Hướng dẫn kiểm tra đường truyền

free lance
free lanceC.I.O em free lance
Các bư c cơ b n ki m tra t i ư ng truy n c a khách hàng
+ Các thông s trong m ng n i b :
- Vào Start Run... gõ l nh cmd và n Enter
- Xu t hi n c a s Command Promt, gõ vào l nh ipconfig /all và n Enter
- Ch p k t qu l i như hình ính kèm (trong ví d là gi i thích các thông s )
+ Ki m tra tín hi u k t n i trong m ng n i b :
- Vào Start Run... gõ l nh cmd và n Enter
- Xu t hi n c a s Command Promt, gõ vào l nh ping –t <dòng s Default Gateway> và n Enter
- Ch p k t qu l i như hình ính kèm (trong ví d là gi i thích các thông s )
-
+ Ki m tra tín hi u k t n i lên server Google:
- Vào Start Run... gõ l nh cmd và n Enter
- Xu t hi n c a s Command Promt, gõ vào l nh ping –t 8.8.8.8 và n Enter
- Ch p k t qu l i như hình ính kèm (trong ví d là gi i thích các thông s )
- Vào Start Run... gõ l nh cmd và n Enter
- Xu t hi n c a s Command Promt, gõ vào l nh nslookup google.com và n Enter
- Ti p theo gõ l nh: ping –t google.com
- Ch p k t qu l i như hình ính kèm (trong ví d là gi i thích các thông s )
Ki m tra s n nh khi k t n i n m t server như c a Google:
- Vào Start Run… gõ l nh cmd và n Enter
- Xu t hi n c a s Command Promt, gõ vào l nh ping –t google.com và n Enter
- Ch p k t qu l i như hình ính kèm (trong ví d là gi i thích các thông s )
+ Ki m tra tín hi u k t n i lên server FPT:
- Vào Start Run... gõ l nh cmd và n Enter
- Xu t hi n c a s Command Promt, gõ vào l nh ping –t 210.245.1.253 và n Enter
- Ch p k t qu l i như hình ính kèm (trong ví d là gi i thích các thông s )
- Vào Start Run... gõ l nh cmd và n Enter
- Xu t hi n c a s Command Promt, gõ vào l nh tracert 210.245.1.253 và n Enter
- Ch p k t qu l i như hình ính kèm (trong ví d là gi i thích các thông s )
V i trang web không truy c p  c: Th c hi n các bư c l y m u tương t như trên
+ Ví d c n ki m tra k t n i n trang web như: www.download.com
- Vào Start Run... gõ l nh cmd và n Enter
- Xu t hi n c a s Command Promt, gõ vào l nh nslookup www.download.com và n Enter
- Ti p theo gõ l nh: tracert www.download.com
- Ch p k t qu l i như hình ính kèm (trong ví d là gi i thích các thông s )
- Vào Start Run... gõ l nh cmd và n Enter
- Xu t hi n c a s Command Promt, gõ vào l nh telnet www.download.com 80 và n Enter
- Ch p k t qu l i như hình ính kèm (trong ví d là gi i thích các thông s , k t qu có th khác)

Mais conteúdo relacionado

Mais de free lance

Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong free lance
24 visualizações52 slides
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong free lance
20 visualizações52 slides
Test case phanblogs  seo vietnamnetTest case phanblogs  seo vietnamnet
Test case phanblogs seo vietnamnetfree lance
94 visualizações13 slides
Tailieu.laixephongthuTailieu.laixephongthu
Tailieu.laixephongthufree lance
194 visualizações29 slides
Noi buon chien tranh Noi buon chien tranh
Noi buon chien tranh free lance
236 visualizações153 slides

Mais de free lance(20)

Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong
free lance24 visualizações
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong
free lance20 visualizações
Test case phanblogs  seo vietnamnetTest case phanblogs  seo vietnamnet
Test case phanblogs seo vietnamnet
free lance94 visualizações
Tailieu.laixephongthuTailieu.laixephongthu
Tailieu.laixephongthu
free lance194 visualizações
Noi buon chien tranh Noi buon chien tranh
Noi buon chien tranh
free lance236 visualizações
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
free lance157 visualizações
Email marketingEmail marketing
Email marketing
free lance325 visualizações
Bypassing censorship-viBypassing censorship-vi
Bypassing censorship-vi
free lance260 visualizações
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho be
free lance658 visualizações
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho be
free lance268 visualizações
10 van cau hoi vi sao hieu biet chung10 van cau hoi vi sao hieu biet chung
10 van cau hoi vi sao hieu biet chung
free lance422 visualizações
Vũ trụ trong một vỏ hạtVũ trụ trong một vỏ hạt
Vũ trụ trong một vỏ hạt
free lance147 visualizações
10 mẩu truyện thiền10 mẩu truyện thiền
10 mẩu truyện thiền
free lance476 visualizações
Các lỗi hddCác lỗi hdd
Các lỗi hdd
free lance3K visualizações
Thiet lap cau hinh cho may tinhThiet lap cau hinh cho may tinh
Thiet lap cau hinh cho may tinh
free lance380 visualizações
Sua chua o cdromSua chua o cdrom
Sua chua o cdrom
free lance462 visualizações
Sua chua cac benh ve may tinhSua chua cac benh ve may tinh
Sua chua cac benh ve may tinh
free lance477 visualizações

Hướng dẫn kiểm tra đường truyền

  • 1. Các bư c cơ b n ki m tra t i ư ng truy n c a khách hàng + Các thông s trong m ng n i b : - Vào Start Run... gõ l nh cmd và n Enter - Xu t hi n c a s Command Promt, gõ vào l nh ipconfig /all và n Enter - Ch p k t qu l i như hình ính kèm (trong ví d là gi i thích các thông s ) + Ki m tra tín hi u k t n i trong m ng n i b : - Vào Start Run... gõ l nh cmd và n Enter - Xu t hi n c a s Command Promt, gõ vào l nh ping –t <dòng s Default Gateway> và n Enter - Ch p k t qu l i như hình ính kèm (trong ví d là gi i thích các thông s ) -
  • 2. + Ki m tra tín hi u k t n i lên server Google: - Vào Start Run... gõ l nh cmd và n Enter - Xu t hi n c a s Command Promt, gõ vào l nh ping –t 8.8.8.8 và n Enter - Ch p k t qu l i như hình ính kèm (trong ví d là gi i thích các thông s ) - Vào Start Run... gõ l nh cmd và n Enter - Xu t hi n c a s Command Promt, gõ vào l nh nslookup google.com và n Enter - Ti p theo gõ l nh: ping –t google.com - Ch p k t qu l i như hình ính kèm (trong ví d là gi i thích các thông s )
  • 3. Ki m tra s n nh khi k t n i n m t server như c a Google: - Vào Start Run… gõ l nh cmd và n Enter - Xu t hi n c a s Command Promt, gõ vào l nh ping –t google.com và n Enter - Ch p k t qu l i như hình ính kèm (trong ví d là gi i thích các thông s ) + Ki m tra tín hi u k t n i lên server FPT: - Vào Start Run... gõ l nh cmd và n Enter - Xu t hi n c a s Command Promt, gõ vào l nh ping –t 210.245.1.253 và n Enter - Ch p k t qu l i như hình ính kèm (trong ví d là gi i thích các thông s )
  • 4. - Vào Start Run... gõ l nh cmd và n Enter - Xu t hi n c a s Command Promt, gõ vào l nh tracert 210.245.1.253 và n Enter - Ch p k t qu l i như hình ính kèm (trong ví d là gi i thích các thông s ) V i trang web không truy c p c: Th c hi n các bư c l y m u tương t như trên + Ví d c n ki m tra k t n i n trang web như: www.download.com - Vào Start Run... gõ l nh cmd và n Enter - Xu t hi n c a s Command Promt, gõ vào l nh nslookup www.download.com và n Enter - Ti p theo gõ l nh: tracert www.download.com - Ch p k t qu l i như hình ính kèm (trong ví d là gi i thích các thông s )
  • 5. - Vào Start Run... gõ l nh cmd và n Enter - Xu t hi n c a s Command Promt, gõ vào l nh telnet www.download.com 80 và n Enter - Ch p k t qu l i như hình ính kèm (trong ví d là gi i thích các thông s , k t qu có th khác)