O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

1

2.518 visualizações

Publicada em

j

Publicada em: Notícias e política
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

1

 1. 1. Bài thuyết trình môn: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang
 2. 2. NGUYÊN LÝ VỀ MỐI QUAN HỆ PHỔ BIẾN Khái niệm Tính chất Ý Nghĩa Mối Liên Hệ Mối liên hệ phổ biến TÍNH KHÁCH QUAN TÍNH PHỔ BIẾN TÍNH ĐA DẠNG – PHONG PHÚ Quan điểm toàn diện Quan điểm lich sử- cụ thể
 3. 3. KHÁI N I Ệ M M Ố I LIÊN H Ệ Khái niệm mối liên hệ dùng để chỉ: sự qui định sự tác động và chuyển hoá lẫn nhau Giữa các: sự vật hiện tượng, các mặt, các yếu tố của sự vật, hiện tượng.
 4. 4. Ví dụ: -Trong tự nhiên tồn tại mối liên hệ giữa động vật và thực vật, giữa thực vật và khí hậu… -Trong cơ thể người có sự liên kết giữa các bộ phận của cơ thể,của các phân tử trong một chất.
 5. 5. KHÁI N I Ệ M M Ố I LIÊN H Ệ P H Ổ B I Ế N Khái niệm mối liên hệ phổ biến dùng để chỉ: tính phổ biến của các mối liên hệ các mối liên hệ tồn tại ở nhiều sự vật, hiện tượng |→ Mối liên hệ giữa các mặt đối lập, giữa lượng và chất, khẳng định và phủ định, cái chung và cái riêng, bản chất và hiện tượng,… là những mối quan hệ phổ biến nhất.
 6. 6. sự qui định sự tác động chuyển hoá lẫn nhau
 7. 7. Sự qui định, tác động, chuyển hoá lẫn nhau giữa sự vật hiện tượng là cái VỐN CÓ, chúng tồn tại ĐỘC LẬP, KHÔNG PHỤ THUỘC vào ý chí của con người. CHO NÊN: Con người chỉ có thể nhận thức và vận dụng mối quan hệ đó vào thực tiễn, hoạt động của mình.
 8. 8. Gió mưa là bệnh của trời Nguyễn Bính – Tương tư
 9. 9. TÍNH P H Ổ B I Ế N Các sự vật và hiện tượng của thế giới KHÔNG tồn tại tách rời và cô lập lẫn nhau, MÀ chúng là một thể thống nhất. Trong thể thống nhất tạo thành những cấu trúc, những hệ thống và là một hệ thống mở có những mối liên hệ với hệ thống khác, tác động qua lại, ràng buộc, phụ thuộc, quy định chuyển hóa và làm biến đổi lẫn nhau.
 10. 10. TÍNH P H Ổ B I Ế N
 11. 11. Sự vật khác nhau, hiện tượng khác nhau, không gian khác nhau, thời gian khác nhau thì các mối liên hệ biểu hiện khác nhau.
 12. 12. TÍNH Đ A D Ạ N G VÀ PHONG PHÚ Có thể chia các mối liên hệ thành nhiều loại: mối liên hệ bên trong, mối liên hệ bên ngoài, mối liên hệ chủ yếu, mối liên hệ thứ yếu, mối liên hệ cơ bản,không cơ bản mối liên hệ không gian,thời gian mối liên hệ bản chất…. Các mối liên hệ này có vị trí, vai trò khác nhau đối với sự tồn tại và vận động của sự vật, hiện tượng.
 13. 13. Khi xem xét và nghiên cứu sự vật PHẢI NGHIÊN CỨU tất cả các mặt, các yếu tố kể cả các mắt khâu trung gian, gián tiếp có liên quan đến sự vật. Trong nhận thức NÊN TÌM HIỂU mối quan hệ qua lại giữa các bộ phận, các yếu tố; giữa sự vật này với sự vật khác; giữa lý luận với nhu cầu thực tiễn…
 14. 14. QUAN Đ I Ể M TOÀN D I Ệ N “Chao ôi ! Ðối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ối... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn ; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương ; không bao giờ ta thương...”
 15. 15. QUAN Đ I Ể M L Ị C H S Ử - C Ụ T H Ể Khi xem xét sự vật phải chú ý đúng mức HOÀN CẢNH LỊCH SỬ-CỤ THỂ đã phát sinh ra vấn đề đó.
 16. 16. Ví dụ: -Khi đánh giá mức độ phạm tội của tội phạm, ta cần biết tội phạm thực hiện hành vi phạm tội đó trong điều kiện hoàn cảnh cụ thể nào …
 17. 17. QUAN Đ I Ể M L Ị C H S Ử - C Ụ T H Ể
 18. 18. Nguyễn Thị Nhật Anh Cao Thị Mộng Cẩm Trần Ngụy Quỳnh Dao Trần Hoàng Khanh Đoàn Thị Oanh Hoàng Thị Phương Phúc Trần Trúc Quỳnh Nguyễn Việt Sử Dư Minh Thắng Huỳnh Lê Tuyết Thư Lê Thị Thảo Đặng Văn Xuân Phạm Nhị Lê Phương

×