Anúncio
Anúncio

Binnenwerk-Pdot

 1. Full Service Onze dienstverlening Wij analyseren uw vraag. Adviseren u welk te volgen traject. Informeren u over de verschillende mogelijkheden. Behartigen uw belangen bij de ontwikkeling van een oplossing. Formuleren mogelijke opties, vergelijken en advies. Bieden u projectondersteuning. Schetsen de beoogde verbetering of resultaat. Presenteren u verschillende (ontwerp)voorstellen. Implementeren in samenwerking. Verbinden diverse disciplines. Evalueren het projectverloop. Wij zien uw commerciële proces; kennis en kunde in uw organisatie en in uw markt/branche als onze ‘Dedication’.
 2. Imago Uitstraling en gedrag ‘Extern winnen is intern beginnen’ Een belangrijke uiting van uw persoonlijkheid als organisatie is het gedrag. Dit is het dagelijks handelen van uw organisatie, de manier waarop medewerkers met uw klanten omgaan. Maar ook de wijze waarop uw bedrijf zich opstelt naar doelgroepen. Bij veel bedrijven is de invloed van gedrag op de imagovorming veel groter dan de invloed van communicatie en symboliek. Gedrag zien we terug in de organisatiecultuur. Deze omvat de impliciete waarden en normen van uw bedrijf en de daaruit voortvloeiende manieren van doen. Wij plaatsen gedrag naast communicatie. Als doelgroepen een positief imago van uw organisatie moeten krijgen, geldt ook hier de oude communicatiewet: ‘Extern winnen is intern beginnen’. De waarden die extern gecommuniceerd worden moeten ook intern uitgedragen en waargemaakt worden. Als u veel aandacht aan de interne cultuur en communicatie besteedt, kunt u op lang- ere termijn een sterkere groei en marktpositie verwerven.
 3. Strategie Ontwikkeling en doelen Wij stellen prioriteiten vast. Brengen de behoeften van uw klantenbestand in beeld. Luisteren naar de wensen in uw organisatie. Presenteren uw bedrijf een geloofwaardige strategie. Werken samen aan een succesvolle opdrachtverwerving bij het maken van een marketingplan. Wij geven samen met u aandacht aan uw klant. Wij onwikkelen ter ondersteuning van uw relatiebeheer, informatie over uw bedrijfsactiviteit, nieuwsbrieven, artikelen en andere publicaties. Alles is mogelijk zolang het maar als informatie en functioneel wordt gezien door de ontvanger (uw klant).
 4. Wie ben ik? Intern | Extern Wij luisteren en hechten waarde aan persoonlijke aandacht. Het geheim van succes binnen communicatie is het hebben van een grote interesse in mensen en de situatie waarin zij verkeren, gecombineerd met een drive om bepaalde doel- stellingen in de markt te realiseren. De persoonlijke ‘klik’factor is essentieel. Ik werk vraaggericht en luister naar de behoeften van u als klant en van uw klant- en als doelgroep, hierbij gelden timing, netwerk en commerciële vaardigheden als succesfactoren. Geen (verkoop)babbels en gebakken lucht. Maar branchetypering, onderscheidend vermogen, omzet- target en opbouwend aan uw organisatie.
 5. 10
 6. 11 Corporate Identity Zien en gezien worden De identiteit is wat u als organisatie bent en wat u wilt uitstralen. De uitstraling nemen we dus mee in onze definitie van de identiteit. De identiteit omvat het totaal aan ‘uitingen’ die uw organisatie bewust of onbewust naar uw omgeving uitzendt. Voor uw bedrijf is het van belang een identiteit te ontwikkelen die aansluit op de wensen en eisen van uw consument, uw werknemers en eventuele aandeelhouders. Er is een verschil tussen de huidige werkelijke identiteit en hoe uw gewenste identiteit eruit ziet. Om van identiteit naar de gewenste identiteit te gaan, zetten wij een corporate-identityprogramma in.
 7. 12
 8. 13 Corporate Identity Boodschap en fotografie De corporate-identity van uw organisatie moet een aantal kenmerken hebben. Bij voorkeur zijn dit kenmerken die al een geruime tijd eigen zijn aan uw organisatie. Uiteraard moet u zich hiermee kunnen onderscheiden van andere organisaties. Wij presenteren de identiteit van uw organisatie aan de omgeving via de corporate-identity mix. Dat wil zeggen dat de persoonlijkheid van uw organisatie zich uit in communicatie, gedrag en symboliek in de verschillende dragers. Fotografie speelt een belangrijke rol in het uitdragen van uw identiteit. Immers één beeld zegt meer dan duizend woorden! Wat karakteriseert uw organisatie? Wat is de ziel en is uniek?
 9. 14 Huisartsenpraktijk Huppeldepup Broerkonijnstraat 54 3735 LS IJsseltein T (030) 275 30 56 F (030) 275 30 57 E info@Huppeldepup.nl Openingstijden spreekuur 8.00 - 9.00 uur. Consult op afspraak. 9.00 - 12.00 uur. Telefonisch consult. 14.00 - 15.00 uur. Wilt u een persoonlijk gesprek of een second opinion bespreken, dan maken wij hier tijd voor vrij. Home Disclaimer Terug Huisartsenpraktijk Huppeldepup Broerkonijnstraat 54 3735 LS IJsseltein T (030) 275 30 56 F (030) 275 30 57 E info@Huppeldepup.nl Openingstijden spreekuur 8.00 - 9.00 uur. Consult op afspraak. 9.00 - 12.00 uur. Telefonisch consult. 14.00 - 15.00 uur. Wilt u een persoonlijk gesprek of een second opinion bespreken, dan maken wij hier tijd voor vrij. Home Disclaimer Terug Huisartsenpraktijk Huppeldepup Broerkonijnstraat 54 3735 LS IJsseltein T (030) 275 30 56 F (030) 275 30 57 E info@Huppeldepup.nl Openingstijden spreekuur 8.00 - 9.00 uur. Consult op afspraak. 9.00 - 12.00 uur. Telefonisch consult. 14.00 - 15.00 uur. Wilt u een persoonlijk gesprek of een second opinion bespreken, dan maken wij hier tijd voor vrij. Home Disclaimer Terug Huisartsenpraktijk Huppeldepup Broerkonijnstraat 54 3735 LS IJsseltein T (030) 275 30 56 F (030) 275 30 57 E info@Huppeldepup.nl Openingstijden spreekuur 8.00 - 9.00 uur. Consult op afspraak. 9.00 - 12.00 uur. Telefonisch consult. 14.00 - 15.00 uur. Wilt u een persoonlijk gesprek of een second opinion bespreken, dan maken wij hier tijd voor vrij. Home Disclaimer Terug Wat kunnen wij voor u betekenen... Onze praktijken... Schematische weergave MMIJ Website Wat kunnen wij voor u betekenen... Onze praktijken... Home Vakje kleurt rood bij keuze. Wat kunnen wij voor u betekenen... Onze praktijken... Vakje kleurt rood bij keuze. Wie zijn wij... Wij zijn vriendelijk, samenwerkende mensen, die klaar staan u te helpen op een professioneel en persoonlijk niveau. Bestaande uit een aantal huisartsen, verloskundigen, therapeuten. Even voorstellen: Home Disclaimer Huisarts Dr. A. Arts Huisarts Dr. B. Arts Verloskundige Mevr. A. Baby Fysiotherapeut Mevr. B. Rug Psycholoog Drs. A. Welzijn Terug Wie zijn wij... Waar zijn wij... Waarom zijn wij... Home Disclaimer Projecten IJsselstein Home Disclaimer Huisarts Psycholoog Fysiotherapeut Therapeut Verloskundige Huisartsenpraktijk Huppeldepup Broerkonijnstraat 54 3735 LS IJsseltein T (030) 275 30 56 F (030) 275 30 57 E info@Huppeldepup.nl Openingstijden spreekuur 8.00 - 9.00 uur. Consult op afspraak. 9.00 - 12.00 uur. Telefonisch consult. 14.00 - 15.00 uur. Wilt u een persoonlijk gesprek of een second opinion bespreken, dan maken wij hier tijd voor vrij. Home Disclaimer Terug Kleurstelling is puur illustratief in de zijbalk gebruikt. Dit om geen kleurtoekenning in de huisstijl in te brengen. Dus neutraal. Persoonlijk karakter door plaatsing van foto’s van de mensen die er werken.
 10. 15 Corporate Mix Keuzes maken Als u de huidige corporate-identity van uw bedrijf wilt veranderen of verder wilt laten ontwikkelen, is een analyse van de huidige uitingen essentieel. Wij analyseren, evalueren en structureren de verschillende onderdelen en stellen een nieuw voorstel samen. Bijvoorbeeld. De Rabobank omschrijft haar eigen kernwaarden als: persoonlijk, samenwerkend en deskundig. De Rabobank wil midden in de samenleving staan. De centrale waarden zijn bepalend voor alle communicatie- en designuitgingen van het bedrijf en tevens richtinggevend voor het gedrag naar klanten. Adresgegevens Medisch Maatschap IJsselstein Straatnaam en nr Postcode IJsselstein T 030 11 22 333 F 030 11 22 333 info@mmij.nl www.mmij.nl Neem het heft in eigen hand en kies voor uw gezondheid! – Let op uw gewicht – Ga meer bewegen – Eet gezond en regelmatig – Stop met roken – Laat u regelmatig controleren in de huisartsenpraktijk. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met …… nog invullen Geniet van het leven en blijf gezond! In deze folder staat belangrijke informatie over het metabool syndroom
 11. 16
 12. 17 Corporate Mix Kernwaarden | Communicatie Bij het bepalen van kernwaarden moeten keuzes gemaakt worden. Het is onmogelijk alles te communiceren. Communicatie is een geschikt middel om de persoonlijkheid van uw bedrijf te uiten. Elke bedrijf is in feite een persoon die relaties aangaat met andere personen. Met communicatie kunt u een boodschap overbrengen aan uw doelgroep(en). Voordeel is dat communicatie als middel snel in te zetten is. Immers een advertentie kan in een dag gemaakt zijn. Verandering van symboliek zoals de huisstijl duurt maanden. Gedrags- en cultuurver- anderingen duren vaak jaren. Symboliek en gedrag kun je dus niet meteen aanpassen, communicatie wel. Veel gebruikte middelen zijn dan ook corporate brochures, advertenties en websites.
 13. 18
 14. 19 Uitvoering Pre-press | Drukwerk Een goed ontwerp staat of valt met de juiste uitvoering. Pre-press is de belangrijkste factor in het vertalen van het ontwerp naar een drukgereed bestand en uiteindelijk het drukwerk zelf. Wij werken samen met verschillende pre-press studio’s. TOURDATES MARCH 09 - 14 - CORTINA 11 - 14 - STOCKHOLM 16 - 19 - GOTHENBURG 17 - 21 - BARCELONA 22 - 25 - HAMBURG 23 - 25 - MADRID 28 - 31 - MUNICH MARCH 29 - APRIL 01 - NICE APRIL 03 - 06 - LYON 03 - 06 - DUSSELDORF 08 - 12 - PARIS 08 - 12 - AMSTERDAM 14 - 19 - BRUSSELS 15 - 20 - LONDON 15 - 22 - BIRMINGHAM 27 - 29 - MANCHESTER MAY 02 - 04 - DUBLIN IT’S NOT A CAR. IT’S A CADILLAC VIP Card
 15. 20 Profiel AIM Dienstverlening Organisatie Disclaimer Nieuwe ontwikkelingen We know how! Infoprofs onderscheidt zich door de vooruitstrevende en praktische visie over hoe een informatie- voorziening aan de hedendaagse eisen van flexibiliteit, duurzaamheid en kosteneffectiviteit kan voldoen. Deze visie hebben we verwerkt in ons Agile Information Model (AIM), dat als een rode draad door onze dienstverlening loopt. Infoprofs onderscheidt zich door de vooruitstrevende en praktische visie over hoe een informatie- voorziening aan de hedendaagse eisen van flexibiliteit, duurzaamheid en kosteneffectiviteit kan voldoen. Deze visie hebben we verwerkt in ons Agile Information Model (AIM), dat als een rode draad door onze dienstverlening loopt. Laatste regel voor scrollen Uitgaande van de specifieke omstandigheden van onze relaties, ontwerpen we strategische concepten en overzichtelijke architecturen. Door onze kennis en ervaring maken we op innovatieve wijze gebruik van moderne technologische mogelijkheden op ICT-gebied voor de realisatie van betrouwbare en kosteneffectieve informatievoorzieningen. Door onze kennis en ervaring maken we op innovatieve wijze gebruik van moderne technologische mogelijkheden op ICT-gebied voor de realisatie van betrouwbare en kosteneffectieve informatievoorzieningen. Door onze kennis en ervaring maken we op innovatieve wijze gebruik van moderne technologische mogelijkheden op ICT-gebied voor de realisatie van betrouwbare en kosteneffectieve informatievoorzieningen. Door onze kennis en ervaring maken we op innovatieve wijze gebruik van moderne laatste tekstregel voor scrollen Dienstenpakket Workshops Missie K3a K1K4 K1 K1 K3aK3 K3 K4 transparant K7 ARIAL Bold, 9ptF1 F2 F3 F4 F5 F6 Ø F7 ARIAL Bold, 21pt ARIAL Bold, 9 pt F8 F9 Missie Workshops Workshops F9 F10 F11
 16. 21 Webdesign Structuur | ontwerp | realisatie Uw bedrijf digitaal presenteren vergt een andere aanpak. Uw klant verwacht im- mers eenzelfde gedrag van uw site als in een persoonlijk gesprek. Interactie en het juist aanbieden van informatie in een structuur die spreekt en makkelijk te bedienen is. Wij structureren informatie en plaatsen dit in een ontwerpconcept. Bij de realisatie en het online gaan van uw site werken wij samen met een vaste groep leveranciers. Niet alleen het bouwen maar ook de nazorg vormten een be- langrijk onderdeel van onze taak. Juist gekozen en geplaatste trefwoorden zorgen voor vindbaarheid op het web.
 17. 22
 18. 23 Redactioneel Tekst- en fotografieconcepten Verschillende items uit de corporate identity-mix vragen om een andere tekst-, schrijf-, of fotografiestijl. Hiervoor ontwikkelen wij met de bij uw bedrijf passende tekstschrijvers, fotograven of illustratoren, de juiste ‘tone of voice’. Deze ‘tone of voice’ sluit aan bij uw boodschap, het gewenste imago, het product en uw doelgroep(en). Wij streven hierbij naar maximaal effect en respons.
 19. 24
 20. 25 Symboliek Conceptueel Symboliek zorgt voor ‘het beeld’ van uw organisatie en geeft aan waar u voor staat of voor wilt staan. Visuele elementen vergroten de binding en de herken- baarheid. Het is een belangrijke uiting van de persoonlijkheid van uw organisatie. Uw organisatie bepaalt immers zelf hoe zij haar huisstijl, de architectuur en het productdesign vormgeeft. Bij weinig geld voor communicatie en reclame is het zinnig design een actieve rol te laten spelen bij het geven van lading aan een huisstijluiting.
 21. 26
 22. 27 Case Exin I-Map met tracking symbolen Met behulp van het fotografieconcept, ‘Tracking’ hebben wij binnen het product- aanbod i-tracks een ‘I-Map’ ontwikkeld. Met deze map kan de gebruiker een- voudig zijn volgende studiekeuze bepalen en weet hij welke modullen hij moet halen om zijn volgende carrierestap te kunnen maken. Intern was het noodzakelijk om hier een werkbaardocument van te hebben. Wij hebben in samenwerking met een sjabloonbouwer een wordsjabloon gerealiseerd. A c t u e l e I - T r a c k sI-Map F l e x i b e l o p l e i d e n e n c e r t i f i c e r e n Short Track Start Track Career Track Academy Track
 23. 28
 24. 29 Case Kleine MSP Kleine Prince 2 Voor uitgeverij SDU hebben wij de Kleine Prince 2 en de Kleine MSP ontworpen en de complete lay-out verzorgt. Inzicht in projectmanagement conform de Prince2 methode en programmamanagement, hielpen ons de juiste stijl te kiezen voor de schematische illustraties waarmee de auteur zijn kennis wil overdragen. De ‘kleine’ MSP Managing Successful Programmes Een methodiek voor programmamanagement; het bereiken van strategische doelen Derde, geheel herziene druk R.M. Hof DekleineMSPManagingSuccessfulProgrammes ISBN NUR 801 en 982 978 90 12 12601 4 Het uitvoeren van diverse veranderingsprojecten is de traditionele manier om veranderingen door te voeren. Het bezwaar van deze aanpak is dat projecten zich voornamelijk richten op het halen van concrete en tastbare resultaten, ter- wijl de beoogde veranderingen veelal strategisch van aard zijn. De resultaten en de bestuurbaarheid van veranderingstrajecten laten zich moeilijk kwantificeren. Zo lopen bedrijven het risico de greep op projecten en geïnitieerde activiteiten te verliezen. Ook is het moeilijk om vast te stellen of de aansluiting van de veranderingsprojecten met de gewenste visie en strategie van het bedrijf is geborgd. Met behulp van De kleine MSP kunnen directies, lijnmanagers, programma- en projectmanagers structuur geven aan de initiatieven in hun organisaties. De kleine MSP is behulpzaam met het op de juiste manier definiëren en besturen van veranderingsprogramma’s en bevat tevens een methode voor het meetbaar maken van de strategische doelen en de aansluiting van de initiatieven met deze doelen. Het boek bevat een volledige beschrijving van de methode MSP en kan voor elk veranderingsprogramma gebruikt worden. Auteur Rix Hof werkt als managementconsultant bij NIBE-SVV, het Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf. Bij Getronics Pinkroccade (en haar voorgangers) heeft hij als project-, programma- en interim-manager pro- grammamanagement conceptueel ontwikkeld. Hij houdt zich actief bezig met de verspreiding van MSP.
 25. 30
 26. 31 Case Tijdschrift voor Vaktherapie Design creëert symboliek, symboliek geeft communicatie- kracht, communicatiekracht maakt uw organisatie zichtbaar, zichtbaar betekent herkenbaar, herkenbaar is het visuele anker voor binding, binding aan je organisatie en product! Bij een tijdschrift is niets belangrijker dan binding. Het tijdschrift voor vaktherapie is geheel gerestyled. Marjolein Stok Annelies Jonkman, Daphne Teune Claudia Emck Jacqueline de Bruyn Jan de Lange Jolanda van Rijssen Beeldende therapie Danstherapie Dramatherapie Muziektherapie Psychomotorische therapie 3 Eenmalige exposure in beeldende therapie Onderzoek naar effecten van het in beeld brengen van traumatische ervaringen op traumagerelateerde klachten 11 PDD en DCD: een paar apart? Motorische problemen bij kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis 21 Het gezin als veelkoppig dier Beeldend therapeutische gezinsobservaties 28 Van kaft tot kaft Uitslag van het lezersonderzoek 2 0 0 7 Eenmalige exposure in beeldende therapie Bewegingsgedrag bij kinderen met PDD Observatie van gezinnen in beeldende therapie
 27. 32
 28. 33 Case Bensons International Systems Voor het totale aanbod van ringbandmechanieken en various van Bensons International hebben wij nieuwe presentatiebrochures ontwikkeld. De diverse producten zijn in categorieën verdeeld en hebben ieder een eigen brochurelijn toegekend gekregen. Dit maakt het productaanbod inzichtelijk voor de klant. Door te kiezen voor professionele fotografie wordt het product beter gepresenteerd. Bensons International Systems B.V. Zonnebaan 12E 3542 EC Utrecht - The Netherlands Industrieterrein ‘Lage Weide’ P.O. Box 40270 3504 AB Utrecht - The Netherlands T +31 (0)30 241 04 50 F +31 (0)30 241 04 45 E-mail: info@bensons.net www.bensons.net Registered no: KvK Utrecht 30088793 Bensons International Systems proudly announces the launch of The other side of Bensons during Paperworld 2005 (26th - 30th January) in Frankfurt (Hall 3, F19). You already know us for our ‘Ring- and Lever Arch mechanisms, now get to know us for our ‘COMPONENTS’! All those things that you may use on a regular, or irregular basis in the production of binders, point of sales displays, paper storage files, etc. The other side of Bensons: clips, compressorbars, rivets screws, eye-lets, steel-posts, corners, elastics, CD-pockets, binding tape, etc. Everything from one vendor delivered at the same time as your mechs. We can, and would like to be your ‘one-stop shop’ and simplify your business! Visit us at Paperworld and get this new catalogue, see our assortment and let us know how we may be of service! Bensons International Systems Dre van de Meerendonk Managing Director Paperworld2005TheothersideofBensons Company Name I would like to receive ‘The other side of Bensons component brochure’ I would like to receive the NEW ‘Bensons Inside’ catalogue (Ring mechanisms) I will visit ‘The other side of Bensons’ on Paperworld 2005 I would like to be contacted for further information You can fax this form at 00-31-30-241-0445 or send an e-mail at info@bensons.net Bensons uitnodiging Paperworld 21-12-2004 13:27 Pagina 1
 29. 34
 30. 35 Case Infoprofs ‘Imago - ontwikkeling’ Voor het IT-Bedrijf Infoprofs hebben wij een traject ‘Imago - ontwikkeling’ ingezet. Kernwoorden; agile, professional, business to business. Het beeldmerk hebben wij een naam gegeven die gebaseerd is op een architectuurlijn ‘The Fold’. Het bedrijf kenmerkt zich door IT-architectuur. Bij wijze van spreken het vouwen van onmogelijkheden. ‘The Fold’ (beeldmerknaam)
 31. 36 ‘Bankjes-concept’ De fotografie laat mensen in de wijk zittend op bankjes zien. Verschillende nationaliteiten, groot en klein in gesprek.
 32. 37 Case Wijk gezondheidscentrum Lunetten Imago - traject en huisstijldesign. Voor het WGCL hebben wij een imago-onderzoek ingezet met daarbij een designverbetering van de bestaande logo/huisstijl. De huisstijl kreeg inhoud en kan hiermee een duidelijke communicatiestrategie uitdragen. Een vernieuwde website maakte de dienstverlening inzichtelijk. Digitaal kan de patient makkelijk zaken online regelen, iconen wijzen de weg. Nieuwsbrief2007-Definitief2.indd1 1 22-12-2006 11:02:16
 33. 38
 34. 39 Corporate Identity Markt en structuur Design creëert symboliek, symboliek geeft communicatiekracht, communicatiekracht maakt uw organisatie zichtbaar, zichtbaar betekent herkenbaar, herkenbaar is het visuele anker voor binding, binding aan je organisatie en product!
 35. 40
 36. 41
Anúncio