 8. Kokonaisarkkitehtuuri – määritelmän mukaan Toimintaarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri (KA) on  toiminnan eli asiakkuuksien, prosessien ja palvelujen, Tieto tietojen, arkkitehtuuri  tietojärjestelmien ja teknologian sekä niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne Kokonaisarkkitehtuuri on kokonaisvaltainen lähestymistapa organisaation toiminnan ja sen rakenteiden hallitsemiseksi ja kehittämiseksi nykytilasta tavoitetilaan valikoiduilla kehittämisalueilla . Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Avainsanoina • strategialähtöisyys • asiakaslähtöisyys • toimintalähtöisyys 29.10.2013 Lähde: JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen, Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen 8
 9. 9. Kokonaisarkkitehtuurin hallinta määritelmän mukaan Periaatteellinen Taso – MILLÄ EHDOILLA • Espoon asiakkaat ja sidosryhmät Käsitteellinen Taso - MITÄ • Tavoitteet joita Espoon toiminnalle on asetettu (lainsäädäntö, omat strategiset tavoitteet) • Tehtävät jotka Espoon on toteutettava tavoitteen saavuttamiseksi (lakisääteiset, Itse asetetut) • Mittarien määrittely ja riskien hallinta jolla ohjataan toimintaa ja seurataan tavoitteiden toteutuminen Arkkitehtuuriperiaatteet Kehittämisvaatimukset ja tavoitteet Toimintaarkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Sidosryhmät Palvelusalkku • Tieto, jota prosessin toteutuksessa tarvitaan tai prosessissa tuotetaan • Palvelut, joilla tehtävät toteutetaan Prosessit-järjestelmät Prosessien kuvaus • Prosessit, joilla palvelut tuotetaan Teknologiaarkkitehtuuri Käsitemalli SITO SOTET TYT PALI Looginen Taso - MITEN Tietojärjestelmäarkkitehtuuri KOHA SITO SOTET TYT PALI Prosessitiedot Loogiset tietovarannot Liittymät ja rajapinnat Fyysiset tietovarannot Fyysinen Taso - MILLÄ 9 Järjestelmäsalkku Teknologiasalkku
 10. 10. Minkä alan ammattilaisia on nyt paikalla, miettimässä kokonaisarkkitehtuurikysymyksiä kuntasektorilla: ICT vai toiminnan johto? MUTTA missä ollaan ja miksi – kansallisesti ja paikallisesti? Teoriaa vai käytäntöä 29.10.2013 10
 11. 11. Kokonaisarkkitehtuuri –työkalun käytön kriittiset kohdat Toimintaarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri (KA) on  toiminnan eli asiakkuuksien, prosessien ja Tietopalvelujen, arkkitehtuuri  tietojen,  tietojärjestelmien ja teknologian sekä niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri on kokonaisvaltainen lähestymistapa organisaation toiminnan ja sen rakenteiden hallitsemiseksi ja kehittämiseksi nykytilasta tavoitetilaan valikoiduilla kehittämisalueilla Avainsanoina . • strategialähtöisyys • asiakaslähtöisyys • toimintalähtöisyys 29.10.2013 Päivi Sutinen - @PSutinen Lähde: JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen, Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen 11
 12. 12. Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen työkalu, joka auttaa toiminnan, tiedon, tietojärjestelmien ja teknologian yhdistämisen hallinnassa Strategia • Strategiset tavoitteet • Hallintomallit ja rakenne edellä edelleen Kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet Toimintanäkökulma Toiminta-arkkitehtuuri • • • Tietoarkkitehtuuri + • • Teknologia-näkökulma Asiakkaat Palvelut Prosessit Kustannusvaikuttavuus E T E N E M I N E N TK OE I H M I I T NT TÄ AM V I EN TE ON I N E N Koska toiminnallista yhteentoimivuutta ei ole ratkaistu Prosessien ja niiden johtamisen tietotarpeet Tietovirrat prosessien välillä Järjestelmäarkkitehtuuri • • Tiedon tuottamisessa käytettävät sovellukset Sovellusten väliset integraatiot Teknologia-arkkitehtuuri • • Fyysinen teknologiainfrastruktuuri Standardit, integraatioratkaisut Päivi Sutinen - @Psutinen, mukaellen Jussi Vira Järjestelmät ja teknologia edellä edelleen 12
 13. 13. Johtaminen ja ratkaisukehitys Johtamisosaaminen Toiminnan nykytila ja tavoitetila Toiminta Päivi Sutinen - @PSutinen ICT-osaaminen Kehittämisen hyöty- ja tuotostavoitteet Ratkaisukehitykset Palvelukehitys toteutetaan siilorakenteiden sisällä
 14. 14. Kokonaisarkkitehtuuri –työkalun käytön kriittiset kohdat Toimintaarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri (KA) on  toiminnan eli asiakkuuksien, prosessien ja Tietopalvelujen, arkkitehtuuri  tietojen,  tietojärjestelmien ja teknologian sekä niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri on kokonaisvaltainen lähestymistapa organisaation toiminnan ja sen rakenteiden hallitsemiseksi ja kehittämiseksi nykytilasta tavoitetilaan valikoiduilla kehittämisalueilla Avainsanoina . Innostaako ja kannustaako arkkitehtuurityö johtoa, näkyvätkö hyödyt johdolle? • strategialähtöisyys • asiakaslähtöisyys • toimintalähtöisyys 29.10.2013 Päivi Sutinen - @PSutinen Lähde: JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen, Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen 14
 15. 15. Esimerkki: arkkitehtuuri ja toiminta Strategia • Strategiset tavoitteet • Kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet Toimintanäkökulma Toiminta-arkkitehtuuri • • • Tietoarkkitehtuuri + • • Teknologia-näkökulma Asiakkaat Palvelut Prosessit Kustannusvaikuttavuus E T E N E M I N E N TK OE I H M I I T NT TÄ AM V I EN T ON I N E N Prosessien ja niiden johtamisen tietotarpeet Tietovirrat prosessien välillä Järjestelmäarkkitehtuuri • • Tiedon tuottamisessa käytettävät sovellukset Sovellusten väliset integraatiot Teknologia-arkkitehtuuri • • Fyysinen teknologiainfrastruktuuri Standardit, integraatioratkaisut Päivi Sutinen - @PSutinen 29.10.2013 15
 16. 16. Miten sinne päästään? Yhteentoimivuutta, missä? 29.10.2013 16
 17. 17. Ratkaisu 3: Parannetaan tekemistä ja kehittämistä MISSIO – VISIO – STRATEGIA Miten toimintaympäristö ja oma tilanne vaikuttaa? Missä on onnistuttava? LIIKETOIMINTAMALLIT Miten rahoitamme toimintamme? Missä palvelutuotannossa olemme mukana? TOIMINTAMALLIT Miten toimimme, mitä teemme itse, mitä ostamme? Miten kehitämme toimintaa? TOIMINTA A PROSESSIT Ydin-, ohjaus- ja tukiprosessit A Tuottavuus RESURSOINTI Henkilöstö HR-työ Organisaatio KYVYKKYYS Tilat Tieto Tilatyö Tietojärjestelmät ICT-työ Johtaminen ja kehittäminen KA:n avulla Kustannusvaikuttavuus Teknologia 29.10.2013 JUPS Heikkilää mukaellen
 18. 18. Ratkaisu 4: Tunnistetaan paikalliset kyvykkyydet ja yhteentoimivat ydinprosessit Yhteiskunnan toimintakyky Hyöty asiakkaalle (Commodities) Julkissektorin ydinprosessit Asiakkuuksien hallinta -ydinprosessissa määritetään 1. asiakkuuksien segmentit 2. segmenttien perusteella palveluvalikoima Kriittisin tekijä! Palvelujen järjestämisen hallinta –ydinprosessissa Kyvykkyydet (Capabilities) ratkaistaan organisaation kyvykkyyksien johtaminen, kohdentaminen ja kehittäminen eli määritetään, miten palveluvalikoiman tuottaminen toteutetaan : 1. omana tuotantona vs. markkinoilta ostettuna 2. keskitetysti vs. hajautetusti Palvelutuotannon hallinta –ydinprosessissa Toiminta (Function) määritetään 1. oman tuotannon tapa, sisältäen alihankinnan 2. markkinoilta ostetun tuotannon ohjaus, seuranta ja valvonta Lähde: Eija Nurminen Päivi Sutinen - @PSutinen 18
 19. 19. Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen ja kehittämisen työkalu, joka auttaa omien ja ostettujen kyvykkyyksien kohdentamisessa ja kehittämisessä Missio – Visio - Strategia Toimintamalli S T R A T Ohjausprosessit E G Ydinprosessit I 1. asiakkuuksien hallinta A 2. palvelujen järjestämisen hallinta - Asiakkuudet Palvelut Henkilöstö -kyvykkyys • Strategiset päämäärät, tavoitteet • Kriittiset menestystekijät • Kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet Palveluostot -kyvykkyys 3. palvelutuotannon hallinta Prosessit ICT -kyvykkyys Tukiprosessit TILA -kyvykkyys J A Maankäyttö -kyvykkyys Tieto Tieto Tieto Tieto Tieto Osaaminen Perustehtävät Markkinatuntemus Tietojärjestelmät Tilojen rakentaminen Kaavoittaminen Johtaminen Rakenteet Markkinavaikutus Teknologia Tilojen kayttö kunnossapito Myynti ja rakentaminen Päivi Sutinen - @PSutinen T O I M I N T A L Ä H T Ö I N E N K E H I T T Ä M I N E N 19
 20. 20. Johtaminen ja ratkaisukehitys Johtamisosaaminen Toiminnan nykytila ja tavoitetila ICT-osaaminen Kehittämisen hyöty- ja tuotostavoitteet Toimintamalli Toiminta Organisaation kyvykkyydet HR – Ostot –ICT – Tilat - Maankäyttö Päivi Sutinen - @PSutinen Kehitysvaatimukset Palvelukehitys Ratkaisukehitys
 21. 21. Luonnos 10/2013 Ratkaisu 5. Uudet keskeiset määritelmät Kyvykkyysalue, kyvykkyys, palvelu ja prosessi Määritelmät Esimerkkejä Kyvykkyysalue koostuvat organisaation kyvykkyyksistä, joiden avulla toteutetaan organisaation strategia. Kyvykkyydet koostuvat henkilöistä, prosesseista, informaatiosta ja järjestelmistä, niitä käytetään palveluiden tuottamiseen ja ne määrittelevät organisaation sisäisen toimintamallin • edustaa ”mitä” -näkökulmaa • kyvykkyydet ovat organisaation sisäinen näkökulma palveluntuotannossa • kyvykkyys on eri asia kuin kompetenssi, joka kuvaa yksittäisten henkilöiden tietojen ja taitojen tasoa • palveluntuotannon kyvykkyys kertoo mitä Espoon kaupunki tarvitsee, jotta se pystyy toteuttamaan strategiansa • esimerkkejä: kuvantaminen, jätteenkeräys Kyvykkyysalue Henkilöstöhallinto Perhe- ja sosiaalipalvelut Palkkahallinto Lasten terapiapalvelut Palkan laskenta Lasten toimintaterapia Palkan maksu Lasten psykologiapalvelu Palkkakuitin lähetys Lasten puheterapia Laske palkka Tarjoa toimintaterapiaa Maksa palkka Tarjoa psykologiapalveluita Tulosta ja lähetä sähköinen palkkakuitti Tarjoa puheterapiaa lapsille 1 n Kyvykkyys 1 n Palvelut ovat kyvykkyyksiin verrattuna näkyvämpi elementti organisaation ulkopuolelta katsottuna • palvelut ovat kyvykkyyksiä hyödyntäviä aineettomia hyödykkeitä, jotka määrittelevät asukkaille ja muille sidosryhmille esitettävän arvolupauksen • esimerkkejä: röntgenpalvelut, jätteenkeräyspalvelut Palvelu n n Prosessi on kokoelma aktiviteetteja, jotka tuottavat halutun lopputuloksen ("miten") • edustaa ”miten” -näkökulmaa • prosessi kuvaa, kuinka yhtä tai useampaa kyvykkyyttä hyödynnetään • esimerkkejä: ”kuvanna potilas”, ”kerää jätteet” Prosessi 21
 22. 22. Ratkaisu 6. Yhteensopiva ja toimintalähtöinen käsitteistö ja sen systemaattinen käyttö Ydinpalvelut oleellisin syy miksi asiakas haluaa tai tarvitsee palvelua Mistä suurimmat hyödyt? Tukipalvelut ydinpalvelun välttämätön osa Minkä voi toteuttaa DIGITAALISESSA KERROKSESSA? Lisäpalvelut tuo lisäetuja, ei välttämättömiä Mikä pitää toteuttaa FACE TO FACE –KERROSESSA? Asiointipalvelut ohjaa ja neuvoo ydin-, tuki- ja lisäpalvelluista 8.12.2012
 23. 23. Ratkaisu 7: Yhteen sopiva julkissektorin prosessi-kartta ja sen systemaattinen käyttö Ohjausprosessit Yhteisöt Yritykset Yhteisöt Ydinprosessit Yritykset Y1. Asiakkuuksien hallinta Palveluvalikoima Kuntalaiset Y2. ASIAKASTARVE Palvelujen järjestämisen hallinta Kuntalaiset Palvelutarjooma Käyttäjä Y3. Palvelutuotannon hallinta Tukiprosessit ASIAKASVAIKUTUS Käyttäjä Palvelut asiakkaille 23
 24. 24. Miten sinne päästään? Kokonaisarkkitehtuurisatsaus, siis miksi? 29.10.2013 24
 25. 25. Kokonaisarkkitehtuurityön keskeisin haaste: miten siilo- ja talousrakenteisesta kehittämisestä toimintarakenteisiin perustuvaan kehittämiseen Missio – Visio - Strategia • Strategiset päämäärät, tavoitteet • Kriittiset menestystekijät • Kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet S T R A T Ohjausprosessit E G Ydinprosessit I 1. asiakkuuksien hallinta A 2. palvelujen järjestämisen hallinta - Kuntien ydintehtävien tarkistaminen Toimintamalli Asiakkuudet Julkissektorin ydinprosessien sopiminen Palvelut Prosessit 3. palvelutuotannon hallinta Tukiprosessit J A T O I M I N T A L Ä H T Ö I N E N K E H I T T Ä M I N E N Palveluostot -kyvykkyys ICT -kyvykkyys Tieto Tieto Julkissektorin kyvykkyyksien määrittäminen Tieto Tieto paikallisesti Tieto Osaaminen Perustehtävät Markkinatuntemus Tietojärjestelmät Henkilöstö -kyvykkyys Johtaminen Rakenteet Markkinavaikutus Päivi Sutinen - @PSutinen TILA -kyvykkyys Tilojen rakentaminen Maankäyttö -kyvykkyys Kaavoittaminen Yksityissektorin kyvykkyyksien määrittäminen Teknologia Tilojenpaikallisesti kayttö Myynti ja kunnossapito rakentaminen 25
 26. 26. Kokonaisarkkitehtuurityön keskeisin haaste: miten siilo- ja talousrakenteisesta kehittämisestä toimintarakenteisiin perustuvaan kehittämiseen Strategia • Strategiset tavoitteet • Kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet Toimintanäkökulma Toiminta-arkkitehtuuri • • • Asiakkaat Palvelut Prosessit Kuntien ydintehtävien tarkistaminen Julkissektorin ydinprosessien sopiminen TK OE I H M I I T NT TÄ AM V I EN T ON I N E N Julkissektorin kyvykkyyksien tunnistaminen paikallisesti Kustannusvaikuttavuus E T E N E M I N E N joustavaan Yksityissektorin kyvykkyyksien tunnistaminen paikallisesti Tietoarkkitehtuuri Tietovarannot käyttöön: + Teknologia-näkökulma Perustietovarannot ja tietoluokittelu kuntoon Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmät mahdollistamaan paikalliset palvelutarjoomaratkaisut: Avoimet rajapinnat Teknologia-arkkitehtuuri Päivi Sutinen - @PSutinen Teknologia mahdollistamaan tiedon liikkumisen: ICT-palveluväylä / X-Road 29.10.2013 26
 27. 27. Miten kokonaisarkkitehtuurilla enemmän aikaan? ToimintaKokonaisarkkitehtuuri (KA) on arkkitehtuuri  toiminnan eli asiakkuuksien, prosessien ja palvelujen,  tietojen, TietoTietojärjestelmä Kriittinen riski: ja teknologian sekä niiden Vähemmän yksityiskohtia, tietojärjestelmien arkkitehtuuri arkkitehtuuri enemmän modulaarisuuteen ICT-osaamisvetoinen tuottamien palvelujen perustuvaa kokonaishallintaa. arkkitehtuurityö etäännyttää muodostaman kokonaisuuden rakenne kaupunkien ydintoimintoja Vähemmän hallintoa, Johtavat kehittämistyöstä TeknologiaKokonaisarkkitehtuuri on kokonaisvaltainen enemmän paikallisesti johdettua arkkitehtuuri lähestymistapa organisaation toiminnan ja sen rakenteiden ydintekemistä. kunnan hallitsemiseksi ja kehittämiseksi nykytilasta tavoitetilaan Vähemmän siilotoimintaa, valikoiduilla kehittämisalueilla enemmän kokonaisuuden kautta Avainsanoina priorisoitua tekemistä. . • strategialähtöisyys Kriittinen mahdollisuus: • asiakaslähtöisyys Vähemmän käsitekikkailua, KYVYKKYYSKARTTA • toimintalähtöisyys enemmän käsitteellistä selkeyttä toimintaperustainen rakenne (esim. palvelu vs. ict-palvelu). johtamisen ja kehittämisen kohdentamiseen Lähde: JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen, Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Päivi Sutinen - @PSutinen 29.10.2013 27
 28. 28. Kansallinen tavoite kitkattomasti yhteentoimiva ja teknologiaa tarkoituksenmukaisesti hyödyntävä Suomi. Saavuttaminen edellyttää sekä julkissektorin että yritysten osalta paikallisten kyvykkyyksien asiakkuusperustaista ja toimintalähtöistä johtamista ja kehittämistä. Kiitos! Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi @Psutinen paivi.sutinen@espoo.fi sutinen.paivi@gmail.com 29.10.2013 28

×