O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Sosiaalisen median strategia ja some-suunnittelu organisaatiossa

2.843 visualizações

Publicada em

Tämä esitys on rakennettu Talentumin SOME Julkishallinto -seminaarin puheenvuorooni 26.8.2015. Materiaalin viittaukset ja esimerkkimallit ovat julkishallinnon näkökulmasta tehtyjä, mutta kokonaisuudessaan esitys toimii organisaatiolle kuin organisaatiolle apuna hahmottamaan sosiaalisen median käytön suunnittelua organisaatiossa. Esitys pitää sisällään mm. seuraavat aihepiirit: Sosiaalisen median strategian eri tasot, organisaation oman some-viestinnän strateginen suunnittelu, henkilöstön some-suunnittelu ja some-monitoroinnin osuus kokonaisuudessa. Lisäksi esityksestä löytyy vinkkejä sosiaalisen median tavoitteiden asetteluun ja mittaamiseen. Kaaviomuodossa esityksestä on tarkasteltavissa organisaation oman some-läsnäolon strategiset vaiheet.

Publicada em: Mídias sociais
 • Seja o primeiro a comentar

Sosiaalisen median strategia ja some-suunnittelu organisaatiossa

 1. 1. oikea strategia some-toiminnan peruspilarina SOME Julkishallinto - Talentum events Viestintä-Piritta Piritta Seppälä @Piritta #viestintäpiritta 26.8.2015, Helsinki www.viestintapiritta.fi
 2. 2. viestintä-pirittan piritta Piritta Seppälä @Piritta Sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija Viestintä-Piritta vuodesta 2010 Some-kirjailija (2011 ja 2014) Aktiivinen julkishallinnon some-kouluttaja ja -sparraaja Kirja: Kuuntele ja keskustele -
 Näin järjestösi toimii tavoitteellisesti
 sosiaalisessa mediassa (2014 SKAF) http://www.kansalaisfoorumi.fi/ index.php/kuuntele-ja-keskustele
 3. 3. ©Viestintä-Piritta@Piritta johdannoksi tähän materiaaliin Materiaali on tehty Talentumin SOME Julkishallinto -seminaarin puheenvuorooni 26.8.15 Viittaukset ja esimerkkimallit ovat siis erityisesti julkishallinnon toimijoille suunnattuja Muu some-strategiaan liittyvä informaatio toimii kuitenkin organisaatiolle kuin organisaatiolle Some-terveisin, Piritta Seppälä, Viestintä-Piritta 26.8.2015
 4. 4. ©Viestintä-Piritta@Piritta puheenvuoron sisältö: Some-strategia ja strategian monet tasot Some-tavoitteet ja niiden mittaaminen Some-strategian vaiheet Viisi vinkkiä onnistuneeseen some-läsnäolon
 5. 5. ©Viestintä-Piritta@Piritta Kaiken keskiössä on hyöty HYÖTY MITÄ ME SOMESTA SAAMME HYÖTY MITÄ HENKILÖSTÖMME SOMESTA SAA HYÖdyt MITÄ KOHDERYHMÄMME MEILTÄ saavat
 6. 6. ©Viestintä-Piritta SOME-STRATEGIA ja sen MONET TASOT @Piritta
 7. 7. ©Viestintä-Piritta@Piritta sosiaalisen median strategia Tukee ja täydentää organisaation viestinnän tavoitteita. On yksi osa viestintästrategiaa. On osa kaikkea organisaation toimintaa, viestintää ja markkinointia. Muokkautuu ja kehittyy organisaation 
 strategisten linjausten mukaisesti.
 8. 8. ©Viestintä-Piritta some-strategian kolmijako @Piritta 1. Organisaation some-strategia: some-läsnäolo ja omat kanavat. 2. Henkilöstön some-läsnäolo. 3. Some-keskustelun seuranta ja siihen osallistumisen tavat.
 9. 9. ©Viestintä-Piritta 1. oma some-läsnäolo ja kanavat @Piritta 1. Yleinen some-strategia: tavoitteet, toiminta, kehittäminen 2. Kanavakohtainen toiminnallinen suunnitelma 3. Ylläpitäjien sisäiset toimintaohjeet ja yhteiset pelisäännöt
 10. 10. ©Viestintä-Piritta 2. henkilöstön some-läsnäolo @Piritta 1. Organisaation tavoitteet, eli mitä organisaatio hyötyy siitä, että henkilöstö somettaa ja miten tässä onnistumista seurataan. 2. Some-osallistumisen hyödyt henkilöstölle eli mitä iloa yksittäinen työntekijä saa somettaessaan työroolissa. 3. Some-linjaukset ja -suositukset, henkilöstön kannustaminen ja kouluttaminen someen.
 11. 11. ©Viestintä-Piritta@Piritta Henkilöstön ja johdon some-kannusteita: ajankohtaiskeskustelun seuranta nopea tiedonlähde; uuden oppiminen oman asiantuntijuuden vahvistaminen verkostoituminen ja kollegaseuranta
 12. 12. ©Viestintä-Piritta 3. some-keskustelun seurannan 
 ERI TERMISTÖÄ @Piritta KUUNTELU MONITOROINTI LUOTAAMINEN SEURAAMINEN
 13. 13. ©Viestintä-Piritta 3. some-keskustelun seuranta @Piritta 1. Mitä asioita ja ketä somessa kannattaa seurata? 2. Millä kanavilla keskustelua kannattaa seurata? 3. Miten seurantaa tehdään? 4. Miten ja kuka löydettyihin keskusteluihin osallistuu? 5. Ja ennen kaikkea, MITÄ SEURANNASTA HYÖDYTÄÄN?
 14. 14. ©Viestintä-Piritta some-tavoitteet ja niiden mittaaminen @Piritta
 15. 15. ©Viestintä-Piritta kaiken takana on tavoite @Piritta 1. Mitä hyötyä somen käytöstä on meille? 2. Mitä muutosta/parannusta/ratkaisua somen avulla tavoittelemme? 3. Miten some edesauttaa meitä toimimaan ja onnistumaan tulevaisuudessa paremmin? 4. Miten toteamme some-toimintamme onnistuneen?
 16. 16. ©Viestintä-Piritta@Piritta esimerkkejä some-tavoitteista ja mittareista julkisella sektorilla TAVOITE MITTARI tiedon välittäminen verkkosivukäynnit asiakastyytyväisyys/maine keskustelun määrä ja laatu asiakaspalvelu somessa palvelun määrä ja nopeus henkilöstö someen määrä, osallistuminen
 17. 17. ©Viestintä-Piritta@Piritta Muista erottaa toisistaan: numeeriset tavoitteet laadulliset tavoitteet Esim. tykkääjät/seuraajat/maininnat/sitoutuminen Esim. keskustelun laatu, palvelun määrä, verkkosivuvierailujen lisääntyminen
 18. 18. ©Viestintä-Piritta organisaation oma some-läsnäolo: strategian osa-alueet @Piritta
 19. 19. ©Viestintä-Piritta@Piritta
 20. 20. ©Viestintä-Piritta viisi vinkkiä onnistuneeseen 
 some-toimintaan @Piritta
 21. 21. ©Viestintä-Piritta viisi vinkkiä onnistuneeseen 
 some-toimintaan @Piritta 1. suunnittele ja toteuta 2. tavoittele konkretiaa 3. ole realistinen 4. jaa vastuuta ja kannusta 5. seuraa, analysoi, kehitä ja kehity
 22. 22. ©Viestintä-Piritta@Piritta muista myös järjestösome-kirja kuuntele ja keskustele http://bit.ly/kuuntele-ja-keskustele
 23. 23. Mail:  www:  Blogi:  Facebook:  LinkedIn:  Twitter:  Slideshare:  Pinterest: Storify: Soita minulle: VIESTINTÄ-PIRITTA KIITTÄÄ piritta@viestintapiritta.fi www.viestintapiritta.fi www.viestintapiritta.fi/blogi www.facebook.com/viestintapiritta fi.linkedin.com/in/pirittaseppala  www.twitter.com/Piritta www.slideshare.net/Piritta www.pinterest.com/pirittas/ www.storify.com/Piritta +358 400 622 046

×