Anúncio

Testiranje na hiv u zajednici ivana jovanović

PinHealth
2 de Jul de 2015
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de PinHealth(20)

Anúncio

Testiranje na hiv u zajednici ivana jovanović

  1. TESTIRANJE NA HIV U ZAJEDNICI Ivana Jovanović Udruženje Prevent, Srbija
  2. Značajno je što se terensko testiranje radi u populaciji osoba koje koriste drogu ubrizgavanjem, osobama koje se bave seksualnim radom, MSM populaciji, ali i među opštom populacijom.
  3. Metodologija za testiranje na HIV u zajednici podrazumeva: poštovanje protokola o minimumu savetovanja, edukovane DPST savetnike, saradnju sa Institutom/Zavodom za javno zdravlje, postojanje mobilne medicinske jedinice, brze testove, laboratorijskog tehničara obučenog za rad sa brzim testovima, poštovanje procedure o odlaganju medicinskog otpada.
  4. U 2013. godini Udruženje Prevent testiralo je 142 osobe na HIV brzim testovima u 9 mesta u Vojvodini. Od toga 97 osoba testirano je u Preventovom drop in centru za osobe koje koriste drogu ubrizgavanjem. Ostalih 45 osoba testirano je u mobilnoj medicinskoj jedinici. Testiranjem u mobilnoj medicinskoj jedinici obuhvaćeno je 14 seksualnih radnica, 2 osobe iz MSM populacije, 2 osobe biseksualne orijentacije. Kod 10% testiranih u okviru drop in centra postoji višestruka vulnerabilnost. Čak 48 osoba u toku savetovanja prijavilo je postojanje polno prenosivih infekcija ili hepatitisa od ranije. Od 142 urađena testa nijedan nije bio reaktivan.
  5. U 2014. godini Udruženje Prevent testiralo je 132 osobe na HIV brzim testovima u 5 mesta u Vojvodini. Od toga 26 osoba testirano je u u Preventovom drop in centru za osobe koje koriste drogu ubrizgavanjem. Ostalih 106 osoba testirano je u mobilnoj medicinskoj jedinici. Testiranje u mobilnoj medicinskoj jedinici rađeno je samostalno i u saradnji sa institucijama. Nijedan od urađenih testova nije bio reaktivan.
  6. Prednosti testiranja u zajednici su: lakša dostupnost DPST-a osobama koje su pod povećanim rizikom od HIV-a, mogućnost stupanja u kontakt i sa drugim osobama iz okruženja osoba koje su pod povećanim rizikom, umrežavanje institucija i nevladinih organizacija, povećan broj testiranih na nacionalnom nivou i promocija testiranja u državnim ustanovama.
  7. Kao slabost testiranja u zajednici izdvaja se to da većina osoba testiranje brzim testovima shvata kao redovnu proveru i nakon testiranja nastavlja sa rizičnim ponašanjem.
  8. www.prevent.org.rs FB: Prevent Twitter: PreventNS e-mail: office@prevent.org.rs, udruzenjeprevent@gmail.com Tel: +381216427077
Anúncio