SlideShare uma empresa Scribd logo
Nábor se mění v přitahování
EMPLOYER BRANDING
WORKSHOP
Praha
24. 11. 2015
Petr Hovorka
BrandBakers
Průvodci
Hana Hásová Petr Hovorka
Co nás dneska čeká?
1. Úvod do tématu
2. Co je to značka zaměstnavatele
3. Cvičení: DNA značky – proč, jak, co
4. Náborová komunikace + příklady
5. Příklady prostředků a kanálů
6. Rekapitulace a diskuse
Vaše očekávání / na startu?
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Proč pečeme?
Chceme změnit svět náborové komunikace.
Lidé jsou pro nás energií a hybnou silou
byznysu, nikoli zdroji.
A energii je potřeba přitahovat, než nabírat.
Jak pečeme?
Opravdově
Namísto přehnaných
slibů a barvení
skutečnosti na
růžovo hledáme to
skutečné, co firmy
mají a mohou
nabídnout...
Jednoduše
Složité věci podle
nás většinou
nefungují. Vždy proto
klientům přinášíme
jen taková řešení,
která jsou schopni i
realizovat...
Se skutečným
přínosem
Naše práce je
prostředkem, na
jehož konci má být
konkrétní přínos pro
klienta.
TRH PRÁCE V ČR
Vývoj na trhu práce v ČR
Přesun konkurenční výhody
Slovník pekařů
• Nábor  Přitahování
• Lidské zdroje  Lidská energie
• Pohovor  Rozhovor o spolupráci
• Řadoví zaměstnanci  Zaměstnanci
• Klíčoví zaměstnanci  Lídři
Marketing
• Sociální sítě
• Mobilní web a
marketing
• Obsahový
marketing
• Remarketing
Zdroj:
Trendy v českém marketingu,
Idealisti, 2/2014
Employer
branding
• Nábor
-> marketing
• Data, data,
data
• Osobní kontakt
• Mobilní web
Zdroj:
Melissa Bailey, Universum,
11/2013
HR marketing
v ČR
• Značka
zaměstnavatele
• Uvítací balíček
• Sociální sítě
• Plán budování
firemní kultury
Zdroj:
Aktuální trendy HR marketingu
v ČR, BrandBakers, 4/2014
Nábor se mění v přitahování
Aktuální trendy HR marketingu v ČR
Řešení?
Řešení?
Řešení?
Řešení?
ZNAČKA ZAMĚSTNAVATELE
Co je to značka?
• Jaká je vaše oblíbená značka?
...a proč?
ASOCIACE & ZNÁMOST
• Kolik z vás zná značku Louis Vuitton?
...a Radley?
Značka není to, co říkáte vy...
...ale to, co říkají vaši zaměstnanci.
RE-KLAMA ≠ ZNAČKA
Budování značky = práce s lidmi
-34%
délka
náboru
Zdroj: EBI
-50%
náklady
na nábor
Zdroj: Linkedin
Přínosy zaměstnavatelské značky
56%
kvalita
uchazečů
Zdroj: BrandBakers
-28%
menší
fluktuace
Zdroj: Linkedin
44%
angažovanost
zaměstnanců
Zdroj: BrandBakers
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Myšlenky spojují
Značka
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Značka zaměstnavatele
Jak pečeme značku?
Na začátku, v průběhu a na konci
• vyjasnění
problému
• návrh a
představení
řešení
• získání podpory
• finalizace
projektu
• návrh rychlých
kroků
• nástin fáze
realizace
• nastavení KPI's
• podpis smlouvy
• projektový tým a
interní
komunikace
• úprava obsahu
www stránek
• přepsání inzerátů
• vytvoření
medailonků
• spuštění cílené
kampaně
• obsahová
strategie pro
sociální sítě
• koncept veletrhů
• vytvoření
značkového
obsahu
• tvorba kariérních
stránek
• natočení videí
• náborová brožura
• program
doporučení
• tým ambasadorů
• tvorba obsahu
pro sociální sítě
• spolupráce s
vysokými školami
Potřebujete podporu a tým!
Jak přesvědčíte CEO / CFO?
1. Popište aktuální stav, zeptejte se, jak jsou
spokojeni se současným stavem
2. Ukažte, že projekt má přínosy i dovnitř
společnosti
3. Ukažte příklady úspěšných firem
4. Porovnejte se s konkurencí
5. Nastiňte, jaké to bude
na konci, kolik ušetříte
6. Zatlačte na ego
3 fáze pečení značky
Workshopy s projektovým týmem
BrandBook / RedBull
BrandBook / Firefox
BrandBook / Skype
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Značka se buduje zážitkem
Nábor bez náborových inzerátů
DNA značky
Co
nabízíte?
Jací jste?
Proč jste
na světě?
Rekapitulace
1. Co je to značka zaměstnavatele (ZZ)?
2. Jaké jsou přínosy ZZ?
3. Co se měří jako přínos ZZ nejčastěji?
4. V jakých krocích se ZZ buduje?
5. Jak se značka buduje?
6. Jak můžete ZZ popsat?
DNA značky
Co
nabízíte?
Jací jste?
Proč jste
na světě?
Návod na tvorbu poslání?
Zvyšujete kvalitu života?
Napravujete něco, co nefunguje dobře?
Chráníte něco dobrého před zánikem?
Guy Kawasaki
Poslání / příklady
Lego: "To inspire and develop the builders of
tomorrow."
Google: "To organize the world's information
and make it universally accesible and useful."
Walmart: "To save people money so they can
live better."
Innocent: "To make natural, delicious food and
drink that helps people live well and die old."
Příklady příběhů
Nutricia: Martin van der Hagen
Raiffeisenbank: Friedrich Wilhelm Raiffeisen
OBI: USA -> Francie -> Německo
37 signals: produkty pro vlastní potřebu
Poslání – příklad / Nutricia
Jsme odhodláni být přední světovou petrolejářskou
a petrochemickou společností.
Abychom toho dosáhli, musíme nepřetržitě
dosahovat skvělých finančních a provozních
výsledků, a to při zachování nejvyššího etického
standardu.
Exxon Mobile
Poslání – příklad / Exxon Mobile
Přestávka
?
1. cvičení
1. cvičení: nekrolog
Představte si, že za 25 let vaše společnost nebo
značka skončí. "Zavřete krám." Napište oslavný
článek v podobě nekrologu. Napište, co bude
vašim zákazníkům chybět, proč vás bude svět
postrádat.
15 min. individuální práce + 20 min. prezentace
Projekty a jejich přínosy
Přínosy pracovních pozic
DNA značky
Co
nabízíte?
Jací jste?
Proč jste
na světě?
Co nabízíte / příklady
Continental: "Nastartujte svou kariéru s
celosvětovým a technologicky nejvyspělejším
hráčem na trhu, který vám nabídne zázemí
mezinárodní společnosti s osobním
přístupem."
Bosch: "Chceme s vámi vybudovat
dlouhodobý pracovní vztah. Proto aktivně
podporujeme váš osobní i pracovní rozvoj."
Co nabízíte / příklady
Mondelēz: "Máme výborné produkty,
inspirativní prostředí a správné lidi a právě
proto se u nás pracuje skvěle."
Kaufland: "V Kauflandu na vás čekají
zajímavé pracovní úkoly, jistota pracovního
místa a možnost aktivně rozvíjet své pracovní
schopnosti a dovednosti."
Co nabízíte / JYSK
Co nabízíte / Nutricia
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Cesta k EVP (proč k vám?)
Proč u vás lidé
pracují ?
Podle čeho
se kandidáti
rozhodují ?
Co nenabízí
konkurence?
Autentická
SWOT analýza
Jedinečná
Desk research
Relevantní
Rozhodovací
kritéria
EVP
Co chtějí Y-loni?
• Vyjadřovat se – svobodně a často
• Spoluvytvářet firemní kulturu – chtějí, aby se
jejich názor počítal
• Obrázky a videa – preferují vizuální obsah
• Být spolutvůrci obsahu
• Rychlý feedback – očekávají obousměrnou
komunikaci, rychlé odpovědi
• Informace se zábavou & práci hrou
• Větší časovou flexibilitu – sladit práci a rodinu
Zdroj: Česká generace Y, BrandBakers, 2015
Co chtějí Y-loni?
• Nechtějí budovat kariéru (jako generace X)
• Návrat k potřebě komunity – návrat ke značkám
poskytujícím sounáležitost
• Odolní vůči marketingu a re-klamě
• Být zapojeni do inovativních procesů
• Mít možnost se neustále učit
• Chtějí vidět smysl a dopady své práce
Zdroj: Generace Y v práci a zaměstnání, BrandBakers, 2015
Co chtějí obchodníci?
Co je pro mě rozhodující při výběru zaměstnání?
1) Peníze 47x, 2) Kolektiv 35×, 3) Peníze/čas 15x
Když se rozhoduji mezi více firmami, většinou dám na:
1) Prezentaci 52x, 2) Reference 37x, 3) Práce se zaměstnanci 22x
Co dokážu oželet (když cítím, že to je ta pravá firma):
1) Dojíždění 36x, 2) Benefity 32x
"...na začátku peníze, ale postupně se motivace přelévá v to, jak
s nimi firma pracuje a zda mají prostor pro růst." "...pro
obchodníky generace Y je důležité, jak se firma prezentuje ve
smyslu, zda je cool a jak je vnímána..."
Zdroj: BusinessAnimals.cz & BrandBakers, říjen 2015, 120 respondentů - obchodníků
Co nabízíte / McDonalds
FAMILY/FRIENDS
I work in an enjoyable, energizing atmosphere
where everyone feels part of a team.
FLEXIBILITY
I have a challenging, varied job that has the
flexibility to fit into my lifestyle.
FUTURE
I have the opportunity to grow and progress by
learning personal and work skills that will last
me a lifetime, whatever I choose to do.
Employer Brand video / McDonalds
Oběd 
2. cvičení
2. cvičení: Zamyslete se...
• Proč jste si vybrali vaši firmu?
• A proč pro ni dneska pracujete?
10 min. individuální práce + 20 min. prezentace
DNA značky
Co
nabízíte?
Jací jste?
Proč jste
na světě?
Popis firemní kultury
Poslání,
hodnoty
Učení se,
rozvoj
Správní
lidi v týmu
Styl
vedení
Fyzické
prostředí
Akce a
rituály
Jací jste / IFE
Jací jste => koho hledáte
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Jací jste / Twitter
Jací jste / SYMBIO
Jací jste – hodnoty / Deloitte
Jací jste / STRV
3. cvičení
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
3. cvičení: koláž
Vezměte nůžky,
časopisy, výkres, fix...
a vytvořte koláž, která
zachytí vaši firemní
kulturu takovou, jaká
skutečně je. Popište v
ní co možná nejvíce
základních částí.
30 min. individuální
práce + 5 min.
představení
Poslání,
hodnoty
Učení se,
rozvoj
Správní lidi
v týmu
Leadership
Fyzické
prostředí
Akce a
rituály
Rekapitulace
1. Z čeho se skládá DNA značky?
2. Proč je poslání důležité?
3. Jaká má být vaše nabídka (3 parametry)?
4. Jaké ingredience potřebujete k vytvoření
EVP?
5. Čím se můžete odlišit?
6. Jak můžete popsat
vaši firemní kulturu?
Náborová
komunikace
DNA značky
Co
nabízíte?
Jací jste?
Proč jste
na světě?
Motivace lidí – kandidátů
• Buďte osobní
• Buďte relevantní
• Uveďte zaměstnavatele
• Popište technologie
• Naznačte plat
• Nechtějte se kamarádit
• Nechtějte si volat
„Projevte o osloveného opravdový zájem, dodejte mu všechny potřebné
informace a do ničeho ho nenuťte. Umožníte mu tak se o nabídce rychle
rozhodnout a vytvoříte příjemný dojem, který přetrvá, i když se třeba
nedomluvíte.“ Zdroj: http://www.zdrojak.cz/clanky/jak-psat-nabidky-prace-pro-vyvojare/
David Majda - vývojář
Zaznamenání
a zvažování
Značkoví ambasadoři
Aktivní oslovení
Program doporučení
Stáže / trainee programy
Účast na veletrzích
Den otevřených dveří
Náborový inzerát
Náborová kampaň
Sociální sítě
Kariérní www stránky
Blog (články)
Náborová brožura
Účast na konferencích
Roadshow po školách
CSR aktivity
PR
Výběrový
proces
Průběžná komunikace
Prohlídka firmy
Telefonický pre-screening
Seznámení se s týmem
Atmosféra ve společnosti
Osobní setkání
Assessment centrum
Setkání se šéfem
Odmítnutí nevybraných
Rychlost výběr. procesu
Předložení nabídky
Informace před nástupem
Získání
zaměstnání
První den v práci
Uvítací balíček
Podpora na začátku
Průběh adaptace
Fyzické prostředí
Firemní rituály
Interní komunikace
Styl vedení (leadership)
Osobní rozvojové plány
Vzdělávací programy
Firemní hodnoty
Odměňování a benefity
Rozhovor při ukončení
Pomoc při ukončení
• muž, 30 – 55 let, vyučený, případně s ukončeným středoškolským vzděláním
• ženatý s dětmi, hlavní živitel rodiny se spoustou závazků
• je zaměstnaný jako řidič u dopravní společnosti nebo je živnostníkem...
• chodí do hospody mezi kamarády, a to i několikrát týdně
• je sportovním fandou (sleduje především fotbal a hokej)
• preferuje osobní formu komunikace (nejvíc se toho dozví od kamarádů či
v hospodě)
• čte celoplošné bulvární deníky (Blesk, Aha) a lokální tisk – lokální deníky a
časopisy/noviny místních samosprávních celků (městské části, obce,...)
• intenzivně poslouchá rádio – v autě při práci řidiče, o víkendu při práci doma
• oceňuje, když s ním jeho okolí jedná na rovinu
• chce, aby se mu dostalo uznání za to, že něco umí, že jeho práce je potřebná
• mluví prostým lidovým jazykem (jak mu zobák narost) a je zvyklý, že s ním takto
mluví i jeho okolí spisovné fráze, cizí slova a odborné výrazy jsou mu cizí a jsou mu
v komunikaci překážkou
• v první řadě se zajímá o peníze – potřebuje zajistit rodinu a každá stokoruna pro něj
hraje důležitou roli
• velmi důležitá je pro něj jistota – že bude mít práci, že za ni dostane zaplaceno
tolik, kolik bylo dohodnuto, a to vždy v termínu
• zajímá ho, kolik času stráví v práci a kolik času mu zbyde na rodinu a koníčky – jak
pravidelná bude jeho pracovní doba, kolik odpracuje přesčasů...
Popis persóny – příklad / AVE
Kontaktní místa – příklad / AVE
Náborová kampaň – příklad / AVE
Kontaktní místa - příklad / redhat
Kontaktní místa - příklad / redhat
Prostředky - příklad / redhat
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Motivace lidí – kandidátů
Motivace lidí – kandidátů
Motivace lidí – kandidátů
Struktura náborové komunikace
Obsah náborové komunikace
• Proč - smysl:
– Poslání a příběh
– Smysl pracovní role
– Projekty a klienti
• Jak – přístup:
– Hodnotový žebříček
– Představení lidí
– Styl vedení lidí
– Možnosti růstu
– Fyzické prostředí
– Akce a rituály
– Technologie a know-
how
– Myšlenky a názory
– Ocenění, CSR aktivity
• Co – nabídka:
– Náborový inzerát
– Benefitní systém
– Představení firmy
– Důvody proč s námi
Obsah, který buduje vztahy
1x
informace
2x
zábava
3x
pomoc, rada
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Jak to děláme v BrandBakers
• Články
• Newsletter
• Konference
• Workshopy
• Snídaně
• Výzkum
Co dále?
...knížka, video rozhovory, soutěž...
Rekapitulace
1. Co potřebujete vědět dříve než se pustíte
do tvorby obsahu?
2. Jakou zvolíte formu (slovník) komunikace
s jednotlivými skupinami kandidátů?
3. Jak strukturovat sdělení – náborovou
komunikaci?
4. Jaké vybrat kanály?
5. Jaký obsah buduje vztahy?
Přestávka
?
PŘÍKLAD
Y
Proč existujeme?
Příklady poslání
Kellogg's: "To make quality products for a
healthier world"
Microsoft: "To put computer on every desk and
in every home."
Coca Cola: "To refresh the world."
Cirque du Soleil: "To invoke the imagination,
provoke the senses, and evoke the emotions
of people around the world."
Vize aneb kam směřujeme
PŘÍKLAD
Y
Jací jsme?
Firemní kultura
Představení zaměstnanců
Akce a rituály
Myšlenky a názory
Možnosti růstu a vzdělávání
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Pracovní prostředí
CSR
PŘÍKLAD
Y
Co nabízíme?
Příslib / EVP – příklad / Nutricia
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Náborový inzerát / Triad
FAQ’s
PŘÍKLAD
Y
Prostředky a kanály
Kariérní web / Nutricia
Kariérní microsite / SYMBIO
Kariérní microsite / Faurecia
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Ocenění
Kariérní veletrhy
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Náborový inzerát / Triad
Linkedin banner / Baťa
Náborový banner / IFE
Náborová kampaň / AERO
Náborová kampaň / UPS
Náborová kampaň / IKEA
Program doporučení
Program doporučení
Emaily a telefony
Rekapitulace
1. Který prostředek se vám líbil nejvíce?
2. Jaká forma komunikace je nejúčinnější?
3. Jaká jsou základní pravidla pro dobré
kariérní stránky?
Přestávka
?
CASE STUDY
Náborová kampaň
What attracts per generation
No significant differences in recruiting between X, Y and Z
• Meaningful work
• Future, grow, opportunity, Influence things around
• Friendly, enjoyable environment
• Use multiple technological and online
• Keep job descriptions short, offer small projects they can take
ownership of, and build from there.
For Gen Y and Z specific:
• Offer a special training focus on teambuilding, negotiating and
conflict-resolution skills.
Budování značky a kampaň / FEI
What attracts per position
• Hi-tech used by best scientists (to be
on the top of industry, to have the
„best toy“, „most powerfull machine“)
• „Discover“, „Explore“, „First“ 
• Like to be the part of the team,
mission
• We need:
– Come with us to build the best
machine ever
• Individualists
• Games, bugs, gag, gimmig
• „Can you solve the bug within“ –
individual challenge
• We need:
– FEI and EM has lot to do with
software
– How - comics, jokes, puzzles
Confidential
15
OPS Engineering IT – Software Engineering
Budování značky a kampaň / FEI
Align tools with employer brand
16
Confidential
Budování značky a kampaň / FEI
Attract by engaged employees
17
Confidential
Budování značky a kampaň / FEI
Extra channels focused on Gen X, Y
• Online baners – facebook,
jobs.cz, choosen media
• Printed ads – sport
events/gyms, coffee machines
and cups, public transportation
• Contest for students
• Posters – student canteen,
billboard
• Jobote – referal SW
• Jobs.cz
• Career pages
• Jobfairs
• Universities
• LinkedIn
• Facebook page
Confidential
18
„Extra“ channels Commonly used channels
Budování značky a kampaň / FEI
Hotovo!
Rekapitulace / 1. / 2
1. Co je to značka zaměstnavatele (ZZ)?
2. Jaké jsou přínosy ZZ?
3. Co se měří jako přínos ZZ nejčastěji?
4. V jakých krocích se ZZ buduje?
5. Jak se značka buduje?
6. Co je na začátku projektu důležité?
7. Jak přesvědčíte CEO a CFO, aby investovali?
8. Jak můžete ZZ popsat?
9. Z čeho se skládá DNA značky?
10. Proč je poslání důležité?
Rekapitulace / 2. / 2
11. Jaká má být vaše nabídka (3 parametry)?
12. Jaké ingredience potřebujete k vytvoření EVP?
13. Jak můžete popsat vaši firemní kulturu?
14. Co potřebujete vědět dříve než se pustíte do tvorby
obsahu?
15. Jak popíšete cílovou skupinu kandidátů?
16. Jak strukturovat sdělení – náborovou komunikaci?
17. Jaký obsah buduje vztahy?
18. Který prostředek se vám líbil nejvíce?
19. Jaká forma komunikace je nejúčinnější?
20. Jaká jsou pravidla pro dobré kariérní stránky?
Vaše očekávání / na konci?
Prosím o dárek / zpětnou vazbu
Napište mi prosím nyní dvě věci:
1. jak se vám to dnes líbilo, na čem můžu
stavět dále a co můžu zlepšit,
2. do kterých tří věcí se do konce roku
pustíte.
Děkuji!
Náboru odzvonilo,
budoucnost je
v přitahování.
Petr Hovorka
+420 602 271 011
petr.hovorka@brandbakers.cz
cz.linkedin.com/in/petrhovorka1
CASE STUDY
Sociální sítě
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
JAK JE TO MOŽNÉ...
Parádní příspěvky, pro publikum z obchodní
sféry relevantní obsah, příspěvky
zaměstnanců.
Index, který měří: u posledních 10 postů
"Likes" + comments x 2 + shares x 4 a to
porovnávají s konkurencí.
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
MAERSK TWITTER
• oproti Facebooku serioznější zprávy
• retweety zaměstnanců
• několikrát za den
• zaměření na B2B
• 10 oficiálních twitterů z řad zaměstnanců
(obchodní ředitel, kapitán, šéf protipirátů,
obchodní vedoucí)
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Jak na náborový inzerát ?
VYPEČENÝ WORKSHOP
Praha
2016
Petr Hovorka &
Hana Hásová
BrandBakers
Náborový inzerát 2.0 – recept
1. Značka zaměstnavatele... (proč, jak, co)
2. Cílení komunikace – persóny
3. Lidský jazyk (přitom "on-brand")
4. Férovka (žádné lakování narůžovo)
5. Slovo šéfa (co budeš dělat a jaký by jsi měl být)
6. Link na článek, grafika...
Zdá se, že dokonalost se nedosahuje tehdy, když už nelze nic přidat,
ale tehdy, když se nedá nic odebrat.
Antoine de Saint-Exupéry
Náborový inzerát 2.0 - ingredience
1. Hlavní výzva – oslovení
2. Příběh a poslání
3. Jaký by jsi měl být (jací jsme)?
4. Proč se k nám přidat?
5. Co budeš u nás dělat?
6. Co budeš ke své práci potřebovat?
7. Další přínosy pro tebe
8. Co dále a kontakt
Hlavní výzva
- oslovení
Příběh a
poslání
Jaký by jsi
měl být (jací
jsme)?
Proč se k
nám přidat?
Co budeš u
nás dělat?
Co budeš ke
své práci
potřebovat?
Další přínosy
pro tebe
Co dále a
kontakt
Náborový inzerát / M&S
Náborový inzerát / KB
1) O společnosti Komerční banka, a.s.
• Naší základní filozofií je budovat se zaměstnanci dlouhodobé partnerství založené na vzájemné důvěře a otevřené
komunikaci. Snažíme se skloubit zájem banky se zájmem našich zaměstnanců, tedy sladit jejich pracovní a osobní život.
• Ovládáte skvěle J2EE a chcete se stát IT Architektem? Právě takového člověka hledáme u nás v Komerční bance.
• Jmenuji se Radek Dvořák a spolu s kolegou IT Architektem Honzou Prchalem hledám k nám do malého týmu, zkušeného
Javistu, který má chuť zde vyrůst v IT Architekta.
2) S čím začnete
• Jste schopen podívat se až do kódu a zabývat se architekturou na úrovni infrastruktury?
• Jeden z prvních úkolů, která vám svěřím, bude péče o externě dodanou aplikaci, která v současné době úspěšně běží.
Support nám skončí v řádu měsíců. Dostanete na starost její správu další rozvoj.
3) Co Vás čeká dál
• Zabýváme se vývojem aplikací pro naši distribuční síť a klienty. Vaše role nebude úzce specializovaná - osaháte si mnoho
systémů, budete pracovat s databázemi, opravovat drobné chyby. Budete vystupovat v rolích Developera, IT Analytika i
Architekta a pohybovat se v dalších oblastech jako DMS nebo BPM.
4) Jak si Vás představujeme
• Přinášíte si k nám skvělé znalosti J2EE. Bez toho to nepůjde...
• Nejste jen “ajťák”. Nechybí vám schopnost komunikovat. Jak uvnitř IT, tak s byznys partnery.
• Máte krátkou praxi? Přicházíte ze školy a máte za sebou realizovaný projekt? Nestyďte se i tak pochlubit!
5) Co Vám nabízíme
• Vybudujte si zde své jméno, získejte prestiž. Schopného člověka si zde budu chtít udržet! Avšak až se naše cesty rozdělí,
budete žít ze zde načerpaných zkušeností a kontaktů.
Náborový inzerát 2.0 – A/B testování

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015
BrandBakers
 
BrandBakers workshop - Kontaktní místa a zážitek v náborovém procesu
BrandBakers workshop - Kontaktní místa a zážitek v náborovém procesuBrandBakers workshop - Kontaktní místa a zážitek v náborovém procesu
BrandBakers workshop - Kontaktní místa a zážitek v náborovém procesu
BrandBakers
 
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)BrandBakers - představení pekařů (společnosti)
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)
BrandBakers
 
Petr Hovorka - Náboru odzvonilo
Petr Hovorka - Náboru odzvoniloPetr Hovorka - Náboru odzvonilo
Petr Hovorka - Náboru odzvonilo
BrandBakers
 
Učíme starého psa novým kouskům
Učíme starého psa novým kouskůmUčíme starého psa novým kouskům
Učíme starého psa novým kouskům
BrandBakers
 
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
BrandBakers
 
BrandBakers / Poctivý HR marketing
BrandBakers / Poctivý HR marketingBrandBakers / Poctivý HR marketing
BrandBakers / Poctivý HR marketing
BrandBakers
 
Digitální Employer Branding
Digitální Employer BrandingDigitální Employer Branding
Digitální Employer Branding
Jan Koudela
 
Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?
Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?
Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?
BrandBakers
 
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer BrandinguPetr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka
 
BrandBakers Workshop Obsah naborove komunikace
BrandBakers Workshop Obsah naborove komunikaceBrandBakers Workshop Obsah naborove komunikace
BrandBakers Workshop Obsah naborove komunikace
BrandBakers
 
Trendy v Employer Brandingu v Ceske republice 2018
Trendy v Employer Brandingu v Ceske republice 2018Trendy v Employer Brandingu v Ceske republice 2018
Trendy v Employer Brandingu v Ceske republice 2018
BrandBakers
 
Petr Hovorka / Obsahová strategie pro náborovou komunikaci
Petr Hovorka / Obsahová strategie pro náborovou komunikaciPetr Hovorka / Obsahová strategie pro náborovou komunikaci
Petr Hovorka / Obsahová strategie pro náborovou komunikaci
BrandBakers
 
BrandBakers Branding Manual
BrandBakers Branding ManualBrandBakers Branding Manual
BrandBakers Branding Manual
BrandBakers
 
Petr Hovorka / BrandBakers - Jak vám může pomoci značka s byznysem?
Petr Hovorka / BrandBakers - Jak vám může pomoci značka s byznysem?Petr Hovorka / BrandBakers - Jak vám může pomoci značka s byznysem?
Petr Hovorka / BrandBakers - Jak vám může pomoci značka s byznysem?
BrandBakers
 
BrandBakers - představení práce pekárny
BrandBakers - představení práce pekárnyBrandBakers - představení práce pekárny
BrandBakers - představení práce pekárny
BrandBakers
 
Atraktivní náborová komunikace / jak získat ty nejtalentovanější uchazeče
Atraktivní náborová komunikace / jak získat ty nejtalentovanější uchazečeAtraktivní náborová komunikace / jak získat ty nejtalentovanější uchazeče
Atraktivní náborová komunikace / jak získat ty nejtalentovanější uchazeče
BrandBakers
 
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?
Martin Trita
 
Atraktivni naborova komunikace I Workshop
Atraktivni naborova komunikace I WorkshopAtraktivni naborova komunikace I Workshop
Atraktivni naborova komunikace I Workshop
BrandBakers
 

Mais procurados (20)

Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015
 
BrandBakers workshop - Kontaktní místa a zážitek v náborovém procesu
BrandBakers workshop - Kontaktní místa a zážitek v náborovém procesuBrandBakers workshop - Kontaktní místa a zážitek v náborovém procesu
BrandBakers workshop - Kontaktní místa a zážitek v náborovém procesu
 
BrandBook
BrandBookBrandBook
BrandBook
 
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)BrandBakers - představení pekařů (společnosti)
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)
 
Petr Hovorka - Náboru odzvonilo
Petr Hovorka - Náboru odzvoniloPetr Hovorka - Náboru odzvonilo
Petr Hovorka - Náboru odzvonilo
 
Učíme starého psa novým kouskům
Učíme starého psa novým kouskůmUčíme starého psa novým kouskům
Učíme starého psa novým kouskům
 
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
 
BrandBakers / Poctivý HR marketing
BrandBakers / Poctivý HR marketingBrandBakers / Poctivý HR marketing
BrandBakers / Poctivý HR marketing
 
Digitální Employer Branding
Digitální Employer BrandingDigitální Employer Branding
Digitální Employer Branding
 
Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?
Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?
Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?
 
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer BrandinguPetr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
 
BrandBakers Workshop Obsah naborove komunikace
BrandBakers Workshop Obsah naborove komunikaceBrandBakers Workshop Obsah naborove komunikace
BrandBakers Workshop Obsah naborove komunikace
 
Trendy v Employer Brandingu v Ceske republice 2018
Trendy v Employer Brandingu v Ceske republice 2018Trendy v Employer Brandingu v Ceske republice 2018
Trendy v Employer Brandingu v Ceske republice 2018
 
Petr Hovorka / Obsahová strategie pro náborovou komunikaci
Petr Hovorka / Obsahová strategie pro náborovou komunikaciPetr Hovorka / Obsahová strategie pro náborovou komunikaci
Petr Hovorka / Obsahová strategie pro náborovou komunikaci
 
BrandBakers Branding Manual
BrandBakers Branding ManualBrandBakers Branding Manual
BrandBakers Branding Manual
 
Petr Hovorka / BrandBakers - Jak vám může pomoci značka s byznysem?
Petr Hovorka / BrandBakers - Jak vám může pomoci značka s byznysem?Petr Hovorka / BrandBakers - Jak vám může pomoci značka s byznysem?
Petr Hovorka / BrandBakers - Jak vám může pomoci značka s byznysem?
 
BrandBakers - představení práce pekárny
BrandBakers - představení práce pekárnyBrandBakers - představení práce pekárny
BrandBakers - představení práce pekárny
 
Atraktivní náborová komunikace / jak získat ty nejtalentovanější uchazeče
Atraktivní náborová komunikace / jak získat ty nejtalentovanější uchazečeAtraktivní náborová komunikace / jak získat ty nejtalentovanější uchazeče
Atraktivní náborová komunikace / jak získat ty nejtalentovanější uchazeče
 
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?
 
Atraktivni naborova komunikace I Workshop
Atraktivni naborova komunikace I WorkshopAtraktivni naborova komunikace I Workshop
Atraktivni naborova komunikace I Workshop
 

Destaque

Freya prezentace-FORUM MEDIA
Freya prezentace-FORUM MEDIAFreya prezentace-FORUM MEDIA
Freya prezentace-FORUM MEDIA
Kateřina Borovanská
 
Seminarni prace - navrh letni kampane KOFOLA
Seminarni prace - navrh letni kampane KOFOLASeminarni prace - navrh letni kampane KOFOLA
Seminarni prace - navrh letni kampane KOFOLA
Marek Baco
 
Náborová kampaň s využitím sociálních médií - EDUCA2015
Náborová kampaň s využitím sociálních médií - EDUCA2015Náborová kampaň s využitím sociálních médií - EDUCA2015
Náborová kampaň s využitím sociálních médií - EDUCA2015
Martin Trita
 
Budování značky atraktivního zaměstnavatele - EDUCA2015
Budování značky atraktivního zaměstnavatele - EDUCA2015Budování značky atraktivního zaměstnavatele - EDUCA2015
Budování značky atraktivního zaměstnavatele - EDUCA2015
Martin Trita
 
Voices of Industry
Voices of IndustryVoices of Industry
Voices of Industry
BrandBakers
 
Sociální sítě v HR
Sociální sítě v HRSociální sítě v HR
Sociální sítě v HR
Marie Kozmová
 
Top 10 nejlepších marketingových kampaní
Top 10 nejlepších marketingových kampaní Top 10 nejlepších marketingových kampaní
Top 10 nejlepších marketingových kampaní
Rh+ marketing
 
Jak si stanovit brand media strategy, která Vás odliší od konkurence a vydělá...
Jak si stanovit brand media strategy, která Vás odliší od konkurence a vydělá...Jak si stanovit brand media strategy, která Vás odliší od konkurence a vydělá...
Jak si stanovit brand media strategy, která Vás odliší od konkurence a vydělá...
RobertNemec.com
 
BrandBakers / Employer Branding and HR Marketing Case Studies
BrandBakers / Employer Branding and HR Marketing Case StudiesBrandBakers / Employer Branding and HR Marketing Case Studies
BrandBakers / Employer Branding and HR Marketing Case Studies
BrandBakers
 
Sociální média a jejich využití v hr
Sociální média a jejich využití v hrSociální média a jejich využití v hr
Sociální média a jejich využití v hr
Milan Novak
 
Visual Design with Data
Visual Design with DataVisual Design with Data
Visual Design with Data
Seth Familian
 

Destaque (11)

Freya prezentace-FORUM MEDIA
Freya prezentace-FORUM MEDIAFreya prezentace-FORUM MEDIA
Freya prezentace-FORUM MEDIA
 
Seminarni prace - navrh letni kampane KOFOLA
Seminarni prace - navrh letni kampane KOFOLASeminarni prace - navrh letni kampane KOFOLA
Seminarni prace - navrh letni kampane KOFOLA
 
Náborová kampaň s využitím sociálních médií - EDUCA2015
Náborová kampaň s využitím sociálních médií - EDUCA2015Náborová kampaň s využitím sociálních médií - EDUCA2015
Náborová kampaň s využitím sociálních médií - EDUCA2015
 
Budování značky atraktivního zaměstnavatele - EDUCA2015
Budování značky atraktivního zaměstnavatele - EDUCA2015Budování značky atraktivního zaměstnavatele - EDUCA2015
Budování značky atraktivního zaměstnavatele - EDUCA2015
 
Voices of Industry
Voices of IndustryVoices of Industry
Voices of Industry
 
Sociální sítě v HR
Sociální sítě v HRSociální sítě v HR
Sociální sítě v HR
 
Top 10 nejlepších marketingových kampaní
Top 10 nejlepších marketingových kampaní Top 10 nejlepších marketingových kampaní
Top 10 nejlepších marketingových kampaní
 
Jak si stanovit brand media strategy, která Vás odliší od konkurence a vydělá...
Jak si stanovit brand media strategy, která Vás odliší od konkurence a vydělá...Jak si stanovit brand media strategy, která Vás odliší od konkurence a vydělá...
Jak si stanovit brand media strategy, která Vás odliší od konkurence a vydělá...
 
BrandBakers / Employer Branding and HR Marketing Case Studies
BrandBakers / Employer Branding and HR Marketing Case StudiesBrandBakers / Employer Branding and HR Marketing Case Studies
BrandBakers / Employer Branding and HR Marketing Case Studies
 
Sociální média a jejich využití v hr
Sociální média a jejich využití v hrSociální média a jejich využití v hr
Sociální média a jejich využití v hr
 
Visual Design with Data
Visual Design with DataVisual Design with Data
Visual Design with Data
 

Semelhante a Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop

Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer BrandinguPetr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
BrandBakers
 
Jak definovat Employer Value Proposition?
Jak definovat Employer Value Proposition?Jak definovat Employer Value Proposition?
Jak definovat Employer Value Proposition?
Petr Hovorka
 
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
Matej Matolin
 
Employer Branding v roce 2021
Employer Branding v roce 2021Employer Branding v roce 2021
Employer Branding v roce 2021
Petr Hovorka
 
Jak na znacku zamestnavatele?
Jak na znacku zamestnavatele?Jak na znacku zamestnavatele?
Jak na znacku zamestnavatele?
Petr Hovorka
 
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
Petr Hovorka
 
Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com)
Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com)Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com)
Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com)
Michal Krutiš
 
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠEEmployer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
BrandBakers
 
Jak upéct BrandBook?
Jak upéct BrandBook?Jak upéct BrandBook?
Jak upéct BrandBook?
Petr Hovorka
 
Tréninkový manuál pro manažery přímého prodeje
Tréninkový manuál pro manažery přímého prodeje Tréninkový manuál pro manažery přímého prodeje
Tréninkový manuál pro manažery přímého prodeje
Oldřich NAVRÁTIL
 
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavatele
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavateleBrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavatele
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavatele
BrandBakers
 
BrandBakers Advisory
BrandBakers AdvisoryBrandBakers Advisory
BrandBakers Advisory
Petr Hovorka
 
Jan Potůček: Chytrá marketingová strategie
Jan Potůček: Chytrá marketingová strategieJan Potůček: Chytrá marketingová strategie
Jan Potůček: Chytrá marketingová strategie
proseomedia
 
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavateleBrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele
BrandBakers
 
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...
Taste
 
Jak se buduje značka zaměstnavatele uvnitř firem / Employer Branding
Jak se buduje značka zaměstnavatele uvnitř firem / Employer BrandingJak se buduje značka zaměstnavatele uvnitř firem / Employer Branding
Jak se buduje značka zaměstnavatele uvnitř firem / Employer Branding
Petr Hovorka
 
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Taste
 
Vodafone Nápad roku, 21. 4. 2016: Jak na obsah, který prodává
Vodafone Nápad roku, 21. 4. 2016: Jak na obsah, který prodáváVodafone Nápad roku, 21. 4. 2016: Jak na obsah, který prodává
Vodafone Nápad roku, 21. 4. 2016: Jak na obsah, který prodává
Obsahová agentura s.r.o.
 
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...
Petr Hovorka
 
Uspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidemUspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidem
Petr Hovorka
 

Semelhante a Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop (20)

Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer BrandinguPetr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
 
Jak definovat Employer Value Proposition?
Jak definovat Employer Value Proposition?Jak definovat Employer Value Proposition?
Jak definovat Employer Value Proposition?
 
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
 
Employer Branding v roce 2021
Employer Branding v roce 2021Employer Branding v roce 2021
Employer Branding v roce 2021
 
Jak na znacku zamestnavatele?
Jak na znacku zamestnavatele?Jak na znacku zamestnavatele?
Jak na znacku zamestnavatele?
 
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
 
Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com)
Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com)Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com)
Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com)
 
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠEEmployer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
 
Jak upéct BrandBook?
Jak upéct BrandBook?Jak upéct BrandBook?
Jak upéct BrandBook?
 
Tréninkový manuál pro manažery přímého prodeje
Tréninkový manuál pro manažery přímého prodeje Tréninkový manuál pro manažery přímého prodeje
Tréninkový manuál pro manažery přímého prodeje
 
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavatele
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavateleBrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavatele
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavatele
 
BrandBakers Advisory
BrandBakers AdvisoryBrandBakers Advisory
BrandBakers Advisory
 
Jan Potůček: Chytrá marketingová strategie
Jan Potůček: Chytrá marketingová strategieJan Potůček: Chytrá marketingová strategie
Jan Potůček: Chytrá marketingová strategie
 
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavateleBrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele
 
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...
 
Jak se buduje značka zaměstnavatele uvnitř firem / Employer Branding
Jak se buduje značka zaměstnavatele uvnitř firem / Employer BrandingJak se buduje značka zaměstnavatele uvnitř firem / Employer Branding
Jak se buduje značka zaměstnavatele uvnitř firem / Employer Branding
 
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
 
Vodafone Nápad roku, 21. 4. 2016: Jak na obsah, který prodává
Vodafone Nápad roku, 21. 4. 2016: Jak na obsah, který prodáváVodafone Nápad roku, 21. 4. 2016: Jak na obsah, který prodává
Vodafone Nápad roku, 21. 4. 2016: Jak na obsah, který prodává
 
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...
 
Uspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidemUspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidem
 

Mais de Petr Hovorka

Southwest Airlines Story
Southwest Airlines StorySouthwest Airlines Story
Southwest Airlines Story
Petr Hovorka
 
Ladění týmu – workshop
Ladění týmu – workshopLadění týmu – workshop
Ladění týmu – workshop
Petr Hovorka
 
Vize – nastroj leaderu
Vize – nastroj leaderuVize – nastroj leaderu
Vize – nastroj leaderu
Petr Hovorka
 
Dusevni zdravi zamestnancu
Dusevni zdravi zamestnancuDusevni zdravi zamestnancu
Dusevni zdravi zamestnancu
Petr Hovorka
 
Jak restartovat firemni kulturu a posilit vztahy?
Jak restartovat firemni kulturu a posilit vztahy?Jak restartovat firemni kulturu a posilit vztahy?
Jak restartovat firemni kulturu a posilit vztahy?
Petr Hovorka
 
Konec Employer Brandingu
Konec Employer BrandinguKonec Employer Brandingu
Konec Employer Brandingu
Petr Hovorka
 
Axians: Hodnoty vznikaly zespoda
Axians: Hodnoty vznikaly zespodaAxians: Hodnoty vznikaly zespoda
Axians: Hodnoty vznikaly zespoda
Petr Hovorka
 
Let dreams come true
Let dreams come trueLet dreams come true
Let dreams come true
Petr Hovorka
 
Firemni hodnoty
Firemni hodnotyFiremni hodnoty
Firemni hodnoty
Petr Hovorka
 
Uspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidemUspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidem
Petr Hovorka
 
BrandBakers Advisory
BrandBakers AdvisoryBrandBakers Advisory
BrandBakers Advisory
Petr Hovorka
 
Jak vest hybridni tymy
Jak vest hybridni tymyJak vest hybridni tymy
Jak vest hybridni tymy
Petr Hovorka
 
Uspesnejsi diky lidem: Leadership koncept
Uspesnejsi diky lidem: Leadership konceptUspesnejsi diky lidem: Leadership koncept
Uspesnejsi diky lidem: Leadership koncept
Petr Hovorka
 
Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)
Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)
Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)
Petr Hovorka
 
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavateleJak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele
Petr Hovorka
 
Inspirativni pociny 2019
Inspirativni pociny 2019Inspirativni pociny 2019
Inspirativni pociny 2019
Petr Hovorka
 
EMPLOYER BRANDING V CR: TOP 2019 & TRENDY 2020
EMPLOYER BRANDING V CR: TOP 2019 & TRENDY 2020EMPLOYER BRANDING V CR: TOP 2019 & TRENDY 2020
EMPLOYER BRANDING V CR: TOP 2019 & TRENDY 2020
Petr Hovorka
 
Uspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidemUspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidem
Petr Hovorka
 
Petr Hovorka – Re-branding story
Petr Hovorka – Re-branding storyPetr Hovorka – Re-branding story
Petr Hovorka – Re-branding story
Petr Hovorka
 
Employer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy
Employer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmyEmployer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy
Employer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy
Petr Hovorka
 

Mais de Petr Hovorka (20)

Southwest Airlines Story
Southwest Airlines StorySouthwest Airlines Story
Southwest Airlines Story
 
Ladění týmu – workshop
Ladění týmu – workshopLadění týmu – workshop
Ladění týmu – workshop
 
Vize – nastroj leaderu
Vize – nastroj leaderuVize – nastroj leaderu
Vize – nastroj leaderu
 
Dusevni zdravi zamestnancu
Dusevni zdravi zamestnancuDusevni zdravi zamestnancu
Dusevni zdravi zamestnancu
 
Jak restartovat firemni kulturu a posilit vztahy?
Jak restartovat firemni kulturu a posilit vztahy?Jak restartovat firemni kulturu a posilit vztahy?
Jak restartovat firemni kulturu a posilit vztahy?
 
Konec Employer Brandingu
Konec Employer BrandinguKonec Employer Brandingu
Konec Employer Brandingu
 
Axians: Hodnoty vznikaly zespoda
Axians: Hodnoty vznikaly zespodaAxians: Hodnoty vznikaly zespoda
Axians: Hodnoty vznikaly zespoda
 
Let dreams come true
Let dreams come trueLet dreams come true
Let dreams come true
 
Firemni hodnoty
Firemni hodnotyFiremni hodnoty
Firemni hodnoty
 
Uspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidemUspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidem
 
BrandBakers Advisory
BrandBakers AdvisoryBrandBakers Advisory
BrandBakers Advisory
 
Jak vest hybridni tymy
Jak vest hybridni tymyJak vest hybridni tymy
Jak vest hybridni tymy
 
Uspesnejsi diky lidem: Leadership koncept
Uspesnejsi diky lidem: Leadership konceptUspesnejsi diky lidem: Leadership koncept
Uspesnejsi diky lidem: Leadership koncept
 
Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)
Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)
Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)
 
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavateleJak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele
 
Inspirativni pociny 2019
Inspirativni pociny 2019Inspirativni pociny 2019
Inspirativni pociny 2019
 
EMPLOYER BRANDING V CR: TOP 2019 & TRENDY 2020
EMPLOYER BRANDING V CR: TOP 2019 & TRENDY 2020EMPLOYER BRANDING V CR: TOP 2019 & TRENDY 2020
EMPLOYER BRANDING V CR: TOP 2019 & TRENDY 2020
 
Uspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidemUspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidem
 
Petr Hovorka – Re-branding story
Petr Hovorka – Re-branding storyPetr Hovorka – Re-branding story
Petr Hovorka – Re-branding story
 
Employer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy
Employer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmyEmployer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy
Employer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy
 

Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop

 • 1. Nábor se mění v přitahování EMPLOYER BRANDING WORKSHOP Praha 24. 11. 2015 Petr Hovorka BrandBakers
 • 3. Co nás dneska čeká? 1. Úvod do tématu 2. Co je to značka zaměstnavatele 3. Cvičení: DNA značky – proč, jak, co 4. Náborová komunikace + příklady 5. Příklady prostředků a kanálů 6. Rekapitulace a diskuse
 • 6. Proč pečeme? Chceme změnit svět náborové komunikace. Lidé jsou pro nás energií a hybnou silou byznysu, nikoli zdroji. A energii je potřeba přitahovat, než nabírat.
 • 7. Jak pečeme? Opravdově Namísto přehnaných slibů a barvení skutečnosti na růžovo hledáme to skutečné, co firmy mají a mohou nabídnout... Jednoduše Složité věci podle nás většinou nefungují. Vždy proto klientům přinášíme jen taková řešení, která jsou schopni i realizovat... Se skutečným přínosem Naše práce je prostředkem, na jehož konci má být konkrétní přínos pro klienta.
 • 9. Vývoj na trhu práce v ČR
 • 11. Slovník pekařů • Nábor  Přitahování • Lidské zdroje  Lidská energie • Pohovor  Rozhovor o spolupráci • Řadoví zaměstnanci  Zaměstnanci • Klíčoví zaměstnanci  Lídři
 • 12. Marketing • Sociální sítě • Mobilní web a marketing • Obsahový marketing • Remarketing Zdroj: Trendy v českém marketingu, Idealisti, 2/2014 Employer branding • Nábor -> marketing • Data, data, data • Osobní kontakt • Mobilní web Zdroj: Melissa Bailey, Universum, 11/2013 HR marketing v ČR • Značka zaměstnavatele • Uvítací balíček • Sociální sítě • Plán budování firemní kultury Zdroj: Aktuální trendy HR marketingu v ČR, BrandBakers, 4/2014 Nábor se mění v přitahování
 • 13. Aktuální trendy HR marketingu v ČR
 • 19. Co je to značka? • Jaká je vaše oblíbená značka? ...a proč? ASOCIACE & ZNÁMOST • Kolik z vás zná značku Louis Vuitton? ...a Radley?
 • 20. Značka není to, co říkáte vy...
 • 21. ...ale to, co říkají vaši zaměstnanci.
 • 23. Budování značky = práce s lidmi
 • 24. -34% délka náboru Zdroj: EBI -50% náklady na nábor Zdroj: Linkedin Přínosy zaměstnavatelské značky 56% kvalita uchazečů Zdroj: BrandBakers -28% menší fluktuace Zdroj: Linkedin 44% angažovanost zaměstnanců Zdroj: BrandBakers
 • 31. Na začátku, v průběhu a na konci • vyjasnění problému • návrh a představení řešení • získání podpory • finalizace projektu • návrh rychlých kroků • nástin fáze realizace • nastavení KPI's • podpis smlouvy • projektový tým a interní komunikace • úprava obsahu www stránek • přepsání inzerátů • vytvoření medailonků • spuštění cílené kampaně • obsahová strategie pro sociální sítě • koncept veletrhů • vytvoření značkového obsahu • tvorba kariérních stránek • natočení videí • náborová brožura • program doporučení • tým ambasadorů • tvorba obsahu pro sociální sítě • spolupráce s vysokými školami
 • 33. Jak přesvědčíte CEO / CFO? 1. Popište aktuální stav, zeptejte se, jak jsou spokojeni se současným stavem 2. Ukažte, že projekt má přínosy i dovnitř společnosti 3. Ukažte příklady úspěšných firem 4. Porovnejte se s konkurencí 5. Nastiňte, jaké to bude na konci, kolik ušetříte 6. Zatlačte na ego
 • 34. 3 fáze pečení značky
 • 41. Značka se buduje zážitkem
 • 44. Rekapitulace 1. Co je to značka zaměstnavatele (ZZ)? 2. Jaké jsou přínosy ZZ? 3. Co se měří jako přínos ZZ nejčastěji? 4. V jakých krocích se ZZ buduje? 5. Jak se značka buduje? 6. Jak můžete ZZ popsat?
 • 46. Návod na tvorbu poslání? Zvyšujete kvalitu života? Napravujete něco, co nefunguje dobře? Chráníte něco dobrého před zánikem? Guy Kawasaki
 • 47. Poslání / příklady Lego: "To inspire and develop the builders of tomorrow." Google: "To organize the world's information and make it universally accesible and useful." Walmart: "To save people money so they can live better." Innocent: "To make natural, delicious food and drink that helps people live well and die old."
 • 48. Příklady příběhů Nutricia: Martin van der Hagen Raiffeisenbank: Friedrich Wilhelm Raiffeisen OBI: USA -> Francie -> Německo 37 signals: produkty pro vlastní potřebu
 • 50. Jsme odhodláni být přední světovou petrolejářskou a petrochemickou společností. Abychom toho dosáhli, musíme nepřetržitě dosahovat skvělých finančních a provozních výsledků, a to při zachování nejvyššího etického standardu. Exxon Mobile Poslání – příklad / Exxon Mobile
 • 53. 1. cvičení: nekrolog Představte si, že za 25 let vaše společnost nebo značka skončí. "Zavřete krám." Napište oslavný článek v podobě nekrologu. Napište, co bude vašim zákazníkům chybět, proč vás bude svět postrádat. 15 min. individuální práce + 20 min. prezentace
 • 54. Projekty a jejich přínosy
 • 57. Co nabízíte / příklady Continental: "Nastartujte svou kariéru s celosvětovým a technologicky nejvyspělejším hráčem na trhu, který vám nabídne zázemí mezinárodní společnosti s osobním přístupem." Bosch: "Chceme s vámi vybudovat dlouhodobý pracovní vztah. Proto aktivně podporujeme váš osobní i pracovní rozvoj."
 • 58. Co nabízíte / příklady Mondelēz: "Máme výborné produkty, inspirativní prostředí a správné lidi a právě proto se u nás pracuje skvěle." Kaufland: "V Kauflandu na vás čekají zajímavé pracovní úkoly, jistota pracovního místa a možnost aktivně rozvíjet své pracovní schopnosti a dovednosti."
 • 60. Co nabízíte / Nutricia
 • 63. Cesta k EVP (proč k vám?) Proč u vás lidé pracují ? Podle čeho se kandidáti rozhodují ? Co nenabízí konkurence? Autentická SWOT analýza Jedinečná Desk research Relevantní Rozhodovací kritéria EVP
 • 64. Co chtějí Y-loni? • Vyjadřovat se – svobodně a často • Spoluvytvářet firemní kulturu – chtějí, aby se jejich názor počítal • Obrázky a videa – preferují vizuální obsah • Být spolutvůrci obsahu • Rychlý feedback – očekávají obousměrnou komunikaci, rychlé odpovědi • Informace se zábavou & práci hrou • Větší časovou flexibilitu – sladit práci a rodinu Zdroj: Česká generace Y, BrandBakers, 2015
 • 65. Co chtějí Y-loni? • Nechtějí budovat kariéru (jako generace X) • Návrat k potřebě komunity – návrat ke značkám poskytujícím sounáležitost • Odolní vůči marketingu a re-klamě • Být zapojeni do inovativních procesů • Mít možnost se neustále učit • Chtějí vidět smysl a dopady své práce Zdroj: Generace Y v práci a zaměstnání, BrandBakers, 2015
 • 66. Co chtějí obchodníci? Co je pro mě rozhodující při výběru zaměstnání? 1) Peníze 47x, 2) Kolektiv 35×, 3) Peníze/čas 15x Když se rozhoduji mezi více firmami, většinou dám na: 1) Prezentaci 52x, 2) Reference 37x, 3) Práce se zaměstnanci 22x Co dokážu oželet (když cítím, že to je ta pravá firma): 1) Dojíždění 36x, 2) Benefity 32x "...na začátku peníze, ale postupně se motivace přelévá v to, jak s nimi firma pracuje a zda mají prostor pro růst." "...pro obchodníky generace Y je důležité, jak se firma prezentuje ve smyslu, zda je cool a jak je vnímána..." Zdroj: BusinessAnimals.cz & BrandBakers, říjen 2015, 120 respondentů - obchodníků
 • 67. Co nabízíte / McDonalds FAMILY/FRIENDS I work in an enjoyable, energizing atmosphere where everyone feels part of a team. FLEXIBILITY I have a challenging, varied job that has the flexibility to fit into my lifestyle. FUTURE I have the opportunity to grow and progress by learning personal and work skills that will last me a lifetime, whatever I choose to do.
 • 68. Employer Brand video / McDonalds
 • 71. 2. cvičení: Zamyslete se... • Proč jste si vybrali vaši firmu? • A proč pro ni dneska pracujete? 10 min. individuální práce + 20 min. prezentace
 • 73. Popis firemní kultury Poslání, hodnoty Učení se, rozvoj Správní lidi v týmu Styl vedení Fyzické prostředí Akce a rituály
 • 75. Jací jste => koho hledáte
 • 77. Jací jste / Twitter
 • 78. Jací jste / SYMBIO
 • 79. Jací jste – hodnoty / Deloitte
 • 80. Jací jste / STRV
 • 83. 3. cvičení: koláž Vezměte nůžky, časopisy, výkres, fix... a vytvořte koláž, která zachytí vaši firemní kulturu takovou, jaká skutečně je. Popište v ní co možná nejvíce základních částí. 30 min. individuální práce + 5 min. představení Poslání, hodnoty Učení se, rozvoj Správní lidi v týmu Leadership Fyzické prostředí Akce a rituály
 • 84. Rekapitulace 1. Z čeho se skládá DNA značky? 2. Proč je poslání důležité? 3. Jaká má být vaše nabídka (3 parametry)? 4. Jaké ingredience potřebujete k vytvoření EVP? 5. Čím se můžete odlišit? 6. Jak můžete popsat vaši firemní kulturu?
 • 87. Motivace lidí – kandidátů • Buďte osobní • Buďte relevantní • Uveďte zaměstnavatele • Popište technologie • Naznačte plat • Nechtějte se kamarádit • Nechtějte si volat „Projevte o osloveného opravdový zájem, dodejte mu všechny potřebné informace a do ničeho ho nenuťte. Umožníte mu tak se o nabídce rychle rozhodnout a vytvoříte příjemný dojem, který přetrvá, i když se třeba nedomluvíte.“ Zdroj: http://www.zdrojak.cz/clanky/jak-psat-nabidky-prace-pro-vyvojare/ David Majda - vývojář
 • 88. Zaznamenání a zvažování Značkoví ambasadoři Aktivní oslovení Program doporučení Stáže / trainee programy Účast na veletrzích Den otevřených dveří Náborový inzerát Náborová kampaň Sociální sítě Kariérní www stránky Blog (články) Náborová brožura Účast na konferencích Roadshow po školách CSR aktivity PR Výběrový proces Průběžná komunikace Prohlídka firmy Telefonický pre-screening Seznámení se s týmem Atmosféra ve společnosti Osobní setkání Assessment centrum Setkání se šéfem Odmítnutí nevybraných Rychlost výběr. procesu Předložení nabídky Informace před nástupem Získání zaměstnání První den v práci Uvítací balíček Podpora na začátku Průběh adaptace Fyzické prostředí Firemní rituály Interní komunikace Styl vedení (leadership) Osobní rozvojové plány Vzdělávací programy Firemní hodnoty Odměňování a benefity Rozhovor při ukončení Pomoc při ukončení
 • 89. • muž, 30 – 55 let, vyučený, případně s ukončeným středoškolským vzděláním • ženatý s dětmi, hlavní živitel rodiny se spoustou závazků • je zaměstnaný jako řidič u dopravní společnosti nebo je živnostníkem... • chodí do hospody mezi kamarády, a to i několikrát týdně • je sportovním fandou (sleduje především fotbal a hokej) • preferuje osobní formu komunikace (nejvíc se toho dozví od kamarádů či v hospodě) • čte celoplošné bulvární deníky (Blesk, Aha) a lokální tisk – lokální deníky a časopisy/noviny místních samosprávních celků (městské části, obce,...) • intenzivně poslouchá rádio – v autě při práci řidiče, o víkendu při práci doma • oceňuje, když s ním jeho okolí jedná na rovinu • chce, aby se mu dostalo uznání za to, že něco umí, že jeho práce je potřebná • mluví prostým lidovým jazykem (jak mu zobák narost) a je zvyklý, že s ním takto mluví i jeho okolí spisovné fráze, cizí slova a odborné výrazy jsou mu cizí a jsou mu v komunikaci překážkou • v první řadě se zajímá o peníze – potřebuje zajistit rodinu a každá stokoruna pro něj hraje důležitou roli • velmi důležitá je pro něj jistota – že bude mít práci, že za ni dostane zaplaceno tolik, kolik bylo dohodnuto, a to vždy v termínu • zajímá ho, kolik času stráví v práci a kolik času mu zbyde na rodinu a koníčky – jak pravidelná bude jeho pracovní doba, kolik odpracuje přesčasů... Popis persóny – příklad / AVE
 • 90. Kontaktní místa – příklad / AVE
 • 91. Náborová kampaň – příklad / AVE
 • 92. Kontaktní místa - příklad / redhat
 • 93. Kontaktní místa - příklad / redhat
 • 96. Motivace lidí – kandidátů
 • 97. Motivace lidí – kandidátů
 • 98. Motivace lidí – kandidátů
 • 100. Obsah náborové komunikace • Proč - smysl: – Poslání a příběh – Smysl pracovní role – Projekty a klienti • Jak – přístup: – Hodnotový žebříček – Představení lidí – Styl vedení lidí – Možnosti růstu – Fyzické prostředí – Akce a rituály – Technologie a know- how – Myšlenky a názory – Ocenění, CSR aktivity • Co – nabídka: – Náborový inzerát – Benefitní systém – Představení firmy – Důvody proč s námi
 • 101. Obsah, který buduje vztahy 1x informace 2x zábava 3x pomoc, rada
 • 104. Jak to děláme v BrandBakers • Články • Newsletter • Konference • Workshopy • Snídaně • Výzkum Co dále? ...knížka, video rozhovory, soutěž...
 • 105. Rekapitulace 1. Co potřebujete vědět dříve než se pustíte do tvorby obsahu? 2. Jakou zvolíte formu (slovník) komunikace s jednotlivými skupinami kandidátů? 3. Jak strukturovat sdělení – náborovou komunikaci? 4. Jaké vybrat kanály? 5. Jaký obsah buduje vztahy?
 • 108. Příklady poslání Kellogg's: "To make quality products for a healthier world" Microsoft: "To put computer on every desk and in every home." Coca Cola: "To refresh the world." Cirque du Soleil: "To invoke the imagination, provoke the senses, and evoke the emotions of people around the world."
 • 109. Vize aneb kam směřujeme
 • 115. Možnosti růstu a vzdělávání
 • 120. CSR
 • 122. Příslib / EVP – příklad / Nutricia
 • 127. Kariérní web / Nutricia
 • 144. Rekapitulace 1. Který prostředek se vám líbil nejvíce? 2. Jaká forma komunikace je nejúčinnější? 3. Jaká jsou základní pravidla pro dobré kariérní stránky?
 • 147. What attracts per generation No significant differences in recruiting between X, Y and Z • Meaningful work • Future, grow, opportunity, Influence things around • Friendly, enjoyable environment • Use multiple technological and online • Keep job descriptions short, offer small projects they can take ownership of, and build from there. For Gen Y and Z specific: • Offer a special training focus on teambuilding, negotiating and conflict-resolution skills. Budování značky a kampaň / FEI
 • 148. What attracts per position • Hi-tech used by best scientists (to be on the top of industry, to have the „best toy“, „most powerfull machine“) • „Discover“, „Explore“, „First“  • Like to be the part of the team, mission • We need: – Come with us to build the best machine ever • Individualists • Games, bugs, gag, gimmig • „Can you solve the bug within“ – individual challenge • We need: – FEI and EM has lot to do with software – How - comics, jokes, puzzles Confidential 15 OPS Engineering IT – Software Engineering Budování značky a kampaň / FEI
 • 149. Align tools with employer brand 16 Confidential Budování značky a kampaň / FEI
 • 150. Attract by engaged employees 17 Confidential Budování značky a kampaň / FEI
 • 151. Extra channels focused on Gen X, Y • Online baners – facebook, jobs.cz, choosen media • Printed ads – sport events/gyms, coffee machines and cups, public transportation • Contest for students • Posters – student canteen, billboard • Jobote – referal SW • Jobs.cz • Career pages • Jobfairs • Universities • LinkedIn • Facebook page Confidential 18 „Extra“ channels Commonly used channels Budování značky a kampaň / FEI
 • 153. Rekapitulace / 1. / 2 1. Co je to značka zaměstnavatele (ZZ)? 2. Jaké jsou přínosy ZZ? 3. Co se měří jako přínos ZZ nejčastěji? 4. V jakých krocích se ZZ buduje? 5. Jak se značka buduje? 6. Co je na začátku projektu důležité? 7. Jak přesvědčíte CEO a CFO, aby investovali? 8. Jak můžete ZZ popsat? 9. Z čeho se skládá DNA značky? 10. Proč je poslání důležité?
 • 154. Rekapitulace / 2. / 2 11. Jaká má být vaše nabídka (3 parametry)? 12. Jaké ingredience potřebujete k vytvoření EVP? 13. Jak můžete popsat vaši firemní kulturu? 14. Co potřebujete vědět dříve než se pustíte do tvorby obsahu? 15. Jak popíšete cílovou skupinu kandidátů? 16. Jak strukturovat sdělení – náborovou komunikaci? 17. Jaký obsah buduje vztahy? 18. Který prostředek se vám líbil nejvíce? 19. Jaká forma komunikace je nejúčinnější? 20. Jaká jsou pravidla pro dobré kariérní stránky?
 • 155. Vaše očekávání / na konci?
 • 156. Prosím o dárek / zpětnou vazbu Napište mi prosím nyní dvě věci: 1. jak se vám to dnes líbilo, na čem můžu stavět dále a co můžu zlepšit, 2. do kterých tří věcí se do konce roku pustíte. Děkuji!
 • 157. Náboru odzvonilo, budoucnost je v přitahování. Petr Hovorka +420 602 271 011 petr.hovorka@brandbakers.cz cz.linkedin.com/in/petrhovorka1
 • 162. JAK JE TO MOŽNÉ... Parádní příspěvky, pro publikum z obchodní sféry relevantní obsah, příspěvky zaměstnanců. Index, který měří: u posledních 10 postů "Likes" + comments x 2 + shares x 4 a to porovnávají s konkurencí.
 • 164. MAERSK TWITTER • oproti Facebooku serioznější zprávy • retweety zaměstnanců • několikrát za den • zaměření na B2B • 10 oficiálních twitterů z řad zaměstnanců (obchodní ředitel, kapitán, šéf protipirátů, obchodní vedoucí)
 • 167. Jak na náborový inzerát ? VYPEČENÝ WORKSHOP Praha 2016 Petr Hovorka & Hana Hásová BrandBakers
 • 168. Náborový inzerát 2.0 – recept 1. Značka zaměstnavatele... (proč, jak, co) 2. Cílení komunikace – persóny 3. Lidský jazyk (přitom "on-brand") 4. Férovka (žádné lakování narůžovo) 5. Slovo šéfa (co budeš dělat a jaký by jsi měl být) 6. Link na článek, grafika... Zdá se, že dokonalost se nedosahuje tehdy, když už nelze nic přidat, ale tehdy, když se nedá nic odebrat. Antoine de Saint-Exupéry
 • 169. Náborový inzerát 2.0 - ingredience 1. Hlavní výzva – oslovení 2. Příběh a poslání 3. Jaký by jsi měl být (jací jsme)? 4. Proč se k nám přidat? 5. Co budeš u nás dělat? 6. Co budeš ke své práci potřebovat? 7. Další přínosy pro tebe 8. Co dále a kontakt Hlavní výzva - oslovení Příběh a poslání Jaký by jsi měl být (jací jsme)? Proč se k nám přidat? Co budeš u nás dělat? Co budeš ke své práci potřebovat? Další přínosy pro tebe Co dále a kontakt
 • 171. Náborový inzerát / KB 1) O společnosti Komerční banka, a.s. • Naší základní filozofií je budovat se zaměstnanci dlouhodobé partnerství založené na vzájemné důvěře a otevřené komunikaci. Snažíme se skloubit zájem banky se zájmem našich zaměstnanců, tedy sladit jejich pracovní a osobní život. • Ovládáte skvěle J2EE a chcete se stát IT Architektem? Právě takového člověka hledáme u nás v Komerční bance. • Jmenuji se Radek Dvořák a spolu s kolegou IT Architektem Honzou Prchalem hledám k nám do malého týmu, zkušeného Javistu, který má chuť zde vyrůst v IT Architekta. 2) S čím začnete • Jste schopen podívat se až do kódu a zabývat se architekturou na úrovni infrastruktury? • Jeden z prvních úkolů, která vám svěřím, bude péče o externě dodanou aplikaci, která v současné době úspěšně běží. Support nám skončí v řádu měsíců. Dostanete na starost její správu další rozvoj. 3) Co Vás čeká dál • Zabýváme se vývojem aplikací pro naši distribuční síť a klienty. Vaše role nebude úzce specializovaná - osaháte si mnoho systémů, budete pracovat s databázemi, opravovat drobné chyby. Budete vystupovat v rolích Developera, IT Analytika i Architekta a pohybovat se v dalších oblastech jako DMS nebo BPM. 4) Jak si Vás představujeme • Přinášíte si k nám skvělé znalosti J2EE. Bez toho to nepůjde... • Nejste jen “ajťák”. Nechybí vám schopnost komunikovat. Jak uvnitř IT, tak s byznys partnery. • Máte krátkou praxi? Přicházíte ze školy a máte za sebou realizovaný projekt? Nestyďte se i tak pochlubit! 5) Co Vám nabízíme • Vybudujte si zde své jméno, získejte prestiž. Schopného člověka si zde budu chtít udržet! Avšak až se naše cesty rozdělí, budete žít ze zde načerpaných zkušeností a kontaktů.
 • 172. Náborový inzerát 2.0 – A/B testování