Oracions compostes - batxillerat

P
ORACIONS
COMPOSTES
ORACIONS COMPOSTES
Una oració composta està formada
per la unió de dues o més oracions
per mitjà de connectors o nexes.
Cadascuna de les oracions que
formen una oració composta
s’anomena clàusula o proposició.
Tipus d’oracions
compostes
Segons la relació que s’estableix
entre les clàusules d’una oració
composta, es poden distingir:
COORDINADES
JUXTAPOSADES
SUBORDINADES
Les clàusules estan unides només
per un signe de puntuació, sense
cap nexe:
Plora Oriol; Minerva vol consolar-lo.
Les clàusules fan la mateixa funció
i tenen sentit per si soles. Van
unides per un nexe
Minerva s’ha fet vella i Josep és vellet.
Ara que són al parc, els besa la llum del sol.
Una clàusula (la subordinada) depén
sintàcticament de l’altra, és a
dir, fa la funció de subjecte o
d’algun complement verbal de
l’oració principal:
Minerva riu perquè se sap estimada.
En una oració composta
juxtaposada, les clàusules
estan unides per signes de
puntuació (coma, punt i
coma, dos punts) i es
relacionen entre si pel
significat, de manera que
s’hi pot expressar tant
una relació de coordinació
com de subordinació.
ORACIONS COMPOSTES
JUXTAPOSADES
● Minerva semblava
cansada; va badallar.
● Arribà, s’assegué, dinà.
● Minerva no va poder
sopar, s’havia acabat
tot el menjar.
● És de l’Alacantí, va
nàixer a Sant Vicent del
Raspeig.
● No juguen bé al pàdel;
no s’entrenen prou.
● Les clàusules d’una oració composta coordinada estan unides
per un nexe (una conjunció o un pronom relatiu) però poden
funcionar per separat com oracions simples:
Minerva ha estudiat Enginyeria forestal (oració simple)
+
Minerva no troba faena (oració simple)
● Minerva ha estudiat Enginyeria forestal però no troba faena.
(Oració coordinada)
● Minerva ha estudiat Enginyeria forestal, així i tot no troba faena.
(Oració coordinada)
ORACIONS COMPOSTES
COORDINADES
ORACIONS COMPOSTES
COORDINADES
COPULATIVES
El significat d’una clàusula se suma
al de l’altra
i, ni
La porta de l’habitació de Minerva
es va obrir i es va tancar de colp.
ADVERSATIVES
Una clàusula s’oposa al que es diu
en l’altra, o bé la limita o la corregix
però, sinó, ara bé, en
canvi, tanmateix, no
obstant això, amb tot,
així i tot
Vull anar però els pares no em
deixen.
DISJUNTIVES
El contingut d’una clàusula exclou el
de l’altra
o, o bé, o si no
Minerva farà un cicle formatiu o
bé batxillerat científic.
DISTRIBUTIVES
Les proposicions s’alternen però no
s’exclouen. El nexe apareix en les
dues proposicions
ni... ni, ara... ara,
adés... adés, no sols...
sinó
Ni ens ha visitat encara ni vindrà
durant aquesta setmana.
EXPLICATIVES
La segona clàusula explica el
significat de la primera
és a dir, això és, o siga
Té una cama trencada, o siga no
podrà eixir a córrer.
IL·LATIVES
La segona clàusula indica una
conseqüència de la primera
doncs, per tant, en
conseqüència
Ha suspès Valencià, doncs
repetirà curs.
CONTINUATIVES
La segona clàusula afig una
informació a la primera
A més a més, fins i tot,
d’altra banda, així
mateix
Minerva vol fer una viatge a
Mallorca, així mateix, visitarà
Andorra en hivern.
Hi ha 3 tipus d’oracions
compostes subordinades:
● Oracions subordinades
substantives: quan l’oració
subordinada fa la funció d’un
sintagma nominal.
● Oracions subordinades
adjectives: quan fa la
mateixa funció que un
adjectiu.
● Oracions subordinades
adverbials: quan fa la
funció d’un adverbi o indica
causa, conseqüència,
condició, concessió o
finalitat.
ORACIONS COMPOSTES
SUBORDINADES
En les oracions compostes subordinades
les diferents clàusules o proposicions no
poden actuar de manera independent. Hi ha
almenys una proposició principal i una
proposició subordinada. La proposició
subordinada es troba dins de la principal i
realitza una funció sintàctica dins d’ella
(CD, CI, subjecte, CRV, CC, CN, Atribut...).
Proposició subordinada
(funció sintàctica)
PROPOSICIÓ PRINCIPAL
ORACIONS SUBORDINADES
SUBSTANTIVES
En les oracions subordinades substantives,
la clàusula o proposició subordinada pot
realitzar la mateixa funció que un substantiu o
sintagma nominal en una oració simple: CD,
subjecte, atribut, etc. Si van introduïdes per
una preposició, també poden fer de CI, CC o
CRV.
- El professor explicà la conquista de València
sintagma nominal
Funció: CD
- El professor explicà que Jaume I va
conquerir València en 1238.
Oració subordinada substantiva
Funció: CD
• Minerva col·labora amb una ONG a Àfrica
sintagma preposicional
Funció: CRV
• Minerva col·labora amb qui ajuda els
desafavorits d’Àfrica
Oració subordinada substantiva
Funció: CRV
Exemples
ORACIONS SUBORDINADES
ADJECTIVES O DE RELATIU
En les oracions subordinades adjectives, la
clàusula o proposició subordinada fa la mateixa
funció que un adjectiu, és a dir, la de
Complement del Nom (CN). Aquestes oracions
van introduïdes per un pronom relatiu (que,
què, qui, on, el qual...). tota la clàusula
subordinada adjectiva és el complement del
nom de la paraula que hi ha davant del pronom
relatiu. Aquesta paraula s’anomena
antecedent.
Llegia el llibre antic
adjectiu
Funció: CN
Llegia el llibre que tenia més de dos-cents anys.
antecedent Oració subordinada adjectiva
Funció: CN
La jove lectora va aconseguir el treball desitjat.
adjectiu
Funció: CN
La jove a qui li agradava llegir va aconseguir el
treball desitjat.
antecedent Or. Sub. adjectiva
Funció: CN
Exemples
ORACIONS SUBORDINADES
AVERBIALS
En les oracions subordinades adverbials, la
clàusula o proposició subordinada pot ser de
2 tipus:
Pròpia: si realitza les
mateixes funcions que
un adverbi, és a dir, la
funció de Complement
circumstancial (CC) de
temps, lloc, mode o
quantitat/
comparació.
Impròpia: si és
causal,
consecutiva,
condicional, final,
concessiva.
ORACIONS SUBORDINADES
ADVERBIALS PRÒPIES
Realitzen la funció d’un adverbi i fan funció de
Complement Circumstancial:
• Oracions subordinades adverbials de temps =
funció de complement circumstancial de temps
(CCT)
Em vaig despertar quan va arribar Minerva.
Acabada la pel·lícula, va vindre sa mare a per ella.
• Oracions subordinades adverbials de lloc = funció
de complement circumstancial de lloc (CCLL)
Ho he deixat on Minerva em va indicar.
• Oracions subordinades adverbials de mode o
manera = funció de complement circumstancial de
mode o manera (CCM)
Minerva planta arbustos tal com la va ensenyar Oriol.
Joan parla com si no em coneguera.
• Oracions subordinades adverbials de quantitat /
comparació
Minerva té més plantes en sa casa que Josep (en
té).
Ada es troba millor que (es trobava) fa dos dies.
ORACIONS SUBORDINADES
ADVERBIALS IMPRÒPIES
Són aquelles que no poden substituir-se per un
sintagma adverbial:
1. Oracions subordinades adverbials condicionals:
Si vens demà a ma casa, coneixeràs a Minerva.
No els contaré el secret encara que m’ho supliquen.
S’ha posat a estudiar de valent, ja que ha suspès el
primer examen.
Ha treballat durant l’estiu per tal de pagar-se el
viatge.
5. Oracions subordinades adverbials finals:
3. Oracions subordinades adverbials causals:
2. Oracions subordinades adverbials concessives:
4. Oracions subordinades adverbials consecutives:
Ara plou, de manera que ens xoparem.
Oracions compostes - batxillerat
1 de 13

Recomendados

Oracions subordinades substantives por
Oracions subordinades substantivesOracions subordinades substantives
Oracions subordinades substantivesPauTB2
823 visualizações7 slides
oració subordinada adverbial por
oració subordinada adverbialoració subordinada adverbial
oració subordinada adverbialElena Gimenez
51.2K visualizações6 slides
Oracions subordinades adverbials por
Oracions subordinades adverbialsOracions subordinades adverbials
Oracions subordinades adverbialsPauTB2
688 visualizações8 slides
Substitució pronominal por
Substitució pronominalSubstitució pronominal
Substitució pronominaltorrascat
69.8K visualizações9 slides
L'oració simple por
L'oració simpleL'oració simple
L'oració simpleSílvia Montals
13.1K visualizações25 slides
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada por
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinadaOració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinadalluchvalencia
26.3K visualizações9 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Complement predicatiu por
Complement predicatiuComplement predicatiu
Complement predicatiuDolors Taulats
16.5K visualizações9 slides
Oracions compostes por
Oracions compostesOracions compostes
Oracions compostesManelic
57.1K visualizações11 slides
Complements verbals por
Complements verbalsComplements verbals
Complements verbalsgemmaencamp
60.2K visualizações26 slides
4t eso tema 1 por
4t eso tema 14t eso tema 1
4t eso tema 1Dani Mas Barcos
2.3K visualizações20 slides
Substitució pronominal cd ci por
Substitució pronominal cd ciSubstitució pronominal cd ci
Substitució pronominal cd ciselegna curso
83.5K visualizações17 slides
Oració simple i complements verbals por
Oració simple i complements verbalsOració simple i complements verbals
Oració simple i complements verbalskwart
67K visualizações18 slides

Mais procurados(20)

Complement predicatiu por Dolors Taulats
Complement predicatiuComplement predicatiu
Complement predicatiu
Dolors Taulats16.5K visualizações
Oracions compostes por Manelic
Oracions compostesOracions compostes
Oracions compostes
Manelic57.1K visualizações
Complements verbals por gemmaencamp
Complements verbalsComplements verbals
Complements verbals
gemmaencamp60.2K visualizações
4t eso tema 1 por Dani Mas Barcos
4t eso tema 14t eso tema 1
4t eso tema 1
Dani Mas Barcos2.3K visualizações
Substitució pronominal cd ci por selegna curso
Substitució pronominal cd ciSubstitució pronominal cd ci
Substitució pronominal cd ci
selegna curso83.5K visualizações
Oració simple i complements verbals por kwart
Oració simple i complements verbalsOració simple i complements verbals
Oració simple i complements verbals
kwart67K visualizações
Complement de règim verbal por Dolors Taulats
Complement de règim verbalComplement de règim verbal
Complement de règim verbal
Dolors Taulats29.9K visualizações
Oracions Subordinades Adjectives por aalmodis
Oracions Subordinades AdjectivesOracions Subordinades Adjectives
Oracions Subordinades Adjectives
aalmodis62.5K visualizações
Sintaxi por zhendra
SintaxiSintaxi
Sintaxi
zhendra87.5K visualizações
Oracions subordinades adjectives por PauTB2
Oracions subordinades adjectivesOracions subordinades adjectives
Oracions subordinades adjectives
PauTB2731 visualizações
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.) por gemmaencamp
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
gemmaencamp38.4K visualizações
L'oració composta por carme
L'oració compostaL'oració composta
L'oració composta
carme 24.6K visualizações
Els Pronoms Febles por Helena Bosch
Els Pronoms FeblesEls Pronoms Febles
Els Pronoms Febles
Helena Bosch22.9K visualizações
Derivació, composició i habilitació por retallat
Derivació, composició i habilitacióDerivació, composició i habilitació
Derivació, composició i habilitació
retallat7.6K visualizações
Funcions sintàctiques por helenabn
Funcions sintàctiquesFuncions sintàctiques
Funcions sintàctiques
helenabn10.7K visualizações
L’atribut por Dolors Taulats
L’atributL’atribut
L’atribut
Dolors Taulats11.7K visualizações
Classes d’oracions coordinades por Mariona Smile
Classes d’oracions coordinadesClasses d’oracions coordinades
Classes d’oracions coordinades
Mariona Smile37K visualizações
MS16 Oració composta. Nexes por Fred Sentandreu
MS16 Oració composta. NexesMS16 Oració composta. Nexes
MS16 Oració composta. Nexes
Fred Sentandreu305 visualizações
Funcions i substitució pronominal por enric14
Funcions i substitució pronominal Funcions i substitució pronominal
Funcions i substitució pronominal
enric1428.2K visualizações

Similar a Oracions compostes - batxillerat

Oracions compostes I - ESO por
Oracions compostes I - ESO Oracions compostes I - ESO
Oracions compostes I - ESO PauTB2
168 visualizações7 slides
Oracions compostes II - ESO por
Oracions compostes II - ESOOracions compostes II - ESO
Oracions compostes II - ESOPauTB2
193 visualizações8 slides
Classificació De Les Oracions por
Classificació De Les OracionsClassificació De Les Oracions
Classificació De Les OracionsAntonia Mulet
6.6K visualizações14 slides
Les conjuncions por
Les conjuncionsLes conjuncions
Les conjuncionsSusanAleix
3.8K visualizações21 slides
Les conjuncions1 por
Les conjuncions1Les conjuncions1
Les conjuncions1SusanAleix
3.5K visualizações21 slides
L'oració por
L'oracióL'oració
L'oracióctorrijo
5.7K visualizações23 slides

Similar a Oracions compostes - batxillerat(18)

Oracions compostes I - ESO por PauTB2
Oracions compostes I - ESO Oracions compostes I - ESO
Oracions compostes I - ESO
PauTB2168 visualizações
Oracions compostes II - ESO por PauTB2
Oracions compostes II - ESOOracions compostes II - ESO
Oracions compostes II - ESO
PauTB2193 visualizações
Classificació De Les Oracions por Antonia Mulet
Classificació De Les OracionsClassificació De Les Oracions
Classificació De Les Oracions
Antonia Mulet6.6K visualizações
Les conjuncions por SusanAleix
Les conjuncionsLes conjuncions
Les conjuncions
SusanAleix3.8K visualizações
Les conjuncions1 por SusanAleix
Les conjuncions1Les conjuncions1
Les conjuncions1
SusanAleix3.5K visualizações
L'oració por ctorrijo
L'oracióL'oració
L'oració
ctorrijo5.7K visualizações
Loracicomposta por dmunoz23
Loracicomposta Loracicomposta
Loracicomposta
dmunoz231.5K visualizações
oració simple por mjvercher
oració simpleoració simple
oració simple
mjvercher6.1K visualizações
Oració composta por Teresa Lladó
Oració compostaOració composta
Oració composta
Teresa Lladó27.7K visualizações
L'oració Composta, by Anna Ros por Betpm
L'oració Composta, by Anna RosL'oració Composta, by Anna Ros
L'oració Composta, by Anna Ros
Betpm23.2K visualizações
Subordinades compostes por vallalta's zone
Subordinades compostesSubordinades compostes
Subordinades compostes
vallalta's zone90 visualizações
Les oracions subordinades adverbials por Fàtima
Les oracions subordinades adverbialsLes oracions subordinades adverbials
Les oracions subordinades adverbials
Fàtima37.5K visualizações
Les oracions subordinades adverbials por Fàtima
Les oracions subordinades adverbialsLes oracions subordinades adverbials
Les oracions subordinades adverbials
Fàtima1.3K visualizações
Les oracions subordinades adverbials por Fàtima
Les oracions subordinades adverbialsLes oracions subordinades adverbials
Les oracions subordinades adverbials
Fàtima1.2K visualizações
Les oracions subordinades adverbials por Fàtima
Les oracions subordinades adverbialsLes oracions subordinades adverbials
Les oracions subordinades adverbials
Fàtima994 visualizações
Les oracions simples i les oracions compostes por Fàtima
Les oracions simples i les oracions compostesLes oracions simples i les oracions compostes
Les oracions simples i les oracions compostes
Fàtima29.7K visualizações
Oració simple por MARIBEL SOSPEDRA
Oració simpleOració simple
Oració simple
MARIBEL SOSPEDRA2.1K visualizações

Oracions compostes - batxillerat

 • 2. ORACIONS COMPOSTES Una oració composta està formada per la unió de dues o més oracions per mitjà de connectors o nexes. Cadascuna de les oracions que formen una oració composta s’anomena clàusula o proposició.
 • 3. Tipus d’oracions compostes Segons la relació que s’estableix entre les clàusules d’una oració composta, es poden distingir: COORDINADES JUXTAPOSADES SUBORDINADES Les clàusules estan unides només per un signe de puntuació, sense cap nexe: Plora Oriol; Minerva vol consolar-lo. Les clàusules fan la mateixa funció i tenen sentit per si soles. Van unides per un nexe Minerva s’ha fet vella i Josep és vellet. Ara que són al parc, els besa la llum del sol. Una clàusula (la subordinada) depén sintàcticament de l’altra, és a dir, fa la funció de subjecte o d’algun complement verbal de l’oració principal: Minerva riu perquè se sap estimada.
 • 4. En una oració composta juxtaposada, les clàusules estan unides per signes de puntuació (coma, punt i coma, dos punts) i es relacionen entre si pel significat, de manera que s’hi pot expressar tant una relació de coordinació com de subordinació. ORACIONS COMPOSTES JUXTAPOSADES ● Minerva semblava cansada; va badallar. ● Arribà, s’assegué, dinà. ● Minerva no va poder sopar, s’havia acabat tot el menjar. ● És de l’Alacantí, va nàixer a Sant Vicent del Raspeig. ● No juguen bé al pàdel; no s’entrenen prou.
 • 5. ● Les clàusules d’una oració composta coordinada estan unides per un nexe (una conjunció o un pronom relatiu) però poden funcionar per separat com oracions simples: Minerva ha estudiat Enginyeria forestal (oració simple) + Minerva no troba faena (oració simple) ● Minerva ha estudiat Enginyeria forestal però no troba faena. (Oració coordinada) ● Minerva ha estudiat Enginyeria forestal, així i tot no troba faena. (Oració coordinada) ORACIONS COMPOSTES COORDINADES
 • 6. ORACIONS COMPOSTES COORDINADES COPULATIVES El significat d’una clàusula se suma al de l’altra i, ni La porta de l’habitació de Minerva es va obrir i es va tancar de colp. ADVERSATIVES Una clàusula s’oposa al que es diu en l’altra, o bé la limita o la corregix però, sinó, ara bé, en canvi, tanmateix, no obstant això, amb tot, així i tot Vull anar però els pares no em deixen. DISJUNTIVES El contingut d’una clàusula exclou el de l’altra o, o bé, o si no Minerva farà un cicle formatiu o bé batxillerat científic. DISTRIBUTIVES Les proposicions s’alternen però no s’exclouen. El nexe apareix en les dues proposicions ni... ni, ara... ara, adés... adés, no sols... sinó Ni ens ha visitat encara ni vindrà durant aquesta setmana. EXPLICATIVES La segona clàusula explica el significat de la primera és a dir, això és, o siga Té una cama trencada, o siga no podrà eixir a córrer. IL·LATIVES La segona clàusula indica una conseqüència de la primera doncs, per tant, en conseqüència Ha suspès Valencià, doncs repetirà curs. CONTINUATIVES La segona clàusula afig una informació a la primera A més a més, fins i tot, d’altra banda, així mateix Minerva vol fer una viatge a Mallorca, així mateix, visitarà Andorra en hivern.
 • 7. Hi ha 3 tipus d’oracions compostes subordinades: ● Oracions subordinades substantives: quan l’oració subordinada fa la funció d’un sintagma nominal. ● Oracions subordinades adjectives: quan fa la mateixa funció que un adjectiu. ● Oracions subordinades adverbials: quan fa la funció d’un adverbi o indica causa, conseqüència, condició, concessió o finalitat. ORACIONS COMPOSTES SUBORDINADES En les oracions compostes subordinades les diferents clàusules o proposicions no poden actuar de manera independent. Hi ha almenys una proposició principal i una proposició subordinada. La proposició subordinada es troba dins de la principal i realitza una funció sintàctica dins d’ella (CD, CI, subjecte, CRV, CC, CN, Atribut...). Proposició subordinada (funció sintàctica) PROPOSICIÓ PRINCIPAL
 • 8. ORACIONS SUBORDINADES SUBSTANTIVES En les oracions subordinades substantives, la clàusula o proposició subordinada pot realitzar la mateixa funció que un substantiu o sintagma nominal en una oració simple: CD, subjecte, atribut, etc. Si van introduïdes per una preposició, també poden fer de CI, CC o CRV. - El professor explicà la conquista de València sintagma nominal Funció: CD - El professor explicà que Jaume I va conquerir València en 1238. Oració subordinada substantiva Funció: CD • Minerva col·labora amb una ONG a Àfrica sintagma preposicional Funció: CRV • Minerva col·labora amb qui ajuda els desafavorits d’Àfrica Oració subordinada substantiva Funció: CRV Exemples
 • 9. ORACIONS SUBORDINADES ADJECTIVES O DE RELATIU En les oracions subordinades adjectives, la clàusula o proposició subordinada fa la mateixa funció que un adjectiu, és a dir, la de Complement del Nom (CN). Aquestes oracions van introduïdes per un pronom relatiu (que, què, qui, on, el qual...). tota la clàusula subordinada adjectiva és el complement del nom de la paraula que hi ha davant del pronom relatiu. Aquesta paraula s’anomena antecedent. Llegia el llibre antic adjectiu Funció: CN Llegia el llibre que tenia més de dos-cents anys. antecedent Oració subordinada adjectiva Funció: CN La jove lectora va aconseguir el treball desitjat. adjectiu Funció: CN La jove a qui li agradava llegir va aconseguir el treball desitjat. antecedent Or. Sub. adjectiva Funció: CN Exemples
 • 10. ORACIONS SUBORDINADES AVERBIALS En les oracions subordinades adverbials, la clàusula o proposició subordinada pot ser de 2 tipus: Pròpia: si realitza les mateixes funcions que un adverbi, és a dir, la funció de Complement circumstancial (CC) de temps, lloc, mode o quantitat/ comparació. Impròpia: si és causal, consecutiva, condicional, final, concessiva.
 • 11. ORACIONS SUBORDINADES ADVERBIALS PRÒPIES Realitzen la funció d’un adverbi i fan funció de Complement Circumstancial: • Oracions subordinades adverbials de temps = funció de complement circumstancial de temps (CCT) Em vaig despertar quan va arribar Minerva. Acabada la pel·lícula, va vindre sa mare a per ella. • Oracions subordinades adverbials de lloc = funció de complement circumstancial de lloc (CCLL) Ho he deixat on Minerva em va indicar. • Oracions subordinades adverbials de mode o manera = funció de complement circumstancial de mode o manera (CCM) Minerva planta arbustos tal com la va ensenyar Oriol. Joan parla com si no em coneguera. • Oracions subordinades adverbials de quantitat / comparació Minerva té més plantes en sa casa que Josep (en té). Ada es troba millor que (es trobava) fa dos dies.
 • 12. ORACIONS SUBORDINADES ADVERBIALS IMPRÒPIES Són aquelles que no poden substituir-se per un sintagma adverbial: 1. Oracions subordinades adverbials condicionals: Si vens demà a ma casa, coneixeràs a Minerva. No els contaré el secret encara que m’ho supliquen. S’ha posat a estudiar de valent, ja que ha suspès el primer examen. Ha treballat durant l’estiu per tal de pagar-se el viatge. 5. Oracions subordinades adverbials finals: 3. Oracions subordinades adverbials causals: 2. Oracions subordinades adverbials concessives: 4. Oracions subordinades adverbials consecutives: Ara plou, de manera que ens xoparem.