O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Yleisö ei enää vain kuuntele ja katsele YLE ja yleläiset sosiaalisessa mediassa
Kyse ei ole teknologiasta, vaan tavasta viestiä <ul><li>Viestintäkenttä on muuttunut peruuttamattomasti – YLEn ja yleläist...
<ul><li>Sosiaalinen media on yksi osatekijä mediakentän rakeistumisessa </li></ul><ul><ul><li>Sisällön määrän lisääntyessä...
Pääperiaatteet <ul><li>YLE näkyy sosiaalisen median areenoilla </li></ul><ul><li>1) sisältöjensä , 2) palvelujensa ja ...
Kivijalka 1: Sisällöt <ul><li>Sisältöihimme on helppo linkittää eri sosiaalisen median areenoilla </li></ul><ul><li>YLEn...
Kivijalka 2: Palvelujen avoimuus <ul><li>YLE tarjoaa avoimet rajapinnat sisältöihinsä ja palveluihinsa niin, että ulkopuol...
Kivijalka 3: Läsnäolomme verkossa <ul><li>YLEläiset verkottuvat sosiaalisen median areenoilla luontevasti osana työtään ...
Edellytykset kuntoon <ul><li>Esimiesten ymmärrettävä muutos osana isompaa kuvaa </li></ul><ul><ul><li>Mikä on eri työtehtä...
Mitä on jo ryhdytty tekemään?
Koulutukset on käynnistetty <ul><li>Some-tiimi koordinoi koko talon koulutuksia yhdessä HR:n kanssa </li></ul><ul><ul><li>...
Konkreettiset toimintasuunnittelmat
Organisaation sisäinen sparraus 1. Taitotiimien workshopit Mitä läsnäolo, avoimuus, työprosessien avaaminen, osaamisen jak...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

YLE ja yleläiset sosiaalisessa mediassa

5.367 visualizações

Publicada em

Yleisesittely YLEn sosiaalisen median strategian kulmakivistä. Pidetty 3.10.2009 Eduskunnan kirjaston ihmisille.

Publicada em: Negócios
 • Best dissertation help you can get, thank god a friend suggested me ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ otherwise I could have never completed my dissertation on time.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • The final result was amazing, and I highly recommend ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ to anyone in the same mindset as me.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Get the best essay, research papers or dissertations. from ⇒ HelpWriting.net ⇐ A team of professional authors with huge experience will give u a result that will overcome your expectations.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

YLE ja yleläiset sosiaalisessa mediassa

 1. 1. Yleisö ei enää vain kuuntele ja katsele YLE ja yleläiset sosiaalisessa mediassa
 2. 2. Kyse ei ole teknologiasta, vaan tavasta viestiä <ul><li>Viestintäkenttä on muuttunut peruuttamattomasti – YLEn ja yleläisten on tärkeätä olla ajan tasalla </li></ul><ul><li>Yleisö ei enää tyydy pelkästään vastaanottamaan valmiita mediatuotoksia, se haluaa myös osallistua ja tehdä itse </li></ul><ul><li>Toimittajalta vaaditaan verkkoläsnäoloa, ei vain julkaisemista </li></ul><ul><ul><li>Dialogia yleisöjen kanssa </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkostoitumista ja vastavuoroisuutta </li></ul></ul>Kuva CC-lisenssillä jaettu, solyntgreen23 / Flickr
 3. 3. <ul><li>Sosiaalinen media on yksi osatekijä mediakentän rakeistumisessa </li></ul><ul><ul><li>Sisällön määrän lisääntyessä tarvitaan yhä hienojakoisempia syötteitä sisällön julkaisuun </li></ul></ul><ul><ul><li>Laajasta broadcast-kanavasta mennään metadatan tasolle ja luodaan uusiin ympäristöihin uusia syötekoosteita l. mashuppeja </li></ul></ul><ul><li>Sama hienojakoisuus pätee myös yleisöjen kanssa viestimiseen </li></ul><ul><ul><li>Ohjelman tai toimittajan blogissa pitää opetella keskustelemaan yleisöjen aktiivien kanssa </li></ul></ul><ul><li>Kanava- ja ohjelmabrändien lisäksi meidän tulee vahvistaa kaikkien yleläisten julkista identiteettiä ulottumaan verkkoon </li></ul><ul><ul><li>Tähän tarvitaan yhtä lailla tuottajapanostusta kuin muuhun mediassa esiintymiseen </li></ul></ul>Sosiaalinen media on osa median murrosta
 4. 4. Pääperiaatteet <ul><li>YLE näkyy sosiaalisen median areenoilla </li></ul><ul><li>1) sisältöjensä , 2) palvelujensa ja </li></ul><ul><li>3) työntekijöidensä kautta </li></ul><ul><li>Sosiaalisessa mediassa toimiminen edellyttää YLEltä avoimuutta, keskustelevuutta ja vähenevän kontrollin sietokykyä </li></ul><ul><ul><li>Sosiaalinen media on keskustelun ja itseilmaisun väline, joten se on luonteeltaan kaksisuuntaista ja dialogista </li></ul></ul><ul><ul><li>Kyse ei ole siis perinteisestä julkaisutoiminnasta, vaan vuorovaikutuksesta </li></ul></ul><ul><li>Monet yleläiset tuntevat oikeudekseen osallistua kaksisuuntaiseen viestintään ja osallistuvat omasta työroolistaan käsin dialogiin yleisöjen kanssa </li></ul>
 5. 5. Kivijalka 1: Sisällöt <ul><li>Sisältöihimme on helppo linkittää eri sosiaalisen median areenoilla </li></ul><ul><li>YLEn sisällöt voi ottaa mukaansa </li></ul><ul><li>Hankimme oikeuksia, jotta voimme antaa sisältöjämme yleisön muokattavaksi </li></ul><ul><li>Tarjoamme foorumeita myös ihmisten omien tuotosten julkaisemiseen </li></ul><ul><li>Sisältöjämme on helppo kommentoida ja niiden ympärille voi kokoontua keskustelemaan </li></ul>
 6. 6. Kivijalka 2: Palvelujen avoimuus <ul><li>YLE tarjoaa avoimet rajapinnat sisältöihinsä ja palveluihinsa niin, että ulkopuoliset kehittäjät voivat hyödyntää YLEn sisältöjä kehittäessään uusia käyttöliittymiä ja sovelluksia. </li></ul><ul><li>YLE tukee ja kannustaa kehittäjäyhteisöä ohjein ja tuo esille onnistuneita ulkopuolisia toteutuksia. </li></ul><ul><li>Tuemme suomalaista mediayrittäjyyttä ja tarjoamme mahdollisuuden uuden liiketoiminnan luomiseen . </li></ul>
 7. 7. Kivijalka 3: Läsnäolomme verkossa <ul><li>YLEläiset verkottuvat sosiaalisen median areenoilla luontevasti osana työtään </li></ul><ul><ul><li>Ohjelmantekijöillä on uskallusta ja innostusta kehittää verkon kaksisuuntaisuutta hyödyntäviä sisältöjä verkossa ja he osaavat käyttää sosiaalisen median tarjoamia tarinankerronnallisia ja journalistisia ilmaisumahdollisuuksia. </li></ul></ul><ul><li>Ohjelmantekijät osallistuvat omia sisältöjään käsitteleviin keskusteluihin silloin, kun siitä on hyötyä tai se parantaa asiakassuhdetta </li></ul><ul><li>Uutis- ja ajankohtaisohjelmatyön sekä dokumentin ja draaman tekemisen prosesseja avataan </li></ul><ul><ul><li>Yleisölle ei näytetä ainoastaan työn lopputulos, vaan ne, keitä työprosessi itsessään kiinnostaa, kutsutaan seuraamaan ja osallistumaan </li></ul></ul><ul><li>Palaute ei jää irralliseksi toiminnoksi, vaan se sidotaan osaksi ohjelman läsnäoloa verkossa </li></ul>
 8. 8. Edellytykset kuntoon <ul><li>Esimiesten ymmärrettävä muutos osana isompaa kuvaa </li></ul><ul><ul><li>Mikä on eri työtehtävissä järkevin tapa hyödyntää sosiaalista mediaa, miten sitä voidaan mitata ja miten suunnitella ajankäyttöä </li></ul></ul><ul><li>YLEläiset saavat jatkuvaa koulutusta sosiaalisessa mediassa toimimiseen ja heillä on käytössään tekemistä tukevat työvälineet. </li></ul><ul><ul><li>Video-, valokuva- ja internetvalmiudet sisältävät matkapuhelimet + datapaketit käytössä </li></ul></ul><ul><ul><li>Julkaisujärjestelmät tukevat myös mobiilia sisällöntuottamista </li></ul></ul><ul><li>Viestintä ja markkinointi tukee toimittajien työtä markkinointiviestinnän asiantuntemuksellaan. </li></ul><ul><li>Yhtiön tukitoiminnot kuten talous, tekniikka ja laki verkostoituvat omilla tahoillaan ja tekevät näkyväksi mahdollistajastrategian tuomia uusia yhteistyömahdollisuuksia ympäröivän yhteiskunnan - esimerkiksi kaupallisten ja kolmannen sektorin toimijoiden - kanssa. </li></ul>
 9. 9. Mitä on jo ryhdytty tekemään?
 10. 10. Koulutukset on käynnistetty <ul><li>Some-tiimi koordinoi koko talon koulutuksia yhdessä HR:n kanssa </li></ul><ul><ul><li>Tavoitteena kouluttaa samalla myös ihmisiä, jotka ottavat jatkossa vastuun omien ihmisten kouluttamisesta </li></ul></ul><ul><ul><li>Koulutusyhteistyötä paljon muiden kanssa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Työkalut </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Asenne ja ammatti-identiteetti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tavoitteiden asetanta </li></ul></ul></ul><ul><li>Sisäinen sosiaalisen median verkosto </li></ul><ul><ul><li>Boot camp –henkiset tapaamiset 3-4 viikon välein, joissa alustus + keskustelu ajankohtaisista aiheista </li></ul></ul><ul><ul><li>Rakentaa myös käytännön työkalupakkia ihmisten käyttöön (työkalut + ohjeet + käyttöideat + kokemukset + tavoitteet) </li></ul></ul>
 11. 11. Konkreettiset toimintasuunnittelmat
 12. 12. Organisaation sisäinen sparraus 1. Taitotiimien workshopit Mitä läsnäolo, avoimuus, työprosessien avaaminen, osaamisen jakaminen tarkoittaa? 2. Tiimien workshopit Miten kehitämme palveluitamme avoimesti, miten keräämme ja hyödynnämme palautetta? 3. Taitotiimin tavoitteet Tavoitteet ja tavat olla sosiaalisessa mediassa, tarvittavat mittarit 5. Omat tavoitteet Henkilökohtaiset roolit ja tavoitteet, sekä näiden mittarointi ja seuranta 4. Tiimin tavoitteet Avoimen palvelukehityksen tapa ja malli, sekä vastuut tiimin sisällä YLEn sosiaalisen median strategia Yhteisen linjan varmistus Sparraus Coaching Yhteisen linjan varmistus Sparraus Coaching Taitotiimin vetäjä Kehityspäällikkö Oma esimies Seuranta- vastuu Some-tiimi

×