O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Clientenforum hoorzitting welzijn

365 visualizações

Publicada em

Toelichting van Netwerk tegen Armoede over cliëntenorganisaties en cliëntenforum binnen Integrale Jeugdhulp voor Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement

Publicada em: Governo e ONGs
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Clientenforum hoorzitting welzijn

 1. 1. Netwerk tegen Armoede Cliëntenorganisaties en cliëntenforum binnen Integrale Jeugdhulp
 2. 2. Wie zijn we ? - Netwerkorganisatie van 59 erkende verenigingen waar armen het woord nemen in Vlaanderen en Brussel - Verenigingen : Basiswerk en beleidsdialoog - Centrum Kauwenberg : vereniging en gezinswerking in Antwerpen - Netwerk : - Ondersteuning verenigingen - Beleidsdialoog rond diverse thema’s - Juridisch spoor 2
 3. 3. 3
 4. 4. Een klein beetje geschiedenis - Armoedetoets op besluiten decreet IJH - Gezinnen in armoede zijn oververtegenwoordigd binnen IJH - Van bij de opstart van IJH zijn gezinnen in armoede vertegenwoordigd geweest in verschillende organen van IJH - In decreet : IJH maximaal ontsluiten voor MIA en kwaliteitsvol proces is belangrijk, niet de procedure - Samen met VGPH, Vlaamse Jeugdraad en Uit De Marge tegen enge invulling participatie 4
 5. 5. Participatie – Is geen doel op zich – Belangrijke factor tot welslagen van een kwaliteitsvolle jeugdhulp – … maar niet op om het even welke manier – In verenigingen zit er ruime expertise over participatie: we sluiten nauw aan bij de leefwereld van kinderen, jongeren en ouders. – De expertise zit dan ook vervlochten in de dichte relatie waarmee we werken. 5
 6. 6. Participatie – Ons dagdagelijks proces in de vereniging is doordrongen van participatieve processen – Een vereniging werkt als een enabling niche. – Een vereniging werkt uit vertrouwen – Een vereniging werkt op alle grondrechten en op binnen- en buitenkant. – IJH is hier slechts een onderdeel van 6
 7. 7. Participatie – Participatie ≠ vertegenwoordiging – Participatie ≠ eng omlijnde expertise – Participatie = op micro, meso en macroniveau – Goede voorbeelden : • Voorziening in Antwerpen met ouderraad, samenwerking met org. waar ouders komen, inspraak, … • Doorlichting CKG door ouders en jongeren • Beleidsaanbevelingen in dialoog 7
 8. 8. Participatie – Participatie = er wordt rekening gehouden met onze mening vb. cliëntoverleg Antwerpen – Participatie = er wordt gepraat in onze taal – Participatie = er wordt erkend wat er aan de basis met mensen gebeurt en wat hun ervaringen zijn 8
 9. 9. Wat vinden we belangrijk aan een cliëntenforum ? –Erkenning en (h) erkenning –Onafhankelijkheid –Aandacht voor het voorveld –Specifieke projecten –Vertegenwoordiging is slechts 1 klein aspect 9
 10. 10. Uitdagingen • Proces boven procedure • Geen enge invulling van inhoud en structuur • Onafhankelijkheid bewaken • Flexibiliteit • Gaan we voor elk beleidsthema structuren uitbouwen die voor participatie moeten zorgen ? Zorgt voor verkokering en werkt aanbodgericht. Plaats voor de realiteit van mensen ? 10

×