O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 68 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Kurs i sosiale medier for offentlig sektor (20)

Anúncio

Mais de Petter Bae Brandtzæg (20)

Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

 1. 1. Sosiale medier og offentlig virksomhet: Hype eller nyttig? Rica Nidelven Hotel, Trondheim, NOKIOS , 13.10.09 Petter Bae Brandtzæg, SINTEF & UiO [email_address] Twitter @PetterBB
 2. 2. Program <ul><li>9:30 </li></ul><ul><ul><li>50 min innledning i sosiale medier, bruk, trender, utfordringer og eksempler for offentlig virksomhet </li></ul></ul><ul><li>10:20 </li></ul><ul><ul><li>10 min kaffepause </li></ul></ul><ul><li>10:30 </li></ul><ul><ul><li>10 min innledning fortsetter: Tips for bruk av sosiale medier </li></ul></ul><ul><li>10:40 </li></ul><ul><ul><li>30 min diskusjon i 4 grupper (ca 6-7 stk i hver): </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva er hindrene/utfordringene for at offentlig virksomhet skal kunne ta sosiale medier i bruk? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva er mulighetene for og nytten ved at offentlig virksomhet skal kunne ta sosiale medier i bruk? </li></ul></ul><ul><li>11:10 </li></ul><ul><ul><li>20 min oppsummering </li></ul></ul><ul><ul><li>5 minutters oppsummering i hver gruppe </li></ul></ul><ul><li>11:30 Slutt </li></ul>
 3. 3. Hype?
 4. 4. Kommentar etter kronikk ”Staten inn på Facebook”
 5. 5. Sosiale medier blir ofte møtt med følgende <ul><li>Sosiale medier er bare en hype </li></ul><ul><li>Folk bruker sosiale medier til bare tull og tøys </li></ul><ul><li>Sosiale medier tar for mye tid </li></ul><ul><li>Sosiale medier fører bare til komplikasjoner med tanke på roller og personvern </li></ul><ul><li>” Jeg skjønner ikke vitsen” </li></ul>
 6. 6. 2008 rapport på oppdrag til Fornyingsdep.
 7. 7. Strålende
 8. 8. ” Skremmende” Kun 15% har planer for sosiale medier
 9. 9. Spørsmål <ul><li>Hvor mange har laget en strategi for sosiale medier? </li></ul><ul><li>Hvor mange av dere bruker Twitter? </li></ul><ul><li>Hvor mange av dere bruker Facebook? </li></ul>
 10. 10. Bruken av sosiale medier i Norge
 11. 11. Norge i verdenstoppen på bruk av sosiale medier <ul><li>53 %, 2008 </li></ul><ul><li>66 %, 2009 </li></ul>SINTEF, Brandtzæg 2009
 12. 12. Nettsamfunnsbruk fordelt på alder (økning på 21 prosentpoeng i alderen 51-60) 17% 21%
 13. 13. De fleste er medlemmer og brukere av flere nettsamfunn (Brandtzæg og Heim, 2008) <ul><li>Kommentar fra Odin (Cyberetikk/2006): </li></ul><ul><ul><li>Jeg er registrert på Blink, Nettby, YouTube, MySpace, Me, Fettnerd, Windows Live Spaces, msn, Backstage pluss noen til regner jeg med, men jeg er jo ikke innom alle hele tiden. Bruker Blink, Nettby, msn og YouTube ca. en gang om dagen, men er som regel ikke innom i mer enn 5 minutter på Blink og Nettby. Hvis folk vil ha tak i meg med en gang så får de ringe :) </li></ul></ul>
 14. 14. 35% besøker daglig Utvalg = hele nettbefolkning 69% i alderen 15-30 år bruker FB daglig 16%
 15. 15. Selv Statsministeren er på Facebook
 16. 16. Kilde FB, juli 2009
 17. 17. Hvor og når http://mashable.com/2009/10/12/gadgetology-survey /
 18. 18. Enorme mengder brukerskapt innhold
 19. 19. Faser på Internett Socializing Creating/sharing Searching Browsing Passive information consumption on the web. Activity was related to write in addresses to find information made by professionals. Newspapers on the web is typical examples. The web got a lot of information. The amount of information made it difficult for the users to find and retrieve web info. New search engines was taking place. Google take off. Blogging and diverse Web 2.0 services makes it easier for the non- professional user to create and share digital content. YouTube and Blogging take off. Social networking gets popular. User collaborate and co-create new virtual environments and content. They share, tag and educate each other. Social networking as Facebook is a Web 1.0 Web 2.0 Aktiv deltager Brukerskapt innhold Kommunikasjonssamfunnet Passiv konsument Profesjonelt innhold Informasjonssamfunnet
 20. 20. Forenklet tidslinje - nettsamfunn i Norge Gaysir Urørt Fettnerd Bloc Biip Underskog Deiligst Origo 2000 2001-2002 2003-2004 2005 2006 2007 Nettby Facebook Hamar- Ungdom Blink 200,000 300,000 70,000 50,000 320,000 660,000 40,000 23,000 750,000 1,270,000 10,000 33,000 ( Brandtzæg & Lüders, 2008)
 21. 21. Utviklingen i Norge 2008-2009 i % Bruker en el flere ganger i mnd el mer
 22. 22. Hva er sosiale medier?
 23. 23. Fra en til mange til mange til mange Sosiale medier er en sekkebetegnelse på medier som støtter aktiv deltagelse og sosial interaksjon
 24. 24. Oversikt over mediene Tabell gjengitt fritt etter Rasmus Helles PhD avhandling Personlige medier i hverdagslivet (2009) Synkron Asynkron Online chatroom Web 2.0, wikier, blogger, sosiale nettverk, online forum Mange-til-mange Radio, TV Bøker, aviser, web 1.0, dvd En-til-mange Telefonsamtale, instant messenger E-mail, SMS, brev En-til-en
 25. 25. Definisjon <ul><li>” An online community is a group of people who interact in a virtual environment. They have a purpose, are supported by technology, and are guided by norms and policies” (Preece, 2000 p 10) </li></ul><ul><li>An online community consist of: </li></ul><ul><ul><li>People , who interact socially as they strive to satisfy their own needs or perform special roles </li></ul></ul><ul><ul><li>A shared purpose , such as an interest, need, information exchange, or service that provides a reason for the community </li></ul></ul><ul><ul><li>Policies/norms , in the form of tacit assumptions, rituals, protocols, rules, and laws that guide people’s interactions </li></ul></ul><ul><ul><li>Computer systems , to support and mediate social interaction and facilitate a sense of togetherness </li></ul></ul>
 26. 26. Nettsamfunn = ”alt på et sted løsning” SNSs typical examples of media convergence and ”mashup-solutions” that try to connect all media and services in to one single solution. Brandtzæg, P. B., & Heim, J. (2008). User loyalty and online communities: why members of online communities are not faithful. In Proceedings of the 2nd international Conference on intelligent Technologies For interactive Entertainment (Cancun, Mexico, January 08 - 10, 2008). ICST. Brussels, Belgium, 1-10. ACM digital library eMail Shopping News Mobile Photoalbum Chat/IM Blogging Gaming Video TV Nettsamfunn
 27. 27. Different types of Social networking sites
 28. 28. Nettsamfunnsbruk i endring (jmf. Preece def. av nettsamfunn i Brandtzæg & Heim, 2008) Under- holdning/ venner Unge Jenter 12-17 Brukere Tekstbaserte nettsamf. Hensikt Teknologi Anonym Normer Eldre 20-50 Åpenhet/ synlighet Info /læring/jobb 3D/mobil/ rike medier flere applikasj. Eksempler
 29. 29. Åpenhet/synlighet
 30. 30. Viktigste grunn til å bruke nettsamfunn
 31. 31. Fun, profile surfing, time killing Information, debating Maslow's hierarchy of needs Social, love, belonging SNS user's hierarchy of needs Source: Brandtzæg & Heim, 2009
 32. 32. Se på befolkningen som samarbeidspartnere
 33. 33. Spør folk - få innbyggerne i tale
 34. 34. Californian Governor, Arnold Schwarzenegger, MyIdea4CA.com , an online community to harvest and evaluate ideas for the State of California .
 35. 37. Spør også med et smil……skap engasjement
 36. 39. Men…det kan også skje ting uten at du spør
 37. 40. Man kan ta i bruk mange sosiale verktøy
 38. 41. Ikke bare spørre, men åpne opp
 39. 42. Trender <ul><li>Du er ikke bare hva du kan og gjør </li></ul><ul><li>Du er hva du kan dele og hva andre kan dele med deg </li></ul>
 40. 43. Ja, befolkningen kan hjelpe seg selv, men det må legges til rette for det - åpenhet
 41. 44. Sanntidsinformasjon har lekket ut og enkelte har tatt i bruk denne for å skape nye nettjenester, uten Trafikantens viten og samtykke
 42. 46. Vi har ikke lyst til å slippe trollet løst <ul><li>&quot;Fra et sluttbrukerståsted er det bra å dele ut dette, men vi har ikke lyst til å slippe trollet helt ut. Vi vet ikke helt hvilke følger det vil få” ( Magne Bentzen hos Trafikanten til digi.no, aug. 2008). </li></ul>
 43. 47. Slipp trollet løs <ul><li>Fra et sluttbrukerståsted er det bra….men </li></ul><ul><li>Hva kan problemet være? </li></ul><ul><li>Eller kan brukerne være med på å gi merverdi til seg selv? </li></ul>
 44. 48. Åpenhet - Deltagelse - Samarbeid
 45. 49. Åpenhet = demokrati
 46. 50. Åpenhet = Nye markeder og nye tjenester
 47. 51. EveryBlock filtrerer info og lokale nyheter basert på din lokasjon, så du kan finne ut hva som skjer i kvartalet hvor du bor
 48. 52. Sosiale medier visker ut grenselinjene mellom offentlige tjenestetilbydere og borger
 49. 53. Få innbyggerne til å jobbe for hverandre
 50. 54. Wiki kartlegger kriminalitet i Brasil &quot;The idea is very simple; when people are robbed it's quite common for them to tell other people,&quot; Professor Vasco Furtado from the University of Fortaleza Kilde: http:// news.bbc.co.uk /1/hi/ technology /7347101.stm
 51. 55. FixMyStreeet, siden februar 2007. 406 problem er rapport inn bare siste uken. FMS er I følge en brukerstudie fra 2007 blitt sett på som svært verdifull.
 52. 57. Sentrale utfordringer <ul><ul><li>Innholdskvalitet – vil brukerskapt innhold forringe kvaliteten? </li></ul></ul><ul><ul><li>Er Norge for lite til at det er fornuftig å satse på brukerskapt innhold for styrking av offentlig info. og tjenester? </li></ul></ul><ul><ul><li>Det finnes i liten grad felles og/eller standardiserte publiseringsløsninger for både stat og kommune (word, pdf, html etc) </li></ul></ul><ul><ul><li>Offentlig informasjon og metadata er i liten grad tilgjengelig </li></ul></ul>
 53. 58. 4 utfordringer (Hernes, 2009) <ul><li>Å henge med </li></ul><ul><li>Å mestre tempo </li></ul><ul><li>Å unngå strid </li></ul><ul><li>Å skape noe nytt (virkeligheten er fantasien) </li></ul><ul><li>Ikke henge fast i det gamle….gå fra konseptene </li></ul>
 54. 59. Tips <ul><li>Fokus/strategi </li></ul><ul><ul><li>Følg en rød tråd </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvorfor er vi til? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvem skal vi nå? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvordan gjør vi det i dag? </li></ul></ul><ul><li>Verktøy (youtube, origo, fb, twitter, blog, wikis, slideshare)? </li></ul><ul><ul><li>Det kommer an på hva du vil oppnå. Men kombinasjoner er ofte gunstig </li></ul></ul><ul><li>Åpne opp: </li></ul><ul><ul><li>Du må gi noe skal du få noe igjen. Informasjon, erfaringer, data, kunnskap innsikt </li></ul></ul><ul><ul><li>Du må også åpne opp for å ivareta demokratiet, og evnen til selvhjelp </li></ul></ul><ul><li>Hva skal jeg si? </li></ul><ul><ul><li>Hvis du ikke har noe si, så ikke si noe </li></ul></ul>
 55. 60. Tips fortsetter <ul><li>Delta i diskusjonen/dialogen </li></ul><ul><ul><li>Still spørsmål, si takk </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppdater regelmessig </li></ul></ul><ul><li>Avklar roller </li></ul><ul><ul><li>Privat versus profesjonell </li></ul></ul><ul><li>Personvern </li></ul><ul><ul><li>Ikke heng ut kolleger eller venner </li></ul></ul><ul><li>Finn en som vil, en som har lyst </li></ul><ul><li>Se til kommuner som er gode </li></ul><ul><ul><li>Se til Kongsvinger </li></ul></ul>
 56. 61. Andre tips <ul><li>Se NRKBeta 5 tips for suksess på det sosiale nettet </li></ul><ul><li>http://nrkbeta.no/2009/09/25/fem-tips-for-suksess-paa-det-sosiale-nettet/ </li></ul><ul><li>Se Ida Aalen: Hva skal vi med sosiale medier </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/idaiskald/hva-skal-vi-med-sosiale-medier-foredrag-ved-signaler-i-tiden </li></ul>
 57. 62. <ul><ul><li>Støtte befolkningen til å informere seg selv – utnytte potensialet i eBorger 2.0 </li></ul></ul><ul><ul><li>Samproduksjon av offentlig informasjon, fra bestemmelser knyttet til bytte av fastlege, regler for skoleflytting til skatt og trygdregler </li></ul></ul><ul><ul><li>Erfaringsbasert kunnskap </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikke klient og mottager, men samarbeidspartnere </li></ul></ul>WikiNorge
 58. 63. Ta tak i ”Betakulturen” <ul><ul><li>Utvide ideer og få innspill på ideer fra andre engasjerte brukere </li></ul></ul><ul><ul><li>La brukerne sammen lage sine egne tjenester </li></ul></ul><ul><ul><li>Lag og teste ut betaversjoner av nye offentlige tjenester. </li></ul></ul><ul><ul><li>Eksperimenter </li></ul></ul>
 59. 64. Åpne opp for delingskulturen <ul><ul><li>Felles, standardiserte publiseringsløsninger . </li></ul></ul><ul><ul><li>Mekanismer som støtter nedlasting av store store datasett , metadata fra det offentlige </li></ul></ul><ul><ul><li>Forenkle mekanismer for kombinasjon av offentlige data (som for eksempel kartdata) og andre tilgjengelig data </li></ul></ul>
 60. 65. Støtt samskapning og brukerinnovasjonen
 61. 66. Prøv å ta livet av gamle holdninger <ul><li>” Du har ingen anelse om hvilke ideer folk kommer opp med for å holde data under dine hender, selv om skattebetalerne har betalt dem” (Tim Berners-Lee, han som fant opp World Wide Web) </li></ul><ul><li>) </li></ul>
 62. 67. Sosiale medier er kommer for å bli - vi kan ikke gå utenom <ul><li>Hovedproblemet er ikke gå inn i det nye, men å forlate det gamle…”å gå fra konseptene” (Gudmund Hernes, 2009) </li></ul><ul><li>Men, samtidig viktig å ha en bevisst sosial mediestrategi </li></ul><ul><li>Være bevisst mulighetene, så vell som fallgruvene og utfordringen </li></ul>Kun 15% har en strategi el plan i forhold til sosiale medier
 63. 68. Diskusjon <ul><ul><li>Hva er hindrene/utfordringene for at offentlig virksomhet skal kunne ta sosiale medier i bruk? (Ta utg. pkt. i deres arbeidsplass) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva er mulighetene for og nytten ved at offentlig virksomhet skal kunne ta sosiale medier i bruk? (Ta utg. i deres arbeidsplass) </li></ul></ul>

Notas do Editor

 • : Et nettsamfunn er et nettsted (som f.eks Nettby.no) hvor du har din egen profil, møter andre personer, snakker og diskuterer sammen og deler informasjon med andre.
 • Vi ser her eksempler på hvordan vi i dag i mye større grad er åpne om hvem vi er på nettet. På Facebook og andre nettsteder viser vi oss ofte frem fullstendig navn, adr. mailadr og tlf nr. Personopplysninger Origo oppfordrer brukerne til å identifisere sine roller i samf For slik å få åpenhet rundt hvilken agenda de ulike diskusjonsdeltagerne har i Debatter og innpill i Origo. Åpenhet rundt navn, lokaltilhørighet og roller fører også til mer etterrettelighet, troverdighet
 • Sanntidsinformasjon til ventende passasjerer. Grunndataene fra Trafikanten opptrer i form av XML-filer og er relativt enkle å bruke i brukerskapte tjenester. Opera Software har laget en egen widget som gir deg sanntidsinformasjon om trafikantens avganger. Men, uten at dette har vært annonsert på noen måte, har disse datane blitt hentet ut av kreative brukere: Dermed har vi fått denne tjenesten:
 • “ Hyperlocal” er buzz-word for denne typen tjenester . De henter data fra ulike kilder, bilder fra Flickr, mistet og funnet fra Craigslist, og resturant og kafe anbefalinger fra Yelp. While EveryBlock aggregates plenty of data from web services such as these, it’s particularly focused on surfacing data managed by the government: liquor licenses, restaurant inspections, and crime reports for example. EveryBlock er forøvrig i konkurranse med andre lignende tjenester som Outside.in. Yahoo’s OurCity, while still beta and only covering cities in India, has many similar features as well. Og noe som heter YourStreet.
 • Denne tjenesten muliggjør diskusjon og innrapportering av forfall og diverse i nabolaget der du bor, som graffiti, søppel, hærverk, lys. Systemet har vært oppe siden februar 2007. Dette er en tjeneste som er utviklet av MySociety.org. som kanskje er de som er den organisasjonen i verden som har mest erfaring med bruk og utvikling av denne typen Tjenester. MySociety har laget 6 lignende applikasjoner og er i gang med 2 stykker til. Tom Steinberg er prosjektets initiativtager og prosjektet er et veldedighets prosjekt der man ønsker å teste ut og lære opp befolkningen i frivillighet og offentligheten I åpenhet. Local government officers voice a number of concerns: the site duplicates their own websites; they cannot report fixes directly to ensure the information is up-to-date; nor can they manage user expectations regarding service performance. And the site has no &amp;quot;sense of virtual community&amp;quot; (SOVC) [1], with individuals posting in isolation without the support of fellow citizens to amplify their voices or to contribute to problem resolution. The paper concludes by combining the concept of SOVC, factors identified as encouraging growth in online communities, and the example of a successful London community website, BRAIN, to suggest possible future developments for FMS and for public service fora in general. King S.F. and Brown P. 2007. Fix My Street or Else: Using the Internet to Voice Local Public Service Concerns , Proceedings of the 1st International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV2007), Macao, China, 10-13 December 2007
 • Jeg kunne også ha ramset opp flere, som personvern og digitale skiller.

×