Rom bios va ram cmos

free lance
free lanceC.I.O em free lance
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                                     Page 1 of
                        GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH
                 Xin chào : ð Trư ng Long  Lư t truy c p : 7  S dư : 125800  H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009
          T NG QUAN   .      ROM BIOS & RAM CMOS
                       N i dung : Khái ni m v ROM BIOS, Bi u hi n khi h ng ROM BIOS , RAM CMOS và chương trình
          CASE & NGU N       CMOS SETUP


          MAIN_BOARD .


          VI X  LÝ - CPU             1. Khái ni m v   ROM BIOS

          B  NH  RAM .               ROM BIOS ( Read Olly Memory Base Input Output System - B nh
                                ch ñ c Lưu các chương trình vào ra cơ s  )
            _HDD, CDROM                + ROM BIOS là m t IC ñư c g n c ñ nh trên Mainboard (thư ng
                                g n nhưng không hàn ), và thư ng giao ti p tr c ti p v i Sourth
          T_B NH P XU T                Bridge .
                                 + Là b nh ch ñ c nên ta không th ghi d li u vào ROM ñư c,
          CARD M   R NG               tuy nhiên khi n p l i ROM ta v n có th ghi vào ROM b ng các thi t
                                b ñ c bi t .
          L P RÁP M.TÍNH                D li u trong ROM ñư c các nhà s n xu t Mainboard n p s n, d
                                li u này không b m t khi m t ñi n, nó bao g m :
          CÀI WINDOW 98                 + Các câu l nh hư ng d n cho CPU th c hi n quá trình POST
                                máy ( Power On Self Test - B t ngu n và ki m tra )
          CÀI WIN2000, XP                + Các thông báo l i b ng ti ng bíp hay b ng ký t trên màn hình khi
                                nó ki m tra và phát hi n l i .
                                 + B n ( Default) thi t l p c u hình máy - CMOS Setup
          PARTION MAGIC
                                 + Trình ñi u khi n bàn phím và các c ng vào ra .

http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                             1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                                Page 2 of
          TI N ÍCH GHOST


          LAN - INTERNET


          Dowload G.Trình


          PH N S / CH A                                  ROM BIOS là IC ñư c g n trên Mainboard
                               ROM BIOS là IC vuông chân c m g n chipset c u nam

                          2. Bi u hi n khi h ng ROM BIOS

                              Khi h ng ROM BIOS thì CPU không th l y ñư c d li u ñ th c
                              hi n quá trình POST máy và cũng không ñưa ra ñư c thông báo gì
                              và như v y bi u hi n s là
                              => Máy không có ti ng bíp cũng không lên màn hình .

                          N u ta dùng Card Test Main ñ ki m ta thì th y ñèn BOIS s không
                         sáng .
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                       1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                              Page 3 of
                               Dùng Card Test Main ki m tra th y ñèn BIOS
                                không sáng là bi u hi n c a h ng BIOS

                         3. RAM CMOS và chương trình CMOS SETUP

                           Khái ni m v RAM CMOS
                           Là m t chíp r t nh n m tích h p trong Chipset c u nam, RAM
                           CMOS ñư c nuôi b ng ngu n Pin 3V vì v y d li u trong RAM
                           CMOS không b m t khi t t máy .

                           Nhi m v c a RAM CMOS
                           + Nhi m v chính c a RAM CMOS là lưu b ng thi t l p c u hình
                           c a máy ñ cung c p cho CPU trong quá trình kh i ñ ng .
                           + Khi ta b t máy tính, quá trình POST máy b t ñ u, CPU s ñ c và
                           làm theo các thi t l p trong RAM CMOS, n u RAM CMOS b m t d

http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                     1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                                   Page 4 of
                              li u ( ví d khi ta tháo Pin ra ) thì CPU s ñ c b n CMOS m c ñ nh
                              ñư c ghi trên ROM BIOS

                              Quá trình thi t l p c u hình máy - CMOS SETUP
                               + Thi t l p c u hình máy là quá trình b t bu c khi ta th c hi n l p
                              ráp 1 b máy tính ( s nói chi ti t  ph n l p máy )
                               + ð vào chương trình CMOS SETUP ta b m liên t c phím Delete
                              ho c phím F2 ho c phím F10 ( Tuỳ hi u máy ) trong lúc máy ñang
                              kh i ñ ng .
                               + Chương trình CMOS Setup s ñ c và hi n th n i dung ñã có
                              trong RAM CMOS ñ cho ta thi t l p l i, trong trư ng h p là
                              Mainboard m i (Chưa có d li u trong RAM CMOS ) thì chương
                              trình s ñ c và hi n th b n Default ñư c ghi c ñ nh trong ROM
                              BIOS .
                         Nhi m v c a b nh RAM


                          Ch n RAM cho máy Pen2 & Pen3


                          Ch n DDRam cho máy Pentium 4


                         ROM BIOS & RAM CMOS


                       Các b nh v RAM
                    Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn


                                     Trang chhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                           1/20/200

Recomendados

Cac benh ve ram por
Cac benh ve ramCac benh ve ram
Cac benh ve ramfree lance
295 visualizações3 slides
Nhiem vu cua bo nho ram por
Nhiem vu cua bo nho ramNhiem vu cua bo nho ram
Nhiem vu cua bo nho ramfree lance
462 visualizações6 slides
Cac buoc lap rap may tinh por
Cac buoc lap rap may tinhCac buoc lap rap may tinh
Cac buoc lap rap may tinhfree lance
438 visualizações5 slides
Chuan bi thiet bi cho bo may tinh por
Chuan bi thiet bi cho bo may tinhChuan bi thiet bi cho bo may tinh
Chuan bi thiet bi cho bo may tinhfree lance
359 visualizações7 slides
Chon ddram cho may pen4 por
Chon ddram cho may pen4Chon ddram cho may pen4
Chon ddram cho may pen4free lance
362 visualizações6 slides
Chuong 5 ram por
Chuong 5 ramChuong 5 ram
Chuong 5 ramHate To Love
201 visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Chuc nang va linh kien cua main board por
Chuc nang va linh kien cua main boardChuc nang va linh kien cua main board
Chuc nang va linh kien cua main boardfree lance
851 visualizações15 slides
Ca mach co ban tren m ain board por
Ca mach co ban tren m ain boardCa mach co ban tren m ain board
Ca mach co ban tren m ain boardfree lance
395 visualizações17 slides
Bai giang cau truc pc por
Bai giang cau truc pcBai giang cau truc pc
Bai giang cau truc pcQuách Đại Dương
630 visualizações104 slides
Mainboard por
MainboardMainboard
MainboardTiến Quang Phan
1.4K visualizações33 slides
Phuong phap kiem tra mainboard por
Phuong phap kiem tra mainboardPhuong phap kiem tra mainboard
Phuong phap kiem tra mainboardfree lance
627 visualizações10 slides
Thiet lap bios por
Thiet lap biosThiet lap bios
Thiet lap biosTrường Tiền
428 visualizações8 slides

Mais procurados(15)

Chuc nang va linh kien cua main board por free lance
Chuc nang va linh kien cua main boardChuc nang va linh kien cua main board
Chuc nang va linh kien cua main board
free lance851 visualizações
Ca mach co ban tren m ain board por free lance
Ca mach co ban tren m ain boardCa mach co ban tren m ain board
Ca mach co ban tren m ain board
free lance395 visualizações
Mainboard por Tiến Quang Phan
MainboardMainboard
Mainboard
Tiến Quang Phan1.4K visualizações
Phuong phap kiem tra mainboard por free lance
Phuong phap kiem tra mainboardPhuong phap kiem tra mainboard
Phuong phap kiem tra mainboard
free lance627 visualizações
Thiet lap bios por Trường Tiền
Thiet lap biosThiet lap bios
Thiet lap bios
Trường Tiền428 visualizações
Pp sua chua m ain board por free lance
Pp sua chua m ain boardPp sua chua m ain board
Pp sua chua m ain board
free lance370 visualizações
Phuong phap sua chua mainboard por free lance
Phuong phap sua chua mainboardPhuong phap sua chua mainboard
Phuong phap sua chua mainboard
free lance782 visualizações
Giáo trình S7300 por quanglocbp
Giáo trình S7300Giáo trình S7300
Giáo trình S7300
quanglocbp796 visualizações
Master cam x por Tien Nguyen Van
Master cam xMaster cam x
Master cam x
Tien Nguyen Van541 visualizações
Baocao th ctmt por John Lemon
Baocao th ctmtBaocao th ctmt
Baocao th ctmt
John Lemon829 visualizações
Cau tao va hoat dong cua cpu por free lance
Cau tao va hoat dong cua cpuCau tao va hoat dong cua cpu
Cau tao va hoat dong cua cpu
free lance1K visualizações
Chuong 10 laprap-mt por Hate To Love
Chuong 10 laprap-mtChuong 10 laprap-mt
Chuong 10 laprap-mt
Hate To Love227 visualizações
Giáo trình plc mitsubishi _ĐH Công nghiệp TP.HCM por quanglocbp
Giáo trình plc mitsubishi _ĐH Công nghiệp TP.HCMGiáo trình plc mitsubishi _ĐH Công nghiệp TP.HCM
Giáo trình plc mitsubishi _ĐH Công nghiệp TP.HCM
quanglocbp16.5K visualizações
Bai 04 vi xu ly (cpu) por Luân Luân
Bai 04  vi xu ly (cpu)Bai 04  vi xu ly (cpu)
Bai 04 vi xu ly (cpu)
Luân Luân1.6K visualizações

Destaque

Cài windows 7 từ ổ đĩa por
Cài windows 7 từ ổ đĩaCài windows 7 từ ổ đĩa
Cài windows 7 từ ổ đĩaThuan Nguyen
1.9K visualizações18 slides
Cài đặt windows xp por
Cài đặt windows xpCài đặt windows xp
Cài đặt windows xpNam Bùi
2.5K visualizações58 slides
Noi buon chien tranh por
Noi buon chien tranh Noi buon chien tranh
Noi buon chien tranh free lance
236 visualizações153 slides
Email marketing por
Email marketingEmail marketing
Email marketingfree lance
325 visualizações53 slides
Bypassing censorship-vi por
Bypassing censorship-viBypassing censorship-vi
Bypassing censorship-vifree lance
260 visualizações278 slides
Tailieu.laixephongthu por
Tailieu.laixephongthuTailieu.laixephongthu
Tailieu.laixephongthufree lance
194 visualizações29 slides

Destaque(9)

Cài windows 7 từ ổ đĩa por Thuan Nguyen
Cài windows 7 từ ổ đĩaCài windows 7 từ ổ đĩa
Cài windows 7 từ ổ đĩa
Thuan Nguyen1.9K visualizações
Cài đặt windows xp por Nam Bùi
Cài đặt windows xpCài đặt windows xp
Cài đặt windows xp
Nam Bùi2.5K visualizações
Noi buon chien tranh por free lance
Noi buon chien tranh Noi buon chien tranh
Noi buon chien tranh
free lance236 visualizações
Email marketing por free lance
Email marketingEmail marketing
Email marketing
free lance325 visualizações
Bypassing censorship-vi por free lance
Bypassing censorship-viBypassing censorship-vi
Bypassing censorship-vi
free lance260 visualizações
Tailieu.laixephongthu por free lance
Tailieu.laixephongthuTailieu.laixephongthu
Tailieu.laixephongthu
free lance194 visualizações
Bai giang mon mang may tinh por Jun Pham
Bai giang mon mang may tinhBai giang mon mang may tinh
Bai giang mon mang may tinh
Jun Pham6.1K visualizações
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1 por free lance
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
free lance157 visualizações
Hướng dẫn kiểm tra đường truyền por free lance
Hướng dẫn kiểm tra đường truyềnHướng dẫn kiểm tra đường truyền
Hướng dẫn kiểm tra đường truyền
free lance237 visualizações

Similar a Rom bios va ram cmos

Bai 09 cau hinh bios por
Bai 09 cau hinh biosBai 09 cau hinh bios
Bai 09 cau hinh biosQuang Nguyễn Thái
2.8K visualizações29 slides
Chuong 10 laprap-mt por
Chuong 10 laprap-mtChuong 10 laprap-mt
Chuong 10 laprap-mtHate To Love
419 visualizações14 slides
Cai drive cho card video por
Cai drive cho card videoCai drive cho card video
Cai drive cho card videofree lance
320 visualizações9 slides
Chon thiet bi por
Chon thiet biChon thiet bi
Chon thiet bifree lance
321 visualizações5 slides
Chuong 5 ram por
Chuong 5 ramChuong 5 ram
Chuong 5 ramVNG
223 visualizações11 slides
Chuong 5 ram por
Chuong 5 ramChuong 5 ram
Chuong 5 ramHate To Love
668 visualizações11 slides

Similar a Rom bios va ram cmos(20)

Chuong 10 laprap-mt por Hate To Love
Chuong 10 laprap-mtChuong 10 laprap-mt
Chuong 10 laprap-mt
Hate To Love419 visualizações
Cai drive cho card video por free lance
Cai drive cho card videoCai drive cho card video
Cai drive cho card video
free lance320 visualizações
Chon thiet bi por free lance
Chon thiet biChon thiet bi
Chon thiet bi
free lance321 visualizações
Chuong 5 ram por VNG
Chuong 5 ramChuong 5 ram
Chuong 5 ram
VNG223 visualizações
Chuong 5 ram por Hate To Love
Chuong 5 ramChuong 5 ram
Chuong 5 ram
Hate To Love668 visualizações
Card video card man hinh por free lance
Card video card man hinhCard video card man hinh
Card video card man hinh
free lance466 visualizações
Kiem tra o cung bang scandisk por free lance
Kiem tra o cung bang scandiskKiem tra o cung bang scandisk
Kiem tra o cung bang scandisk
free lance359 visualizações
Sua chua cac benh cua may tinh por free lance
Sua chua cac benh cua may tinhSua chua cac benh cua may tinh
Sua chua cac benh cua may tinh
free lance629 visualizações
hardware_software_k07406 por Vo Oanh
hardware_software_k07406hardware_software_k07406
hardware_software_k07406
Vo Oanh362 visualizações
Cach setup bios por Nguyễn Anh
Cach setup biosCach setup bios
Cach setup bios
Nguyễn Anh213 visualizações
Huong dan su dung usb com por son2483
Huong dan su dung usb comHuong dan su dung usb com
Huong dan su dung usb com
son2483482 visualizações
Sua chua cac benh ve may tinh por free lance
Sua chua cac benh ve may tinhSua chua cac benh ve may tinh
Sua chua cac benh ve may tinh
free lance477 visualizações
Ghost tu dia cung sang dia cung por free lance
Ghost tu dia cung sang dia cungGhost tu dia cung sang dia cung
Ghost tu dia cung sang dia cung
free lance416 visualizações
10 thủ thuật đối với modem por Học Huỳnh Bá
10 thủ thuật đối với modem10 thủ thuật đối với modem
10 thủ thuật đối với modem
Học Huỳnh Bá590 visualizações
Chuong05 por na
Chuong05Chuong05
Chuong05
na320 visualizações
Máy chủ bootrom por cerys sanderson
Máy chủ bootromMáy chủ bootrom
Máy chủ bootrom
cerys sanderson1.8K visualizações
Khac phuc hu hong cua dia cung por free lance
Khac phuc hu hong cua dia cungKhac phuc hu hong cua dia cung
Khac phuc hu hong cua dia cung
free lance536 visualizações
Cac buoc thiet lap mang lan por Hate To Love
Cac buoc thiet lap mang lanCac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lan
Hate To Love299 visualizações

Mais de free lance

Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf por
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdffree lance
64 visualizações474 slides
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf por
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdffree lance
65 visualizações406 slides
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).... por
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....free lance
18 visualizações407 slides
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).... por
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....free lance
8 visualizações474 slides
Thanh lý đồ gỗ bois indochine por
Thanh lý đồ gỗ bois indochineThanh lý đồ gỗ bois indochine
Thanh lý đồ gỗ bois indochinefree lance
52 visualizações26 slides
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP por
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPIcolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPfree lance
25 visualizações38 slides

Mais de free lance(19)

Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf por free lance
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
free lance64 visualizações
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf por free lance
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
free lance65 visualizações
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).... por free lance
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
free lance18 visualizações
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).... por free lance
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
free lance8 visualizações
Thanh lý đồ gỗ bois indochine por free lance
Thanh lý đồ gỗ bois indochineThanh lý đồ gỗ bois indochine
Thanh lý đồ gỗ bois indochine
free lance52 visualizações
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP por free lance
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPIcolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
free lance25 visualizações
Album kien truc dong duong por free lance
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong
free lance24 visualizações
Album kien truc dong duong por free lance
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong
free lance21 visualizações
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG por free lance
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNGBois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
free lance52 visualizações
Test case phanblogs seo vietnamnet por free lance
Test case phanblogs seo vietnamnetTest case phanblogs seo vietnamnet
Test case phanblogs seo vietnamnet
free lance94 visualizações
Tranh to mau cho be por free lance
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho be
free lance658 visualizações
Tranh to mau cho be por free lance
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho be
free lance268 visualizações
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người por free lance
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi ngườiThuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
free lance809 visualizações
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người por free lance
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi ngườiThuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
free lance240 visualizações
10 van cau hoi vi sao hieu biet chung por free lance
10 van cau hoi vi sao hieu biet chung10 van cau hoi vi sao hieu biet chung
10 van cau hoi vi sao hieu biet chung
free lance422 visualizações
Vũ trụ trong một vỏ hạt por free lance
Vũ trụ trong một vỏ hạtVũ trụ trong một vỏ hạt
Vũ trụ trong một vỏ hạt
free lance147 visualizações
10 mẩu truyện thiền por free lance
10 mẩu truyện thiền10 mẩu truyện thiền
10 mẩu truyện thiền
free lance476 visualizações
Các lỗi hdd por free lance
Các lỗi hddCác lỗi hdd
Các lỗi hdd
free lance3K visualizações
Sua chua o cdrom por free lance
Sua chua o cdromSua chua o cdrom
Sua chua o cdrom
free lance462 visualizações

Rom bios va ram cmos

 • 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . ROM BIOS & RAM CMOS N i dung : Khái ni m v ROM BIOS, Bi u hi n khi h ng ROM BIOS , RAM CMOS và chương trình CASE & NGU N CMOS SETUP MAIN_BOARD . VI X LÝ - CPU 1. Khái ni m v ROM BIOS B NH RAM . ROM BIOS ( Read Olly Memory Base Input Output System - B nh ch ñ c Lưu các chương trình vào ra cơ s ) _HDD, CDROM + ROM BIOS là m t IC ñư c g n c ñ nh trên Mainboard (thư ng g n nhưng không hàn ), và thư ng giao ti p tr c ti p v i Sourth T_B NH P XU T Bridge . + Là b nh ch ñ c nên ta không th ghi d li u vào ROM ñư c, CARD M R NG tuy nhiên khi n p l i ROM ta v n có th ghi vào ROM b ng các thi t b ñ c bi t . L P RÁP M.TÍNH D li u trong ROM ñư c các nhà s n xu t Mainboard n p s n, d li u này không b m t khi m t ñi n, nó bao g m : CÀI WINDOW 98 + Các câu l nh hư ng d n cho CPU th c hi n quá trình POST máy ( Power On Self Test - B t ngu n và ki m tra ) CÀI WIN2000, XP + Các thông báo l i b ng ti ng bíp hay b ng ký t trên màn hình khi nó ki m tra và phát hi n l i . + B n ( Default) thi t l p c u hình máy - CMOS Setup PARTION MAGIC + Trình ñi u khi n bàn phím và các c ng vào ra . http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of TI N ÍCH GHOST LAN - INTERNET Dowload G.Trình PH N S / CH A ROM BIOS là IC ñư c g n trên Mainboard ROM BIOS là IC vuông chân c m g n chipset c u nam 2. Bi u hi n khi h ng ROM BIOS Khi h ng ROM BIOS thì CPU không th l y ñư c d li u ñ th c hi n quá trình POST máy và cũng không ñưa ra ñư c thông báo gì và như v y bi u hi n s là => Máy không có ti ng bíp cũng không lên màn hình . N u ta dùng Card Test Main ñ ki m ta thì th y ñèn BOIS s không sáng . http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of Dùng Card Test Main ki m tra th y ñèn BIOS không sáng là bi u hi n c a h ng BIOS 3. RAM CMOS và chương trình CMOS SETUP Khái ni m v RAM CMOS Là m t chíp r t nh n m tích h p trong Chipset c u nam, RAM CMOS ñư c nuôi b ng ngu n Pin 3V vì v y d li u trong RAM CMOS không b m t khi t t máy . Nhi m v c a RAM CMOS + Nhi m v chính c a RAM CMOS là lưu b ng thi t l p c u hình c a máy ñ cung c p cho CPU trong quá trình kh i ñ ng . + Khi ta b t máy tính, quá trình POST máy b t ñ u, CPU s ñ c và làm theo các thi t l p trong RAM CMOS, n u RAM CMOS b m t d http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of li u ( ví d khi ta tháo Pin ra ) thì CPU s ñ c b n CMOS m c ñ nh ñư c ghi trên ROM BIOS Quá trình thi t l p c u hình máy - CMOS SETUP + Thi t l p c u hình máy là quá trình b t bu c khi ta th c hi n l p ráp 1 b máy tính ( s nói chi ti t ph n l p máy ) + ð vào chương trình CMOS SETUP ta b m liên t c phím Delete ho c phím F2 ho c phím F10 ( Tuỳ hi u máy ) trong lúc máy ñang kh i ñ ng . + Chương trình CMOS Setup s ñ c và hi n th n i dung ñã có trong RAM CMOS ñ cho ta thi t l p l i, trong trư ng h p là Mainboard m i (Chưa có d li u trong RAM CMOS ) thì chương trình s ñ c và hi n th b n Default ñư c ghi c ñ nh trong ROM BIOS . Nhi m v c a b nh RAM Ch n RAM cho máy Pen2 & Pen3 Ch n DDRam cho máy Pentium 4 ROM BIOS & RAM CMOS Các b nh v RAM Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang ch http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200