Sua chua o cdrom

free lance
free lanceC.I.O em free lance
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                                      Page 1 of
                        GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH
                 Xin chào : ð Trư ng Long  Lư t truy c p : 7  S dư : 125800    H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009
          T NG QUAN   .      S a ch a CD ROM
                       N i dung : S a ch a các b nh thư ng g p c a      CD Rom .
          CASE & NGU N

                            S A CH A CÁC B NH THƯ NG G P C A           CD -ROM
          MAIN_BOARD .
                              B nh 1 : C a ñĩa b k t không ra ñư c, ho c ra vào không h t
          VI X  LÝ - CPU
                              Nguyên nhân :
          B  NH  RAM .
                                Trùng dây culoa ra vào c a ñĩa
            _HDD, CDROM               Khay ra vào ñĩa b khô ch t bôi trơn, b k t
                                Các bánh răng ra vào ñĩa b m
          T_B NH P XU T
                              Kh c ph c :
          CARD M   R NG
                                Trư c h t dùng m t dây thép nh và c ng c m vào m t l nh phía
                                trư c   ñĩa ñ ñ y c a ñĩa ra .
          L P RÁP M.TÍNH


          CÀI WINDOW 98


          CÀI WIN2000, XP


          PARTION MAGIC


http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                              1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               Page 2 of
          TI N ÍCH GHOST                   L y ñĩa ra khi ñĩa b k t


          LAN - INTERNET          Tháo v   ñĩa ra ñ có th quan sát b cơ và b ph n môtơ ra vào
                          ñĩa .
          Dowload G.Trình
                               B n ñưa tr chu t vào nh ñ xem chú thích.
          PH N S / CH A
                                   B cơ c a   ñĩa CD Rom

                          Ki m tra dây culoa n u th y trùng thì thay m t dây culoa m i có kích
                          thư c ng n hơn m t chút.

                          Ki m tra các bánh răng Loading xem có b m không ? n u bánh
                          răng b m thì b n ph i ki m ñ thay th .

                          Dùng m t chút d u máy khâu nh vào trên rãnh trư t gi a khay ñĩa
                          và b cơ ( lưu ý nh ít và tránh ñ giây vào dây culoa )                          N u không ph i các nguyên nhân trên thì    ñĩa c a b n b h ng
                          m ch ñi n, lúc này b n hãy ki m tra c u chì ( như ñi n tr ) n m
                          ngay ñ u c m ngu n trên  ñĩa xem chúng có ñ t không

                         B nh 2 :  ñ c kém lúc ñ c ñư c lúc không , ho c không

http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                       1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                             Page 3 of

                              ñ c ñư c ñĩa .

                         Nguyên nhân :

                           Trư ng h p trên thư ng do m t ñ c b kém ho c b h ng .

                                B n ñưa tr chu t vào xem chú thích
                                  M t ñ c trong  ñĩa CD Rom

                         Kh c ph c :

                           Kích th m t ñ c : B n tháo v  ñĩa ra ñ có th nhìn th y c m m t
                           ñ c
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                     1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               Page 4 of
                                  Bi n tr ñ tăng ñ phát x c a m t

                           Dùng tô vít nh ch nh bi n tr m t chút - thông thư ng ch nh thu n
                           chi u kim ñ ng h là tăng nhưng cũng có trư ng h p là ch nh ngư c
                           Lưu ý : Ch ch nh ít m t sau ñó th l i , không ch nh lên c c ñ i có
                           th cháy m t ñ c, n u ch nh mà không có k t qu thì ch nh theo
                           chi u ngư c l i .

                           N u ch nh mà không ñư c b n c n thay c m m t ñ c m i

                           Khi mua m t ñ c t t nh t b n nên mang theo c m m t ñ c cũ ñ
                           không b mua ph i m t ñ c không ñúng ch ng lo i.

                           Khi l p m t ñ c m i b n c n lưu ý : => M t m i bao gi cũng có
                           m i hàn, hàn ch p hai ñ u ñi t Lazer l i ñ b o v ñi t, khi thay ta
                           ph i hút thi c  m i hàn này ra .
                           Khi thay m t m i ta c n ph i hút thi c  m i hàn b o v m t ñ c
                              ra, m i hàn này n m trên v m ch c a c m m t ñ c

                         Phương pháp thay m t ñ c :

                           Mua m t m t ñ c cùng ch ng lo i : B n có th mua c m m t ñ c này
                            các c a hàng linh ki n ñi n t ngoài Ch tr i ( Hà n i ) ho c Ch
                           nh t t o ( TP H Chí Minh), n u không có b n ph i liên h v i các
                           Trung tâm b o hành c a hãng s n su t   CD Rom ñó .

                           Khi thay , trư c h t b n tháo v máy ñ h b cơ

http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                       1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                           Page 5 of
                                    B n ñưa tr chu t vào nh ñ xem chú thích.
                                          B cơ c a  ñĩa CD Rom

                                 Tháo c gi thanh trư t c a c m m t ñ c

                                 Tháo c m m t ñ c ra ngoài

                                 Hút thi c m i hàn b o v trên c m m t ñ c m i

                                 L p m t ñ c m i vào v trí
                                 ( Lưu ý là không ch nh m t ñ c m i )                         Gi i thi u v  c ng HDD


                          Nguyên lý ho t ñ ng c a ô c ng


                         ð nh d ng cho ñĩa HDD


                          Kh c ph c hư h ng c a ñĩa c ng


                          Ki m tra   c ng b ng SCANDISK


http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                  1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                            Page 6 of
                         Nguyên lý  CD ROM


                         S a ch a  CD ROM
                    Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn


                                    Trang ch
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                    1/20/200

Recomendados

Nguyen ly hoat dong cua o cungNguyen ly hoat dong cua o cung
Nguyen ly hoat dong cua o cungfree lance
942 visualizações5 slides
Cac buoc lap rap may tinhCac buoc lap rap may tinh
Cac buoc lap rap may tinhfree lance
438 visualizações5 slides
Các lỗi hddCác lỗi hdd
Các lỗi hddhoangkimbinh
8.4K visualizações41 slides
Khai niem ve mang lanKhai niem ve mang lan
Khai niem ve mang lanfree lance
431 visualizações7 slides
Email marketingEmail marketing
Email marketingfree lance
325 visualizações53 slides
Bypassing censorship-viBypassing censorship-vi
Bypassing censorship-vifree lance
260 visualizações278 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Sua chua o cdrom

Mouse chuotMouse chuot
Mouse chuotfree lance
353 visualizações10 slides
Gioi thieu ve o cung hddGioi thieu ve o cung hdd
Gioi thieu ve o cung hddfree lance
434 visualizações5 slides
Kiem tra o cung bang scandiskKiem tra o cung bang scandisk
Kiem tra o cung bang scandiskfree lance
359 visualizações6 slides
Chon thiet biChon thiet bi
Chon thiet bifree lance
321 visualizações5 slides
Chua hdd bang partition magicChua hdd bang partition magic
Chua hdd bang partition magicfree lance
280 visualizações4 slides
Ghost tu partition thanh file imageGhost tu partition thanh file image
Ghost tu partition thanh file imagefree lance
418 visualizações8 slides

Similar a Sua chua o cdrom(20)

Mouse chuotMouse chuot
Mouse chuot
free lance353 visualizações
Gioi thieu ve o cung hddGioi thieu ve o cung hdd
Gioi thieu ve o cung hdd
free lance434 visualizações
Kiem tra o cung bang scandiskKiem tra o cung bang scandisk
Kiem tra o cung bang scandisk
free lance359 visualizações
Chon thiet biChon thiet bi
Chon thiet bi
free lance321 visualizações
Chua hdd bang partition magicChua hdd bang partition magic
Chua hdd bang partition magic
free lance280 visualizações
Ghost tu partition thanh file imageGhost tu partition thanh file image
Ghost tu partition thanh file image
free lance418 visualizações
Nguyen ly cua o cdromNguyen ly cua o cdrom
Nguyen ly cua o cdrom
free lance431 visualizações
Ghost tu partition sang partitionGhost tu partition sang partition
Ghost tu partition sang partition
free lance1.7K visualizações
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
free lance278 visualizações
Khac phuc hu hong cua dia cungKhac phuc hu hong cua dia cung
Khac phuc hu hong cua dia cung
free lance536 visualizações
Thiet lap cau hinh cho may tinhThiet lap cau hinh cho may tinh
Thiet lap cau hinh cho may tinh
free lance380 visualizações
Ghost tu file image ve partitionGhost tu file image ve partition
Ghost tu file image ve partition
free lance387 visualizações
Chuan bi thiet bi cho bo may tinhChuan bi thiet bi cho bo may tinh
Chuan bi thiet bi cho bo may tinh
free lance359 visualizações
Ghost tu dia cung vao file imagiGhost tu dia cung vao file imagi
Ghost tu dia cung vao file imagi
free lance346 visualizações
Phuong phap sua chua mainboardPhuong phap sua chua mainboard
Phuong phap sua chua mainboard
free lance782 visualizações
Pp sua chua m ain boardPp sua chua m ain board
Pp sua chua m ain board
free lance370 visualizações
Ghost tu dia cung sang dia cungGhost tu dia cung sang dia cung
Ghost tu dia cung sang dia cung
free lance416 visualizações
Card video card man hinhCard video card man hinh
Card video card man hinh
free lance466 visualizações
Cac benh ve ramCac benh ve ram
Cac benh ve ram
free lance295 visualizações
Cac dung cu de sua chuaCac dung cu de sua chua
Cac dung cu de sua chua
free lance487 visualizações

Mais de free lance(20)

Thanh lý đồ gỗ bois indochineThanh lý đồ gỗ bois indochine
Thanh lý đồ gỗ bois indochine
free lance52 visualizações
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong
free lance24 visualizações
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong
free lance20 visualizações
Test case phanblogs seo vietnamnetTest case phanblogs seo vietnamnet
Test case phanblogs seo vietnamnet
free lance94 visualizações
Hướng dẫn kiểm tra đường truyềnHướng dẫn kiểm tra đường truyền
Hướng dẫn kiểm tra đường truyền
free lance237 visualizações
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
free lance157 visualizações
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho be
free lance658 visualizações
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho be
free lance268 visualizações
10 van cau hoi vi sao hieu biet chung10 van cau hoi vi sao hieu biet chung
10 van cau hoi vi sao hieu biet chung
free lance422 visualizações
Vũ trụ trong một vỏ hạtVũ trụ trong một vỏ hạt
Vũ trụ trong một vỏ hạt
free lance147 visualizações
10 mẩu truyện thiền10 mẩu truyện thiền
10 mẩu truyện thiền
free lance476 visualizações
Các lỗi hddCác lỗi hdd
Các lỗi hdd
free lance3K visualizações

Sua chua o cdrom

 • 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . S a ch a CD ROM N i dung : S a ch a các b nh thư ng g p c a CD Rom . CASE & NGU N S A CH A CÁC B NH THƯ NG G P C A CD -ROM MAIN_BOARD . B nh 1 : C a ñĩa b k t không ra ñư c, ho c ra vào không h t VI X LÝ - CPU Nguyên nhân : B NH RAM . Trùng dây culoa ra vào c a ñĩa _HDD, CDROM Khay ra vào ñĩa b khô ch t bôi trơn, b k t Các bánh răng ra vào ñĩa b m T_B NH P XU T Kh c ph c : CARD M R NG Trư c h t dùng m t dây thép nh và c ng c m vào m t l nh phía trư c ñĩa ñ ñ y c a ñĩa ra . L P RÁP M.TÍNH CÀI WINDOW 98 CÀI WIN2000, XP PARTION MAGIC http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of TI N ÍCH GHOST L y ñĩa ra khi ñĩa b k t LAN - INTERNET Tháo v ñĩa ra ñ có th quan sát b cơ và b ph n môtơ ra vào ñĩa . Dowload G.Trình B n ñưa tr chu t vào nh ñ xem chú thích. PH N S / CH A B cơ c a ñĩa CD Rom Ki m tra dây culoa n u th y trùng thì thay m t dây culoa m i có kích thư c ng n hơn m t chút. Ki m tra các bánh răng Loading xem có b m không ? n u bánh răng b m thì b n ph i ki m ñ thay th . Dùng m t chút d u máy khâu nh vào trên rãnh trư t gi a khay ñĩa và b cơ ( lưu ý nh ít và tránh ñ giây vào dây culoa ) N u không ph i các nguyên nhân trên thì ñĩa c a b n b h ng m ch ñi n, lúc này b n hãy ki m tra c u chì ( như ñi n tr ) n m ngay ñ u c m ngu n trên ñĩa xem chúng có ñ t không B nh 2 : ñ c kém lúc ñ c ñư c lúc không , ho c không http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of ñ c ñư c ñĩa . Nguyên nhân : Trư ng h p trên thư ng do m t ñ c b kém ho c b h ng . B n ñưa tr chu t vào xem chú thích M t ñ c trong ñĩa CD Rom Kh c ph c : Kích th m t ñ c : B n tháo v ñĩa ra ñ có th nhìn th y c m m t ñ c http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of Bi n tr ñ tăng ñ phát x c a m t Dùng tô vít nh ch nh bi n tr m t chút - thông thư ng ch nh thu n chi u kim ñ ng h là tăng nhưng cũng có trư ng h p là ch nh ngư c Lưu ý : Ch ch nh ít m t sau ñó th l i , không ch nh lên c c ñ i có th cháy m t ñ c, n u ch nh mà không có k t qu thì ch nh theo chi u ngư c l i . N u ch nh mà không ñư c b n c n thay c m m t ñ c m i Khi mua m t ñ c t t nh t b n nên mang theo c m m t ñ c cũ ñ không b mua ph i m t ñ c không ñúng ch ng lo i. Khi l p m t ñ c m i b n c n lưu ý : => M t m i bao gi cũng có m i hàn, hàn ch p hai ñ u ñi t Lazer l i ñ b o v ñi t, khi thay ta ph i hút thi c m i hàn này ra . Khi thay m t m i ta c n ph i hút thi c m i hàn b o v m t ñ c ra, m i hàn này n m trên v m ch c a c m m t ñ c Phương pháp thay m t ñ c : Mua m t m t ñ c cùng ch ng lo i : B n có th mua c m m t ñ c này các c a hàng linh ki n ñi n t ngoài Ch tr i ( Hà n i ) ho c Ch nh t t o ( TP H Chí Minh), n u không có b n ph i liên h v i các Trung tâm b o hành c a hãng s n su t CD Rom ñó . Khi thay , trư c h t b n tháo v máy ñ h b cơ http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 5. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 5 of B n ñưa tr chu t vào nh ñ xem chú thích. B cơ c a ñĩa CD Rom Tháo c gi thanh trư t c a c m m t ñ c Tháo c m m t ñ c ra ngoài Hút thi c m i hàn b o v trên c m m t ñ c m i L p m t ñ c m i vào v trí ( Lưu ý là không ch nh m t ñ c m i ) Gi i thi u v c ng HDD Nguyên lý ho t ñ ng c a ô c ng ð nh d ng cho ñĩa HDD Kh c ph c hư h ng c a ñĩa c ng Ki m tra c ng b ng SCANDISK http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 6. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 6 of Nguyên lý CD ROM S a ch a CD ROM Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang ch http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200