O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

DPU การคูณแบบตาราง.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
EdTech Interactive Manual.pdf
EdTech Interactive Manual.pdf
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 7 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de PattarojKamonrojsiri1 (19)

Mais recentes (20)

Anúncio

DPU การคูณแบบตาราง.pptx

  1. 1. การคูณโดยใช ้ตาราง ด้วยวิธีปกติ
  2. 2. ทบทวนการแปลงจานวนเป็ น นิขิลัม • การแปลงจานวนทบสิบทบเก้า (ที่มาและการนาไปใช้) -17541 แปลงได้เป็ น 182459 +17541 แปลงได้เป็ น 182459 ให้ a = -17542 a + 100000 = -17541 + 100000 a + 100000 = +82459 a = +82459 + (-100000) a = 182459
  3. 3. การแปลงจานวนเป็ นนิขิลัมไม่เกิน 5 จานวนนิขิลัมไม่เกินห้า ของ 18249 คือ 22251 = 20000 – 2000 + 200 หรือ = 20250 – 2001 หรือ = 20000 – 2000 + 250 - 1 -18249 คือ 22251 = -20000 +2000 - 200 หรือ = -20250 + 2001 หรือ = -20000 + 2000 - 250 +1
  4. 4. ขั้นตอนการคูณแบบตาราง • สร้างตารางตามจานวนหลักของตัวตั้งและตัว คูณ แล้วเขียนเส้นทแยงมุมจากมุมบนขวามา ซ้าย ตามรูป • นาตัวตั้งเขียนกากับในแนวนอน ตัวคูณเขียน กากับในแนวตั้ง • หาผลคูณของแต่ละจานวนใส่ในตาราง ถ้า ได้ผลคูณเป็ นจานวนหนึ่งหลักให้ใส่ช่อง ด้านล่าง ถ้าได้ผลคูณเป็ นจานวนสองหลักให้ เขียนหลักหน่วยในช่องด้านล่าง หลักสิบ เขียนในช่องด้านบน
  5. 5. ตัวอย่าง ตาราง 3 x 2
  6. 6. ตัวอย่าง 436 x 52 = ? 4 3 6 5 2 3 1 2 0 5 1 0 2 6 8 2 7 16 1 2 21 1672 22672 = =

×