Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Similar a Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop(20)

Anúncio

Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop

 1. Nábor se mění v přitahování EMPLOYER BRANDING WORKSHOP Praha 24. 11. 2015 Petr Hovorka BrandBakers
 2. Průvodci Hana Hásová Petr Hovorka
 3. Co nás dneska čeká? 1. Úvod do tématu 2. Co je to značka zaměstnavatele 3. Cvičení: DNA značky – proč, jak, co 4. Náborová komunikace + příklady 5. Příklady prostředků a kanálů 6. Rekapitulace a diskuse
 4. Vaše očekávání / na startu?
 5. Proč pečeme? Chceme změnit svět náborové komunikace. Lidé jsou pro nás energií a hybnou silou byznysu, nikoli zdroji. A energii je potřeba přitahovat, než nabírat.
 6. Jak pečeme? Opravdově Namísto přehnaných slibů a barvení skutečnosti na růžovo hledáme to skutečné, co firmy mají a mohou nabídnout... Jednoduše Složité věci podle nás většinou nefungují. Vždy proto klientům přinášíme jen taková řešení, která jsou schopni i realizovat... Se skutečným přínosem Naše práce je prostředkem, na jehož konci má být konkrétní přínos pro klienta.
 7. TRH PRÁCE V ČR
 8. Vývoj na trhu práce v ČR
 9. Přesun konkurenční výhody
 10. Slovník pekařů • Nábor  Přitahování • Lidské zdroje  Lidská energie • Pohovor  Rozhovor o spolupráci • Řadoví zaměstnanci  Zaměstnanci • Klíčoví zaměstnanci  Lídři
 11. Marketing • Sociální sítě • Mobilní web a marketing • Obsahový marketing • Remarketing Zdroj: Trendy v českém marketingu, Idealisti, 2/2014 Employer branding • Nábor -> marketing • Data, data, data • Osobní kontakt • Mobilní web Zdroj: Melissa Bailey, Universum, 11/2013 HR marketing v ČR • Značka zaměstnavatele • Uvítací balíček • Sociální sítě • Plán budování firemní kultury Zdroj: Aktuální trendy HR marketingu v ČR, BrandBakers, 4/2014 Nábor se mění v přitahování
 12. Aktuální trendy HR marketingu v ČR
 13. Řešení?
 14. Řešení?
 15. Řešení?
 16. Řešení?
 17. ZNAČKA ZAMĚSTNAVATELE
 18. Co je to značka? • Jaká je vaše oblíbená značka? ...a proč? ASOCIACE & ZNÁMOST • Kolik z vás zná značku Louis Vuitton? ...a Radley?
 19. Značka není to, co říkáte vy...
 20. ...ale to, co říkají vaši zaměstnanci.
 21. RE-KLAMA ≠ ZNAČKA
 22. Budování značky = práce s lidmi
 23. -34% délka náboru Zdroj: EBI -50% náklady na nábor Zdroj: Linkedin Přínosy zaměstnavatelské značky 56% kvalita uchazečů Zdroj: BrandBakers -28% menší fluktuace Zdroj: Linkedin 44% angažovanost zaměstnanců Zdroj: BrandBakers
 24. Myšlenky spojují
 25. Značka
 26. Značka zaměstnavatele
 27. Jak pečeme značku?
 28. Na začátku, v průběhu a na konci • vyjasnění problému • návrh a představení řešení • získání podpory • finalizace projektu • návrh rychlých kroků • nástin fáze realizace • nastavení KPI's • podpis smlouvy • projektový tým a interní komunikace • úprava obsahu www stránek • přepsání inzerátů • vytvoření medailonků • spuštění cílené kampaně • obsahová strategie pro sociální sítě • koncept veletrhů • vytvoření značkového obsahu • tvorba kariérních stránek • natočení videí • náborová brožura • program doporučení • tým ambasadorů • tvorba obsahu pro sociální sítě • spolupráce s vysokými školami
 29. Potřebujete podporu a tým!
 30. Jak přesvědčíte CEO / CFO? 1. Popište aktuální stav, zeptejte se, jak jsou spokojeni se současným stavem 2. Ukažte, že projekt má přínosy i dovnitř společnosti 3. Ukažte příklady úspěšných firem 4. Porovnejte se s konkurencí 5. Nastiňte, jaké to bude na konci, kolik ušetříte 6. Zatlačte na ego
 31. 3 fáze pečení značky
 32. Workshopy s projektovým týmem
 33. BrandBook / RedBull
 34. BrandBook / Firefox
 35. BrandBook / Skype
 36. Značka se buduje zážitkem
 37. Nábor bez náborových inzerátů
 38. DNA značky Co nabízíte? Jací jste? Proč jste na světě?
 39. Rekapitulace 1. Co je to značka zaměstnavatele (ZZ)? 2. Jaké jsou přínosy ZZ? 3. Co se měří jako přínos ZZ nejčastěji? 4. V jakých krocích se ZZ buduje? 5. Jak se značka buduje? 6. Jak můžete ZZ popsat?
 40. DNA značky Co nabízíte? Jací jste? Proč jste na světě?
 41. Návod na tvorbu poslání? Zvyšujete kvalitu života? Napravujete něco, co nefunguje dobře? Chráníte něco dobrého před zánikem? Guy Kawasaki
 42. Poslání / příklady Lego: "To inspire and develop the builders of tomorrow." Google: "To organize the world's information and make it universally accesible and useful." Walmart: "To save people money so they can live better." Innocent: "To make natural, delicious food and drink that helps people live well and die old."
 43. Příklady příběhů Nutricia: Martin van der Hagen Raiffeisenbank: Friedrich Wilhelm Raiffeisen OBI: USA -> Francie -> Německo 37 signals: produkty pro vlastní potřebu
 44. Poslání – příklad / Nutricia
 45. Jsme odhodláni být přední světovou petrolejářskou a petrochemickou společností. Abychom toho dosáhli, musíme nepřetržitě dosahovat skvělých finančních a provozních výsledků, a to při zachování nejvyššího etického standardu. Exxon Mobile Poslání – příklad / Exxon Mobile
 46. Přestávka ?
 47. 1. cvičení
 48. 1. cvičení: nekrolog Představte si, že za 25 let vaše společnost nebo značka skončí. "Zavřete krám." Napište oslavný článek v podobě nekrologu. Napište, co bude vašim zákazníkům chybět, proč vás bude svět postrádat. 15 min. individuální práce + 20 min. prezentace
 49. Projekty a jejich přínosy
 50. Přínosy pracovních pozic
 51. DNA značky Co nabízíte? Jací jste? Proč jste na světě?
 52. Co nabízíte / příklady Continental: "Nastartujte svou kariéru s celosvětovým a technologicky nejvyspělejším hráčem na trhu, který vám nabídne zázemí mezinárodní společnosti s osobním přístupem." Bosch: "Chceme s vámi vybudovat dlouhodobý pracovní vztah. Proto aktivně podporujeme váš osobní i pracovní rozvoj."
 53. Co nabízíte / příklady Mondelēz: "Máme výborné produkty, inspirativní prostředí a správné lidi a právě proto se u nás pracuje skvěle." Kaufland: "V Kauflandu na vás čekají zajímavé pracovní úkoly, jistota pracovního místa a možnost aktivně rozvíjet své pracovní schopnosti a dovednosti."
 54. Co nabízíte / JYSK
 55. Co nabízíte / Nutricia
 56. Cesta k EVP (proč k vám?) Proč u vás lidé pracují ? Podle čeho se kandidáti rozhodují ? Co nenabízí konkurence? Autentická SWOT analýza Jedinečná Desk research Relevantní Rozhodovací kritéria EVP
 57. Co chtějí Y-loni? • Vyjadřovat se – svobodně a často • Spoluvytvářet firemní kulturu – chtějí, aby se jejich názor počítal • Obrázky a videa – preferují vizuální obsah • Být spolutvůrci obsahu • Rychlý feedback – očekávají obousměrnou komunikaci, rychlé odpovědi • Informace se zábavou & práci hrou • Větší časovou flexibilitu – sladit práci a rodinu Zdroj: Česká generace Y, BrandBakers, 2015
 58. Co chtějí Y-loni? • Nechtějí budovat kariéru (jako generace X) • Návrat k potřebě komunity – návrat ke značkám poskytujícím sounáležitost • Odolní vůči marketingu a re-klamě • Být zapojeni do inovativních procesů • Mít možnost se neustále učit • Chtějí vidět smysl a dopady své práce Zdroj: Generace Y v práci a zaměstnání, BrandBakers, 2015
 59. Co chtějí obchodníci? Co je pro mě rozhodující při výběru zaměstnání? 1) Peníze 47x, 2) Kolektiv 35×, 3) Peníze/čas 15x Když se rozhoduji mezi více firmami, většinou dám na: 1) Prezentaci 52x, 2) Reference 37x, 3) Práce se zaměstnanci 22x Co dokážu oželet (když cítím, že to je ta pravá firma): 1) Dojíždění 36x, 2) Benefity 32x "...na začátku peníze, ale postupně se motivace přelévá v to, jak s nimi firma pracuje a zda mají prostor pro růst." "...pro obchodníky generace Y je důležité, jak se firma prezentuje ve smyslu, zda je cool a jak je vnímána..." Zdroj: BusinessAnimals.cz & BrandBakers, říjen 2015, 120 respondentů - obchodníků
 60. Co nabízíte / McDonalds FAMILY/FRIENDS I work in an enjoyable, energizing atmosphere where everyone feels part of a team. FLEXIBILITY I have a challenging, varied job that has the flexibility to fit into my lifestyle. FUTURE I have the opportunity to grow and progress by learning personal and work skills that will last me a lifetime, whatever I choose to do.
 61. Employer Brand video / McDonalds
 62. Oběd 
 63. 2. cvičení
 64. 2. cvičení: Zamyslete se... • Proč jste si vybrali vaši firmu? • A proč pro ni dneska pracujete? 10 min. individuální práce + 20 min. prezentace
 65. DNA značky Co nabízíte? Jací jste? Proč jste na světě?
 66. Popis firemní kultury Poslání, hodnoty Učení se, rozvoj Správní lidi v týmu Styl vedení Fyzické prostředí Akce a rituály
 67. Jací jste / IFE
 68. Jací jste => koho hledáte
 69. Jací jste / Twitter
 70. Jací jste / SYMBIO
 71. Jací jste – hodnoty / Deloitte
 72. Jací jste / STRV
 73. 3. cvičení
 74. 3. cvičení: koláž Vezměte nůžky, časopisy, výkres, fix... a vytvořte koláž, která zachytí vaši firemní kulturu takovou, jaká skutečně je. Popište v ní co možná nejvíce základních částí. 30 min. individuální práce + 5 min. představení Poslání, hodnoty Učení se, rozvoj Správní lidi v týmu Leadership Fyzické prostředí Akce a rituály
 75. Rekapitulace 1. Z čeho se skládá DNA značky? 2. Proč je poslání důležité? 3. Jaká má být vaše nabídka (3 parametry)? 4. Jaké ingredience potřebujete k vytvoření EVP? 5. Čím se můžete odlišit? 6. Jak můžete popsat vaši firemní kulturu?
 76. Náborová komunikace
 77. DNA značky Co nabízíte? Jací jste? Proč jste na světě?
 78. Motivace lidí – kandidátů • Buďte osobní • Buďte relevantní • Uveďte zaměstnavatele • Popište technologie • Naznačte plat • Nechtějte se kamarádit • Nechtějte si volat „Projevte o osloveného opravdový zájem, dodejte mu všechny potřebné informace a do ničeho ho nenuťte. Umožníte mu tak se o nabídce rychle rozhodnout a vytvoříte příjemný dojem, který přetrvá, i když se třeba nedomluvíte.“ Zdroj: http://www.zdrojak.cz/clanky/jak-psat-nabidky-prace-pro-vyvojare/ David Majda - vývojář
 79. Zaznamenání a zvažování Značkoví ambasadoři Aktivní oslovení Program doporučení Stáže / trainee programy Účast na veletrzích Den otevřených dveří Náborový inzerát Náborová kampaň Sociální sítě Kariérní www stránky Blog (články) Náborová brožura Účast na konferencích Roadshow po školách CSR aktivity PR Výběrový proces Průběžná komunikace Prohlídka firmy Telefonický pre-screening Seznámení se s týmem Atmosféra ve společnosti Osobní setkání Assessment centrum Setkání se šéfem Odmítnutí nevybraných Rychlost výběr. procesu Předložení nabídky Informace před nástupem Získání zaměstnání První den v práci Uvítací balíček Podpora na začátku Průběh adaptace Fyzické prostředí Firemní rituály Interní komunikace Styl vedení (leadership) Osobní rozvojové plány Vzdělávací programy Firemní hodnoty Odměňování a benefity Rozhovor při ukončení Pomoc při ukončení
 80. • muž, 30 – 55 let, vyučený, případně s ukončeným středoškolským vzděláním • ženatý s dětmi, hlavní živitel rodiny se spoustou závazků • je zaměstnaný jako řidič u dopravní společnosti nebo je živnostníkem... • chodí do hospody mezi kamarády, a to i několikrát týdně • je sportovním fandou (sleduje především fotbal a hokej) • preferuje osobní formu komunikace (nejvíc se toho dozví od kamarádů či v hospodě) • čte celoplošné bulvární deníky (Blesk, Aha) a lokální tisk – lokální deníky a časopisy/noviny místních samosprávních celků (městské části, obce,...) • intenzivně poslouchá rádio – v autě při práci řidiče, o víkendu při práci doma • oceňuje, když s ním jeho okolí jedná na rovinu • chce, aby se mu dostalo uznání za to, že něco umí, že jeho práce je potřebná • mluví prostým lidovým jazykem (jak mu zobák narost) a je zvyklý, že s ním takto mluví i jeho okolí spisovné fráze, cizí slova a odborné výrazy jsou mu cizí a jsou mu v komunikaci překážkou • v první řadě se zajímá o peníze – potřebuje zajistit rodinu a každá stokoruna pro něj hraje důležitou roli • velmi důležitá je pro něj jistota – že bude mít práci, že za ni dostane zaplaceno tolik, kolik bylo dohodnuto, a to vždy v termínu • zajímá ho, kolik času stráví v práci a kolik času mu zbyde na rodinu a koníčky – jak pravidelná bude jeho pracovní doba, kolik odpracuje přesčasů... Popis persóny – příklad / AVE
 81. Kontaktní místa – příklad / AVE
 82. Náborová kampaň – příklad / AVE
 83. Kontaktní místa - příklad / redhat
 84. Kontaktní místa - příklad / redhat
 85. Prostředky - příklad / redhat
 86. Motivace lidí – kandidátů
 87. Motivace lidí – kandidátů
 88. Motivace lidí – kandidátů
 89. Struktura náborové komunikace
 90. Obsah náborové komunikace • Proč - smysl: – Poslání a příběh – Smysl pracovní role – Projekty a klienti • Jak – přístup: – Hodnotový žebříček – Představení lidí – Styl vedení lidí – Možnosti růstu – Fyzické prostředí – Akce a rituály – Technologie a know- how – Myšlenky a názory – Ocenění, CSR aktivity • Co – nabídka: – Náborový inzerát – Benefitní systém – Představení firmy – Důvody proč s námi
 91. Obsah, který buduje vztahy 1x informace 2x zábava 3x pomoc, rada
 92. Jak to děláme v BrandBakers • Články • Newsletter • Konference • Workshopy • Snídaně • Výzkum Co dále? ...knížka, video rozhovory, soutěž...
 93. Rekapitulace 1. Co potřebujete vědět dříve než se pustíte do tvorby obsahu? 2. Jakou zvolíte formu (slovník) komunikace s jednotlivými skupinami kandidátů? 3. Jak strukturovat sdělení – náborovou komunikaci? 4. Jaké vybrat kanály? 5. Jaký obsah buduje vztahy?
 94. Přestávka ?
 95. PŘÍKLAD Y Proč existujeme?
 96. Příklady poslání Kellogg's: "To make quality products for a healthier world" Microsoft: "To put computer on every desk and in every home." Coca Cola: "To refresh the world." Cirque du Soleil: "To invoke the imagination, provoke the senses, and evoke the emotions of people around the world."
 97. Vize aneb kam směřujeme
 98. PŘÍKLAD Y Jací jsme?
 99. Firemní kultura
 100. Představení zaměstnanců
 101. Akce a rituály
 102. Myšlenky a názory
 103. Možnosti růstu a vzdělávání
 104. Pracovní prostředí
 105. CSR
 106. PŘÍKLAD Y Co nabízíme?
 107. Příslib / EVP – příklad / Nutricia
 108. Náborový inzerát / Triad
 109. FAQ’s
 110. PŘÍKLAD Y Prostředky a kanály
 111. Kariérní web / Nutricia
 112. Kariérní microsite / SYMBIO
 113. Kariérní microsite / Faurecia
 114. Ocenění
 115. Kariérní veletrhy
 116. Náborový inzerát / Triad
 117. Linkedin banner / Baťa
 118. Náborový banner / IFE
 119. Náborová kampaň / AERO
 120. Náborová kampaň / UPS
 121. Náborová kampaň / IKEA
 122. Program doporučení
 123. Program doporučení
 124. Emaily a telefony
 125. Rekapitulace 1. Který prostředek se vám líbil nejvíce? 2. Jaká forma komunikace je nejúčinnější? 3. Jaká jsou základní pravidla pro dobré kariérní stránky?
 126. Přestávka ?
 127. CASE STUDY Náborová kampaň
 128. What attracts per generation No significant differences in recruiting between X, Y and Z • Meaningful work • Future, grow, opportunity, Influence things around • Friendly, enjoyable environment • Use multiple technological and online • Keep job descriptions short, offer small projects they can take ownership of, and build from there. For Gen Y and Z specific: • Offer a special training focus on teambuilding, negotiating and conflict-resolution skills. Budování značky a kampaň / FEI
 129. What attracts per position • Hi-tech used by best scientists (to be on the top of industry, to have the „best toy“, „most powerfull machine“) • „Discover“, „Explore“, „First“  • Like to be the part of the team, mission • We need: – Come with us to build the best machine ever • Individualists • Games, bugs, gag, gimmig • „Can you solve the bug within“ – individual challenge • We need: – FEI and EM has lot to do with software – How - comics, jokes, puzzles Confidential 15 OPS Engineering IT – Software Engineering Budování značky a kampaň / FEI
 130. Align tools with employer brand 16 Confidential Budování značky a kampaň / FEI
 131. Attract by engaged employees 17 Confidential Budování značky a kampaň / FEI
 132. Extra channels focused on Gen X, Y • Online baners – facebook, jobs.cz, choosen media • Printed ads – sport events/gyms, coffee machines and cups, public transportation • Contest for students • Posters – student canteen, billboard • Jobote – referal SW • Jobs.cz • Career pages • Jobfairs • Universities • LinkedIn • Facebook page Confidential 18 „Extra“ channels Commonly used channels Budování značky a kampaň / FEI
 133. Hotovo!
 134. Rekapitulace / 1. / 2 1. Co je to značka zaměstnavatele (ZZ)? 2. Jaké jsou přínosy ZZ? 3. Co se měří jako přínos ZZ nejčastěji? 4. V jakých krocích se ZZ buduje? 5. Jak se značka buduje? 6. Co je na začátku projektu důležité? 7. Jak přesvědčíte CEO a CFO, aby investovali? 8. Jak můžete ZZ popsat? 9. Z čeho se skládá DNA značky? 10. Proč je poslání důležité?
 135. Rekapitulace / 2. / 2 11. Jaká má být vaše nabídka (3 parametry)? 12. Jaké ingredience potřebujete k vytvoření EVP? 13. Jak můžete popsat vaši firemní kulturu? 14. Co potřebujete vědět dříve než se pustíte do tvorby obsahu? 15. Jak popíšete cílovou skupinu kandidátů? 16. Jak strukturovat sdělení – náborovou komunikaci? 17. Jaký obsah buduje vztahy? 18. Který prostředek se vám líbil nejvíce? 19. Jaká forma komunikace je nejúčinnější? 20. Jaká jsou pravidla pro dobré kariérní stránky?
 136. Vaše očekávání / na konci?
 137. Prosím o dárek / zpětnou vazbu Napište mi prosím nyní dvě věci: 1. jak se vám to dnes líbilo, na čem můžu stavět dále a co můžu zlepšit, 2. do kterých tří věcí se do konce roku pustíte. Děkuji!
 138. Náboru odzvonilo, budoucnost je v přitahování. Petr Hovorka +420 602 271 011 petr.hovorka@brandbakers.cz cz.linkedin.com/in/petrhovorka1
 139. CASE STUDY Sociální sítě
 140. JAK JE TO MOŽNÉ... Parádní příspěvky, pro publikum z obchodní sféry relevantní obsah, příspěvky zaměstnanců. Index, který měří: u posledních 10 postů "Likes" + comments x 2 + shares x 4 a to porovnávají s konkurencí.
 141. MAERSK TWITTER • oproti Facebooku serioznější zprávy • retweety zaměstnanců • několikrát za den • zaměření na B2B • 10 oficiálních twitterů z řad zaměstnanců (obchodní ředitel, kapitán, šéf protipirátů, obchodní vedoucí)
 142. Jak na náborový inzerát ? VYPEČENÝ WORKSHOP Praha 2016 Petr Hovorka & Hana Hásová BrandBakers
 143. Náborový inzerát 2.0 – recept 1. Značka zaměstnavatele... (proč, jak, co) 2. Cílení komunikace – persóny 3. Lidský jazyk (přitom "on-brand") 4. Férovka (žádné lakování narůžovo) 5. Slovo šéfa (co budeš dělat a jaký by jsi měl být) 6. Link na článek, grafika... Zdá se, že dokonalost se nedosahuje tehdy, když už nelze nic přidat, ale tehdy, když se nedá nic odebrat. Antoine de Saint-Exupéry
 144. Náborový inzerát 2.0 - ingredience 1. Hlavní výzva – oslovení 2. Příběh a poslání 3. Jaký by jsi měl být (jací jsme)? 4. Proč se k nám přidat? 5. Co budeš u nás dělat? 6. Co budeš ke své práci potřebovat? 7. Další přínosy pro tebe 8. Co dále a kontakt Hlavní výzva - oslovení Příběh a poslání Jaký by jsi měl být (jací jsme)? Proč se k nám přidat? Co budeš u nás dělat? Co budeš ke své práci potřebovat? Další přínosy pro tebe Co dále a kontakt
 145. Náborový inzerát / M&S
 146. Náborový inzerát / KB 1) O společnosti Komerční banka, a.s. • Naší základní filozofií je budovat se zaměstnanci dlouhodobé partnerství založené na vzájemné důvěře a otevřené komunikaci. Snažíme se skloubit zájem banky se zájmem našich zaměstnanců, tedy sladit jejich pracovní a osobní život. • Ovládáte skvěle J2EE a chcete se stát IT Architektem? Právě takového člověka hledáme u nás v Komerční bance. • Jmenuji se Radek Dvořák a spolu s kolegou IT Architektem Honzou Prchalem hledám k nám do malého týmu, zkušeného Javistu, který má chuť zde vyrůst v IT Architekta. 2) S čím začnete • Jste schopen podívat se až do kódu a zabývat se architekturou na úrovni infrastruktury? • Jeden z prvních úkolů, která vám svěřím, bude péče o externě dodanou aplikaci, která v současné době úspěšně běží. Support nám skončí v řádu měsíců. Dostanete na starost její správu další rozvoj. 3) Co Vás čeká dál • Zabýváme se vývojem aplikací pro naši distribuční síť a klienty. Vaše role nebude úzce specializovaná - osaháte si mnoho systémů, budete pracovat s databázemi, opravovat drobné chyby. Budete vystupovat v rolích Developera, IT Analytika i Architekta a pohybovat se v dalších oblastech jako DMS nebo BPM. 4) Jak si Vás představujeme • Přinášíte si k nám skvělé znalosti J2EE. Bez toho to nepůjde... • Nejste jen “ajťák”. Nechybí vám schopnost komunikovat. Jak uvnitř IT, tak s byznys partnery. • Máte krátkou praxi? Přicházíte ze školy a máte za sebou realizovaný projekt? Nestyďte se i tak pochlubit! 5) Co Vám nabízíme • Vybudujte si zde své jméno, získejte prestiž. Schopného člověka si zde budu chtít udržet! Avšak až se naše cesty rozdělí, budete žít ze zde načerpaných zkušeností a kontaktů.
 147. Náborový inzerát 2.0 – A/B testování
Anúncio